technologia i organizacja robót sanitarnych

Download Technologia i organizacja robót sanitarnych

If you can't read please download the document

Author: hoangkhanh

Post on 11-Jan-2017

224 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

dr in. Dariusz Wawrentowicz

Przedmiot:

Technologia i organizacja robt sanitarnych

WYKAD

Proces inwestycyjnyFazy procesu inwestycyjnego, podstawowe zadania i czynnoci w procesie inwestycyjnym

Prawa i obowizki uczestnikw procesu inwestycyjnego

Dokumentacja projektowa jako podstawa organizacji robt sanitarnych

Formy zlecania robt

Przetargowy system powierzania robt

Organizacja robt

Elementy zagospodarowania placu budowy

Warunki skadowania podstawowych materiaw budowlanych

Rodzaje kosztorysw i metody kosztorysowania

Harmonogram oglny budowlany i harmonogramy pochodne (zatrudnienie, praca sprztu, dostawa materiaw)

Metody organizacji budowy

Roboty ziemne

Kategorie i waciwoci gruntw budowlanych

Roboty przygotowawcze ( np. karczowanie, roboty pomiarowe, zdjcie humusu, tymczasowe drogi dojazdowe)

Wzruszenie mas ziemnych -wykopy, nasypy, zasypy, plantowanie terenu

Transport mas ziemnych

Zagszczanie gruntu

Metody odwadniania wykopw

Rodzaje wykopw i ich zabezpieczenia

Budowa sieci wodocigowych i kanalizacyjnych

Charakterystyka i klasyfikacja maszyn budowlanych

Bezwykopowe metody budowy i renowacji kanaw

WICZENIA

Wariantowe rozwizania instalacji sanitarnych

Wycieczka na budow (opcjonalnie)

Wykonawstwo wewntrznych instalacji sanitarnych zdjcia (opcjonalnie)

Przedmiar instalacji gazowej (opcjonalnie)

Kosztorys instalacji gazowej (opcjonalnie)

Przedmiar instalacji c.o.

Kosztorys instalacji c.o.

Przedmiar instalacji wod-kan (opcjonalnie)

Kosztorys instalacji wod-kan (opcjonalnie)

Projekt zagospodarowania placu budowy

Projekt organizacji ruchu

Obliczanie mas ziemnych zewntrzne sieci wodocigowe i kanalizacyjne

Kosztorys roboty ziemne

Ocena kosztw inwestycyjnych

Zewntrzne roboty ziemne- zdjcia (opcjonalnie)

Literatura

1. Praca zbiorowa pod redakcj Janusza Panasa, Nowy Poradnik majstra budowlanego, Arkady 2003

2. Praca zespoowa, Uprawnienia budowlane dla instalatorw sanitarnych

3. Marek Puciennik, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 20034. Marek Puciennik, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodocigowych, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 20035. Stefan Puciennik, Jerzy Wilbik, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 20036. Halina Potrzebowska, Bogdan Kozowski, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepowniczych z rur i elementw preizolowanych, Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 20027. Bogdan Majka, Jan Niewiadomski, Instrukcja projektowania, montau i ukadania rur PVC-U i PE, Zakady Tworzyw Sztucznych GAMRAT,20008. Kazimierz M. Jaworski, Podstawy organizacji budowy, PWN 2004

9. Sawczo Denczew, Andrzej Krlikowski, Podstawy nowoczesnej eksploatacji ukadw wodocigowych i kanalizacyjnych, Arkady 2002

10. Ryszard Baejewski, Kanalizacja wsi, PZiTS 2003

11. Katalogi Nakadw Rzeczowych (KNR-y)

12. Kosztorysowe Normy Nakadw Rzeczowych (KNNR-y)

13. Katalogi Norm Pracy (KNP)

14. Katalogi zakadowe

15. Aleksander Dyewski, Technologia i organizacja budowy, Arkady 1991

16. Henryk Rogala, Znaczenie kosztorysowania w procesie budowlanym, Orodek Wdroe Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA,2001.17. Lucjan Furtak i in., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurocigw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,1996.18. Andrzej Kuliczkowski, Problemy bezodkrywkowej odnowy przewodw kanalizacyjnych, Politechnika witokrzyska,2004