technologia i organizacja robÓt budowlanych

of 28 /28
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW, WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE, DOKŁADNOŚCI I ODBIORY

Author: danielle-pena

Post on 31-Dec-2015

44 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW, WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE, DOKŁADNOŚCI I ODBIORY. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW. Zagęszczanie gruntów - zmniejszenie porowatości (zwiększenie gęstości objętościowej gruntu) i tym samym zwiększenie wytrzymałości. Prowadzone zawsze: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBT BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBT BUDOWLANYCHZAGSZCZANIE GRUNTW, WYKOPY WSKOPRZESTRZENNE, DOKADNOCI I ODBIORY ZAGSZCZANIE GRUNTW Zagszczanie gruntw - zmniejszenie porowatoci (zwikszenie gstoci objtociowej gruntu) i tym samym zwikszenie wytrzymaoci.

Prowadzone zawsze:dookoa obiektw budowlanych i inynierskich,przy zasypywaniu instalacji,na dojazdach do mostw i wiaduktw,pod nawierzchni drogow.

sposb naturalnycinienie grnych warstw gruntu na warstwy dolneopady atmosferycznewody powierzchniowe - przesczanie kapilarne

sposb sztucznymetoda waowania (walce)metoda ubijania (ubijaki i ubijarki)metoda wibrowania (walce, zagszczarki i ubijaki wibracyjneWSKANIK ZAGSZCZENIAgdzie:s gsto objtociowa szkieletu gruntowego ds maksymalna gsto objtociowa szkieletu gruntowego po zagszczeniu przy wilgotnoci optymalnej (aparat Proctora - przyrzd do ubijania prbek gruntu)

WALCEprzyczepnesamobiene

WALCEgadkieokokowanena pneumatykach

OBLICZANIE NACISKU JEDNOSTKOWEGO WALCAwalce gadkie

gdzie:F sia nacisku walca, kNb dugo pobocznicy walca, cmd rednica walca, cmh gboko wciskania si walca w grunt, cm

OBLICZANIE NACISKU JEDNOSTKOWEGO WALCAwalce okokowane

gdzie:F sia nacisku walca, kNA powierzchnia oporowa jednego kokan liczba kokw w rzdzie

WYDAJNO WALCWgdzie:v prdkoB szeroko robocza walcab szeroko pokrywajcych si ssiadujcych pasw waowania (20-25cm)n liczba przejazdw walca po jednym ladzie (ustalona na podstawie prbnego zagszczenia)Sw wspczynnik wykorzystania czasu roboczego

UBIJAKI, UBIJARKI, ZAGSZCZARKI

elektrycznespalinowe

lekkie: do 70 kgrednie: do 200 kgcikie: pow. 200 kg

UBIJAKI, UBIJARKI, ZAGSZCZARKI

elektrycznespalinowe

lekkie: do 70 kgrednie: do 200 kgcikie: pow. 200 kg

UBIJAK PYTOWY gdzie:a, b wymiary pytyn1 liczba uderze na minutn2 wymagana liczba uderze w jednym miejscuT czas zmiany roboczej [h]Sw wspczynnik wykorzystania czasu roboczego

WYKOPY WSKOPRZESTRZENNE Wykopy wsko przestrzenneWykopy liniowe:nieumocnione (skarpowane, dua ilo mas ziemnych)umocnionew obudowie wbijanej i rozpieranejw obudowie z pyt wykopowych

Procesy robocze:wbijanie grodzicgbienie wykopurozpieranie grodziczasypanie wykopu z zagszczeniem gruntuwyrywanie grodzic

PRZYKADOWE ROZWIZANIE SYSTEMOWE

TRENCHERY

DOKADNOCI I ODBIORYOdbiory robt to szereg dziaa formalno - prawno - technicznych majcych na celu stwierdzenie, e roboty zostay wykonane poprawnie.Odbiory s prowadzone w sposb komisyjny, min. 3 osoby:inwestor (inwestorski inspektor nadzoru)kierownik budowybezporedni wykonawca robt

1. Odbir frontu robtStwierdzenie, e na danej budowie s warunki do rozpoczcia danych robt.

2. Odbir midzyoperacyjny robtStwierdzenie, e procesy budowlane prowadzce do powstania "elementw zakrytych", niewidocznych w pniejszych fazach budowy, zostay wykonane poprawnie. (np. wykopy pod fundamenty, zbrojenie)

3. Odbir czciowyDotyczy czci wykonanych robt lub odbioru pewnego rodzaju robt na danym obiekcie lub fragmencie obiektu.

4. Ostateczny odbir obiektu budowlanego polega na:zapoznaniu si z kompletn dokumentacj budowy i okreleniu faktycznego stanu fizycznego budowli;dokumentacja technicznarysunkipotwierdzone zmiany w projekcie (potwierdzone przezbiuro projektw i inspektora nadzoru)wpisy w dzienniku budowyopisy rzeczywistej jakoci wykonanych robt (pomiary, zdjcia, analizy)

sprawdzeniu spenienia wymogw ochrony rodowiska

sprawdzeniu robt pomiarowych;wytyczenie drgwyznaczenie punktw wysokociowychwyznaczenie lokalizacji budynkwwykonanie nasypw i wykopw, w tym ksztaty przekrojwNa zakoczenie odbiorw sporzdza si protok odbioru - zakoczenia robt zawierajcy:

spis robt wykonanych poprawnie,

spis robt nie odebranych, wymagajcych poprawek.

ODBIORY WYKOPW I NASYPWWymiary

Dopuszczalne odchyki:

0,2% dla spadkw terenu 0,5% dla spadkw terenu przy odwodnieniach 4 cm dla rzdnej powierzchni terenu w siatce kwadratu 40x40 m 5 cm dla rzdnych dna wykopu fundamentowego 15 cm dla wymiarw wykopw w planie szerszych ni 1,5 m 5 cm dla wymiarw wykopw w planie wszych od 1,5 m

ODBIORY WYKOPW I NASYPWUmocnienia

jako gruntw wbudowanych w nasypdokadno zagszczenia gruntu w poszczeglnych warstwach

Ksztat

prawidowo nachylenie skarpdokadno wykoczenia nasypw: 2 cm - rzdna korony 5 cm - szeroko korony 15 cm - szeroko podstawy nasypu 10% dla nachyle skarp