„technologia betonu lafarge” porównanie file„technologia betonu...

Click here to load reader

Post on 02-Mar-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tomasz Sierakowski Specjalista ds. wycen robt drogowych

OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.

PORWNANIE KOSZTW WYKONANIA

NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO I

BETONU WAOWANEGO NA BAZIE DANYCH

SYSTEMU SEKOCENBUD

TECHNOLOGIA BETONU LAFARGE

System SEKOCENBUD to wydawnictwa zawierajce rnorodne cenniki w wersji drukowanej i elektronicznej

INFORMACJE O CENACH MATERIAW wersja elektroniczna

434,00 z

444,00 z

454,00 z

464,00 z

474,00 z

484,00 z

494,00 z

504,00 z

3kw

07

4kw

07

1kw

08

2kw

08

3kw

08

4kw

08

1kw

09

2kw

09

3kw

09

4kw

09

1kw

10

2kw

10

3kw

10

4kw

10

1kw

11

2kw

11

3kw

11

4kw

11

1kw

12

2kw

12

3kw

12

4kw

12

1kw

13

2kw

13

3kw

13

4kw

13

1kw

14

2kw

14

3kw

14

4kw

14

1kw

15

2kw

15

3kw

15

4kw

15

1kw

16

2kw

16

3kw

16

4kw

16

1kw

17

2kw

17

3kw

17

CENA REDNIA KRAJOWA (z kosztami zakupu) CEMENTU CEM I 42,5 [z/t]

1,12 z

1,32 z

1,52 z

1,72 z

1,92 z

2,12 z

2,32 z

2,52 z 3kw

07

4kw

07

1kw

08

2kw

08

3kw

08

4kw

08

1kw

09

2kw

09

3kw

09

4kw

09

1kw

10

2kw

10

3kw

10

4kw

10

1kw

11

2kw

11

3kw

11

4kw

11

1kw

12

2kw

12

3kw

12

4kw

12

1kw

13

2kw

13

3kw

13

4kw

13

1kw

14

2kw

14

3kw

14

4kw

14

1kw

15

2kw

15

3kw

15

4kw

15

1kw

16

2kw

16

3kw

16

4kw

16

1kw

17

2kw

17

3kw

17

CENA REDNIA KRAJOWA (z kosztami zakupu) ASFALTU DROGOWEGO D20/30, D35/50, D50/70, D70/100 [z/kg]

-24,00%

-19,00%

-14,00%

-9,00%

-4,00%

1,00%

6,00%

11,00%

16,00%

21,00%

3kw

07

4kw

07

1kw

08

2kw

08

3kw

08

4kw

08

1kw

09

2kw

09

3kw

09

4kw

09

1kw

10

2kw

10

3kw

10

4kw

10

1kw

11

2kw

11

3kw

11

4kw

11

1kw

12

2kw

12

3kw

12

4kw

12

1kw

13

2kw

13

3kw

13

4kw

13

1kw

14

2kw

14

3kw

14

4kw

14

1kw

15

2kw

15

3kw

15

4kw

15

1kw

16

2kw

16

3kw

16

4kw

16

1kw

17

2kw

17

3kw

17

ZMIANY PROCENTOWE CEN REDNICH KRAJOWYCH MATERIAW

CEM I 42,5 D20/30, D35/50, D50/70, D70/100

Porwnanie kosztw wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego i

betonu waowanego - zaoenia przyjte do przeprowadzenia analizy.

rozpatrujemy koszt wykonania warstw nawierzchniowych dla kategorii ruchu KR2

- warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

4 cm - warstwa wica z betonu asfaltowego AC 16 W

- nawierzchnia z betonu waowanego C30/37 8 cm 19 cm

ceny robt na bazie Biuletynu Cen Robt Drogowych, Mostowych i Torowych BCD

poziom cenowy ceny minimalne, maksymalne i rednie krajowe z 4 kwartau 2017

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Suma pozycji: 241, 242, 245, 246, 374 i 381 76,13 113,34 96,89

Wykonanie nawierzchni z betonu waowanego

Suma pozycji: 241 i 366 77,27 98,41 88,11

PODSUMOWANIE

POZIOM CEN

(w skali kraju)

KOSZT WYKONANIA NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII

BETONU ASFALTOWEGO BETONU WAOWANEGO

MINIMALNY 76,13 z 77,27 z

MAKSYMALNY 113,34 z 98,41 z

REDNI 96,86 z 88,11 z

WNIOSKI

Koszt wykonanie 1m2 nawierzchni z betonu waowanego w stosunku do betonu

asfaltowego jest:

w poziomie cenowym minimalnym krajowym wyszy o 1,14 z (1,50%)

w poziomie cenowym maksymalnym krajowym niszy o 14,93 z (13,17%)

w poziomie cenowym rednim krajowym niszy o 8,75 z (9,03%)

Dzikuj za uwag

Tomasz Sierakowski Specjalista ds. wycen robt drogowych

OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.

View more