technik hotelarstwa

Download Technik Hotelarstwa

If you can't read please download the document

Post on 19-Mar-2016

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka: ,,Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Technik Hotelarstwa

Technik Hotelarstwa

Cechy czowieka, podane w pracy hotelarza piknie ilustruj sowa Janusza Korczaka:

,,By czowiekiem znaczy posiada krysztaow moralno, nieograniczon tolerancyjno, do pasji posunit pracowito, dy do cigego uzupeniania swego wyksztacenia, pomaga innym. W hotelarstwie dominuje relacja czowiek - czowiek i najwaniejszym podmiotem jest Go. Prawdziwy hotelarz powinien kierowa si zasadami savoir vivre'u, ktrego podstawowymi zasadami s: umiech, uprzejmo, yczliwo, punktualno, dyskrecja, lojalno, grzeczno.Hotelarstwo to kierunek z przyszoci o charakterze midzynarodowym. Kierunek ten czy wiedz z geografii ze sprawnoci fizyczn.

W trakcie nauki zdobdziesz dwie kwalifikacje:- Planowanie i realizacja usug w recepcji- Obsuga goci w obiekcie wiadczcym usugi hotelarskie.

Technik Hotelarstwa

Zdobyte umiejtnoci:Absolwent szkoy ksztaccy si w zawodzie technik hotelarstwa bdzie profesjonalist gocinnoci przygotowanym do wykonywania nastpujcych zada zawodowych: wykonywania prac zwizanych z obsug goci w recepcji prowadzenia dziaalnoci promocyjnej oraz sprzeday usug hotelarskich; rezerwowania usug hotelarskich; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjcia goci; przygotowywania i podawania niada w obiekcie wiadczcym usugi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamwie na usugi hotelarskie

Zdjcie z recepcji, kelnerowania, wesoe praca w hotelu3Miejsca odbywania praktyk i stay:Szkoa organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniajcych rzeczywiste warunki pracy waciwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).Jako wiadczonych usug, profesjonalizm oraz moliwoci realizowania si uczniw s priorytetem w wyborze obiektw do odbywania praktyk zawodowych.

Praktyki odbywaj si w renomowanych obiektach hotelowych w kraju i zagranic.Praktyki niemcy, gecja morze fajne hotele4Zdjcia z praktyk

Moliwoci zatrudnienia w:recepcji i czci parterowej hotelu;czci noclegowej hotelu;hotelowym dziale gastronomicznym;obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej: promowej, kolejowej, eglugowej, lotniczejPonadto moe prowadzi wasn dziaalno gospodarcz w zakresie wiadczenia usug noclegowych.Technik hotelarstwa moe by rwnie zatrudniony w organach administracji samorzdowej, zajmujcymi si usugami hotelarskimi, a take w branowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Zdjcia z netu6PodsumowanieHotelarstwo jest wyjtkow bran z piknymi tradycjami, w ktrej staramy si tworzy dla Goci ,,dom poza domem, poznajemy nowych ludzi, cigle co si dzieje.

Hotele z klimatem7

Recommended

View more >