teambuilding- rinus michels - kompletna knjiga

Download Teambuilding- Rinus Michels - Kompletna Knjiga

Post on 01-Dec-2015

308 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

futbol

TRANSCRIPT

TEAMBUILDING IZGRADNJA TIMARinus Michel

TEAMBUILDING IZGRADNJA TIMA

PREDGOVOR ANDY ROXBURGH UEFA TEHNIKOG DIREKTORA

Neki ljudi govore o dobroj igri neki ljudi vode dobru igru! Rinus Michels je jedan od rijetke vrste tehniara koji je proizveo rezultate na najviem nivou, i ko je, takoer, imao sposobnosti da artikulira svoju izuzetnu mudrost, kako profesionalcima tako i amaterima. On je stvarno guru trenerske profesije ko je dobijao najvie povjerenja od svojih oboavalaca u profesionalnoj igri i od svojih kolega iz UEFA-inih komiteta.

Tokom zadnjih godina, predmet izgradnje tima postao je vrua tema za prakticiranje trenera, osobito za one koji su ukljueni u edukaciju trenera. Proces izgradnje tima je izuzetno kompleksan i izazovan, ak i najiskusnijim trenerima. Rinus Michels-ova knjiga na tu temu, zasnovana na godinama praktinog iskustva, zbog toga je dobro doao dodatak trenerskoj biblioteci.

Sa istom pronicljivou koje je proizvelo Ajax tim 1970-ih i ampionatom koji je dobio Holandski nacionalni tim 1980-ih, Rinus je neumorno i estoko identificirao tihe elemente ukljuene u proizvodnju uspjenog tima. Ovo je prevedeno u efikasnu akciju i samo koristei Rinusove ideje u praksi, bie realizirana puna esencijalnost i razumijevanje njihovih poruka. ovjek koji je inspirirao fudbal u cjelosti moe inspirirati i vas, ovim stranama, podii va menaderski know-how (znati-kako), da vam pomogne da kreirate 'mi' mentalitet i kolektivno timsko jedinstvo.

itajui ovu knjigu, neete postati Rinus mIchels jedinstveni talenat ne moe biti repliciran. Ali, vrijedan savjet moe vas odvesti ka veim stvarima.

U ime UEFA-e, poaen sam to mogu preporuiti ovu izvanrednu knjigu IZGRADNJA TIMA: PUT KA USPJEHU (Teambuilding: The Road to Success), i doprinijeti Rinusu za njegov divan doprinos fudbalskim razvoju i vrhunskom nivou profesionalne igre.

TEAMBUILDING IZGRADNJA TIMA1PREDGOVOR ANDY ROXBURGH1PREDGOVOR5Poglavlje 16GENERALNI UVOD6TIPOVI IZGRADNJE TIMA8PSIHOLOKI PROCES IZGRADNJE TIMA8TIMSKO TAKTIKI PROCES IZGRADNJE TIMA9ORGANIZACIJSKA IZGRADNJA TIMA9STRATEKA IZGRADNJA TIMA9TAKTIKA IZGRADNJA TIMA9KOMPLEKSNOST10FAKTORI10KOMPLEKSNOST (SOCCER) FUDBALA JE ODREENA:12GRANICE IZGRADNJE TIMA12KVALITET IGRAA13RAVNOTEA13USPJEH13OPONENT13NEPREDVIDIVOST13NEKI FAKTORI KOJI ODLUUJU OGRANIENJA TIMSKO-TAKTIKE IZGRADNJE TIMA:14EKSTERNI FAKTORI SA OSVRTOM NA PSIHOLOKI PROCES IZGRADNJE TIMA14MO BORBE14IZJAVE15RAZVOJNI NIVOI15SVI NIVOI16NIVO SVJETSKE KLASE16KORACI U RAZVOJNOM PROCESU19NIVO IZVEDBE21Poglavlje 222EVOLUCIJA FUDBALSKE IGRE (SOCCER)22UVOD22VRHUNSKI TRENERI25MARIO ZAGALLO (STIL IGRE NAPADOM)25HELENIO HERRERA (DEFANZIVNI STIL IGRE)25SIR ALF RAMSEY (PRENOENJE KRILA NAPRIJED) na prednja krila26RHINUS MICHELS (TOTALNI i PRESING FUDBAL)26FRANZ BECKENBAUER (5:3:2)27JOHAN CRUIJFF (3:4:3)27LOUIS VAN GAAL (DALJNJI RAZVOJ 3:4:3)27Poglavlje 328OSNOVNA PRAVILA TIMSKOG TAKTIKOG PROCESA IZGRADNJE TIMA28UVOD28IZGRADNJA BLOKOVA PROCESA IZGRADNJE TIMA (MEHANIZAM)28ALAT29MLADI IGRAI29VRHUNSKI IGRAI30RAD NA STRUKTURALNOM OBLIKU30ORGANIZACIJSKE SMJERNICE31ORGANIZACIJSKE FORME31HISTORIJA FUDBALA32KLUPSKA TRADICIJA33VIZIJA TRENERA33PREDNOSTI I NEDOSTACI33ORGANIZACIJSKA FORMA 5:3:235ORGANIZACIJSKA FORMA 4:4:236ORGANIZACIJSKA FORMA 4:3:336OSNOVNI ZADACI U ORGANIZACIJSKOJ FORMI37RAVNOTEA40DEFANZIVNA TIMSKA FUNKCIJA KAO STARTNA TAKA ZA ORGANIZACIJSKE SMJERNICE44STRATEKE TIMSKE TAKTIKE SMJERNICE46SMJERNICE ZA STRATEGIJU STVARANJA IGRE (PLAYMAKING)48DEFANZIVNO48TRANZICIJA49NAPAD49SMJERNICE ZA STRATEGIJU KONTRA-NAPADA49DEFANZIVNO50TRANZICIJA50NAPAD50MOJ OSOBNI IZBOR51STRATEKE SMJERNICE ZA TIMSKU FUNKCIJU54DEFANZIVNE STRATEGIJE KAO BAZA ZA TIMSKE TAKTIKE SMJERNICE54ORGANIZACIJSKA FORMA54POZICIONA IGRA55MARKIRANJE56OFSAJD (OFF SIDE) ZAMKA KAO TIMSKO-TAKTIKI ASPEKT57POKRIVANJE ODBRANE58TRANZICIJSKE STRATEGIJE59PROTOK FUDBALA60UDARAC I TRK (KICK-AND-RUN)60OPORTUNIZAM60DETALJI61FORMACIJA62PRETPOSTAVKE63STRATEGIJE NAPADA64NAPADI PREKO BOKA64NAPADI PREKO CENTRA66SMJERNICE ZA NAPAD U I OKO ESNAESTERCA68INDIVIDUALNI KVALITET IGRAA70Poglavlje 472OSNOVNA PRAVILA PSIHOLOKOG PROCESA IZGRADNJE TIMA72HARMONIJA72MEDICINSKO OSOBLJE74KOLUMNE74KARAKTER75PRAVILA VOENJA NA TERENU I IZVAN NJEGA75KRITIKA76DOGOVORI76FINESE77TIMSKA HIJERARHIJA78CARSTVA80JASNI CILJEVI80ZAJEDNIKI NEPRIJATELJ81KULTURA KLUBA83STRATEGIJA KONFRONTACIJE83KREDIBILITET TRENERA84KONSULTIRANJE SITUACIJE85KOMUNIKACIJA85TRENING KAMPOVI86PRETSEZONSKI KAMPOVI86PRIJE MEEVA86PRIJE TURNIRA87TRADICIJA87ATMOSFERA88USPJEH88KORPORATIVNI SVIJET89SAN90STRUKTURALNI PROCES90KOMUNIKACIJA90DINAMIKA91KREDIBILITET91TIMSKI DUH92SMJERNICE 17392LIDERSTVO93Saetak93SMJERNICE ZA PSIHOLOKI PROCES IZGRADNJE TIMA93Poglavlje 594PROCES UENJA FUDBALA94UVOD94ALTERNATIVE ZA ULINI FUDBAL95FOKUS NA DIJETE97SMJERNICE ZA SVAKU STAROSNU KATEGORIJU98INDIVIDUALNA IGRA S LOPTOM98DALJNI RAZVOJ KVALITETA IGRE 4v4 i 7v799DALJI RAZVOJ KVALITETA IGRE 7v7100RAZVIJANJE KVALITETA IGRE 11v11101RAZVOJ SAVJESNIJEG PROCESA IZGRADNJE TIMA103RAZVOJ KOREKTNOG MENTALITETA MEA105RAZVOJ TAKMIARSKE ZRELOSTI106KORACI ZA USPJEH FUDBALA ODRASLIH107STRUKTURIRANE TRENING SESIJE110ORGANIZACIJA111TALENTIRANI I NETALENTIRANI112Poglavlje 6114PRENOS NA TEREN ZA TRENING114UVOD114GENERALNI PRIMJER115GENERALNI KRITERIJ116ORGANIZACIJA116UOBIAJENE GREKE NAPRAVLJENE TOKOM TIMSKO-TAKTIKIH TRENING AKTIVNOSTI117TRENING AKTIVNOSTI KOJE SE FOKUSIRAJU NA TIMSKO-TAKTIKE ZADATKE118TIMSKO-TAKTIKE TRENING VJEBE119DEFANZIVNA KOHEZIJA U DEFANZIVNOJ LINIJI POD PRESIJOM NAPADA119TRENING AKTIVNOST # 1119TRENING AKTIVNOST # 2121TRENING AKTIVNOST # 3123TRENING AKTIVNOST # 4124TRENING AKTIVNOST # 5124GENERALNI PODSJETNIK:125ZUPANICI TIMSKO-TAKTIKOG TRENING MEHANIZMA125TIMSKO-TAKTIKI TRENING127DESTRUKTIVNE TIMSKO TAKTIKE SPOSOBNOSTI KAO PRIMJER TAKTIKE TRENING AKTIVNOSTI U ODBRANI128TRENING AKTIVNOST # 1129TIMSKA FUNKCIJA TRANZICIJE131GENERALNE KARAKTERISTIKE133REZIME FUNKCIJE TRANZICIJE137TRENING AKTIVNOST # 1139TRENING AKTIVNOST # 2140ZAKLJUAK142Poglavlje 7143BUDUNOST143GENERALNI UZROCI143SPECIFINI UZROCI143RJEENJA144TEMELJI145PRODUENJE PROCESA UENJA146

PREDGOVOR

U ovoj knjizi, nastojao sam opisati svoja iskustva kao trener-coach omladinskih, amatarskih i profesionalnih timova na strukturalan nain. Na svim ovim nivoima, dakako u raliitim okruenjima, intenzitet i nain igre je iskustven od strane igraa, jedna centralna tema se moe uoiti: utjecaj nivoa izvedbe na pozitivan nain.

Kako bi se ovo postiglo, trener ima tri razliita elementa na raspolaganju: kvalitet igrakog kadra, mentalitet mea i mehanizam izgradnje tima. Poetna taka je, naravno, grupa igraa sa kojima radite. Svaki igra ima svoju osobnu individualnost i ivotno okruenje. Svaki od njih ima odreeni poloaj i tretman unutar tima. Intuitivno, svaki igra je proponent odreene timske taktike koja mu doputa da zablista. Oni svi vole igrati igru, ali svi se razlikuju po tome koliko daleko ele i mogu ii kako bi pobijedili.

Sva ova 'mala carstva' trebaju se uskladiti u jedan tim, sa eljom da skupe sve dostupne izvore kako bi pobijedili zajednikog 'neprijatelja'. Samo jedna osoba to moe postii: trener! On ima kompliciranu dvostruku ulogu. S jedne strane on mora da potuje svako malo 'carstvo', a s druge strane on treba da pobijedi preko svih igraa, tako da se oni rtvuju za zajedniki cilj: rezultat mea. Ova dvostruka uloga kontrolira njegov svakodnevni ivot.

Ovaj fenomen se zove IZGRADNJA TIMA. To je najvanije sredstvo u poboljanju i uvanju nivoa dostignua tima. Jedan trener koristi ovaj alat u intuitivnom maniru kao rezultat svog praktinog iskustva. Drugi trener nastoji da radi to je strukturalnije mogue. Osobno, nauio sam da gledam na izgradnju tima kao na korak-po-korak proces.

Naroito u toku proteklih deset godina, vrhunski nivo profesionalnog fudbala karakteriziran je razvojem kolektivne odbrane, koja postavlja velike zahtjeve na odbranu i timske kvalitete tokom tranzicije i napada. U svjetlu mojih velikih iskustava, nastojao sam da ovom knjigom unaprijedim alate kako bi kompleksan proces izgradnje tima oivio, s ciljem da podignem nivo izvedbe.

Poglavlje 1

GENERALNI UVOD Fudbalski treneri se esto porede sa dirigentima.Svaki muziar svira svoj instrument I svoj dio u orkestru.Zadatak dirigenta nije samo da svaki od njih da svoj doprinos, ve i da to zvui harmonino.To je najvaniji preduslov za dostizanje izuzetne izvedbe , koja je neto vie od zbira pojedinanih postignua svakog pojedinog muziara iz orkestra. Publika osjea kada muzika tee bez napora.Samo tada je mogue postii vrhunsku izvedbu. Ovo vrijedi i za lokalne orkestre ali i za vrhunske filharmonije svjetskog nivoa kojima diriguju vrhunski dirigenti. Vi vjerovatno moete da s njihovim zadatkom uporedite svoj zadatak kao trenera u fudbalu. Trener takoer mora od jedanaest pojedinaca stvoriti tim koji e nastupati na najviem moguem nivou.Ali poreenje sa dirigentima moe ii samo dotle, a ne I dalje jer ja bih se usudio rei da je posao fudbalskog trenera tei nego posao jednog dirigenta.Za vrijeme utakmice, ekipa je pod neprestanim pritiskom protivnika , koji e koristiti sve svoje mogunosti da omete igru ekipe protiv koje igra Takoer je prisutna I stalna promjena posjeda lopte u toku utakmice.Za razliku od muziara koji sjede I koncentriu se na muziku I dirigenta , fudbaleri su stalno suopeni sa kretanjima oko njega.Knjiga u kojoj je svaka igra opisana ne postoji.Za vrijeme 90 minuta utakmice, svaki igra mora neprestano da predvia situaacije koje se neprestano mijenjaju I u djeliu sekunde donose odluke o tome ta da urade.Opcije za djelovanje se stvaraju kretanjem saigraa I protivnika Pravi vrhunski fudbaleri imaju sposobnosti da cijelo vrijeme I brzo ostvaruju pregled svih raspoloivih opcija. Takoer posjeduju I tehnike sposobnosti da donesu ispravna rjeenja u veini situacija u igri. Trenr najvie voli efikasna rjeenja. Ova rjeenja direktno ili indirektno utiu na ostvarivan