teacher training presentation aze

Download Teacher training presentation aze

Post on 21-Jul-2015

94 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tbit elmlrinin yrnilmsi yrniln drslr:-Texnologiyadan istifad-Praktiki ml v tdqiqat ynml ilr-Erkn vaxtdan tbit elmlrinin yrnilmsin balamaq n yaxdr

  Qarda duran tinliklr:-Tbit elmlri mcrrddir-Xsusi dili var-Az sayda ixtisaslama, daha ox sinifd qalma

 • slind...Edgar Deyl, 1969

 • Tdqiqat ynml tdris ABC yrnmActivity - MlBefore - ncContent - MzmunTdris qarsnda duran tinliklr: Test gr tdris"Elmli alim" v "Otur v yrn"zbrilikl tnqidi tfkkr qar-qaryaagirdlr tbit elmlri il... bir szl sl ELM ADAMLARI kimi mul olmaldrlar!

 • Tdqiqat ynml yrnm...agird ynmldrMllim trfindn istiqamt verilirMaraqldrAktual mvzular aradrryrnm prosesi

 • Mlumatlarn qeyd olunmasndan n n istifad olunur?agirdlr n olduqca maraqldrl il mlumatlarn toplanmas deyil, analiz balca diqqt yetirilirMlumatlarn uzun mddt rzind toplanmasna imkan verirMlumatlarn ox srtli toplanlmasna imkan verirMlumatlarn ox dqiq toplanlmasna imkan verirBir dfy mxtlif nv mlumatlarn toplanlmasna imkan verir

 • Tdqiqat n gstrir?Komputerlrdn v snaq cihazlarndan istifad edn agirdlr yrnm prosesind mhm nailiyyt ld ediblr. TEEMSS, Milli Elm Fondu, 2007

  Mktb qdr praktiki elmi mlrl mul olan agirdlr milli ortalama gstricilrdn yksk gstricilr nmayi etdiriblr. Plank (2000, USA)

  Snaq cihazlar agirdlri hycanlandrr v temperaturun gstricilrini qeyd etmkd vaxta qnat etmlrin imkan verir. Hmin qalan vaxtdan qrafiklr hazrlamaq v interpretasiya etmkd istifad etmk olar. An Evaluation Horizons, n15 p12-16 Aut 2001

  Yaponiya v Koreya kimi lklr (tbit elmlrinin tdrisin erkn balamaqla) 1-ci dnya lklri il mqayisd tbit elmlri v riyaziyyat zr yksk bal toplamlar. agirdlrin tbit elmlri v riyaziyyatdan topladqlar PISA bal nticlri, 2007

 • Vaxt, Bdc!Sciyyvi laboratoriya sessiyasnda 90 yann qurulub kalibrasiya edilmsi tlb olunur!

  Qarda duran tinlik:

 • Elmi eksperimenthe vaxt bu qdr asan olmayb!Mvcud Drd Labdisc Modeli

 • Bir diskd Tam LaboratoriyaTbitnaslq n quruDaxil quradrlm sensorlarHava tzyiqi, traf temperatur, cryan, msaf, GPS, iq, mikrofon, pH Nisbi rtubt, ss sviyysi, temperatur, grginlik, universal giri

 • Bir diskd Tam LaboratoriyaBiologiya v kimya qurusuDaxil quradrlm sensorlarHava tzyiq, barometr, keiricilik qabiliyyti, pH (turuluq), DO2, iq, universal giri, termoelektrik element,traf temperatur, ryin ylma tezliyi, temperatur, rtubt, GPS, kalorimetr, bulanqlq

 • Bir diskd Tam LaboratoriyaFizika qurusuDaxil quradrlm sensorlarHava tzyiq, grginlik, alaq grginlik, iq, universal giri, traf temperatur, temperatur, cryan,msaf, mikrofon, akselerometr, msaf

 • oxfunksiyal mlumat thlili proqram tminat il buraxlr Tbitnasla dair 1300 shifdn ox ml

 • Elmi mqsdli Mobil Araba

 • Gnc agirdlr n mkmmldir

 • Yuxar sinif agirdlri n mkmmldir

 • Hqiqi dyiikliy sbb olur

 • Labdisc sas idar elementlriMENYU SR-DRM klaviiki diapozonlu SENSOR klaviiYANDIRMA/SNDRM klavii7 SENSOR klaviiMENU SEM klavii

 • KompUter n GlobilabMlumat fayllarn aLabdisc-i i sal/dayandrLabdisc- qoulLabdisc-in parametrlrini tyin etRiyazi funksiyalarEksperimental mlumatlar yaddaa verGrn tipiAnnotasiyalarMarkerlri tyin etEksperimental mlumatlar ykl

 • Planet n GlobilabEkrann parametrlrinin tyin olunmasLABDISC- qoulLabdisc-in parametrlrinin tyin edilmsiEksperimental mlumatlar yaddaa verMlumat fayllarn aRiyazi funksiyalarLabdisc-i i sal/dayandr

  www.globisens.com

  Mllr

 • Boyle Qanunu (Demo)Mqsdlr: agirdlr ...

  Qazn hcmi il tzyiq arasndak laqy dair hipoteza irli srr.Labdisc-in hava tzyiq sensorundan istifad etmkl hipotezan snaqan keirir.Mlumatlarn thlilini baa atdraraq Boyle qanunu sbuta yetirirlr.PV = kP1V1 = P2V2

 • Labdisc-in parametrlrinin tyin edilmsi

  Sensorlar:Hava tzyiqi

  Nmun gtrm normas: l il

  Nmunnin ls: 10Plastmas borucuu pris birldirin v 60 ml havan pris kin.Borucuu Labdisc-in hava tzyiqi sensoruna birldirin.prisin stndki plunjeri basaraq hcmi azaldn v hava tzyiqini ln.60, 50, 40 v 30 ml hava il hava tzyiqini ln.Nticlri stunlu qrafikd nmayi etdirin v hr bir ln etiketlyin.Export dymsindn istifad etmkl mlumatlar elektron cdvl ixrac edin. Tzyiq stunun yannda havann hcmi n stun lav edin v qiymtlri mqayis edin.Boyle Qanunu (Demo)

 • sti mhitl ilmMqsdlr: agirdlr ...

  sti hava rtlrind trlmnin insanlara nec kmk etdiyini izah edin.Buxarlanmadan soyumann effektivliyini mhdudladran yaxud gclndirn faktorlar izah edin.

 • sti mhitl ilmLabdisc-in parametrlrinin tyin edilmsi

  Sensorlar:Xarici temperaturRtubt

  Nmungtrm normas: 1/saniy

  Nmunnin ls: 1,000traf mhitin temperaturunu qeyd edintraf mhitin temperaturunu:xfif klknm tbq v xfif klk rtlrind qeyd edinQapal mhitd traf mhitin temperaturunu v rtubti qeyd edin

 • diyimizin pH (turuluq) sviyysinin mqayis edilmsiMqsdlr: agirdlr ...

  Mxtlif icklrin turuluq sviyysin dair txminlr edirMxtlif icklrin pH (turuluq) sviyysini bir-biril mqayis edib tutudurur v gzlntilrini qeyd edir.

 • Gndlik hava mlumatMqsdlr: agirdlr ...

  5 gn mddtin temperatur, barometrik tzyiq, nisbi rtubt v yantn qeyd edir. (Biz bunu 24 saatlq mddt edcyik)Aadaklara gr llri mqayis edirlr:-Uzun mddt rzind eyni mktbd bir ne gn-Eyni yerd ilin mxtlif vaxtlarnda-Mxtlif topoqrafiyada mxtlif mktblrd-Topladqlar mlumatlarla laqli hava rtlrinin nvn izah etmk n mlumatlar interpretasiya edirlr.

 • Gndlik hava mlumatLabdisc-in parametrlrinin tyin edilmsi

  Sensorlar:traf temperaturqRtubtBarometr

  Nmungtrm normas: 1/dqiq

  Nmunnin ls: 10,000Labdisc-i gec ilmy qoyun.

  Mlumatlar xtti qrafik klind gstrin.

  Mlumatlar Hava mlumat vrqin qeyd edin.

 • Labdisc-in parametrlrinin tyin edilmsi

  Sensorlar:pH

  Nmungtrm normas: 1/saniy

  Nmunnin ls: 10,000Hr bir icyin pH (turuluq) sviyysini ln.

  Elektrodu -icklr arasndadistil edilmi su il tam kild tmizlmyi unutmayn.

  Mlumatlar xtti qrafik klind gstrin.diyimizin pH (turuluq) sviyysinin mqayis edilmsi

 • Srbst dmMqsdlr: agirdlr ...

  Nyutonun 2-ci qanununu sbuta yetirmk n srbst dm tcilini hesablayrlar.

 • Labdisc-in parametrlrinin tyin edilmsi

  Sensorlar:Msaf

  Nmungtrm normas: 25/saniy

  Nmunnin ls: 10,000Labdisc-i dmdn 1.2 metr yuxarda saxlayn. Pinq ponq topunu dmdn 80 sm yuxar hndrlkdn dz Labdisc-in aa hisssindn buraxn. Top df srayarkn Labdisc-i mhkm tutun.Markerlri tam sramann balanc v sonunda yerldirin v kvadratik reqressiyan ttbiq etmk n Riyazi funksiyalar dymsindn istifad edin.Qrafikdki brabrlikdn v Vf = Vi + gt brabrliyindn bu eksperimentd qravitasiyann tcilinin qiymtini hesablamaq n istifad edin.Srbst dm

 • HesablamalarHndrlk brabrliyind 1/2gt2ifadsi qrafikd alnan kvadratik reqresiyyann birinci hddin brabrdir (msln., 4.7t2).Aadak brabrliyi izlmkl bu iki ifadnin brabr olduunu sbuta yetir bilrsiniz:1/2gt2 = 4.8 t21/2g = 4.8 g = 4.8 * 2 g = 9.6g = 9.6 m/sec2 brabr olduunu tapmaq n baza mlumatlardan vahidlri ttbiq edin.

 • Ss dalalar (Demo)Mqsdlr: agirdlr ...

  Labdisc-in ss sensoru il toplanlm mlumatlardan istifad etmkl ss dalalarna dair hipotezlr hazrlayr v snaqdan keirir.

 • Labdisc-in parametrlrinin tyin edilmsi

  Sensorlar:Ss

  Nmungtrm normas: 25,000/saniy

  Nmunnin ls: 10,000Kamertonu Labdisc-dn 10 sm aral tutun v kamertonu vurun.

  25,000 /saniyd ss dalalarnn srtini ln.Tk dalann vaxtn v tezliyini iarlmk v lmk n markerlrdn istifad edin.Qarmonikann ss tezliyini mahid etmk n FFT funksiyasndan istifad edin.Ss dalalar (Demo)

  www.globisens.com

  TKKR EDRK

  *Labdisc thsil sektorunda qlobal nfuz qazanb. Buraxlndan bir ne ay rzind thsil sektorunda n nfuzlu iki beynlxalq mkafata layiq grlb. Tdris v tlimi tkmilldirmkd yksk potensiala malik innovativ v pedaqoji chtdn dyrli mhsullar n Worlddidac Mkafat v "Tannm Thsil Texnologiya Mhsullar" sahsind Mkmml Xidmt gr 30-cu llik Mkafat"

  Bundan lav, Apple Distinguished Educators (Apple Frqlnmi Thsil ilri) Labdisc proqram tminatn iPad n stnlk veriln elmi mqsdli laboratoriya hlli olaraq qbul ediblr v bu gn iPad n hyati hmiyytli elmi mqsdli laboratoriya resurslarnn yegan tminats olduunu hesab edirlr. Labdisc proqram tminatn dnyann hr bir yerind nmayi etdirmkl yana, ADE kollektivi BETT zaman Labdisc v iPad elmi eksperimentlrini hminin srgilyir v tdris sinfinin i prosesin Labdisc v iPad-in rahat inteqrasiyasn yani olaraq nmayi etdirirlr.

  Labdisc iPad-dn istifad edn v mobil texnologiyaya qoyulan investisiyadan maksimal STEM fayda ld etmy imkan vern elmi mzmun axtarnda olan thsil vernlr n idealdr.

  sas tdris fnlri - Tbit elmlri, riyaziyyat v ingilis dili dnyann hr bir yerind milli sviyyd mktblrd tdris olunan balca fnlr olduundan n ox bdc bunlara ayrlr. Tbit elmlrinin yrnilmsind tinliklr Mcrrd fnn olduundan tbit elmlri yanildirilmlidir. Bundan lav tbit elmlri dil fnni kimidir. Bu isitqamtd tam uur qazanmaq n erkn yalardan buna start verilmli v mntzm mul olmaq lazmdr. Hal-hazrda tbit elmlrini yrnmy qrar vern agirdlrin say azdr. Universitetlr bu fnn zr snd vernlrin say az olduundan nticd az sayda elm adam v mhndis yetiir. yrniln drslr -Texnologiya drslik ynml drslri vz edrk praktiki ml v tdqiqat ynml yrnm il mcrrd konsepsiyalar yanildirmy kmk edir. Bundan lav, texnologiyadan istifad agirdlri tbit elmlrini yrnmy clb edir v proses erkn baladqda n yax nticlr nail olunur. Faktiki olaraq bu, glck ii qvvsi baxmndan mzun olan elm adamlarnn sayn artrr.

  Mly saslanan yrnm tbit elmlrinin konsepsiyalarn mhkmlndirir..."Yerin yetirmkl yadda saxlayn" (in atalar sz).

  *Deylin Tcrb Konusu el bir modeldir ki, burada didaktik layihlndirm v yrnm prosesi il bal bir sra nzriyylri znd ks etdirir. 1960-c illrd Edgar Deyl bel bir nzriyy irli srd ki, yrnnlr "eitmk", "oxumaq" yaxud "mahid etmk"dn daha ox "yerin yetirm