tcvn 8810 - 2011 duong cuu nan o to - yeu cau thiet ke

Download TCVN 8810 - 2011 Duong Cuu Nan o to - Yeu Cau Thiet Ke

Post on 18-Nov-2015

5 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TCVN 8810 - 2011 Duong cuu nan o to - Yeu cau thiet ke

TRANSCRIPT

 • 1

  TCVN T I U C H U N Q U C G I A

  TCVN 8810 : 2011

  Xut bn ln 1

  NG CU NN T - YU CU THIT K Emergency escape ramp Specification for design

  H NI - 2011

 • TCVN 8810 : 2011

  2

 • TCVN 8810 : 2011

  3

  Mc lc

  1 Phm vi p dng ............................................................................................................................. 5

  2 Ti liu vin dn .............................................................................................................................. 5

  3 Thut ng v nh ngha ................................................................................................................ 5

  4 Qui nh chung v b tr ng cu nn...................................................................................... 6

  5 Cc loi ng cu nn................................................................................................................. 6

  6 on ng dn v tc thit k u vo on ng dn ................................................ 7

  7 Cu to on ng dn ............................................................................................................... 7

  8 Chiu di m gim tc .................................................................................................................. 9

  9 Cu to m gim tc................................................................................................................... 11

  10 Thot nc.................................................................................................................................. 12

  11 Bin bo hiu, vch tn hiu giao thng v chiu sng............................................................ 12

  12 Ro chn...................................................................................................................................... 13

 • TCVN 8810 : 2011

  4

  Li ni u

  TCVN 8810 : 2011 do Tng cc ng b Vit Nam bin son, B Giao thng vn ti ngh, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v Cng ngh cng b.

  TCVN 8810 : 2011 thay th 22TCN 218 - 1994.

  TCVN 8810 : 2011 c chuyn i t 22TCN 218 - 1994 theo qui nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Tiu chun v Qui chun k thut v im a khon 1 iu 7 Ngh nh s 127/2007/N-CP ngy 01/8/2008 ca Chnh ph qui nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Tiu chun v Qui chun k thut.

 • TCVN 8810 : 2011

  5

  TIU CHUN QUC GIA TCVN 8810 : 2011

  ng cu nn t - Yu cu thit k Emergency escape ramp - Specification for design

  1 Phm vi p dng

  1.1 Tiu chun ny quy nh cc yu cu v thit k xy dng mi, ci to v nng cp ng cu nn t.

  1.2 Tiu chun ny khng p dng cho ng cu nn t trn ng cao tc, ng th, ng cng nghip, ng lm nghip.

  1.3 Trong trng hp c bit c th p dng cc ch tiu k thut ca tiu chun khc nhng phi qua phn tch kinh t - k thut.

  2 Ti liu vin dn

  Cc ti liu vin dn sau rt cn thit cho vic p dng tiu chun ny. i vi cc ti liu vin dn ghi nm cng b th p dng phin bn c nu. i vi cc ti liu vin dn khng ghi nm cng b th p dng phin bn mi nht, bao gm c cc sa i, b sung (nu c).

  TCVN 4054, ng t Yu cu thit k.

  3 Thut ng v nh ngha

  Trong tiu chun ny s dng cc thut ng v nh ngha sau:

  3.1 ng cu nn (Emergency escape ramp) on ng c thit k v thi cng trn ng o dc nhm lm gim tc v m bo cho nhng xe mt kim sot dng li khi xung dc. Trong trng hp ny, xe mt kim sot c th ri khi ng chnh vo ng cu nn, dng li sa cha. ng cu nn gm hai on: on ng dn v m gim tc.

  3.2 Xe mt kim sot (Out of control vehicle) Xe khng iu khin c do hng phanh, hng hp s, do my qu nng khi xung dc.

  3.3 on ng dn (Bed approach) on ng ni t ng chnh vo m gim tc.

  3.4 m gim tc (Arrestor bed)

 • TCVN 8810 : 2011

  6

  on ng c lp mt cu to bng vt liu ri rc (si, cui, ct, dm ) tng sc cn ln nhm lm gim tc ca xe mt kim sot, m bo cho xe dng li. m gim tc c b tr ni tip sau on ng dn v l on tiu nng chnh ca ng cu nn.

  3.5 ng chnh (Main road) ng xe mt kim sot ang chy.

  3.6 ng dch v (Service road) ng dnh cho xe cu h v xe bo dng ng cu nn. ng dch v nm st ng cu nn.

  3.7 Neo cu h (Wrecker anchor) Neo h tr xe cu h ko xe mt kim sot ra khi khu vc m gim tc.

  4 Qui nh chung v b tr ng cu nn

  4.1 ng cu nn c thit k v thi cng nhng ni c ng xung dc di, dc ln, hoc nhng ni b khng ch bi a hnh.

  Phi nghin cu qua thc t khai thc ng, nu thy tht cn thit mi thit k v xy dng ng cu nn, nht l cc on xe hay gp s c mt kim sot. Trong trng hp ny xe cn c cch ly khi ng chnh vo ng cu nn gim tc v dng li, m bo an ton cho cc phng tin trn tuyn chnh, cho ngi iu khin xe mt kim sot v cho dn c bn ng.

  4.2 Phi nghin cu trn bnh v trn thc a nhng v tr kh d c th lm ng cu nn, ch yu l nhng on dc ta luy bn phi thp, a hnh bn phi cho php lm ng trnh r vo; tt nht l nhng on m ng chnh r tri, ng cu nn i thng ln dc. Khi a hnh kh khn cng c th cho ng cu nn r tri, mc d c cc bt li nghim trng (nh xe i ngc chiu ln dc, ng c gii phn cch gia). Trong trng hp ny, yu cu phi chn v tr c tm nhn rng, a hnh bn tri thun li cho vic trnh xe.

  4.3 ng cu nn thng c xy dng na cui dc (ni xe d mt kim sot v gy ra tai nn nghim trng), trc ng cong nguy him (khi xe mt kim sot khng th vo cua an ton) v trc khu vc dn c.

  4.4 Nn xy dng ng cu nn c dc dng gim chiu di ng cu nn. Tuy nhin dc bnh qun ca ton ng cu nn ti a khng qu 10% v cc b khng ln hn 15% trnh vic xe b tri li xung dc sau khi ln ti im dng.

  5 Cc loi ng cu nn

  5.1 Ty iu kin a th ti ch, khi thit k c th chn mt trong bn loi ng cu nn nh Hnh 1.

  5.2 ng cu nn s dng ct: ng cu nn s dng ct c kh nng lm gim tc ca xe rt nhanh nhng d gy chn thng cho ngi li v phng tin v hay b nh hng bi thi tit (b xi, b gi thi bay, b nn cht). Do vy ch nn s dng ct khi chiu di ng cu nn b hn ch bi a th.

  5.3 ng cu nn s dng m gim tc: Mt m gim tc s dng vt liu ri rc (si, cui, ct, dm ) tng sc cn ln nhm lm gim tc ca xe.

  5.4 C th p dng cng ngh mi trong ng cu nn (v d ng cu nn s dng li hm xe ) nhng phi c chuyn giao cng ngh.

  Mi loi ng cu nn c p dng cho tng trng hp c th v phi ph hp vi c im a hnh ni t ng cu nn cng nh cc yu t khc trn thc a.

 • TCVN 8810 : 2011

  7

  n v tnh bng mt

  Hnh 1 - Cc loi ng cu nn c bn

  6 on ng dn v tc thit k u vo on ng dn

  6.1 on ng dn phi thun li v mt hnh hc m bo cho xe mt kim sot c tc cao c th vo m gim tc an ton. on ng dn phi c kt cu mt nh ng chnh.

  6.2 Tc ca xe khi bt u vo on ng dn ph thuc vo tc ca xe khi b mt kim sot, chiu di t v tr mt kim sot n on ng dn, dc trung bnh ca on ng v sc cn ln ca mt ng.

  Khi tnh ton cc c trng hnh hc ca ng cu nn, vn tc thit k ca xe khi vo on ng dn nn ly trong khong t 100 km/h n 120 km/h ty thuc vo cp ng chnh v cc iu kin c th ca dc, tr khi c cn c xc nh mt cch chc chn rng vn tc l qu ln th c th ly thp hn.

  7 Cu to on ng dn

 • TCVN 8810 : 2011

  8

  7.1 Trn bnh , ng cu nn tt nht l b tr theo dng tip tuyn ca ng cong chnh hoc dng ng cong chuyn tip li xe d dng iu khin cho xe vo ng cu nn (Hnh 2).

  Gc chuyn hng ti im bt u t ng chnh vo ng cu nn nn ly bng hoc nh hn 50.

  Hnh 2 - B tr on chuyn tip t ng chnh vo ng cu nn

 • TCVN 8810 : 2011

  9

  7.2 Chiu rng mt ng Chiu rng ca on ng dn ti thiu nn ly nh sau:

  - on ng dn r t ng cp I, cp II v cp III: Nn 12,0 m, mt 7,0 m.

  - on ng dn r t ng cp IV, cp V: Nn 9,0 m, mt 5,5 m.

  (Cp ca ng c qui nh trong TCVN 4054)

  - Trong iu kin c th, nn b tr thm mt ln ng dch v dnh cho xe cu h v xe bo dng st cnh ng cu nn. B rng ln ny khng nh hn 3 m.

  7.3 Bn knh, siu cao v on ni siu cao 7.3.1 Bn knh ng cong trn gia ng chnh v ng cu nn nn ly trong khong R = (300 500) m ty thuc vo tc thit k ca xe khi vo ng cu nn. Bn knh cong ti thiu Rmin = 250 m.

  7.3.2 Siu cao trong ng cu nn (isc ) ly ti a bng 10%. 7.3.3 Chiu di on ni siu cao L = (35 50) m ty thuc vo tc thit k, bn knh ng cong trn v siu cao trong ng cu nn. on ni ny ch c b tr khi ng cu nn tch ra khi ng chnh bo m khng nh hng n ng chnh.

  7.4 on vut ni m rng on chuyn tip t ng chnh vo on ng dn c m rng hnh nm vi t l 1:10 (m rng 1 m trn chiu di 10 m) cho n lc mt ct ngang ca c ng chnh v on ng dn. on ny c cng dc vi ng chnh. n khi trc ngang ca on ng dn tch khi ng chnh mi c php thay i dc v b tr on ni siu cao.

  7.5 ng cong lm ng cong lm ni on ng dn vi m gim tc c bt u ngay sau khi trc ngang ca on ng dn chiu rng thit k. Bn knh ng cong lm ti thiu ly theo Bng 1.

  Bng 1 - Bn knh ng cong lm ti thiu Tc tnh ton

  (km/h)

  Bn knh ng cong lm (m)

  120 2500

  100 1500

  80 1000

  7.6 Tm nhn Tm nhn trn ng chnh trc khi vo ng dn ca ng cu nn cng di cng tt, m bo cho ngi li xe vo ng cu nn an ton. Trc khi vo ng cu nn, li xe phi nhn thy sut c ng cu nn.

  8 Chiu di m gim tc

  8.1 xe mt kim sot gim tc v dng li, m gim tc phi di tiu hao ng nng ca xe. Chiu di m gim tc cn thit cho xe dng li ph thuc tc thit k, dc dc, sc cn ln ca vt liu mt ng v c xc nh qua cng thc (1):

  V2 L =

  2g(f i) (1)

 • TCVN 8810 : 2011

  10

  trong :

  L l chiu di m gim tc, tnh bng mt (m);

  V l tc ca xe khi vo ng cu nn, tnh bng mt trn giy (m/s);

  g l gia tc trng trng bng 9,81 m/s2. Ly trn g = 10 m/s2;

  i l dc dc ca m gim tc:

  Nu dc ln, ly du dng;

  Nu dc xung, ly du m;

  f l h s sc cn ln ca vt liu lm mt ng.

  Bng 2 - H s sc cn ln ca vt liu lm mt ng

  Loi vt liu lm mt ng H s sc cn ln f

  B tng xi mng 0,010 0,015

  B tng nha A1 0,012 0,020