tcdd 7.bÖlge mÜdÜrlÜĞÜ

of 42 /42
TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adem SİVRİ Bölge Müdürü

Author: others

Post on 20-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bina iyiletirme çalmalarAfyonkarahisar l snrlarnda
görev yapmaktadr. Günlük 6 yolcu treni 20 yük Treni
iletilmektedir. Bölge genelinde Yllk 3 milyon ton
yük dolumu, 1 milyon yolcu tamas
programmz vardr.
AFYONKARAHSAR L
2018 YILI
YATIRIM DURUMU
3-TOPLAM PROJE SAYISI : 42
4-PROJELERN SEKTÖRLERE DAILIMI : Demiryolu-Ulatrma
7-YILI ÖDENE : 140.054.232 TL
8-DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN
14-BALANMAYAN PROJE SAYISI : 18
17-SORUN VE DARBOAZLARIN NEDEN :
DÖNEM SONU
HARCAMA (TL)
2 Hemzemin Geçit yiletirmeleri 10 10.807.872 0 0
3 Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Haberleme ve Emniyet
Tesisleri Tevsii ve Yenileme 10 32.354.885 627.912 2
4 Gar, stasyon ve Dier Hizmet Binalar ve Tesisleri Bakm ve
Onarm 5 2.493.371 0 0
5 Hzl Tren Çalmalar 3 82.545.000 11.947.017 14
T O P L A M : 42 140.054.232 13.164.123 9
18.09.2017 tarihinde 180.000 TL’ye Mekanik Atölye ile birlikte projelendirmesi için sözleme imzalanm olup proje çalmalar devam etmektedir. (18.03.2018)
2018 yl içinde yapm ihalesi yaplacak olup yaklak yapm maliyeti : 14 milyon TL’dir.
18.09.2017 tarihinde 180.000 TL’ye Bölge Binas ile birlikte projelendirmesi için sözleme imzalanm olup proje çalmalar devam etmektedir. (18.03.2018)
2018 yl içinde yapm ihalesi yaplacak olup yaklak yapm maliyeti : 4,5 milyon TL’dir.
‘’Dumlupnar-Afyon aras 65 km. yol yenilemesi tamamlama ii ’’ tamamlanm olup,
‘’Afyon-Sandkl aras 65 km. yol yenilemesi ’’ i ile yol yenileme ve iyiletirme çalmalarmz
devam etmektedir.
ESKEHR - KONYA HATTI KM:159+852‘DE KARAYOLU ALTGEÇD YAPILMASI (AFYON-MERKEZ OSB)
Sözleme Tarihi 25.08.2016
Yer Teslimi 2.09.2016
Sözleme Bedeli 5.328.966,12 TL
Afyonkarahisar Belediyesi tarafndan yaplan kamulatrma çalmalarnn bitmesine müteakip ihalesine çklacaktr.
ESKEHR - KONYA HATTI KM:163+000‘DA YAYA ALTGEÇD YAPILMASI (BLG EV)
hale hazrl yaplmaktadr.
Afyonkarahisar l snrlar içerisinde 21 adet otomatik bariyerli, 6 adet bekçili
bariyerli, 218 adet çapraz iaretli (serbest) geçit ve 3 adet uzaktan idareli
bariyerli olmak üzere Toplam: 248 adet hemzemin geçit bulunmaktadr. 2018
yatrm programndaki 53 adet hemzemin geçitten bugüne kadar 12 adet
hemzemin geçidin kauçuk kaplamas yaplmtr.
6 Adet Hemzemin Geçit Alt-Üst Geçide dönüümü projeleri Tamamlanma
aamasnda olup 2018 yl içinde yapm ihalesi yaplacaktr.
5 Adet Hemzemin Geçit Alt-Üst Geçide dönüümü için proje ihalesi
yaplacaktr.
( Afyon-Denizli- Burdur- Isparta )
303 Km’ lik hat kesiminin 112 Km’ lik ilk etabnn (Afyonkarahisar) sözlemesi devam etmektedir.
AFYON-KARAKUYU
*Afyon-Sandkl aras sinyal dikimi ve teknik bina yapmlar devam etmektedir.
*Sandkl-Afyon aras kaz kablo çalmalar devam etmektedir.
KAKLIK-KARAKUYU-ISPARTA-BURDUR
Yaklak Maliyeti: 81 milyon TL
Milli Sinyalizasyon Projesi Denizli-Isparta- Burdur Hattnn yapm için güzergah
saysallatrmas ii sözlemesi 06.10.2017 tarihinde 410 bin TL’ye imzaland.
Program Yl Son Ödenei: 103.000 TL
SNYALZASYON YATIRIMI LE ;
tren iletilmesi ile hat kapasitesi artacaktr.
Sinyalizasyon projesi tamamlandnda kapanacak
faal personel tasarrufu salanacaktr.
olumsuzluklarn, sistemin ihbar etmesi, kazalarn
önlenmesi ve seyrüsefer emniyetini arttracaktr.
2018 ylnda Alayunt-Afyon-Konya Hat Kesiminde Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon-Telekomünikasyon Projeleri yaplmas planlanmaktadr.(132km’si
Afyon linde)
Bu amaçla (72-73 YBOM mntkas) Poz aplikasyonu ve Güzergah Saysallatrmas ii sözlemesi 17.10.2017 tarihinde 644bin TL’ye
imzaland.
Program yl son ödenei: 162.000 TL
Projenin keif metraj çalmalar devam etmekte olup hat kesiminin E-S-T yapm ihalesinin 2018 yl içinde
Genel Müdürlükçe yaplmas planlanmaktadr.
No ile yatrma alnmtr. (50 km’si Afyonkarahisar linde)
MANSA-UAK-AFYONKARAHSAR
2017 de Projesi hazrlanm olup 2018 yl içinde yapmnn Genel Müdürlükçe ihale
edilmesi planlanmaktadr.
kendi enerji kaynaklarmzdan azami derecede istifade
edilerek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf
edilecektir.
dizel lokomotifin çekerine eittir. Böylece az lokomotif ile
çok yük daha ksa sürede cer edileceinden hat kabiliyeti
artacaktr.
etmektedir.
salamaktadr.
Afyonkarahisar OSB Yük Merkezi ve ltisak Hatt Balanmas
Afyonkarahisar OSB Yük Merkez ve balant hatt için 8 Km.lik demiryolu hatt planlanmtr.
Uygulama Projelerinin Hazrlanmas için 07.12.2017 tarihinde sözlemesi imzalanm olup proje çalmalar devam
etmektedir.(12.04.2018)
Hattn yaklak yapm maliyeti 76.000.000 TL olup 2018 yl içinde yapm ihalesi yaplacaktr.
Afyon OSB
Afyonkarahisar scehisar Mermer htisas OSB Yük Merkezi ve ltisak Hatt Balanmas
scehisar OSB Yük Merkezi -Afyonkarahisar arasnda 14 Km.lik demiryolu hatt planlanmtr.
Uygulama Projelerinin Hazrlanmas için 04.12.2017 tarihinde sözlemesi imzalanm olup proje çalmalar devam etmektedir.
(08.06.2018) Hattn yaklak yapm maliyeti 142.000.000 TL olup 2018 yl içinde yapm ihalesi yaplacaktr.
scehisar OSB
Afyonkarahisar scehisar Mermer htisas OSB Yük Merkezi ve ltisak Hatt Balanmas
PROJEDE ;
KAZI : 32,4 milyon m³ Kazdan 25,4 milyon m³ Kaz yaplmtr.
DOLGU : 16,5 milyon m³ den 4,7 milyon m³ yaplmtr.
TÜNEL : 8 Adet (7.469m) 7 (2.306m) si tamamland, 1 (5160m - 2928m = 2.232m) i Körolu Tüneli devam ediyor.
VYADÜK : 16 Adet (6.339m) 7 (4.106m) si tamamland, 8 Viyadükte çalmalar devam ediyor. Kalan 2.250 m dir.
KÖPRÜ : 24 Adet Köprüden 6 s tamamland, 7 Köprüde Çalmalar Devam Ediyor.
MENFEZ : 180 Adet Menfezden 70 i tamamland, 5 Menfezde Çalmalar Devam Ediyor.
ALTGEÇT : 75 Adet Altgeçitten 32 si tamamland, 5 Altgeçitte Çalmalar Devam Ediyor.
ÜSTGEÇT : 32 Adet Üstgeçitten 6 s tamamland, 4 Üstgeçitte Çalmalar Devam Ediyor.
FZK %60 NAKD %64
POLATLI – AFYONKARAHSAR ARASI 162 KM
AFYONKARAHSAR – BANAZ ARASI 88 KM
FZK % 22 NAKD % 35 PROJEDE ;
KAZI : 11,6 milyon m³ den 6,7 milyon m³ kaz yaplmtr. DOLGU : 10 milyon m³ den 1 milyon m³ dolgu yaplmtr.
TÜNEL : 8 Adet (5.056m) (1.008m) 6 tünelde çalmalar devam ediyor.
VYADÜK : 11 Adet (7.190m) (400m) 5 Viyadükte çalmalar devam ediyor.
KÖPRÜ : 8 Adet
MENFEZ : 98 Adet 29 Menfez tamamland, 3 Menfezde çalmalar devam ediyor.
ALTGEÇT : 44 Adet 6 Altgeçit tamamland. 3 Altgeçitte çalmalar devam ediyor.
ÜSTGEÇT : 20 Adet
imalat tamamlanmtr. Ta kolon imalat devam
etmektedir.
kaz ve destekleme çalmalar devam etmektedir.
• V1 Viyadüünde kazk çalmalar, viyadük kiri
çalmalar devam etmektedir.
etmektedir.
• V4,V5,V6 kazk ve temel betonu devam etmektedir.
• Hattn geçtii Körolu belinin altnda ve en uzun tünel olan T6-T7-T8 birleik tüneli 5160 m uzunluunda olup 2.928 m’si açlm durumdadr (Giri-1.833 m, Çk-1.095 m). Çalmalar 2 aynadan
devam etmektedir. Kalan mesafe 2.232 metredir. • Emniyet tüneli açlmas ve çalmalarn 4 aynadan devam etmesi için çalmalar devam etmektedir. • Polatl-Uak aras YHT üstyap-Elektromekanik ilerin ihalesi yaplm olup; 2018 yl içerisinde üstyap
çalmalarna balanlarak 2019/Ekim’de Polatl–Uak arasndaki altyap, üstyap ve elektromekanik iler tamamlanarak hattn iletmeye alnmas hedeflenmektedir.
Hzl Tren hattnn açlmasyla birlikte ; Ankara - Afyonkarahisar yaklak 1 saat 30 dakikaya, Afyonkarahisar - zmir yaklak 2 saat, Ankara - zmir ise 3 saat 30 dakika içerisinde seyahat süresine ulaacaktr.
Ülkemizin turizm bakenti ve tarm yönünden de en önemli kentlerimizden olan Antalya’y stanbul’a balamak için 412 kilometrelik Eskiehir – Kütahya
(Alayunt) – Afyonkarahisar – Isparta/Burdur –Antalya hzl tren projesi gelitirilmi olup 3 kesim halinde projelendirilmektedir.
ESKEHR -AFYONKARAHSAR HAT KESM
planlanmaktadr.
Tünel Adedi : 18 Tünel Uzunluu: 15.390 m
Viyadük Adedi : 24 Viyadük Uzunluu: 2.500 m
AFYONKARAHSAR - ISPARTA/BURDUR HAT KESM
1/5.000 ölçekli ön proje çalmalar devam etmektedir. Ekim 2018’de
tamamlanmas ve 2018 yl içinde yapm ihalesine çklmas planlanmaktadr.
Proje Hz : 200km/saat
ISPARTA/BURDUR – ANTALYA HAT KESM
1/5.000 ölçekli ön proje çalmalar devam etmektedir. Ekim 2018’de
tamamlanmas ve 2018 yl içinde yapm ihalesine çklmas planlanmaktadr.
Proje Hz : 200km/saat
STASYONLAR GELEN (TON) GDEN (TON ) TOPLAM ( TON )
AFYON A.ÇETNKAYA 49.928 158.538 208.466
AFYON EHR 100.929 5.495 106.424
BÜYÜKÇOBANLAR 10.943 13.760 24.703
DAZKIRI 30 1.679 1709
DNAR 21.500 9.173 30.673
*2 Adet Ekspres Tren (Pamukkale Ekspres Treni.)
*2 Adet Afyon çkl – varl Bölgesel Ekspres ( Afyon-Eskiehir-
Afyon) Olmak üzere
ARZ EDERM
Adem SVR
Bölge Müdürü