t.c. gazİosmanpaŞa Ünİversİtesİ İş bİrİm kodu 73764141 ... · naklen tayin evrakı,...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması

  Sınavı Kazananların İnternetten ilanı

  Başvuruda istenen belgelerle kayıt için

  Enstitüye başvuru yapar

  Evrakların memur tarafından kontrolü

  Belgeler

  Eksik mi? , Evet

  Kaydı yapılmaz eksikliklerin

  giderilmesi istenir

  Evrakını tamamlayan öğrenciler

  Eksiklikleri gidermeyenlerin kaydı yapılmaz

  Hayır

  Öğrencinin Kaydı yapılır

  Ders seçmesi ve onaylatması için

  ders danışmanına gönderilir

  Dersler danışman tarafından onaylanır.

  Ders kayıt fişlerinin çıktısı alınır

  Ders kayıt fişlerinin Anabilim Dalı

  Başkanlığına teslim eder

  Ders kayıt fişleri Fen Bilimleri Enstitüsü

  Müdürlüğüne gönderilir.

  İlgili memur gerekli kontrolleri yaparak

  öğrencinin dosyasına takar.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması

  Her öğrenci için, kayıtlı oldukları anabilim

  başkanlığınca dersler başlamadan önce bir akademik

  danışman görevlendirilir.

  Akademik danışman; yarıyılın ilk haftasında müracaat eden

  öğrencilerin ders yazılımlarını kontrol ederek internet üzerinden

  onaylamak, onaylatmayanları uyarmakla görevlidir.

  Internet üzerinden ders kaydı yaptıran öğrenci, en geç yarıyılın ilk

  haftasında ders kaydını internet üzerinden danışmanına onaylatmak

  zorundadır. Ders kaydını danışmanına onaylatmayan öğrencinin ders

  kaydı gerçekleşmez.

  Danışmanlar öğrencilere diğer Akademik konularda danışmalık yaparlar.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

  Kayıt yaptıran öğrenci125 nolu form dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur

  Haklı ve geçerli nedenler kapsamında Anabilim Dalı Başkanlığı dilekçeyi inceler

  Sonuç Enstitüye bildirilir

  Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla açıklanır

  Olumlu ya da olumsuz sonuç öğrenciye bildirilir

  Sonuç olumlu mu?

  , Evet Hayır

  Kayıt dondurma işlemi yapılır Öğrenciye bildirilir

  Öğrenciye bildirilir Anabilim Dalına bildirilir

  Kayıt dondurma Anabilim Dalına bildirilir Son

  Kredi alıyorsa kredi yurtlar kurumuna

  bildirilir

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Öğrenci Burs İş Akış Şeması

  Burs Kurumlardan gelen burs kontenjanları

  Kontenjanları öğrencilere duyurulur

  Öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlıklarına

  başvurur

  Burs komisyonu ön inceleme ve mülakatla önceden belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapar.

  Kontenjan dahilinde belirlenen isimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

  Burs kazananlar ilan edilir

  Belgeler tamamlanarak burs veren kurumlara iletilir

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması

  Dosyanın gelmesi ile öğrenciliğe intibakı

  Ders Kaydı

  Öğrencinin Anabilim Dalına Dilekçe, Öğrenci Belgesi ve Not Dökümü ile Başvurması

  Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı

  Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

  Öğrencilik Dosyasının İlgili Enstitüden

  istenilmesi

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Özel Öğrenci İş Akış Şeması

  Öğrenci Enstitü web sayfasındaki form

  dilekçeyi doldurur

  Seçilen derslerin öğretim üyelerinden,

  uygundur imzasını alır

  Dilekçeyi Anabilim Dalına teslim eder

  Anabilim Dalı Kurul kararı ile Enstitüye

  bildirilir

  Enstitü Yönetim Kurulu Anabilim Dalı Kurul

  Kararını değerlendirir

  Sonuç

  olumlu mu? Evet

  Anabilim Dalına ve Öğrenciye bildirilir

  Öğrenci cari hizmet maliyetleri öğrenci katkı

  payını yatırır

  Hayır

  Öğrenciye bildirilir

  Anabilim Dalına bildirilir

  Enstitüye kayıt yaptırmak üzere gelir

  Öğrencinin kaydı yapılır

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Gelen Evrak İş Akış Şeması

  Harici Evrak

  Evrakın posta veya elden

  Enstitü’ ye gelmesi

  Evrakın Anabilim Dalı Başkanlıklarından veya

  Üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi

  Dahili Evrak

  Evet

  FBE Birimlerini İlgilendiriyor mu?

  Hayır

  Ebys sistemine kayıt edilmesi Dahili ve harici evrakın ilgili birimlere iade

  edilmesi

  Evrakın Enstitü Sekreteri tarafından kontrolü

  Evrakın ilgili Müdür ve yardımcılarına gönderilmesi

  Evrakın ilgili Müdür ve yardımcıları tarafından gereğinin yapılması için ilgili birime havale

  edilmesi

  Evrakın ilgili birime verilmesi

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Giden Evrak İş Akış Şeması

  Giden Evrakın Hazırlanması

  Evrakın Enstitü Sekreteri

  tarafından kontrolü

  Evrakın gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili

  personele havalesi

  Evet FBE Birimlerini

  İlgilendiriyor mu?

  Elektronik olarak Enstitü birimlerine gidecek evrakın oluşturulması

  Evrakın ilgili Enstitü birimine

  elektronik olarak iletilmesi

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

  Resmi yazı Birime Gelen Evrak İş Akışı

  Evrakın havale edilen personele

  imza karşılığı zimmetlenmesi

  Evet Cevap yazısı Hayır

  gerekli mi?

  Havale edilen personelin cevap Cevap yazısı Evrakın ilgili dosyaya kaldırılması

  yazısının yazılması ve paraflanması

  Cevap yazısının birim amirlerine

  imzaya sunulması

  Müdür/ Enstitü Sekreteri Onayı İş Akışı

  Giden Evrak İş Akışı

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması

  Öğrenci alacağı dersleri Öğrenci

  bilgi sisteminden seçer.

  Öğrenci aldığı dersleri Danışmanına

  onaylatır.

  Danışman Öğretim Üyesi onaylanan

  derslerin çıktısını alır ve imzalar.

  Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

  gönderilir.

  İlgili memur gerekli kontrolleri yaparak

  öğrencinin dosyasına takar.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Şeması

  Akademik Anabilim Dallarına dersler ve dersi verecek

  Öğretim Üyesi

  öğretim üyelerin belirlenmesi için yazı

  Takvim yazılır. ihtiyacı yazısı

  Anabilim Dalı Kurul Kararıyla dersler ve Anabilim Dalı

  öğretim üyeleri belirlenir. Kurulu

  Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitüye üst

  yazı ile gönderilir.

  Derslerin ve Öğretim

  Üyelerin belirlenmesi

  için Enstitü Kurul

  Kararı alınır

  Ders ve öğretim üyesi görevlendirmeleri Ders ve öğretim üyesi görevlendirmeleri, görevli Enstitü Memuru tarafından, Öğrenci

  Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir. Bilgi Sistemine girilir.

  Anabilim dallarından gelen görevlendirme

  listelerinde dış birimler için Enstitü Yönetim Enstitü Yönetim

  Kurulu kararı alınır Kurulu

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Ders Muafiyeti İş Akış Şeması

  Özel öğrencilikte

  alınan dersler

  Evet

  Öğrencinin Dilekçesi

  Anabilim Dalı Kurulunun önerisi

  Enstitü Yönetim Kurulu kararı

  Anabilim Dalı Kurul kararı ile Enstitüye

  bildirilir

  Enstitü Yönetim Kurulu Anabilim Dalı Kurul

  Kararını değerlendirir

  Sonuç

  olumlu mu?

  Notu en az Lisansüstü için

  70, Doktora için 80

  Hayır

  Öğrenci dosyasına işlenir Öğrenciye bildirilir

  Anabilim Dalına ve Öğrenciye bildirilir Anabilim Dalına bildirilir

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

  Dış bölümlerden öğretim Derslerin yapılabileceği uygun gün ve

  Haftalık Ders

  saatler belirlenir ve haftalık ders programı üyelerinin ders

  hazırlanır. Programı programlarının gelmesi

  Haftalık ders programı Enstitü onayına

  sunulur

  Öğrencilere ders programı duyurulur. Web

  sayfalarında yayınlanır.

  Ders programına göre dersler takip edilir

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  İç Kontrol Sistemi İç Kontrol Sistemi

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şeması İş Akış Şeması

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması

  Naklen Tayin Evrakı, Enstitümüzde bir personelin naklen, açıktan

  atama veya geçici görevlendirme

  geçici görevlendirme nedenleriyle göreve başlar

  Personel Kimlik Bilgi Formu doldurulur

  İstifa Dilekçesi

  Mal bildirim formunun doldurtulup, kapalı

  Aybaşından önce ayrılan personel zarfla teslim alınır.

  için maaş mahsuplaşması yapılır.

  Üzerindeki tüm zimmetler teslim Aile yardım beyannamesinin doldurtulur.

  alınır.

  Personel Kimlik Kartı Mal Bildirim Formu

  Aile Yardım

  Beyannamesi

  Kimliği alınır.

  SGK çıkış işlemleri yapılır.

  Saymanlık otomasyonu personel ve maaş

  bilgileri formu doldurulur, SGK girişi yapılır

  Tüm formlardan yeteri kadar çoğaltılıp,

  fotoğraf ve göreve başlama yazısıyla birlikte Rektörlüğe gönderilmesi, kadrosu

  Enstütiye ise yabancı dil belgesi,

  bireysel emeklilik, sendika vs. aile yardımı beyannamelerinin birer

  nüshasının muhasebeye verilir. Kişi naklen atanmış ise işlemler yapılarak Maaş nakil evrakı Naklen Atama hazırlanır.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

  Eğitim, seminer Gelen Evrak İş Akışı vb. bilgi yazısı

  Enstitü Sekreteri tarafından gelen

  yazının konusuna göre tebliğ edilecek personelin belirlenmesi

  İlgili personele ( EBYS) tebliğ edilmesi

  Personel tebellüğ etmiş sayılır.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Mazeret İzni İş Akış Şeması

  Mazeretin belirlenmesi (Doğum, ölüm,

  evlilik, hastalık)

  Mazeret izin dilekçesi verilir, İzin sistemine İzin Formu

  girilir, imzalar tamamlanır.

  Enstitü Sekreteri

  Onayı

  Müdür Onayı

  İş Akışı

  Yıllık ve Sağlık İzin

  İş akış Şemasına

  göre onaylanması

  İzin dönüşü bölüm ilgilinin göreve başlama tarihini Göreve başlama

  bildirir. İzin formu ve göreve başlama bildirimi üst

  yazıyla Rektörlüğe gönderilir. bildirimi, üst yazı

  Tüm evrakları dosyalanır.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması

  Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek

  üzere Enstitü Kurulu üyelerini toplantıya

  davet eder

  Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı

  kadar mühürlü oy ve zarf hazırlanır

  Enstitü Yönetim Kuruluna Müdür

  tarafından gösterilen altı aday arasından

  üç yıl için üç öğretim üyesi seçilir

  Seçim bir sonraki Enstitü Yönetim Kurulu

  Hayır toplantısına kalır

  İlk turda salt

  çoğunluğu sağlayan

  aday var mı?

  Hayır

  Evet

  Müdür seçime katılan üye sayısının bir

  fazlasının oyunu alan adayı yönetim kurulu

  üyesi olarak atar

  Atama seçilen üyeye ve rektörlüğe yazı

  ile bildirilir

  Üye tam sayısının bir

  fazlası toplantıya

  katıldı mı?

  Evet

  Oylar sayılarak sonuçlar açıklanır

  İkinci tura geçilir

  Beşinci tur sonunda oyların eşit çıkması

  halinde Müdür, eşit oy alanlardan birini

  yönetim kurulu üyesi olarak atar

  Oy pusulaları, tutanak, yapılan

  yazışmalar dosyalanır

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Müdür/Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

  Evrakın ilgili personel tarafından kontrol

  edilerek paraflanması

  Evrakın Müdür veya Enstitü Sekreterine iletilmesi

  Evrakın Müdür veya Enstitü Sekreteri tarafından İmzadan çıkmış

  incelenip imzalanması

  evrak

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

  Her ayın 1-8’i arasında Üniversitemiz ÜBS Bordro Bilgi

  Sistemi üzerinden

  SAY 2000 sistemine SDB

  girişini yapar

  Mahkeme Nafaka İlanları

  Mahkeme İcra Alımları

  İzin ve Rapor Durumu

  İlgili personelin atama

  kararı ve nakil belgeleri

  Ay içinde gerçekleşen terfilerin her ayın 1-8’i arasında

  ÜBS BBS ve SAY2000 sistemine girilmesi

  Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili

  personel bazında nafaka kesintilerinin her ayın 1-8’i arasında

  ÜBS BBS sistemine girilmesi (Say2000 girişini SDB yapar)

  Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel

  bazında icra kesintilerinin her ayın 1-8’i arasında ÜBS BBS

  sistemine girilmesi (Say2000 girişini SDB yapar)

  Personelin ay içindeki 7 günü aşan sağlık raporları ile Akademik Personelin 15 günü geçen görevlendirme

  izinlerinde geliştirme ödeneğini kesintilerinin her ayın 1-8’i arasında ÜBS BBS sistemine ve SAY2000 sistemine girilmesi

  Nakil veya Açıktan atanan personelin bilgilerinin girilmesi

  ve ÜBS BBS sistemine ve SAY2000 sistemine girilmesi

  Her ayın 1-8'i arasında ÜBS BBS sisteminden ve SAY2000'de

  personel maaş hesaplatma işleminin yapılması

  Terfi Kararları Personel Daire Başkanlığı

  Görevlendirme İzni; yılda

  toplam 30 günü, bir seferde

  15 günü geçtikten sonra

  Geliştirme Ödeneği kesilir

  ÜBS BBS sisteminden Personel Bordro Dökümleri, Aylık Personel Bildirimi,

  İcmal, Banka Listesi, Askeri Geçim İndirimi, Kesintiler Listesi ve Sendika

  Listesi çıktılarının 2 nüsha olarak alınması

  KBS Harcama Yönetim Siteminden Ödeme Emri Belgesinin

  Maaş ödeme emri ve ekleri

  düzenlenmesi ve 2 nüsha çıktısının alınması

  v Gerçekleştirme Görevlisi

  Onayı

  Harcama Yetkilisi

  Onayı

  Belgelerin birer nüshasının Fen Bilimleri Enstitüsünde kalması

  kaydıyla, diğeri SDB gönderilmek dosya olarak düzenlenmesi

  Giden Evrak İş Akış Şeması

  Teslim Tutanağı

  (Personel Maaşları

  Ödeme Emri ve ekleri)

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması

  Ek ders ödeme sürecinin en önemli belgeleri

  olan Ders Yükü Bilgi Formu her dönemin

  başında, Ek Ders Ücret Çizelgesi ödeme

  yapılacak her ayın sonunda ilgili öğretim

  elemanları tarafından hatasız doldurularak

  Anabilim Dalı Başkanına verilir

  Hatalar düzeltilmek üzere

  Evet ilgili bölüme gönderilir

  Ödeme emri belgesi ve ekleri

  Tahakkuk evrakı teslim listesi ile

  strateji daire başkanlığına gönderilir

  Strateji Geliştirme Daire

  Başkanlığının ilgili birimde evrakların

  incelenmesinden sonra ödeme

  gerçekleştirecek bankaya ‘Banka

  ödeme bilgiler elektronik ortamda

  gönderilir

  Anabilim Dalı sekreteri

  kendisine ulaşan formları

  haftalık ders programı ile

  karşılaştırarak kontrol

  eder ve bilgisayar

  ortamında hazırlar

  Tahakkuk memuru

  formlarının haftalık ders

  programı ve Enstitü Kurulun

  kararına uygun hazırlanıp

  hazırlanmadığını kontrol

  eder

  Ek Ders Ödeme

  Formlarında hata

  var mı?

  Hayır

  Formlar Müdür tarafından

  imzalanır Ek ders ücret bordrosu ve ‘Banka Listesi’nin çıktıları

  ile ‘Ödeme emri belgesi’ hazırlanarak geliştirme

  görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır

  Banka ödeme emri

  kendilerine ulaşmasından

  en geç iki gün sonra ilgililerin hesap

  numaralarına ek ders

  ücretleri yatırılır

  Anabilim Dalı Sekreteri her

  dönemin başında - Ek Ders Ücreti Döküm Cetveli - Ders Dağılım Çizelgesini hazırlar ve - Ders Yükü Bilgi Formu ile birlikte ilk ödemede gönderir.

  Ders Yükü Bilgi Formu, Ek Ders Ücreti Döküm Cetveli, Ders Dağılım Çizelgesi

  ile öğretim elemanın ve Anabilim dalı başkanı tarafından incelenerek

  imzalandıktan sonra, izinli öğretim üyesi bulunup bulunmadığına ilişkin

  yazı ve Ek Ders Ücret Çizelgesi ile

  birlikte tahakkuk bürosuna gönderir

  Ücretlendirme çalışmalarına

  başlamadan her ay için öğretim

  elemanlarının izin, rapor,

  görevlendirme alıp almadıkları

  yazı istenir. Formlar kontrol edilir,

  birimlerden belgeleri istenir.

  Toplanan mevzuata uygunluğu

  bakımından kontrol edilen bilgiler’

  Ek ders ücreti hesaplama

  Programı’na girilir.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması

  Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında; -Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (olur) veya harcama talimatı, -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince

  onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri

  belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır

  Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme

  görevlisine gönderilir

  Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri

  belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek

  imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir

  Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir

  Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe

  İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması

  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve

  ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura

  yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir

  Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa,

  kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler

  belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait

  banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve

  giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine

  bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir

  Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki

  belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun

  görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine

  gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

  Ödeme gerçekleştikten sonra Türk Telekom’a ödeme

  evrakının faksı çekilir.

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması

  GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

  Taşınır işlem Fişi Taşınır İşlem Fişi

  Harcama birimi Taşınır Maddi duran varlık hesaplarında izlenen

  işlem fişi ve Ödeme emri taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini

  belgesi takip eden on gün içinde ve her durumda

  mali yıl sona ermeden önce muhasebe

  birimine gönderilir

  Muhasebe Yetkilisi 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda

  izlenen tüketim malzemelerinin tüketime

  verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri

  muhasebe birimine gönderilmez

  Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve

  değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine

  gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II

  inci düzeyde detay kodu itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek dönemler itibariyle muhasebe kayıtlarını yapar

  kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır

  2. düzey detay kodu bazında düzenlenen

  onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son is

  günü mesai bitimine kadar muhasebe

  birimine gönderilir

 • T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması

  BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü

  BİRİM KODU : 73764141

  ŞEMA ADI : Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

  Birimlerin talep

  Mal talep yazılarının satınalma birimine

  gelmesi Yazıları

  Teknik Şartname Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup

  olmadığının kontrol edilmesi

  Evet

  Ödenek var mı?

  Hayır

  Fiyat araştırma komisyonunun kurulması İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi

  Piyasa fiyat araştırmasının yapılması

  Piyasadan alınacak en az 3 teklifin Piyasa

  Araştırma tutanağına girilmesi sonunda Yaklaşık Maliyet Cetveli

  yaklaşık maliyetin belirlenmesi

  Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık

  Maliyet Cetvelini onaylaması

  İhale onay belgesinin düzenlenmesi ve satın

  alma işleminin gerçekleştirilmesi

  KBS Taşınır Kontrol ve Yönetim Sistemine Giriş ve KBS HYS sisteminden Ödeme Talep eden birime Belgesi düzenlenmesi, Strateji Daire malzemenin KBS üzerinden

  Başkanlığına gönderilmesi kaydının yapılması