t.c. ekonomİ bakanliĞi vİzyon

54
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON Caner ÇOLAK 27 Aralık 2011 Gaziantep

Upload: jamese

Post on 10-Feb-2016

127 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON. Caner ÇOLAK 27 Aralık 2011 Gaziantep. Sunuş Planı. GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM. Yıllık Büyüme Oranları. * Orta Vadeli Program hedefi. Kaynak: TÜİK. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞIVİZYON

Caner ÇOLAK27 Aralık 2011

Gaziantep

Page 2: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Genel Ekonomik Görünüm

Ekonomi Bakanlığı Vizyonu ve Misyonu

Ekonomi Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Ana Hizmet Birimlerinin Görevleri

Sunuş Planı

2

Page 3: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

Page 4: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Yıllık Büyüme Oranları

* Orta Vadeli Program hedefiKaynak: TÜİK

Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ülkelerden biridir. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi durumundadır. 2002-2010 döneminde ortalama büyüme oranı %5,1 olmuştur. 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde ise ekonomi sabit fiyatlarla %9,6 oranında büyümüştür.

4

Page 5: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Kapasite Kullanım Oranı (%)

Kaynak: TÜİK

2011 Kasım ayında kapasite kullanım oranı %76,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

5

Page 6: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Sanayi Üretim Endeksi

Kaynak: TÜİK

Sanayi üretim endeksi 2011 Ekim ayında 138,4 olmuş, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 oranında artmıştır.

6

Page 7: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Enflasyon (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)

TCMB’nin 2011 yılındaki IV. Enflasyon Raporu’nda, 2011 yılı sonundaki enflasyon beklentisinin orta noktası %8,3 düzeyindedir.

Kaynak: TÜİK

7

Page 8: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Ödemeler Dengesi

*Ocak-EkimKaynak: TCMB

8

Milyon Dolar 2008 2009 2010 2010* 2011*I- CARİ İŞLEMLER HESABI -41.959 -13.991 -47.099 -33.545 -65.057 A. DIŞ TİCARET DENGESİ -53.021 -24.850 -56.445 -42.670 -76.473 B. HİZMETLER DENGESİ 17.311 16.749 15.035 13.821 16.953 C.GELİR DENGESİ -8.362 -8.189 -7.137 -5.859 -6.769 D.CARİ TRANSFERLER 2.113 2.299 1.448 1.163 1.232II- SERMAYE HESABI -60 -42 -56 -50 0III- FİNANS HESAPLARI 37.316 8.967 43.011 31.902 51.917 Doğrudan Yatırımlar 16.955 6.858 7.620 4.986 9.757 Yurtdışında -2.549 -1.553 -1.464 -1.292 -1.770 Yurtiçinde 19.504 8.411 9.084 6.278 11.527 Sermaye 14.712 6.170 6.259 3.851 9.707 Giriş 14.747 6.252 6.294 3.873 11.652 Çıkış -35 -82 -35 -22 -1.945 Diğer Sermaye (Net) 1.855 459 331 322 94 Gayrimenkul (Net) 2.937 1.782 2.494 2.105 1.726

Portföy Yatırımları -5.014 227 16.093 15.048 15.516 Diğer Yatırımlar 24.318 1.993 32.107 21.271 28.351 Rezerv Varlıklar 1.057 -111 -12.809 -9.403 -1.707IV- NET HATA NOKSAN 4.703 5.066 4.144 1.693 13.140

Page 9: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

2012-2014 Orta Vadeli Program Hedefleri

* (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı - 13/10/2011)(1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir.(2) İthal edilen ham petrolün ortalama maliyetini yansıtmakta olup Kalkınma Bakanlığı tarafından tahmin edilmiştir.

OVP’nin amacı; büyümeyi sürdürmek, cari işlemler açığını azaltmak, makroekonomik ve finansal istikrarı korumaktır.

2011* 2012* 2013* 2014*GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 766 822 888 952Kişi Başına Milli Gelir (GSYH, Dolar) 10,363 10,973 11,716 12,412GSYH Büyümesi (1) 7,5 4 5 5İşsizlik Oranı (%) 10,5 10,4 10,2 9,9Turizm Gelirleri (Milyar Dolar) 24 26 29 31Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) -71,7 -65,4 -67 -67,1Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -9,4 -8 -7,5 -7

9

Page 10: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Mal Ticaret Hedefleri

*Gerçekleşme (Kaynak: TÜİK)**Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı - 13/10/2010)

(Milyar Dolar) 2010* 2011** 2012** 2013** 2014**İhracat 114 134,8 148,5 165,7 185,1İthalat 185,5 236,9 248,7 272,5 295,9D.T. Hacmi 299,5 371,7 397,2 438,2 -110,8D.T. Dengesi -71,6 -102,1 -100,2 -106,8 -110,8İhracat/İthalat (%) 61,4 56,9 59,7 60,8 62,6

10

Page 11: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Dış Ticaretin Gelişimi

2011 Ocak-Eylül döneminde, 2010’un aynı dönemine kıyasla; İhracat ve ithalat sırasıyla %21,8 ve %39,1oranında artış kaydetmiştir. Dış ticaret açığı % 68,2’lik artışla, 82,1 milyar dolara yükselmiştir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2008 - 2010 / 2011 Ocak-Ekim

* Enerji, 27. fasıla karşılık gelmektedir.

11

Değişim (%) 2008 2009 2010 2010 2011 2010/2011İhracat (FOB) 132,0 102,1 113,9 92,7 111,4 20,2 Enerji* İhracatı 7,5 3,9 4,47 3,4 5,5 61,8 Altın İhracatı 3,6 4,6 2,07 1,9 0,9 -52,6İthalat (CIF) 202,0 140,9 185,5 147,8 201,6 36,4 Enerji İthalatı 48,3 29,9 38,5 30,6 44,2 44,4 Altın İthalatı 5,0 1,6 2,5 2,2 5,9 168,2Dış Ticaret Hacmi 334,0 243,1 299,4 240,5 313,0 30,1Dış Ticaret Dengesi -69,9 -38,8 -71,7 -55,2 -90,2 63,4 Enerji Dışı Denge -29,2 -12,8 -37,6 -28,0 -51,5 83,9İhracat / İthalat (%) 65,3 72,5 61,4 62,7 55,3 _

Yıllık (Milyar $) Ocak-Ekim (Milyar $)

Page 12: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması (SNA)

12

İHRACAT2009/2010

Değ.% 2010 2011 Değ.%Yatırım malları 11.117 11.771 5,9 9.613 11.649 21,2Ara mallar 49.752 56.381 13,3 46.053 56.306 22,3Tüketim malları 40.715 45.321 11,3 36.685 43.025 17,3Diğerleri 559 411 -26,4 326 419 28,3TOPLAM 102.143 113.883 11,5 92.678 111.398 20,2

(Milyon $) 2009 2010 Ocak-Ekim

İTHALAT

2009/2010Değ.% 2010 2011 Değ.%

Yatırım malları 21.463 28.818 34,3 21.836 30.821 41,1Ara mallar 9.951 131.443 32,1 106.098 145.173 36,8Tüketim malları 1.929 24.735 28,2 19.505 24.926 27,8Diğerleri 666 546 -18,1 412 661 60,4TOPLAM 140.928 185.542 31,7 147.851 201.581 36,3

(Milyon $) 2009 2010 Ocak-Ekim

Page 13: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Başlıca İhraç Ürünleri

Kaynak: TÜİK* Değişim ihracata göredir.

13

Milyon Dolar DEĞ. %(Ocak-Ekim) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010/2011

1 Motorlu kara taşıtları 11.439 13.124 10.056 14.151 1.383 -1.027 14,72 Kazan,makine ve cihazlar 7.677 9.529 16.750 22.621 -9.073 -13.091 24,13 Demir ve çelik 7.134 9.322 13.130 17.011 -5.996 -7.689 30,74 Örme giyim eşyası ve aksesuarları 6.350 7.106 837 970 5.513 6.136 11,95 Elektrikli makinalar 5.992 7.100 11.787 14.057 -5.795 -6.956 18,56 Mineral yakıt ve yağlar 3.444 5.512 30.641 44.214 -27.197 -38.702 60,07 Demir veya çelikten eşya 3.947 4.782 1.578 2.129 2.369 2.653 21,18 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 3.792 4.331 1.296 1.656 2.496 2.675 14,29 Plastik ve plastikten mamul eşya 3.052 3.850 7.903 10.714 -4.852 -6.864 26,2

10 Yenilen meyveler, kabuklu yemişler 2.617 2.963 254 311 2.363 2.652 13,255.443 67.619 94.232 127.832 -38.789 -60.213 22,092.678 111.398 147.851 201.581 -55.173 -90.183 20,2

İHRACAT İTHALAT DENGE

LİSTE TOPLAMITOPLAM

Page 14: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Başlıca İthal Ürünleri

Kaynak: TÜİK

* Değişim ithalata göredir.

14

Milyon Dolar DEĞ. %(Ocak-Ekim) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010/2011

1 Mineral yakıt ve yağlar 30.641 44.214 3.444 5.512 -27.197 -38.702 44,302 Kazan,makine ve cihazlar 16.750 22.621 7.677 9.529 -9.073 -13.091 35,053 Demir ve çelik 13.130 17.011 7.134 9.322 -5.996 -7.689 29,564 Motorlu kara taşıtları 10.056 14.151 11.439 13.124 1.383 -1.027 40,735 Elektrikli makinalar 11.787 14.057 5.992 7.100 -5.795 -6.956 19,266 Plastik ve plastikten mamul eşya 7.903 10.714 3.052 3.850 -4.852 -6.864 35,567 İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri 2.589 6.540 3.191 2.708 602 -3.831 152,618 Organik kimyasal müstahsallar 3.589 4.690 403 441 -3.186 -4.249 30,659 Eczacılık ürünleri 3.563 3.751 456 478 -3.107 -3.273 5,29

10 Bakır ve bakırdan eşya 2.618 3.548 860 1.197 -1.758 -2.351 35,51102.626 141.295 43.647 53.261 -58.979 -88.033 37,68147.851 201.581 92.678 111.398 -55.173 -90.183 36,34

İTHALAT İHRACAT DENGE

LİSTE TOPLAMI TOPLAM

Page 15: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracatın Bölgesel Dağılımı

Kaynak: TÜİK

15

2010 2011 Değ (%) 2010 2011 Değ (%) A- AB (27) 5.214 5.275 1,2 42.928 52.229 21,7 B- SERBEST BÖLGELER 189 219 16,2 1.683 2.026 20,4 C- DİĞER ÜLKELER 5.561 6.441 15,8 48.067 57.143 18,9 1- DİĞER AVRUPA 1.035 1.256 21,4 9.230 10.496 13,7 2- AFRİKA 727 994 36,8 7.669 8.391 9,4 Kuzey Afrika 533 649 21,8 5.822 5.503 -5,5 Diğer Afrika 193 344 78,1 1.847 2.888 56,4 3- AMERİKA 596 678 13,8 4.979 6.497 30,5 Kuzey Amerika 450 491 9,1 3.457 4.416 27,7 Orta Amerika ve Karayip 28 53 89,3 514 517 0,6 Güney Amerika 118 134 13,9 1.008 1.564 55,2 4- ASYA 3.131 3.436 9,8 25.778 31.209 21,1 Yakın ve Ortadoğu 2.358 2.536 7,6 18.720 22.767 21,6 Diğer Asya 773 900 16,4 7.058 8.443 19,6 5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 44 47 6,0 326 392 20,2 6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 29 30 4,5 85 158 85,7

TOPLAM 10.964 11.935 8,9 92.678 111.398 20,2

(Milyon Dolar)Ekim Ocak-Ekim

Page 16: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İthalatın Bölgesel Dağılımı

Kaynak: TÜİK

16

2010 2011 Değ (%) 2010 2011 Değ (%) A- AB (27) 6.929 7.389 6,6 57.270 76.398 33,4 B- SERBEST BÖLGELER 81 83 2,9 716 866 21,1 C- DİĞER ÜLKELER 10.287 12.443 21,0 89.865 124.316 38,3 1- DİĞER AVRUPA 2.855 3.229 13,1 24.379 29.601 21,4 2- AFRİKA 477 668 40,0 4.054 5.938 46,5 Kuzey Afrika 290 312 7,4 2.634 2.882 9,4 Diğer Afrika 187 356 90,7 1.420 3.056 115,2 3- AMERİKA 1.461 1.598 9,4 13.053 19.040 45,9 Kuzey Amerika 1.074 1.116 3,9 10.161 14.396 41,7 Orta Amerika ve Karayip 78 62 -20,9 496 754 52,0 Güney Amerika 308 420 36,2 2.396 3.890 62,3 4- ASYA 4.825 6.173 27,9 42.807 62.042 44,9 Yakın ve Ortadoğu 1.183 1.832 54,8 10.451 17.370 66,2 Diğer Asya 3.642 4.341 19,2 32.356 44.672 38,1 5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 19 110 475,5 347 581 67,5 6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 650 666 2,4 5.225 7.115 36,2

TOPLAM 17.297 19.915 15,1 147.851 201.581 36,3

(Milyon Dolar)Ekim Ocak-Ekim

Page 17: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracatımızda İlk 5 Ülke (% Pay)

İhracat ve İthalatta İlk Beş Ülke (Ocak-Ekim 2011)

İthalatımızda İlk 5 Ülke (% Pay)

Kaynak: TÜİK

17

Page 18: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Avro Bölgesi Borç Krizi

Kriz

• Avro Bölgesi’ndeki sorunlar 2008 küresel kriziyle görünür hale gelmiştir.• En çok Yunanistan, İrlanda, Portekiz,İspanya ve İtalya’yı etkilemiştir (PIIGS).• Yunanistan’ın tahvil ve bonoları Fitch tarafından 2011 Ocak ayında ‘junk’ (çöp)

olarak deklare edilmiştir.

EFSF’ nin Oluşumu

• ‘Avrupa Finansal İstikrar Aracı’ 440 milyar avro büyüklüğe sahip olup 7 Haziran 2011 tarihinde işlerlik kazanmıştır.

• İtalya ve İspanya’da da krizin derinleşmesi halinde EFSF’nin yetersiz kalacağından endişe edilmektedir.

• 2013 yılında EFSF’nin yerine daha büyük olması planlanan (başlangıç için 700 milyar avro ) Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) getirilmesi planlanmaktadır.

Küresel Beklentiler

• Avro Bölgesi’ndeki borç ve bütçe sorunları sebebiyle kemer sıkma politikalarının uygulanmaya başlaması, 2011 yılı 2. yarısından itibaren büyüme beklentilerini olumsuz etkilemiştir.

18

Page 19: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Başlıca Bölgeler ve Ülkeler İtibariyle GSYH Gelişmeleri (2010)

2010 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in %7,8’lik tahmininin ötesinde %9,0 oranında büyümüştür.

Türkiye, 17. büyük ekonomi durumundadır.

Kaynak: TÜİK ve IMF

19

Page 20: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Küresel Ekonomik Görünüm

Bazı Ülke-Ülke Gruplarına İlişkin Büyüme Tahminleri (%)

Yıllar Türkiye Avro Bölgesi ABD Brezilya Rusya Hindistan ÇHC

IMF

2011 7,5 1,6 1,5 3,8 4,3 7,8 9,5

2012 2,5 1,1 1,8 3,6 4,1 7,5 9,0

2016 4,3 1,7 3,4 4,2 3,8 8,1 9,5

Gelişmiş ülkelerdeki toparlanma oldukça zayıf Küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler mevcut Avro borç krizi derinleşerek devam ediyor Birçok ülkede ekonomik kriz siyasal krize dönüşmüştür. AB Komisyonu 2012 için Avro Bölgesi büyüme tahminini %0,5 ve AB büyüme tahminini de %0,6

olarak aşağıya doğru revize etmiştir (10 Kasım 2011) Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ülkelerden biridir. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi durumundadır. 2002-2010 döneminde ortalama büyüme oranı %5,1 olmuştur.

20

Page 21: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Mal ve Hizmetler Ticaretine İlişkin Tahminler (%)

Yıllar

İhracat İthalat Dünya Ticaret HacmiGelişmiş

EkonomilerYükselen

EkonomilerGelişmiş

EkonomilerYükselen

Ekonomiler

IMF 2011 6,2 9,4 5,9 11,1 7,5

2012 5,2 7,8 4,0 8,1 5,8

DTÖ 2011 3,7 8,5 - - 5,8

IMF tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %7,5 ve %5,8 oranında artacaktır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2011 yılı için dünya ticaret hacmindeki artışa ilişkin tahminini %6,5’ten %5,8’e indirmiştir.

Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler

Kaynak: IMF ve DTÖ

21

Page 22: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYONU VE MİSYONU

Page 23: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

• Nisan 1920 : İktisat Bakanlığı• Mayıs 1934 : İktisat Bakanlığı (Dış Ticaret Reisliği)• Mayıs 1939 : Ticaret Bakanlığı (Dış Ticaret Dairesi Reisliği)• Mart 1971 : Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı• Aralık 1971 : Ticaret Bakanlığı (Dış Ticaret Genel Sekreterliği)• Aralık 1983 : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı • Aralık 1994 : Dış Ticaret Müsteşarlığı (20 Aralık 1994 - 4059 Sayılı

Kanun)• Haziran 2011 : Ekonomi Bakanlığı (3 Haziran 2011 tarihli- 637 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararname)

Ekonomi Bakanlığı- Tarihçe

23

Page 24: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

• Ülke ekonomisinin gelişimi ve sosyal refaha katkının artırılması hedefiyle, kurumsal işbirliğini gözeterek bilgi ekonomisi temelinde;

yenilikçiliği, girişimciliği, rekabet gücünüuluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini

artırmayı teşvik edecek dış ticaret politikalarını oluşturmak ve uygulamaktır.

Misyonumuz

24

Page 25: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

• Ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer almasını sağlayacak dış ticaret politikaları

oluşturan ve uygulayan kurum olmak.

Vizyonumuz

25

Page 26: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Stratejik hedefimiz, dünya mal ticaretinden bugün aldığımız yüzde 0,8’lik payı artırmak.

Dünya mal ticaretinden 2015 yılında yüzde 1 pay alarak ihracatımızı 170 milyar dolara, 2023 yılında da yüzde 1,5 pay alarak 500 milyar dolara çıkarmaktır.

Planlı ve proaktif bir dış ticaret politikası…

26

Page 27: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Yüzde 12’lik ihracat büyümesi ile 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek ulaşılabilir bir hedeftir.

27

Page 28: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Merkez teşkilatı Bakan

Müsteşar Müsteşar yardımcılıkları

Genel müdürlüklerGenel müdür yardımcılıkları

Daire başkanlıkları

Yurtdışı teşkilatı Daimi temsilcilikler

Ticaret Müşavirlikleri Ticaret Ataşelikleri

Bölge Teşkilatı Bölge Müdürlükleri

Serbest Bölge Müdürlükleri

Teşkilat Yapısı

28

Page 29: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Yurtdışı Teşkilatı

Halihazırda 131 merkezde toplam 184 personelimiz görev

yapmaktadır.

29

Page 30: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Daimi Temsilci Yardımcılığı

Ticaret Müşavirliği

Ticaret Ataşeliği

İrtibat Büroları

EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI

AFRİKAKahireNairobi PretoriaRabatTrablusTunusKazablanka

ASYA

Astana Aşkabat Bangkok Bişkek Cakarta Duşanbe Hanoiİslamabad Kabil Kuala Lumpur Manila Pekin Seul Singapur

AVRUPA/KAFKASYAABDTÖOECDAtina Bakü Belgrad Berlin Bern BratislavaBrüksel Budapeşte Bükreş Dublin Helsinki Kiev Kişinev Kopenhag Lahey LizbonLefkoşa

Londra LubliyanaMadrid Minsk MoskovaOslo ParisPodgoricaPragPriştineRomaSaraybosna Sofya Stokholm TiflisTiran Üsküp Varşova Viyana Zagreb

BarselonaBatumDüsseldorfHamburgHannoverKazanMarsilyaMilanoMünihNovorossiskOdessaRotterdamSelanikSt. PetersburgStutgartBirminghamKrasnodarNovosibirskYekaterinburg

Taşkent Tokyo Ulan Bator Yeni Delhi AlmatıGuangzhouHong Kong KaraçiMumbaiŞangayGeorgetown

AbujaAddis Ababa AkraCezayirDakarDarüsselamHartumİskenderiye

Buenos Aires KarakasMexico CityOttavaSantiagoVaşingtonHoustonLos Angeles

AMERİKA

ORTA DOĞUAbu Dhabi Amman BağdatBeyrutDohaKuveytManama

MuskatRiyadSana ŞamTahranTel Aviv Basra

CiddeDubaiErbilHalepKudüsMusulTebriz

SidneyMelbourne

AVUSTRALYA

New YorkSao PauloŞikagoTorontoMiamiSan FranciscoSeattle

GEORGETOWN

Page 31: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracat Genel Müdürlüğü İthalat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel

Müdürlüğü Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Ana Hizmet Birimleri

31

Page 32: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

• İhracata Dönük Üretim Stratejisi ve Girdi Tedarik Stratejisi

• Pazara Giriş Çalışmaları• İhracatın Desteklenmesi• Ticaret Politikaları Savunma Araçları• Yatırımı Teşvik Sistemi• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi• Ticaret Anlaşmaları• Yeni Nesil Serbest Bölgeler• Hizmet Ticareti ve Dış Yatırımlar• Piyasa Gözetimi ve Denetimi• Yurtdışı Teşkilatının Güçlendirilmesi

Geleceğe Dönük Projeler

32

Page 33: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracata Dönük Üretim Stratejisi ve

Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES)

33

Page 34: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracata Dönük Üretim Stratejisi

Hedef: 2023’te dünya ticaretinden aldığımız payın artırılması ve ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması.

Amaç: İhracat-üretim-yatırım-istihdamı etkileyen politikaların birbirini destekleyecek şekilde etkileşimli olarak kullanılması.

Kapsam: İmalat sanayii ve hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi, sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması, ihracatta katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun sektörlere geçilmesi.

Kurul: Başbakanlık Genelgesi (2010/12) ile “İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” kurulmuştur.

34

Page 35: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

GİTES- Amaç

Girdi Tedarik Stratejisi

Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması

35

Page 36: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

GİTES - Yöntem

• Sektörel çalışma grupları kuruldu.

* Mineral yakıtlar ve yağlar (bitümenli taşkömürü ve antrasit hariç) dahil edilmemiştir.** DTÖ SITC Sektörel Sınıflaması baz alınmıştır.

ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE** GÖRE DAĞILIMI (2010)

DEMİR-ÇELİK ve MADENCİLİK* % 28,5

OTOMOTİV ve MAKİNA

KİMYASALLAR

TARIM

TEKSTİL

% 19,2

% 21,6

% 7,5

% 9,9

36

Page 37: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

GİTES Sanayi Sektör Stratejileri Eylem Planlarına Girmiştir.

GİTES ve Sektör Stratejileri Arasında Bütünlük ve Eşgüdüm Sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Politikaları GİTES Sonuçları da Dikkate Alınarak Yeniden

Şekillendirilmektedir…

GİTES

37

Page 38: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Yatırım-teşvik politikalarını ülke ihtiyaçları paralelinde değerlendiriyoruz ...

Bu sistemle, ülkemize yeni teknoloji transferi sağlayacak, istihdam olanaklarını artıracak, katma değeri yüksek, ekonomimizin rekabet gücünü artıracak, ithalata bağımlılığı ve cari açığı azaltacak stratejik yatırımların teşvik edilmesini hedefliyoruz.

Yatırım-Teşvik Politikaları

38

Page 39: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Mevcut yatırım teşvik sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır:

Bölgesel Teşvik Sistemi

Büyük Proje Teşvik Sistemi

Genel Teşvik Sistemi

Yatırım-Teşvik Politikaları

39

Page 40: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Destek Unsurları Genel Teşvik Sistemi

Bölgesel Teşvik SistemiBüyük Ölçekli

YatırımlarI. ve II. Bölge III. ve IV. Bölge

KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği

Yatırım-Teşvik Politikaları

40

Page 41: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

2011 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 10,9 milyar dolar seviyesine ulaşarak, 2010 yılında ulaşılan 9,1 milyar dolarlık seviyeyi geride bırakmıştır.

2011 yılı Eylül sonu itibarıyla Türkiye’de 28.833 adet uluslararası sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

Yatırım-Teşvik Politikaları

41

Page 42: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracatımızda Rekabet GücüDevlet yardımları sistemi ihracat stratejisine paralel olarak; projeye dayalı, ihtiyaca uygun hazırlanan, ihracatçılarımızın üretim alt yapıları ile Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilerek uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen, hedef pazara ve öncelikli sektöre göre farklılaştırılmış destek unsurlarını içeren destek programları

Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,

Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuarlara Katılımın Desteklenmesi,

Ar-Ge Yardımı,

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi,

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, İstihdam Yardımı, Tasarım Desteği,

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Devlet Yardımları

42

Page 43: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Pazara Giriş Komitesi Pazara giriş konusunda Ekonomi Bakanlığı TİM, TOBB, DEİK, TUSKON, TÜSİAD, MÜSİAD, TMMMB ve Müteahhitler Birliği gibi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde…

Hedef Ülkeler (2010-2011) ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Kanada, Polonya, Nijerya, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Cezayir, Libya, Ürdün ve Katar

Pazara Giriş Komitesi

43

Page 44: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Ticari İlişkiler

İkili Ticari İlişkiler

Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Amerika

Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

AB, EİT, D8, KEİ, İKÖ, İSEDAK

Çok Taraflı Ticari İlişkiler

DTÖ, OECD, ACTA

44

Page 45: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

1. EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda Liechtenstein)

2. İsrail

3. Makedonya

4. Hırvatistan

5. Bosna Hersek

6. Filistin

7. Tunus

8. Fas

9. Suriye

STA Ülkeleri

10. Mısır

11. Arnavutluk

12. Gürcistan

13. Karadağ

14. Sırbistan

15. Şili

16. Ürdün

17. Lübnan*

18. Morityus*

(*) İç Onay Sürecinde

45

Page 46: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İhracatın Özel Bölgelere Göre Dağılımı

(Milyon $) 2009 2010%

Değişim% Pay (2010)

2010* 2011*%

Değişim% Pay (2011)

OECD 55.832 61.492 10,1 54,0 44.173 53.508 21,1 53,8EFTA 4.336 2.416 -44,3 2,1 1.970 1.218 -38,2 1,2Karadeniz Ekonomik İşbirliği 12.273 14.456 17,8 12,7 10.197 12.906 26,6 13,0Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5.948 7.617 28,1 6,7 5.264 6.756 28,3 6,8BDT 7.957 10.288 29,3 9,0 7.162 9.636 34,5 9,7Türk Cumhuriyetleri 3.399 3.921 15,3 3,4 2.805 3.660 30,5 3,7İslam Konferansı Teşkilatı 28.627 32.470 13,4 28,5 23.254 26.976 16,0 27,1STA Ülkeleri** 13.773 12.702 -7,8 11,2 9.418 9.998 6,2 10,0

TOPLAM 102.143 113.883 11,5 100,0 81.715 99.502 21,8 100,0

2011 yılının Ocak-Eylül döneminde OECD Ülkelerine ihracat %21,1 ve STA imzalanan ülkelere ihracat %6,2 oranında artmıştır. Seçilen özel bölgeler içerisinde en hızlı artış %34,5 ile BDT’ye yönelik ihracatta görülmüştür. EFTA’ya olan ihracatımız ise altın ticaretindeki gelişmelere bağlı olarak %38,2 oranında gerilemiştir.

* Ocak-Eylül Dönemi** Henüz STA’ları yürürlüğe girmeyen Lübnan ve Morityus hariçKaynak: TÜİK

46

Page 47: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

İthalattan kaynaklanan ve yerli sanayimize zarar veren haksız ticari uygulamalara karşı uluslararası, bölgesel ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da sonuna kadar, etkin bir şekilde kullanmaya kararlıyız.

Ticaret Politikası Araçları

47

Page 48: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Piyasa gözetimi ve denetimini gelişmiş standartlara göre uyguluyoruz.

Piyasa gözetimi ve denetiminde temel politikalarımız İç piyasada üretilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi

yoluyla takibi ve denetimi; İthal edilen malların güvenli, mevzuata ve standartlara

uygun olması, Yerli üreticilerimize karşı haksız rekabete yol açmaması,Yerli üreticilerimizin gerektiğinde kolay ithal girdi temin

edebilmesi

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

48

Page 49: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

2011 yılında bir Başbakanlık Genelgesi ile uygulayıcı kuruluşların en üst düzeyde temsil edileceği ve sistemin sorunlarına çözüm geliştireceği “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu” kuruldu.

Ürün güvenliğinin ikinci ayağını oluşturan ithalat denetimleri Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

49

Page 50: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Ekonomi Bakanlığı bünyesinde, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün kurulması ile yurt dışı yatırım ve hizmetlerin bütünleştirici bir yaklaşım benimsiyoruz.

Yeni Nesil Serbest BölgelerKurulması planlanan bakım-onarım ihtisas serbest

bölgesi, lojistik ihtisas serbest bölgesi ve ar-ge ihtisas serbest bölgesinin özellikle hizmet ihracatı yapacak firmaları bünyesine alacak

Serbest Bölgeler

50

Page 51: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Yurtdışında Müteahhitlik Hizmetleri

Dünyanın en büyük 225 müteahhitlik şirketinden 31’i Türk firmasıdır.

Türkiye, bu bakımdan Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır.

Yıllar Proje Sayısı Ülke SayısıTop. Proje Bedeli ($)

Ort. Proje Bedeli ($)

2002 128 32 2.438 192003 281 36 4.232 152004 407 37 11.291 282005 405 34 11.570 292006 513 36 21.008 412007 569 44 24.716 432008 586 39 24.009 412009 473 43 22.296 472010 576 49 22.324 39

2011* 309 39 15.006 49* İlk 9 ayl ık dönemi kapsamaktadır.

Sektörün ekonomiye katkıları: Döviz girdisi, ihracata katkı, istihdama katkı, teknoloji transferi, makina parkına etki, dışa açılma sürecine etki

51

Page 52: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Lojistik

Avrupa’nın en büyük kamyon filosu (45 bin adet kamyon ve 1.420 şirket)

2011 Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 800 bin uçuş (Taşınan 1,7 milyon ton yük ve 91 milyon kişi) Dünyadaki 25. büyük deniz filosu 45 havaalanı ve 51 liman Bölünmüş yolların toplam uzunluğu 15 bin km’ye çıkarılacaktır. Hızlı Tren Projeleri süratle devam etmektedir.

52

Page 53: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

Daha Fazla Bilgi İçin:

T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

www.ekonomi.gov.tr

EKONOMİ BAKANLIĞI İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA

Tel: (312) 204 75 00 (Santral)

53

Page 54: T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜR EDERİZ