T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ?· Castigliano yöntemi. Basit Hiperstatik Sistem çözümleri.…

Download T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ?· Castigliano yöntemi. Basit Hiperstatik Sistem çözümleri.…

Post on 10-Nov-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  T.C.

  ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  MHENDSLK FAKLTES

  NAAT MHENDSL BLM DERS ERKLER

  1.Yaryl

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14ATA101 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi I 2 0 2 1

  DERS ER

  Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi dersi yksek retimde iki yaryl olarak Atatrk lkeleri ve

  nklp Tarihi I ve Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi II okutulmakta ve ders geme asndan

  birbirinden bamsz iki ders nitelii tamaktadr. Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Ulu nder

  Mustafa Kemal Paann Samsuna kmasyla balayan ve yurdun igallerden kurtarlmasndan

  sonra lkenin ada lkeler seviyesine karlmasn amalayan inklplar dnemini ve Atatrk

  ilkelerini ierir.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14TD101 Trk Dili I 2 0 2 1

  DERS ER

  Dilin tanm, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatndaki yeri ve nemi, dil-kltr mnasebeti,

  Trk dilinin dnya dilleri arasndaki yeri, Trk dilinin gelimesi ve tarihi devreleri, Trk dilinin

  bugnk durumu ve yaylma alanlar, Trkenin ses zellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar,

  Trkiye Trkesindeki ses olaylar, imla kurallar ve uygulamas, noktalama iaretleri ve

  uygulamas, Trkenin yap zellikleri.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14YD101 Yabanc Dil(ngilizce) I 2 0 2 2

  DERS ER

  Lisans ve n lisans programlarnda 1. snflara ynelik Temel ngilizce Dersi.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N101 Matematik I 2 2 3 6

  DERS ER

  Fonksiyonlar; Limit ve Sreklilik; Trev; Trevin Uygulamalar; Ekstremum Deerler, Ortalama

  Deer Teoremi ve Uygulamalar; Fonksiyon izimleri; Belirsiz ntegraller; Belirli ntegraller;

  ntegral Almann Uygulamalar; Transandantal (Akn) Fonksiyonu, onlarn trev ve integralleri;

  L'hopital kural; integral teknikleri; has olmayan integraller; integral uygulamalar.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N103 Genel Fizik I 2 2 3 6

  DERS ER

  Fizik ve lme. Vektrler. Bir boyutta hareket. ki boyutta Hareket. Hareket Kanunlar. Dairesel

  Hareket ve Newton Kanunlarnn Dier Uygulamalar. ve Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve

  Enerjinin Korunumu. Dorusal Momentum ve arpmalar. Kat Cismin Sabit Bir Eksen Etrafnda

  Dnmesi. Asal Momentum, Statik Denge.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N105 naat Mhendisliine Giri 2 0 2 5

 • 2

  DERS ER

  naat mhendisliinin tarihesi, tm alma alanlar hakknda zet bilgiler. Dier lkeler ve

  Trkiye'deki nemli profesyonel mhendislik uygulamalar. haleler ve hukuki konular.

  Standardizasyon, Fizibilite, Proje Tasarm ve naat Malzemeleri. Yapm yntemleri. Meslek

  odalar. Meslek sorumluluu. Mhendislik Etii.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N107 Lineer Cebir 2 0 2 3

  DERS ER

  Lineer dnmler ve matrisler. Lineer dnmlerin vektr uzay ve matrislerin vektr uzay.

  Benzerlik. Determinantlar ve zellikleri. Kofaktr almlar. Bir matrisin tersi. z deer ve z

  vektrler. Kegenletirme. Simetrik matrislerin kegenletirilmesi. Reel kuadratik formlar.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N109 Teknik Resim 1 2 2 5

  DERS ER

  Temel izgi eitleri anlatm. Temel geometrik ekiller. 3 grn karma. Grnten perspektif

  karma.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16BED101 Beden Eitimi I 2 0 0 1

  DERS ER

  Beden Eitiminin Genel ve zel Amalar, Beden Eitimi ve Sporun nemi, Salkl Yaam

  Alkanlklar, Spor ve Beslenme, Egzersiz ve Kalp Sal, Temel Branlar.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16MZ101 Mzik I 2 0 0 1

  DERS ER

  Mzik nedir, mziin douu, gnmze kadar tarihsel geliimi ve genel mzik teorisi hakknda

  bilgiler verilir. Trk ve Dnya mziklerinden rnekler sunulur. Trkiye de mzik, mzik eitleri

  (Trk Halk Mzii, Trk Sanat Mzii, Klasik Trk Mzii vb.) tantlr. Ses ve eitleri (insan

  sesi, enstrman sesi vb.) tantlr. Mziin fonksiyonlar, eitimdeki etkisi, insan zerindeki

  etkileri kavratlr. Mziin kullanld alanlar, klasik bat mzii, Trk halk mzii, klasik Trk

  mzii teorileri aklanr. Gncel- popler mzik, mzik kltr verilir. Toplu ses eitimi

  almalar yaplr.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16RES101 Resim I 2 0 0 1

  DERS ER

  Sanatn tanm, Gzel, Estetik kavramlarla olan ilikisi. Gzeli anlama bilgisi. Sanat tarihi anlatm

  Sanatn ilikili olduu faktrler. Trk sanat tarihi anlatm Sanat ve Din ilikisi Farkl sanat

  dallarndan bahsetme, mziin tanm, rnekleri. Roma Sanatn inceleme. Karakalem teknikleri,

  l alma kada uygulama. Ebru teknesi ve boyalarn tantma, Ebru almalar rnekleri

  gsterme, Ebru almas uygulama. Yalboya resim tekniklerini anlatma, rnekler gsterme,

  yalboya, akrilik tuval zerine uygulama. rencilerin bir sanatnn yaamn eserlerini

  incelemesi sunum hazrlamalar.

 • 3

  2.Yaryl

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14ATA102 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi II 2 0 2 1

  DERS ER

  Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi dersi yksekretimde iki yaryl olarak Atatrk lkeleri ve

  nklp Tarihi I ve Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi II okutulmakta ve ders geme asndan

  birbirinden bamsz iki ders nitelii tamaktadr. Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Ulu nder

  Mustafa Kemal Paann Samsuna kmasyla balayan ve yurdun igallerden kurtarlmasndan

  sonra lkenin ada lkeler seviyesine karlmasn amalayan inklplar dnemini ve Atatrk

  ilkelerini ierir.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14TD102 Trk Dili II 2 0 2 1

  DERS ER

  Trk Dili II dersi; yazl ve szl anlatm konular zerine odaklanr.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14YD102 Yabanc Dil(ngilizce) II 2 0 2 2

  DERS ER

  Lisans ve n lisans programlarnda 1. snflara ynelik Temel ngilizce Dersi.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N104 Matematik II 2 2 3 5

  DERS ER

  Belirsiz ntegral, Alan; st toplam, Alt toplam; ntegralin Temel Teoremi; Eitsizlikler ve has

  olmayan integraller; ntegral alma teknikleri; ntegral uygulamalar (eri uzunluu, dnel

  yzeylerin alan); ntegral uygulamalar (Dnel yzeyin hacmi). ve moment; Kutupsal

  Koordinatlar; Taylor forml ve Kalan terim hesab; Serilerin yaknsakl, pozitif terimli seriler;

  Yaknsaklk ve raksaklk testleri; Kuvvet serileri; Kuvvet serilerinin trevi ve diferensiyeli ve baz

  uygulamalar.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N103 Genel Fizik II 2 2 3 6

  DERS ER

  Elektrik alan. Coulomb Yasas ve elektrik alanlar. Elektrik yklerinin zellikleri. Gauss yasas.

  Elektrik potansiyeli. Sa ve dielektrikler. Akm ve Diren; Elektrik akm, Manyetik alann

  etkileri, Manyetik alann yaratlmas. Faraday'n indksiyon kanunu. ndktans ve salnmlar.

  Alternatif akm. Transformatrler ve g iletimi. Elektromanyetik dalgalar.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N106 Statik 3 0 3 4

  DERS ER

  Vektrler. Paracklarn Dengesi. Arlk merkezi hesab. Tayc sistemler ve mesnet

  reaksiyonlar. Kiri ve Dzlem erevelerde i kuvvetler ve diyagramlar. Dzlem Kafes sistemler.

  Kablolar. Yayl kuvvetler ve Atalet momentleri. Virtel i. Uzaysal sistemler.

 • 4

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N108 Mhendislik Jeolojisi 2 0 2 3

  DERS ER

  Jeoloji ve mhendislik jeolojisinin tanm. Yeryuvarnn tanm, yerkabuu ve yerii, litosfer,

  astenosfer ve ekirdek. Levha ve levha hareketleri. Yerkabuunun bileimi. Kayalarn tanm,

  oluumuna gre snflandrlmas. Yapsal jeolojinin temel kavramlar. Stratigrafi ve tarihsel

  jeoloji. Kaya ve zeminlerin mhendislik jeolojisi zellikleri. Ktle hareketleri (heyelanlar). Tnel

  jeolojisi, baraj jeolojisi. Kent ve yerleim alanlarnn belirlenmesinde mhendislik jeolojisi

  parametreleri.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  Genel Kimya 2 1 3 3

  DERS ER

  Kimya ve madde. Atomun yaps ve periyodik tablo. Atom ktleleri ve mol kavram. Balar,

  kimyasal formller ve tepkime denklemleri. Katlar, svlar ve hal deiimleri. Kimyasal kinetik.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  16N110 Mesleki ngilizce 2 0 2 4

  DERS ER

  naat Mhendisliinin alt disiplinleri olan Mekanik, Yap, Yap Malzemesi, Geoteknik, Hidrolik,

  Ulatrma ve Deprem gibi alanlarla ilgili akademik ve teknik metinleri iermektedir.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14BED102 Beden Eitimi II 2 0 0 1

  DERS ER

  Beden Eitiminin Genel ve zel Amalar, Beden Eitimi ve Sporun nemi, Salkl Yaam

  Alkanlklar, Spor ve Beslenme, Egzersiz ve Kalp Sal, Temel Branlar.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14MZ102 Mzik II 2 0 0 1

  DERS ER

  Mziin kltrel, sanatsal ve eitsel balamda eitli boyutlaryla ele alnarak deerlendirilmesi.

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  14RES102 Resim II 2 0 0 1

  DERS ER

  Sanatn tanm. Gzel, Estetik kavramlarla olan ilikisi. Gzeli anlama bilgisi. Sanat tarihi anlatm

  Sanatn ilikili olduu faktrler. Trk sanat tarihi anlatm Sanat ve Din ilikisi Farkl sanat

  dallarndan bahsetme, mziin tanm, rnekleri. Roma Sanatn inceleme. Karakalem teknikleri,

  l alma kada uygulama. Ebru teknesi ve boyalarn tantma, Ebru almalar rnekleri

  gsterme, Ebru almas uygulama. Yalboya resim tekniklerini anlatma, rnekler gsterme,

  yalboya, akrilik tuval zerine uygulama. rencilerin bir sanatnn yaamn eserlerini

  incelemesi sunum hazrlamalar.

 • 5

  3.Yaryl

  Dersin Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS

  Diferansiyel Denklemler 3 0 3 4

  DERS ER

  Diferansiyel denklemlerin tantlmas. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. kinci

  mertebeden diferansiyel denklemler. Mertebe indirgeme metodu. Ksmi kesir genilemesi.

  Homojen olmayan denklem. Laplace dnm. Bir