TASI: fusió de dades

Download TASI: fusió de dades

Post on 21-Jul-2015

426 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Sensor TASI : FUSI DE DADESJordi Corbera (jordi.corbera@icc.cat)</p></li><li><p>2HUMID: Un programaHUMID: Un programa</p><p>1. Implementaci del simulador </p><p>2. Mecanitzaci de linstrument </p><p>3. Definici de prova pilot </p><p>4. Realitzaci de prova pilot </p><p>5. Processat i fusi dades radimetre banda L(UPC_RSLAB).,TASI (ICC), CASI (ICC) ambalgoritmes i programari propis </p><p>6. Publicaci de resultats preliminars a congressos irevistes </p><p>No es pot v isualitzar la imatge. Pot ser que l'ordinador no tingui prou memria per obrir-la o que la imatge s'hagi malms. Reinicieu l'ordinador i desprs torneu a obrir el fitxer. Si hi continua apareixent l'x vermella, s probable que calgui suprimir la imatge i tornar-la a inserir.</p><p>HUMID: JORNADA UTILITATS TASI</p></li><li><p>3HUMID: de les idees </p><p>HUMID: JORNADA UTILITATS TASI</p><p>Data employed to derive SM: Tb, Ts, and</p><p>NDVIRetrieved SM applying Carlson</p><p>method (with and without adding Tb)</p></li><li><p>4HUMID: mesures In Situ</p><p># CODI HORA COORD MESURES MESURES TEMP SM TIPOLOGIA# CODI HORA COORD.[lat,long,alt]</p><p>MESURESE1[mV]</p><p>MESURESE2[mV]</p><p>TEMP.[C]</p><p>SM[m3/m3]</p><p>TIPOLOGIA</p><p>1 P42 12:35 414031N</p><p>02650E286m</p><p>542535</p><p>580528</p><p>18 24.90 Vinyanovaemparradaamb</p><p>protectorstubulars,reggoteig</p><p>2 P41 12:42 41 4030 465 (sl 547 18 21.57 Vinya consolidada,2 P41 12:42 41 40 30N</p><p>02650E285m</p><p>465(slnu)525</p><p>(herba)</p><p>547(herba)536(slnu)</p><p>18 21.57 Vinyaconsolidada,reggoteig</p><p>Mostradesl</p><p>3 P22 13:10 413912N</p><p>02436E268 m</p><p>529539</p><p>538538</p><p>16.5 23.68 Cereal(blatocivada),30cmaprox.Mostravegetal</p><p>268m4 P21 13:22 413913</p><p>N02437E270m</p><p>526557</p><p>552526</p><p>17.5 24.19 Alfals,50cmaprox.Mostravegetal</p><p>5 P32 13:45 413752N</p><p>0 2445 E</p><p>555(herba)679 (lnea</p><p>654(lneaarbres)552</p><p>21.5 32.49 Arbrefruiters(presseguer?),herbaal mig de les passades0 24 45E</p><p>228m679(lneaarbres)</p><p>552(herba)</p><p>almigdelespassades</p><p>6 P31 13:50 413763N</p><p>02446E228m</p><p>539555</p><p>533552</p><p>22 24.75 Soldescobertitreballat,molt</p><p>esponjatMostradesl</p><p>7 P5 14:15 413755N</p><p>532(filaarbre)</p><p>533(filaarbre)</p><p>25 22.52 Arbrefruiterjove,herba al mig de les</p><p>HUMID: JORNADA UTILITATS TASI</p><p>N02329E253m</p><p>arbre)524</p><p>(herba)</p><p>arbre)516</p><p>(herba)</p><p>herbaalmigdelespassades</p></li><li><p>5HUMID: ... posant en valor l OT</p><p>HUMID: JORNADA UTILITATS TASI</p></li><li><p>6HUMID: Conclusions i futur</p><p>1 L SM d t f t d d i t d l1. La SM recuperada t una forta dependncia respecte de latemperatura de brillantor (radimetre), tot i que la informaciTASI (Ts) i CASI (NDVI) hi aporta valor fonamental, tant en eldownscaling com en el model de recuperaci SM</p><p>2. La SM recuperada sembla tenir un biaix negatiu respecte de laSM mesurada in situ. Aix s coherent amb que la teledeteccirecupera la SM de les capes mes superficials, que sassequenabans. Les sondes penetren ms, i per tant arriben a zonesamb ms SMamb ms SM</p><p>3. Es treballa en el disseny dun segon vol de validaci, amb unacampanya associada exhaustiva de veritat terreny, per a poderculminar amb un producte operacional (UPC-RSLAB)</p><p>4. La combinaci CASI-TASI-Radimetre(ARIEL_2/UPC) ofereixun tret diferencial en la promoci de noves utilitats,aplicacions,actors i de posar en valor la OT, que tenen en la humitat delsol un parmetre crtic: cicle de laigua agricultura fertilitzaci</p><p>HUMID: JORNADA UTILITATS TASI</p><p>sol, un parmetre crtic: cicle de l aigua, agricultura, fertilitzaci,incendis...</p></li><li><p>7El sensor trmic de lICC: Posant en valorPosant en valor lobservaci de la Terra</p><p>Hora Ponent</p><p>9:45 - 10:00 Presentaci Jornada (Institut Cartogrfic de Catalunya)</p><p>10:00 - 10:30 Descripci de linstrument (Fernando Perez ICC/CSPCOT)</p><p>10:30 - 11:00 Validaci de linstrument (Luca Pipia ICC/CSPCOT)</p><p>11:00 11:30 Descans</p><p>11:30 - 12:00 Aplicacions part1 (Luca Pipia ICC/CSPCOT)</p><p>12:00 - 12:30 Aplicacions part2 (Luca Pipia I Jordi Corbera ICC/CSPCOT)</p><p>12:30 -13:00 Discussi i conclusions</p><p>13:00 13:15 Cloenda i xarxa</p><p>Sr. Fernando Perezfernando.perez@icc.cat</p><p>Dr. Luca Pipialuca.pipia@icc.cat</p><p>Dr. Jordi Corberajordi.corbera@icc.cat</p><p>Jornada TASI</p><p>fernando.perez@icc.cat93-5671500 ext 3165</p><p>luca.pipia@icc.cat93-5671500 ext 3130</p><p>jordi.corbera@icc.cat93-5671500 ext 3280</p></li><li><p>Jornada TASI: ESPAI DEBAT</p><p>8</p><p>JORNADA TASI: ESPAI DEBAT I XARXA</p><p> El Valor de la hiperespectralitat </p><p> De les dades al coneixement: calibratge, validaci i models </p><p> Instrument i espai de recerca, desenvolupament i operacional </p><p>g</p><p> Millor coneixement de les utilitats i els requeriments associats </p><p> P t V l l b i d l T C i ? Posant en Valor lobservaci de la Terra: Com innovar?</p><p>Sr. Fernando Perezfernando.perez@icc.cat</p><p>Dr. Luca Pipialuca.pipia@icc.cat</p><p>Dr. Jordi Corberajordi.corbera@icc.cat</p><p>Jornada TASI</p><p>fernando.perez@icc.cat93-5671500 ext 3165</p><p>luca.pipia@icc.cat93-5671500 ext 3130</p><p>jordi.corbera@icc.cat93-5671500 ext 3280</p></li></ul>