tarifni opis proizvoda obrada ili prerada koju je potrebno ... jaja peradi i pti¤†ja...

Download Tarifni Opis proizvoda Obrada ili prerada koju je potrebno ... Jaja peradi i pti¤†ja jaja, bez ljuske,

Post on 04-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tarifni broj

  Opis proizvoda Obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez pravog podrijetla da bi dobiveni proizvod stekao status pravog podrijetla

  1 2 3 0201 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno Proizvodnja od materijala iz glave 2.

  0202 Goveđe meso, smrznuto

  0206 Jestivi klaonički proizvodi od goveđeg, svinjećeg, ovčjeg,

  0210

  kozjeg, konjskog i magarećeg mesa, te mesa mula i mazgi - svježi, rashlađeni ili smrznuti

  Meso, jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni

  pravog podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja, osim smrznutog goveđeg mesa iz 0202

  Proizvodnja od materijala iz glave 2. pravog podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja

  Proizvodnja od materijala iz glave 2.,pravog podrijetla iz bilo kojeg tarifnog broja

  Proizvodnja od materijala iz glave 2. pravog podrijetla iz ili dimljeni; jestivo brašno i jela od mesa i klaoničkih proiz-

  voda: bilo kojeg tarifnog broja te glave

 • 1 2 3

  0302 do Ribe, osim živih riba 0305

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali iz glave 3. moraju prethodno biti pravog podrijetla

  0402 Mlijeko i mliječni proizvodi Proizvodnja materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim mlijekh ili vrhnja iz 0401 ili 0402

  0404

  do 0406

  0403 Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo

  fermentirano ili kiselo mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodatkom šećera ili drugih tvari za zaslađi- vanje, aromatiziranje, i dodacima voća ili kakaoa

  Proizvodnja u kojoj: - materijali upotrijebljeni iz glave 4. moraju biti prethodno pravog podrijetla

  - materijali upotrijebljeni iz glave 4. - upotrijebljeni sok od voća (osim od ananasa, limeta ili grejpa) iz 2009 mora biti prethodno pravog podrijetla - vrijednost upotrijebljenih materijala iz glave 17. ne smije premašiti 30 posto u cijeni proizvoda fco tvornica

  - materijali upotrijebljeni iz glave 4. 0408 Jaja peradi i ptičja jaja, bez ljuske, žutanjci, svježi, sušeni,

  kuhani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili drugačije konzervirani, sa ili bez dodatka šećera ili drugih tvari za zaslađivanje

  Proizvodnja materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, izuzev jaja iz 0407

  0502 Čekinje pitome ili divlje svinje, prerađene Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja pitomih ili divljih svinja

  0506 Kosti i rogovi, neobrađeni Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali iz glave 2.prethodno moraju biti pravog podrijetla

  0710

  do

  Povrće, smrznuto, privremeno konzervirano ili sušeno, osim proizvoda iz ex 0710 i ex 0711 za koje se primjenjuju dalje spomenuta pravila

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno povrće mora biti prethodno pravog podrijetla

  0713

  0710 Kukuruz šećerac (nekuhan ili kuhan u vodi ili na pari),

  zamrznut Proizvodnja od svježega zamrznutoga kukuruza šećerca pravog podrijetla

  0711 Kukuruz šećerac - privremeno konzerviran Prerada od svježega ili zamrznutoga kukuruza šećerca pravog podrijetla

 • 1 2 3

  0811 Voće, nekuhano ili kuhano u vodi ili pari, zamrznuto, sa ili bez šećera ili drugih dodataka za zaslađivanje

  - s dodatkom šećera

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno voće mora biti prethodno pravog podrijetla

  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz glave 17. ne smije premašiti 30 posto cijene proizvoda fco tvornica

  0812 Voće privremeno konzervirano (sumporni dioksid ili slana voda, sumporeno ili s dodacima drugih tvari što ga privre- meno konzerviraju), nepodobno za prehranu u takvom obliku

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno voće mora biti prethodno pravog podrijetla

  Sušeno voće, osim iz tarifnog broja 0801 do 0806, mješavina sušenoga ili jezgričava voća iz prethodnog stava

  Kore južnog voća ili dinja i lubenica, svježe, smrznute, privremeno konzervirane u slanoj vodi, ili u drugim

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno voće mora biti prethodno pravog podrijetla

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno voće mora biti prethodno pravog podrijetla

  0813 0814

  otopinama za konzerviranje ili sušenje

  ex glava Proizvodi mlinske industrije, slad, škrob, inzulin, pšenični Proizvodnja u kojoj upotrijebljeno povrće, žitarice, korijeni i 11 gluten, osim proizvoda iz ex 1106 za koje se primjenjuju

  dolje spomenuta pravila gomolji iz 0714 moraju biti prethodno pravog podrijetla

  ex 1106 Brašno i krupica od sušenoga mahunastog povrća iz 0713, ljuštena

  Sušenje i meljava mahunastoga povrća iz 0708 pravog podrijetla

  1301 Šelak, prirodne gume, smole, gume-smole i balzami: Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih tvari iz 1301 ne smije premašiti 50 posto cijene proizvoda na pragu tvornice

  ex 1302 Sluzi i zgušćivači dobiveni od biljnih proizvoda, modifici- rani

  Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi i zgušćivaća

  1501 Svinjska mast, ostale masti od svinja i peradi dobivene topljenjem, prešanjem ili solventnom ekstrakcijom - masnoća iz kostiju ili otpadaka

  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz 0506

  Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjskog podrijetla iz 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz

  - ostalo

  0207 Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjskog podrijetla iz 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz

  0207

 • 1 2 3

  1502 Masnoće životinja goveđeg, ovčjeg ili kozjeg podrijetla, sirove ili topljene, prešane ili dobivene solventnom ekstrak- cijom: - masnoća iz kostiju ili otpadaka

  - ostalo

  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili iz kosti u 0506 Proizvodnja u kojoj životinjske tvari upotrijebljene iz glave 2. moraju biti prethodno pravog podrijetla

  1504 Masnoće, ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, pročišćene ili nepročišćene, ali kemijski neobrađene: - čvrste frakcije ribljih ulja, te ulja i masnoće morskih si- savaca - ostalo

  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključivši ostale materijale iz 1504 Proizvodnja u kojoj upotrijebljene životinjske tvari iz glave 2. i 3. moraju prethodno biti pravog podrijetla

  ex 1505 Rafinirani lanolin Proizvodnja od masti od vune iz 1505

  1506 Ostale životinjske masti, ulja i njihove frakcije, rafinirane i nerafinirane, ali kemijski neobrađene: - čvrste frakcije

  - ostalo

  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključivši ostale materijale iz 1506 Proizvodnja u kojoj upotrijebljene tvari iz glave 2. moraju prethodno biti pravog podrijetla

  ex 1507 Određena biljna ulja i njihove frakcije, ali kemijski neo-

  do 1515 brađene: - čvrste frakcije, osim ulja od jajobe Proizvodnja od ostalih materijala iz 1507 do 1515

  ex 1507 - ostala, osim: - ulja od tunga, oleokoke ili oitikike, voska od mirike i ja- panskog voska - ulja za tehničku i industrijsku primjenu, ne za ljudsku prehranu

  ex 1516 Životinjska ulja i masti i njihove frakcije, prerađena ili resterificirana, ali dalje neprerađena

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljene tvari životinjskog ili biljnog podrijetla moraju prethodno biti pravog podrijetla

  ex 1517 Tekuće mješavine jestivih biljnih ulja iz 1507 i 1515 Proizvodnja u kojoj upotrijebljene biljne tvari moraju prethodno biti pravog podrijetla

  ex 1519 Industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva umjetnih voskova

  Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključivši industrijske masne kiseline iz 1519

  1601 Kobasice i slični proizvodi od mesa, klaoničkih jestivih otpadaka ili krvi, prehrambeni proizvodi od ovih proizvoda

  Proizvodnja od životinja iz glave 1.

  1602 Prerađevine ili konzervirano meso, od klaoničkih jestivih otpadaka ili krvi

  Proizvodnja od životinja iz glave 1.

  1603 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka

  Proizvodnja od životinja iz glave 1. Međutim, upotrijebljene ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci moraju prethodno biti pravog podrijetla

 • 1 2 3

  1604 Prerađevine i riblje konzerve, kavijar i njegove imitacije od ribljih jaja

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljene ribe ili riblja jaja prethodno moraju biti pravog podrijetla

  1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci, prerađeni ili konzervirani

  Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci moraju prethodno biti pravog podrijetla

  ex 1701 Šećer od trske repe, te kemijski čista saharoza, u čvrstom stanju s aromatskim dodacima ili dodacima za boju

  Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih tvari iz glave 17. ne smije premašiti 30 posto vrijednosti proizvoda na pragu tvornice

  1702 Ostali šećeri, uključivši laktozu, maltozu, glukozu i fruk-

  tozu (levulozu), kemijski čisti u čvrstom stanju; šećerni sirupi, bez dodataka za aromu ili boju; umjetni med i mješavine s pravim medom; karamelizirani šećer i melasa - ostali šećeri u čvrstom stanju s dodatkom aroma ili boja

  - ostalo