tarİh :07/01/1998 · tarİh:08/01/2004 haber: boluc bolu Çimento sanayii a.ù.’nin 08.01.2004...

of 292 /292
TARİH:08/01/2004 HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 08.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 2004 yılı İş Programı ve Bütçesinde; 1.150.000 Ton Klinker Üretimi 1.345.000 Ton Çimento Üretimi 1.345.000 Ton Çimento Yurtiçi Satışı 100.000 Ton Klinker Yurtiçi Satışı 3.443.577 Milyon TL Yatırım harcaması yapılması planlanmıştır.” TARİH:13/01/2004 HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 13.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası (ÇMİS) ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında 01.01.2004/31.12.2005 tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 12 Ocak 2004 Pazartesi günü Ankara'da başlanmıştır.” TARİH:27/01/2004 HABER: BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İlgi: 24.10.2003 tarih ve 8496 no'lu yazımızla yapılan özel durum açıklaması. Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurmayı, adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kurulması planlanan şirkete kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devretmeyi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ise nakit sermaye koymayı planladığı ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na konuyla ilgili başvuruda bulunmak üzere gerekli işlemlere en kısa sürede başlanılacağı 24.10.2003 tarihli yazımız ile açıklanmıştı. Şirketimiz tarafından ayni sermaye olarak koyulmak suretiyle hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilecek olan hazır beton tesislerimize ait duran varlıkların piyasa rayiç (ekspertiz) değerlerinin tespitine ilişkin olarak yapılan çalışmalar neticesinde, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin 17.11.2003 tarihli 2003/997 sayılı raporunda ayni sermaye konulması suretiyle devre konu iktisadi kıymetlerin ekspertiz tarihi itibariyle toplam değeri için 4.341.095.000.000,-TL kıymet takdir edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru sonucu Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin E.2003/1403, K: 2003/1403 sayılı ve 03.12.2003 tarihli kararı ile tayin olunan bilirkişinin, yaptığı çalışmalar sonucu mahkemeye tevdi ettiği Bilirkişi Raporunda şirketimiz tarafından ayni sermaye olarak konulacak iktisadi kıymetlerin değerini 4.341.095.000.000,-TL olarak tesbit etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na konuyla ilgili olarak 12.12.2003 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup, sözkonusu başvurumuz değerlendirilmeye alınabilmesi için Kurul tarafından kısmi bölünme işlemleri kapsamında kurulacak şirket ve ortaklarına yönelik talep edilen ek bilgi ve belgelerin temin edilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bilgi ve belgelerin süresi içerisinde tamamlanması ve tecvdi edilmesini müteakip gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.”

Author: others

Post on 30-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TARİH:08/01/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 08.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 2004 yılı İş Programı ve Bütçesinde; 1.150.000 Ton Klinker Üretimi 1.345.000 Ton Çimento Üretimi 1.345.000 Ton Çimento Yurtiçi Satışı 100.000 Ton Klinker Yurtiçi Satışı 3.443.577 Milyon TL Yatırım harcaması yapılması planlanmıştır.”

  TARİH:13/01/2004

  HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 13.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

  “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası (ÇMİS) ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında 01.01.2004/31.12.2005 tarihleri arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 12 Ocak 2004 Pazartesi günü Ankara'da başlanmıştır.”

  TARİH:27/01/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İlgi: 24.10.2003 tarih ve 8496 no'lu yazımızla yapılan özel durum açıklaması. Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurmayı, adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kurulması planlanan şirkete

  kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devretmeyi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ise nakit sermaye koymayı planladığı ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na konuyla ilgili başvuruda bulunmak üzere gerekli işlemlere en kısa sürede başlanılacağı 24.10.2003 tarihli yazımız ile açıklanmıştı. Şirketimiz tarafından ayni sermaye olarak koyulmak suretiyle hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilecek olan hazır beton tesislerimize ait duran varlıkların piyasa rayiç (ekspertiz) değerlerinin tespitine ilişkin olarak yapılan çalışmalar neticesinde, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin 17.11.2003 tarihli 2003/997 sayılı raporunda ayni sermaye konulması suretiyle devre konu iktisadi kıymetlerin ekspertiz tarihi itibariyle toplam değeri için 4.341.095.000.000,-TL kıymet takdir edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesine yapılan başvuru sonucu Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin E.2003/1403, K: 2003/1403 sayılı ve 03.12.2003 tarihli kararı ile tayin olunan bilirkişinin, yaptığı çalışmalar sonucu mahkemeye tevdi ettiği Bilirkişi Raporunda şirketimiz tarafından ayni sermaye olarak konulacak iktisadi kıymetlerin değerini 4.341.095.000.000,-TL olarak tesbit etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na konuyla ilgili olarak 12.12.2003 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup, sözkonusu başvurumuz değerlendirilmeye alınabilmesi için Kurul tarafından kısmi bölünme işlemleri kapsamında kurulacak şirket ve ortaklarına yönelik talep edilen ek bilgi ve belgelerin temin edilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bilgi ve belgelerin süresi içerisinde tamamlanması ve tecvdi edilmesini

  müteakip gelişmeler Başkanlığınıza bildirilecektir.”

 • TARİH:29/01/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 29.01.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamayan konular ile ilgili olarak uyuşmazlık zaptı imzalanmıştır.”

  TARİH:11/02/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 11.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “2003 yılı Ekim-Aralık aylarını kapsayan Geçici Beyanname verme süresi olan 10.02.2004 tarihi yerine, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 11 nolu gelir vergisi sirküleri gereği 16.02.2004 tarihine kadar verilmesi için Bou Vergi Dairesi’ne başvuru yapılmıştır.”

  TARİH:19/02/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 19.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin yönetim kurulunun 19.02.2004 tarihinde yapılan toplantısında; 2004 yılı bağımzsız dış denetim hizmetinin, yapılacak olağan genel kurulun onayına sunulmak üzere Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)’ne yaptırılmasına karar verilmiştir.”

  TARİH:20/02/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi arabulucu atanmış, resmi arabulucu raporunda uyuşmazlığın giderilemediği bildirilmiştir.”

  TARİH:23/02/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 23.02.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimiz 31.12.2003 tarihi itibariyle mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:1 tebliği uyarınca Tarihi Maliyet esasına göre ve Seri:XI, No:20 sayılı tebliği gereği Enflasyona göre düzeltilmiş şekli ile hazırlayacaktır. Konsolide mali tablo düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”

  TARİH:03/03/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra 2002 yılı Olağan Genel Kurul kararıyla dağıtılan 2002 yılı kar payı ile ilgili olarak, 4842 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği yapılan değişiklik nedeniyle fazladan ödenen kar payının dağılımı ve mevcut yedeklerden karşılanması konusun da görüşüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26.03.2004 Cuma günü saat 14:00’de Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii, Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.

 • TARİH:03/03/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 02.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “2003 Yılı Kar Dağılımı ve Sonucu a) Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:1 tebliği uyarınca kar

  dağılımı: Ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar vergisi ve gelir vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, şirketimizin 2003 yılı hesaplanan dönem karı 24.207.554.544.428 TL’den 7.803.887.566.773 TL Ödenecek Vergi ve Diğ. Yas. Yük. düşüldükten sonra net dönem karı 16.403.666.977.655 TL’ye ulaşılmaktadır. 2003 yılı hesaplanan temettü tutarı olarak brüt 13.915.007.592.881 TL (%20,781) ve net 12.537.689.543.988 TL (%18,724) bulunmaktadır. a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:20 tebliği uyarınca Kar Dağılımı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ” hükümleri gereği şirketimizin 2003 yılı hesaplanan dönem karı 18.504.003 milyon TL’den 4.123.326 milyon TL net parasal pozisyon zararı ve 7.803.887.566.773 TL Ödenecek Vergi ve Diğ. Yas. Yük. düşüldükten sonra net dönem karı 6.576.789.433.227 TL bulunmaktadır. Ayrıca; Bilançoda özsermaye kalemlerinde 76.265.830 milyon TL Geçmiş Yıllar Zararı bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:20 sayılı tebliğine göre hesaplanan net dönem karı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:1 sayılı tebliğe göre hazırlanacak olan net dönem karından daha düşük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması esasından hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:20 sayılı tebliği ve 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı ilke kararı doğrultusunda mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerketiğinden, şirketimizin 31.12.2003 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarına göre kar dağıtımı mümkün olmadığından ilgili tebliğ ve ilke kararı doğrultusunda, oluşan “geçmiş yıllar zararları”ndan mahsup edilmesinin 2003 yılı olağan genel kuruluna teklif olarak götürülmesine oybirliğiyle karar vermiştir.”

  TARİH:05/03/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 05.03.2004 tarihinde gelen 04.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığından, 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince sendikaya bağlı işletmemizde uygulama tarihi bilahare tespit edilmek üzere grev kararı alınmıştır.”

  TARİH:08/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC

  UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu’nca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 38. ve 39. maddelerinin içerdiği hükümler dairesinde; Şirketin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. adı ile yeni bir anonim şirketi kurucu

  ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin taraflarca imzalanan “Bölünme Planı”nın onaylanması konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 26.03.2004 Cuma günü saat 13:00’de Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Mevkii, Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

 • TARİH:08/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 08.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda yeni bir anonim şirket kurucu ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devretmesi ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ise nakit sermaye koymasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Mart 2004 tarih ve 9/205 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.”

  TARİH:09/03/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 09.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve T.A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve T.A.Ş.’nin kurulması, Ordu Yardımlaşma Kurumunun nakit sermaye koyması diğer adı geçen şirketlerin Kurumlar Vergisi Kanununun 38 ve 39. maddeleri kapsamında duran varlıklarının kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak devredebileceklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 5 Mart 2004 tarih ve 9/205 sayılı kararları gereği bölünme planı ve bölünme planına ilişkin duyuru metninin günlük bültende ve web sayfanızda yayımlanmasını arz ederiz.” Sözkonusu duyuru metni ekte ve Borsamız internet sitesinin (www.imkb.gov.tr) “Duyurular” başlıklı bölümünde yayınlanmaktadır.

  TARİH:09/03/2004

  HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 09.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmesinde gelinen noktada, uygulama tarihi sonra belirlenmek üzere Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası'nca lokavt kararı alınmıştır.”

  TARİH:11/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 11.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretim ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması işlemine ilişkin Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruya istinaden, Rekabet Kurumu tarafından 10.03.2004 tarih ve B.50.0.REK.05.00.00/1-181 sayılı yazı ile sözkonusu işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi anlamında bir birleşme ya da devralma işlemi olmadığından Rekabet Kurulu'na iznine tabi olmadığı bildirilmiştir.”

 • TARİH:12/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  11.03.2004 tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanan Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin yazısında, "Adana Çimento Sanayii T.A.Ş." ünvanı sehven "Bolu Çimento Sanayii A.Ş." olarak yazılmış olup düzeltilmiş haber metni aşağıya çıkarılmıştır. Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin 11.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretim ve satışı konusunda yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması işlemine ilişkin Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruya istinaden, Rekabet Kurumu tarafından 10.03.2004 tarih ve B.50.0.REK.05.00.00/I/181 sayılı yazı ile sözkonusu işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi anlamında bir birleşme ya da devralma işlemi olmadığından Rekabet Kurulu'nun iznine tabi olmadığı bildirilmiştir."

  TARİH: 26/03/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2004 günü yapılmış olup aşağıda belirlenen kararlar alınmıştır. A- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:20 sayılı Tebliğine göre hesaplanan net dönem karı üzerinden net dağıtılabilir karlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:1 sayılı tebliğe göre hazırlanacak olan net dağıtılabilir kardan daha düşük olan tutarının kar dağıtımına tabi tutulması esasından hareketle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:20 sayılı tebliği ve ilgili mevzuat gereği mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde geçmiş yıllar zararında izlenen tutarların enflasyona göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiğinden, şirketimizin 31.12.2003 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarına göre kar dağıtımı mümkün olmadığından; 1) Enflasyona göre düzeltilmiş 2003 yılı mali tablolarında oluşan 76.265.830 milyon TL Geçmiş Yıllar Zararlarından aşağıdaki şekilde mahsup edilmesini;

  (Milyon TL)

  - Geçmiş Yıllar Zararı (76.265.830)

  - Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.756.606

  - Olağanüstü Yedekler 210.668

  - Statü Yedekleri 1.413.104

  - Yasal Yedekler 6.072.473

  - Emisyon Primi 27.278

  - Enflasyon Düzeltme Farkları 62.785.701

  - Olağanüstü Yedekler 83.343

  - Statü Yedekleri 13.144.913

  - Yasal Yedekler 14.032.744

  - Emisyon Primi 4.943.575

  - Sermaye 30.581.126

  2) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI No:1 sayılı tebliği gereği (tarihi maliyet esasına göre) 2003 yılı brüt

  karından yasal karşılıkların mahsubu ve I. Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 15.583.483.628.772 TL’nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, B- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Celalettin Çağlar, İbrahim Tülü, Şinasi Demir, Enis Sinan Kuru, Ali Rıza Altıparmak, Ali Kamil Uzun, Güney Arık, Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Ferit Aydın, Mustafa Tokgöz, Abdullah Belge’nin seçilmesine, C- Şirketimizin 2004 yılı Bağımsız dış denetimi için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu)’nin seçilmesine karar verilmiştir.”

 • TARİH:26/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 26.03.2004 günü yapılmıştır. Gündem konusu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 38. ve 39. maddelerinin içerdiği hükümler dairesinde; Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. adı ile yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin taraflarca imzalanan “Bölünme Planı” Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanmıştır.”

  TARİH:26/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 26.03.2004 günü yapılmıştır. Gündem konusu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 38. ve 39. maddelerinin içerdiği hükümler dairesinde; Şirketimizin, Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte hazır beton üretimi ve satışı konusunda Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. adı ile yeni bir anonim şirketi kurucu ortak sıfatı ile kurması, kurulması planlanan şirkete adı geçen şirketlerin hazır beton tesislerine ait duran varlıklarını kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin taraflarca imzalanan “Bölünme Planı” Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanmıştır.”

  TARİH:26/03/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 26.03.2004 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 2003 olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev bölümüne aşağıda belirtildiği gibi karar verilmiştir. Celalettin Çağlar; Yönetim kurulu başkanı, İbrahim Tülü; Yönetim kurulu başkan yardımcısı, Şinasi Demir; Yönetim kurulu üyesi, Enis Sinan Kuru; Yönetim kurulu üyesi, Ali Rıza Altıparmak; Yönetim kurulu üyesi, Ali Kamil Uzun; Yönetim kurulu denetim komitesi üyesi, Güney Arık; Yönetim kurulu denetim komitesi üyesi”

  TARİH: 30/03/2004 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 30.03.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. SPK'nun 05.03.2004 tarih ve 9/205 sayılı kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 38, 39. maddeleri kapsamında kurulmasına izin verilen Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirketimizin Oyak Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte iştiraki olup; 30.03.2004 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edilerek kuruluşunu tamamlamıştır. Tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak üzere ilana verilmiştir.”

 • TARİH:15/04/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 15.04.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Üyesi bulunduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.”

  TARİH:03/06/2004

  HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 03.06.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

  “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 4054 sayılı yasanın 4. ve 6. maddeleri gerekçesiyle Rekabet Kurulunun soruşturması sonucunda 413.419.721.928 TL cezanın tahakkuk ettiği 06.02.2002 tarihinde duyurulmuştur. Konu ile ilgili açılan dava şirketimizin aleyhine sonuçlanmış olup, Danıştay nezdinde itiraz edilecektir. Ancak rekabetin korunması hakkındaki kanunun 55. maddesi gereği anılan cezanın bir ay içinde yatırılması gerekmektedir. Yasal süreçlerin gerekleri şirketimizce yerine getirilecektir.”

  TARİH:23/06/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 23.06.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Genel Müdürü İsmail Erkovan görevinden ayrılmış olup, yerine Kemal Ümit Özel atanmıştır.

  Görev değişiklikleri 01.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

 • TARİH: 02/08/200

  4 BOLUC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 02.08.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Şirketimiz aktifinde kayıtlı Hazır Beton Üretim Tesislerine ait sabit kıymetler, beton üretimi ve satışı konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne ayni sermaye karşılığı konulmuş ve buna ilişkin bölünme planı daha önce İMKB Bülteninde yayımlanarak kamuya duyurulmuştur. Ancak, Şirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton'un kullanımına verilen gayrimenkul, beton pompası, transmikser vb. sabit kıymetlerin kullanımına ilişkin olarak şirketimiz ile Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında belirlenen bedeller karşılığında kira sözleşmeleri akdedilmiştir. Sözleşmelerde; kira sürelerinin bir yıl ve süresiz olduğu, sözleşmeler dolar bazında yapıldığından her ayın son günü Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden düzenlenecek kira bedeli faturaları bir sonraki ayın ilk haftası ile 20. gün ödemelerinin yapılacağı gibi hususlar belirtilmiştir. Menkul Kiraya Verilmesi: Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.08.2004 Kiraya Verilen Menkulün Niteliği : 5 Adet Transmikser, 2 Adet Beton Pompası, 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 5 Adet Binek Otomobil Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -- Aylık Kira Bedeli : 1) 700 USD Transmikser/Adet/Ay 2) 1.050 USD Beton Pompa/Adet/Ay 3) 1.000 USD Lastik Tek.Yük./Adet/Ay 4) 700 USD Lastik Tek.Yük/Adet/Ay 5) 300 USD Binek Oto/Adet/Ay Kira başlangıç ve bitiş tarihleri : Transmikser ve Beton Pompası 01.05.2004-Süresiz, Lastik Tekerlekli Yükleyici 01.05.2004-Süresiz, Lastik Tekerlekli Yükleyici 01.07.2004-Süresiz, Binek Otomobil 01.05.2004-30.04.2005 Kira Koşulları : Kira bedeli her ayın son günü TCMB Döviz Satış kuru Üzerinden düzenlenecek faturaya istinaden fatura tarihini takip eden 20. Gün ödeme yapılacaktır. Kira Bedelinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa Rayici Kiralanan Menkulün Kiraya Verilmeden Önce Ne Şekilde Kullanıldığı : Hazır Beton Tesisleri hizmetinde Yıllık Kira Bedelinin Şirket Aktifine Oranı : % 0,10 Yıllık Kira Bedelinin Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı : %0,23 Kiracılara İlişkin Bilgiler : Oyak Beton Sanayi veTicaret A.Ş./ İstanbul Yolu 27. KM. Kazan/Ankara Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi Sözleşme İmzalanması Konuya İlişkin Son Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 02.08.2004 Kiraya Verilen Gayrimenkulün Niteliği : Arazi ve Bina Kiraya Verilen Gayrimenkulün Mevkii, Yüzölçümü : 1) İstanbul/Samandıra 14.042 m2 2) Ankara/Yuvaköy 74.000 m2 3) Ankara/Sarayköy 4) Bolu 5) Kocaeli 29.150 m2 6) Ankara/Kutludüğün Kiralama Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 01.05.2004-30.04.2005 Aylık Kira Bedeli : Toplam 6.000 USD Kira Bedelinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa Rayici Yıllık Kira Bedelinin Şirket Aktifine Oranı : % 0,07 Yıllık Kira Bedelinin Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı : %0,16 Kiracılara İlişkin Bilgiler : Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş./ İstanbul Yolu 27. km Kazan Ankara Kiralama Koşulları : 1) Kira süresi 1 yıldır. 2) Kira bedeli her ayın son günü TCMB Döviz Satış kuru üzerinden düzenlenecek kira bedeli faturalarına karşılık bir sonraki ayın ilk haftası içinde ödenecektir. Kiralanan Gayrimenkullün Kiraya Verilmeden Önce Ne

 • Şekilde Kullanıldığı : Hazır Beton Tesisleri Kiraya Vermenin Şirket Faaliyetlerine Etkisi : Kira geliri elde edilmesi”

  TARİH:11/08/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 11.08.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimiz ilk defa 2004 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Enflasyon Muhasebesi uygulanması nedeniyle en geç 13.08.2004 tarihi itibariyle Kamuya duyurulması gereken 30.06.2004 tarihli Mali Tabloları için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre talep etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2004 tarih MSD-10/591-22698 sayılı yazısı ile bu süre 03.09.2004 (dahil) olarak belirtilmiştir.”

  TARİH:13/09/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 13.09.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz aktifinde olup da Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kullanımına verilen maddi duran varlıkların kira bedelleri 02.08.2004 tarihindeki özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu; 04.08.2004 tarih ve 22350 sayılı yazısı ile Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafında kiralanan maddi duran varlıklara ait rayiç kira bedellerinin, Seri:VIII No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketlerinden birine değerlemenin yaptırılmasını ve rayiç kira bedellerinin tespitini istemiştir. Şirketimiz, bu kapsamdaki değerleme ve kira tespitlerini Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'ne yaptırmış olup, firma tarafından hazırlanan kira değerleme raporunda belirtilen maddi duran varlıklara ait kira tespit tablosu aşağıdadır.

  Ankara H.B.Tesisi Birim Fiyat TL Adet Toplam TL/Ay Arsa 1.900.000.000 -,- 1.900.000.000 Toplam 1.900.000.000 1 1.900.000.000 Kocaeli H.B.Tesisi Arsa 1.850.000.000 -,- 1.850.000.000 Bina 730.000.000 -,- 730.000.000 Toplam 2.580.000.000 1 2.580.000.000 Samandıra H.B.Tesisi Arsa 630.000.000 -,- 630.000.000 Bina 480.000.000 -,- 480.000.000 Toplam 1.110.000.000 1 1.110.000.000 Ankara Sarayköy Büro ve Demirbaşlar 240.000.000 -,- 240.000.000 Toplam 240.000.000 1 240.000.000 Loder 1.750.000.000 2 3.500.000.000 Beton Pompası1.650.000.000 23.300.000.000

  Transmikser 1.200.000.000 5 6.000.000.000 Renault 12 TSW 250.000.000 1 250.000.000 Renault Kangoo 400.000.000 2 800.000.000 Renault Clio 350.000.000 1 350.000.000 Renault Megane 600.000.000 1 600.000.000 Genel Toplam 24.475.000.000

 • TARİH:11/10/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 11.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Başkanlığınızın 1 Ekim 2004 tarih ve 1734 sayılı Genel Mektupları gereği; şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm çalışmalarda sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Aylık Durum Formu ek’te verilmektedir.”

  TARİH:13/10/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 13.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.09.2004 tarih ve OFD/2037-27379 sayılı yazıları ile açıklanması istenilen hususlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimizce, hazır beton tesislerimizin ayni sermaye olarak konularak Oyak Beton San. Tic. A.Ş.’ne iştirak edilmesinde devredilen varlıkların V.U.K. hükümlerine göre net defter değeri esas alınmıştır. S.P.K. hükümlerine göre hesap edilen net defter değerine göre fark tutarı 895.325 milyon TL olup, 31.03.2004 ve 30.06.2004 tarihli S.P.K. Seri: XI, No:20 tebliği kapsamında açıklanan tablolarımızda parasal kazanç olarak yer almaktadır.”

  TARİH: 18/10/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 18.10.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Daha önce kamuya açıklamış olduğumuz 31 Mart 2004 tarihli ara mali tablolarımız ile bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2004 tarihli ara mali tablolarımızda, Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.’ne devredilen sabit kıymetlerin VUK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değerleri ile elde edilen hisse senetlerinin nominal değeri arasındaki fark “özsermaye” hesap grubu içerisindeki özel yedekler hesabına aktarılmış, VUK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değeri ile SPK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değeri arasındaki fark ise parasal pozisyon kar/zararı hesabı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Eylül 2004 tarih ve 38/1153 sayılı kararı çerçevesinde, 17 Eylül 2004 tarih ve OFD/2037-27379 ile 4 Ekim 2004 tarih ve MSD-10/710-31225 sayılı yazılarına istinaden, devre konu varlıkların VUK ve SPK hükümlerine göre endekslenmiş net defter değerleri arasındaki farkın parasal pozisyon kar/zararı hesabı yerine olağanüstü gelir ve karlar hesabına aktarılması ve elde edilen iştirak hisselerinin uzman kişilerce belirlenen makul değeri ile kayıtlara alınması gerekmiştir. Yapılan bu değişikliklerin 31 Mart ve 30

  Haziran 2004 tarihli mali tablolarımıza etkisi ekli tabloda gösterilmekte olup, dipnotları ile birlikte düzeltilen söz konusu mali tablolarımızı içeren disket ekte verilmektedir.” Yapılan değişikliklerin mali tablolara etkisi aşağıya çıkarılmıştır.

 • 31.03.2004 Bilanço Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL)

  Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL)

  İştirakler 16.964.607 17.773.130

  Özel Yedekler - -

  Net Dönem Karı 1.685.143 2.493.666

  31.03.2004 Gelir Tablosu Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL)

  Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL)

  Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar 209.399 1.913.247

  Net Parasal Poz. Karı/(Zararı) (818.481) (1.713.806)

  Net Dönem Karı 1.685.143 2.493.666

  30.06.2004 Bilanço Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL)

  Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL)

  Özel Yedekler 808.523 -

  Öd. Serm. Enf. Düz. Kayn. Serm. Yed. 57.657.208 57.644.817

  Net Dönem Karı 9.644.434 10.465.348

  30.06.2004 Gelir Tablosu Düzeltmeden Önceki Tutarı (Milyon TL)

  Düzeltilmiş Tutarı (Milyon TL)

  Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar 248.416 1.978.377

  Net Parasal Poz. Karı/(Zararı) (265.712) (1.174.759)

  Net Dönem Karı 9.644.434 10.465.348

  TARİH:05/11/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 18.10.2004 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanan Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak yeniden düzenlenen 31.03.2004 ve 30.06.2004 tarihli mali tabloların değişen sayfaları ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de güncellenmiştir.

  TARİH:10/11/2004

  HABER:

 • BOLUC ADANA

  ADBGR ADNAC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 10.11.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun nakdi sermaye, Şirketimize ile Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu 38 ve 39'uncu maddeleri kapsamında ayni sermaye koyması suretiyle kurulmuş olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 05.02.2003 tarih ve 25016 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ÖSG 2003-2 sayılı Mecburi Standart Tebliği'ne göre TSE tarafından hazırlanan TS EN 206-1 belgesi ile ilgili olarak bölünmeye ilişkin duyuru metninin "Kısmi Bölünme Sonrası Marka ve Ruhsatların Durumu" başlıklı bölümünde; 08.03.2004 tarihinden sonra TS EN 206-1 standardının uygulamasına geçileceği belirtilmiş olmasına rağmen, 16.07.2004 tarihli Resmi Gazetenin 25524 sayılı nüshasında ilan edildiği üzere TS EN 206-1 standardının uygulaması 08.12.2004 tarihine ertelenmesi sebebiyle bu uygulamaya geçilememiş fakat Oyak Beton A.Ş.'nin kuruluşunu müteakiben bölünen şirketlere ait TS 11222 belgeleri iptal edilerek, tüm hazır beton tesisleri için TS EN 206-1 uygulamasına geçilmesi için belge edinilmesi hususunda ilgili kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.”

  TARİH:12/11/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 12.11.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 12.11.2004 tarihinde yaptığı toplantıda, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 66.959.853.978.000 TL’den %68,6232 oranında 45.950 milyar TL özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından bedelsiz olarak artırılarak 112.909.853.978.000 TL’sına çıkarılmasına, artırılacak 45.950 milyar TL’nın ortaklarımıza hisseleri oranında ve nominal değerle 19 numaralı yeni pay alma kuponu karşılığı verilmesine, hisse senetlerinin değişik adet ve küpürlerde 17. tertip olarak basılmasına karar verilmiştir.”

  TARİH:23/11/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 23.11.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “İlgi: 12.11.2004 tarihli sermaye artırımına ilişkin özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.11.2004 tarihli toplantısında çıkarılmış sermayemizin 45.950 milyar TL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından ilavesiyle %68,6232 oranında artırılarak 66.959.853.978.000 TL’den 112.909.853.978.000 TL’ye çıkarılmasına karar alındığı belirtilmiştir. Ancak; söz konusu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerimizin kayda alınma başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulunda incelenmesi sırasında; 2005 yılında TL’den 6 sıfır atılması suretiyle YTL’ye geçileceği dikkate alınarak sermayenin küsüratında sorunlar yaşanabileceği ve bundan sonraki sermaye artırımlarında küsüratların sorun olmaya devam edebileceği belirtilerek ulaşılacak sermaye tutarının bu çerçevede belirlenmesinin uygun olacağı önerisinde bulunulmuştur. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu’nun önerisi çerçevesinde, ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 45.040.146.022.000 TL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından karşılanmak suretiyle %67,2644 oranında artırılarak 66.959.853.978.000 TL’den 112 trilyon TL’ye çıkarılmasına, - Artırılan 45.040.146.022.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin ortaklarımıza hisseleri

  oranında 19 nolu yeni pay alma kuponu karşılığı verilmesine, - Hisse senetlerinin değişik adet ve küpürlerde 17’nci tertip olarak basılmasına,

  - Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22.11.2004 tarihinde yaptığı toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir.”

  TARİH:23/11/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 23.11.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Yönetim Kurulumuzun 23.11.2004 tarihinde yapılan toplantısında; %67,2644 oranında Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine, Artırılan 45.040.146.022.000 TL lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek 17. Tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

 • Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin 112 trilyon TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına karar

  verilmiştir.”

  TARİH:15/12/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 15.12.2004 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “70 trilyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 66.959.853.978.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 45.040.146.022.000 TL Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz arttırılarak 112 trilyon TL çıkarıldığına dair Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 14.12.2004 tarih ve 171/1584 numaralı tamamlama belgesi 14.12.2004 tarihinde sicilimize tescil edilmiştir. Tescilin ilan edileceği Ticaret Sicili Gazetesi ayrıca tarafınıza gönderilecektir.”

  TARİH:17/12/2004 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 45.040.146.022.000 TL (%67,2644) bedelsiz artırılarak 66.959.853.978.000 TL’den 112 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 19 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 23.12.2004-06.01.2005 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürlük/İstanbul, Ankara ve İzmir Şubeleri ile Bolu Acentası (Oyakbank A.Ş. Bolu Şubesi)

  TARİH:26/01/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 26.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Yönetim Kurulumuzun 25.01.2005 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 180.000.000 YTL’ye çıkarılmasına, bununla ilgili esas sözleşmemizin 6. maddesinin yazımız ekindeki şekli ile değiştirilmesine ve şirketimiz esas sözleşmesine ekte yer alan şekli ile geçici 1. maddenin ilave edilerek 2004 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.” Sözkonusu tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:03/02/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 03.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Şirketimizce Oyak Beton San. Tic. A.Ş.'ne kiralanan 5 adet araç Ocak 2005 itibariyle karşılıklı mutabakat neticesinde şirketimize iade edilmiştir.”

  TARİH:25/02/2005 HABER:

 • BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 25.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Şirketimizin 2005 yılı bütçe hedefleri aşağıda gösterilmiştir. 1) Üretimler (Ton) Klinker (Üretim) : 1.320.000 Çimento Üretimi : 1.550.000 2) Satışlar (Ton) Klinker (Üretim) : 150.000 Çimento Üretimi : 1.550.000 3) Yatırımlar : 10.331.561 YTL”

  TARİH:09/03/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 09.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Yönetim Kurulumuz 9 Mart 2005 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 31 Mart 2005 Perşembe günü saat 11:00’de Mengen yolu üzeri Çaydurt mevkii Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

  Şirketimizin 2005 yılı Bağımsız dış denetim (S.P.K.) firması olarak, Yönetim Kurulu Denetim Komitesince de uygun bulunan (Deloitte) Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2004 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulmasına karar vermiştir.” Genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:09/03/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2005 tarihinde yapılacak 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi, ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi (hisse senetlerinin itibari kıymetleri ile ilgili) gereği 500 TL olan itibari değerli 20

  pay getiren ortaklarımıza 1 YKR nominal değerli 1 adet hisse ve 1 YKR tamamlayan paylar için kesir makbuzu verilmesi ve bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayeyi temsil eden 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. tertip hisse senetlerinin 18. tertip hisse senedi olarak birleştirilmesine ilişkin Esas Sözleşmeye geçici bir madde eklenmesi hususunun da görüşüleceği bildirilmiş olup, ana sözleşmenin söz konusu maddesinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:11/03/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 11.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Yönetim Kurulumuz 10.03.2005 tarihinde toplanarak, aşağıda belirtilen kar dağıtımı ile ilgili kararı almıştır. “Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 35.583.376 YTL, Yasal kayıtlarında ise 34.987.681,90 YTL Dönem karı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla S.P.K’ya tabi ortaklıklarda 2004 sonu itibariyle yapılacak kar dağıtımı ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Bu itibarla; Ana Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında şirketimizin 2004 yılı temettü tutarı olan brüt 20.076.267,77 YTL, net 18.068.640,98 YTL’nin aşağıda 1 YTL Hisse başına detayı gösterildiği şekilde, ortaklarımıza 30 Nisan 2005 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir. 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Brüt Temettü Oranı %17,9252, Brüt Temettü Tutarı 0,179 YTL, 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Net Temettü Oranı %16,1327, Net Temettü Tutarı 0,161 YTL”

  TARİH:31/03/2005 HABER:

 • BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurulu 31.03.2005 Perşembe günü saat 11.00’de şirket merkezinde

  yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2004 yılı karından brüt temettü tutarı olan 20.076.267,77 YTL %17,9252 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için 0,179 YTL, net temettü tutarı olan 18.068.640,98 YTL %16,1327 oranında 1 YTL nominal değerli beher hisse için 0,161 YTL nakit kar payının 30 Nisan 2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Celalettin Çağlar, İbrahim Tülü, Şinasi Demir, Enis Sinan Kuru, Ali Rıza Altıparmak, Ayşe Aydan Kasımoğlu, Güney Arık, Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Mustafa Çelik, Mustafa Tokgöz, Mustafa Baysal seçilmişlerdir.” Olağan Genel Kurul toplantı tutanağında; Ana sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadil edildiği ve ana sözleşmeye geçici 1. maddenin ilave edildiği, 2005 yılı Bağımsız Dış denetim hizmetini gerçekleştirmek üzere Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylandığı, 2004 yılında yapılan toplam 100.136,80 YTL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildiği hususları da yeralmaktadır. Ana sözleşme tadil tasarısını da içeren Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:31/03/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “İlgi:31.03.2005 tarih 1860 sayılı özel durum açıklamamız. 31.03.2005 tarihinde yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda alınan karar gereğince 1 YTL nominal değerli hisse başına nakit olarak dağıtılacak temettü tutarları aşağıda gösterilmiştir. 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Dağıtılacak Temettü Brüt (YTL) 0,179252, Net (YTL) 0,161327’dir.”

  TARİH:31/03/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 31.03.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2004 Olağan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümüne aşağıda belirtildiği gibi karar verilmiştir. Celalettin Çağlar Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tülü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şinasi Demir Yönetim Kurulu Üyesi Enis Sinan Kuru Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Altıparmak Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydan Kasımoğlu Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi

  Güney Arık Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi “

  TARİH:31/03/2005 HABER:

 • BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 31.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Şirketimizin 31.03.2005 Perşembe günü saat 11:00'de şirket merkezinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2005 yılı bağımsız denetim hizmetleri için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir.”

  TARİH:20/04/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 31.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda, 30.04.2005 Cumartesi günü itibariyle 2004 yılı kar dağıtımı kararı alınmış bulunmaktadır. Resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü olan 02.05.2005 gününden itibaren kar payı ödemesine başlanacağının bilinmesini arz ederiz.”

  TARİH:21/04/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 21.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Rekabet Kurumu tarafından 08.04.2005 tarih ve 1107 sayılı yazı ile tebliğ edilen, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik olarak yapılan ön araştırmada, Marmara Bölgesi Çimento Pazarında faaliyet gösteren çimento üreticisi teşebbüslerin fiyat konusunda ortak hareket etmek suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. Maddesini ihlal ettiklerine ilişkin ciddi bulgulara rastlandığından bahisle Rekabet Kurulu'nun 24.03.2005 tarih ve 05/18 sayılı toplantısında, 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla rekabetin korunması hakkında kanunun 41. Maddesi gereğince soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmektedir. 4054 sayılı kanunun 43/2. maddesi uyarınca konu ile ilgili yazılı savunmamız 30 gün içinde Rekabet Kurumu'na bildirilecektir.”

  TARİH:25/04/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 2004 yılı kar paylarının 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 02.05.2005-02.06.2005 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu sürenin bitiminden sonra sadece şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü ile Ankara ve İzmir şubeleri, Oyakbank A.Ş. Bolu Şb.

 • TARİH:09/06/2005

  HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 09.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verdiği menkul ve gayrimenkul mallar için 2005 yılı sözleşmelerini yenilemiştir. Yenilenen sözleşme bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Kiraya Verilen Araçlar: 5 adet transmikser, 2 adet beton pompası, 2 adet lastik tekerlekli yükleyici Aylık Kira Bedeli: 1.300 YTL + KDV transmikser/adet/ay, 1.750 YTL + KDV beton pompası /adet/ay, 1.900 YTL+ KDV Lastik tekerlekli yükleyici/adet/ ay Yıllık Kira Bedeli: 165.600 YTL + KDV Kiraya Verilen Gayrimenkuller: İstanbul/Samandıra H.B. arazi ve bina kiralaması, Ankara H.B. Arazi Kiralaması, Bolu H.B. Bina ve Mak. Tes. Kiralanması, İzmit H.B. Arazi ve Bina Kiralanması Aylık Kira Bedeli : 1.200 YTL + KDV/ Samandıra/Ay, 2.000 YTL+KDV Ankara/Ay, 4.150 YTL+KDV Bolu/Ay, 2.750 YTL+KDV İzmit/Ay Yıllık Kira Bedeli : 121.200 YTL + KDV “

  TARİH:29/07/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 29.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizce Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.'ne kiraya verilen 2 adet lastik tekerlekli yükleyici karşılıklı mutabakat neticesinde şirketimize iade edilmiştir.”

  TARİH:29/08/2005 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC UNYEC MRDIN

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 29.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Elazığ-Altınova Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş., Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin ortağı olacağı, 100.000 YTL sermayeli, çimento sektöründe yatırım olanaklarını değerlendirmek ve uygun görüldüğü takdirde yatırım yapmak üzere bir anonim şirket kurulmasına ve Şirketimizin kurulacak şirkete % 18 oranında ortak olmasına, yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir.”

  TARİH:21/09/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 21.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 21.09.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 10. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 16.564.800 YTL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları’ndan ilavesiyle toplam %14,79 oranında artırılarak 112.000.000 YTL’dan 128.564.800 YTL’na çıkarılmasına, Artırılacak 16.564.800 YTL’nın ortaklarımıza hisseleri oranında verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

  TARİH: 04/10/2005 HABER:

 • BOLUC ADANA

  ADBGR ADNAC UNYEC MRDIN

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 04.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  02.09.2005 tarihli özel durum açıklamamızda; Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., Elazığ Altınova Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş., Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş., OYAK ve Şirketimizin ortaklığı ile Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında yeni bir Şirket kurulduğu bildirilmişti. Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Lalapaşa Çimento, Standart Çimento, Gaziantep Çimento, Şanlıurfa Çimento ve Ergani Çimento Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin, şartnamelerinde belirtilen belgeleri tamamlamış ve kapalı zarf ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na başvurusunu yapmıştır.”

  TARİH:08/12/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 08.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “180.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 112.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayemizin 16.564.800 YTL Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz arttırılarak 128.564.800 YTL’ye çıkarıldığına dair Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 05.12.2005 tarih 108/1382 sayılı tamamlama

  belgesi 08.12.2005 tarihinde sicilimize tescil edilmiştir. Tescilin ilan edileceği Ticaret Sicili Gazetesi ayrıca tarafınıza gönderilecektir.”

  TARİH:13/12/2005 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 16.564.800 YTL (%14,79) bedelsiz artırılarak 112 milyon YTL’den 128.564.800 YTL’ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının, kaydileştirilmemiş hisse senetleri için 20 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında 19.12.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde, kaydileştirilmiş hisse senetleri için 19.12.2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kullandırılacağı bildirilmiştir. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyuru ekte yayınlanmaktadır. Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Genel Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kızılay Şubesi, Yenişehir, Ankara Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kordon Şubesi, Pasaport, İzmir Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Çaydurt, Bolu

  TARİH:03/01/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 03.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile T. Çimse İş Sendikası arasında yürütülecek 01.01.2006/31.12.2007 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerine 27 Ocak 2006 Cuma günü saat 13:00 'de T. Çimse İş Sendikası genel merkezinde başlanılması konusunda tespit tutanağı imzalanmıştır.”

 • TARİH:06/02/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 06.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yapılan ekspertiz sonucuna göre piyasa değeri 700.000,00 YTL olan Şirketimize ait Bolu Mıcır Tesisi, 710.000,00 YTL (KDV Hariç) bedelle Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılarak devredilmiştir.”

  TARİH:08/02/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 08.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 2005 yılı sonu itibariyle toplu iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, yeni dönem toplu iş sözleşmesi

  müzakerelerine, Şirketimizin de üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile T.Çimse İş Sendikası arasında başlanmıştır.”

  TARİH:09/02/2006 HABER:

  BOLUC UNYEC MRDIN

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 09.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin Ordu Yardımlaşma Kurumu, Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş., Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. ile birlikte 1 Eylül 2005 tarihinde kurduğu Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de % 18 oranında hissesi bulunmaktadır. Bu orana isabet eden sermaye payımız ise 18.000 YTL'dır. Sermaye payımızın % 50'si olan 9.000 YTL ödenmiş, kalan 9.000 YTL'lık kısmı ise taahhüt edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 09.02.2006 tarihli toplantısında, Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki taahhüt edilip henüz ödenmemiş olan 9.000 YTL'lık payımız da dahil olmak üzere % 18 oranında 18.000 YTL tutarındaki iştirak payımızın tamamının 18.000 YTL'ye Ordu Yardımlaşma Kurumu'na satılmasına ve bu konuda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

  TARİH:17/02/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 17.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse/İş Sendikası arasında 13 Şubat 2006 tarihinde yapılan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bir anlaşma sağlanamamış olması nedeniyle "Uyuşmazlık Tutanağı" imza altına alınmıştır. "Uyuşmazlık Tutanağı" 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri uyarınca gereği yapılmak üzere 14 Şubat 2006 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilmiştir.”

  TARİH: 20/02/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

 • “Yönetim Kurulumuz 17 Şubat 2006 tarihli toplantısında, 1-) Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 10 Mart 2006 Cuma günü saat 11:00’de Mengen

  Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii, Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, 2-) 2005 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde dağıtımına karar almıştır. “Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 50.019.117 YTL Yasal Kayıtlarında ise 52.487.749,31 YTL Dönem Karı bulunmaktadır. Bu itibarla; Ana Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında Şirketimizin 2005 yılı temettü tutarı olan brüt 32.217.149,02 YTL, net 28.995.434,12 YTL’nin aşağıda 1 YTL hisse başına detayı gösterildiği şekilde, ortaklarımıza 13 Mart 2006 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurula Teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir.” “

  TOPLAM TEMETTÜ (YTL) 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE BAŞINA

  TEMETTÜ ORANI (%) TEMETTÜ TUTARI (YTL)

  BRÜT 32.217.149,02 25,0591 0,2506

  NET 28.995.434,12 22,5532 0,2255

  Genel kurul gündemi ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH: 24/02/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 24.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizce 09/02/2006 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, şirketimizin %18 oranında iştiraki bulunan Birçim Çimento ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde bulunan %50'si ödenmiş 18.000 YTL'lık ortaklık payımızın Ordu Yardımlaşma Kurumu'na satılması konusunda Yönetim Kurulumuz'ca karar alındığı ve satış tutarının 18.000 YTL olduğu açıklanmıştı. Satış tutarı 18.000 YTL olarak sehven yazılmış olup, ilgili şirketteki payımızın tümü 9.000 YTL satış bedeli ile devredilecektir.

  TARİH: 24/02/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 24.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizdeki bazı proje çalışmalarını bilimsel hale dönüştürmek ve ülkemizde çok ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla bünyemizde "Araştırma ve Geliştirme Birimi" (Ar-ge) oluşturulmasına yönetim kurulumuzca 23.02.2006 tarihli toplantısında karar verilmiştir.”

  TARİH:02/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 02.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 2006 yılı bütçe hedefleri aşağıda gösterilmiştir. 1) Üretimler (Ton) Klinker Üretimi: 1.350.000 Çimento Üretimi: 1.650.000 2) Satışlar (Ton) Klinker : 50.000 Çimento: 1.650.000

 • 3) Yatırımlar: 9.104.851 YTL”

  TARİH:10/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 10.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurulu 10.03.2006 Cuma günü saat 11:00’de şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısında;

  1- 2005 yılı karından, brüt temettü tutarı olan 32.217.149,02 YTL, net temettü tutarı olan 28.995.434,12 YTL nakit kar payının aşağıda 1 YTL nominal değerli hisse başına gösterildiği gibi 13 Mart 2006 tarihi itibariyle dağıtılmasına karar verilmiştir. Brüt Temettü Net Temettü YTL % YTL % 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına 0,2506 25,06 0,2255 22,55

  2- Yönetim Kurulu üyeliklerine Celalettin Çağlar, Şükrü Taner Ezgü, Fikri Gönültaş, Nejat Müldür, Enis Sinan Kuru, Ayşe Aydan Kasımoğlu, Güney Arık, Denetleme Kurulu Üyeliklerine Mustafa Çelik, Mustafa Tokgöz, Halidun Ülgenalp seçilmiştir.

  3- 2006 yılı bağımsız denetim hizmetleri için Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir.”

  TARİH:10/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 10.03.2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının ekte yayınlanan tutanağında,

  2005 yılında yapılan aşağıda detayı verilen toplam 78.616,62 YTL tutarındaki yardım ve bağışların, Matematik Yarışması için liselere yapılan yardım 43.598,85 YTL, Bolu Spor’a verilen hibe Beton 27.934,62 YTL,

  Diğer 7.083,15 YTL, “Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir

  karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.” şeklindeki Kar Dağıtım Politikası’nın ortakların bilgisine sunulduğu hususları da yer almaktadır.

  TARİH:10/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 10.03.2006 tarihli ek açıklaması aşağıya çıkarılmıştır. “İlgi: 10.03.2006 tarih Muh./1459 sayılı özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı yazımız ile bildirilen 1 YTL nominal değerli hisse başına brüt ve net temettü tutarları aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

  Brüt Temettü Net Temettü YTL % YTL % 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına 0,250591 25,0591 0,225532 22,5532 “

  TARİH:10/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 2005 yılı nakit kar paylarının 7-8. Tertip hisse senetlerinin 21 nolu yeni pay alma kuponu, 9-17. Tertip hisse senetlerinin 2005 yılı kar payı kuponları karşılığında, kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenen paylara ise kayden, 13.03.2006 tarihinden itibaren aşağıdaki

 • adreslerde dağıtılacağı, 9-17. tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 21 numaları yeni pay alma kuponlarının iptal edileceği bildirilmiştir.

  Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Genel Müdürlük, Beşiktaş, İstanbul ile Kızılay/Ankara, İzmir şubeleri Şirket Merkezi, Bolu

  TARİH:15/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 15.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 15.03.2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Celalettin Çağlar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Şükrü Taner Ezgü, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine ise Ayşe Aydan Kasımoğlu ve Güney Arık seçilmiştir.”

  TARİH:16/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimentı Sanayii A.Ş.’nin 16.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi olduğu T. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile T. Çimse İş Sendikası arasındaki grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bir anlaşma sağlanamadığı daha önce bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi prosedüründe "Resmi Arabuluculuk" safhasına geçilmiş ancak Resmi Arabuluculuk safhasındaki görüşmelerde de bir anlaşma sağlanamamıştır.”

  TARİH:21/03/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 21.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin üyesi bulunduğu T.Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile T.Çimse-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından muhatap işçi sendikasınca 17.03.2006 tarihinde grev kararı alınmış ve 18.03.2006 tarihinde işveren sendikasına tebliğ edilmiştir. Buna karşılık T.Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası tarafından da 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi hükmüne uygun olarak ve tamamen savunma amacıyla tüm üyeleri kapsayan ve uygulama tarihi bilahare tespit edilmek ve bildirilmek üzere 20.03.2006 tarihi itibariyle "Lokavt Kararı" alınmıştır.”

  TARİH:12/04/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye Çimse İş Sendikasının 17 Mart 2006 tarihinde almış olduğu grev kararının şirketimizde uygulanma tarihi 1 Mayıs 2006 olarak belirtilmiştir. Buna mukabil üyesi bulunduğumuz Türkiye Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası tarafından tüm işyerlerine yönelik olarak 20.03.2006 tarihinde savunma amacıyla alınan Lokavt kararının 1 Mayıs 2006 tarihinde başlatılmasına karar verilmiştir.”

 • TARİH:18/04/2006

  HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş A.Ş.’nin 18.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

  “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz iştiraklerinden Elazığ Altınova Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Celalettin Çağlar tarafından yapılan açıklamada; Ordu Yardımlaşma Kurumunun Elazığ Altınova Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin satışına yönelik çalışmalar yapma konusunda Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirildiği bilgisi edinilmiştir.”

  TARİH:18/04/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 18.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin %18 oranında iştiraki bulunan Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş.'nin satışı konusunda ortaklar arasında mutabakata varılmış olup, %18 iştirak payımızın satılmasına ve bu konuda Oyak Yatırım

  Menkul Değerler A.Ş.'nin görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca 18.04.2006 tarihinde karar verilmiştir.”

  TARİH:27/04/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin de dahil olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01.01.2006/31.12.2007 dönemlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu nedenle daha önceki açıklamalarımızda belirtilen grev ve lokavt uygulamaları sona ermiştir.”

  TARİH: 30/05/2006 HABER:

  BOLUC ADANA ADBGR ADNAC MRDIN UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 30.05.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun 30.05.2006 tarihli toplantısında; Şirketimizin, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve Elazığ-Altınova Çimento San. ve Ticaret A.Ş. ile birlikte 26 Kasım 2002 tarihinde kurduğu Oyak Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de % 19,6 oranında hissesi bulunmaktadır. Bu orana isabet eden sermaye payımız 9.800 YTL'dır. Oyak Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerimizin tamamının Ordu Yardımlaşma Kurumu'na Şirket bilançosundaki defter değeri olan nominal bedel 9.800 YTL ve enflasyon düzeltme farkı 1.670,64 YTL ile birlikte toplam 11.470,64 YTL nakit bedel ile devrine ve bu konuda Şirket genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

  TARİH:15/06/2006

  HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 18 Nisan 2006 tarihinde yapmış olduğumuz, sermayesinin %18'ine sahip bulunduğumuz ve hisse senetleri SPK kaydında bulunan Elazığ-Altınova Çimento San. Ticaret A.Ş.'nin 8.280.000,00 YTL nominal bedelli hisse senetlerinin satışına yönelik olarak, Şirketimiz tarafından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verildiğine ilişkin özel durum açıklamasında bahsi geçen satışla ilgili Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin çalışmaları devam etmektedir.”

  TARİH:30/06/2006

 • HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 30.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

  “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimize ait 2 adet beton pompası, yapılan ekspertiz sonucuna göre toplam 355.000 YTL artı KDV bedelle Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.'ne satılarak devredilmiştir.”

  TARİH:01/08/2006 HABER:

  BOLUC CMENT

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 01.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 31.07.2006 tarihli yönetim kurulu toplantısında, sermayesinin % 18'ine sahip bulunduğumuz ve hisse senetleri SPK kaydında bulunan Elazığ Altınova Çimento San. Ticaret A.Ş.'nin 8.280.000 YTL nominal bedelli hisse senetlerinin 19.800.000 USD peşin bedelle Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve Cementir Cementerie Del Tirreno S.p.A. Şirketine satılmasına, bu satışa dair olarak hisselerin devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinde OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine ve diğer gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasında Genel Müdürlüğümüz'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 31 Temmuz 2006 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisselerin devri ve hisse devir bedelinin

  nakden ve defaten ödenmesi Rekabet Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasına tabidir.”

  TARİH:02/08/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 02.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 01.08.2006 tarihli özel durum açıklamasına ektir. Sermayesinin % 18'ine sahip olduğumuz Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin satış bedeli, karşılıklı görüşmeler çerçevesinde belirlenmiştir. Satış sözleşmesinde satış bedeli Rekabet Kurumunun bu satışa ilişkin resmi görüşünün bildirilmesini takiben ödeneceğinden bugünkü (02.08.2006) T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan satış bedeli dikkate alındığında yasal kayıtlarımıza göre 14.039.691,66 YTL kar elde edilmektedir. Satış işlemleri

  tamamlandığında bu meblağ mali tablolarda gelir kalemleri içerisinde yer alacaktır.”

  TARİH:22/09/2006 HABER:

  BOLUC CMENT CMBTN

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 22.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Sermayesinin % 18'ine sahip olduğumuz ve hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu kaydında bulunan Elazığ-Altınova Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 8.280.000 YTL nominal bedelli hisse senetlerinin Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ve Cementir Cementerie Del Tirreno S.P.A. şirketlerine satılması amacıyla 31.07.2006 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı ve işlemin tamamlanmasının (yani hisse devir bedelinin ödenmesi ve hisselerin devri) Rekabet Kurulu'ndan gerekli iznin alınması ve devre engel herhangi bir durum oluşmaması şartlarına tabi olduğu 01.08.2006 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Rekabet Kurulu'ndan gerekli izin alınmış olup, devre ilişkin engel herhangi bir hal bulunmadığından devir işlemi 21.09.2006 tarihinde tamamlanmıştır. Bu devir işlemine göre, devredilen 828.000.000 adet hissenin devredilenler arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 84.000.000 adet hisse Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 731.600.000 adet hisse Alfacem S.r.L.'ne 12.300.000 adet hisse Bakırçay Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne, 100.000 adet hisse Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmiştir.”

  TARİH:11/10/2006

 • HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 11.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Rekabet Kurulu 24.03.2005, 05-18/197/M sayılı kurul kararı uyarınca, Marmara Bölgesi hazır beton pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı kanunu ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açmıştı. Yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kurul kararının 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun 49. maddesi uyarınca 10 Ekim 2006 günü taraflara yapılan açıklamada; Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Oyak Beton Sanayii A.Ş.)'ye 4054 sayılı kanunun 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmemesine oy birliği ile karar verildiği açıklanmıştır.”

  TARİH:25/12/2006 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 25.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

  Şirketimizin 2007 yılı İş Programı ve Bütçesi aşağıda gösterilmiştir ÜRETİM (TON) Klinker 1.475.000 Çimento 1.800.000 SATIŞ (TON) Çimento 1.800.000 YATIRIMLAR 6,1 Milyon YTL”

  TARİH: 10/01/2007

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 24.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Yönetim Kurulumuzun 22.01.2007 tarihli toplantısında alınan karar gereğince, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” konulu 3. Maddesi ile “İdare Meclisinin Görevleri” konulu

  17. Maddesinin ekte yer alan şekli ile değiştirilmesine ve 2006 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.” Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:31/01/2007

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kdz. Ereğli sınırları içinde yer alan Deniz Çimento İnş. Ve Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Çimento Öğütme ve Paketleme tesisi ve liman sahasının maddi duran varlıklarının satın alınması konusunda çalışma başlatılması için anlaşma sağlanmıştır.”

  TARİH:21/02/2007

  HABER: BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 3. ve 17.

  maddelerinin tadili konusunun da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 20.03.2007 Salı günü saat 11:00’de Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii, Bolu adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı gündemi ile Vekaletname ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH: 05/03/2007

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 05.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

 • “Yönetim Kurulumuz 05.03.2007 tarihli toplantısında 2006 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde karar almıştır.

  Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 88.940.378 YTL, Yasal kayıtlarında ise 86.529.550,02 YTL dönem karı bulunmaktadır. Bu itibarla, Ana Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alındığında, şirketimizin 2006 yılı temettü tutarı olan brüt 58.610.833,96 YTL, Net 49.819.208,87 YTL’nin aşağıda 1 YTL Hisse başına detayı gösterildiği şekilde ortaklarımıza 21 Mart 2007 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir.

  Toplam 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına

  Temettü (YTL) Temettü Oranı (%) Temettü Tutarı (YTL)

  BRÜT 58.610.833,96 45,5886 0,455886

  NET 49.819.208,87 38,7503 0,387503

  TARİH: 20/03/2007

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 2006 yılı Olağan Genel Kurulu 20.03.2007 Salı günü saat 11:00’de şirket merkezinde yapılmıştır. 1- 2006 yılı karından, brüt temettü tutarı olan 58.610.833,96 net 49.819.208,87 nakit kar payının aşağıda 1 YTL nominal değerli hisse başına gösterildiği gibi ortaklarımıza 21 Mart 2007 tarihi itibariyle nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Toplam 1 YTL Nominal Değerli Hisse Başına Temettü (YTL) Temettü Oranı (%) Temettü Tutarı (YTL)

  BRÜT 58.610.833,96 45,5886 0,455886 NET 49.819.208,87 38,7503 0,387503

  2.Yönetim Kurulu Üyeliklerine Celalettin Çağlar, Şükrü Taner Ezgü, Fikri Gönültaş, Nejat Müldür, İbrahim Keskin, Ayşe Aydan Kasımoğlu, Güney Arık, Denetleme Kurulu Üyeliklerine Mustafa Çelik, Mustafa Baysal, Halidun Ülgenalp seçilmiştir. 3- 2007 yılı bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir.”

  TARİH:20/03/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’den gönderilen, 20.03.2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağında, 2006 yılında yardım ve bağış yapılmadığı, şirket ana sözleşmesinin 17. maddesinin değiştirilmesine karar verildiği, 3. maddesinin ise gerekli nisap sağlanamadığından değiştirilmediği hususları da bulunmaktadır. Söz konusu tadil tasarılarını da içeren toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:20/03/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 2006 yılı nakit kar paylarının 21.03.2007 tarihinden itibaren (Kaydileştirilmemiş paylardan 7, 8 ve 9. tertip hisse senetlerinin 22 nolu yeni pay alma kuponu, 10-17. tertip hisse senetlerinin 2006 yılı kar payı kuponları karşılığında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kızılay ve İzmir şubelerinde ve Şirket Merkezinde) dağıtılacağı bildirilmiştir.

 • TARİH:20/03/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminde bulunan Esas Sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin karara bağlanmasında, toplantı nisabının oluşmadığı görüldüğünden, T.T.K. 388 md. Gereği ekli gündemi görüşmek üzere 18.04.2007 Çarşamba günü saat 11:00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir." Ana sözleşmenin söz konusu maddesinin değiştirilmesi konusunun yer aldığı toplantı gündemi, vekaletname örneği ve tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:20/03/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 20.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

  “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2007 tarihinde yaptığı toplantıda görev bölümü yapılmış, Celalettin Çağlar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şükrü Taner Ezgü Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmişlerdir. 2007 yılı Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine ise Ayşe Aydan Kasımoğlu ile Güney Arık seçilmişlerdir.”

  TARİH:26/03/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 26.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 31.01.2007 tarihli özel durum açıklamamızda Kdz. Ereğli sınırları içinde yer alan Deniz Çimento İnş. ve Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.' ye ait Çimento Öğütme ve Paketleme tesisi ve liman sahasının maddi duran varlıklarının satın alınması konusunda çalışma başlatılması için anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Yukarıda bahsedilen konu ile ilgili satınalma çalışmalarımız devam etmektedir.”

  TARİH:18/04/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 18.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.04.2007 tarihinde (bugün) saat 11:00’de yapılmış olup, esas sözleşmemizin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3’ncü maddesi değiştirilmiştir.” Ana sözleşme maddesinin yeni şeklini de içeren Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.

  TARİH:19/04/2007 HABER:

  BOLUC ADANA

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 19.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimiz tarafından uygun zaman ve koşullar gözetilmek üzere önümüzdeki bir yıl içinde İMKB'dan Adana (A) hisse senedinin %1'ine kadar alım yapabileceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

  TARİH:27/06/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin 26.06.2007 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. sahası içinde kiralanacak araziye 22.860.000 EUR tahmini yatırım bedeli Curuf/Çimento Öğütme Tesisi kurulmasına karar verilmiştir.”

 • TARİH:04/07/2007

  HABER:

  BOLUC UNYEC

  Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 04.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Uygun zaman ve koşullar gözetilmek üzere önümüzdeki altı ay içinde İMKB'ndan Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. hisse senedinin % 0,5'ine kadar alım yapabileceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

  TARİH:05/07/2007 HABER:

  BOLUC Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin 05.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 4054 sayılı yasanın 4 ve