tapak data segakver2.4.xls 2015.xls

of 632 /632
Borang Markah SEGAK Bulan MAC Borang Markah SEGAK Bulan OGOS PANDUAN 1. "Save As" file ini sebelum memasukkan maklumat sekolah anda sebagai; Tahun-Bulan-Singkatan nama sekolah-kod Sekolah (contoh: 2014-MAC-KBA4059-SKBBS-SEGAKver2.4SR) 2. Format nama fail ini sangat PENTING kerana akan digunakan di peringkat daerah dan negeri. 3. Murid yang hadir tandakan "H", Tidak Hadir "TH" dan Pengecualian "P". 4. Hantarkan file yang telah lengkap diisi maklumat SEGAK sekolah anda ke alamat email seperti di atas . PENAFIAN: PIHAK YANG MEMBINA SISTEM DAN PROGRAM INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS KEROSAKAN DAN KEHILANGAN DATA AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM DAN PROGRAM INI. SEBARANG PERTANYAAN SILA AJUKAN KEPADA: EN. ABU BAKAR ABDULLOH (013 4469544 - [email protected]) @ EN. JAAFAR KHALID (013 4840866 - [email protected]) @Hak Cipta JU Jabatan Pelajaran Negeri Kedah TAHUN 4 LELAKI TAHUN 4 PEREMPUAN TAHUN 5 LELAKI TAHUN 6 LELAKI SAVE RUMUSAN MAKLUMAT SEKOLAH TAHUN 5 PEREMPUAN TAHUN 6 PEREMPUAN TAHUN 4 PEREMPUAN TAHUN 4 LELAKI TAHUN 5 LELAKI TAHUN 6 LELAKI TAHUN 5 PEREMPUAN TAHUN 6 PEREMPUAN CETAK -THN5L CETAK -THN5P CETAK -THN6L CETAK -THN6P CETAK -THN4P CETAK -THN4L ANALISIS

Author: balqis-fatdri

Post on 11-Jul-2016

382 views

Category:

Documents


20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

Borang Markah SEGAK Bulan MAC Borang Markah SEGAK Bulan OGOS

PANDUAN1. "Save As" file ini sebelum memasukkan maklumat sekolah anda sebagai; Tahun-Bulan-Singkatan nama sekolah-kod Sekolah (contoh: 2014-MAC-KBA4059-SKBBS-SEGAKver2.4SR)2. Format nama fail ini sangat PENTING kerana akan digunakan di peringkat daerah dan negeri. 3. Murid yang hadir tandakan "H", Tidak Hadir "TH" dan Pengecualian "P". 4. Hantarkan file yang telah lengkap diisi maklumat SEGAK sekolah anda ke alamat email seperti di atas.

PENAFIAN:PIHAK YANG MEMBINA SISTEM DAN PROGRAM INI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS KEROSAKAN DAN KEHILANGAN DATA AKIBAT PENGGUNAAN SISTEM DAN PROGRAM INI. SEBARANG PERTANYAAN SILA AJUKAN KEPADA: EN. ABU BAKAR ABDULLOH (013 4469544 - ipdaburn@yahoo.com) @ EN. JAAFAR KHALID (013 4840866 - [email protected])

@Hak Cipta JU Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

TAHUN 4LELAKI

TAHUN 4PEREMPUAN

TAHUN 5LELAKI

TAHUN 6LELAKI

SAVE

RUMUSANMAKLUMAT SEKOLAH

TAHUN 5PEREMPUAN

TAHUN 6PEREMPUAN

TAHUN 4PEREMPUAN

TAHUN 4LELAKI

TAHUN 5LELAKI

TAHUN 6LELAKI

TAHUN 5PEREMPUAN

TAHUN 6PEREMPUAN

CETAK -THN5L

CETAK -THN5P

CETAK -THN6L

CETAK -THN6P

CETAK -THN4P

CETAK -THN4L

ANALISIS

Page 2: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

MAKLUMAT SEKOLAH

KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH SINGKATAN NAMA SEKOLAHDAERAH BALING SIKEMAIL SEKOLAH NO. TEL SEKOLAH TAHUN UJIAN 2014

BIL KELAS

LELA

KI

PER

EM

PU

AN

JUM

LA

H

NAMA NO.HP JAWATAN

GURU BESAR

KETUA PANITIA PJ

SU PANITIA PJ

1 0 GURU MATA PELAJARAN

2 0 GURU MATA PELAJARAN

3 0 GURU MATA PELAJARAN

4 0 GURU MATA PELAJARAN

5 0 GURU MATA PELAJARAN

6 0 GURU MATA PELAJARAN

7 0 GURU MATA PELAJARAN

8 0 GURU MATA PELAJARAN

9 0 GURU MATA PELAJARAN

10 0 GURU MATA PELAJARAN

11 0 GURU MATA PELAJARAN

12 0 GURU MATA PELAJARAN

13 0 GURU MATA PELAJARAN

14 0 GURU MATA PELAJARAN

15 0 GURU MATA PELAJARAN

16 0 GURU MATA PELAJARAN

Nyatakan Opsyen

SEGAKSTANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

KLIK BUTANG INI UNTUK "SORT" NAMA KELAS & GURU

Page 3: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

17 0 GURU MATA PELAJARAN

18 0 GURU MATA PELAJARAN

19 0 GURU MATA PELAJARAN

20 0 GURU MATA PELAJARAN

21 0 GURU MATA PELAJARAN

22 0 GURU MATA PELAJARAN

23 0 GURU MATA PELAJARAN

24 0 GURU MATA PELAJARAN

25 0 GURU MATA PELAJARAN

26 0 GURU MATA PELAJARAN

27 0 GURU MATA PELAJARAN

28 0 GURU MATA PELAJARAN

29 0 GURU MATA PELAJARAN

30 0 GURU MATA PELAJARAN

31 0 GURU MATA PELAJARAN

32 0 GURU MATA PELAJARAN

33 0 GURU MATA PELAJARAN

34 0 GURU MATA PELAJARAN

35 0 GURU MATA PELAJARAN

36 0 GURU MATA PELAJARAN

37 0 GURU MATA PELAJARAN

38 0 GURU MATA PELAJARAN

39 0 GURU MATA PELAJARAN

40 0 GURU MATA PELAJARAN

41 0 GURU MATA PELAJARAN

42 0 GURU MATA PELAJARAN

43 0 GURU MATA PELAJARAN

44 0 GURU MATA PELAJARAN

45 0 GURU MATA PELAJARAN

46 0 GURU MATA PELAJARAN

47 0 GURU MATA PELAJARAN

48 0 GURU MATA PELAJARAN

49 0 GURU MATA PELAJARAN

50 0 GURU MATA PELAJARAN

0 0 0

Page 4: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 5: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 6: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 7: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 8: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 9: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 10: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 11: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 12: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KATEGORI SEGAKver2.4.2SR

KOD SEKOLAH 0NAMA SEKOLAH 0TAHUN UJIAN 2014

JUMLAH MURID YANG TERLIBAT DENGAN UJIAN "SEGAK"LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

0 0 0

DATA SEGAK BULAN MAC

LELAKI PEREMPUANJUMLAH

PERATUS

P TH H JUM P TH H JUM

TAHUN 4 #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 #REF!

#REF!

TAHUN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0TAHUN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!RUMUSAN

P TH H JUM

#REF! #REF! #REF! #REF!

DATA SEGAK BULAN OGOS

LELAKI PEREMPUANJUMLAH PERATUS

P TH H JUM P TH H JUM

TAHUN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0!

TAHUN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0TAHUN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

0 0 0 0RUMUSAN

P TH H JUM

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SEGAKSTANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 13: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 14: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 15: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 16: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 17: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 18: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 19: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 20: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 21: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 22: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1TUAN NUR IMAN SOFEA BINTI T

/ P 5 BESTARI 146 35.0 16.4 NORMAL 88 4 13 3 15 4 26 3 14 C 3 Bintang

2AYUNI NADIAH BINTI AHMAD ZAM

/ P 5 BESTARI 143 44.0 21.5 B.L.BERAT 100 4 20 4 10 2 28 3 13 C 3 Bintang

3AINUL HANNA NAZIRA BINTI MO

/ P 5 BESTARI 155 47.0 19.6 NORMAL 90 4 15 3 15 4 25 3 14 C 3 Bintang

4ANIS NATASHA BINTI MAT BAHRI

/ P 5 BESTARI 135 25.0 13.7 K.BERAT 107 4 20 4 8 2 18 2 12 C 3 Bintang

5FARRA AININ SOFIYA BINTI BAD

/ P 5 BESTARI 134 31.0 17.3 NORMAL 72 5 24 5 15 4 25 3 17 B 4 Bintang

6IZZATY NUR RISHA BINTI ISHAM

/ P 5 BESTARI 140 38.0 19.4 NORMAL 99 4 15 3 17 4 25 3 14 C 3 Bintang

7NORADILA HANUM BINTI HAIRUD

/ P 5 BESTARI 146 42.0 19.7 NORMAL 80 5 13 3 15 4 20 2 14 C 3 Bintang

8NUR ADLINA AISYAH BINTI KHAI

/ P 5 BESTARI 148 51.0 23.3 L.BERAT 100 4 10 2 18 5 28 3 14 C 3 Bintang

9NUR ADLINA BT NASARUDDIN

/ P 5 BESTARI 137 25.0 13.3 K.BERAT 89 4 18 4 12 3 26 3 14 C 3 Bintang

10 IZZATY NUR RISHA BINTI ISHAM / P 5 BESTARI 136 33.0 17.8 NORMAL 119 3 11 2 3 1 37 5 11 D

11KHAIRULBATRISYIA BINTI KHAIR

/ P 5 BESTARI 134 29.0 16.2 NORMAL 63 5 15 3 16 4 24 3 15 B 4 Bintang

Kurang Cergas

Page 23: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12NUR ARISSA ARUMI BINTI ABDUL

/ P 5 BESTARI 144 35.0 16.9 NORMAL 59 5 19 4 18 5 28 3 17 B 4 Bintang

13 / P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14NUR MAISARAH BINTI AHMAD A

/ P 5 BESTARI 143 32.0 15.6 NORMAL 68 5 28 5 15 4 32 4 18 A

15NUR HARYANI BINTI HAMZAH

/ P 5 BESTARI 144 39.0 18.8 NORMAL 100 4 20 4 22 5 24 3 16 B 4 Bintang

16 NURIN ZULAIKHA AUNI BINTI MOHD / P 5 BESTARI 148 48.0 21.9 B.L.BERAT 110 3 10 2 7 1 22 2 8 D

17NURSYAFIQAH AYUNI BINTI MOH

/ P 5 BESTARI 145 40.0 19.0 NORMAL 90 4 20 4 20 5 25 3 16 B 4 Bintang

TAHNIAH 5 Bintang

Kurang Cergas

Page 24: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

18SITI NUR AINAA SYAQIRAH BINT

/ P 5 BESTARI 131 24.0 14.0 K.BERAT 130 3 13 3 15 4 25 3 13 C 3 Bintang

19SITI NUR ANIS SAFIA BINTI SHIE

/ P 5 BESTARI 143 36.0 17.6 NORMAL 110 3 15 3 13 3 24 3 12 C 3 Bintang

20NURUL IZZATI BINTI AHMAD NAZ

/ P 5 BESTARI 131 25.0 14.6 NORMAL 76 5 23 5 15 4 25 3 17 B 4 Bintang

21NURZAHIRAH IRDINA BINTI YUS

/ P 5 BESTARI 137 39.0 20.8 B.L.BERAT 92 4 12 2 8 2 12 1 9 D

22SITI AISYAH AMIRAH BINTI MO

/ P 5 BESTARI 145 44.0 20.9 B.L.BERAT 120 3 32 5 19 5 28 3 16 B 4 Bintang

23SOFEA QISTINA BIN ISMAIL

/ P 5 BESTARI 140 32.0 16.3 NORMAL 110 3 18 4 10 2 28 3 12 C 3 Bintang

24TUAN NUR IMAN SOFEA BINTI T

/ P 5 BESTARI 137 40.0 21.3 B.L.BERAT 100 4 12 2 14 3 20 2 11 D

25WAN NOR YASMIN ZULAIKHA BT

/ P 5 BESTARI 148 61.0 27.8 L.BERAT 110 3 10 2 12 3 27 3 11 D

26AIN FATIHAH NURFARISAH BINT

/ P 5 DEDIKASI 133 35.0 19.8 NORMAL 99 4 25 5 22 5 29 3 17 B 4 Bintang

27ALIYA NABILAH BINTI MOHD KAD

/ P 5 DEDIKASI 148 32.0 14.6 NORMAL 99 4 22 5 25 5 17 1 15 B 4 Bintang

28ALYA NUR SYASYA BINTI MOHD

/ P 5 DEDIKASI 126 26.0 16.4 NORMAL 99 4 15 3 26 5 20 2 14 C 3 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 25: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

29I'FFAH MAHFUZAH BINTI KHAIR

/ P 5 DEDIKASI 120 20.0 13.9 K.BERAT 82 5 17 4 35 5 28 3 17 B 4 Bintang

30NOR AZLINA BINTI JOHAR

/ P 5 DEDIKASI 100 31.0 31.0 L.BERAT 99 4 25 5 16 4 31 4 17 B 4 Bintang

31NADZLEE MAISARAH BINTI MAGR

/ P 5 DEDIKASI 129 25.0 15.0 NORMAL 82 5 19 4 29 5 27 3 17 B 4 Bintang

32 NOR'AIN AMISHA BINTI MOHD ZA

/ P 5 DEDIKASI 136 24.0 13.0 K.BERAT 99 4 25 5 26 5 26 3 17 B 4 Bintang

33NORYUSRINA AFINA BINTI NOR H

/ P 5 DEDIKASI 130 24.0 14.2 NORMAL 142 2 20 4 24 5 29 3 14 C 3 Bintang

34NUR QURRATU AINI BINTI ROSL

/ P 5 DEDIKASI 144 64.0 30.9 L.BERAT 125 3 15 3 20 5 18 2 13 C 3 Bintang

35NUR ALIA BINTI SUHAIMI

/ P 5 DEDIKASI 129 29.0 17.4 NORMAL 84 5 15 3 24 5 30 4 17 B 4 Bintang

36NUR ALLYSHA SOFEA BINTI SYAH

/ P 5 DEDIKASI 128 25.0 15.3 NORMAL 87 4 25 5 2 1 22 2 12 C 3 Bintang

37NURAIN SHAQILLAH BINTI ABDU

/ P 5 DEDIKASI 151 57.0 25.0 L.BERAT 120 3 10 2 15 4 10 1 10 D

38 NURUL FARHANA BINTI ZULZAIN

/ P 5 DEDIKASI 138 55.0 28.9 L.BERAT 159 1 15 3 14 3 25 3 10 D

39PUTERI ADILA BINTI MEOR SYAH

/ P 5 DEDIKASI 137 44.0 23.4 L.BERAT 140 2 15 3 11 3 26 3 11 D

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 26: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

40SHARIFAH NUR INSYIRAH BINTI

/ P 5 DEDIKASI 138 33.0 17.3 NORMAL 80 5 21 5 15 4 20 2 16 B 4 Bintang

41SHARIFAH NUR AYUNI IFFAH BIN

/ P 5 DEDIKASI 127 22.0 13.6 K.BERAT 92 4 18 4 24 5 24 3 16 B 4 Bintang

42 NUR AINAA ATHIRAH BINTI MOH

/ P 5 FOKUS 130 25.0 14.8 NORMAL 137 2 14 3 12 3 21 2 10 D

43NUR AQILAH BINTI MOHAMAD ZA

/ P 5 FOKUS 135 28.0 15.4 NORMAL 120 3 18 4 9 2 33 4 13 C 3 Bintang

44 NURALIA NATASHA BINTI JAAFAR / P 5 FOKUS 143 29.0 14.2 NORMAL 120 3 3 1 18 5 27 3 12 C 3 Bintang

45 / P 5 FOKUS 135 29.0 15.9 NORMAL 120 3 12 2 8 2 26 3 10 D

46 / P 5 FOKUS 127 25.0 15.5 NORMAL 136 2 29 5 20 5 19 2 14 C 3 Bintang

47 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Kurang Cergas

NURUL NABILLAH BINTI MUHAMMAD SUFIAN

Kurang Cergas

SYARIFAH NUR SYAHIRA BT SYED ABDUL HAFIZ

Page 27: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

51 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

56 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 28: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

62 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

67 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 29: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

73 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

78 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 30: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

84 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

89 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 31: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

95 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

100 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 32: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

106 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

111 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 33: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

117 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

122 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 34: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

128 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

133 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 35: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

139 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

144 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 36: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

150 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

155 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 37: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

161 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

166 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 38: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

172 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

177 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 39: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

183 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

188 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 40: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

194 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

199 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 41: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

205 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

210 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 42: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

216 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

221 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 43: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

227 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

232 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 44: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

238 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

243 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 45: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

249 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

254 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 46: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

260 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

265 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 47: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

271 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

276 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 48: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

282 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

287 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 49: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

293 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

298 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 50: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

304 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

309 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 51: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

315 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

320 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 52: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

326 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

331 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 53: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

337 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

342 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 54: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

348 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

353 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 55: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

359 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

364 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 56: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

370 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

375 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 57: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

381 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

386 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 58: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

392 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

397 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 59: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

403 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

408 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 60: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

414 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

419 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 61: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

425 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

430 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 62: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

436 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

441 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 63: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

447 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

452 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 64: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

458 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

463 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 65: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

469 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 66: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 67: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 68: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 69: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 ABDULLAH NAJMI BIN NAJIB / L5 BESTARI

138 25.0 13.1 K.BERAT 90 4 15 4 15 3 26 3 14 C 3 Bintang

2 AHMAD ADAM BIN AHMAD N / L5 BESTARI

133 29.0 16.4 NORMAL 90 4 27 5 17 4 30 3 16 B 4 Bintang

3 IBRAHIM DANISH BIN SHANS / L5 BESTARI

149 67.0 30.2 L.BERAT 120 3 12 3 10 2 17 1 9 D

4 IRFAN BIN ABDUL RAZAK / L5 BESTARI

136 28.0 15.1 NORMAL 121 3 17 5 13 3 21 2 13 C 3 Bintang

5 MOHAMMAD AZHAR SYAFIQ B / L5 BESTARI

133 26.0 14.7 NORMAL 100 4 27 5 27 5 24 2 16 B 4 Bintang

6 MUHAMMAD ABBAS BIN AZH / L5 BESTARI

143 35.0 17.1 NORMAL 120 3 20 5 22 5 29 3 16 B 4 Bintang

7 MUHAMMAD AIMAN ZIKRY BI / L5BESTARI

135 35.0 19.2 NORMAL 112 3 25 5 15 3 30 3 14 C 3 Bintang

8 MUHAMMAD ANIQ MUQRIZ BI / L5 BESTARI

146 36.0 16.9 NORMAL 100 4 22 5 16 4 24 2 15 B 4 Bintang

9 MUHAMMAD ASYRAFIQ HARIR/ L5BESTARI

143 54.0 26.4 L.BERAT 120 3 14 4 15 3 22 2 12 C 3 Bintang

10 MUHAMMAD AZFAR AL- MUHA / L5 BESTARI

149 32.0 14.4 K.BERAT 110 3 10 3 15 3 25 3 12 C 3 Bintang

11 MUHAMMAD DHIA EDZREE SH / L5 BESTARI

141 32.0 16.1 NORMAL 120 3 22 5 13 3 22 2 13 C 3 Bintang

Kurang Cergas

Page 70: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12 MUHAMMAD HAREEZ JAMIL B / L5 BESTARI

132 25.0 14.3 K.BERAT 91 4 40 5 19 5 27 3 17 B 4 Bintang

13 MUHAMMAD MUSTAQIM BIN / L5BESTARI

137 38.0 20.2 B.L.BERAT 91 4 16 5 15 3 20 2 14 C 3 Bintang

14 MUHAMMAD QAID MUBASYIR / L5 BESTARI

147 57.0 26.4 L.BERAT 103 3 12 3 15 3 20 2 11 D

15 MUHAMMAD SYAMIM BIN AH / L5 BESTARI

148 65.0 29.7 L.BERAT 114 3 21 5 10 2 23 2 12 C 3 Bintang

16 AHMAD DANIAL BIN MUHAM / L5 DEDIKASI

127 27.0 16.7 NORMAL 93 4 15 4 26 5 20 2 15 B 4 Bintang

17 AHMAD MUKHRIZNAIM BIN Z / L5 DEDIKASI

142 46.0 22.8 B.L.BERAT 130 2 10 3 11 2 18 2 9 D

18 AIMIN SYUKUR AMERRULLAH / L5 DEDIKASI

140 28.0 14.3 K.BERAT 87 4 20 5 25 5 23 2 16 B 4 Bintang

19 CHE MOHAMAD HILMAN BIN / L5 DEDIKASI

139 26.0 13.5 K.BERAT 128 2 19 5 12 3 25 3 13 C 3 Bintang

20 HARITH HAKIMI BIN JAMALUL / L5 DEDIKASI

136 29.0 15.7 NORMAL 97 4 23 5 15 3 24 2 14 C 3 Bintang

21 HARRIS NAQIUDDIN BIN ZAN / L5 DEDIKASI

131 25.0 14.6 K.BERAT 120 3 20 5 23 5 23 2 15 B 4 Bintang

22 MOHAMAD FAKHRUL AZRIL B / L5 DEDIKASI

137 36.0 19.2 NORMAL 70 5 13 4 23 5 25 3 17 B 4 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 71: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23 MOHAMAD HAFIZI BIN NAWI / L5 DEDIKASI

146 41.0 19.2 NORMAL 74 5 28 5 20 5 28 3 18 A

24 MOHAMAD IRFAN BIN MOHD / L5 DEDIKASI

146 48.0 22.5 B.L.BERAT 107 3 12 3 12 3 18 2 11 D

25 MOHAMAD SYAMIM FIKRI B A / L5 DEDIKASI

138 31.0 16.3 NORMAL 90 4 20 5 23 5 25 3 17 B 4 Bintang

26 MOHAMAD ZAIHAZRIEL ILH / L5 DEDIKASI

138 29.0 15.2 NORMAL 75 5 10 3 22 5 24 2 15 B 4 Bintang

27 MUHAMMAD ADAM AL-HARRI / L5 DEDIKASI

132 29.0 16.6 NORMAL 87 4 10 3 23 5 15 1 13 C 3 Bintang

28 MUHAMMAD AFIF ASYTAR BI / L5 DEDIKASI

132 27.0 15.5 NORMAL 84 4 21 5 30 5 23 2 16 B 4 Bintang

29 MUHAMMAD ANASZ BIN ALWI / L5 DEDIKASI

137 26.0 13.9 K.BERAT 73 5 25 5 19 5 18 2 17 B 4 Bintang

30 MUHAMMAD HAFIQ BIN ASMA / L5 DEDIKASI

155 64.0 26.6 L.BERAT 118 3 10 3 15 3 22 2 11 D

31 MUHAMMAD NUR IMAN BIN ABDUL / L5 DEDIKASI

138 54.0 28.4 L.BERAT 128 2 20 5 22 5 18 2 14 C 3 Bintang

32 NASRUN ASHRAFF BIN MAZR / L5 DEDIKASI

154 60.0 25.3 L.BERAT 87 4 5 1 11 2 13 1 8 D

33 TUAN PUTRA ZAIQULLAH BIN / L5 DEDIKASI

126 25.0 15.7 NORMAL 87 4 20 5 24 5 15 1 15 B 4 Bintang

TAHNIAH 5 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 72: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34 EZZAD HAIQAL B ROSLAN X L5 DEDIKASI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35 WAN AMIRUL MUKHLIS BIN / L5 DEDIKASI

136 44.0 23.8 L.BERAT 87 4 10 3 11 2 29 3 12 C 3 Bintang

36 WAN IQBAL HAKIMY BIN WAN / L5 DEDIKASI

131 25.0 14.6 K.BERAT 92 4 13 4 16 4 24 2 14 C 3 Bintang

37 AHMAD DANIAL ISKANDAR BI / L5 FOKUS

144 32.0 15.4 NORMAL 41 5 35 5 30 5 19 2 17 B 4 Bintang

38 AZMAN BIN LALING @ FAIZAL / L5 FOKUS

147 45.0 20.8 B.L.BERAT 120 3 10 3 10 2 25 3 11 D

39 DANISH NUR AIMAN BIN RAH / L5 FOKUS

132 26.0 14.9 NORMAL 100 4 21 5 17 4 27 3 16 B 4 Bintang

40 MOHAMAD FARIS FITRI BIN / L5 FOKUS

131 25.0 14.6 K.BERAT 171 1 20 5 20 5 27 3 14 C 3 Bintang

41 MOHAMAD HARISH HAKIMI B / L5 FOKUS

140 44.0 22.4 B.L.BERAT 100 4 16 5 21 5 21 2 16 B 4 Bintang

42 MOHAMAD HARITH BIN ABD / L5 FOKUS

121 21.0 14.3 K.BERAT 80 4 20 5 17 4 23 2 15 B 4 Bintang

43 MOHAMAD JAMILUL NAIM BIN / L5 FOKUS

134 35.0 19.5 NORMAL 100 4 16 5 22 5 28 3 17 B 4 Bintang

44 MUHAMMAD ADAM BIN SARU / L5 FOKUS

131 26.0 15.2 NORMAL 100 4 23 5 30 5 26 3 17 B 4 Bintang

Kurang Cergas

Page 73: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 MUHAMMAD AIMAN HARIZ B / L5 FOKUS

134 25.0 13.9 K.BERAT 119 3 10 3 20 5 20 2 13 C 3 Bintang

46 MUHAMMAD FAIZUL FIQKRIE / L5 FOKUS

135 34.0 18.7 NORMAL 91 4 13 4 20 5 27 3 16 B 4 Bintang

47 MUHAMMAD FARHAN BIN AF / L5 FOKUS

140 38.0 19.4 NORMAL 69 5 26 5 24 5 20 2 17 B 4 Bintang

48 / L5 FOKUS

132 28.0 16.1 NORMAL 120 3 30 5 14 3 19 2 13 C 3 Bintang

49 MUHAMMAD HAZZIQ HAQEMI / P5 FOKUS

142 48.0 23.8 L.BERAT 124 3 10 3 13 3 33 4 13 C 3 Bintang

50 MUHAMMAD IKHWAN ZULKAR / L5 FOKUS

140 40.0 20.4 B.L.BERAT 81 4 20 5 14 3 9 1 13 C 3 Bintang

51 MUHAMMAD IQBAL SOLIHIN / L5 FOKUS

144 51.0 24.6 L.BERAT 110 3 8 2 11 2 32 4 11 D

52 MUHAMMAD IQRAM BIN HAS / L5 FOKUS

138 38.0 20.0 NORMAL 115 3 14 4 8 2 11 1 10 D

53 MUHAMMAD KHAIRIL HIJRAH / L5 FOKUS

130 25.0 14.8 NORMAL 100 4 13 4 12 3 29 3 14 C 3 Bintang

54 MUHAMMAD KHAIRUL HAKIMI / L5 FOKUS

120 25.0 17.4 NORMAL 100 4 13 4 12 3 29 3 14 C 3 Bintang

55 MUHAMMAD NUR ZHARIF BIN / L5 FOKUS

133 28.0 15.8 NORMAL 75 5 30 5 22 5 28 3 18 A

MUHAMMAD HAYQALL BIN ZULHAIMY HAZIDY

Kurang Cergas

Kurang Cergas

TAHNIAH 5 Bintang

Page 74: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 MUHAMMAD ZULFADHLI NAI / L5 FOKUS

132 25.0 14.3 K.BERAT 141 2 20 5 21 5 26 3 15 B 4 Bintang

57 NADJRI BIN JALIDIN / L5 FOKUS

126 22.0 13.9 K.BERAT 80 4 28 5 23 5 15 1 15 B 4 Bintang

58 TENGKU DANISH WAFIY BIN / L5 BESTARI

153 64.0 27.3 L.BERAT 100 4 8 2 10 2 29 3 11 D

59 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Kurang Cergas

Page 75: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 #VALUE! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 ### #DIV/0! 71 5 20 5 70 5 25 3 18 A

72 ### #DIV/0! 128 2 12 3 30 5 32 4 14 C 3 Bintang

73 ### #DIV/0! 91 4 14 4 13 3 35 4 15 B 4 Bintang

74 ### #DIV/0! 107 3 31 5 26 5 36 4 17 B 4 Bintang

75 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

TAHNIAH 5 Bintang

Page 76: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 77: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 78: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 79: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 80: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 81: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 82: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 83: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 84: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 85: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 86: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 87: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 88: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 89: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 90: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 91: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 92: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 93: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 94: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 95: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 96: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 97: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 98: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 99: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 100: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 101: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 102: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 103: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 104: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 105: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 106: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 107: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 108: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 109: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 110: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 111: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 112: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 113: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 114: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 115: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 AINUR YASMIN BALQIS BINTI / P5 ARIF

138 35.0 18.4 NORMAL 140 2 23 5 30 5 23 2 14 C 3 Bintang

2 BAZILAH BINTI MOHD IZANI / P5 ARIF

137 34.0 18.1 NORMAL 178 1 17 4 10 2 28 3 10 D

3 MIMI NURRIDZWANI BINTI M / P5 ARIF

136 36.0 19.5 NORMAL 125 3 13 3 26 5 21 2 13 C 3 Bintang

4NAJLA NURSYAUQIENA BT MOH

/ P5 ARIF

147 60.0 27.8 L.BERAT 120 3 10 2 8 2 16 1 8 D

5 NOR AZLIN SHAFIA BINTI A / P5 ARIF

157 73.0 29.6 L.BERAT 90 4 6 1 11 3 22 2 10 D

6 NOR HUSNINA NABILAH BIN / P5 ARIF

138 34.0 17.9 NORMAL 130 3 18 4 30 5 24 2 14 C 3 Bintang

7 NORSYAMIMI BINTI SUKRI / P5 ARIF

141 40.0 20.1 NORMAL 134 3 20 4 30 5 27 3 15 B 4 Bintang

8 NUR ADRIANA AFRINA BINTI / P5 ARIF

145 31.0 14.7 NORMAL 138 2 15 3 21 5 26 3 13 C 3 Bintang

9 NUR FATIHAH NATASHA BIN / P5 ARIF

146 42.0 19.7 NORMAL 114 3 25 5 19 5 24 2 15 B 4 Bintang

10 NUR HANA HUMAIRA BINTI / P5 ARIF

140 45.0 23.0 B.L.BERAT 127 3 20 4 15 4 17 1 12 C 3 Bintang

11 NUR INTAN BADRIYAH BT A / P5 ARIF

133 24.0 13.6 K.BERAT 80 5 16 3 10 2 18 1 11 D

12 NUR NAJWA NADIAH BINTI Z / P5 ARIF

139 29.0 15.0 NORMAL 150 2 22 5 35 5 29 3 15 B 4 Bintang

13 NURSARAH AINA BINTI AZH / P5 ARIF

147 47.0 21.8 B.L.BERAT 138 2 15 3 12 3 20 2 10 D

14 NURSYUHAZLYANA BALQIS BI / P5 ARIF

139 27.0 14.0 K.BERAT 173 1 25 5 25 5 25 3 14 C 3 Bintang

15 NURUL AIN SAKINAH BINTI / P5 ARIF

144 40.0 19.3 NORMAL 140 2 23 5 30 5 26 3 15 B 4 Bintang

16 NURUL IZZAH BINTI AZHARI / P5 ARIF

142 34.0 16.9 NORMAL 132 3 12 2 35 5 24 2 12 C 3 Bintang

17 NURZULFA MAISARA BINTI R / P5 ARIF

132 25.0 14.3 K.BERAT 137 2 20 4 31 5 22 2 13 C 3 Bintang

18 PUTERI NORSYALIRA / P5 ARIF

133 27.0 15.3 NORMAL 131 3 21 5 30 5 29 3 16 B 4 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 116: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

19 PUTERI NURFIRYAL DARIN B / P5 ARIF

132 20.0 11.5 K.BERAT 146 2 21 5 40 5 29 3 15 B 4 Bintang

20 SHARIFAH RASYIQAH BT SY / P5 ARIF

153 29.0 12.4 K.BERAT 149 2 20 4 30 5 29 3 14 C 3 Bintang

21 SITI NUR ALYAA SYAFIQAH B / P5 ARIF

132 25.0 14.3 K.BERAT 131 3 20 4 20 5 20 2 14 C 3 Bintang

22 SITI NURBAHNENYAH BINTI / P5 ARIF

152 39.0 16.9 NORMAL 120 3 15 3 70 5 38 5 16 B 4 Bintang

23 UMMI SALWANI BINTI SALM / P5 ARIF

140 32.0 16.3 NORMAL 140 2 18 4 30 5 16 1 12 C 3 Bintang

24 ABBY AYUNI BT AZMAN / P5 PINTAR

143 33.0 16.1 NORMAL 103 4 20 4 20 5 11 1 14 C 3 Bintang

25 AINUN MARDHIAH BINTI AN / P5 PINTAR

133 25.0 14.1 K.BERAT 100 4 30 5 22 5 24 2 16 B 4 Bintang

26 ARISSA NAZIFA BINTI A.HAS / P5 PINTAR

142 27.0 13.4 K.BERAT 113 3 20 4 40 5 15 1 13 C 3 Bintang

27 FATIN UMAIRAH BINTI MAZL / P5 PINTAR

148 32.0 14.6 NORMAL 120 3 20 4 10 2 13 1 10 D

28 HAZIQAH AZUANI BINTI MOH / P5 PINTAR

128 22.0 13.4 K.BERAT 101 4 10 2 31 5 31 4 15 B 4 Bintang

29 NAWWAR RIDHWAH BINTI R / P5 PINTAR

147 41.0 19.0 NORMAL 110 4 10 2 10 2 13 1 9 D

30 NORDIANA SUZANA BT MOHD / P5 PINTAR

147 39.0 18.0 NORMAL 102 4 10 2 12 3 19 2 11 D

31 NUR AISYAH BALQIS BT SAI / P5 PINTAR

147 36.0 16.7 NORMAL 111 4 20 4 14 3 19 2 13 C 3 Bintang

32 NUR FARAH HANANY BINTI IS / P5 PINTAR

146 49.0 23.0 B.L.BERAT 112 3 26 5 20 5 31 4 17 B 4 Bintang

33 NUR SHAMIMI BT MOHAMAD / P5 PINTAR

140 34.0 17.3 NORMAL 124 3 29 5 27 5 33 4 17 B 4 Bintang

34 NUR SYARAFANA BT MAT AZI / P5 PINTAR

147 50.0 23.1 B.L.BERAT 70 5 15 3 22 5 26 3 16 B 4 Bintang

35 NUR ZAHIDAH FADLINA BT M / P5 PINTAR

143 38.0 18.6 NORMAL 75 5 6 1 25 5 16 1 12 C 3 Bintang

36 NURAIN NASUHA BINTI AHM / P5 PINTAR

139 43.0 22.3 B.L.BERAT 130 3 10 2 10 2 21 2 9 D

37 NURUL SYAHIRAH BINTI NAW / P5 PINTAR

137 28.0 14.9 NORMAL 105 4 15 3 30 5 21 2 14 C 3 Bintang

38 PUTERI NUR SHAFIQAH BINT / P5 PINTAR

146 58.0 27.2 L.BERAT 122 3 19 4 14 3 33 4 14 C 3 Bintang

39 PUTERI NURSYAZANA BINTI / P5 PINTAR

127 22.0 13.6 K.BERAT 109 4 31 5 14 3 27 3 15 B 4 Bintang

40 ROSALINDA BINTI KASSIM / P5 PINTAR

143 50.0 24.5 L.BERAT 110 4 19 4 11 3 22 2 13 C 3 Bintang

41 SITI NAYA BT MAIKIL / P5 PINTAR

140 29.0 14.8 NORMAL 79 5 10 2 15 4 16 1 12 C 3 Bintang

42 SITI NUR FARAH BINTI ZULKIF / P5 PINTAR

139 30.0 15.5 NORMAL 60 5 9 2 9 2 15 1 10 D

43 SYARILL ALYA JARA AK JACKS / P5 PINTAR

137 37.0 19.7 NORMAL 102 4 10 2 16 4 16 1 11 D

44 SYAZA IWANI BINTI ZULKIFLI / P5 PINTAR

136 25.0 13.5 K.BERAT 60 5 12 2 18 5 26 3 15 B 4 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 117: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 ANN NORFATIN AZIRA BINT / P5 BIJAK

122 28.0 18.8 NORMAL 70 5 10 2 50 5 28 3 15 B 4 Bintang

46 NUR ALIYA BT HANG TUAH@ / P5 BIJAK

140 27.0 13.8 K.BERAT 60 5 6 1 18 5 20 2 13 C 3 Bintang

47 NUR ALIYA SURAYA BINTI HA / P5 BIJAK

146 46.0 21.6 B.L.BERAT 174 1 10 2 10 2 33 4 9 D

48 NUR ALYA NADHIRAH BINTI / P5 BIJAK

148 35.0 16.0 NORMAL 104 4 5 1 21 5 7 1 11 D

49 NUR AMIE SYAFIKAH BINTI M / P5 BIJAK

138 35.0 18.4 NORMAL 164 1 9 2 41 5 37 5 13 C 3 Bintang

50 NUR ANIS SOFIYA BINTI SUHA / P5 BIJAK

136 29.0 15.7 NORMAL 200 1 8 1 32 5 28 3 10 D

51 NUR EMILLIA DANISA BINTI / P5 BIJAK

140 36.0 18.4 NORMAL 200 1 12 2 27 5 18 1 9 D

52 NUR HAZWANI BT ROSDI / P5 BIJAK

138 34.0 17.9 NORMAL 95 4 14 3 30 5 20 2 14 C 3 Bintang

53 NUR JASLINA / P5 BIJAK

142 35.0 17.4 NORMAL 70 5 10 2 45 5 9 1 13 C 3 Bintang

54 NURULJANNAH BINTI MAZAL / P5 BIJAK

150 59.0 26.2 L.BERAT 200 1 10 2 25 5 28 3 11 D

55 PUTERI JASMIN SOFIA BINTI / P5 BIJAK

135 27.0 14.8 NORMAL 100 4 8 1 10 2 25 3 10 D

56 SH. NORFATIHAH NAJWIN BT / P5 BIJAK

148 42.0 19.2 NORMAL 70 5 10 2 20 5 28 3 15 B 4 Bintang

57 SITI JORHAIDA BT DIDING H / P5 BIJAK

132 28.0 16.1 NORMAL 102 4 12 2 30 5 30 3 14 C 3 Bintang

58 SITI NUR SOLEHAH / P5 BIJAK

142 42.0 20.8 B.L.BERAT 190 1 8 1 31 5 15 1 8 D

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 118: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

59 TENGKU NORAMIRAH BINTI / P5 BIJAK

140 28.0 14.3 K.BERAT 140 2 10 2 14 3 10 1 8 D

60 / P5 BIJAK

131 25.0 14.6 NORMAL 165 1 10 2 50 5 28 3 11 D

61 CHE WAN NURUL SYAFIQAH / P5 PANDAI

137 26.0 13.9 K.BERAT 110 4 20 4 18 5 29 3 16 B 4 Bintang

62 FARAH WAHEEDA BT ROSDI / P5 PANDAI

137 28.0 14.9 NORMAL 130 3 5 1 16 4 19 2 10 D

63 NUR ILYANA SOFIA BINTI M / P5 PANDAI

128 23.0 14.0 K.BERAT 200 1 20 4 30 5 21 2 12 C 3 Bintang

64 NUR SAHIRAH BT ASPANIZA / P5 PANDAI

134 41.0 22.8 B.L.BERAT 86 5 13 3 11 3 14 1 12 C 3 Bintang

65 NURUL SYAZWANI BT ROZM / P5 PANDAI

146 33.0 15.5 NORMAL 99 4 5 1 20 5 18 1 11 D

66 SHERMINAH BT RAJIF / P5 PINTAR

147 50.0 23.1 B.L.BERAT 101 4 10 2 13 3 18 1 10 D

67 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

78 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Kurang Cergas

NUR AINATUL MARDHIAH BT SAIFUL IDHAM

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 119: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

85 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

89 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

100 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 120: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

122 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

133 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 121: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

137 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

144 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

155 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 122: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

163 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

166 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

177 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

188 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 123: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

189 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

199 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

210 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 124: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

215 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

221 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

232 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 125: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

241 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

243 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

254 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

265 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 126: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

267 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

276 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

287 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 127: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

293 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

298 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

309 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 128: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

319 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

320 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

331 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

342 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 129: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

345 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

353 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

364 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 130: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

371 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

375 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

386 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 131: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

408 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

419 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 132: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

423 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

430 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

441 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 133: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

449 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

452 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

463 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

474 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 134: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

475 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 135: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JA

NT

INA

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TA

FS

IRA

N B

MI

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JA

NG

KA

U M

EL

UN

JU

R

SK

OR

JU

ML

AH

SK

OR

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

496 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 136: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1AIRELL AZFAR BIN ARUSAIRY

L6 BESTARI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

2MOHAMAD HAERI YAZDY BIN YUSOFF

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

3MUHAMAD HAZIM BIN MOHD BORKHAN

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

4MUHAMMAD AFIQ HAKIMIN BIN ABD HA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

5MUHAMMAD ALIF HAIKAL BIN MOHD KHA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6MUHAMMAD AQIL BIN AZAHAR

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7MUHAMMAD FAIRUS ZAKWAN B ISMAIL

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8MUHAMMAD FARUQ IMRAN BIN MOHD SA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9MUHAMMAD IQBAL IZZAT BIN ISMAIL

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10MUHAMMAD ISMAT HADIF BIN MOHD A

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11NOOR AWAN CHIK BIN NORZELI

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 137: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12TENGKU HAZMI HAZIQ BIN TENGKU ADA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13WAHYU DWI SETIAWAN BIN SODIQ

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14WAN ASYRAF FAHMI BIN WAN MOHD ZA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15AHMAD AMIRUN AZAIM BIN MOHD ROFID

L6 DEDIKASI

155 57.0 23.7 B.L.BERAT 80 4 3 1 13 3 23 2 10 D

16HAIQAL ARSHAD BIN MOHD SYUKRI

L 141 51.0 25.7 L.BERAT 134 2 10 2 23 5 24 2 11 D

17KAMARUZZAIMIE BIN KAMAL BAHROM

L 136 45.0 24.3 B.L.BERAT 120 3 4 1 10 2 27 3 9 D

18MOHAMAD ADAM FAHMI BIN MOHD SAUF

L6 PINTAR

135 29.0 15.9 NORMAL 117 3 4 1 20 5 24 2 11 D

19MOHAMAD SYAMIL DANIAL BIN AHMAD S

L 128 23.0 14.0 K.BERAT 77 5 21 5 30 5 28 3 18 A

20MOHAMMAD NUR AL-SHAHEEN BIN NOO

L 137 33.0 17.6 NORMAL 105 3 5 1 20 5 25 3 12 C 3 Bintang

21MUHAMMAD AMIRUL DANIAL BIN MAHAY

L 138 33.0 17.3 NORMAL 120 3 10 2 22 5 25 3 13 C 3 Bintang

22MUHAMMAD DANISH AMMAR BIN ZAHIM

L 153 57.0 24.3 B.L.BERAT 128 2 24 5 30 5 38 4 16 B 4 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

TAHNIAH 5 Bintang

Page 138: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23MUHAMMAD DANISH SHAH BIN AZMAN

L 144 35.0 16.9 NORMAL 100 4 25 5 25 5 30 3 17 B 4 Bintang

24MUHAMMAD EHKA DANIEL BIN MAZLA

L 147 42.0 19.4 NORMAL 80 4 46 5 30 5 40 5 19 A

25MUHAMMAD FAHMI AIMAN BIN MOHD SH

L 143 37.0 18.1 NORMAL 156 1 13 3 23 5 34 4 13 C 3 Bintang

26MUHAMMAD FAKHRUL FAHMIE BIN MOHD

L 136 33.0 17.8 NORMAL 110 3 14 3 24 5 38 4 15 B 4 Bintang

27MUHAMMAD HARITH IQBAL

L 147 67.0 31.0 L.BERAT 120 3 5 1 10 2 22 2 8 D

28MUHAMMAD HAZIQ BIN ZULKEFLI

L 143 33.0 16.1 NORMAL 103 3 24 5 30 5 28 3 16 B 4 Bintang

29MUHAMMAD IQMAL AIMAN BIN ASAINA

L 141 40.0 20.1 NORMAL 95 4 10 2 23 5 26 3 14 C 3 Bintang

30MUHAMMAD NAJMI BIN MUHSIN

L 131 33.0 19.2 NORMAL 89 4 13 3 24 5 25 3 15 B 4 Bintang

31NIK ADAM HUSAINI BIN ABD RAHMAN

L 142 50.0 24.8 B.L.BERAT 107 3 4 1 12 3 17 1 8 D

32WAN MUHAMMAD AMINUDDIN BIN WAN

L 142 55.0 27.3 L.BERAT 90 4 3 1 15 3 26 3 11 D

33AHMAD FAKRUL AMAR BIN MUHAMAD F

L6 F

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

TAHNIAH 5 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 139: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34EZZAD HAIQAL BIN MOHMAD ROSLAN

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35MOHAMAD AIMAN MUZAFFAR BIN MOHD

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

36MOHAMAD AKIS RAMADHAN BIN ROSLI

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

37MOHAMAD NUR ZARIFF MUQRI BIN KA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

38MOHAMAD SYAFIK BIN TUAN MAZLAN

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

39MOHAMAD SYAZWAN AFIQ BIN AZMAN

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

40MUHAMMAD ADLI FIRAS BIN MUHAMMA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

41MUHAMMAD AIMAN NAJMI BIN MOHD SY

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

42MUHAMMAD ALIF ZAFRAN BIN MOHD SU

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

43MUHAMMAD AZAM FITRI BIN MAT SOPHA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

44MUHAMMAD FARIQ NAZWAN BIN MOHA

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 140: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45MUHAMMAD HAFIZ HAIQAL BIN ZAMRIF

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46MUHAMMAD HANIF HAKIMI BIN FAROUK

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47MUHAMMAD HAZIQ BIN AHMAD SUKRI

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48MUHAMMAD IMAN ARSYAD BIN NORDIN

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49MUHAMMAD NUR HAIKAL BIN MOHD ROS

L ### #DIV/0! 100 4 ### ### ### ### ### #N/A

50MUHAMMAD SYAFIQ SYAZWAN BIN RED

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51MUHAMMAD SYAMIL BIN RAZALI

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52NUR AFIF ZULHILMI BIN ABDUL HALIM

L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 141: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 142: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 L ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 143: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 144: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 145: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 146: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 147: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 148: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 149: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 150: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 151: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 152: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 153: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 154: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 155: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 156: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 157: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 158: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 159: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 160: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 161: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 162: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 163: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 164: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 165: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 166: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 167: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 168: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 169: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 170: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 171: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 172: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 173: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 174: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 175: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 176: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 177: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 178: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 179: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 180: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 181: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 182: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1ABBY AYUNI BT AZMAN

6 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

2BAZILAH BINTI MOHD IZANI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

3IZWA FAKERA BINTI MHD SALEH

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

4KASIH AKALILI BINTI MOHD SUHAIMI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

5MIMI NURRIDZWANI BINTI MOHD SHFRI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6NAJLA' NURSYAUQIENA BINTI MOHD NOOR

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7NOOR AWAN CHIK BIN NORZELI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8NOR HUSNINA NABILAH BINTI MOHD HAZMI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9NUR ADRIANA AFRINA BINTI SHARUDIN

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10NUR ALEYA SYAHIRAH BINTI ROSLI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11NUR AMEERA QISTINA BINTI NORHISHAM

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 183: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12NUR FATIHAH NATASHA BINTI MOHAMED YUNUS

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13NUR HANA HUMAIRA BINTI MOHD YUSOFF

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14NUR NAJAHATUL NAJWA BINTI ISMADI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15NURSARAH AINA BINTI AZHAR

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

16NURUL AIN SAKINAH BINTI SHUHAIMI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

17NURUL IZZAH BINTI AZHARI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

18NURUL SYAHIRAH BINTI NAWAWI

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

19PUTERI NORSYALIRA

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

20PUTERI NUR SHAFIQAH BINTI MOHD RIZAL

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

21SITI NUR ALYAA SYAFIQAH BINTI AMRAN

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

22SITI NUR BAHIRAH BALQIS BINTI JUMAT

### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 184: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23UMMI SALWANI BINTI SALMAN

6 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

24ARISSA NAZIFA BINTI A.HASAN ASARI

6 D 149 31.0 14.0 K.BERAT 107 4 15 3 20 5 14 1 13 C 3 Bintang

25NUR AIN NATASYA BINTI ZAID

146 55.0 25.8 L.BERAT ### ### ### ### ### ### #N/A

26NUR ALIYA SURAYA BINTI HANAPI

152 58.0 25.1 B.L.BERAT 165 1 13 3 13 3 28 3 10 D

27NUR ALYAA NADHIRAH BINTI MOHD HANAPIAH

151 40.0 17.5 NORMAL ### ### ### ### ### ### #N/A

28NUR FARAH SUHADA BINTI AHMAD HIZAM

148 67.0 30.6 L.BERAT 160 1 13 3 15 4 31 3 11 D

29NUR UMIRAH NAJWA BINTI MOHD MAZAYUDIN

149 53.0 23.9 B.L.BERAT 92 4 10 2 10 2 23 2 10 D

30NURAIN NASUHA BINTI AHMAD

146 52.0 24.4 B.L.BERAT 108 3 10 2 19 5 33 4 14 C 3 Bintang

31NURUL FATIN ADAWIYAH BINTI ABDUL M

P 148 47.0 21.5 NORMAL 134 2 14 3 16 4 38 5 14 C 3 Bintang

32NURUL IZZATUL AZIRA BINTI OSMAN

### #DIV/0! 101 4 30 5 15 4 38 5 18 A

33PUTERI NURFIRYAL DARIN BINTI NOR AZMAN

138 25.0 13.1 K.BERAT 131 3 10 2 19 5 32 4 14 C 3 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

TAHNIAH 5 Bintang

Page 185: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34PUTERI NURSYAZANA BINTI MUHAMAD AKHIR

131 25.0 14.6 K.BERAT 131 3 20 4 10 2 23 2 11 D

35SAIYIDAH NABIHAH BINTI ABDUL HALIM

150 53.0 23.6 B.L.BERAT 176 1 13 3 16 4 23 2 10 D

36SHARIFAH NUR FATIHAH NAJWIN BINTI SAYED PADUKA

159 50.0 19.8 NORMAL 121 3 13 3 11 3 34 4 13 C 3 Bintang

37SHELANDRA BINTI JALIDIN

141 29.0 14.6 K.BERAT 140 2 26 5 14 3 41 5 15 B 4 Bintang

38WAN FASIHAH FAKHRUNNISA BINTI WAN YA'A

6 PINTAR 158 74.0 29.6 L.BERAT 104 4 6 1 10 2 36 4 11 D

39MARLIYANA BINTI MUDIR

6F 135 29.0 15.9 NORMAL 107 4 5 1 11 3 26 3 11 D

40NUR HAZWANI BT ROSDI

143 39.0 19.1 NORMAL 100 4 10 2 25 5 41 5 16 B 4 Bintang

41NUR JASLINA BINTI MOHD SOOD

146 44.0 20.6 NORMAL 75 5 10 2 18 5 45 5 17 B 4 Bintang

42NURUL SYAZWANI BINTI ROZMAN

151 40.0 17.5 NORMAL 99 4 10 2 10 2 37 4 12 C 3 Bintang

43NURULJANNAH BINTI MAZALAM

151 64.0 28.1 L.BERAT 140 2 10 2 24 5 35 4 13 C 3 Bintang

44SITI NUR SOLEHAH BINTI MOHD AMIR

150 51.0 22.7 B.L.BERAT 127 3 10 2 24 5 26 3 13 C 3 Bintang

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Kurang Cergas

Page 186: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 187: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 188: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 189: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 190: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 191: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 192: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 193: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 194: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 195: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 196: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 197: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 198: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 199: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 200: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 201: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 202: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 203: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 204: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 205: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 206: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 207: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 208: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 209: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 210: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 211: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 212: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 213: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 214: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 215: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 216: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 217: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 218: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 219: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 220: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 221: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 222: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 223: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 224: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 225: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 226: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 227: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (PEREMPUAN) ###

BULAN: MAC PENGGAL 1

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 228: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

BULAN: MAC 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

4 (

LE

LA

KI)

BM

IKURANG BERAT #REF! #REF!

TAH

UN

4 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT 6 13.3

NORMAL #REF! #REF! NORMAL 27 60.0

BERISIKO LEBIH BERAT #REF! #REF! BERISIKO LEBIH BERAT 5 11.1

LEBIH BERAT #REF! #REF! LEBIH BERAT 7 15.6

A #REF! #REF! A 10 22.2

B #REF! #REF! B 18 40.0

C #REF! #REF! C 12 26.7

D #REF! #REF! D 4 8.9

E #REF! #REF! E 1 2.2

TE

KA

N T

UB

I A #REF! #REF!

TE

KA

N T

UB

I A 11 24.4

B #REF! #REF! B 12 26.7

C #REF! #REF! C 13 28.9

D #REF! #REF! D 8 17.8

E #REF! #REF! E 1 2.2

A #REF! #REF! A 17 37.8

B #REF! #REF! B 12 26.7

C #REF! #REF! C 7 15.6

D #REF! #REF! D 6 13.3

E #REF! #REF! E 3 6.7

A #REF! #REF! A 1 2.2

B #REF! #REF! B 4 8.9

C #REF! #REF! C 27 60.0

D #REF! #REF! D 10 22.2

E #REF! #REF! E 3 6.7

GR

ED

A #REF! #REF!

GR

ED

A 1 2.2

B #REF! #REF! B 16 35.6

C #REF! #REF! C 18 40.0

D #REF! #REF! D 10 22.2

E #REF! #REF! E 0 0.0

JUMLAH "P" #REF! JUMLAH "P" 0

JUMLAH "TH" #REF! JUMLAH "TH" 0

JUMLAH "H" #REF! JUMLAH "H" 0

JUMLAH MURID #REF! JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I S

EP

AR

A

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 229: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

BULAN: OGOS 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

4 (

LE

LA

KI)

BM

IKURANG BERAT 0 #DIV/0!

TAH

UN

4 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT 0 #DIV/0!

NORMAL 0 #DIV/0! NORMAL 0 #DIV/0!

BERISIKO LEBIH BERAT 0 #DIV/0! BERISIKO LEBIH BERAT 0 #DIV/0!

LEBIH BERAT 0 #DIV/0! LEBIH BERAT 0 #DIV/0!

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A 0 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

JUMLAH "P" 0 JUMLAH "P" 0

JUMLAH "TH" 0 JUMLAH "TH" 0

JUMLAH "H" 0 JUMLAH "H" 0

JUMLAH MURID 0 JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I S

EP

AR

A

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 230: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

TAHUN 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

4 (

LE

LA

KI)

BM

I

KURANG BERAT #REF! #DIV/0!

TAH

UN

4 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT -6 #DIV/0!

NORMAL #REF! #DIV/0! NORMAL -27 #DIV/0!

BERISIKO LEBIH BERAT #REF! #DIV/0! BERISIKO LEBIH BERAT -5 #DIV/0!

LEBIH BERAT #REF! #DIV/0! LEBIH BERAT -7 #DIV/0!

A #REF! #DIV/0! A -10 #DIV/0!

B #REF! #DIV/0! B -18 #DIV/0!

C #REF! #DIV/0! C -12 #DIV/0!

D #REF! #DIV/0! D -4 #DIV/0!

E #REF! #DIV/0! E -1 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A #REF! #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A -11 #DIV/0!

B #REF! #DIV/0! B -12 #DIV/0!

C #REF! #DIV/0! C -13 #DIV/0!

D #REF! #DIV/0! D -8 #DIV/0!

E #REF! #DIV/0! E -1 #DIV/0!

A #REF! #DIV/0! A -17 #DIV/0!

B #REF! #DIV/0! B -12 #DIV/0!

C #REF! #DIV/0! C -7 #DIV/0!

D #REF! #DIV/0! D -6 #DIV/0!

E #REF! #DIV/0! E -3 #DIV/0!

A #REF! #DIV/0! A -1 #DIV/0!

B #REF! #DIV/0! B -4 #DIV/0!

C #REF! #DIV/0! C -27 #DIV/0!

D #REF! #DIV/0! D -10 #DIV/0!

E #REF! #DIV/0! E -3 #DIV/0!

GR

ED

A #REF! #DIV/0!

GR

ED

A -1 #DIV/0!

B #REF! #DIV/0! B -16 #DIV/0!

C #REF! #DIV/0! C -18 #DIV/0!

D #REF! #DIV/0! D -10 #DIV/0!

E #REF! #DIV/0! E 0 #DIV/0!

PERBEZAAN JUMLAH "P" #REF! PERBEZAAN JUMLAH "P" 0

PERBEZAAN JUMLAH "TH" #REF! PERBEZAAN JUMLAH "TH" 0

PERBEZAAN JUMLAH "H" #REF! PERBEZAAN JUMLAH "H" 0

PERBEZAAN JUMLAH MURID #REF! PERBEZAAN JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I S

EP

AR

A

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

ANALISIS DATA (PERBANDINGAN)STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

ANALISIS DATA (PERBANDINGAN)STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 231: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 232: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

BULAN: MAC 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

5 (

LE

LA

KI)

BM

IKURANG BERAT 13 22.8

TAH

UN

5 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT 15 22.7

NORMAL 27 47.4 NORMAL 37 56.1

BERISIKO LEBIH BERAT 6 10.5 BERISIKO LEBIH BERAT 9 13.6

LEBIH BERAT 11 19.3 LEBIH BERAT 5 7.6

A 8 13.1 A 11 16.7

B 28 45.9 B 18 27.3

C 19 31.1 C 17 25.8

D 5 8.2 D 10 15.2

E 1 1.6 E 10 15.2

TE

KA

N T

UB

I A 35 57.4

TE

KA

N T

UB

I A 11 16.7

B 10 16.4 B 16 24.2

C 13 21.3 C 9 13.6

D 2 3.3 D 21 31.8

E 1 1.6 E 9 13.6

A 29 47.5 A 43 65.2

B 5 8.2 B 4 6.1

C 18 29.5 C 10 15.2

D 9 14.8 D 9 13.6

E 0 0.0 E 0 0.0

A 0 0.0 A 2 3.0

B 5 8.2 B 5 7.6

C 23 37.7 C 20 30.3

D 26 42.6 D 19 28.8

E 7 11.5 E 20 30.3

GR

ED

A 3 4.9

GR

ED

A 0 0.0

B 26 42.6 B 17 25.8

C 22 36.1 C 26 39.4

D 10 16.4 D 23 34.8

E 0 0.0 E 0 0.0

JUMLAH "P" 0 JUMLAH "P" 0

JUMLAH "TH" 0 JUMLAH "TH" 0

JUMLAH "H" 0 JUMLAH "H" 0

JUMLAH MURID 0 JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I S

EP

AR

A

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 233: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

BULAN: OGOS 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

5 (

LE

LA

KI)

BM

IKURANG BERAT 0 #DIV/0!

TAH

UN

5 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT 0 #DIV/0!

NORMAL 0 #DIV/0! NORMAL 0 #DIV/0!

BERISIKO LEBIH BERAT 0 #DIV/0! BERISIKO LEBIH BERAT 0 #DIV/0!

LEBIH BERAT 0 #DIV/0! LEBIH BERAT 0 #DIV/0!

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A 0 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

A 4 100.0 A 3 100.0

B 0 0.0 B 0 0.0

C 0 0.0 C 0 0.0

D 0 0.0 D 0 0.0

E 0 0.0 E 0 0.0

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

JUMLAH "P" 0 JUMLAH "P" 0

JUMLAH "TH" 0 JUMLAH "TH" 0

JUMLAH "H" 0 JUMLAH "H" 0

JUMLAH MURID 0 JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I S

EP

AR

A

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 234: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

TAHUN 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

5 (

LE

LA

KI)

BM

I

KURANG BERAT -13 #DIV/0!

TAH

UN

5 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT -15 #DIV/0!

NORMAL -27 #DIV/0! NORMAL -37 #DIV/0!

BERISIKO LEBIH BERAT -6 #DIV/0! BERISIKO LEBIH BERAT -9 #DIV/0!

LEBIH BERAT -11 #DIV/0! LEBIH BERAT -5 #DIV/0!

A -8 #DIV/0! A -11 #DIV/0!

B -28 #DIV/0! B -18 #DIV/0!

C -19 #DIV/0! C -17 #DIV/0!

D -5 #DIV/0! D -10 #DIV/0!

E -1 #DIV/0! E -10 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A -35 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A -11 #DIV/0!

B -10 #DIV/0! B -16 #DIV/0!

C -13 #DIV/0! C -9 #DIV/0!

D -2 #DIV/0! D -21 #DIV/0!

E -1 #DIV/0! E -9 #DIV/0!

A -25 52.5 A -40 34.8

B -5 -8.2 B -4 -6.1

C -18 -29.5 C -10 -15.2

D -9 -14.8 D -9 -13.6

E 0 0.0 E 0 0.0

A 0 #DIV/0! A -2 #DIV/0!

B -5 #DIV/0! B -5 #DIV/0!

C -23 #DIV/0! C -20 #DIV/0!

D -26 #DIV/0! D -19 #DIV/0!

E -7 #DIV/0! E -20 #DIV/0!

GR

ED

A -3 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

B -26 #DIV/0! B -17 #DIV/0!

C -22 #DIV/0! C -26 #DIV/0!

D -10 #DIV/0! D -23 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

PERBEZAAN JUMLAH "P" 0 PERBEZAAN JUMLAH "P" 0

PERBEZAAN JUMLAH "TH" 0 PERBEZAAN JUMLAH "TH" 0

PERBEZAAN JUMLAH "H" 0 PERBEZAAN JUMLAH "H" 0

PERBEZAAN JUMLAH MURID 0 PERBEZAAN JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I S

EP

AR

A

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

ANALISIS DATA (PERBANDINGAN)STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

ANALISIS DATA (PERBANDINGAN)STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 235: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 236: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

BULAN: MAC 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

6 (

LE

LA

KI)

BM

IKURANG BERAT 1 5.6

TAH

UN

6 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT 4 20.0

NORMAL 10 55.6 NORMAL 7 35.0

BERISIKO LEBIH BERAT 4 22.2 BERISIKO LEBIH BERAT 5 25.0

LEBIH BERAT 3 16.7 LEBIH BERAT 4 20.0

A 1 5.3 A 1 5.3

B 7 36.8 B 7 36.8

C 8 42.1 C 5 26.3

D 2 10.5 D 3 15.8

E 1 5.3 E 3 15.8

TE

KA

N T

UB

I A 5 27.8

TE

KA

N T

UB

I A 2 10.5

B 0 0.0 B 1 5.3

C 3 16.7 C 6 31.6

D 3 16.7 D 8 42.1

E 7 38.9 E 2 10.5

A 13 72.2 A 7 36.8

B 0 0.0 B 4 21.1

C 3 16.7 C 4 21.1

D 2 11.1 D 4 21.1

E 0 0.0 E 0 0.0

A 1 5.6 A 5 26.3

B 3 16.7 B 6 31.6

C 9 50.0 C 4 21.1

D 4 22.2 D 3 15.8

E 1 5.6 E 1 5.3

GR

ED

A 2 11.1

GR

ED

A 1 5.3

B 5 27.8 B 3 15.8

C 4 22.2 C 8 42.1

D 7 38.9 D 7 36.8

E 0 0.0 E 0 0.0

JUMLAH "P" 0 JUMLAH "P" 0

JUMLAH "TH" 0 JUMLAH "TH" 0

JUMLAH "H" 0 JUMLAH "H" 0

JUMLAH MURID 0 JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 237: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

BULAN: OGOS 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

6 (

LE

LA

KI)

BM

IKURANG BERAT 0 #DIV/0!

TAH

UN

6 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT 0 #DIV/0!

NORMAL 0 #DIV/0! NORMAL 0 #DIV/0!

BERISIKO LEBIH BERAT 0 #DIV/0! BERISIKO LEBIH BERAT 0 #DIV/0!

LEBIH BERAT 0 #DIV/0! LEBIH BERAT 0 #DIV/0!

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A 0 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

A 3 100.0 A 0 #DIV/0!

B 0 0.0 B 0 #DIV/0!

C 0 0.0 C 0 #DIV/0!

D 0 0.0 D 0 #DIV/0!

E 0 0.0 E 0 #DIV/0!

A 0 #DIV/0! A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

GR

ED

A 0 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B 0 #DIV/0!

C 0 #DIV/0! C 0 #DIV/0!

D 0 #DIV/0! D 0 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

JUMLAH "P" 0 JUMLAH "P" 0

JUMLAH "TH" 0 JUMLAH "TH" 0

JUMLAH "H" 0 JUMLAH "H" 0

JUMLAH MURID 0 JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

ANALISIS DATA STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 238: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

KOD SEK: 0 0 RINGKASAN: 0

TAHUN 2014

KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS KATEGORI UJIAN SKOR BILANGAN PERATUS

TAH

UN

6 (

LE

LA

KI)

BM

I

KURANG BERAT -1 #DIV/0!

TAH

UN

6 (

PE

RE

MP

UA

N)

BM

I

KURANG BERAT -4 #DIV/0!

NORMAL -10 #DIV/0! NORMAL -7 #DIV/0!

BERISIKO LEBIH BERAT -4 #DIV/0! BERISIKO LEBIH BERAT -5 #DIV/0!

LEBIH BERAT -3 #DIV/0! LEBIH BERAT -4 #DIV/0!

A -1 #DIV/0! A -1 #DIV/0!

B -7 #DIV/0! B -7 #DIV/0!

C -8 #DIV/0! C -5 #DIV/0!

D -2 #DIV/0! D -3 #DIV/0!

E -1 #DIV/0! E -3 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A -5 #DIV/0!

TE

KA

N T

UB

I A -2 #DIV/0!

B 0 #DIV/0! B -1 #DIV/0!

C -3 #DIV/0! C -6 #DIV/0!

D -3 #DIV/0! D -8 #DIV/0!

E -7 #DIV/0! E -2 #DIV/0!

A -10 27.8 A -7 #DIV/0!

B 0 0.0 B -4 #DIV/0!

C -3 -16.7 C -4 #DIV/0!

D -2 -11.1 D -4 #DIV/0!

E 0 0.0 E 0 #DIV/0!

A -1 #DIV/0! A -5 #DIV/0!

B -3 #DIV/0! B -6 #DIV/0!

C -9 #DIV/0! C -4 #DIV/0!

D -4 #DIV/0! D -3 #DIV/0!

E -1 #DIV/0! E -1 #DIV/0!

GR

ED

A -2 #DIV/0!

GR

ED

A -1 #DIV/0!

B -5 #DIV/0! B -3 #DIV/0!

C -4 #DIV/0! C -8 #DIV/0!

D -7 #DIV/0! D -7 #DIV/0!

E 0 #DIV/0! E 0 #DIV/0!

PERBEZAAN JUMLAH "P" 0 PERBEZAAN JUMLAH "P" 0

PERBEZAAN JUMLAH "TH" 0 PERBEZAAN JUMLAH "TH" 0

PERBEZAAN JUMLAH "H" 0 PERBEZAAN JUMLAH "H" 0

PERBEZAAN JUMLAH MURID 0 PERBEZAAN JUMLAH MURID 0

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

NA

IK T

UR

UN

B

AN

GK

U

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

RIN

GK

UK

T

UB

I SE

PA

RA

JAN

GK

AU

M

ELU

NJU

R

JAN

GK

AU

M

EL

UN

JUR

ANALISIS DATA (PERBANDINGAN) STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN

Page 239: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls
Page 240: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

2 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

3 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

4 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

5 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 241: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

16 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

17 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

18 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

19 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

20 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

21 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

22 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 242: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

24 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

25 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

26 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

27 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

28 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

29 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

30 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

31 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

32 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

33 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 243: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

36 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

37 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

38 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

39 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

40 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

41 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

42 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

43 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

44 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 244: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 245: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 246: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 247: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 248: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 249: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 250: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 251: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 252: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 253: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 254: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 255: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 256: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 257: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 258: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 259: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 260: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 261: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 262: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 263: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 264: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 265: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 266: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 267: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 268: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 269: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 270: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 271: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 272: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 273: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 274: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 275: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 276: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 277: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 278: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 279: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 280: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 281: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 282: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 283: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 284: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 285: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

494 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

496 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 286: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

2 AYUNI NADIAH BINTI AHMAD ZAMRI P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

3 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

4 ANIS NATASHA BINTI MAT BAHRIM P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

5 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6 IZZATY NUR RISHA BINTI ISHAM P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7 NORADILA HANUM BINTI HAIRUDIN P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9 NUR ADLINA BT NASARUDDIN P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11 #REF! P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

TUAN NUR IMAN SOFEA BINTI TUAN MOHD AZIZ

AINUL HANNA NAZIRA BINTI MOHD RASHID

FARRA AININ SOFIYA BINTI BADRULHISHAM

NUR ADLINA AISYAH BINTI KHAIRUDDIN

KHAIRULBATRISYIA BINTI KHAIRUL ANUAR

Page 287: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13 0 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15 NUR HARYANI BINTI HAMZAH P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

16 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

17 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

18 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

19 NURUL IZZATI BINTI AHMAD NAZIM P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

20 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

21 #REF! P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

22 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

NUR ARISSA ARUMI BINTI ABDUL AZIZ

NUR MAISARAH BINTI AHMAD ASRO

NURSYAFIQAH AYUNI BINTI MOHD SUHAIMI

SITI NUR AINAA SYAQIRAH BINTI AMRAN

SITI NUR ANIS SAFIA BINTI SHIEH ROSLI

NURZAHIRAH IRDINA BINTI YUSREE

SITI AISYAH AMIRAH BINTI MOHAMMAD

Page 288: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23 SOFEA QISTINA BIN ISMAIL P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

24 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

25 P 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

26 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

27 ALIYA NABILAH BINTI MOHD KADRI P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

28 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

29 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

30 NOR AZLINA BINTI JOHAR P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

31 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

32 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

33 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

TUAN NUR IMAN SOFEA BINTI TUAN MOHD AZIZ

WAN NOR YASMIN ZULAIKHA BT WAN MOHD NORUDDIN

AIN FATIHAH NURFARISAH BINTI HAMIDON

ALYA NUR SYASYA BINTI MOHD NOOR

I'FFAH MAHFUZAH BINTI KHAIRULNORISWADI

NADZLEE MAISARAH BINTI MAGRIBI

NOR'AIN AMISHA BINTI MOHD ZAIMI

NORYUSRINA AFINA BINTI NOR HIDAYAT

Page 289: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34 NUR QURRATU AINI BINTI ROSLAN P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35 NUR ALIA BINTI SUHAIMI P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

36 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

37 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

38 NURUL FARHANA BINTI ZULZAINI P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

39 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

40 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

41 P 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

42 P 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

43 P 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

44 NURALIA NATASHA BINTI JAAFAR P 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

NUR ALLYSHA SOFEA BINTI SYAHRIZA ROSLI

NURAIN SHAQILLAH BINTI ABDUL RAHIM

PUTERI ADILA BINTI MEOR SYAHRIL

SHARIFAH NUR INSYIRAH BINTI SYED SEFIYA

SHARIFAH NUR AYUNI IFFAH BINTI SYED ZAM

NUR AINAA ATHIRAH BINTI MOHD ROSLI

NUR AQILAH BINTI MOHAMAD ZAIDI

Page 290: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 P 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46 P 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

NURUL NABILLAH BINTI MUHAMMAD SUFIAN

SYARIFAH NUR SYAHIRA BT SYED ABDUL HAFIZ

Page 291: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 292: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 293: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 294: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 295: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 296: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 297: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 298: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 299: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 300: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 301: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 302: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 303: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 304: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 305: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 306: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 307: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 308: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 309: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 310: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 311: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 312: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 313: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 314: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 315: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 316: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 317: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 318: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 319: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 320: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 321: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 322: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 323: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 324: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 325: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 326: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 327: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 328: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 329: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 330: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 331: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 4 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 332: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 ABDULLAH NAJMI BIN NAJIB L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### 25 5 ### ### ### #N/A

2 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### 26 5 ### ### ### #N/A

3 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### 34 5 ### ### ### #N/A

4 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### 24 5 ### ### ### #N/A

5 BAZILAH BINTI MOHD IZANI P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6 IRFAN BIN ABDUL RAZAK L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9 MUHAMMAD ABBAS BIN AZHAR L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10 L 5BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

AHMAD ADAM BIN AHMAD NIZAMUDDIN

AINUR YASMIN BALQIS BINTI SHAIFUL ANUAR

IBRAHIM DANISH BIN SHANSULBARI

MIMI NURRIDZWANI BINTI MOHD SHFRI

MOHAMMAD AZHAR SYAFIQ BIN MOHD AZLI

MUHAMMAD AIMAN ZIKRY BIN NAZRI

MUHAMMAD ANIQ MUQRIZ BIN NORSAFARIZAL

Page 333: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12 L 5BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

16 MUHAMMAD MUSTAQIM BIN YAHYA L 5BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

17 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

18 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

19 NOR AZLIN SHAFIA BINTI AZMAN P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

20 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

21 NORSYAMIMI BINTI SUKRI P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

22 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

MUHAMMAD ASYRAFIQ HARIRI B MOHD AZIZI

MUHAMMAD AZFAR AL- MUHAIMIN BIN AZLAN

MUHAMMAD DHIA EDZREE SHAH BIN AZALISHAH

MUHAMMAD HAREEZ JAMIL BIN NOR HAMIZEE

NAJLA NURSYAUQIENA BT MOHD NOOR

MUHAMMAD QAID MUBASYIR BIN YAHYAI

NOR HUSNINA NABILAH BINTI MOHD HAZMI

NUR ADRIANA AFRINA BINTI SHARUDIN

Page 334: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

24 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

25 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

26 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

27 NURSARAH AINA BINTI AZHAR P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

28 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

29 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

30 NURUL IZZAH BINTI AZHARI P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

31 NURZULFA MAISARA BINTI ROSLAN P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

32 PUTERI NORSYALIRA P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

33 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

NUR FATIHAH NATASHA BINTI MOHAMED YUNUS

NUR HANA HUMAIRA BINTI MOHD YUSOFF

NUR INTAN BADRIYAH BT ABDULLAH

NUR NAJWA NADIAH BINTI ZAINUDDIN

NURSYUHAZLYANA BALQIS BINTI MALIK RIDZUAN

NURUL AIN SAKINAH BINTI SHUHAIMI

PUTERI NURFIRYAL DARIN BT NOR AZMAN

Page 335: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

36 P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

37 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

38 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

39 UMMI SALWANI BINTI SALMAN P 5 ARIF ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

40 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

41 ABBY AYUNI BT AZMAN P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

42 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

43 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

44 AINUN MARDHIAH BINTI ANUAR P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

SHARIFAH RASYIQAH BT SYED HAMZAH

SITI NUR ALYAA SYAFIQAH BINTI AMRAN

SITI NURBAHNENYAH BINTI ITHNEN

MUHAMMAD SYAMIM BIN AHMAD MAS'AB

AHMAD DANIAL BIN MUHAMAD NAZROL

AHMAD MUKHRIZNAIM BIN ZAKARIA

AIMIN SYUKUR AMERRULLAH BIN ABDUL MAHADI

CHE MOHAMAD HILMAN BIN CHE SOH

Page 336: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46 FATIN UMAIRAH BINTI MAZLAN P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47 HAZIQAH AZUANI BINTI MOHD AZIZ P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 HARITH HAKIMI BIN JAMALULLAIL L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51 MOHAMAD HAFIZI BIN NAWI L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 MOHAMAD SYAMIM FIKRI B AZMIN L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

ARISSA NAZIFA BINTI A.HASSAN ASARI

HARRIS NAQIUDDIN BIN ZANNATUL-AZMI

MOHAMAD FAKHRUL AZRIL BIN SAYFULNIZAM

MOHAMAD IRFAN BIN MOHD FARULNIZAM

MOHAMAD ZAIHAZRIEL ILHAM BIN MOHD ZAINUDDIN

MUHAMMAD ADAM AL-HARRIS BIN MOHD ANUAR

Page 337: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 MUHAMMAD ANASZ BIN ALWIL L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 NAWWAR RIDHWAH BINTI RUSLI P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 MUHAMMAD HAFIQ BIN ASMADI L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 NUR FARAH HANANY BINTI ISMAIL P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 NUR SHAMIMI BT MOHAMAD P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 NUR SYARAFANA BT MAT AZIZ P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 NURAIN NASUHA BINTI AHMAD P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

MUHAMMAD AFIF ASYTAR BIN ABU BAKAR

NORDIANA SUZANA BT MOHD SABRI

NUR AISYAH BALQIS BT SAIFUL ANUAR

NUR ZAHIDAH FADLINA BT MOHD SAYUTI

Page 338: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 NURUL SYAHIRAH BINTI NAWAWI P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 ROSALINDA BINTI KASSIM P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 #REF! P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 SITI NAYA BT MAIKIL P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 SITI NUR FARAH BINTI ZULKIFLI P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 SYARILL ALYA JARA AK JACKSON P 5 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 SYAZA IWANI BINTI ZULKIFLI L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 NASRUN ASHRAFF BIN MAZRI L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

PUTERI NUR SHAFIQAH BINTI MOHD RIZAL

PUTERI NURSYAZANA BINTI MUHAMAD AKHIR

TUAN PUTRA ZAIQULLAH BIN TUAN ZAILAN

Page 339: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 EZZAD HAIQAL B ROSLAN L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 L 5 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 AZMAN BIN LALING @ FAIZAL L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 DANISH NUR AIMAN BIN RAHAIZAK L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

ANN NORFATIN AZIRA BINTI ANN ZAHARUZAMAN

WAN AMIRUL MUKHLIS BIN WAN ZUKAMAL

WAN IQBAL HAKIMY BIN WAN ZAINAL

AHMAD DANIAL ISKANDAR BIN AZIZI

MOHAMAD FARIS FITRI BIN MOHAMAD FAZLEE

MOHAMAD HARISH HAKIMI BIN BADRUL HISSAM

MOHAMAD HARITH BIN ABDUL GHANI

Page 340: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 MUHAMMAD ADAM BIN SARUDIN L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 P 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 NUR ALIYA SURAYA BINTI HANAPI P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 NUR ANIS SOFIYA BINTI SUHAIMI P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

MOHAMAD JAMILUL NAIM BIN JUSOH

MUHAMMAD AIMAN HARIZ BIN AMIRRUDIN

MUHAMMAD FAIZUL FIQKRIE BIN PAIZUNIZAM

MUHAMMAD HAZZIQ HAQEMIE BIN SAZALI

NUR ALIYA BT HANG [email protected] HAMID

NUR ALYA NADHIRAH BINTI MOHD HANAPIAH

NUR AMIE SYAFIKAH BINTI MOHD ZAKI

NUR EMILLIA DANISA BINTI MOHD AZLI

Page 341: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 NUR HAZWANI BT ROSDI P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 NUR JASLINA P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 NURULJANNAH BINTI MAZALAM P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 SITI JORHAIDA BT DIDING HASHIM P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 SITI NUR SOLEHAH P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 MUHAMMAD FARHAN BIN AFENDY L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 P 5 BIJAK ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

PUTERI JASMIN SOFIA BINTI MOHD ALFANI

SH. NORFATIHAH NAJWIN BT SAYED PADUKA

TENGKU NORAMIRAH BINTI TENGKU PUTERA

NUR AINATUL MARDHIAH BT SAIFUL IDHAM

Page 342: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 P 5 PANDAI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 FARAH WAHEEDA BT ROSDI P 5 PANDAI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 MUHAMMAD IQRAM BIN HASHIM L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 MUHAMMAD NUR ZHARIF BIN ZAINI L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 NADJRI BIN JALIDIN L 5 FOKUS ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

MUHAMMAD HAYQALL BIN ZULHAIMY HAZIDY

MUHAMMAD IKHWAN ZULKARNAIM BIN ABDUL WAHAB

MUHAMMAD IQBAL SOLIHIN BIN SUDIWANA

CHE WAN NURUL SYAFIQAH BT ROSMAIZOL

MUHAMMAD KHAIRIL HIJRAH BIN SHAMSUHAIZI

MUHAMMAD KHAIRUL HAKIMI BIN HASMADI

MUHAMMAD ZULFADHLI NAIM BIN REDUAN

Page 343: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 L 5 BESTARI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 #VALUE! 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

TENGKU DANISH WAFIY BIN TENGKU ZAIDI

Page 344: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 P 5 PANDAI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 NUR SAHIRAH BT ASPANIZAM P 5 PANDAI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 NURUL SYAZWANI BT ROZMAN P 5 PANDAI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

NUR ILYANA SOFIA BINTI MOHD SHAMSUDDIN

Page 345: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 346: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 347: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 348: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 349: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 350: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 351: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 352: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 353: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 354: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 355: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 356: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 357: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 358: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 359: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 360: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 361: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 362: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 363: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 364: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 365: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 366: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 367: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 368: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 369: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 370: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 371: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 372: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 373: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 374: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 375: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 376: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 377: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 378: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### 24 5 ### ### ### #N/A

2 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### 25 5 ### ### ### #N/A

3 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### 26 5 ### ### ### #N/A

4 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

5 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 379: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

12 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

16 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

17 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

18 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

19 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

20 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

21 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

22 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 380: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

23 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

24 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

25 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

26 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

27 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

28 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

29 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

30 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

31 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

32 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

33 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 381: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

34 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

36 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

37 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

38 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

39 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

40 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

41 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

42 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

43 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

44 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 382: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

45 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

49 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 383: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

56 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

65 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 384: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

67 #REF! ### #REF! ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 385: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

78 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

81 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 386: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

89 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

97 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 387: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

100 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 388: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

111 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

113 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 389: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

122 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

129 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 390: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

133 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 391: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

144 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

145 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 392: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

155 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

161 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 393: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

166 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 394: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 395: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

188 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

193 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 396: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

199 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

209 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 397: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

210 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 398: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

221 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

225 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 399: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

232 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

241 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 400: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

243 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 401: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

254 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

257 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 402: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

265 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

273 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 403: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

276 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 404: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

287 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

289 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 405: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

298 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

305 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 406: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

309 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 407: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

320 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

321 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

325 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

326 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

327 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

328 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

329 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

330 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 408: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

331 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

332 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

333 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

334 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

335 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

336 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

337 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

338 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

339 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

340 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

341 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 409: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

342 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

343 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

344 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

345 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

346 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

347 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

348 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

349 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

350 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

351 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

352 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 410: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

353 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

354 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

355 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

356 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

357 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

358 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

359 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

360 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

361 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

362 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

363 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 411: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

364 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

365 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

366 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

367 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

368 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

369 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

370 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

371 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

372 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

373 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

374 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 412: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

375 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

376 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

377 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

378 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

379 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

380 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

381 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

382 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

383 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

384 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

385 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 413: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

386 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

387 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

388 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

389 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

390 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

391 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

392 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

393 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

394 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

395 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

396 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 414: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

397 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

398 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

399 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

400 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

401 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

402 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

403 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

404 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

405 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

406 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

407 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 415: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

408 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

409 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

410 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

411 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

412 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

413 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

414 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

415 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

416 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

417 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

418 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 416: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

419 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

420 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

421 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

422 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

423 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

424 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

425 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

426 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

427 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

428 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

429 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 417: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

430 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

431 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

432 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

433 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

434 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

435 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

436 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

437 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

438 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

439 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

440 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 418: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

441 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

442 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

443 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

444 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

445 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

446 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

447 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

448 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

449 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

450 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

451 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 419: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

452 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

453 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

454 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

455 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

456 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

457 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

458 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

459 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

460 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

461 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

462 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 420: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

463 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

464 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

465 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

466 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

467 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

468 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

469 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

470 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

471 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

472 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

473 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 421: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

474 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

475 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

476 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

477 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

478 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

479 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

480 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

481 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

482 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

483 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

484 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 422: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

485 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

486 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

487 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

488 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

489 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

490 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

491 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

492 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

493 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

494 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

495 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 423: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 5 (PEREMPUAN) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

496 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

497 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

498 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

499 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

500 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 424: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

1 MOHAMAD HAERI YAZDY BIN YUSOFF L 6 BESTARI ### #DIV/0! ### ### 24 5 ### ### ### #N/A

2 MUHAMAD HAZIM BIN MOHD BORKHAN L #REF! ### #DIV/0! ### ### 25 5 ### ### ### #N/A

3 MUHAMMAD AFIQ HAKIMIN BIN ABD HAFI L 0 ### #DIV/0! ### ### 26 5 ### ### ### #N/A

4 MUHAMMAD ALIF HAIKAL BIN MOHD KHAI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

5 MUHAMMAD AQIL BIN AZAHAR L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

6 MUHAMMAD FAIRUS ZAKWAN B ISMAIL L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

7 MUHAMMAD FARUQ IMRAN BIN MOHD SAP L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

8 MUHAMMAD IQBAL IZZAT BIN ISMAIL L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

9 MUHAMMAD ISMAT HADIF BIN MOHD ARS L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

10 NOOR AWAN CHIK BIN NORZELI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

11 TENGKU HAZMI HAZIQ BIN TENGKU ADAM L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

12 WAHYU DWI SETIAWAN BIN SODIQ L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

13 WAN ASYRAF FAHMI BIN WAN MOHD ZAM L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

14 AHMAD AMIRUN AZAIM BIN MOHD ROFIDI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

15 HAIQAL ARSHAD BIN MOHD SYUKRI L 6 DEDIKASI ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

16 KAMARUZZAIMIE BIN KAMAL BAHROM L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 425: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

17 #REF! L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

18 MOHAMAD ADAM FAHMI BIN MOHD SAUFI L 6 PINTAR ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

19 MOHAMAD SYAMIL DANIAL BIN AHMAD SA L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

20 MOHAMMAD NUR AL-SHAHEEN BIN NOOR L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

21 MUHAMMAD AMIRUL DANIAL BIN MAHAYU L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

22 MUHAMMAD DANISH AMMAR BIN ZAHIMI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

23 MUHAMMAD DANISH SHAH BIN AZMAN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

24 MUHAMMAD EHKA DANIEL BIN MAZLA L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

25 MUHAMMAD FAHMI AIMAN BIN MOHD SHA L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

26 MUHAMMAD FAKHRUL FAHMIE BIN MOHD L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

27 MUHAMMAD HARITH IQBAL L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

28 MUHAMMAD HAZIQ BIN ZULKEFLI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

29 MUHAMMAD IQMAL AIMAN BIN ASAINAHA L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

30 MUHAMMAD NAJMI BIN MUHSIN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

31 NIK ADAM HUSAINI BIN ABD RAHMAN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

32 WAN MUHAMMAD AMINUDDIN BIN WAN A L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 426: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

33 MUHAMMAD NUR HAIKAL BIN MOHD ROSL L 6 F ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

34 EZZAD HAIQAL BIN MOHMAD ROSLAN AH L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

35 MOHAMAD AIMAN MUZAFFAR BIN MOHD A L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

36 MOHAMAD AKIS RAMADHAN BIN ROSLI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

37 MOHAMAD NUR ZARIFF MUQRI BIN KAM L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

38 MOHAMAD SYAFIK BIN TUAN MAZLAN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

39 MOHAMAD SYAZWAN AFIQ BIN AZMAN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

40 MUHAMMAD ADLI FIRAS BIN MUHAMMAD L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

41 MUHAMMAD AIMAN NAJMI BIN MOHD SYU L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

42 MUHAMMAD ALIF ZAFRAN BIN MOHD SUK L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

43 MUHAMMAD AZAM FITRI BIN MAT SOPHAN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

44 MUHAMMAD FARIQ NAZWAN BIN MOHAM L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

45 MUHAMMAD HAFIZ HAIQAL BIN ZAMRIFAI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

46 MUHAMMAD HANIF HAKIMI BIN FAROUK L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

47 MUHAMMAD HAZIQ BIN AHMAD SUKRI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

48 MUHAMMAD IMAN ARSYAD BIN NORDIN L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 427: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

49 #REF! L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

50 MUHAMMAD SYAFIQ SYAZWAN BIN REDU L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

51 MUHAMMAD SYAMIL BIN RAZALI L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

52 NUR AFIF ZULHILMI BIN ABDUL HALIM L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

53 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

54 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

55 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

56 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

57 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

58 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

59 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

60 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

61 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

62 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

63 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

64 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 428: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

65 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

66 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

67 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

68 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

69 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

70 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

71 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

72 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

73 0 L 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

74 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

75 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

76 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

77 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

78 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

79 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

80 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 429: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

81 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

82 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

83 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

84 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

85 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

86 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

87 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

88 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

89 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

90 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

91 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

92 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

93 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

94 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

95 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

96 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 430: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

97 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

98 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

99 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

100 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

101 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

102 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

103 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

104 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

105 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

106 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

107 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

108 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

109 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

110 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

111 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

112 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 431: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

113 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

114 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

115 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

116 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

117 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

118 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

119 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

120 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

121 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

122 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

123 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

124 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

125 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

126 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

127 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

128 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 432: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

129 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

130 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

131 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

132 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

133 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

134 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

135 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

136 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

137 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

138 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

139 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

140 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

141 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

142 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

143 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

144 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 433: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

145 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

146 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

147 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

148 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

149 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

150 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

151 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

152 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

153 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

154 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

155 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

156 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

157 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

158 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

159 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

160 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 434: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

161 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

162 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

163 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

164 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

165 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

166 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

167 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

168 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

169 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

170 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

171 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

172 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

173 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

174 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

175 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

176 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 435: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

177 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

178 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

179 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

180 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

181 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

182 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

183 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

184 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

185 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

186 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

187 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

188 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

189 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

190 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

191 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

192 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 436: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

193 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

194 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

195 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

196 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

197 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

198 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

199 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

200 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

201 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

202 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

203 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

204 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

205 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

206 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

207 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

208 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 437: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

209 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

210 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

211 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

212 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

213 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

214 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

215 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

216 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

217 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

218 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

219 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

220 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

221 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

222 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

223 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

224 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 438: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

225 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

226 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

227 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

228 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

229 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

230 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

231 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

232 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

233 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

234 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

235 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

236 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

237 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

238 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

239 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

240 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 439: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

241 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

242 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

243 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

244 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

245 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

246 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

247 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

248 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

249 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

250 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

251 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

252 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

253 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

254 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

255 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

256 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 440: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

257 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

258 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

259 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

260 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

261 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

262 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

263 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

264 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

265 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

266 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

267 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

268 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

269 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

270 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

271 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

272 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 441: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

273 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

274 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

275 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

276 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

277 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

278 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

279 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

280 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

281 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

282 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

283 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

284 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

285 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

286 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

287 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

288 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 442: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

289 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

290 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

291 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

292 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

293 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

294 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

295 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

296 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

297 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

298 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

299 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

300 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

301 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

302 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

303 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

304 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 443: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

305 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

306 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

307 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

308 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

309 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

310 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

311 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

312 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

313 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

314 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

315 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

316 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

317 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

318 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

319 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

320 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

Page 444: Tapak Data SEGAKver2.4.xls 2015.xls

0

MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

TAHUN: 6 (LELAKI) ###

BULAN: OGOS PENGGAL 2

BIL NAMA PELAJAR

KE

HA

DIR

AN

JAN

TIN

A

KE

LA

S

TIN

GG

I (C

M)

BE

RA

T (

KG

)

BM

I

TAF

SIR

AN

BM

I

NA

IK T

UR

UN

BA

NG

KU

SK

OR

TE

KA

N T

UB

I

SK

OR

RIN

GK

UK

TU

BI S

EP

AR

A

SK

OR

JAN

GK

AU

ME

LU

NJU

R

SK

OR

JUM

LA

H S

KO

R

GR

ED

PE

NC

AP

AIA

N

321 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

322 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

323 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A

324 0 0 0 ### #DIV/0! ### ### ### ### ### ### #N/A</