tanz°mat edeb°yati (1860-1895)

Download TANZ°MAT EDEB°YATI        (1860-1895)

Post on 18-Mar-2016

122 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TANZİMAT EDEBİYATI (1860-1895). www.edebiyatogretmeni.net. TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI: -BU DÖNEM 2 BÖLÜME AYRILIR. -BU DÖNEMDE EDEBİYATIMIZ BATIYA YAKINLIK GÖSTERMİŞTİR. -ÖZELLİKLE FRANSIZ EDEBİYATI ÖRNEK ALINMIŞTIR. -BU DÖNEM BİR ‘’İLKLER EDEBİYATI’’DIR. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TANZMAT EDEBYATI (1860-1895) www.edebiyatogretmeni.net

 • TANZMAT DNEM EDEBYATI:-BU DNEM 2 BLME AYRILIR.-BU DNEMDE EDEBYATIMIZ BATIYA YAKINLIK GSTERMTR.-ZELLKLE FRANSIZ EDEBYATI RNEK ALINMITIR.-BU DNEM BR LKLER EDEBYATIDIR.-BU DNEM SANATILARINDA GENELLKLE KLK GRLR.-TOPLUM N SANAT ANLAYII HAKMDR.-BU DNEMN SANATILARI DAREC, YNETC OLARAK ALIMILAR; TOPLUMSAL SORUNLARA DENMLERDR.

 • MD GELELM TANZMAT EDEBYATININ BRNC DNEMNE:1.DNEM TANZMAT EDEBYATI GENEL ZELLKLER:-TOPLUM N SANATANLAYII HAKMDR.-BROK ALANDA LKLER YAANMITIR.-HAK, ADALET, ZGRLK GB KAVRAMLAR LK DEFA KULLANILMI, VE LK DEFA KONU OLARAK LENMTR.-TYATROLAR, YAZILAR, ROMANLAR, HEPS HALKI BLNLENDRMEK N KULLANILMITIR.-BREYSEL KONULAR DEL HALKIN GENEL SORUNLARI LENMTR.

 • 1.DNEM TANZMAT EDEBYATI SANATILARI:NAS(1828-1871)-TANZMAT DNEMNN KURUCUSU VE NCS OLARAK KABUL EDLR.-STANBULDA ETMN TAMAMLAMI, SONRA DEVLET MEMURU OLMUTUR. DAHA SONRA MALYE ETM GRMEK N FRANSAYA GTMTR.-LKESNE DNDKTEN SONRA BU DNEMN PAALARINDAN MUSTAFA RET PAA TARAFINDAN SREKL KORUNMUTUR.-SANATI RET PAA N DE BR KASDE YAZMITIR.-BU SANATI ARLK YNNDEN PEK GL DELDR.-RLERNDE HAK, KANUN, MERUT DEVLET, MEDENYET, AKIL, ADALET, RES- CUMHUR, ZGRLK, ETLK, VATAN VE MLLET KAVRAMLARINI LEMTR.-KLASZM AKIMINDAN ETKLENMTR.

 • ESERLER:R:-MNTEHABAT-I EAR-> (KEND YAZDII RLER)-TERCEME- MANZUME-> (EVR R)TYATRO:-AR EVLENMES-> (LK YAZILAN TYATRO)DZYAZI:-MNTEHABAT-I TASVR- EFKARNASNN LKLER:LK ZEL GAZETE-> AGAH EFEND LE BERABER TERCMAN-I AHVAL GAZETESDR.LK EVR R-> RACNE, FENELON, LAMARTNEDEN YAPMITIR. BUNLARI TERCME- MANZUMEDE YAYIMLAMITIR.LK FABL EVRS-> LA FONTANEDEN YAPMITIR.LK NOKTALAMA ARETLER-> MUKADDME ADLI MAKALESNDE KULLANMITIR.LK MAKALE RNE-> MUKADDME DR.

 • ZYA PAA(1825-1880)-TANZMAT DNEMNN EN NEML SANATILARINDANDIR.-TOPLUMCU BR ARDR.-FRANSIZ HTLALNDEN ETKLENMTR.-YENLK OLARAK TANINSADA DVAN RNDEN KOPAMAZ.-EN OK KLK YAAYAN ARLERDEN BRDR.-PADAHA VE RED PAAYA KASDELER YAZMITIR.-R VE NA ADLI MAKALESNDE GEREK TRK EDEBYATININ HALK EDEBYATI OLDUUNU SYLER.-FAKAT ALTI YIL SONRA YAADII KLK NEDEN LE HARABATIN NSZNDE BU GRNDEN VAZGEEREK HALK EDEBYATINI KTLEYP DVAN EDEBYATINI YCELTR.-RLERNDE ARAPA, FARSA TAMLAMALAR KULLANIR.

 • ESERLER:R:-ZAFERNAME-HARABAT-EAR-I ZYA-TERC- BEND-TERKB- BENDMLAKAT:RYAANI:-DEFTER- AMALEVR:-ENGSZYON TARH-ENDLS TARH-EMLZYA PAANIN ESERLERNN ZELLKLERLK ANTOLOJ RNE-> HARABAT

 • NAMIK KEMAL(1840-1888)-TRK EDEBYATININ EN BYK AR-LERNDENDR.-VATAN AR OLARAK BLNR.-O SANATI HALKI BLGLENDRMEKTE BR ARA OLARAK GRR.-RLERNDE BM OLARAK ESKYE BALI KALSADA KONU BAKIMDAN YENLKDR.-RLERNDE VATAN, MLLET, HAK, ADALET, HRRYET KONULARINI LEMTR.-DLDE SADELEMEY AMALAMITIR.-ARUZ LSNE KARI HECE LSN SAVUNMUTUR. AMA ESERLERNDE HECE LSN OK AZ KULLANMI, ARUZ LSN DAHA OK KULLANMITIR.-TYATROYU OK NEMSEMTR.-TYATROYU TYATRO, BR ELENCEDR, FAKAT ELENCELERN EN FAYDALISIDIR. DEMTR.-GAZETEDE YAYIMLAMITIR.-GAZETEDE BE YZE YAKIN MAKALE YAZMITIR

 • ESERLERROMAN:-NTBAH-CEZMTYATRO:-VATAN YAHUT SLSTRE-ZAVALLI OCUK-GLNHAL-AKF BEY-CELALEDDN HARZEMAH-KARA BELAELETR:-TAHRB- HARABAT-TAKP-RENAN MDAFANAMES-MUKADDEM- CELAL -EDEBYATIMIZ HAKKINDA BAZI MLAHAZATI AMLDRDZYAZI:-DEVR- STLA-BARKA- ZAFER-EVRAK-I PERAN-KANJE-SLSTRE MUHASARASI(TARH ESER)ESERLERN ZELLKLER:LK ELETR YAZISI-> EDEBYATIMIZ HAKKINDA BAZI MLAHAZATI AMLDRSAHNEYE KONULAN LK TYATRO-> VATAN YAHUT SLSTRELK EDEB ROMAN-> NTBAHLK TARH ROMAN-> CEZMLK ELETR-> TAHRB- HARABAT

 • AHMET MTHAT EFEND(1840-1913)-TOPLUM N SANAT DN-CESN GEREKLETREN SANAT-IDIR.-SANATI HALKI ETMEK N KUL-LANMITIR.-BROK KONUDA ESER VERMTR.-YAZI MAKNES OLARAK DA TANINIR.-ROMANLARINDA SIK SIK ARAYA GREREK BLG VERMTR.-ESERLERNDE EDEBLK ENDES YOKTUR.-HALK RETMEN DE DENR(HACE- EVVEL)-HALKA OKUMA ZEVKN AILAMITIR.

 • ESERLER:YK:-KISSADAN HSSE-LETAF- RVAYATROMAN:-HASAN MELLAH-HSEYN FELLAH-DNYAYA KNC GEL-AHMET METN VE RZAT-FELATUN BEYLE RAKIM EFEND-HENZ ON YED YAINDA-ACAB- ALEM-AMERKA DOKTORLARI-SLEYMAN MUSUL-MAHEDAT-DPLOMALI KIZ-KARI KOCA MASALI-PARSTE BR TRK-KARNAVAL-CELLAD-VAH-HAYDUT MONTAR-DEMR BEY-GNLL-JN TRK-GRC KIZI-HAYAL VE HAKKATTYATRO:-AIKBA-AVRUPANIN ESK MEDENYET-ENG yahut DAN ELEB-SYAVU-ERKES ZDENLER-EYVAHTARH ROMAN:-KANAT-MUFASSAL (OSMANLI TARH ZERNE)-> (3 CLT)-SS- NKILAB (TANZMAT DEVR ZERNE)-> (2 CLT)ANI:-MENFAGEZ YAZISI:-AVRUPADA BR CEVELANAHMET MTHAT EFENDNN ESERLERNN ZELLKLERLK YK-> LETAF- RVAYET

 • AHMET VEFK PAA(1813-1891)-TRK MLLYETS OLARAK BLNR.-TYATROYA YAPTII BYK HZMETLER YAPMITIR.-FRANSIZ MOLERENN OK YAPITINI YA EVRD, YA DA TRK YAANTISINA ADAPTE ETMTR.-BURSADA VALLK YAPARKEN TYATRO BNASI YAPTIRMITIR.

 • ESERLER:DL NCELEMELER:-SALNAME- DURUB-I EMSAL-LEHE- OSMAN-ECERE- TRKEVR VE UYARLAMA:-ZOR NKAH-ZORAK TABP-TABB- AK-DEKBAZLIK-MERAK-AZARYA-YORGAK DANDN-SAVRUK-DUDUKULARI-ADAMCIL-KOCALAR MEKTEB-KADINLAR MEKTEB-TARTFTE-OKUMU KADINLARAHMET VEFK PAANIN ESERLERNN ZELLKLER:LK ATASZLER DERLEMES-> MNTEHEBAT-I DURUB-I EMSAL LK TYATRO EVRLER-> FRANSIZ MOLEREDEN YAPMITIR.

 • EMSEDDN SAM(1850-1904)-ROMAN TARZINI LK DENEYEN YAZARDIR.-DL VE SZLK ALANINDA ALIMALAR YAPMITIR.-EVRLER YAPMITIR.-TYATRO DA YAZMITIR.-GAZETE DE YAYIMLAMITIR.-ORHUN YAZITLARI ZERNE DE ALIMALAR YAPMITIR.

 • ESERLER:ROMAN:-TAAUK-I TALAT VE FTNATOYUN:-SEYYD YAHYA-BESA yahut AHDE VEFA-GAVESZLK:-KAMUS- TRK (2 CLT)-KAMUS-I TRKANSKLOPED:-KAMUSL ALAM (6 CLT)EVR:-ROBNSON-SEFLLERDL NCELEMELER:-KUTADGU BLG-ORHUN YAZITLARI EMSEDDN SAMNN ESERLERNN ZELLKLER:LK YAYIMLANAN ROMAN-> TAAUK-I TALAT VE FTNATLK GEREK ANSKLOPEDS-> KAMSL ALAM

 • DREKTR AL BEY(1844-1899)-SON GREV DUYUN-I UMUMYE DREKTRL OLDUU N DREKTR AL BEY OLARAK ANILIR.-TYATROYA OK BYK EMEK VERMTR.-MZAH YAZILARI DA NEMLDR.-MOLEREDEN UYARLAMALAR YAPMITIR.-DYOJEN DERGSNDE DE YAZMITIR.-MZAH SZLK YAZMITIR.-GNLK YAZMITIR.

 • ESERLER:TYATRO:-KOKONA YATIYOR-AYYAR HAMZA-MSAFR- STSKALMZAH SZLK:-LEHETL HAKAYIKGNLK:SEYAHAT JURNALDREKTR AL BEYN ESERLERNN ZELLKLER:LK MZAH SZLK-> LETETL HAKAYIKBATILI ANLAMDA LK GNLK:-SEYAHAT JURNAL

 • MD DE SIRA TANZMAT DNEMNN KNC DNEMNE;2. DNEM TANZMAT EDEBYATI GENEL ZELLKLER:-SANAT N SANAT GR BENMSENMTR.-SANATILAR BREYSEL KONULARDAN UZAKLAMILARDIR.BUNDA YNETCLERN YOUN BASKISI DA ETKL OLMUTUR.-SADELEME DNCES TERK EDLMTR. 1. DNEM SANATILARINA GRE OK DAHA AIR BR DL KULLANILMITIR.-RN KONUSU BU DNEMDE DAHA DA GENLEMTR.-BU DNEM SANATILARINDA ROMANTZM, REALZM VE NATRALZM AKIMLARI ETKSN GSTERMTR.

 • 2.DNEM TANZMAT EDEBYATI SANATILARI:RECAZADE MAHMUT EKREM(1847-191)-BATICI VE YENLK BR SANATIDIR.-RLERNE YOUN BR DUYGU YKLER.-HER GZEL EY RDR GRN SAVUNMUTUR.-MUALLM NAC LE ESK-YEN ATIMASI KONUSUNDA TARTIMILARDIR.-SERVET- FNUN EDEBYATILARINI ETKLEMTR.-KULAK N KAFYE LKESN BENMSEMTR.-FRANSIZ EDEBYATININ ROMANTK ARLERNDEN EVRLER YAPMITIR.

 • ESERLER:R:-NAME- SEHER-YADGAR-I EBAP-ZEMZEMEROMAN:-ARABA SEVDASITYATRO:-MUHSN BEY-AFFE ANJELK-VUSLAT-OK BLEN OK YANILIREDEB BLGLER KTABI:-TALM- EDEBYATRECAZADE MAHMUT EKREMN ESERLERNN ZELLKLER:LK REALST ROMAN (BATILI ANLAMDA)-> ARABA SEVDASI

 • SAM PAAZADE SEZA(1860-1936)-ROMAN VE YK YAZARIDIR.-SERGZET ADLI ROMANI ROMANTZMDEN REALZME GEN BAARILI BR RNEDR.-ROMANLARINDA BAARILI BR TEKNK KULLANMITIR.

 • ESERLER:ROMAN: -SERGZETYK:-KK EYLER -REDEBYAT KAVRAMLARI KTABI:-RUMUZUL EDEBSAM PAAZADE SEZANN ESERLERNN ZELLKLER:LK YK (BATILI ANLAMDA)-> KK EYLER

 • NABZADE NAZIM(1862-1893)-LK KY ROMANININ YAZARIDIR.-ROMAN VE HKEYELER BAARILIDIR.-ESERLERNDE YALIN VE ANLAILIR BR DL KULLANMITIR.

 • ESERLER:ROMAN:-KARABBK-ZEHRAHKAYE:-ZAVALLI KIZ-BR HATIRA-YADGARLARIM-SEVDA-HALA GZEL NABZADE NAZIMIN ESERLERNN ZELLKLER:LK KY KONULU ROMAN-> KARABBK

 • ABDLHAK HAMT TARHAN(1852-1937)-AR- AZAM OLARAK DA BL-NR.-DVAN RNN BMSEL KALIPLARINI KIRMITIR.-DVAN EDEBYATININ NAZIM TRLERN KULLANMAMITIR.-TYATROLARINI OYNANMAK N DEL OKUNMAK N YAZMITIR.-RLERNDE LRZMN ETKS GRLR.-TEZATLI SYLEY EN BYK ZELLDR.-METAFZK, TABAT, HAYAT, LM, NSANLIK GB KONULARI LEMTR.

 • ESERLER:R:-SAHRA-DVANELKLERM yahut BELDE-HACLE-MAKBERTYATRO:-MACERA-YI AK-SABR SEDAT-L KIZ-DUHTER- HNDU-NAZFE-TEZER-EBER-NESTEREN-FNTEN ABDLHAK HAMT TARHANIN ESERLERNN ZELLKLER:HECEYLE YAZILAN LK MANZUM TYATRO-> NESTERENARUZLA YAZILAN LK MANZUM TYATRO-> EBER

 • MUALLM NAC(1850-1893)-MAHMUT EKREME KARI ESK EDEBYATI SAVUNMUTUR.-BATI ANLAYIINA UYGUN, SADE DLLE R YAZMITIR.-ARAPA, FARSA, FRANSIZCADAN KIRKA YAKIN EVR YAPMITIR.-TRKEY BAARILI BR EKLDE KULLANMITIR.

 • ESERLER:R:-ATEPARE-ERARE-FRUZANELETR:-MUALLM-DEMDEMETYATRO:-HEDERSZLK:-LGAT-I NAC

 • SERVET- FNUN EDEBYATI (1896-1901)

 • SERVET- FNUN EDEBYATI:

 • -BU DNEMDEK SANATILAR SERVET- FNUN DERGSNN ETRAFINDA TOPLANARAK BU EDEBYAT HAMLESN YAPMILARDIR.-BU EDEBYAT DNEMNDE EDEBYATIMIZ TAMAMEN BATIYA YNELR.-BU EDEBYAT DNEMNE EDEBYAT-I CEDDEDE DENR.-BU DERG NCELERNDE FEN VE BLM DERGS OLARAK AHMET HSAN TOKGZ YNETMNDEYD.-SONRA BU DERGNN BAINA TEVFK FKRET GETKTEN SONRA BU DERG BR EDEBYAT DERGS OLMU VE BU EDEBYAT DNEMNE EV SAHPL YAPMITIR.-BYLECE BU DERGYE YEN BR HEYECAN KATMITIR.-BU HEYECAN O KADAR BYKTR K BU DNEM SONA ERDKTEN SONRA BU DERG IKMAYA DEVAM ETMTR.-BU DNEM EN OK FRANSIZ EDEBYATINDAN ETKLENMTR.-BU DNEM SANATILARI Y BR ETM GRM VE Y OKULLARDA RENM GRMLERDR.-BU EDEBYATIN SANATILARI TOPLUM VE MEMLEKET SORUNLARINDAN UZAKTIR.-BUNDA 2. ABDLHAMTN BASKICI YNETM ETKL OLMUTUR.-2. ABDLHAMTTEN NEFRET EDERLER.-KTDARA YNELK ELETRLERN YASAKLANMASI, BASKICI YNETM VE YAYIN HAYATINA UYGULANAN SANSR YAZARLARI KARAMSARLIA VE BUNALIMA TM, KEND DNYALARINA YNELMELERNE NEDEN OLMUTUR.-SANAT SANAT NDR LKESN BENMSENMTR.-BU DNEMN SANATILARI ZERNDE R. MAHMUT EKREMN BYK ETKS VARDIR.-DVAN EDEBYATINI ARUZ LS DIINDA DVAM EDEBYATINI REDDETMLERDR.-RDE SEMBOLZM VE PARSNASZM, ROMAN VE HKAYEDE SE REALZM VE NATRALZMN ETKS GRLR.-DLLER OK AIRDIR.-DAHA NCE KUL