Tamerlan Veliki - Kristofer Marlo

Download Tamerlan Veliki - Kristofer Marlo

Post on 30-Nov-2015

87 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KRISTOFER MARLO

TAMERLAN VELIKI

Kit Marlo pao je u senku svog savremenika velikog Viljema ekspira. Danas malte ne skroz nepoznat, a u svoje vreme jedan od najpoznatijih dramskih pisaca, bio je moda ak i poznatiji od ekspira (naravno pre nego to je ubijen u svojoj 27-oj godini ivota). Pa eto smatrao sam da bi moda bilo interesantno objaviti neki njegov komad.

Dramatis Personae

MIKET, kralj PersijeHOSROJE, njegov bratMEANDAR,TERIDAM,ORTIGIJE,KENEJ,MENAFON, persijske velmoeTAMERLAN, skitski pastirTEHELUZUMHASAN, njegovi sledbeniciBAJAZIT, car TurakaKRALj FEZAKRALj MAROKAKRALj ARGIRAKRALj ARABIJESULTAN EGIPTAUPRAVNIK DAMASKAAGID,MAGNET, medijske velmoeKAPOLIN, EgipaninFILEM, PAE, VELMOE, GRAANI, MAVRI, VOJNICI i SLUGEZENOKRATA, erka SULTANA EGIPTAANIPA, njena sluavkaZABINA, ena BAJAZITAEBEA, njena sluavkaDEVICE DAMASKA

PROLOG

Od poskoica, to ih mudrijaiRimama kite, i od smicalicaKojima lakrdija tek se slui,Hajdemo sad pod slavni ratni atorGde ete uti Tamerlana Skita,to svetu preti bezmernim reima,Pokoru ini kraljevstvima maem.Evo u traginom zrcalu mu lik:Pa mu sudbini pljeskajte, po volji.PRVI DEO

PRVI IN

PRVA SCENA

Ulaze Miket, Hosroje, Meandar, Teridac Ortigije, Kenej, Menafoni drugi.

MIKET:Hosroje, brate, skolio me jad;Ali ne umem izraz da mu naem,Jer govor jedan gromoglasan ite.Brate, objasni ti gospodi razlog,Znam da ti duh je hitriji od moga.HOSROJE:Nesrena Persijo, to nekad beeSedite monih osvajaa, kojiOdvano, a i dravniki mudroZavladae nad Afrikom i EvropomDo ruba gde i sunce jedva graneZbog lednih vejavica, krute studi -A sad da tobom vlada ovek, ijemRoendanu se Saturn s Lunom zdrui,A Jupiter, Merkur i Sunce nisuNa nestalni mu uticali mozak!Sad Tatarin i Turin vitla sabljomI hoe da ti zemlje raskomadaMIKET:Brate, ja shvatam ta hoe da kae,A iz planeta tvojih, vidim, smatraDa nisam mudar dovoljno za kralja:Al' pozivam se na svoje plemie,to znaju ko sam, da me posvedoe.Mog'o bih da te pogubim zbog ovog,Meandre, zar ne bih?MEANDAR:Ne zbog takve sitnice, gospodaru.MIKET:I neu; ali ipak, znam da mogu.Pa ivi, ivi; Miket tako hoe.A ti Meandre, verni savetnie,Objasni uzrok mog skoranjeg jada,A to je, Bog mi je svedok, Tamerlan,Koji ko lisac kad je doba etveVreba na stada mojih karavana;I, ujem, hoe da me oerupa.Pa zato valja da delamo mudro.MEANDAR:esto se vae velianstvo aliNa Tamerlana, tog lopova skitskogto robi putnike iz PersepoljaU trgovini kopnom do zapadnihOstrva, zemljom vaom vodi bande,Nasilja drska vri svakodnevno,U nadi (a zaveden pustim proroanstvom)Da Azijom zavlada, varvarskim orujemIstoku sebe stavi za vladaraNo pre no stupi u Aziju, mahneStegom skitnice nad poljima Persije,Teridam e, po vaem nareenju,S hiljadu konjanika da ga skoliI vezanog privede pred va presto.MIKET:Istinu zbori, veran sebi, knee,Ti ija ljubav Damonom te ini;Stog najbolje je, ako svi se slau,Da odmah aljem hiljadu konjika,Da zarobe tog nitavnoga Skita.Pa, ta velite, estiti kneevi?Zar ovo nije kraljevska odluka?HOSROJE:Ne moe biti drugo, jer je tvoja.MIKET:Pa uj sad nalog, vrli Teridame,Ti Miketov vrhovni vojskovoo,Nado Persije, i potporo pravaNa koju drava nam oslanja seKad bije nae susedne dumane:Ti e da vodi hiljadu konjika,to se u peni srdbe i gnuanjaKunu da zlog e ubiti Tamerlana.Namrten kreni, al' vrati se nasmeen,Ko vitez Paris sa gospom iz Grke.Vrati se urno; vreme hitro leti,Krhki smo, mogli i danas bi mreti.TERIDAM:Pre no to mesec pozajmljenu svetlostObnovi, znaj moj dini gospodaruDa Tamerlan e i tatarska ruljaIl' poginuti od bojne nam ruke,Il' te pod nogom moliti za milost.MIKET:Teridame moj vrli, poi sada;Rei su tvoje maevi, a sve eDumane samom pojavom da bije.eznem da vidim tvoj povratak, pa daVidim te tvoje mlenobele atePod tovarima poseenih glava,Od kopita do sapi umrljaneKrvlju - to bie velelepan prizor.TERIDAM:Pokorno sada kreem, gospodaru!MIKET:Hiljadu puta sreno, Teridame!

Izlazi Teridam.

Ah, Menafone, zato zaostajeDok drugi hrle prema svojoj slavi?Poi i ti, u zemlju poi skitskuI Teridama ti u stopu prati.HOSROJE:Ne, nek ostane, jer vei zadatakPrilii njemu, no boj sa lopuom;Imenuj njega potkraljem Afrike,Da vavilonska pridobije srca,to e da vrisnu na persijsku vladuBez nekog kralja mudrijeg od tebe.MIKET:Bez nekog kralja mudrijeg od tebe!"To je rekao; Meandre, zapii.HOSROJE:I dodaj ovo - itava AzijaJadikuje zbog ludosti svog kralja.MIKET:Kraljevskim svojim prestolom se kunemHOSROJE:Pa, onda moe i da ga poljubi.MIKET:to je u svili, ko to prilii mi,Da svetiu se za te podle rei!O, gde su sada odanost i dunost?U more kaspijsko otekle, u okean?ta, da ti kaem: brate? Ne, dumane!Ti udovite to sramoti rodI drsko svome vladaru se ruga!Meandre, doi; izdan sam, Meandre.

Izlaze svi sem Hosroja i Menafona.

MENAFON:ta, gospodaru? Zar si nem i zgranutNa rei kralja to ovako preti?HOSROJE:Ah, Menafone, ne marim za pretnje!Zaveru kuju persijski kneeviI vojskovoe medskih garnizonaDa kruniu me za vladara Azije.Al' evo ta me u dubini mui,Do same sri nemirne mi due:Da susedi nam, koji navikli suDa drhte i da strepe ve na pomenSamog imena vladara Persije,Sad smeju nam se i rugaju vlasti;A plakao bih kad se setim onihto s najdaljeg nebeskog polutaraSad svuda vrve Istonom Indijom;Tovare lae i zlatom i blagomI pljakaju nam pokrajine redom.MEIAFON:To bi za radost valjan razlog bio,Visosti; to priliku prua FortunaDa pripadne vam naziv osvajaa,Osakaeno izleivi carstvo.Sa Afrikom i sa Evropom to seGranie s vaim zemljama, nije tekoSa monom vojskom prodreti u Grku,Ko Kir nekada; pa ih prisilitiDa se sa svojim snagama povuku -Inae pada i ponos hrianstva!

Zvuci truba.

HOSROJE:Al', Menafone, ta znae te trube?MENAFON:Gle gospodaru, Ortigije i drugiNose ti krunu, da postane car.

Vraaju se Ortigije i Kenej, sa drugima, i nose krunu.

ORTIGIJE:Sjajni i moni knee Hosroje,Evo, u ime itave PersijeI svih naroda mone monarhijeMi tebi carsku predajemo krunu.KENEJ:Hrabri vojnici i gospoda to suDo sad dovodili u PersepoljAfrike oficire zarobljene,Da od otkupa odenu se zlatomI naunice nose od dragulja,Kamenjem dragim iskite elenke,Sada dokoni meu bedemima,Bez plate i bez bojne discipline,Graanskim ratom udrueno preteI otvoreno optuuju kralja.Stoga, da bune nenadne se spree,Proglasiemo vau visost carem,Na radost vojske; jo veu od oneMakedonaca, kad plen zadobieOd Darija i bogate mu vojske.HOSROJE:Poto persijska drava propada,Sahne pod vladavinom moga brata,Ja dragovoljno primam carsku krunuI zaklinjem se da u da je nosimZa dobro moje zemlje, a u prkosTim to e zavideti mojoj moi.ORTIGIJE:A kao jamstvo za eljeni uspehKruniemo te vladarom Istoka,Azije carem i Persije, gospodaromMedije i Jermenije, vojvodomAfrike, Albanije, Partije,Mesopotamije, Istone IndijeI ostrva nedavno otkrivenih,Gospodarom irom Euksinskog moraI vazda burnog Kaspijskog jezera.SVI:Da ivi Hosroje, na silni car!HOSROJE:I neka Zevs mi ne da ivot duiNo to mi treba da bih nagradioVau ljubav, i da podstaknem vojnikeKoji me tako tuju, da proslavePobedu irom mnogih pokrajina!Po njinoj elji i poretku bojnomZnam da u brzo zavladati sam,I zajedno sa vojskom Teridama(Kome hitamo da se pridruimo)Stati na beleg snagama mog brata.ORTIGIJE:Znali smo, pre no doosmo sa krunom,S namerom da te kruniemo blizuSedita tvoga prezrenoga brata,Da knezovi ba nee pohitatiDa vredni naslov tvoj stave u sumnju;A ako htednu, u pripravnosti jeDeset hiljada konjanika, da te,Ako ustreba, odvedu odavde,Usprkos svakom moguem dumanu.HOSROJE:Znam to, moj knee, i svima vam hvala.ORTIGIJE:Nek jeknu trube.

Zvuk truba.

SVI:Neka ivi kral.!

Izlaze.

DRUGA SCENA

Ulazi Tamerlan i vodi Zenokratu; Tehel, Uzumhasai, Agid, Magnet,knezovi i vojnici natovareni blagom.

TAMERLAN:Hajd', gospo, neka ne plai te ovo.Dragulje, blago koje uzeli smoSauvaemo, a tebi bie boljeNego da si stigla u Siriju,Pa ak i u naruje tvoga oca,to Egiptu je sultan i gospodar.ZENOKRATA:Ah, pastiru, smiluj se mojoj smutnji!(Ako SI ubog, ko to mi se ini).I nemoj svoju da bogati drubuBesspravnom pljakom bespomone deve,Na putu, u pratnji te medske gospodeZa Memfis, iz Medije moga strica,Gde mladost proe mi u vaspitanju -Kroz vojsku silnog Sultana sam prolaNosei svuda njegov lini peatNa zatitnome pismu do Afrike.MAGNET:A sada kad smo stigli u Skitiju,Sem sjajnih darova monoga KanaTu su i pisma mu sa nareenjemZa pomo i za podrku, kad trebaTAMERLAN:Al' sad, vidite, ta pisma i nareenjaJai je jedan opozvao ovek;Za put kroz moje zemlje vama trebaZatitno pismo moga velianstva,Ako do vaeg blaga vam je stalo.Jer, kako volim ivot na slobodi,Lake Sultanu uzeli bi krunuNo mrvu plena sa moga podruja,Jer njime hranim svoj posed do stasa,Dok ljudska snaga mu i kraljevineNe pomognu da jai bude; njimeSvoj ivot drim izvan podlonosti.No kai, gospo, da li si verena?ZENOKRATA:Da, gospodaru - mislim, to i jesi.TAMERLAN:Jesam gospodar, dokaz bie dela,Premda sam samo pastir po poreklu.Al' gospo, to nebeski lepo liceTreba da krasi krevet onog to eOsvaja biti Azije, i hoeDa bude strah i trepet ovog sveta,A granice da carstva budu njemuIstok i zapad, ko putanji Feba.Dole te prnje, to moje odeloto ispod asti mi je da ga nosim!Potpuni oklop i sekira bojnaPrilie mnogo vie Tamerlanu;I gospo, ma ta mislili o ovomIshodu, ili gubitku bez cene,Oboje moe tebe da uiniCaricom Istoka. A ovi ljudito ti na proste seljaine lie,Stae na elo, moda, tako grdne vojske,Da e od tee joj da drhte gore,Ko kad ih burne potresaju pareto bi da grunu iz utrobe zemlje.TEHEP:Ko kraljevski kad lavovi se dignuI ire kance, i stadima prete,Takav u svom je oklopu Tamerlan.Vidim pred njime kraljeve gde klee,A on mrgodan i plamena okaUbire krune sa ropskih im glavaUZUMHASAN:A nas, Tehele, ini kraljevimato e do smrti da slede Tamerlana.TAMERLAN:Plemenit naum, druzi i prijatelji!Ova gospoda rugaju se modaNaem raunu, misle da brbljamoBolesna duha; no kako smatrajuDa zasluge su nae tako bedne,Da mata vea carstva nam o koplja,A misli su nam kao i oblaci,Morae da nas prate na tom putuDok ne vide nas ko careve, lino.ZENOKRATA:Bogovi, to su nevinima tit,Neskloni bie vaim pothvatima,to tako tite putnike bespomone.Zato nam barem dopusti slobodu,Ti to se nada da se vekoveiKao Azije cele silni car.AGID:Blago te gospe, i nae, nadam se,Mogu nam biti otkup za slobodu;Bez tovara mazge, kamile nam vrati,Da putujemo dalje u Siriju,Gde verenik joj, gospodar Alkidam,eka da doe njena uzvienost.MAGNET:A na zastanku svakom zboriemoSve samo najbolje o Tamerlanu.TAMERLAN:Misli li moda da je nedostojnoDa Zenokrata ivi sa mnom? IliDa vi, gospodo, sledite moj put?Mislite, cenim blago od vas vie?Sve blago Indije potkupilo ne biNajprostijeg vojnika moje pratnje.Zenokrato, lepa od dragane Zevsa,Sjajnija nego srebro sa Rodopa,Belja od snega na gorama skitskim,Dragocenija ti si TamerlanuNo persijsku da poseduje krunu,to mu na roenju obeae zvezde.Stotinu Tatara e da te dvore,Na atovima brim od Pegaza;Haljine ti bie od meanske svileProtkane skupim draguljima, mojim,Vrednijim no to su Zenokratini;Jeleni beli, belokosne sankeVozie tebe kroz lokve smrznuteI na vrhunce ledenih planina,Koje e tvoja da rastopi lepota.Moj ratni plen, sa pet stotina ljudi,Sa Volge to pedeset izvora je tvore,Sve emo ponuditi Zenokrati;A tad i mene, lepoj Zenokrati.TEHEL:ta to sad! Zaljubljen!TAMERLAN:enama mora da laska, Tehele;Al' to je ona, ona koju volim.Ulazi jedan vojnik.VOJNIK:Vesti, vesti!TAMERLAN:ta je to sada! O emu je re?VOJNIK:Hiljadu persijskih konjika tu je,to kralj ih posla da nas savladaju.TAMERLAN:ta sad, gospodo misirska, i tiZenokrato! Da sad vam vratim blago,A ja, pobednik, da savladan budem?Gospodiii, tome se nadate?AGID:Voljno predae blago, nadamo se.TAMERLAN:Nada i srea - hiljadu konjika.Polako, gospodo, i ti Zenokrato!Samo me silom rastavie od vas -Hiljadu konjika! Nas - petsto peaka!Golema premo, a da prui otpor.No, bogati li su? Pod dobrim orujem?VOJNIK:Kovano zlato lemove im krasi,Maeve gle, a oko vrsta noseLance od suvog zlata, sve do pasa.Svuda sve samo bogatstvo i sjaj.TAMERLAN:Pa hoemo li hrabro u boj s njima?Il' da se moda igram govornika?TEHEL:Ne, kukavice i plahi begunciHteli bi govor kad je duman blizu:Nae e sablje da govore za nas.UZUMHASAN:Saekajmo ih na slemenu brdaPa iznenadnim, vatrenim juriemDa nizbrdo im strovalimo konje.TEHEP:Pa onda, pokret.TAMERLAN:Stani, Tehele; najpre pregovori.

Ulaze vojnici.

Otvori vree, ali uvaj blago.Izloi nae zlatnike na uvid,Da zaprepaste sjajem Persijance.I prijazno ih gledajmo kad dou;No, zaponu li svau il' nasilje,Boriemo se, nas petsto, svi do jednog,Pre nego da se rastanemo s blagom.Na vojskovou sablje emo dii,Pa pohlepno mu prerezati grlo,Ili zarobiti ga, pa mu lancemSputati ruke, dok ne stigne otkup.TEHEL:Dolaze, ujem. Da ih presretnemo?TAMERLAN:Sad svi na svoja mesta, i ni makac:Prvi udarac doekau lino.Ulazi Teridac sa drugima.TERIDAM:Gde je taj Skit, Tamerlan?TAMERLAN:Koga trai, Persijane? Ja sam Tamerlan.TERIDAM:Tamerlan!Taj skitski pastir kojeg tako krasiPrirode gordost i bogati sjaj,Da nebu preti, bogove izaziva!estoki pogled upire na zemlju,Ko ba da ratnu smislio je varku,Il' mrani hoe svod da srui paklaI tvrdoglavoga psa dovue amo.TAMERLAN:Plemenit, blag mi se ini taj Persijanac,Ako mu izgled vrednosti je odraz.TEHEL:Duboka oseanja strast mu ine.TAMERLAN:Kako to sjajno predstavlja svoj lik -U tebi, vrli Persijane, vidimSvu ludost tvoga cara. Zar si samoZapovednik od hiljadu konjika,A po znacima, crtama tvog licaI ratnikome stavu, trebalo biDa si na elu cele jedne vojske?Pusti svog kralja, meni se pridrui,I celi svet pobediemo tako.Suaje lancem gvozdenim sam sput'o,Toak Fortune vrtim ovom rukom;Pre e da sunce padne sa putanjeNo da Tamerlan pogine, poraen.Ma svoj izvuci, ti moni vitee,Probaj, zagrebi zaaranu mi kou,I Zevs e ruku pruiti s nebesaDa svrati udar, zatiti od zlaGle kako pljuskom sipa hrpe zlataKao da hoe da plati mi vojsku!A kao vrst i zasnovani dokazDa u da budem gospodar Istoka,erku sultana, bogatu i vrlualje, da sjajna kraljica mi bude.Ostane li uz mene, slavni muu,Konjike svoje u slubu mi stavi,Osim udela u misirskom plenuTi konji e se znojiti pod plenomPalih zemalja, pljakanih gradova.Uspeemo se na hole vrhunce;Hrianski trgovci, to ruskim pramcemBrazdaju irom po Kaspijskom moru,Klanjae nam se svud ko gospodaru.Mi vladaemo ko konzuli sveta,Kraljevi bie nama senatori.Zevs katkad prerui se u pastira;Korakom kojim on osvoji neboMogli bi stei besmrtnost bogova.Prii mi sada, dok sam niska ina(Niska, jer kako neznan sam, narodito su daleko jo mi se ne dive) -A kad mi ime rasprostre se svetomSve dokle Borej iri smela krilaIl' sjajni Medved razdragano svetli,Tad ti e biti drug moj i pratilac,Sesti uz mene, u mom punom sjaju.TERIDAM:Ni Hermes, taj boanski zagovornik,Ne uverava tako uzbudljivo.TAMERLAN:Niti su proroanstva ApolonaIstinitija, nego to je zbiljato stoji iza moga hvalisanja.TEHEL:Mi smo mu druzi; da persijski kraljPonudi nama po vojvodstvo svakom,tetili bismo da ih zamenimoZa ono to nam zasigurno stoji,Ako sledimo uspeh Tamerlana.UZUMHASAN:Kraljevstva za nas, u najmanju ruku;Osim poasti sigurnih pobeda,Kraljeva ponienih naim maem...