taman asuhan

10

Upload: leza-ahmad-yusop

Post on 16-Apr-2015

463 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

panduan taman asuhan

TRANSCRIPT

Page 1: taman asuhan
Page 2: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 2 dari 78

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei

http://www.citrus-soleh.org

Edisi ke-2, 2011

Tidak dibenar diulang-cetak, disalin atau dikeluarkan dalam apa-apa bentuk media sama ada bertulis, fotokopi

atau elektronik tanpa kebenaran bertulis.

Kandungan

Prakata ............................................................................................................................................. 5

Penghargaan .................................................................................................................................... 6

Bab 1 : Mengapa Taman Asuhan Kanak-kanak? ........................................................................... 7

Siapakah Anda? ................................................................................................................................ 7

bolehkah perniagaan TASKA memberikan pulangan yang lumayan? ........................................................ 7

Sifat-sifat Perniagaan TASKA .............................................................................................................. 8

Membetulkan Tanggapan ................................................................................................................... 9

Adakah Anda Layak? ......................................................................................................................... 9

Bab 2 : Persediaan Membuka TASKA ........................................................................................ 11

Langkah 1: Latihan dan Pengalaman ..............................................................................................11

Langkah 2: Kajian Pasaran dan Memilih Lokaliti ...............................................................................12 Panduan ......................................................................................................................................13 Huraian Lanjut ..............................................................................................................................13

Langkah 3: Memilih Lokasi .............................................................................................................16

Langkah 4: Memilih Strategi yang Berkesan .....................................................................................17

Langkah 5: Menyediakan dan Merancang Wang Modal Anda .............................................................18

Langkah 6: Mengambil Pekerja ......................................................................................................19

Langkah 7: Entiti ..........................................................................................................................21

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) .....................................................................................................22 Jabatan Bomba .............................................................................................................................22 Jabatan Kesihatan .........................................................................................................................23

Langkah 8: Nama TASKA ...............................................................................................................23

Langkah 9: Tarikh Sesuai untuk Bermula .........................................................................................24

Bab 3 : Bulan Pertama .............................................................................................................. 25

Promosi ..........................................................................................................................................25 Slogan .........................................................................................................................................26 Kain Rentang (‘Banner’) .................................................................................................................27 Banting (‘Bunting’) ........................................................................................................................27 Flyers ..........................................................................................................................................28

Laman Web .....................................................................................................................................28

Mengecat ........................................................................................................................................29 Cat untuk Dinding Luar ..................................................................................................................29 Cat untuk Dinding Dalam ...............................................................................................................29

Page 3: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 3 dari 78

Alat-alat Mainan Luar .......................................................................................................................29

Bilik-bilik Asuhan ..............................................................................................................................30 Persediaan bilik bayi ......................................................................................................................30 Persediaan bilik ‘toddler’ ................................................................................................................31 Persediaan ruang/bilik kanak-kanak ................................................................................................31

Persediaan Ruangan-ruangan Lain .....................................................................................................31 Ruangan dapur .............................................................................................................................31 Meja berjumpa pelanggan ..............................................................................................................31 Laman permainan luar ...................................................................................................................32 Bilik guru .....................................................................................................................................32

Menetapkan Kadar Harga..................................................................................................................32 Diskaun .......................................................................................................................................33

Menentukan Masa Operasi ................................................................................................................33 Lebih Masa (OT) ...........................................................................................................................33

Bab 4 : Anda dan Pelanggan ..................................................................................................... 35

Urusan Pendaftaran .........................................................................................................................35

Hubungan dengan Pelanggan ............................................................................................................36

Pengurusan Komplen .......................................................................................................................36

Bab 5 : Khidmat Cemerlang ...................................................................................................... 38

Kebersihan dan Kekemasan ..............................................................................................................38

Keselamatan dan Kesihatan ..............................................................................................................38

Mengekalkan Kesegaran ...................................................................................................................39

Asuhan dan Penjagaan .....................................................................................................................39

Aktiviti dan Didikan ..........................................................................................................................39

Bab 6 : Persaingan .................................................................................................................... 42

Fokus .............................................................................................................................................42

Posisi..............................................................................................................................................42

Perbezaan .......................................................................................................................................43

Peperangan Pemasaran ....................................................................................................................43 Strategi Bertahan dan Berkubu .......................................................................................................44 Strategi Menyerang Agresif ............................................................................................................44 Strategi Serangan dari Tepi ............................................................................................................45 Strategi Serangan Gerila ................................................................................................................46

Bab 7: Pengurusan Kewangan .................................................................................................... 47

Balik Modal dan Pulangan Pelaburan ..................................................................................................48

Meningkatkan Keuntungan ................................................................................................................50 Menambah Pelanggan ...................................................................................................................51 Menambah Jumlah OT ...................................................................................................................52 Mengurangkan Kos .......................................................................................................................52

Membeli Premis ...............................................................................................................................52

Bab 8: Landasan Pantas .............................................................................................................. 53

Menyerahkan Lebih Banyak Tanggungjawab kepada Kakitangan ...........................................................53

Membuka Satu Lagi Cawangan ..........................................................................................................54

Ahli Perniagaan Sebenar ...................................................................................................................55

Page 4: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 4 dari 78

Matlamat dan Masa Mencapainya ......................................................................................................55

Pelan 5 Tahun .................................................................................................................................57 Rajah Perancangan .......................................................................................................................57 Penerangan ..................................................................................................................................57 Kelebihan-kelebihan mempunyai cawangan-cawangan yang banyak ...................................................57

Sedikit Teladan dari McDonald ...........................................................................................................58

Dispilinkan Diri ................................................................................................................................58

Bab 9: Melangkah Lebih Yakin dan Lebih Pantas ....................................................................... 60

Mengambil Mentor ...........................................................................................................................60 Ciri-ciri Mentor yang Baik ...............................................................................................................60

Membuka Franchise .........................................................................................................................61

Membeli Perniagaan Taska Orang Lain ...............................................................................................62 Bagaimana Menentukan Harga Patut? .............................................................................................63 Berbaloikah?.................................................................................................................................64

Bab 10: Frequently Asked Questions (FAQ) ............................................................................... 67

Bab 10: Perjuangan dan Kejayaan ............................................................................................. 70

Wan Roslan dan Noor Azah ...............................................................................................................70

Wan Rohaiza ...................................................................................................................................70

Munirah dan Harul ...........................................................................................................................70

Wan IkmaFaris ................................................................................................................................71

Nordina Shari ..................................................................................................................................71

Normizan dan Wan Rosli ...................................................................................................................72

Wan Muhammad Helmi dan Emilia .....................................................................................................72

Lampiran ........................................................................................................................................ 73

A: Nombor Hubungan Penting ......................................................................................................73

B: Contoh Susunatur dan Pelan Lantai ...........................................................................................73

C: Senarai Syarat-syarat Lengkap Pihak Berkuasa ........................................................................73

D: Senarai Tajuk-tajuk di dalam Kursus Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) .....................................73

Page 5: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 5 dari 78

PRAKATA

Segala pujian bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam. Doa dan kesejahteraan buat penghulu nabi-nabi dan rasul-rasul. Jua buat keluarga dan sahabatnya sekalian.

Assalamualaikum.

Perubahan dunia, masyarakat, ekonomi dan sosial telah memaksa perubahan pemikiran, perjalanan dan fungsi keluarga. Anak-anak terpaksa dihantar ke pusat asuhan selepas 90 hari kelahiran kerana kedua

ibubapa bekerja. Di bandar-bandar permintaan untuk perkhidmatan asuhan memaksa pertumbuhan Taman Asuhan Kanak-kanak. Ramai pengusaha terus berjaya dengan menambah cawangan demi cawangan setiap

tahun. Ramai pula yang tersungkur setelah beberapa langkah, atau terus terkubur setelah berjaya sekian

lama.

Apa yang membezakan mereka?

Perniagaan membentuk dunianya sendiri. Sesuatu perniagaan hanya akan berjaya dengan dorongan sifat

ketahanan, keyakinan, amanah, bijak, iltizam, tidak mengalah, berpandangan hadapan, mengutamakan yang terbaik, amalan peningkatan berterusan serta sentiasa menunggang strategi yang berkesan. Ahli perniagaan

selalu dilabelkan sebagai ‘manusia tidak normal’’.

Jika anda tidak mahu berubah untuk menjadi lebih dari manusia biasa, mungkin buku ini bukan untuk anda.

Buku ini mula ditulis dengan menyajikan strategi-strategi yang amat agresif, sehingga penyemak dan

pengkritik memberikan pandangan sinis. Akhirnya, supaya buku ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh lebih ramai muka baru alam perniagaan, hanya strategi yang telah diuji dan terbukti dikekalkan. Saya berharap

boleh mengetengahkan perkara-perkara yang ditapis tersebut pada buku kedua. Fokus buku ini adalah kepada Taman Asuhan Kanak-kanak dalam aspek membangunkan perniagaan. Adapun

kaedah-kaedah terbaik mengasuh dan mendidik kanak-kanak tidak disentuh di sini, kecuali setakat sumbangannya kepada pertumbuhan perniagaan. Panduan buku ini adalah untuk pengusaha dan bakal

pengusaha dan bukan untuk pengasuh.

Sehingga buku ini disiapkan, pelbagai perkara telah berlaku. Banyak juga yang dipelajari. Banyak lagi yang perlu disempadani. Ada yang masih belum difahami. Pekerja bertukar silih berganti kerana merajuk,

menyambung pelajaran, berkahwin, tekanan, tanpa sebab atau termakan hasutan . Ada juga berlaku

beberapa kejadian besar seperti bayi terjatuh, wabak HFMD, serta saman ibubapa akan dihurai pada bab yang sesuai. Perkara-perkara ini berkemungkinan berlaku pada anda. Yang penting adalah kaedah

pencegahan atau persediaan supaya kesan negatifnya, jika berlaku, tidak mengecutkan perniagaan. Walaupun isi buku ini disajikan secara bertopik, hampir semuanya datang dari isi hati hasil dari pengalaman

sendiri dan pengajaran pengalaman tuan-tuan guru.

Buku ini akan memberi gambaran dan kaedah sebenar mengukur kelayakan dan mempersiap diri, memilih

tempat, membuka, mengurus, bersaing, mempromosi, membuka cawangan sekaligus membina empayar TASKA anda sendiri. Ingatlah pesan bijak pandai, “Perjalanan seribu batu bermula dari langkah pertama”.

Tahniah diatas langkah pertama anda membaca buku ini.

Selamat berjaya.

Page 6: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 6 dari 78

PENGHARGAAN Jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Wan Roslan Wan Salleh dan Hajjah Noor Azah Adnan kerana komitmen

mereka sebagai mentor sehingga terbukanya beberapa cawangan taska kami. Pengorbanan masa dan curahan pandangan dari ilmu dan pengalaman mereka menjadi asas dan sumber kekuatan dan keyakinan

kami. Diharap buku ini dapat menjadi kesinambungan sumbangan kami pula kepada masyarakat tentang

rahsia tergabung kejayaan semua pengusaha-pengusaha yang kami kenali.

Terima kasih juga kepada individu-individu yang menyemak terbitan ini, Tuan Haji Wan Roslan sendiri, isteri tercinta Suhaila, juga Cik Nasyihah dan Cik Hani. Usaha mereka membolehkan hanya yang terbaik sampai

kepada para pembaca.

Akhir sekali terima kasih kepada semua kakitangan dan sahabat-sahabat pengusaha Taska yang lain yang

kisah dan pengalaman mereka menjadi contoh dan teladan secara langsung atau tidak langsung. Sesuatu tamaddun terbina dengan masyarakat yang sentiasa mencipta pembaharuan, cepat mendapat pengajaran,

dan tidak mengulang kesilapan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang lain.

Page 7: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 7 dari 78

BAB 1 : MENGAPA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK?

Bangunan Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) boleh didapati di merata-rata lokasi pada masa ini. Selalu kita

melihat ada lebih daripada tiga hingga lima buah taska di satu-satu taman perumahan. Lebih menakjubkan apabila kebanyakan dari taska-taska tersebut adalah daripada pengusaha yang sama. Kesemuanya kelihatan

hidup dan beroperasi tahun demi tahun dengan makmur dan gagah.

Di kawasan-kawasan perumahan baru kelihatan pengusaha taska dan pekerjanya adalah antara penduduk

yang paling awal berpindah masuk. Mereka sanggup menunggu lama walaupun jumlah penduduk tidak mampu membekalkan pelanggan yang cukup untuk manampung kos operasi mereka dalam enam bulan yang

pertama. Adakah perniagaan ini bakal memberi pulangan yang begitu hebat dan menarik sehingga mereka

sanggup bertahan? Apabila jumlah penduduk semakin meningkat, mereka lalu membuka cawangan-cawangan di dalam kawasan yang sama.

Sebenarnya permintaan untuk khidmat penjagaan kanak-kanak akan sentiasa wujud dan bertambah seiring

dengan perkembangan dan pembangunan negara. Pembinaan kawasan-kawasan perumahan baru,

pertambahan penduduk di kawasan sedia ada, kewujudan peluang-peluang pekerjaan, pembinaan jalan-jalan raya dan lebuhraya, peningkatan kualiti pengangkutan awam, peningkatan taraf hidup, kos sara hidup dan

pola pemikiran, perkahwinan, perceraian, dan masalah pembantu rumah semuanya menyumbang kepada permintaan tinggi perkhidmatan asuhan.

Oleh kerana pembangunan negara memerlukan juga perkembangan perkhidmatan-perkhidmatan yang

menyokong perkembangannya, khidmat asuhan kanak-kanak adalah industri yang paling asas. Penggerak-

penggerak pembangunan negara terdiri kebanyakannya ibu-ibu dan bapa-bapa yang perlu merasa aman dan yakin anak-anak mereka dijaga oleh tangan-tangan yang mahir, terlatih dan dipercayai.

SSIIAAPPAAKKAAHH AANNDDAA??

Mungkin anda seorang yang sedang tercari-cari formula untuk membebaskan diri dari terikat dan bergantung dengan orang lain? Atau mungkin anda adalah seorang suri-rumah yang mahu buktikan tangan anda bukan

hanya cekap menghayun buaian malah boleh memandu satu perniagaan berjaya?

Mungkin juga anda telah menabung dengan harapan digunakan sebagai modal perniagaan kelak. Anda selalu di dalam dilema kerana tidak sabar meletakkan jawatan untuk mula bekerja sendiri, tetapi terlalu takut risiko.

Kawan-kawan dan saudara mara banyak mengajak anda mencuba bermacam-macam perniagaan, tetapi tiada satupun yang memberi anda keyakinan. Ada terlalu banyak unsur-unsur ketidaktentuan yang hampir pasti

melesapkan wang simpanan anda. Dari skim cepat kaya, ke jualan langsung ke MLM, semuanya telah anda

dengar. Ada yang anda telah cuba, tetapi mungkin belum berjumpa yang sesuai dengan diri anda.

Anda mungkin juga merasakan tempat kerja sekarang bukan lagi tempat anda mendapat kepuasan menyumbang usaha, menimba pengalaman atau meningkatkan diri. Setiap pagi anda memaksa diri ke

tempat kerja. Sebelah petangnya pula anda tidak sabar pulang ke rumah. Sampai di rumah pula anda terasa

kosong kerana hari anda tiada kepuasan. Mungkin hanya televisyen mengisi kekosongan hidup dan memuaskan dahaga minda anda saban hari.

Siapa pun anda, bidang perniagaan adalah sesuatu yang patut anda cuba. Adapun perniagaan taman asuhan

kanak-kanak adalah satu pilihan perniagaan yang mampu merealisasikan impian anda. Jika perniagaan ini

yang anda pilih, buku ini akan cuba memberi keyakinan untuk anda meneruskan impian anda bermula daripada penubuhan hingga kepada cara-cara mencapai keuntungan lumayan. Ia ditulis berdasarkan ilmu dan

pengalaman sebenar.

BBOOLLEEHHKKAAHH PPEERRNNIIAAGGAAAANN TTAASSKKAA MMEEMMBBEERRIIKKAANN PPUULLAANNGGAANN YYAANNGG LLUUMMAAYYAANN??

Satu cawangan TASKA yang menguntungkan boleh memberikan antara RM1000 hingga RM4000 sebulan bergantung kepada jumlah kanak-kanak yang berdaftar dan kecekapan menguruskan kewangan. Keuntungan

bulanan boleh mencecah hingga 45% dari jumlah kutipan yuran pelanggan.

Page 8: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 8 dari 78

‘Return on Investment’ (ROI) untuk perniagaan taska secara purata hampir mencecah 200% setahun. Ini dikira bermula tahun kedua kerana jumlah pendapatan pada tahun pertama kurang tepat sebagai ukuran.

ROI adalah kadar keuntungan dibanding modal yang telah dilaburkan, dikira dalam jangkamasa setahun.

Kaedah pengiraan ini berguna untuk perbandingan dengan pelaburan-pelaburan jenis lain. Tujuan perbandingan supaya anda boleh membuat pilihan yang paling bijak untuk wang anda.

Untuk perbandingan, Amanah Saham Bumiputra (ASB) memberi pulangan 7% pada tahun 2007. Tahun-tahun sebelum itu ia pernah mencapai 12%. Apa-apa perniagaan perlu melepasi kadar pulangan paling kurang 50%

setahun. Jika tidak wang anda lebih selamat berada di bank.

Bandingkah contoh sebenar di bawah: -

Modal ASB TASKA

RM13,000 RM13,000

Pendapatan Jumlah Wang Terkumpul Pendapatan Jumlah Untung Terkumpul

Bulan 1 RM - RM13,000 RM - RM -

Bulan 2 RM - RM13,000 RM - RM -

Bulan 3 RM - RM13,000 RM 600.00 RM 600.00

Bulan 4 RM - RM13,000 RM 900.00 RM 1,500.00

Bulan 5 RM - RM13,000 RM1,100.00 RM 2,600.00

Bulan 6 RM - RM13,000 RM1,300.00 RM 3,900.00

Bulan 7 RM - RM13,000 RM1,500.00 RM 5,400.00

Bulan 8 RM - RM13,000 RM1,700.00 RM 7,100.00

Bulan 9 RM - RM13,000 RM1,900.00 RM 9,000.00

Bulan 10 RM - RM13,000 RM2,100.00 RM 11,100.00

Bulan 11 RM - RM13,000 RM2,300.00 RM 13,400.00

Bulan 12 RM 910.00 RM13,910.00 RM2,300.00 RM 15,700.00

Peratus Keuntungan = (13,910-13,000) / 13,000 = 7%

=(15,700-13,000) / 13,000 = 21%

Bulan 13 RM - RM13,910.00 RM2,500.00 RM 18,200.00

Bulan 14 RM - RM13,910.00 RM2,700.00 RM 20,900.00

Bulan 15 RM - RM13,910.00 RM2,900.00 RM 23,800.00

Bulan 16 RM - RM13,910.00 RM3,100.00 RM 26,900.00

Bulan 17 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 30,200.00

Bulan 18 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 33,500.00

Bulan 19 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 36,800.00

Bulan 20 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 40,100.00

Bulan 21 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 43,400.00

Bulan 22 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 46,700.00

Bulan 23 RM - RM13,910.00 RM3,300.00 RM 50,000.00

Bulan 24 RM 973.70 RM14,883.70 RM3,300.00 RM 53,300.00

Peratus Keuntungan tahun ke-2

= (14,883-13,910) / 13,000 = 7.5%

=(53,300-15,700-13,000) / 13,000 = 190%

SSIIFFAATT--SSIIFFAATT PPEERRNNIIAAGGAAAANN TTAASSKKAA

Apa itu perniagaan taman asuhan kanak-kanak atau TASKA?

1. TASKA adalah perkhidmatan asuhan dan jagaan kanak-kanak bermula 2 bulan hingga berumur bawah 5

tahun. 2. TASKA adalah jenis perniagaan perkhidmatan (servis) dan bukan penjualan produk.

3. Hampir semua pelanggan adalah pelanggan setia, tetap dan berulang. Mereka akan terus membayar setiap bulan selama purata 1 atau 2 tahun setiap kanak-kanak.

4. Perkhidmatan TASKA adalah ‘prepaid’. Anda mendapat bayaran terlebih dahulu sebelum memulakan

khidmat.

Page 9: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 9 dari 78

MMEEMMBBEETTUULLKKAANN TTAANNGGGGAAPPAANN

Beberapa alasan yang anda akan selalu dengar dari sekeliling anda tentang memulakan perniagaan ini;

1. “Buka taska senang saja. Siapa pun boleh buat...”

2. “Saya belum pergi kursus...” 3. “Saya tak mampu membeli rumah untuk buat taska...”

4. “Bisnis taska perniagaan kecil-kecilan sahaja...”

5. “Belum boleh bermula lagi, suami tak berani berhenti kerja...”

Tanggapan-tanggapan di atas adalah kurang tepat, walaupun banyak berlaku hatta kepada pengusaha-pengusaha TASKA veteran. Perkara-perkara di atas dapat di atasi jika pengusaha mempunyai gambaran yang

betul:-

1. Bagi sesetengah usahawan, memulakan perniagaan taska mungkin sesuatu yang terlalu mudah. Bagi

yang baru berjinak, mungkin ianya sesuatu yang rumit pula. Sebenarnya mudah atau sukar kurang menjadi penentu. Yang paling penting adalah untuk bermula dengan langkah-langkah yang tepat dan

padu supaya segala risiko-risiko masa hadapan ditangani dan diselesaikan sekarang.

2. Walaupun sijil-sijil latihan amat membantu, tetapi tidak semestinya menghalang untuk memulakan perniagaan. Kursus boleh diikuti selepas anda sudah memulakan perniagaan. Tetapi jika anda

perlukan suntikan keyakinan untuk bermula, kursus adalah salah satu cara terbaik. 3. Risiko perniagaan akan berkurangan jika anda menyewa premis berbanding membeli. Menyewa juga

adalah lebih murah. 4. Perniagaan ini sememangnya bermula agak kecil. Ia boleh menjadi perniagaan besar dan

membebaskan anda sekeluarga dari pergantungan kewangan apabila cawangan-cawangan mula

dibuka. Dengan cawangan-cawangan, pendapatan bulanan anda tidak ada had. 5. Hanya isteri sahaja yang perlu menumpukan 100% perhatian kepada perniagaan taska. Suami boleh

membantu di luar waktu pejabatnya. Suami hanya perlu terlibat secara sepenuh masa selepas beberapa cawangan dibuka. Khidmat suami diperlukan untuk perancangan strategi, peningkatan kualiti jagaan dan memperkukuhkan perniagaan. Jangan sekali-kali memulakan perniagaan ini secara

jarak jauh (untuk cawangan pertama) dengan menggaji orang lain untuk menubuhkan dan menggerakkan perniagaan anda. Pengalaman penubuhan adalah tiket kejayaan di dalam perniagaan

ini.

AADDAAKKAAHH AANNDDAA LLAAYYAAKK??

Ada cerdik pandai menyamakan perniagaan dengan peperangan. Melibatkan diri dengan peperangan tanpa ilmu, keyakinan, bulat hati, perancangan, senjata dan persediaan yang secukupnya hanya akan membawa

kemusnahan diri sendiri. Adakah sikap dan pemikiran anda sekarang seperti seorang usahawan sebenar?

Adakah anda sanggup berubah? Adakah ini peperangan yang sesuai untuk anda?

Anda telah bersedia jika boleh menjawab ‘ya’ kepada semua soalan-soalan di bawah.

Ya Tidak 1 Anda sanggup bersusah payah dan bertungkus lumus untuk

memastikan bahawa cita-cita jangka panjang perniagaan anda tercapai.

2 Anda sanggup menahan diri anda daripada mengubah cara

hidup sederhana anda sekarang, apabila perniagaan anda mula memberi keuntungan kelak.

3 Anda tidak mempunyai masalah untuk bersabar dengan kanak-

kanak.

4 Anda dan isteri mempunyai pengalaman mengasuh kanak-kanak

samaada dari pengalaman bekerja di TASKA lain, anak-anak sendiri atau adik-adik anda.

Page 10: taman asuhan

1-2-3 Bisnes Taman Asuhan Kanak-kanak

Hak cipta terpelihara © S. Anuar Shafei 10 dari 78

5 Anda yakin bahawa anda tidak boleh berhenti belajar baik dari

pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, atau pembacaan.

6 Anda percaya bahawa apabila anda memulakan perniagaan ini, anda tidak akan ada lagi cuti. Siang hari anda mungkin bekerja dengan orang lain, waktu malam dan hujung minggu pula anda akan menguruskan perniagaan anda, walaupun ketika berada di rumah.

8 Anda mempunyai kenderaan sendiri. 7 Anda telah mempunyai modal sendiri sebanyak RM13,000.