talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 3-2015 - turvata palvelujen laatu ja saatavuus kainuussa,...

Download Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 3-2015 - turvata palvelujen laatu ja saatavuus Kainuussa, vaikka

If you can't read please download the document

Post on 03-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

  2013-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

 • Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma

  2013-2015

  Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011

  C:14

 • Julkaisija Kainuun maakunta -kuntyhtymä PL 400 87070 Kainuu puh. (08) 6155 41 kirjaamo@kainuu.fi

  Kannen kuva: Laura Juntunen

  ISBN 978-952-5326-77-2

  ISSN 1795-5653

  Kajaani 2011

 • 1 KAINUUN MAAKUNTAKOKEILU ................................................................................................ 6 2 TALOUDELLISIA TAUSTATIETOJA ........................................................................................... 8

  2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa................................................................................. 8 2.2 Kunnallistalouden kehitys ....................................................................................................... 8 2.3 Kainuun kuntien talous.......................................................................................................... 11

  2.3.1. Kuntayhtymän talouden kehitys 2005 -2010 ................................................................ 11 2.3.2 Kainuun koko kuntatalouden kehitys vuosina 2005–2010 ............................................. 15

  2.4 Kainuun väestönkehitys ........................................................................................................ 18 2.5. Kainuun työllisyyden kehitys ................................................................................................ 19 2.6 Kainuun toimialojen kehitys .................................................................................................. 21

  3. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2012 - 2015.................................................................... 24 3.1 Talousarvion perusteita......................................................................................................... 24

  3.1.1 Rahoituksen muodostuminen......................................................................................... 24 3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys ................................................................................... 25 3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet ..................................................................................... 27 3.1.4 Talouden tasapainottaminen.......................................................................................... 28

  3.2 Maakunnan henkilöstö .......................................................................................................... 30 3.3 Edunvalvonta toimintavuonna 2012...................................................................................... 33 3.4 Käyttötalousyhdistelmä toimialoittain .................................................................................... 35 3.5 Investoinnit ............................................................................................................................ 37 3.6 Tuloslaskelma ....................................................................................................................... 38 3.7 Rahoituslaskelma.................................................................................................................. 41 3.8 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet ................................................................................... 42

  4 KÄYTTÖTALOUSOSA 2012 – 2015 TULOSALUEITTAIN ........................................................ 43 4.1 Maakuntavaltuusto................................................................................................................ 44 4.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi...................................................................................... 48 4.3 Maakuntahallitus ................................................................................................................... 51 4.4 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö .......................................................................................... 52 4.5 Yhteiset palvelut.................................................................................................................... 55 4.6 Koulutustoimiala.................................................................................................................... 58

  4.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus ...................................................................................... 62 4.7 Sosiaali- ja terveystoimiala.................................................................................................... 65

  4.7.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki....................................................................... 72 4.7.2 Ympäristöterveydenhuolto ............................................................................................. 77 4.7.3 Sairaanhoidon palvelut................................................................................................... 83 4.7.4 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ................................................................................ 88 4.7.5 Perhepalvelut ................................................................................................................. 94 4.7.6 Vanhuspalvelut............................................................................................................. 102

  5 LIIKELAITOKSET ..................................................................................................................... 110 5.1 Kainuun ammattiopisto ....................................................................................................... 110 5.2 Kainuun Työterveys ............................................................................................................ 113

  LIITTEET

 • Kainuun maakunta -kuntayhtymä TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 6

  1 KAINUUN MAAKUNTAKOKEILU

  Laki Kainuun hallintokokeilusta tuli voimaan 1.6.2003. Varsinainen kokeilu alkoi vuo- den 2005 alusta. Kokeilu päättyy 31.12.2012. Maakuntakokeilun tarkoituksena on hankkia kokemuksia maakunnallisen itsehallin- non vahvistamisen vaikutuksista - Kainuun kehittämiseen - peruspalvelujen järjestämiseen - kansalaisten osallistumiseen - kunnallishallintoon - valtion aluehallinnon toimintaan - maakunnan ja valtion keskushallinnon suhteeseen. Kokeilun tavoitteena on: - turvata palvelujen laatu ja saatavuus Kainuussa, vaikka väestökehitys toteutuisi-

  kin ennusteiden mukaisena - kehittämistoimien paremman osuvuuden takaaminen - kehittämistoimien yhdensuuntaisuuden parantaminen - nykyistä isompien ja vaikuttavampien kehittämishankkeiden aikaansaaminen - Kainuun asukkaiden osallistumismahdollisuuksien turvaaminen - väestön menettämisen pysäyttäminen ja - työpaikkojen lisääminen. Kokeilu sisältää kuntien vastuulla aiemmin olleista palveluista terveydenhuoltopalve- lut ja sosiaalitoimen palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa sekä lukiokoulutuk- sen, ammatillinen koulutuksen ja ammatillinen aikuiskoulutuksen. Maakunta vastaa myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta sekä maakuntasuunnittelusta ja maakunnan aluekehittämisestä. Maakunnan tehtävänä on päättää Euroopan yhteisön rakennerahastovarojen ja nii- den vastinrahoituksen suuntaamisesta käyttötarkoituksiinsa. Valtion talousarviossa on koottu Kainuun kehittämisen kannalta merkittävä kansallinen rahoitus yhdelle momentille. Maakunnalle peruspalveluihin tuleva rahoitus ja kansallinen kehittämis- rahoitus muodostavat maakunnan näkökulmasta hallinnon aloista riippumattoman yleiskatteellisen kokonaisuuden, jonka käytöstä maakunnan eri tarkoitukseen päättää maakunta. Ylintä päätösvaltaa maakunnan toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kokeilualu- een asukkaiden yleisillä vaaleilla valitsema maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen maakuntahallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja koulutuslautakunnan. Lisäksi maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan valtuus- ton toimikaudeksi. Maakuntajohtaja toimii maakuntahallitusten puheenjohtajana halli- tuksen eri kokoonpanoissa. Maakuntakokeilussa ovat mukana Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Pal- tamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi) lukuun ottamatta Vaalan kuntaa. Kainuun hallintokokeilun seuranta Kainuun hallintokokeilun seurannassa on syntynyt vuosina 2005 – 2011 yhdeksän raporttia. Helmikuussa 2005 (sisäasiainministeriön julkaisusarja 8/2005) julkaistiin

 • Kainuun maakunta -kuntayhtymä TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 7

  seurantaryhmän väliraportti kokeilun valmisteluvaiheiden etenemisestä, joulukuussa 2005 (sisäasiainministeriön julkaisusarja 37/2005) julkaistiin Tampereen yliopiston ensimmäinen arviointiraportti, maaliskuussa 2006 (sisäasiainministeriön julkaisusarja 18/2006) julkaistiin seurantaryhmän väliraportti maakuntahallinnon ensimmäisestä toimintavuodesta ja huhtikuussa 2007 (sisäasiainministeriön julkaisusarja 28/2007) seurantaryhmän väliraportti maakunnan taloudesta ja eräistä palveluista. Elokuussa 2008 julkaistiin seurantaryhmän väliraportti (valtiovarainministeriön julkaisusarja 32/2008), jossa käsiteltiin elinkeinopolitiikkaa, sosiaali- ja terveydenhuollon kokemuk- sia ja koulutustoimi

Recommended

View more >