takwim peperiksaan perkhidmatan awam negeri sabah · pdf file 237302 peperiksaan perkhidmatan...

Click here to load reader

Post on 21-Sep-2020

26 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAKWIM PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

  BAGI

  SIRI II 2020

  ( Tarikh Mula Permohonan : 01 September 2020 (Selasa) ( Tarikh Tutup Permohonan : 30 September 2020 (Rabu)

  • Tarikh Peperiksaan Subjek Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan * • Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

 • KANDUNGAN

  BIL TAJUK MUKA SURAT

  01. Gunasama................................................................................................................................................. 1 - 2 02. Jabatan Cetak Kerajaan........................................................................................................................... 2

  03. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, 04. Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri 05. Jabatan Pelabuhan dan Dermaga 06. Pejabat Hasil Bumi ….............................................................................................................................. 3

  07. Jabatan Tanah dan Ukur.......................................................................................................................... 4

  08. Jabatan Pengairan dan Saliran 09. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am...................................................................................................... 5

  10. JHEAINS 11. Jabatan Perikanan 12. Jabatan Bendahari Negeri....................................................................................................................... 6

  13. Jabatan Muzium Sabah............................................................................................................................ 7 - 8

  14. Jabatan Kerja Raya.................................................................................................................................. 9

  i

 • 15. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah 16. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.................................................................................. 10

  17. Jabatan Pertanian.................................................................................................................................... 11 - 12

  18. Perpustakaan Negeri............................................................................................................................... 12

  19. Jabatan Keretapi Negeri Sabah.............................................................................................................. 13 - 14

  20. Jabatan Hidupan Liar 21. Jabatan Air …......................................................................................................................................... 15

  22. Jabatan Perhutanan Sabah.................................................................................................................... 16 - 17

  23. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.............................................................................................. 17

  24. Jabatan Perancang Bendar dan Wilayah............................................................................................... 18

  25. Kementerian Belia dan Sukan, 26. Korporasi Pembangunan Desa (KPD).................................................................................................... 19

  27. SAFODA 28. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 29. Lembaga Sukan Negeri Sabah 30. Lembaga Bandaran Kudat / Majlis Daerah............................................................................................. 20

  31. Lembaga Industri Getah Sabah 32. Jabatan Arkib Negeri Sabah.................................................................................................................... 21

  33. Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar (LPPB)......................................................................... 22

  ii

 • NAMA JAB / KEM /

  AGENSI KOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210501 UNDANG-UNDANG AM I 9:00 – 12:00 (pm) 17 Jun (Rab)(online) 9:00 – 12:00 (pm) 23 Okt (Jum)

  (online)

  210502 UNDANG-UNDANG AM II 9:00 – 12:00 (pm) 16 Jun (Sel)(online) 9:00 – 12:00 (pm) 06 Nov (Jum)

  (online)

  210503 UNDANG-UNDANG SIVIL 9:00– 12:00 (pm) 15 Jun (Isn)(online) 9:00 – 12:00 (pm) 20 Nov (Jum)

  (online)

  210504 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAAN 9:00– 12:00 (pm) 18 Jun (Kha)

  (online) 9:00 – 12:00 (pm) 26 Nov (Kha)

  (online)

  253501 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI 9:00 – 12:00 (pm) 19 Jun (Jum) 9:00 – 12:00 (pm) 27 Nov (Jum)(online)

  259501 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI 9:00 – 12:00 (pm) 19 Jun (Jum) 9:00 – 12:00 (pm) 27 Nov (Jum)(online)

  210201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29

  210201A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perlembagaan Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan 9:00 – 12:00 (pm) 07 Julai (Sel) 9:00 – 12:00 (pm)

  26 Nov (Kha) (online)

  210201B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Protokol dan Etiket Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian 8:30 – 11:30 (am) 05 Nov (Kha)

  (online)

  210201C Ujian Pengambilan Nota Trengkas (50 P.S.M) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian 10:00 -11:00 (am) 03 Nov (Sel)

  (online)

  210201D Ujian ICT Skills Assessment & Certification ( ISAC ) 2:00 - 3:00 (pm) 11 Jun (Kha)(online) 10:00 -11:00 (am) 30 Okt (Jum)

  (online)

  210201E Undang-Undang Umum Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian 8:30 – 11:30 (am) 05 Nov (Kha)

  (online)

  210301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19

  210301A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan AwamNegeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor 9:00 -10:00 (am) 10 Jun (Rab)

  (online') 10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)

  (online)

  210301B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 9:00 -10:00 (am) 11 Jun (Kha)

  (online') 10:00 -11:00 (am) 28 Okt (Rab)

  (online')

  210301C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) 2:00 -3:00 (pm) 11 Jun (Kha)(online') 10:00 -11:00 (am) 30 Okt (Jum)

  (online)

  1

 • NAMA JAB / KEM /

  AGENSI KOD PEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (PKP), GRED N19 210302A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri

  Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor 9:00 -10:00 (am) 10 Jun (Rab) 10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)

  (online)

  210302B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri 9:00 -10:00 (am)

  11 Jun (Kha) (online) 10:00 -11:00 (am)

  28 Okt (Rabl) (online)

  210302C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) 2:00 -3:00 (pm) 11 Jun (Kha)(online) 10:00 -11:00 (am) 30 Okt (Jum)

  (online)

  210303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT, GRED N19

  210303A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor 9:00 -10:00 (am) 10 Jun (Rab) 10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)

  (online)

  210303B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri 9:00 -10:00 (am) 11 Jun (Kha)

  (online) 10:00 -11:00 (am) 28 Okt (Rabl)

  (online)

  210303C Ujian Pengambilan Nota Trengkas ( 30 P.S.M) 9:00 -10:00 (am) 11 Jun (Kha)(online) 10:00 -11:00 (am) 03 Nov (Sel)

  210303D Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) 9:00 -10:00 (am) 11 Jun (Kha)(online) 10:00 -11:00 (am) 30 Okt (Jum)

  (online)

  210304 PEPERIKSAAN PERKHIMATAN PEMBANTU PENYEDIA MAKANAN, GRED N19

  210304A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor 9:00 -10:00 (am) 10 Jun (Rab) 10:00 -11:00 (am)

  27 Okt (Sel) (online)

  210304B Tatacara Penyediaan Makanan 2:20 – 3:20 (pm) 11 Jun (Kha)(online) 10:00 -11:00 (am) 30 Okt (Jum)

  (online)

  210401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11

  10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)(online)

  210402 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11 9:00 – 10:00 (am) 10 Jun (Rab)

  online) 10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)

  (online)

  ABATAN CETAK KERAJAAN

  237301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENERBITAN, GRED N19, JABATAN CETAK KERAJAAN

  237301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 2:00 -3:00 (pm) 10 Jun (Rab)(online) 10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)

  (online)

  237301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  237302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN CETAK KERAJAAN

  237302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 2:00 -3:00 (pm) 10 Jun (Rab)online) 10:00 -11:00 (am) 27 Okt (Sel)

  (online)

  237302B Subjek Jabatan 9:00 – 10:00 (am) 25 Jun (Kha) Tarikh dan masa peperiksaan ak