Taklimat GST

Download Taklimat GST

Post on 20-May-2015

13.624 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Cukai Barang dan PerkhidmatanGoods and Services Tax (GST) Taklimat Isu Pelaksanaan GST Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah Darul Aman 6 Mei 2010</li></ul> <p> 2. 3. 4. Kenapa perlu GST? Mengatasi kelemahan di dalam cukai jualan dan cukai perkhidmatan Mengurangkan kebergantungan kepada hasil cukai langsung dan petroleum Efektif &amp; efisienSumber hasil yang stabil 5. Kenapa perlu GST? 6. Kenapa perlu GST? 49% 17% 40.4% hasil petroleumSumbangan cukai langsung Sumbangan cukai tidaklangsung hasil negara (2009) 7. 8. Jenis-jenis cukai Cukai tidak langsung Duti Kastam Duti EksaisCukai Jualan Cukai Perkhidmatan Cukai langsung Cukai Korporat Cukai Pendapatan Individu Cukai Keuntungan Harta Tanah Duti Setem 9. Kategori pembekalan(supply) Apakah GST? 4% </p> <ul><li><ul><li>Berkadar standard</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>(standard rated supply) </li></ul></li></ul> <p>0% </p> <ul><li><ul><li>Berkadar sifar</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>(zero rated supply) </li></ul></li></ul> <p>GST </p> <ul><li><ul><li>Dikecualikan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>(exempt supply) </li></ul></li></ul> <p>3 10. Bagaimana GST dilaksanakan (kadar standard) Apakah GST? Pemborong menuntut kembali GST Pengilang menuntut kembali GST Peruncit menuntut kembali GST KadarGST yang dibayar pengguna 4%Pengilang Pemborong Peruncit Pengguna 4% 4% 4% 4% 11. Apakah GST? Bagaimana GST dilaksanakan (kadar sifar) KadarGSTyang dibayar pengguna 0%Pengilang Pemborong Peruncit Pengguna Pemborong menuntut kembali GST Pengilang menuntut kembali GST Peruncit menuntut kembali GST 0% 0% 0% 0% 12. Bagaimana GST dilaksanakan (dikecualikan)Apakah GST? Pembekal Hospital swasta Pesakit Pembekal menuntut kembali GST HospitalTIDAK BOLEHmenuntut kembali GST Tiada GSTyang dibayar pengguna 4% 4% GST 13. 14. Cadangan model GST GST 4% CJP 5%, 10% &amp; spesifik GST bukan cukai tambahan atau cukai baru tetapi menggantikan cukai kepenggunaan sedia ada 15. Konsep asas GST Apakah GST? Peniaga boleh menuntut kembali GST dibayar atas input perniagaan 16. Senarai bekalan berkadar sifar Cadangan model GST 0% Produk pertanian - padi, sayuran segar dll Barang makanan -beras, tepung, gula, garam, minyak masakBinatang ternakan lembu, kambing, kerbau, khinzir Ayam &amp; itik termasuk telur Ikan, udang, kerang, sotong, siput dll </p> <ul><li><ul><li><ul><li>Bekalan elektrik bagi 200 unit pertama setiap bulan untuk pengguna domestik</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Bekalan air bagi 35 meter padu pertama setiap bulan untuk pengguna domestik </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Barang &amp; perkhidmatan yang dieksport</li></ul></li></ul></li></ul> <p> 17. Pembekalan dikecualikan Cadangan model GST GST Pengangkutan rel - KTM, ERL, LRT, MonorailBas sekolah, ekspres, henti-henti, pekerja, pengantaraPengangkutan air kapal, feri, bot, sampan Teksi &amp; kereta sewa Tol lebuhraya Rumah kediaman Tanah kegunaan umum Perkhidmatan kesihatan &amp; pendidikan swasta Perkhidmatan kewangan 18. Cadangan model GSTKerajaan Persekutuan &amp; Kerajaan Negeri</p> <ul><li>Tidak termasuk di dalam skop GST </li></ul> <ul><li>Kecuali yang diarahkan oleh Menteri Kewangan </li></ul> <p>Pihak Berkuasa Tempatan &amp; Badan Berkanun </p> <ul><li>Bekalan berkaitan dengan fungsi pengawalseliaan&amp; penguatkuasaan (P&amp;P) </li></ul> <ul><li>Tidak termasuk di dalam skop GST </li></ul> <ul><li>Aktiviti bukan P&amp;P akan dikenakan GST </li></ul> <ul><li>Aktiviti perniagaan cth: sewa dewan</li></ul> <ul><li>P&amp;P cth: cukai taksiran, lesen, penalti </li></ul> <p> 19. 20. Kenapa perlu dilaksanakan GST sedangkan sudah ada cukai jualan dan cukai perkhidmatan?1 </p> <ul><li><ul><li>SEBENARNYA:Cukai jualan dan cukai perkhidmatanmempunyai banyak kelemahan </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>kesan bertindih &amp; berganda ( cascading effect &amp; double taxation ) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>kesan cukai bertingkat ( compounding/pyramiding ) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>aktiviti pemindahan harga ( transfer pricing) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>terdapat elemen CJP yang terselindung dalam kos barangan yang di eksport </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 21. CJP Cukai bertindih dalam sistem cukai yang sama Cukai perkhidmatan pada kadar 5% PenggunaCaj: RM30,000 5% cukai perkhidmatan: RM1,500 Caj: RM 6,000 5% cukai perkhidmatan: RM300 Jumlah cukai yang dibayar = RM1,850 (RM1,500 +RM350)Caj: RM1,000 5% cukai perkhidmatan: RM50 Perkhidmatan Guaman Perkhidmatan Telekomunikasi Jurutera ProfesionalPengguna membayar = RM31,500 22. GST menghapuskan cukai bertindih GST pada kadar 5% Pengguna Caj: RM29,650 (RM30,000 RM350) 5% GST : RM1,482.50 Caj: RM 6,000 GST 5% : RM300 Jumlah cukai yang dibayar = RM1,482.50Caj: RM1,000 GST 5%: RM50 Penjimatan = RM367.50 Perkhidmatan Guaman Perkhidmatan Telekomunikasi Jurutera ProfesionalPengguna membayar= RM31,132.50 23. CJP Cukai berganda akibat pengenaan 2 jenis cukai Produk : Biskut Cukai jualan pada kadar 5% dan cukai perkhidmatan pada kadar5%Harga kilang : RM4.00 Cukai jualan 5% = RM0.20 Pengguna membayar = RM7.56 (RM7.20 + RM0.36) Harga belian: RM4.20 Harga jualan di hotel : RM7.20 (RM4.20 + RM3.00) Cukai perkhidmatan 5% = RM0.36 Cukai jualan sebanyak RM0.20 dimasukkan ke dalam harga jualanJumlah cukai sebenarnya =RM0.56 (RM0.36+RM0.20) 24. GST menghapuskan cukai berganda Produk : Biskut GST pada 5% Harga kilang : RM4.00 GST 5% = RM0.20 Pengguna membayar RM7.35 (RM7.00 + RM0.35)Jumlah GST yang dibayar RM0.35Harga belian : RM4.20 Harga jualan hotel : RM7.00 (RM4.00 + RM3.00)GST 5% = RM0.35 Penjimatan kepada pengguna = RM0.21 GST sebanyak RM0.20TIDAKdimasukkan ke dalam harga jualanJumlah cukai dibayar = RM0.35 25. CJP tidak berkesanCukai bertingkat Anggap CJP pada 10% PengilangPemborong PeruncitPengguna RM110 RM132 RM171.60 RM10 x 20% = RM2 (RM10 +RM2) x 30% = RM3.60 RM15.60 cukai dibayar RM10 RM 0 RM 0 Kos= RM100 Cukai jualan = RM10 Kos= RM110 Margin (20%) = RM22 Kos= RM132 Margin (30%) = RM39.60 RM10 cukai dikutip 26. PengilangPemborong PeruncitPengguna RM110 RM132 RM171.60 Kos= RM100 Margin (20%) = RM20 RM15.60 GST dibayar RM10 RM 2 RM 3.60 GST merupakan cukai yang berkesan kerana ia dikutip di setiap peringkatAnggap GST pada 10% GST (10%) = RM12 Kos= RM120 Margin (30%) = RM36 GST (10%) = RM15.60 Kos= RM100 GST (10%) = RM10 RM15.60 GST dikutip 27. PengilangPemborong PeruncitPengguna RM104 RM124.80 RM162.24 Kos= RM100 Margin (20%) = RM20 RM6.24 GST dibayar RM4 RM 0.80 RM 1.44 GST merupakan cukai yang berkesan kerana ia dikutip di setiap peringkatAnggap GST pada 4% GST (4%) = RM4.80 Kos= RM120 Margin (30%) = RM36 GST (4%) = RM6.24 Kos= RM100 GST (4%) = RM4 RM6.24 GST dikutip 28. GST akan menambah beban rakyat dan memiskinkan mereka terutama yang berpendapatan rendah dan menengah Jumlah CJP dan GST yang dibayar dalam sebulan 2 </p> <ul><li>SEBENARNYA:GST tidak akan memiskinkan rakyat </li></ul> <ul><li><ul><li>GST (4%) akan menggantikan cukai jualan (5% &amp; 10%) dan cukai perkhidmatan (5%) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Threshold = RM500,000 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Pada masa sekarang rakyat telah pun membayar cukai jualan dan cukai perkhidmatan (CJP) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Makanan dan keperluan asas tidak dikenakan GST</li></ul></li></ul> <p>miskinRM13.57 rendahpertengahantinggi RM51.04 RM110.75 RM225.70 RM12.37 RM45.10 RM96.81 RM197.58 CJP GST 29. </p> <ul><li>SEBENARNYA:Merekayang berpendapatan RM3,000 ke bawah dan tidak membayar cukai pendapatan</li></ul> <ul><li><ul><li>telahpun membayar cukai atas perbelanjaan mereka iaitu CJP</li></ul></li></ul> <p>GSTCJP RM79.57 sebulan RM70.08 sebulan Keseluruhan 3 GST akan membuatkan mereka yang tidak membayar cukai pendapatan sekarang perlu membayar cukai apabila GST dilaksanakan 30. </p> <ul><li>SEBENARNYA:</li></ul> <ul><li><ul><li>Model GST Malaysia telah mengambilkira corak perbelanjaan pengguna </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>makanan dan keperluan asas tidak dikenakan GST</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Model GST Malaysia adalah progresif </li></ul></li></ul> <p>4 GST adalah cukai yang regresif iaitu orang miskin perlu menanggung cukai yang lebih tinggi berbanding orang kaya RM12.37 miskin RM45.10 rendah RM96.81 pertengahan RM197.58 tinggi Purata bayaran GST sebulan 31. </p> <ul><li>SEBENARNYA:</li></ul> <ul><li><ul><li>GSTmerupakan salah satu langkah di dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Negara berpendapatan tinggi perlu mempunyai</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>sistem percukaian yang komprehensif, efisien, telus dan mesra perniagaan </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>peniaga yang patuh kepada peraturan seperti menyimpan rekod</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sekarang adalah masa yang sesuai</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ekonomi sedang berkembang naik </li></ul></li></ul></li></ul> <p>5 </p> <ul><li>Masa pelaksanaan GST yang tidak sesuai patut dilaksanakan selepas negara mencapai tahap negara berpendapatan tinggi </li></ul> <p>146 telah melaksanakanGST/VAT 32. Apabila GST dilaksanakan, inflasi akan naik dan akan memberi kesan negatif kepada rakyat8komponen IHP akan turun antara 0.08% dan 2.71%.</p> <ul><li>Pelbagai barangan &amp; perkhidmatan </li></ul> <ul><li>Restoran &amp; hotel </li></ul> <ul><li>Komunikasi </li></ul> <ul><li>Pengangkutan </li></ul> <ul><li>Hiasan, perkakasan dll </li></ul> <ul><li>Perumahan, air, elektrik, gas </li></ul> <ul><li>Pakaian &amp; kasut </li></ul> <ul><li>Minuman alkohol &amp; tembakau </li></ul> <p>6 </p> <ul><li>SEBENARNYA:</li></ul> <ul><li><ul><li>GST pada kadar 4% tidak akan menaikkan inflasi </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Indeks Harga Pengguna (IHP) akan turun sebanyak 0.10%</li></ul></li></ul> <p> 33. SEBENARNYA:Sememangnya akan berlaku sedikit kenaikan harga5 komponen IHP akan naik antara 0.67% dan 2.21%.</p> <ul><li>Pendidikan </li></ul> <ul><li>Perkhidmatan rekreasi &amp; kebudayaan </li></ul> <ul><li>Kesihatan </li></ul> <ul><li>Makanan &amp; minuman bukan alkohol </li></ul> <ul><li>Makanan di luar rumah </li></ul> <p>7 Rakyat tidak yakin Kerajaan boleh menangani isu kenaikan harga </p> <ul><li>pengenalan perundangan antiprofiteering </li></ul> <ul><li>penguatkuasaan dan pemantauan yang berkesan </li></ul> <ul><li>panduan harga kepada pengguna ( shoppers guide) </li></ul> <ul><li>pasaraya besar sebagai penentu harga </li></ul> <ul><li>strategi komunikasi yang berkesan </li></ul> <ul><li>pengguna menggunakan hak mereka </li></ul> <p>Kerajaan akan kawal aktivitiprofiteering 34. Contohshoppers guide 350 barang/perkhidmatan HARGA SEKARANG JANGKAAN PERUBAHAN HARGA HARGA BARU RM RM % RM Makanan dan minuman bukan akhoholmineral water (500m) 0.97 0.04 3.7% 1.01 soft drink carb. (325ml) 1.26 -0.05 -4.1% 1.21 cordial (840ml bot) 9.51 -0.39 -4.1% 9.12 mango juice (1l pack) 3.88 -0.01 0.4% 3.87 rice super 5% local (kg) 1.90 0.00 -0.2% 1.90 wheat flour (kg) 1.76 0.00 -0.2% 1.76 beef local (kg) 16.12 -0.03 -0.2% 16.09 pullet (chicken) (kg) 5.62 -0.01 -0.2% 5.61 ikan kembong (kg) 8.05 -0.02 -0.3% 8.03 udang kering (250gm) 7.65 -0.01 -0.2% 7.64 telur ayam grade B (10) 2.30 -0.01 -0.2% 2.29 Pakaian dan kasutfabric poly. cotton (m) 3.33 -0.12 -3.6% 3.21 t-shirt 6-12 yrs old (eh) 12.96 -0.37 -2.8% 12.59 babies cloth ( set) 18.44 -0.52 -2.8% 17.92 Makan di luar rumahroti canai (eh) 0.65 0.01 1.1% 0.66 mee goreng (1 person) 2.62 0.03 1.1% 2.65 nasi lemak 1.10 0.01 1.1% 1.11 35. Tiada jaminan daripada Kerajaan yang kadar GST 4% akan kekal 8 </p> <ul><li>SEBENARNYA: </li></ul> <ul><li><ul><li>GST dilaksanakan sebagai usaha untuk menyusun semula struktur cukai negara </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Bukan hasrat utama Kerajaan untuk menambahkan hasil </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>hanya mahukan sumber hasil yang stabil</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>tidak terlalu bergantung kepada cukai pendapatan dan hasil petroleum</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Berdasarkan kepada pengalaman lalu </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>cukai jualan telah mula dilaksanakan pada tahun 1972, kadarnya hanya pernah dinaikkan sekali sahaja iaitu pada tahun 1983 </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>kadar cukai perkhidmatan tidak pernah dinaikkan semenjak ia diperkenalkan pada tahun 1975 </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 36. </p> <ul><li>SEBENARNYA:</li></ul> <ul><li><ul><li>Peniaga akan hanya menanggung kos pelaksanaan GST pada tahap yang rendah </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>40% peniaga yang akan berdaftar di bawah GST telah pun dilesenkan di bawah CJP </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>kadarthresholdyang ditetapkan adalah RM500,000 iaitu lebih tinggi dari kadarthresholddi dalam cukai jualan dan kebanyakan sektor di dalam cukai perkhidmatan </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>sudah mempunyai pengalaman, pengetahuan, sistem perakaunan dan perkomputeran</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Kerajaan akan memberi bantuan kepada PKS </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>sistem perakaunan GST </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Kos melaksanakan GST juga kurang kerana kurangnya karenah birokrasi </li></ul></li></ul></li></ul> <p>9 Kos melaksanakan GST di pihak peniaga adalah tinggi yang mana akhirnya kos ini akan ditanggung oleh pengguna 37. Fahami konsep asas GST Ketahui barang yang tidak dikenakan GST Kenalpasti peniaga berdaftar atau tidak dengan GST Gunakan hak anda sebagai pengguna Bandingkan harga Buat aduan Berbelanja secara berhemah Minta dan periksa resit Jadilah pengguna bijak 38. Sekian Terima kasih Panel Kajian Semula Cukai Kementerian Kewangan [email_address] 03-8890 6510 </p>