tajuk=evolusi komputer

Download TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  1/9

   TAJUK =EVOLUSIKOMPUTER

  NAMA KUMPULAN

  1.NG YAN RU2.NURALIA IRDINA BINTI MUKRI

  3.NURUL AIN SYAHMIMI BINTI JAILANI

  4.SITI HAJAR AQILAH BINTI MOHD HABNAPIAH

  NAMA GURU AHMAD SYAHRIL BIN MOHD NAPIAH

  06.04.2015

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  2/9

  ISI KANDUNGAN

  1.Maksud evolusi komu!e"

  #.Komu!e" $e%e"asi e"!ama

  &.'o%!o( $am)a"*.Komu!e" $e%e"asi kedua

  +.'o%!o( $am)a"

  ,.Komu!e" $e%e"asi ke!i$a

  -.o%!o( $am)a"

  /.Kesimula%0."umusa%.

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  3/9

  MAKSUD EVOLUSIKOMPUTER

  Seiring dengan perubahan kemajuan peralatan

  dalaman(tiub vakum,transistor,litar bersepadu atau

  mikropemproses)yang digunakan dalam komputer

  Perubahan ini dapat dilihat dengan jelas daripada

  cara komputer beroperasi

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  4/9

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  5/9

  'ONTO GAM2AR

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  6/9

  KOMPUTER GENERASIKEDUA

  $e%e"asi kedua310+,410,&5

  14Memu%6ai !"a%sis!o" u%!uk me%$a%!ika% !iu) vakum dikomu!e"

  #41 !"a%sis!o" )e"samaa% de%$a% *7 !iu) vakum

  &4!idak me%$(asilka% )a%6ak (a)a8me%$u%aka% kuasaelek!"ik 6a%$ le)i( keil

  *4ada $e%e"asi i%i kela9ua% em"osesa%%6a

  :a%!as:sai;%6a 9au( le)i( keil

  :le)i( )e"kuasa da"iada $e%e"asi e"!ama.

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  7/9

  'ONTO GAM2AR

  1. #.

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  8/9

  RUMUSAN

  Kesimula%%6a iala( aa)ila mem)ia"aka% TMK maka ia%6a!idak (a%6a me"u9uk keada e%$$u%aa% komu!e" sema!a4

  ma!a !e!ai le)i( luas dima%a meli)a!k% se)a"a%$ !ek%olo$i6a%$ mem)ole(ka% komu%ikasi )e"laku<

 • 8/18/2019 TAJUK=EVOLUSI KOMPUTER

  9/9

  RUJUKAN1.buku score A+spm=Encik Ismail

  2.nota

  3.www.google.com.my/webhp?sourcei=chorme!

  instant"ion=1"esp#=2"ie=$%&!'()=%I$*2,

  #akum

  -.www.google.com.my/webhp?sourcei=chorme!

  instant"ion=1"esp#=2"ie=$%&!'()=%A0I0%