tajna molitve lekcije - nevil

Download Tajna Molitve Lekcije - Nevil

Post on 19-Jan-2016

88 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAJNA MOLITVE LEKCIJA 1, 2, 3, 4, i 5. NEVIL GODARD NA SRPSKOM

  Ne kritikujem pojedine crkve ili grupe, ali ima onih koje vjeruju da niko izvan njihove crkve jo uvijek nije spaen. Ja sam roen kao protestant. Razgovarate sa protestantom postoji samo jedan hridanin, protestant. Priate sa katolikom pa, ne postoji nita na ovome svijetu to je hridanin a da nije katolik. Razgovarate sa Jevrejem, hridani su bezbonici a Jevreji su izabrani narod. Priate sa muslimanom, Jevreji i hridani su nevjernici. Priate sa nekim petim i svi prethodni su toliki grijenici da ih se ne smije ni tadi. S kime god da razgovarate, uvijek su ba oni izabrani. Ako vjerujete da morate biti jedan/jedna od ovih da biste bili spaeni, jo uvijek ste ludak koji se krije iza ovih sujevjerja i predrasuda iz prolosti, i preklinjete da ne budete oideni. Neki od vas mi govore: Ne traite od mene da se odreknem vjerovanja u Isusa ovjeka, ili Mojsija ovjeka ili Petra ovjeka. Kada traite da se odreknem vjerovanja u ove likove, traite previe. Ostavite mi ova vjerovanja, jer me tjee. Mogu vjerovati da su ivljeli na zemlji i paralelno pratiti Vae psiholoke interpretacije njihovih pria. Ja kaem, izaite iz mrtve prolosti. Izaite iz toga groblja i hodajte, sa znanjem da ste Vi i Otac jedno, i da je Otac, kog ljudi zovu Bogom, Vaa svjesnost. To je jedini zakon stvaranja u svijetu. ega ste svjesni da Jeste? Iako ne moete vidjeti svoj cilj ogranienim fokusom svog trodimenzionalnog uma, Vi ste sada ono to ste pretpostavili da Jeste. Zbog sporosti proticanja vremena ovdje, esto ne uspijevate da vidite vezu izmeu Vae unutranje prirode i svijeta koji o njoj svjedoi. U stvari, do dana dananjeg, on vjeruje da je on inicirao elju da me dovede kudi. Moj stari prijatelj Abdulah mi je prosto rekao: Ti Jesi na Barbadosu, Nevile. eli da bude tamo; a gdje god eli biti, tamo si. ivi kao da Jesi, i bide.

  Postajemo olienje onoga ime se hranimo psihiki. Dakle, one patke nisu mogle biti ujutru hranjenje kukuruzom, popodne ribom i neim tredim navee. Morala je to biti potpuno drugaija ishrana. U naem sluaju, ne moemo uzeti malo meditacije ujutru, psovku popodne i neto trede navee. Moramo se baciti na mentalnu dijetu, tokom jedne sedmice moramo u potpunosti izmijeniti nau mentalnu hranu. to je god istinito, to je god poteno, to je god pravedno, to je god isto, to je god divno, to je god na dobrom glasu, i jo ako ima koja dobrodetelj, i ako ima koja pohvala, o tome mislite. (Filipljanima 4:8). Kako ovjek misli u svom srcu, takav je. Ako bih sada izdvojio jednu vrstu mentalne hrane koju elim da izrazim unutar svog svijeta i hranio se njome, postao bih ona. Dopustite mi da vam ispriam zato danas radim ovo to radim. Bilo je to 1933. godine u Njujorku, i moj stari prijatelj Abdulah, sa kojim sam uio hebrejski pet godina, je bio na samom poetku iskorjenjivanja svih mojih sujevjerja. Kada sam doao k njemu, bio sam pun sujevjerja. Nisam mogao jesti

 • meso, nisam mogao jesti ribu, nisam mogao jesti piletinu, nisam mogao jesti nita od ovoga to ivi na svijetu. Nisam pio, nisam puio i ulagao sam ogroman napor da ivim u celibatu. Abdulah mi je rekao: Nedu ti redi lud si, Nevile, ali jesi, zna Sve te stvari su glupost. Ali ja nisam mogao vjerovati da su glupost.

  Autori Biblije nisu pisali istoriju, pisali su veliku dramu uma, koju su ogrnuli u odijelo istorije i prilagodili ogranienom kapacitetu nekritikih masa koje mnogo ne razmiljaju. Znate da je svaka pria iz Biblije Vaa pria, da, kada pisci u istu priu ubace desetine likova, u stvari pokuavaju da Vam prikau razliite umne stavove koje moete zauzimati. Shvatili ste to, jer sam izabrao desetak ili moda vie pria i interpretirao ih za Vas.

  TAJNA MOLITVE

  Tajna biblijske molitve, kao to nam je ispriano u formi parabole, je da moli i nikada ne gubi srce. Jedna takva parabola govori nam o udovici koja je stalno dolazila sudiji, moledi za oslobaanje. U poetku on nije odgovarao, a onda je rekao sebi: Iako se ne plaim Boga, niti zazirem od ijednog oveka, donedu joj oslobaajudu presudu, jer me je izmorila njenim mnogobrojnim dolascima. Parabola, kao i snovi, sadri nebrueni dragi kamen istine. Ova parabola insistira na istrajnosti u ovladavanju umetnodu molitve. Jednom kada njom ovladate vi dete iveti u stanju zahvalnosti, i kroz itav dan dete govoriti sebi iznova i iznova: Hvala ti, Oe. Najefektnija molitva moe se proitati u 11. poglavlju Jevanelja po Jovanu, stih 41-42: Oe, hvala ti to si me usliio, jer me ti svagda uslii. U ovom poglavlju, ispriana je pria o jednome koji je umro i naizgled otiao sa ovoga sveta. Ali istina je da niko nije mrtav u odnosu na vas, ako znate kako da molite. Moda ne moete vie da dodirnete, vidite ili ujete voljene osobe svojim smrtnim ulima ali ako znate kako da date zahvalnost, moete se pokrenuti iz vaeg tela tame u svet svetlosti i sresti svoje voljene tamo. Stoga, onaj koji je nauio kako da moli otkride veliku tajnu punog i sretnog ivota. U 33. poglavlju, stih 18, Knjige Postanja, Jerusalim je nazvan Sihem i reeno je: Jakov doe sredno u grad Sihem u zemlji Hananskoj, i tamo on naini oltar i nazva ga El Elohej Izrael, to znai Bog Izraela. Orijentiudi sebe prema Sihemu (jedinom ispravnom pravcu), Jakov je ostao u El Elohej Izraelu, to znai siguran u umu, telu, ili posedu. Reeno nam je da se Danijel orjentisao na otvorenom prozoru, sa kog je gledao prema Jerusalimu. I oni u Muhamedskom svetu se mole okrenuti prema onom to zovu Meka. Ali zbog toga to se hridanstvo odigrava unutar individue, sveti spis govori o unutranjem Jerusalimu, a ne uopte o spoljanjem. Kada se molite, nemojte padati niice na zemlju i

 • zuriti u neku daleku taku na istoku, ved prosto mentalno dovedite sebe u stanje ispunjene elje. Iako je ova tehnika jednostavna, zahteva praksu da biste njom ovladali. Va istinski pravac je prema spoznaji onoga to elite. Nakon to ste spoznali ta elite, postavite sebe direktno ispred nje razmiljajudi izstanja njenog ispunjenja. Utiajte sve misli i dopustite da se vrata vaeg uma otvore. Onda uite u vau elju. Ostanite sa vaom imaginacijom kao sa vaim prijateljem. Ponite sa mislima da je imaginacija neto odvojeno od vas samih, i na kraju dete spoznati da ste vi sada ono to ste prethodno zvali svojom imaginacijom. Mogude je amputirati ruku, nogu, ili razliite delove tela ali imaginacija ne moe biti amputirana, jer je ona vae veno Sopstvo! Dopustite mi da vam pokaem na ta mislim. Dok stojim ovde u Los Anelesu, moda elim da budem negde drugde.Vreme i novac mi moda to ne doputaju, ali u mojoj imaginaciji mogu zamisliti da sam ved tamo. Sada, kroz isti akt imaginacije sa moje strane, Bog prenosi ovo telo. Ako pretpostavim da sam u Njujorku, bilo ko od onih o kojima mislim u Los Anelesu moraju biti tri hiljade milja daleko. Ne mogu vie da mislim o njima kao da se nalaze dole nie niz ulicu ili na brdima zapadno od mene. To mi je test. Re molitva znai: pokrenuti se ka, pridi, delovati ili biti u blizini neega. Usmeravajudi sebe ka Njujorku, ja inim pokret, prilazak njemu. Dok delujem kao da sam u njegovoj blizini, vidim svoje prijatelje relativno u odnosu na Njujork. inedi ovo, potpuno verujem u svoju imaginaciju, znajudi da je ona bide koje ini pokret. Blejkove rei su istinite: ovek je sav imaginacija, i Bog je ovek i postoji u nama kao i mi u njemu. ovekovo Besmrtno Telo je Imaginacija, i ona je Sam Bog. Moete se kretati ne samo u prostoru, ved i u vremenu i ispuniti svaku vau elju. Molitva ne mora biti ograniena samo na ono to osoba zove sobom. Moete se moliti za druge, osedajudi da sada imaju ono to su nekada eleli, jer osedanje je pokret. Prvi kreativni akt zapisan u Svetom pismu je pokret; Postanje 1, stih 2: Duh Boiji lebdee nad vodama. Jedan prijatelj je nedavno imao fantastinu viziju, za vreme koje je upitao: Da li sam bilo ta nauio? i ja sam mu odgovorio: Da, nauio si kako da se krede. Onda se sve preobrazilo, dok se konflikt smanjivao, stradara je postala zamak, bojno polje more zrele penice, i on je bio ispraden ka svom venom domu. Molitva je pokret. To je uenje kako se kredete prema promeni bilansa vaeg bankovnog rauna, branog statusa, ili socijalnog okruenja. Nauite kako da ovladate umetnodu pokreta jer poto ste se pokrenuli, promena poinje da se uzdie iz dubina. Tehnika molitve je ovladavanje vaim unutranjim pokretom. Ako vidite ono to biste eleli da promenite, pokrenite se u vaoj imaginaciji ka poziciji koju biste zauzeli poto je promena zauzela mesto. Sve i svako u vaem svetu je projekcija vas samih. Bilo koji zahtev od drugih, koji ste vi uli, ne treba da bude ignorisan, jer dolazi od vas samih! Vi ste se spustili iz sveta svetlosti da biste ograniili sebe u ovom telu tame. Sada samo varnica beskonanog sveta svetlosti, jednoga dana dete se setiti tog sveta i probuditi, ali u meuvremenu morate da nauite da koristite mod sopstvenog uma. Setivi se beskonanog

 • sveta svetlosti, ja sada znam da je sve to vidim u stvari ja, da su sve stvari sadrane u meni. Molitva je psiholoki pokret. Ona je umetnost kretanja od problema ka njegovom reenju. Kada me prijateljica zove, govoredi mi problem, mi sputamo slualice, i ja odmaknem od stanja problema ka njegovom reenju zamiljajudi da ujem istu gospou koja mi govori kako je problem sada reen. Prijatelj je nedavno podelio ovaj san sa mnom: Mi smo u bati i on mi je ispriao sve svoje elje, na ta sam mu ja rekao: Nemoj da ih eli, ivi ih! Ovo je istina. elja je razmiljanje o neemu. iveti je razmiljanje iz neega. Nemojte da idete kroz ivot eledi. ivite svoju elju. Zamislite kako je ved ispunjena. Verujte da je istina; jer pretpostavka, iako neosnovana, ako u njoj istrajete postade neosporna injenica. Kada uite umetnost molitve, istrajnost je neophodna, kao to nam je reeno u prii o oveku koji je, dolazedi nodu, rekao: Prijatelju, pozajmi mi tri vekne hleba. Iako je njegov prijatelj odgovorio: Kasno je, vrata su zatvorena, moja deca su u krevetu, i ja ne mogu da siem dole da te usluim, zbog o