tabela 8. spotkania i wizytacje rzecznika praw ... i wizyty... · 58. regionalny szpital - oddział

Download Tabela 8. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw ... i wizyty... · 58. Regionalny Szpital - Oddział

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

9

Tabela 8. Spotkania i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastpczyni RPO, Zastpcw Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pracownikw Biura RPO w III

kwartale 2016 r.

1. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z Sekcj

Praw Czowieka przy Okrgowej Radzie Adwokackiej w Biurze

RPO.

01.07.2016 r.

2. Udzia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

uroczystociach pogrzebowych red. Janiny Paradowskiej. Krakw.

02.07.2016 r.

3. Dom Pomocy Spoecznej Hostel im. Jana Pawa II w Otwocku

badanie w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

04-05.07.2016 r.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotka si z

przedstawicielami stowarzysze zrzeszajcych sdziw, w tym

sdziw rodzinnych. Warszawa.

05.07.2016 r.

5. Udzia Zastpczyni Rzecznika Sylwii Spurek w posiedzeniu

Komisji Praw Czowieka, Praworzdnoci i Petycji: Informacja o

dziaalnoci Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz stanie

przestrzegania wolnoci i praw czowieka i obywatela. Warszawa.

05.07.2016 r.

6. Pomieszczenia dla Osb Zatrzymanych przy Komendzie

Powiatowej Policji w Posku badanie w ramach Krajowego

Mechanizmu Prewencji.

06.07.2016 r.

7. Udzia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

spotkaniach konsultacyjnych w woj. zachodniopomorskim w

ramach spotka regionalnych.

0607.07.2016 r.

8. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar otworzy Punkt

Przyj Interesantw w Supsku. Spotkanie z prezydentem Supska

oraz z mieszkacami. Krzysztof Szerkus Penomocnik Terenowy

RPO w Gdasku, ukasz Kuczyski Starszy radca, Kamil Dunaj

Radca, Agnieszka liwiska-Woniak Radca administracyjny.

07.07.2016 r.

9. Pomieszczenia dla Osb Zatrzymanych przy Komendzie

Powiatowej Policji (Warszawa-Zachd) w Starych Babicach

(jednostka zamknita) badanie w ramach Krajowego Mechanizmu

Prewencji.

07.07.2016 r.

10. Spotkanie Aleksandry Wentkowskiej Penomocnika Terenowego w

Katowicach z Dyrektorem Zakadu Karnego w Lublicu.

07.07.2016 r.

11. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

rodkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON

w Koszalinie.

08.07.2016 r.

12. Spotkania konsultacyjne w wojewdztwie zachodniopomorskim

Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Udzia w

Festiwalu ,,Media i Sztuka. Debaty i rozmowy o wanych

ksikach. Punkt Informacyjny Biura Rzecznika Praw

0809.07.2016 r.

10

Obywatelskich. Magdalena Wilczyska Asystentka Rzecznika,

Barbara Imioczyk Dyrektor Zespou, Agnieszka Jdrzejczyk Z-ca

Dyrektora Zespou, Joanna Troszczyska-Reyman Gwny

specjalista, Marek Guzanowski Gwny specjalista, Dariusz Supe

Starszy radca administracyjny, Anna Dobrzyn Starszy radca. Nowe

Marzy, Supsk, Koszalin, Darowo.

13. witokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy badanie w

ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

1114.07.2016 r.

14. Spotkanie w Urzdzie Miasta Poznania z inicjatywy Rzecznika

Praw Obywatelskich Adama Bodnara, dotyczce sytuacji

migrantw romskich w Poznaniu. Anna Baszczak Dyrektor

Zespou, Joanna Subko Radca.

12.07.2016 r.

15. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z Prezes

ZUS. Warszawa.

13.07.2016 r.

16. Wykad Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

Akademii Sztuk Przepiknych podczas Przystanku Woodstock.

Kostrzyn nad Odr.

13.07.2016 r.

17. Uruchomienie i prowadzenie Namiotu Praw Czowieka RPO na

terenie Przystanku Woodstock. Prowadzenie debat, warsztatw,

przyjmowanie interesantw, wnioskw i skarg. Marcin Soniak

Naczelnik Wydziau, Joanna Troszczyska-Reyman, Dariusz Supe

Starszy Radca Administracyjny, Karolina Miksa Starszy radca.

Kostrzyn nad Odr.

1317.07.2016 r.

18. Spotkanie Zastpcy Rzecznika Krzysztofa Olkowicza z Minister

Edukacji i Nauki. Warszawa.

14.07.2016 r.

19. Spotkanie Zastpczyni Rzecznika Sylwii Spurek z

przedstawicielami stowarzyszenia Homo Faber dotyczce

wsppracy w obszarze przemocy w rodzinie.

14.07.2016 r.

20. Spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z

mieszkacami Skwierzyny, Kszycy, Lenej i Midzyrzecza.

Magdalena Wilczyska Asystentka RPO.

1415.07.2016 r.

21. Przyjcia Interesantw w Kujawsko-Pomorskim Urzdzie

Wojewdzkim w Bydgoszczy przez pracownikw Biura

Penomocnika Terenowego w Gdasku.

15.07.2016 r.

22. Udzia Zastpcy Rzecznika Krzysztofa Olkowicza w

uroczystociach z okazji 97 Rocznicy powstania Polskiej Policji w

Warszawie. Warszawa.

16.07.2016 r.

23. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z

osadzonymi w areszcie w Biaoce z okazji Midzynarodowego

Dnia Praw Winiw. Warszawa.

18.07.2016 r.

11

24. Briefing prasowy Zastpcy Rzecznika Krzysztofa Olkowicza w

Biurze RPO z okazji Midzynarodowego Dnia Winia. Warszawa.

18.07.2016 r.

25. Badanie tematyczne warunkw odbywania kary w jednostkach

penitencjarnych przez osoby w wieku 75+. Micha Kleszcz Gwny

specjalista i Dominika Iwan Referent. Krakw, Nowa Huta,

Tarnw.

18.07.2016 r.

26. Kontrola przestrzegania praw i wolnoci obywatelskich onierzy 21

Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosawiu. Tomasz

Oklejak Naczelnik Wydziau.

18-19.07.2016 r.

27. Domy Pomocy Spoecznej Zgromadzenia Sistr Franciszkanek

Rodziny Maryi w Augustowie badanie w ramach Krajowego

Mechanizmu Prewencji. Udzia Zastpcy Rzecznika Krzysztofa

Olkowicza.

1821.07.2016 r.

28. Udzia Aleksandry Wentkowskiej Penomocnika Terenowego w

Katowicach w uroczystych obchodach wita Policji. Gliwice.

19.07.2016 r.

29. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z

wadzami miasta Opola. Andrzej Stefaski Gwny Koordynator ds.

Projektw Regionalnych, ukasz Kosiedowski Naczelnik Wydziau

Opole, Dobrze Wielki.

20-21.07.2016 r.

30. Kontrola przestrzegania praw i wolnoci obywatelskich

funkcjonariuszy Suby Celnej w Olsztynie. Wojciech Kardacz

Gwny specjalista.

2022.07.2016 r.

31. Badanie tematyczne warunkw odbywania kary w jednostkach

penitencjarnych przez osoby w wieku 75+. Micha Kosobudzki

Specjalista i Sawomir Tkacz. Kielce, Piczw.

21.07.2016 r.

32. Badanie tematyczne warunkw odbywania kary w jednostkach

penitencjarnych przez osoby w wieku 75+. Sylwia Zimoch Radca.

Krzywaniec, Zielona Gra.

21.07.2016 r.

33. Badanie tematyczne warunkw odbywania kary w jednostkach

penitencjarnych przez osoby w wieku 75+. Katarzyna Sobaska-

Laskowska Penomocnik Terenowy RPO we Wrocawiu.

22.07.2016 r.

34. Kontrola przestrzegania praw i wolnoci obywatelskich

funkcjonariuszy Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie.

22.07.2016 r.

35. Udzia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

rozmowach z wadzami samorzdowymi i mieszkacami Opola i

Dobrzenia Wielkiego nt. decyzji o poszerzeniu granic miasta. Opole

i Dobrze Wielka.

22.07.2016 r.

36. Udzia Zastpcy Rzecznika Krzysztofa Olkowicza w XXXIV

emkowskiej Watrze oraz wystpienie nt. ochrony praw

mniejszoci zorganizowanej przez Zjednoczenie emkw. Zdynia.

23.07.2016 r.

12

37. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz

Zastpcy Rzecznika Krzysztofa Olkowicza z Dowdc Generalnym

Rodzajw Si Zbrojnych.

25.07.2016 r.

38. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz

Zastpczyni Rzecznika Sylwii Spurek z Rzecznikiem Praw

Pacjenta. Warszawa.

25.07.2016 r.

39. Pomieszczenia dla Osb Zatrzymanych Stray Granicznej w

Kostrzynie n/Odr (jednostka zamknita) oraz Zakad Karny w

Gorzowie Wielkopolskim badanie w ramach Krajowego

Mechanizmu Prewencji.

25.07.2016 r.

40. Przyjcia Interesantw w Urzdzie Miasta Szczecin przez

pracownikw Biura Terenowego w Gdasku.

Przeprowadzenie wizytacji w Zakadzie Karnym w Goleniowie oraz

w Areszcie ledczym w Szczecinie. ukasz Kuczyski Starszy

radca, Kamil Dunaj Radca

25-27.07.2016 r.

41. Udzia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

spotkaniu mediacyjnym w sprawie zmiany granic Opola i

Dobrzynia Wielkiego. Andrzej Stefaski Gwny Koordynator ds.

Projektw Regionalnych, ukasz Kosiedowski Naczelnik Wydziau.

26.07.2016 r.

42. Badanie tematyczne warunkw odbywania kary w jednostkach

penitencjarnych przez osoby w wieku 75+. Bartomiej Pawowski

Referent prawny. Wojkowice, Bytom.

26.07.2016 r.

43. Zakad Karny w Gorzowie Wielkopolskim badanie w ramach

Krajowego Mechanizmu Prewencji.

26-28.07.2016 r.

44. Udzia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

uroczystociach zwizanych ze wiatowymi Dniami Modziey.

Powitanie papiea Franciszka. Krakw.

27-28.07.2016 r.

45. Udzia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w

posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sdownictwa. Warszawa.

28.07.2016 r.