tabela 2 · 2008. 12. 24. · tabela 2 zanimanje ukupno 703 ntkvauflkarul r»dn!d poljoprivrednici...

12
Tabela 2 Zanimanje UKUPNO NtkvaUflkarul r»dn!d Poljoprivrednici 359 361 <a 22 6 Poljoprivrednici 350 428 21 15 6 Ribtri 11 - - - Lovci 1 - - - Šumski radnici 6 90» 21 7 - Uzgajivati lunu 1 704 - - - Poljoprivredne poslovođe S19 . . - Rudul Kopači rad* Oplemenjivati rudi Dubinski busati Rudari bitte neodređeni Industries! i : attU radnici Topioničari Obrađivati metali Monteri Električari Građevinari Obrađivati drvcu Korpari, ćetkari i plutari Proizvođači tekstila Dorađivati tekstila Prerađivati tekstila i kože Staklari i keramicari Hemiski i srodni radnici Prerađivati prehranbenih proizvoda Prerađivati duvana Grafičari i knjigovesci Ostali industriski i zanatski radnici MaSinisti i ložati Poslovođe i kontrolori Industriski i zanatski radnici bliže neodređeni Ukupno Vrite 1 grane delatnoitl R tvega rudnici uglja vadenle nafte i zemnog plina rudnici železne rude rudnici ostalih metalnih rudu rudnici neme- ulnlh ruda 703 663 17 289 12 793 3 259 2 320 11 390 9 465 7 470 10 900 9 103 7 308 251 195 162 247 162 9 670 29 443 1 784 6 090 12 997 26 045 561 13 470 989 22 938 2 922 1 619 1 254 5 545 114 2 020 5 064 4 051 3 136 336 246 755 500 47 23 286 197 347 165 358 260 17 16 26 11 14 14 146 3 93 20 13 6 13 33 23 1 679 417 127 51 23 7 1 2 403 1 234 1 202 17 15 536 62 149 4 73 32 68 9 122 20 363 172 16 kameno- lom! I maldanl petka 426 i I 200 tvega prolzv., pre- nos i rat- podrl* elek. energije plinara I koksare 1 013 98 9T7 3 420 321 21 715 494 292 49 61 766 214 113 17 9 201 19 3 8 14 726 261 17 - 739 18 38 2 2 766. 1 276 4 138 1 316 42 2 U 7 077 39 3 - 28 - - -' 11 735 - - - 959 - - - 4 221 - - 10 2 139 - - - 1 429 - 26 - 1 148 - - - 899 - - - 183 - - - 1 728 - - - 1 676 11 - 13 2 291 146 19 1 1 561 39 1 rafinerija nafte 1 prerada zemnog plina U 1 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 196

Upload: others

Post on 18-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tabela 2

Zanimanje

UKUPNO

NtkvaUflkarul r»dn!d

Poljoprivrednici 359 361 <a 22 6

Poljoprivrednici 350 428 21 15 6

Ribtri 11 - - -

Lovci 1 - - -

Šumski radnici 6 90» 21 7 -

Uzgajivati lunu 1 704 - - -

Poljoprivredne poslovođe S19 . . -

Rudul

Kopači rad*

Oplemenjivati rudi

Dubinski busati

Rudari bitte neodređeni

Industries! i : attU radnici

Topioničari

Obrađivati metali

Monteri

Električari

Građevinari

Obrađivati drvcu

Korpari, ćetkari i plutari

Proizvođači tekstila

Dorađivati tekstila

Prerađivati tekstila i kože

Staklari i keramicari

Hemiski i srodni radnici

Prerađivati prehranbenih proizvoda

Prerađivati duvana

Grafičari i knjigovesci

Ostali industriski i zanatski radnici

MaSinisti i ložati

Poslovođe i kontrolori

Industriski i zanatski radnici bliže neodređeni

Ukupno

Vrite 1 grane delatnoitl

R

tvega rudnici uglja

vadenle nafte i zemnog

plina

rudnici železne

rude

rudnici ostalih

metalnih rudu

rudnici neme- ulnlh ruda

703 663 17 289 12 793

3 259 2 320

11 390 9 465 7 470

10 900 9 103 7 308

251 195 162

247 162

9 670

29 443

1 784

6 090

12 997

26 045

561

13 470

989

22 938

2 922

1 619

1 254

5 545

114

2 020

5 064

4 051

3 136

336 246

755 500

47 23

286 197

347 165

358 260

17 16

26 11

14 14

146

3

93

20

13

6

13

33 23 1

679 417 127

51 23 7

1 2 403

1 234

1 202

17

15

536

62

149

4

73

32

68

9

122

20

363

172

16

kameno- lom! I maldanl petka

426

i I

200

tvega

prolzv., pre- nos i rat- podrl* elek.

energije

plinara I koksare

1 013 98 9T7 3 420

321 21 715 494

292

49

61 766

214

113

17 9 201 19 3

8 14 726 261 17

- 739 18 38

2 2 766. 1 276 4

138 1 316 42 2

U 7 077 39 3

- 28 - -

-' 11 735 - -

- 959 - -

- 4 221 - -

10 2 139 - -

- 1 429 - 26

- 1 148 - -

- 899 - -

- 183 - -

- 1 728 - -

- 1 676 11 -

13 2 291 146 19

1 1 561 39 1

rafinerija nafte 1 prerada zemnog plina

U 1

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

196

NK SLOVENIJA

Vrste grane delttnosii

1 i

crna metalur-

giji

obojena metalur-

gija nemetala

maiino- gndnja

metalo- prerađi- vaćka in- dustrija

brodo- gradnja

proizvod- nja elek- tričnih roaSina

elektro- industrija

hemiska industrija

industrija građevin- skog ma-

terijala

drvna industrija

industrija drvenjače celuloze i

ham'je

tekstilna industrija

industrija kozei Indus tri ja

1 6 947 3 143 3 M« 9 990 11 233 490 3 062 3 004 4 276 12 966 2 928 21 010 9 222

l 9110 946 1 026 1 309 2.699

3 9 3 3 13 4

4 9 3 3 13 4

S - - - - • -

6 - - - * - 7 T -• - - - 8 - r - - - 9 _

13 344 1 »3 1 847 4 187 973 2 949 809

1 1 4 2 112 7 6 4

1 1 4 2 9 3 6 4

76

10

11 7

12 11

13 -

14

22

8

223

223

16 2 ora

17 1 910

18 93

19 228

20 292

21 214

22 -

23 -

24 -

25 24

26 127

27 29

28 -

29

30 1

31 -

32 6R

33 929

34 238

724 2 124 6 511 6 922

762 19 839 1 143

380 MI 4 033 4 493

31 32 204 223

68 70 172 145

68 84 49 84

93 54 643 228

20 1 270

35 47

16

192

90

92 180

97 144

74 233

10

13

326

154

134

13

13

13

1

33 71 30

174 1 388 211

2 31 6

66 319 54

3 7 40

3 28 98

77 68

191 594

4 1

13 64

442 72

87 9 137

26

2 - 4 3 2

10 19- 671

- 560 11

21 29 6

203 689 153

5 27 1

53 156 23

40 83 15

112 203 42

- 2 -

2 11 733 -

- 953 • -

8 1 840 2 279

103

10

1 146

4

10

2

10

4

130 109 9 169 8 126 9 366

10 101 155 207 108 291 51 13

80 40 71 198 64 144 98 10

197

T«bel«2

Zanimanje

Vrit« I grane d a 1 a t n o • t I

Ukupno ivtga rudnici

«IH«

vađenje nafte I zemnog

plin*

rudnici železne

rudnici ostalih

metalnih ruda

rudnici

talnih ruda

kameno- lomi 1 majdani petka

.1

ivega

profcv., pre- nos I raa- podela elek,

energije

plinare 1 koksare

rafinerija nafte 1 prerada aemnog

_EÜ2«

Saobraća.)•. eaoU|«

Brodski navigatori i mallnisti

Vazduhoplovno letaćko caoblje

Zclezničko vozno osoblje

Vozati drumskih vozila

Rukovaod saobraćajem

Trgovinsko osoblje

Komercijalisti

Prodavači

OaoMJe taldte 1

Osoblje zaštite

Osoblje usluga

Administrativno I rukovode«« otobl|t

članovi pretatavnlčkih tela

Funkcioneri državne uprave

Rukovodeće osoblje ustanovi

Rukovodeće osoblje preduzeća

Službenici

Administrativno i rukovodeće osoblje bliže neodređeno

Stručnjaci i umetnici

Fizičari, hemićari i matematičari

Inžinjeri i tehničari

Biolozi i agronomi

Zdravstveno osoblje

Ekonomisti i pravnici

Kulturno prosvetni radnici

Politički radnici

Svestenici

Umetnici i sportski radnici

Stručnjaci i umetnici bliže neodređeni

11 660 341 293

47 - 7 - -

2 603 193 194

9 551 146 90

3 159 12 9

13 731 93 38

9 005 93 39

10 716 - "

26 948 169 109

10 733 140 90

16 119. 29 19

44 991 729 493

160 - -

934 - - 1 216 - - 3 584 94 32

39 087 671 491

917 4 1

5 450 210 147

672 - - 6 848 1 1

1 992 38 26

8 437 31 26

262 - - 1 011 - 2 043

30

1

27

2

6

6

18

3

3

39

2

24

»1 23

1

36

1 164

- - - - - f - - 2

- - - - - - - 3

29 - - 124 3 - - 4

9 6 14 918 68 2 1 5

1 - - 122 1 - • -

6

9 2 2 87« 19 1 . 7

9 2 2 869 14 1 - 8

- - - 7 1 - - 9

29 3 14 1 696 99 4 1 10

19 3 13 862 21 1 1 11

6 . 1 794 34 3 12

9 361 710 33

- - - - - - - 14

- - - - - - - 13

- - - 9 1 - - 16

6 3 8 771 42 9 - 17

113 20 26 7 989 667 28 3 18

19

2 903 227 3 1 20

200 - 1 1 21

2 220 213 2 - 22

8 - - - 23

109 - - - 24

264 14 - - 23

59 - - - 26

- - - - 27

- - - - 28

91 - - - 29

30

198

NR SLOVENIJA

Vrate i grane delatnosti

i i

crna metalur-

gija

obojena metalur-

giia

prerada neinetala

masino- gradnja

metalo-

vačka in- dustrija

gradnja

proizvod- nja elek-

mašina

eJektro- tndustrija

hemiska industrija

industrija gradevin-

industrija

industrija drvenjače celuloze i

tekstilna industrija

industrija koie i obuće

industrija

247 63 20

i - - - 3 - -. - , - - 4 102 3 - 7 1

5 33 56 21 71 61

6 110 . 3 1 1

2, 3 2 - 78 192 35 79

- 4 - 1

7 42 20 27

8 42 20 27

9

104

104

7 19 59 27 120 29 146 42 10

7 19 59 27 119 29 146 42 10

- . . . 1

10

11

12

109

S3

40

25

72

34

161

99

. 62

55

85

33

1 9 43 61 198 35 B3 28 3

9 24 55 9 56 24 152 42 4

186 307 328 1 212

14 - - - - - 13 - - - • - 16 2 - - - 1

17 24 11 20 40 102

18 761 175 198 789 890

19

3 20 38 62 111 23 126 42 6

54 287 290 245 882 187 1 086 372 73

20

21 17

22 233

23 - 24 21

25 34

26 25

27 - 28 - 29 2

30 •*

113

18

83

8 U

31 352

- - 2 9

12 25

1 3

337

3

288

11

24

9

28 238 178 27 99 82 338 30 15

1 7 88 3 1 7 19 6 2

27 233 68 17 56 36 259 34 11

- - - - • - - - - - 8 10 - 2 2 32 1 - - 4 12 7 30 17 46 9 1

- 3 - - 1 - 2 _ 1

199

Tabela 2

Zanimanje

Vrat« I grane dalatnoatl

I n <i u a t r i j a

prehran- bena in- dustrija

granata Industrija

industrija duvaaa

(Umaka industrija

Poljoprivreda

svega poljo- privreda

ribarstvo

Šumar

avtga

URJOJ nega i aritita

lov ekrplo- atactja (uma

Građevi-

UKUPNO

Nckvaliflkovanl radnici

Poljoprivrednici

Poljoprivrednici

Ribari

Lovd

Šumski radnici

Uzgajivači suma

Poljoprivredne poslovođe

Radari

Kopati ruda

Oplemenjivati ruda

Dubinski buiati

Rudari blue neodređeni

lodaetriaU 1 . ataU radnici

Topknicari

Obrađivati metala

Monteri

Električari

Građevinari

Obrađivati drveta

Korpari, četkan i plutari

Proizvođači tekstila

Dorađivati tekstila

Prerađivati tekstila i kože

Staklari i kenunicari

Hemiski i srodni radnici

Prerađivati prehranbenih proizvoda

Prerađivati duvana

Grafičari i knjigovead

3 009

S3

9

1

36

2

1 699

1 224

Ostali industriski i zanatski radnici 15 2 4 23

Maainieti i lotati 61 1) 2 4

Poslovođe i kontrolori 66 U 4 - Industriski i zanatski radnici

bliže neodređeni .

346 241 346 203 3B 9 973 2 427 39 7 IH 23 294 1

2 380 2 3T0 10 1 WO 394 4 722 9 643 2

341 291 341 270 21 7 230 1 630 17 9 983 24 3

340 992 340 981 11 249 169 16 44 23 4

U 1 10 - - - - - 5

- - - 1 - 1 - - 6

144 1*4 - 9 694 162 - 3 492 1 7

a S - 1 276 1 290 - 26 - 8

136 136 . 94 33 21 9

8 - 4 - 94 94

111 24 36 7 67 67

3 1 - - - -

14 9 8 12 3 3

21 1 6 1 84 84

83 4 29 11 298 298

14

14

409

29

21

91

14

3 1

124 63

120 7

190

10

II

12

13

14

10 629 15

22 189 16

13 986 17

- 322 18

2 • 223 19

59 5 371 20

112 2 506 21

- - 22

- - 23

- - 24

1 2 25

- 17 26

2 - 27

-' - 28

- - 29

- - 30

- 1 31

- 219 32

91 393 33

13 438 34

31

200

NR SLOVENIJA

V r • t e i 8 r i n e d e 1 a t D o s t i

Saobraća) Promet- Zanatstvo

tvega Heznički saobraća)

pomorski uobraća)

rcenl saobraća)

vuduini aaobraćai

lokalni drumski saobraća)

među- gradski drumski saobraćaj

poslanski saobraćaj skladišta svega trgovina ugosti-

teljstvo bankar-

stvo osiguranja svega

metalo- prerađt- vadu

nsatatvo

brodo- građevno zanatstvo

1 21 192 19 241 10 10 1 270 908 3 699 3 32 399 21 119 7 894 2 792 994 91 068 7 924

4 379 4 060 173 91 86 1 3 768 2 866 BOB 19 11 2 423 248

203 147

146 90

96 96

124

10 27 27

11 26 26

12 - -

13 1 1

M -

13

13

15 3 886 2 669 603 1 056 807 1 46 019 7 331

16 223 198 1

17 1 773 1 238 1

18 84 84 -

19 704 170 1

20 137 132 -

21 322 268 - 22 - - - 23 - - - 24 - - -

25 - - -

26 -. - -

27 - - - 28 - - - 29

30 - - -

31 1 - - 32

86 39 - 33 93 BB 1

34 437 432 - 35

10 U 3 - 11 9 2

>39 206 72 1 140 113 24

- - - - 3 - 3

30 13 486 - 39 30 8

3 - 2 - 37 22 13

20 22 12 191 131 36

6

3

14

U 11

19 12

6 6

498 436 62

39 2 37

38 8 29

24 21 3

2 494 2 394

4 829 4 344

239 203

698 60

2 214 2

11 637 28

313 - 1 247 -

3 - 13 687 2

339 - 48 - 41 -

138

1 774

80

298

49

3

42

201

Tabel» 2 Vrat « 1 g rine d e 1 a t n o s t i

Zanimanje I n d U S t r i i • P o 1 j o p r i v reda "J u "m . r i t V 0

prehran-

dustrija

grafička industrija

industriju duvana

filmska industrija

- «veg» poljo-

privreda ribarstvo svega uzgoj nega i mStita

lov ataci j a

Građevi- narstvo

Saobraćajno osoblje 111 6 2 5 21« ' 217 2 104 16 88 412

Brodski navigatori i matinisti - - - - '- - - - - - - - Vazduboplovno letačko osoblje - - - - - - - - - -' - - Zelezničko vozno osoblje 1 - - - - - . - . . - 7

Vozati drumskih vozila 109 6 2 5 219 217 2 100 16 - 86 399

Rukovaod saobraćajem 1 - - - - - - 2 - - 2 6

Trgovinsko osoblje 92 13 9 6 77 77 - 19 2 . 17 82

Komercijalisti 9» 11 9 6 38 38 - 19 2 - 17 82

Prodavači 3 2 - - 39 39 - - - - - -

Osoblje saiUtc i usluga 78 27 14 9 244 241 3 81 91 10 20 293

Osoblje zaštite 23 4 9 3 61 38 3 69 49 10 14 149

Osoblje usluga 55 23 5 6 183 183 - 12 6 - 6 144

Administrativno i rukovodeće osoblfe 434 198 26 35 1 097 1 096 1 474 196 3 289 1 387

Članovi pretstavničkih tela -• - - - - - - - . . . ' . Funktionen državne uprave - - -' - - - - 16 8 . 8 2

Rukovodeće osoblje ustanova - 1 - - 1 1 - 1 1 . . Rukovodeće osoblje preduzeca 53 34 2 5 308 307 1 49 16 1 28 134

Službenici 3S1 163 24 30 788 788 - 412 161 2 249 1 251

Administrativno i rukovodeće osoblje bliže neodređeno - - - - - - - - - - - -

Stručnjaci i umetnici 30 30 16 41 326 325 1 166 92 74 634

Fizičari, hemičari i matematičari 4 - - 1 1 1 - - - - - 1

Inžinjcri i tehničari 15 - 14 6 5 5 - 18 19 - 3 611

Biolozi i agronomi - - - - 232 232 - 130 74 - 56

Zdravstveno osoblje 3 - - - 70 70 - 1 - - 1 4

Kkonomisti i pravnici 7 9 4 1 17 16 1 15 2 13 18

Kulturno prosvetni radnici 1 6 - 1 1. 1 - 2 1 . 1

Politički radnici - - - - - - - - . . Svestenid * - - - - - - - . - . - Umetnici i sportski radnici - 15 . 32 - . - u . Stručnjaci i umetnici bliže

neodređeni . .

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 .

24

25

26

27

28

29

30

202

NR SLOVENIJA

V r i t C 1 1 ' « a' o d • 1 t t n o 9 t 1

S • o b r « d a ) Promet Zanatstvo-

wp žclanički saobraća)

pomorski saobraćaj

rcćni saobraća)

vuduini aaobraćal

lokalni dnuiukl «obračaj

među- gradski drumjkl aaobraća)

patanaki saobraća)

skladišta svega trgovina ugosti- teljstvo

bankar- atvo

osiguranje svega metalo- prendt-

va&o zanatstvo

brodo- građevno zanatstvu

9 834

16

i 153

836

a 834

a ige

33

3 794

8 94 37

9 - -

10 936 493

U 402 376

12 134 77

10

10

484 399 860 799

- 441 339 43 - 831 790 99

a 43 33 1 - 9 9 -

i 6 4 6 - 10 793 10 688 87

i 6 4 6 - 1471 1 409 90

- - . . m 9 331 9 383 37

14 34 34

13 7 6

1 17 38

9 397

194

9 343

369

148

130

9 113

7

9 106

16

16

17

a

15

147

1

144

a

1 .273

119

1 197

a 336

46

a no

n

i

17

17

13

11

a

9 997 3 696

14 - - IS - - 16 - - 17 939 44

18 9 418 2 693

19

344 201 a su - 10 002 6 399 1 439 3 609 963 1 993 296

- - - - - - - - - i . - - - - a 2 - - - - • - - - - 29 19 -• 13 1 - -

18 18 498 - 1 170 949 467 159 3 301 49

336 183 2 396 - 8 801 4 837 968 2 437 999 1 252 211

20 491 364

21 2 2

22 354 262

23 - .- 24 8 8

25 122 91

26 9 1

27 - - 28 - - 29 . - 30

6 1

19

4

281 148 64 54 15 1B9

2 2 - - - 7

21 20 1 - - 164

1) 7 - - 1 1

11 1 10 - - 1

167 . 108 13 35 11 5

33 10 1 19 3 1

203

Tabela 2

Zanimanje

Vrste i grane d e 1 a i n o s t i

t-

tehničko zanatstvo

hemisko zanatstvo preradu

nemetala

građe- vinsko

zanatsvo

drvopre- radivačko zanatstvo

zanatstvo

vodnju proizvoda od hartjjc

zanatstvo

vodnju tekstilnih proizvoda

zanatstvo

vodnju kožnih

zanatstvo

vodnju prehrano.

proizvoda , proizvoda

grafičko zanatstvo

meiovite zanatske

delatnosti domaća radinost

UKUPNO

Nekvallflkovsuü rmdnld

Folloprivrcdnid

Ribari

Šumski radnici

Uzgajivači suma

Poljoprivredne poslovođe

Kopači ruda

Oplemenjivati ruda

Dubinski busati

Rudari bliže neodređeni

InduatrUki i zanatski rađaid

Topioničari

Obrađivati metala

Monteri

Električari

Građevinari

Obrađivati drvcu

Korpari, četkan i plutari

Proizvođači tekstila

Dorađivati tekstila

Prerađivati tekstila i kože

Staklari i keramičari

Hemiski i srodni radnici

Kožari

Prerađivati prehranbenih proizvoda

Prerađivači duvana

Grafičari i knjigovesci

Oatah industriski i zanatski radnici

MaJinisti i ložati

Poslovođe i kontrolori

Industriski i zanatski radilici bliže neodređeni

810

2

26

1

S96

92.

29

2

4'

897 4 937 11 889

164 833

1

1

6 7

6 7

449

9

817

87

7S 10 214 6 399 4 749

233

33

6 •14 10

23 24 23

3 17 -

1 18 2

121 • 1 984 2

2 379 10 44S

- - 298

44 10 032 6 221 3 607

1 1-3

1 57 22 4

- 561 -

3

9 382 6 119 1

3

41

29 1 167 51

3 1 22

8 33 72

5 - 6

1 T 44

22 38 55

91

1 859

62

179

12

20

104

349

26

9

1

169

3

437 •

1 102 1

27

4

5

6

7

8

9

10

U

12

13

14

1 070 15

6 16

- 17

- 18

- 19

- 20

169 21

189 22

677 23

- 24

12 23

13 26

- 27

- 28

29

- X

- 31

1 32

- 33

1 34

35

204

NR SLOVENIJA V r i i c - i grane d e 1 • i n o s t 1

Usluga

•veni usluino nntutvo

orale usluge

Uprava 1 ostale delitnoiti

svega tfrfavna uprava

kulturno prosvetne I naučne delatnosd

delsmostl labave I ruonode

«lrav- stvene tluibe

službe socijalno uidte

»lanbeno komunal' oesluibe

projek- tovan)e 1 srodne

delatnosd

ostale lavna slulbe

majovne org,, stru- čna I osu- ta udrul.

slobodne profesije

verske Df|SJs|a tadje

Van debmoiü

Nepoznata delstnost

1 9 240 3 098 6 143 M 673 21 933 13 671 293 9 160 1 779 4 191 803 19 1 433 423 1 264 3» 282 »9

942 126 814 4 996 772 1 301 36 1 139 162 1 384 138 23 3 899 206

9 974 446 89 I 147 63 143

S 614 93 86 1 144 63 143

1 1

346 346

13 7

78 9 246 23

78 8 238 17

74

14

300 138

279 138

21

138

138

21

1 082

1 016

7

39

22

237 4 406 1 232 467

- 47 19 2

2 406 121 129

- 178 1 3

- 237 37 70

- 2 018 848 -

39 313 33 37

238

7

2

49

3

393 202 1 738

3 - 23

38 4 82

7 - 167

22 - 38

21 - 1 147

47 34 134

10

s

2

2 1

17 431

1 043

3 669

168

1 116

1 330

3 152

20

439

21

2 726

190

127

60

3

43

8

13

19

23

12

2

1

1

383

1

lift

337 143 194 302 »8 BO 1 220 71 23

2 2 - 243 19 43 1 103 10 62

8 7 1 139 63 9 7 77

379

174

16

S

205

Tabela 2 Vrit e ' 1 g r • n • d e 1 • t n osti

"

Zanimanje 7. a • • t s t V 0

elektro- tehničko zanatstvo

hemisko zanatstvo

zanatstvo

preradu nemetala

vinsko zanatsvo

drvopre- rađivačko zanatstvo

zanatstvo za proiz- vodnju

proizvoda od hartije

zanatstvo za proiz- vodnju

tekstilnih proizvoda

zanatstvo za proiz- vodnju

proizvoda

zanatstvo za proiz- vodnju

, prehranb. proizvoda

grafičko zanatstvo

meSovite zanatske

delatnosti

domaća radinost

Saobraćajno osoblje 1 - 6 17 10 60 30

Brodski navigatori i msSinisti - - - 1 ' - - - - - . . _ Vazduhoplovno letačko osoblje - - - - - - - - - - - - Železničko vozno osoblje - - - - - - - - - - - - Vozati drumskih vozila 1 - 6 13 10 - - - 60 - 30 . Rukovaoci saobraćajem

\ - - 1 - - - - - - - , -

Trgovinsko osoblje a 1 4 4 29 - 5 6 192 - 6

Komercijalisti 2 1 4 4 27 - 5 3 48 - 4 . Prodavati 6 - - - 2 - - 3 144 - 2 -

Osoblje zaštite 1 usluga - - S 2 27 - 1 1 265 1 11 _

Osoblje zaštite - - 4 2 23 . 1 3 2

Osoblje usluga - - 1 - 4 - - 1 262 1 9 -

Administrativno 1 rukovodeće osoblje

54 , 3 52 130 281 6 103 109 357 10 189 3

članovi pretstavničkih tela - - - - - - - . . . Fiinkcioneri državne uprave - - - - - - - - Rukovodeće osoblje ustanova - - - - - - - - - . - Rukovodeće osoblje preduzeća 8 13 17 49 2 32 22 79 1 32 1

Službenici 46 3 39 113 232 4 71 87 278 9 137 2

Administrativno i rukovodeće osoblje bliže neodređeno - - - - - - - - - - - -

Stručnjaci 1 umetnici 11 9 3 37 10 . 6 1 2 2 2

Fizičari, hemičari i matematičari - 6 1 - - . - Inžinjcri i tehničari 91 2 1 37 8 - 4 - 1 1 . - Biolozi i agronomi - - - - - - . . 1

Zdravstveno osoblje - - - - - - - - - Ekonomisti i pravnici - - 1 - - - 1 - - - 1 - Kulturno prosvetni radnici - - - - - - 1 _ Politički radnici - - - - - - - - . - . Sveateniti - - - - - . - - . Umetnici i sportski radnici - 1 - 2 - - - - 1 - 2

Stručnjaci i umetnici bliže neodređeni

14

IS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

206

NR SLOVENIJA

Vrste grane delatnoiti

U • 1 u i e

ivega uslužno zanatstvo

ostale usluge

prava i ostale delatnoiti

svega državni upriva

kulturno proivetne i naučne delatnostl

delarnoid zabave 1 razonode

zdrav- stvene službe

službe socijalne zasute

stanbeno komunal- ne službe

projek- tovaaje i

srodne,.

ostale javne rtužbe

masovne org., stru- čna iosta- la udrut.

slobodne profaije

verske organi-

zacije

Van Nepoznata delatnoiti delatnoat

79»

9

791

21 779

9

770

790

1

743

7

343

338

9

4« 2 191 U 113 Ji 79

1

46 2 131 12 110 3 1 79

1 021

24

7

130

691

169

111 9 94 1 10

80 9 26 1 10

31 26 _

10

9

1

21 1

19 1

2

1 366 19

216 8

1 150 11

10 6 990 2 319 4 271 10 294 463

11 9 2 7 8 646 8 579 21

12 6 961 2 317 4 264 1 648 244 442 461

172

2

170

160

32

128

53

6

146 X 241 31

195

1 046 31

9» 79 20 13 162 8 039 2 004 125 977 697 427 98 9 743

- - - 158 156 2 - - - - . . . - - - 889 841 20 - 4 - 18 - - 2

- - - 1 164 72 792 1 74 89 28 1 - 107

19 16 3 132 - 49 29 1 1 25 16 1 10

76 59 17 10 823 6 966 1 141 95 898 6OT 356 81 8 624

2 091

2 - 29 - 16 -

108 3

1 936 74

365 365 375 1 000

232 62 127

1 130 318 384

147 59 56

6 342 234 148

1 20« 893 35

8 016 386 7 488

251 11 3

953

3 17

2

-

- 5 527 334

2 60 58

2 • 22 75

. - 1

6

348

4

364 364 160

R 6 - 22 1 - - 91 1

32 119 - 18 22 1

236 - - - - 993

28 136 43

67 1

707 10

146 - 302 2

134 4

289 4

10 1

58

207