taak bzl constructies 1 - féline vandenweghe · pdf file ba vastgoed makelaardij taak...

Click here to load reader

Post on 08-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  TAAK BZL CONSTRUCTIES 1

  Werf gelegen te: Brusselsesteenweg 66, 1850 Grimbergen

  1. De opdrachtgever/ bouwheer: S-BUILD

  Adres: Schapenbaan 24, 1731 Relegem

  Tel: 0491/088411

  E-mail: Steven@s-build.be

  2. Aannemingsbedrijf: Bouwbedrijf de Hauwere

  Adres: Beukenootjesstraat 85, 1120 Brussel

  Tel: 02. 216. 68. 25

  Vertegenwoordigd door de heer De Hauwere Koen

  E-mail: koen@de-hauwere.be

  Individuele taak BZL in het kader van het vak Constructies 1

  mailto:Steven@s-build.be

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  2

  Inleiding

  Voor het vak constructies kregen we de opdracht om een bouwwerf op te volgen. Hierbij moesten we een zelfreflectieverslag schrijven over minstens twee verschillende constructiedetails ter hoogte van bouwknopen. Een bouwknoop (vroegere benaming ‘koudebruggen’) is het samenkomen van twee schildelen van een gebouw (horizontaal, verticaal, hellend, gebogen,…) waarbij de isolatie lagen in elkaar over gaan. Men spreekt van koudebruggen indien de bouwknopen slecht uitgevoerd zijn.

  Elk gebouw bevat gemiddeld een 30-tal bouwknopen.

  Deze details moesten we fotografisch, tekenkundig en beschrijvend uitwerken en in verband brengen met twee zelf opgezochte, wetenschappelijke bronnen. Ik koos ervoor om een bouwwerf op de Brusselsesteenweg 66 te Grimbergen op te volgen. Dit project wordt uitgevoerd door bouwbedrijf De Hauwere in opdracht van S- BUILD. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met handelspand. De werken vingen aan begin september 2014 en men verwacht dat ze voltooid zullen zijn in het voorjaar van 2016.

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  3

  Werfopvolging

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  4

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  5

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  6

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  7

  Constructiedetails van de werf

  t

  Dit constructiedetail betreft een aansluiting van de keldervloerplaat met de kelderwand. Deze

  belet het binnenkomen van het grondwater door gebruik van een kiemplaat.

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  8

  Bij het bouwen van een kelder heeft men twee opties. Men kiest voor een gegoten betonnen

  kelder of een prefab betonnen kelder. Beide methoden hebben voor- en nadelen. Zo is een ter

  plaatse gegoten kelder snel in uitvoering. De wanden en vloeren vormen een monoliet

  systeem dat in de meeste gevallen onmiddellijk gebruiksklaar is. Voorziet in een volledige

  waterdichting bij gebruik van getrild waterwerend beton men een minimale dikte van 25

  centimeter.

  Een kelder in gewapend beton heeft ook zijn nadelen: moet uitgevoerd worden door een

  gespecialiseerde firma, er bestaat een kans op grindnesten/ het ontmengen van het beton,

  bijzondere aandacht nodig voor uitvoeringsdetails zoals de kimnaad, alle doorgangen moeten

  gekend zijn.

  Ook de geprefabriceerde kelder heeft zijn voordelen: deze is onmiddellijk volledig afgewerkt,

  lage prijs, bijna altijd toepasbaar, steeds groter wordend gamma, constructief geheel waardoor

  eventueel lichte zettingen geen negatieve invloed hebben op de blijvende waterdichtheid, de

  buiten de wanden uitspringende vloerplaat vermindert gevoelig de mogelijkheid tot opdrijven

  van de kelder bij hoge grondwaterstand.

  De nadelen van een geprefabriceerde kelder kunnen zijn: de beperkte afmetingen, geen

  mogelijkheid tot openingen in de wanden, de kans op het opdrijven van de kelder.

  Bij de gemetselde kelder zal men aandachtiger moeten zijn voor de eventuele

  vochtproblemen. Met een prefab kelder is de garantie op waterdichtheid groter aangezien deze

  gemaakt is in een fabriek waar rekening gehouden wordt met de optimale omstandigheden.

  Maar een gegoten kelder kan deze garantie ook verzekeren door het gebruik van een kimplaat,

  zwelband, plaatsen van een injectieslang.

  Op de bouwwerf die ik opvolgde heeft men gekozen voor een gegoten betonnen kelder. De

  foto van het constructiedetail betreft een aansluiting van de keldervloerplaat met de

  kelderwand. Men maakt gebruik van een kimplaat of waterkerende plaat. Kimplaten zijn

  stalen platen die men plaatst tussen de betonvloer en de betonwand. Een kimplaat ter hoogte

  van de aansluiting tussen de vloer en de wand kan de waterdichtheid ter hoogte van de

  hernemingsvoeg verbeteren.

  Het WTCB schrijft hierover:

  Citaat: De plaatsing van een kimplaat ter hoogte van de aansluiting tussen de draagvloer

  en de kelderwand zal de waterdichtheid ter hoogte van de hernemingsvoeg verbeteren. De

  kimplaat moet op een dusdanige manier geplaatst worden zodat deze voldoende ingewerkt

  kan worden in de verschillende betonneringsfasen (minimum 100 mm in beide

  uitvoeringsfasen). Men moet er wel op letten dat de positie van de (boven-)

  wapening de plaatsing van de kimplaat niet verhindert. Het doorknippen van de

  bovenwapening zonder overleg met het studiebureau is uiteraard niet toegelaten. Het

  studiebureau kan in het ontwerp reeds voldoende ruimte voorzien voor een volledige

  verticale plaatsing van de kimplaat (zonder L-vorm) Deze methode levert meestal betere

  resultaten op, aangezien de kimplaat aan beide zijden in de betonmassa verankerd wordt en

  niet uitsluitend in de bovenlaag.

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  9

  De keldervloer en de kelderwand worden altijd in twee delen gestort met beton, hierdoor zit er

  een naad of voeg tussen.

  Een kimplaat wordt ingestort wanneer men de vloerplaat stort. Deze kimplaat wordt tussen de

  wachtstaven voor de keldermuur geplaatst. Ze worden continu aangebracht. De voegen

  worden geacht over de volledige hoogte te worden gelast of gelijmd. Er moet ook rekening

  gehouden worden met voldoende overlapping. Wanneer de naden niet gelast worden, voorziet

  men een overlapping van 200 tot 300 millimeter en moet men rekening houden met een

  voldoende afstand tussen de platen en ook de afstand tussen de plaat en de bekisting.

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  10

  Het WTCB schrijft het volgende voor:

  Citaat: Indien de naden niet gelast worden (wat resulteert in een lagere dichtheidsklasse),

  dient men een overlap van 200 tot300 mm te voorzien en moet er voldoende afstand gelaten

  worden zowel tussen de kimplaten onderling als tussen de kimplaat en de holle

  bekistingswand(minimaal 50 mm of(3 x D max) > 50 mm). Bij een hoge D max-waarde kan

  de beschikbare breedte voor de overlap onvoldoende groot zijn. In dit geval kan de D max-

  waarde aangepast worden. Kimplaten uit kunststof moeten minstens 8 mm dik zijn en

  worden tijdens het storten van het beton op hun plaats gehouden met behulp van klemmen

  die vast gelast worden of met binddraad aan de hoofdwapening bevestigd worden.

  Aanvullend kan een injectieslang of een voegband worden aangebracht aan de met water

  belaste zijde, om de waterdichtheid nog te verbeteren.

  Een voegband (zwelband) op de vloerplaat wordt bevestigd tussen de wapeningsstaven van de

  keldermuren. Deze voegband zwelt wanneer hij in contact komt met water, namelijk wanneer

  we beton storten voor de keldermuren.

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  11

  Het WTCB schrijft het volgende voor:

  Citaat: Indien de zwelband gebruikt wordt in combinatie met een kimplaat, moet de

  zwelband aangebracht worden op de met water belaste zijde. De voegen tussen de

  opeenvolgende zwelbanden moeten hetzij met een overlap van minstens 150 mm, hetzij met

  behulp van een kopse aansluiting uitgevoerd worden.

  Door het plaatsen van een injectieslang kan er in latere fasen ingegrepen worden indien de

  kimplaat onvoldoende functioneert.

 • Féline Vandenweghe 2014-2015

  1ste Ba vastgoed makelaardij

  12

  Momenteel is er nog geen tweede bouwknooppunt zichtbaar. Hieronder ziet u een foto van de

  bouwwerf en hoe die er momenteel bij ligt. Het eerst volgende bouwknooppunt zal zich

  bevinden op de aansluiting van de muren met de vloer. Onder al de muren op het gelijkvloers

  die men boven op deze constructie zal bouwen zal de eerste laag in een isolerend materiaal, in

  dit geval een kimblok uit cellenbeton, uitgevoerd worden, zodat de koude niet naar boven in

  deze muren kan trekken.

  Zoals u ziet op foto twee, liggen de blokken cellenbeton al klaar.

  De kimstrook is de eerste laag stenen of blokken van een muur. Deze wordt over de volledige

  omtrek van een gebouw in

View more