taahhü · pdf filegünlük 20262026...

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Gnlk

Say2026

Say2026

NDEKLER BKZ Sayfa 3-8

- Bte Kasm aynda 7.6 milyar TL fazla verdi BKZ Sayfa 9 Bu ve sektrde vukubulan dier baz gelimelerin haberleri iin BKZ Sayfa 9-10

- 18 Aralk 2018 Sal gn Kamu hale Kurumu Blteninde, tahmini yaklakmaliyetleri toplam, kabaca 248 milyon TL yi geen 33 adet ihale duyurusuyaynland. Gne Bak iin BKZ Sayfa 11-14

- 18 Aralk 2018 Sal gn, TCDD Gn Md Ankara, 1300 gnde tamamlamayhedefledii ve teklif bedelinin yzde 50inden az olmamak zere DVI Grup benzer ideneyimi arad, Karaman-Ulukla Hat Kesimine Elektrifikasyon TesisleriYapm yapm ii iin bir 13a ilan ihale duyurusu yapt. BKZ Sayfa 22 Bu ve ayngn Kamu hale Kurumu Blteninde yaynlanan dier A, B ve D Grup ilanlarn 13a,13b3 ilan olanlarn dosya incelemelerini de kapsayan (denek durumu, makineekipman listesi, teknik personel taahhtnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerinegre ilan tipinden hareketle keif (YM ) byklklerine gre ayrtrlm zetleriiin BKZ Sayfa 15-22

- 18 Aralk 2018 Sal gn Kamu hale Kurumu Blteninde yaynlanan ilanlarnatflar ayrca ayn gn yaynlanan iptal ilanlar iin BKZ Sayfa 23

- 18 Aralk 2018 Sal gn Kamu hale Kurumu Blteninde, yaynlanan ilanlarn,Yatrm Blgelerine Gre, Diploma Kouluna Gre ve stenen Deneyimi YzdesiKouluna gre ayrtrlm ihale duyurular dizini iin BKZ Sayfa 24-26 (TaahhtHaber Yatrm Blgeleri Dizini, Diploma Koulu Dizini, Benzer DeneyimleriYzdeleri Dizini)

- 18 Aralk 2018 Sal gn Kamu hale Kurumu Blteninde, stanbul BykehirSK Gn Md Pazarlk Madde 21-b kapsamnda 21 Kasm 2016 tarihinde ihaleettiini bildirdii, Avrupa Blgesi Mteferrik mesuyu naat iinin sonu ilanyaynland. Buna gre yaklak maliyeti 125 milyon 970 bin TL. olan yatrm,yaklak 109 milyon 853 bin TL. bedelle ASL NAAT gerekletirecek.Szlemesinin 19 Kasm 2018 tarihinde imzaland bildirilen yatrmn inas iinalmalara 3 Aralk 2018 tarihinde baland ve i 21 Mays 2021 tarihindetamamlanacak. BKZ Sayfa 27 Bu ve KK Blteninde ayn gn yaynlanan veyatrm hacimleri (ihale bedelleri) toplam 150 milyon TLyi geen 15 adet, gncel(SBS) Szlemeye Balanm hale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonu ilanyaynlanan) mteahhit firmalarn tamamnn iletiim bilgilerini ve son 7 yl iinkaytlarmzda yer alan devam eden ve bitirdii ilerin ihale bedelleri toplamlarnnve indirim oranlar ortalamalarnn yer aldMteahhit Firmalar Mali Dizin Ekineatflar da kapsayan detayl tam listesi iin BKZ Sayfa 27-30

- 18 Aralk 2018 Sal gn Antalya Bykehir Fen l Dai Bk, 4734 sayl ihaleKanunun 19uncu maddesine gre ilana kt Serik Kongre ve Kltr MerkeziYapm yapm ii ihalesinde, firma tekliflerini ald. Kefi 77 milyon 110 bin TL olarakaklanan ve snr deer altnda kalan teklif sahiplerinden ar dk teklifaklamalar (ADTA) istenecei 1 teklifin geldii ihalede, makul teklif ve tek teklifsahibi yzde 22,84 krm ve 59 milyon 500 bin TL fiyatla AKARLAR NAATdengeldi. BKZ Sayfa 35 Bu ve ayn gn gerekletirilen ve yaklak maliyetleri toplam262 milyon TLyi geen toplam 20 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklifveren firmalarn indirim oranlarn ve son 7 yl iin kaytlarmzda yer alan devameden ve bitirdii ilerin ihale bedelleri toplamlarnn ve indirim oranlarortalamalarnn yer aldMteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atflar da kapsayandetayl tam listeleri iin BKZ Sayfa 31-38

- 18 Aralk 2018 Sal gn yaynlanan kimi Hizmet haleleri ( Hizmet Yatrm / MakineKiralama / Ett Proje ) duyurular zetleri iin BKZ Sayfa 39

- 18 Aralk 2018 Sal gn yaynlanan kimi Hizmet haleleri ( Hizmet Yatrm / MakineKiralama / Ett Proje ) ihaleleri sonular ve ihaleyi kazanan (sonu ilan yaynlanan)mteahhit firmalarn tamamnn iletiim bilgilerini ve kaytlarmzda yer alan devameden ve son alt ay iin kaytlarmzda olan bitirdii ilerin ihale bedelleritoplamlarnn ve indirim oranlar ortalamalarnn yer aldMteahhit FirmalarMali Dizin Ekine atflar da kapsayan detayl tam listesi iin BKZ Sayfa 40-41

Trkiyenin tekGnlk hale Blteni(Profesyoneller in)(Profesyoneller in)

19 Aralk 2018 arambaSay 2026

Her gn yaynlanr. Trkiye Kamu Yatrmlar haleleri stihbarat Blteni - Ankara Merkez Tel: 0312 438 26 41

pdf & klasik & webTaahhtHaberTaahhtHaber

TTaahht Haberaahht Haberinin sitesindesitesinde yer alanyer alan hale Duyurular takibihale Duyurular takibi iiniingetirdiimizgetirdiimiz yeniliklerdenyeniliklerden bu ilanda yer verebildiklerimiz unlarbu ilanda yer verebildiklerimiz unlar

GnlkGnlk Taahht HaberTaahht Haber Yatrm haleleri Blteni,Yatrm haleleri Blteni, http://www.taahhuthaber.comhttp://www.taahhuthaber.com internet sitesinde,Trkiye Kamu Yatrmlarkapsamnda yer alan 100 binin zerinde ihale duyurusu arivine ulaabileceiniz gibi pek tabiidir gnlk ihaleduyurularn da bulabileceksiniz.

SORGULAMALARDA YER ALAN LKLER- Gncel ihale duyurularnda ncelikle ihalelerin tahmini yaklak maliyetlerine gre sralanmas ve dilediiniz aralktaki ihaleduyurularn sorgulatabilme imkan- Klasik dare Karakteristiine gre (KGM, TCDD, YKOB, LLER BANKASI vb.) sorgulama yapabilme.- Ana dare - Esas dare - Yatrmc dare sralamasna gre ilana kan ita amirliine varan dein ihale duyurusu sorgulatabilme.(rnein: TC Devlet Su leri Genel Mdrl - DS Isparta 18 Blge Mdrl - DS 183 ube Mdrl Afyonkarahisar)- Tahmini Yaklak Maliyete gre ihale duyurularn sorgulayabilme.- Benzer Ayrmna gre ihaleleri aratabilip szebilme. (rnein: A Grup Altyap leri / AI Grup Kpr ve Viyadk ileri / AVIIIGrup Barajlar - bir arada ayr ayr sorgulatabilme olana)- Diploma Ayrmna gre ihale szebilme (rnein geen hafta evre Mhendislii diplomas ile hangi ihalelere katlabilirim)- Taahht Haberin blgelerine gre ihaleleri szebilme. (rnein stanbul Blge kapsamnda, Bartn, Bolu, DzceEdirne, stanbul, Karabk, Krklareli, Kocaeli, Sakarya Tekirda, Yalova ve Zonguldak illerinde yaplacak ihaleleri blgebaznda ya da il baznda sorgulatabilme)- Benzer Deneyimi Yzdezine gre ihaleleri sorgulatabilme. (rnein yzde 50 benzer i deneyimi istenen ihaleler hangileri)- in sresine gre ihale duyurularn ayrtrabilme olana. (rnein, bin gn ve st ihaleler hangileri)- Szleme tipine gre ihaleleri sorgulayabilme imkan. (rnein, Teklif birim fiyat szleme esasna gre ihaleler.)- Snr deer katsays ve (ADTS) Ar Dk Teklif Sorgulamas uslne gre ihaleleri sorgulayabilme.

HALE DUYURUSU HABER SAYFASINDA YER ALAN LKLER- Bir bakta ihale hakknda n fikir vermesi amacyla hazrlanan ihalenin zeti sayfas- Dosya ncelemesi (Szleme Tasars ve dari artnamede yer alan nemli hususlarn zetlenmesi ile oluturulan dosyaincelemesi. denek Durumu, taahht/kendi mal makine ekipman listesi, teknik personel listesi vb.)- hale metninin orjinal PDF kopyas- ou ihale duyurusunda Szleme Tasarsnn ve dari artnamenin ve kimi ihalelerde teknik artnamenin orjinal PDF kopyalar

HALE DUYURUSU SAYFASINDAN ULAABLECENZ DER STHBARAT- Eer kaytlarmzda yer aldysa ihalelere verilen teklifler- Eer yaynlandysa ihale ile ilgili szleme bilgileri (Kesinlemi hale Sonucu)

GnlkGnlkTaahht HaberTaahht Haber Yatrm haleleri BlteniYatrm haleleri Blteni PDF ve Klasik Basl bltenleri yannda, bunlara ekolarak http://www.taahhuthaber.com internet sitesinde, veri tabann da okuyucularn hizmetine sundu

GnlkGnlkTaahht HaberTaahht HaberYatrm haleleri Blteni0542 744 44 06

Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49 http://www.taahhuthaber.com - [email protected]

abonelik bavurular iin iletiim

Taahht HaberTaahht Haberin bltenlerinde yer verdii kamu yatrmlar sektrgnlk haberciliinin bire bir aynsn sorgulanacak ortamda internete tadk

Bunun anlam, okuyucularmzn Gnlk Sektr Raporu olarak adlandrdklar Taahht Haberleri yine gnlkperiyotta, ayn haber snflandrmas, mteahhit firma istihbarat, ihalelere verilen teklifleri ve ihale sonularn vb.haberleri elektronik ortamda tek tula izleyebilmelerini ve yine tek bir tula Taahht HaberTaahht Haber in 2010 ylndan beriyaynlanan 1800 saylk arivini sorgulatabilmeleri demek oluyor. Taahht HaberTaahht Haber sitesi yine yenilikleri kapsyor.

http://www.taahhuthaber.com danulaabileceinizsitemizdeyeralansektrdeki ilkleryle

19 Aralk 2018 aramba NDEKLER

TTaaaahhhhtt HHaabbeerr Say 2026 / 19 Aralk 2018 aramba Sayfa III

KISA KISA....................................................................................... 9 - 10 GNE BAKI.................................................................................. 11 - 14 Sayfa 11 Gnlk yaynlanan ihale says, gruplara gre ihale says, standart sapma hesab ile bulunan tahmini yaklak maliyet hesabna gre yaynlanan ihalelerin toplam tahmini yaklak maliyetleri, ilan trlerine gre ihaleler vb istatistikler Sayfa 12 Yaynlanan ihalelerin alfabetik olarak sralanm, ihalenin yaynland sayfaya atfta bulunan idarelere gre gnlk ihale duyurular listesi. Sayfa 13 Yaynlanan ihalelerin keif (Yaklak Maliyet) aralklarna gre azalan (Bykten Ke) sralanm, ilann zetinin yaynland sayfaya atfta bulunan tablo Sayfa 14 Yaynlanan ihalelerin istenen teminat srelerine gre azalan, (Bykten Ke) sralanm, sayfa no ile birlikte listesi

LANLAR (4734/19-20-21 / Yapm) ........................................15 - 22 A GRUP ALT YAPI LER LANLAR (4734/19-20-21 / Yapm) ...............................15 - 18 18 Aralk 2018 Tarihinde Yaynlanan Yapm haleleri (AI Grup Kpr ve Viyadk) ...........................................15 18 Aralk 2018 Tarihinde Yaynlanan Yapm haleleri (AI Grup Kpr ve Viyadk) (BELEDYE) ............................................................15 Sayfa 15 2018/646192 Ankara Bykehir Fen l Dai Bk Aya-Ankara Yolu Bulvar Eryaman Mah Girii Katl Kavak Yapm i yapm ii 4734 sayl Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine gre ak ihale usul ile ihale edilecek. Sayfa 15 2018/650548 Ankara Bykehir Fen l Dai Bk Aya Yolu Sincan OSB n Altgeiti Yapm i yapm ii 4734 sayl