taahhü · pdf file sayfa 11 günlük yayınlanan ihale sayısı, gruplara...

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2020

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Günlük

  Sa yı 21 85

  Sa yı 21 85

  İÇİNDEKİLER BKZ Sayfa 3-8

  - HİDROMEK Bir Kez Daha En Büyük 500 Şirket Arasında. Bu ve bu hafta içinde sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 150 milyon TL ‘ye yaklaşan 33 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kırsal Alanlarda Beton Yol Yapım İşi yapım işi için, Yaklaşık Maliyeti 28.611.919 ,-TL ile 60.742.537,-TL. arası olduğunu tahmin ettiğimiz ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, bir 13b3 ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 22

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-25 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 20 milyon TL’yi geçen 20 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 27-34

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günüMEB İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı AB Mali İmkân Kaps MADAD Fonu Bünyesinde KfWYürütücülüğü İle Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğt Prj Çerçevesinde GKAS Eğt Alt Yapısını Dstk Amacı ile İstanbul ilinde toplam 4 adet Betonarme Eğt Binasının Yapımı ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 92 milyon 146 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 22 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yüzde 27,78 kırım ve 66 milyon 621 bin TL fiyatla ŞAHİNOĞULLARI HALI+İNTAŞ İNŞAAT İŞ ORT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. BKZ Sayfa 38 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 11 adet ve 6 Ağustos 2019 Salı günü yapılan 1 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 165 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B ve C Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 36-40

  - 8 Ağusos 2019 Perşembe günü yayınlanan iki hizmet ihalesi (Yatırım Hizmet ve Etüt Proje) ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıliçin kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 41

  Türkiye’nin tek Günlük İhale Bülteni (Profesyoneller İçin)(Profesyoneller İçin)

  9 Ağustos 2019 Cuma Sayı 2185

  Her gün yayınlanır. Türkiye Kamu Yatırımları İhaleleri İstihbaratı Bülteni - Ankara Merkez Tel: 0312 438 26 41

  pdf & klasik & webTaahhütHaberTaahhütHaber

 • TTaahhüt Haber’aahhüt Haber’inin sitesindesitesinde yer alanyer alan İhale Duyuruları takibiİhale Duyuruları takibi içiniçin getirdiğimizgetirdiğimiz yeniliklerdenyeniliklerden bu ilanda yer verebildiklerimiz şunlarbu ilanda yer verebildiklerimiz şunlar

  GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber Yatırım İhaleleri Bülteni,Yatırım İhaleleri Bülteni, http://www.taahhuthaber.comhttp://www.taahhuthaber.com internet sitesinde,Türkiye Kamu Yatırımları kapsamında yer alan 100 binin üzerinde ihale duyurusu arşivine ulaşabileceğiniz gibi pek tabiidir günlük ihale duyurularını da bulabileceksiniz.

  SORGULAMALARDA YER ALAN İLKLER - Güncel ihale duyurularında öncelikle ihalelerin tahmini yaklaşık maliyetlerine göre sıralanması ve dilediğiniz aralıktaki ihale duyurularını sorgulatabilme imkanı - Klasik İdare Karakteristiğine göre (KGM, TCDD, YİKOB, İLLER BANKASI vb.) sorgulama yapabilme. - Ana İdare - Esas İdare - Yatırımcı İdare sıralamasına göre ilana çıkan ita amirliğine varan değin ihale duyurusu sorgulatabilme. (Örneğin: TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ Isparta 18 Bölge Müdürlüğü - DSİ 183 Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar) - Tahmini Yaklaşık Maliyete göre ihale duyurularını sorgulayabilme. - Benzer İş Ayrımına göre ihaleleri aratabilip süzebilme. (Örneğin: A Grup Altyapı İşleri / AI Grup Köprü ve Viyadük işleri / AVIII Grup Barajlar - bir arada ayrı ayrı sorgulatabilme olanağı) - Diploma Ayırımına göre ihale süzebilme (Örneğin geçen hafta Çevre Mühendisliği diploması ile hangi ihalelere katılabilirim) - Taahhüt Haber’in bölgelerine göre ihaleleri süzebilme. (Örneğin İstanbul Bölge kapsamında, Bartın, Bolu, Düzce Edirne, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinde yapılacak ihaleleri bölge bazında ya da il bazında sorgulatabilme) - Benzer İş Deneyimi Yüzdezine göre ihaleleri sorgulatabilme. (Örneğin yüzde 50 benzer iş deneyimi istenen ihaleler hangileri) - İşin süresine göre ihale duyurularını ayrıştırabilme olanağı. (Örneğin, bin gün ve üstü ihaleler hangileri) - Sözleşme tipine göre ihaleleri sorgulayabilme imkanı. (Örneğin, Teklif birim fiyat sözleşme esasına göre ihaleler.) - Sınır değer katsayısı ve (ADTS) Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması usülüne göre ihaleleri sorgulayabilme.

  İHALE DUYURUSU HABER SAYFASINDA YER ALAN İLKLER - Bir bakışta ihale hakkında ön fikir vermesi amacıyla hazırlanan ihalenin özeti sayfası - Dosya İncelemesi (Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartname’de yer alan önemli hususların özetlenmesi ile oluşturulan dosya incelemesi. Ödenek Durumu, taahhüt/kendi malı makine ekipman listesi, teknik personel listesi vb.) - İhale metninin orjinal PDF kopyası - Çoğu ihale duyurusunda Sözleşme Tasarısının ve İdari Şartnamenin ve kimi ihalelerde teknik şartnamenin orjinal PDF kopyaları

  İHALE DUYURUSU SAYFASINDAN ULAŞABİLECEĞİNİZ DİĞER İSTİHBARAT - Eğer kayıtlarımızda yer aldıysa ihalelere verilen teklifler - Eğer yayınlandıysa ihale ile ilgili sözleşme bilgileri (Kesinleşmiş İhale Sonucu)

  GünlükGünlükTaahhüt HaberTaahhüt Haber Yatırım İhaleleri BülteniYatırım İhaleleri Bülteni PDF ve Klasik Basılı bültenleri yanında, bunlara ek olarak http://www.taahhuthaber.com internet sitesinde, veri tabanını da okuyucuların hizmetine sundu

  GünlükGünlükTaahhüt HaberTaahhüt HaberYatırım İhaleleri Bülteni 0542 744 44 06

  Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49 http://www.taahhuthaber.com - taahhutaber@gmail.com

  abonelik başvuruları için iletişim

  Taahhüt HaberTaahhüt Haber’in bültenlerinde yer verdiği kamu yatırımları sektörü günlük haberciliğinin bire bir aynısını sorgulanacak ortamda internete taşıdık

  Bunun anlamı, okuyucularımızın “Günlük Sektör Raporu” olarak adlandırdıkları Taahhüt Haber’leri yine günlük periyotta, aynı haber sınıflandırması, müteahhit firma istihbaratı, ihalelere verilen teklifleri ve ihale sonuçlarını vb. haberleri elektronik ortamda tek tuşla izleyebilmelerini ve yine tek bir tuşla Taahhüt HaberTaahhüt Haber ’in 2010 yılından beri yayınlanan 1800 sayılık arşivini sorgulatabilmeleri demek oluyor. Taahhüt HaberTaahhüt Haber sitesi yine yenilikleri kapsıyor.

  http://www.taahhuthaber.com danulaşabileceğiniz sitemizdeyeralansektördeki ilklerşöyle

 • 9 Ağustos 2019 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 2185 / 9 Ağustos 2019 Cuma Sayfa III

  KISA KISA....................................................................................... 9 - 10 GÜNE BAKIŞ.................................................................................. 11 - 14  Sayfa 11 Günlük yayınlanan ihale sayısı, gruplara göre ihale sayısı, standart sapma hesabı ile bulunan tah

View more