taahhüthabertaahhuthaber.com/content/bultenler/3-agustos-2018... · kilitli parke taşı, bordür...

of 62 /62
Günlük Sayı 1934 Sayı 1934 İÇİNDEKİLER BKZ Sayfa 3-12 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 244 milyon TL ‘yi geçen 63 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb)13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-28 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 244 milyon TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen 3 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 13 milyon TL’yi geçen toplam 5 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-48 - 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md, 26 Nisan 2018 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı ihalesine yönelik olarak ŞAHİNLER YAPI ’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” kararı aldı. BKZ Sayfa 50 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin” ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 49 - 51 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 52 - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53-56 Türkiye’nin tek Günlük İhale Bülteni (Profesyoneller İçin) (Profesyoneller İçin) 3 Ağustos 2018 Cuma Sayı 1934 Her gün yayınlanır. Türkiye Kamu Yatırımları İhaleleri İstihbaratı Bülteni - Ankara Merkez Tel: 0312 438 26 42 pdf & klasik & web TaahhütHaber TaahhütHaber

Author: others

Post on 19-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Günlük

  Sayı1934

  Sayı1934

  İÇİNDEKİLER BKZ Sayfa 3-12

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşıkmaliyetleri toplamı, kabaca 244 milyon TL ‘yi geçen 63 adet ihale duyurusu yayınlandı.Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A,B, C ve D Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenekdurumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb)13b3 ve 13b2maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmışözetleri için BKZ Sayfa 17-28

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanlarınatıfları ayrıca aynı gün yayınlanan düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 29

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların,Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi YüzdesiKoşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (TaahhütHaber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri YüzdeleriDizini)

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırımhacimleri (ihale bedelleri) toplamı 244 milyon TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS)Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan)müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yeralan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranlarıortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayandetaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü gerçekleştirilen 3 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 2adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 13milyon TL’yi geçen toplam 5 adet Ave B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıliçin kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının veindirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıflarıda kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-48

  - 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, İstanbulBüyükşehir Yapı İşl Md, 26 Nisan 2018 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı,Başakşehir İkitelli Spor Kompleksi İnşaatı ihalesine yönelik olarak ŞAHİNLERYAPI’nın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “İtirazen şikayet başvurusununreddine” kararı aldı. BKZ Sayfa 50 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğeritirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerinive son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleritoplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı “Müteahhit Firmalar MaliDizin” ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için için BKZ Sayfa 49 - 51

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Makine Kiralama / EtütProje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 52

  - 2 Ağustos 2018 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / MakineKiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan)müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam edenve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının veindirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıflarıda kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 53-56

  Türkiye’nin tekGünlük İhale Bülteni(Profesyoneller İçin)(Profesyoneller İçin)

  3 Ağustos 2018 CumaSayı 1934

  Her gün yayınlanır. Türkiye Kamu Yatırımları İhaleleri İstihbaratı Bülteni - Ankara Merkez Tel: 0312 438 26 42

  pdf & klasik & webTaahhütHaberTaahhütHaber

 • TTaahhüt Haber’aahhüt Haber’inin sitesindesitesinde yer alanyer alan İhale Duyuruları takibiİhale Duyuruları takibi içiniçingetirdiğimizgetirdiğimiz yeniliklerdenyeniliklerden bu ilanda yer verebildiklerimiz şunlarbu ilanda yer verebildiklerimiz şunlar

  GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber Yatırım İhaleleri Bülteni,Yatırım İhaleleri Bülteni, http://www.taahhuthaber.comhttp://www.taahhuthaber.com internet sitesinde,Türkiye Kamu Yatırımlarıkapsamında yer alan 100 binin üzerinde ihale duyurusu arşivine ulaşabileceğiniz gibi pek tabiidir günlük ihaleduyurularını da bulabileceksiniz.

  SORGULAMALARDA YER ALAN İLKLER- Güncel ihale duyurularında öncelikle ihalelerin tahmini yaklaşık maliyetlerine göre sıralanması ve dilediğiniz aralıktaki ihaleduyurularını sorgulatabilme imkanı- Klasik İdare Karakteristiğine göre (KGM, TCDD, YİKOB, İLLER BANKASI vb.) sorgulama yapabilme.- Ana İdare - Esas İdare - Yatırımcı İdare sıralamasına göre ilana çıkan ita amirliğine varan değin ihale duyurusu sorgulatabilme.(Örneğin: TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ Isparta 18 Bölge Müdürlüğü - DSİ 183 Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar)- Tahmini Yaklaşık Maliyete göre ihale duyurularını sorgulayabilme.- Benzer İş Ayrımına göre ihaleleri aratabilip süzebilme. (Örneğin: A Grup Altyapı İşleri / AI Grup Köprü ve Viyadük işleri / AVIIIGrup Barajlar - bir arada ayrı ayrı sorgulatabilme olanağı)- Diploma Ayırımına göre ihale süzebilme (Örneğin geçen hafta Çevre Mühendisliği diploması ile hangi ihalelere katılabilirim)- Taahhüt Haber’in bölgelerine göre ihaleleri süzebilme. (Örneğin İstanbul Bölge kapsamında, Bartın, Bolu, DüzceEdirne, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinde yapılacak ihaleleri bölgebazında ya da il bazında sorgulatabilme)- Benzer İş Deneyimi Yüzdezine göre ihaleleri sorgulatabilme. (Örneğin yüzde 50 benzer iş deneyimi istenen ihaleler hangileri)- İşin süresine göre ihale duyurularını ayrıştırabilme olanağı. (Örneğin, bin gün ve üstü ihaleler hangileri)- Sözleşme tipine göre ihaleleri sorgulayabilme imkanı. (Örneğin, Teklif birim fiyat sözleşme esasına göre ihaleler.)- Sınır değer katsayısı ve (ADTS) Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması usülüne göre ihaleleri sorgulayabilme.

  İHALE DUYURUSU HABER SAYFASINDA YER ALAN İLKLER- Bir bakışta ihale hakkında ön fikir vermesi amacıyla hazırlanan ihalenin özeti sayfası- Dosya İncelemesi (Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartname’de yer alan önemli hususların özetlenmesi ile oluşturulan dosyaincelemesi. Ödenek Durumu, taahhüt/kendi malı makine ekipman listesi, teknik personel listesi vb.)- İhale metninin orjinal PDF kopyası- Çoğu ihale duyurusunda Sözleşme Tasarısının ve İdari Şartnamenin ve kimi ihalelerde teknik şartnamenin orjinal PDF kopyaları

  İHALE DUYURUSU SAYFASINDAN ULAŞABİLECEĞİNİZ DİĞER İSTİHBARAT- Eğer kayıtlarımızda yer aldıysa ihalelere verilen teklifler- Eğer yayınlandıysa ihale ile ilgili sözleşme bilgileri (Kesinleşmiş İhale Sonucu)

  GünlükGünlükTaahhüt HaberTaahhüt Haber Yatırım İhaleleri BülteniYatırım İhaleleri Bülteni PDF ve Klasik Basılı bültenleri yanında, bunlara ekolarak http://www.taahhuthaber.com internet sitesinde, veri tabanını da okuyucuların hizmetine sundu

  GünlükGünlükTaahhüt HaberTaahhüt HaberYatırım İhaleleri Bülteni0542 744 44 06

  Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49 http://www.taahhuthaber.com - [email protected]

  abonelik başvuruları için iletişim

  Taahhüt HaberTaahhüt Haber’in bültenlerinde yer verdiği kamu yatırımları sektörügünlük haberciliğinin bire bir aynısını sorgulanacak ortamda internete taşıdık

  Bunun anlamı, okuyucularımızın “Günlük Sektör Raporu” olarak adlandırdıkları Taahhüt Haber’leri yine günlükperiyotta, aynı haber sınıflandırması, müteahhit firma istihbaratı, ihalelere verilen teklifleri ve ihale sonuçlarını vb.haberleri elektronik ortamda tek tuşla izleyebilmelerini ve yine tek bir tuşla Taahhüt HaberTaahhüt Haber ’in 2010 yılından beriyayınlanan 1800 sayılık arşivini sorgulatabilmeleri demek oluyor. Taahhüt HaberTaahhüt Haber sitesi yine yenilikleri kapsıyor.

  http://www.taahhuthaber.com danulaşabileceğinizsitemizdeyeralansektördeki ilklerşöyle

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa III

  GÜNE BAKIŞ.................................................................................. 13 - 16 Sayfa 13 Günlük yayınlanan ihale sayısı, gruplara göre ihale sayısı, standart sapma hesabı ile bulunan tahmini yaklaşık maliyet hesabına göre yayınlanan ihalelerin toplam tahmini yaklaşık maliyetleri, ilan türlerine göre ihaleler vb istatistikler Sayfa 14 Yayınlanan ihalelerin alfabetik olarak sıralanmış, ihalenin yayınlandığı sayfaya atıfta bulunan idarelere göre günlük ihale duyuruları listesi. Sayfa 15 Yayınlanan ihalelerin keşif (Yaklaşık Maliyet) aralıklarına göre azalan (Büyükten Küçüğe) sıralanmış, ilanın özetinin yayınlandığı sayfaya atıfta bulunan tablo Sayfa 16 Yayınlanan ihalelerin istenen teminat sürelerine göre azalan, (Büyükten Küçüğe) sıralanmış, sayfa no ile birlikte listesi

  İLANLAR (4734/19-20-21 / Yapım) ........................................17 - 28 A GRUP ALT YAPI İŞLERİ İLANLAR (4734/19-20-21 / Yapım) ...............................17 - 21 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AI Grup – Köprü ve Viyadük) ..........................................17 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AI Grup – Köprü ve Viyadük) (TCK) .....................................................................17 Sayfa 17 2018/378773 Karayolları 10 Bölge Md Trabzon Sürmene - Köprübaşı Yolu Kahramanlar Köprüsü ve Bağlantı Yolu Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. (Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AI Grup – Köprü ve Viyadük) (ÖZEL İDARE) ......................................................17 Sayfa 17 2018/386471 Rize İl Özel İdare Rize İli Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü Köprü Yapım ve Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AII Grup – Tünel İşleri) ..................................................17 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AII Grup – Tünel İşleri) (BELEDİYE) .....................................................................17 Sayfa 17 2018/387254 Elazığ Bld Fen İşl Md Elazığ Merkez Çaydaçıra Mahallesinde bulunan ProfDrNecmettin Erbakan Bulvarında yağmur suyu geçişlerini sağlamak için Q1000 lik yatay delgi yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIII Grup – Boru İletim Hattı) ..........................................17 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIII Grup – Boru İletim Hattı) (BELEDİYE)...........................................................17 Sayfa 17 2018/381235 Trabzon Büyükşehir TİSKİ Gn Md Maçka Atasu Sındıran Üçgedik Kapıköy Yeşiltepe su depoları ve şebeke hattı içme suyu inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIV Grup – Su Kanal İşleri) .......................................17 - 18 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIV Grup – Su Kanal İşleri) (ÖZEL İDARE ) ................................................ 17 - 18 Sayfa 17 2018/384263 Bartın İl Özel İdare Trm Hiz Md Zafer Köyüne Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 18 2018/387073 Edirne İl Özel İdare Tarımsal Hiz Md Edirne İli, İpsala İlçesi, Kumdere Köyü; Meriç İlçesi Adasarhanlı ve Kadıdondurma Köylerinde Doğal Arıtma Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 18 2018/387323 Hakkari İl Özel İdare Hakkari Merkez Kaymaklı Köyü Kanalizasyon Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIV Grup – Su Kanal İşleri) (BELEDİYE ) .............................................................18 Sayfa 18 2018/347797 Kahramanmaraş Büyükşehir KASKİ Kanal Atıksu Arıtma Dai Bşk Kahramanmaraş Merkez İlçeleri kanalizasyon İnşaatı 1. Kısım (Kılavuzlu Bölgesi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AV Grup – Karayolu) ..............................................18 - 21 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AV Grup – Karayolu) (TCK) ...................................................................................18 Sayfa 18 2018/383968 Karayolları 15 Bölge Md Kastamonu Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü Sınırları İçinde Kalan Hemzemin Yaya Geçitleri Bünyesinde, Yaya Kaldırımlarında Rampa Yapılması, Orta Refüjün Düzenlenmesi ve Çeşitli İşler yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AV Grup – Karayolu) (BELEDİYE) ................................................................ 18 - 21 Sayfa 18 2018/386599 Adana Ceyhan Bld Fen İşl Md İlçemiz Sınırları İçerisinde Muhtelif Yollarda Asfalt ve Parke Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. (Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.) Sayfa 19 2018/383068 Balıkesir Altıeylül Bld Fen İşl Md Kırsal ve Kasaplar MahBeton Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşeme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa IV

  Sayfa 19 2018/372723 Diyarbakır Yenişehir Bld Dst Hiz Md Yenişehir İlçesi Merkez Mahallelerinin Cadde ve Sokaklarının Asfalt Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 19 2018/385259 Erzurum Büyükşehir Kırsal Hiz Dai Bşk Erzurum İli Karayazı İlçesi Salyamaç Grubu Sathi Kaplama Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. (Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.) Sayfa 19 2018/346943 İstanbul Avcılar Bld Fen İşl Md Avcılar İlçesi Genelinde Sıcak Asfalt İle Kaplama Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/345511 İstanbul Avcılar Bld Fen İşl Md Avcılar İlçesi Muhtelif Mahallelerde Sıcak Asfalt İle Yama Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/386941 Afyonkarahisar Kayıhan Bld Mali Hiz Md Kilitli Parke Taşı, Bordür Taşı Yapım İşi ve Kilitli Parke Taşı Tamiratı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/382514 Antalya Kaş Bld Dst İşl Md Kaş Belediyesi Ova, Kınık, ve Çamlıköy Mahallelerinde Prefabrik Beton Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi ve Onarım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/389551 Muş Rüstemgedik Bld Bşk Rüstemgedik Belediyesi Yol Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/386655 Van Özalp Bld Fen İşl Md Cumhuriyet Mahellesine Kilitli Parke Taşı (Yol) Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/357647 Erzurum Uzundere Bld Fen İşl Md Uzundere Cevizli Mahallesi Mera Islahı ve Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 20 2018/377962 Trabzon Hayrat Bld Fen İşl Md Geçitli Mahallesi Arslantürk Mevkii Taş Duvar ve Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 21 2018/387072 Zonguldak Gülüç Bld Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Yol Kaplama yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AVI Grup – Demiryolu İşleri) ...........................................21 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AVI Grup – Demiryolu ) (TCDD) ............................................................................21 Sayfa 21 2018/382004 TCDD 4 Bölge Satınalma Stok Kntrl Md Divriği Gar Sahası İçerisine 120 mt DMU Seti Beton Bakım Yolu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIX Grup – Su Yapıları)..................................................21 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AIX Grup – Su Yapıları) (DSİ).................................................................................21 Sayfa 21 2018/379508 DSİ 25 Bölge Md Balıkesir 25 Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak İşler (Balıkesir Burhaniye Sübeylidere Taşkın Kontrol) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. (Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.) 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AXVIII Grup – Saha İşleri) ...............................................21 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (AXVIII Grup – Saha İşleri) (ÜNİVERSİTE )............................................................21 Sayfa 21 2018/377005 Bingöl Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Bingöl Üniversitesi Mevcut Kampüsünün Meslek Yüksekokuluna Bağlantı Yolu İle Çevre Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 21 2018/324003 Yozgat Bozok Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Ziraat Fakültesi Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (YİBİGT_2.7) ...............................................................21 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (YİBİGT_2.7 ) (BELEDİYE ) ......................................................................................21 Sayfa 21 2018/388016 Yalova Termal Bld Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. B GRUP ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ İLANLAR (4734/19-20-21 / Yapım) ......................22 - 27 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup – Bina İşleri) ..............................................22 - 27 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (TOKİ).......................................................................................................22 Sayfa 22 2018/386641 Başbakanlık TOKİ Toplu Konut İdare Bşk Çanakkale İli Eceabat İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (YİKOB) ) ................................................. 22 - 23 Sayfa 22 2018/349866 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk Gaziantep Nizip İlçesi 1 adet MTL okulu,1 adet Uygulama Oteli,1 adet atölye ve 1 adet 200 kişilik pansiyon yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa V

  Sayfa 22 2018/377489 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Yayıktaş (Belkıs Mah) Ortaokulu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 22 2018/349854 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Fıstıklı Mah A İ H Lisesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 23 2018/382602 Kocaeli Valiliği Yat İzl Koor Bşk 3-Paket Kocaeli İzmit 1797 Ada- 1 Parsel (Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu Yıkımı) Üzerine 26 Derslik İlkokul Binası + Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 675 Ada- 1 Parsel 35 Derslikli İlkokul Binalarının Yapımı ve Çevre Tanzimi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 23 2018/385594 Kocaeli Valiliği Yat İzl Koor Bşk 4-Paket Kocaeli Darıca Kemal Ali Gül (253 Ada-10 Parsel) Sahası Üzerine 26 Derlikli İlkokul İle Gebze ( Kirazpınar Mah 6407 Ada - 3 Parsel) Üzerinde 35 Derslikli İlkokul Binaları Yapımı ve Çevre Tanzimi İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 23 2018/377451 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Yasemin Erman Balsu Küçük Tip Kapalı Spor Salonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 23 2018/375276 Şanlıurfa Valiliği Yat İzl Koor Bşk Ceylanpınar Kaymakam Konutu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Diğer) )............................................................24 Sayfa 24 2018/360539 Emniyet Gn Md Ankara Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kurum Arşivi Binası İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (MSB/TSK ).............................................................................................24 Sayfa 24 2018/368534 MSB Ankara İnş Emlak Bölge Bşk Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.K.lığı 2004-LOJ-BET-523, 2002-LOJ-BET-636/637/638 Albüm No.lu Çağlayan Lojmanları Çatı, Yağmur Oluğu Onarımı İle Giriş Kapılarının Yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 24 2018/378857 2inci Jandarma Er Eğt Tug Klığı Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Kışlasına Tuvalet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ).................................................................24 Sayfa 24 2018/379232 İzmir İl Milli Eğt Md Bergama Ortaokulu (24 Derslikli) İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ).............................................................24 Sayfa 24 2018/379239 Muğla Gençlik Spor İl Md Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Ula İlçe Stadına Soyunma Odaları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (BOTAŞ/TPAO - ETİ MADEN - TKİ - TTK )............................................25 Sayfa 25 2018/385838 BOTAŞ AŞ İstanbul İşlt Md BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü Yerleşkesinde Bulunan Alana Perde Duvarlı Saha Betonu Yapımı, Bina Çevrelerine Beton Dökümü, Seramik Kaplama Yapımı ve Belirlenen Alanların Betonlanması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (ORMAN SU BAKANLIĞI ) ....................................................................25 Sayfa 25 2018/388069 Adana Karaisalı Orman İşlt Md Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü İdari Bina Büyük Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 25 2018/383675 Elazığ Orman Bölge Md Ahır Çatısı Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (ÖZEL İDARE ) ............................................................................... 25 - 26 Sayfa 25 2018/370919 Sivas İl Özel İdare Sivas Merkez Fatih Mahallesi 24 Derslikli İlkokul ,24 Derslikli Ortaokul ve Spor Salonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 25 2018/374507 Kütahya İl Özel İdare Kütahya Merkez Evliya Çelebi İlkokulu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 25 2018/380577 Kütahya İl Özel İdare Simav Çitgöl İlkokulu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 26 2018/376250 Siirt İl Özel İdare Siirt Merkez Ekmekçiler ve Eruh Okçular Köyünde Sağlık Evi yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 26 2018/384980 Kırklareli İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md Lüleburgaz Düvenciler Anadolu Lisesi Çatı Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 26 2018/384966 Kırklareli İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md Kırklareli İli Babaeski İlçesi Şehit Ersan Yenici Anadolu Lisesi Binasında Çatı Yenilemesi İle Tuvaletlerde Onarım Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 26 2018/382781 Muş İl Özel İdare Sarıdal Köyü 2 Derslikli Okul Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa VI

  2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (BELEDİYE ) ................................................................................... 26 - 28 Sayfa 26 2018/382348 İstanbul Kadıköy Bld Fen İşl Md veterinerlik Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 26 2018/383495 Manisa Salihli Bld Fen İşl Md Kurtuluş Mahallesi Kapalı Pazar Alanı İnşaatı Uygulama İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 27 2018/371140 Ankara Güdül Bld Mali Hiz Md Güdül Belediyesi Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 27 2018/386292 Bursa Nilüfer Bld Fen İşl Md Fethiye kapalı pazar alanı ve spor tesisleri inşaatı yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 27 2018/378056 Malatya Arguvan Bld Malatya İli Arguvan İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 27 2018/350941 İstanbul Avcılar Bld Fen İşl Md Yeşilkent Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Çelik Konstrüksiyon ve Membran Kaplama Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 27 2018/385384 Malatya Doğanşehir Bld Kapalı Sabit Halk Pazarı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 28 2018/385928 Karabük Bld Fen İşl Md Bağlarbaşı Mahallesi Sentetik Saha ve Tokatlı Mahallesi Basketbol Sahası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (BIII Grup) (DİĞER ) ..................................................................................................28 Sayfa 28 2018/385488 TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayi AŞ Sakarya Ric Atölyesi Çatı Kaplaması Değişimi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. C GRUP SIHHİ TESİSAT ve MEKANİK TESİSAT İŞLERİ İLANLAR (4734/19-20-21 / Yapım) ....28 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (CI Grup – Sıhhi Tesisat İşleri).................................................. 28 Sayfa 28 2018/380035 Gölcük Bakım Onarım İsthk Klığı Kocaeli Mühimmat Bakım ve Ana Depo Komutanlığı Tatlı Su ve Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı Akaryakıt İskelesi Yangın Suyu Devrelerinin Yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (CIV Grup – Gaz Tesisatı İşleri)................................................. 28 Sayfa 28 2018/380877 İzmir Valiliği Yat İzl Koor Bşk İlçe Jandarma Komutanlıkları Doğalgaz Dönüşüm yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. D GRUP ELEKTRİK İŞLERİ İLANLAR (4734/19-20-21 / Yapım) ....................................28 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Yapım İhaleleri (DV Grup – Aydınlatma İşleri) .................................................. 28 Sayfa 28 2018/360183 Mardin Savur Bld Fen İşl Md Savur Çarşısı Sokak Sağlıklaştırması ve Aydınlatma Projesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 28 2018/363199 Hava Eğt Klığı İzmir Üçkuyular Lojmanları Çevre Aydınlatmaları, Sayaç Panoları ve Saha Dağıtım Kutuları İle Mithat Paşa Lojmanları Daire İçi Sigorta Panolarının Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. ATIFLAR (4734/19-20-21 / Yapım) .............................................................................. 29 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İlanlar (Benzer İşe Göre Atıflar) .........................................................................................................29 DÜZELTME İLANLARI (4734/19-20-21 / Yapım) ............................................................... 29 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Düzeltme İlanları ........................................................................................................................29 Sayfa 29 2018/341602 EÜAŞ AŞ İnşaat Dai Bşk Ankara Bina İnşaatı YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edildi. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre bir düzeltme ilanı yayınlandı. Sayfa 29 2018/375662 Bursa Uludağ Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Bina İşleri YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edildi. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre bir düzeltme ilanı yayınlandı. DİZİN ((4734/19-20-21 / Yapım) Kapsamında Yayınlanan Yapım İhaleleri İlanları Dizini) ..... 30 - 34 2 Ağustos 2018 Tarihli İhalelerin Yatırım Bölgelere Dağılımı (TH Bölgeler Dizini) .............................................................................. 30 - 31 2 Ağustos 2018 Tarihli İhalelerin Diplomaya Göre Ayrımı (Diploma Dizini) ..................................................................................................32 2 Ağustos 2018 Tarihli İhalelerin İş Deneyimine Göre Ayrımı (Yüzdeler Dizini) .................................................................................. 33 - 34

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa VII

  İHALE SONUÇLARI (4734/19-20-21 / Yapım).............................35 - 45 A GRUP ALT YAPI İŞLERİ (4734/19–20–21 / Yapım) İHALE SONUÇLARI) .................35 - 41 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AI Grup – Köprü ve Viyadük) ...........................................35 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AI Grup – Köprü ve Viyadük) (ÖZEL İDARE) ......................................................35 Sayfa 35 2018/335455 Siirt İl Özel İdare Dst Hiz Md Siirt Pervari İlçesi Ekindüzü,Tuzçular,Yeni Aydın, İğneli, Gürzova Arası Yol Genişletme Sanat Yapıları ve Yolun BSK Kaplanması Yapım İşi Nimet Tekstil Temizlik Gıda Yemek Yapımı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi + Pektom İnşaat Mühendislik Müşavirlik Mimarlık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AIII Grup – Boru İletim Hattı)...........................................35 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AIII Grup – Boru İletim Hattı) (BELEDİYE)...........................................................35 Sayfa 35 2018/191025 Samsun Büyükşehir Su Kanal İdaresi SASKİ Gn Md Çarşamba İlçesi Gülören Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Bület Uludağ Asu İnşaat Müteahhitliği Sayfa 35 2018/179346_ Kismi_4 Kahramanmaraş Büyükşehir KASKİ İçme Suyu Dai Bşk Kahramanmaraş İli Mahalleleri İsale - Terfi Hattı Döşeme ve Sanat Yapıları Masfalt İnşaat Taahhüt Mühendislik Yapı Malzemeleri Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 35 2018/178549 Samsun Büyükşehir Su Kanal İdaresi SASKİ Gn Md Asarcık İlçesi Kılavuzlu (Merkez Sok), Yayla, Aşırı, Hisariye ve Koşaca Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı Hasko İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AIV Grup – Su Kanal İşleri)..............................................36 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları(AIV Grup – Su Kanal İşleri) (İLLER BANKASI ) ....................................................36 Sayfa 36 2017/412540 İller Bankası Yat Koor Dai Bşk Erkmen (Afyonkarahisar) Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı Altar Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları(AIV Grup – Su Kanal İşleri) (BELEDİYE )...............................................................36 Sayfa 36 2018/226818 İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi Sare Motorlu Araçlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 36 2018/265080 Osmaniye Bld Su Kanal Md Osmaniye Merkez Kısmi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi Viga İnşaat Ahmet Gürkan Hacioğlu Sayfa 36 2018/243553 İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md İzmir İli 3 Kısım Bornova, Bayraklı İlçelerinde Tekli Yağmursuyu ızgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantılarının Bakım, Onarım İnşaatı İşi Hasan Ufuk Özışık Teknoen Mühendislik 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AV Grup – Karayolu) ..............................................37 - 38 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AV Grup – Karayolu) (BELEDİYE) ................................................................ 37 - 38 Sayfa 37 2018/274277 İzmir Büyükşehir İZBETON AŞ İzmir Güney 2.Bölgede Sathi Kaplama Yapılması Selfa Yapı İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Tic Ltd Şti + Tezcan Canıtez İnşaat Taahhüt Nak Tur Tem Ltd Şti İş Ortaklığı Sayfa 37 2018/225970 Antalya Konyaaltı Bld Fen İşl Md 2018 Yılı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Yapımı ve Asfalt Kaplama Yapılması Altyol İnşaat Ticaret Limited Şirketi Sayfa 37 2018/236266 Van Büyükşehir Yol Bakım Onarım Dai Baş Tuşba İlçesi Muhtelif Mahallelere BSK Asfalt Yapımı 1 Kısım Arma İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi + Best Yol Yapı Anonim Şirketi İş Ortaklığı Sayfa 38 2018/304912 Van Çatak Bld Fen İşl Md Çatak Belediyesi Muhtelif Mahallelerde Aydınlatma Direği,Kaldırım ve Parke Taşı Yapım İşi RÇ Yapı İnşaat Mühendislik Turizm İthalat İhracak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sayfa 38 2018/157396 Diyarbakır Büyükşehir Mali Hiz Md Çüngüş Mahalle Yolları Stabilize, Alttemel, Beton Parke ve Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi Öz Dedeoğlu İnşaat Harfiyat Nakliyat Temizlik Turizm Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 38 2018/310259 Erzurum Aziziye Bld Yazı İşl Md Dağdagül, Kayapa ve Alaybeyi Mahallesi Kilittaş Parke Kaplama Yapım İşi Ercanlar Yol Yapım Madencilik İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Sayfa 38 2018/211212 Kars Bld Fen İşl Md Kars Merkez Kazımpaşa ve atatürk Caddeleri Kaldırım Yapım İşi Gökmen Yılmaz 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AV Grup – Karayolu) (BOTAŞ/TPAO - ETİ MADEN - TKİ - TTK) ........................38 Sayfa 38 2018/6 TPAO Batman Bölge Md TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Saha ve Kuyu Yolları Asfalt ve Bakım Onarımlarının Yapılması Emrah Özcan

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa VIII

  2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AVII Grup – Havaalanı İşleri)...........................................39 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AVII Grup – Havaalanı İşleri) (MSB/TSK ).........................................................39 Sayfa 39 2018/178140 MSB Adana İnş Emlak Bölge Bşk 5’inci Zhtugklığı Genhataman Kışlasına Helikopter İniş Alanı İnşa Edilmesi Ceren İnşaat Pazarlama Isı Sistemleri Proje ve Mühendislik Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AVIII Grup Barajlar) .....................................................39 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AVIII Grup – Barajlar) (DSİ)....................................................................................39 Sayfa 39 2017/671696 DSİ 22 Bölge Md Trabzon Bayburt-Merkez Taşocağı Göleti Tuna Teknik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi + Eray Grup İnşaat Taahhüt Mühendislik Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şrketi İş Ortaklığı Sayfa 39 2017/633789 DSİ 22 Bölge Md Trabzon Giresun-Çamoluk Usluca Göleti Bursan İnşaat Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AVIII Grup – Barajlar) (ÖZEL İDARE )...................................................................40 Sayfa 40 2018/282509 Amasya İl Özel İdare Su Kanal Hiz Md Amasya Taşova Kumluca Köyü Sulama Göleti Yapım İşi Sabırlılar İnşaat Müteahhitlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AIX Grup – Su Yapıları) ...........................................40 - 41 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AIX Grup – Su Yapıları) (DSİ) .................................................................................40 Sayfa 40 2018/204877 DSİ 4 Bölge Md Konya Karaman Merkez Taşkale Göleti Sulaması İkmali Nil-Ta Petrol Ürünleri İnşaat Müteahhitlik Taahhüt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AIX Grup – Su Yapıları) (BELEDİYE ) ........................................................... 40 - 41 Sayfa 40 2018/259023 Konya Büyükşehir Tarım Hiz Dai Bşk Konya Ilgın Eldeş Göleti ve Kapalı Sistem Sulama Tesisi Aygün Akaryakıt Turizm Otomotiv İnşaat Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Sayfa 40 2018/303658 Van Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk Özalp Dönerdere-Emek Sulama Tesisi Yapım İşi Hazar İnşaat Taahhüt ve Turizm Limited Şirketi Sayfa 41 2018/252412 Konya Büyükşehir Tarım Hiz Dai Bşk Konya Güneysınır Kızılöz Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi Aygün Akaryakıt Turizm Otomotiv İnşaat Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AXI Grup – Arıtma Tesisleri)............................................41 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AXI Grup – Arıtma Tesisleri) (İLLER BANKASI)..................................................41 Sayfa 41 2018/176846 İller Bankası Yat Koor Dai Bşk Karahalil (Kırklareli) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı 3-El Mühendislik Müşavirlik Haritacılık İnşaat Taahhüt Tur Mobilya Hayvancılık İth İhr Ltd Şti 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AXVIII Grup – Saha İşleri)................................................41 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (AXVIII Grup – Saha İşleri) (BELEDİYE ) ................................................................41 Sayfa 41 2018/292091 Erzurum Aziziye Bld Yazı İşl Md Aziziye Belediyesi Dadaşkent Bölgesinde Park Yapımı İşi Sırma İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (YİBİGT_2.7)..........................................................41 - 42 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Sonuçlar (YİBİGT_2.7 ) (BELEDİYE ) .................................................................................................41 Sayfa 41 2018/268962 Diyarbakır Büyükşehir Su Kanal İdare İşletmeler 1 Bölge Daire Başkanlığına Bağlı Mahallelerde İçme ve Kullanma Suyu Sondajı Açılması İnşaatı Yapım İşi Emir Sondajcılık İnşaat Madencilik Mühendislik Elektrik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi + Ekinci Sondaj Mühendislik İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Sonuçlar (YİBİGT_2.7 ) (DSİ ) .............................................................................................................42 Sayfa 42 2018/345823 DSİ 20 Bölge Md Kahramanmaraş Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekâtı Kapsamında Terörden Arındırılan Bölgelerde 4 Etap Kuyu Açılması ve Açtırılması, Motopomp ve Baraka Montajı Yaptırılması ve Satın Alınması Kevser Mühendislik Sondaj Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi B GRUP ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ (4734/19–20–21 / Yapım) (İHALE SONUÇLARI) .......42 - 43 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (BIII Grup – Bina İşleri) ..............................................42 - 43 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (BIII Grup) (MSB/TSK ) .............................................................................................42

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa IX

  Sayfa 42 2018/179608 MSB Adana İnş Emlak Bölge Bşk K-1 Kategorisine Dönüşüm Kapsamında 5’inci Zh Tug Klığı Banyo Binası Yapımı Cebel Madencilik Anonim Şirketi Sayfa 42 2018/204495 Hava Lojistik Klığı Ankara 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Akaryakıt İstasyonu Yapımı C.A.B. İnşaat Müteahhitlik Taşımacılık Alüminyum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi + Bera İnşaat Ticaret Limited İş Ortaklığı Sayfa 42 2018/257382 Hava Lojistik Klığı Ankara 212 Nolu Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı (Datça/Muğla) İdari Bina Yapımı Ramazan Akmeşe Akmeşe Mühendislik Sayfa 42 2018/196985 Hava Lojistik Klığı Ankara Yeni Yapılan Havaalanı Bölgesine (Niz-1) Büyük Tip Nizamiye Binası ve 2 Adet Yüksek Nöbet Kulesi Yapılması Oğulhan İnşaat Turizm Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (BIII Grup) (GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ) .............................................................43 Sayfa 43 2018/211634 KYK İnşaat Emlak Dai Bşk Ankara Tekirdağ 750 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi Fy Fer Yapı Mimarlık Mühendislik Maşavirlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (BIII Grup) (BELEDİYE ).................................................................................... 43 - 44 Sayfa 43 2018/140713 Adana Seyhan Bld Fen İşl Md Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı 2 Etap Yapım İşi Pay İnşaat Limited Şirketi Sayfa 43 2018/149914 Adana Seyhan Bld Fen İşl Md Seyhan Belediyesi Sarıhamzalı Mahallesi Kentsel Gelişim Projesi A, B, F ve G Bloklar İnşaatı Özşahin İnşaat Taahhüt - Mehmet Özşahin + Baykök İnşaat Taahhüt Nakliyat İş Makinaları İtlalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı Sayfa 43 2018/160007 Adana Seyhan Bld Fen İşl Md Yeşiloba Mahallesi Semt Pazarı Yapım İşi Mehmet Metin Ölmez Sayfa 44 2018/152916 Adana Seyhan Bld Fen İşl Md Narlıca Mahallesi Seymer ve Tahsilat Şubesi Binası Yapımı Murat İnşaat Taahhüt ve Ticaret Mahmut Özgören Sayfa 44 2018/243395 İzmir Büyükşehir İZSU Gn Md Ödemiş Şube Müdürlüğü Çevre Emniyet Duvarı ve Sundurma İnşaatı Uniform Mühendislik Müteahhitlik Maden İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi + Halil Bayraktar Bayraktar Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt ve Tadilat Hizmetleri İş Ortaklığı Sayfa 44 2018/254252 İstanbul Gaziosmanpaşa Bld Fen İşl Md Çilekli Cami İnşaatının Tamamlanmasına Yönelik İkmal İnşaatı Yapım İşi Payihat Mimari Tasarım Mühendislik Mobilya İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi + Faysal Sönmez İş Ortaklığı C GRUP SIHHİ TESİSAT ve MEKANİK TES. İŞL. (4734/19–20–21 / Yapım) (İHALE SONUÇLARI) ..... 44 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (CII Grup – Isıtma Soğutma İşleri) .............................................. 44 Sayfa 44 2018/263710 Bursa KYK İl Md Uludağ Yurdu ve Halime Hatun Yurdu Öğrenci Bloklarına Ayrı Kazan Daireleri Yapılması Isıtek Isı ve Teknik Malzeme Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (CIV Grup – Gaz Tesisatı İşleri) ................................................. 44 Sayfa 44 2018/196527 MSB Erzurum İnş Emlak Bölge Bşk 3’üncü Or Klığı General Kazım İnanç Kışlası Kazan Dairelerinin Birleştirilmesi ve Doğalgaza Dönüşümü İntes Yapı Malzemeleri Elektrik İnşaat Taahhüt Isı Sistemleri Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi + Fırat Atlı İş Ortaklığı D GRUP ELEKTRİK İŞLERİ (4734/19–20–21 / Yapım) (İHALE SONUÇLARI) ................................ 45 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (DI Grup – Enerji İletim Şebeke) ............................................... 45 Sayfa 45 2018/185661 İller Bankası Yat Koor Dai Bşk Yenifakılı (Yozgat) Belediyesi 140 Kwe Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi Özcan Alabaş Özel Enerji Mühendislik 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (YİBİGT_2.7) ....................................................................... 45 Sayfa 45 2018/291226 Aydın Efeler Bld Fen İşl Md Efeler Belediyesi 760 Kw Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi Özmühendislikyapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (DIV Grup – 1KV Altı Elektrik) .................................................. 45 Sayfa 45 2018/198259 Zonguldak Çaycuma Bld Fen İşl Md Belediye Hizmet Binası Elektrik İşleri-İkmal İnşaat Özbulut Yapı Taahhüt İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan İhale Sonuçları (DV Grup – Aydınlatma İşleri)................................................... 45 Sayfa 45 2018/256709 Hava Lojistik Klığı Ankara 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Meydan Aydınlatma Sistemi Onarımı (Durma Uzantısı Işıkları, Güney Yaklaşma, Çakar Işık İle Yeni Yapılacak 12 Uçaklık Park Sahasına Aydınlatma Yapılması) Dab Mimarlık Elektrik Mühendislik İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 45 2018/202736 Hava Lojistik Klığı Ankara Kaklıç Hava Meydan Komutanlığı Çevre Aydınlatma Büyük Onarımı Ez-Ka İnşaat Mühendislik Ticaret Limited Şirketi + Vavel Elektrik Mühendislik İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa X

  TEKLİFLER (4734/19–20–21 / Yapım) .....................................47 - 48 A GRUP ALT YAPI İŞLERİ (4734/19-20-21 / Yapım) (TEKLİFLER) ...............................47 2 Ağustos 2018 Tarihinde Alınan Teklifler (AV Grup – Karayolu) ...................................................................47 2 Ağustos 2018 Tarihinde Alınan Teklifler (AV Grup – Karayolu) (BELEDİYE) ..............................................................................................47 Sayfa 47 2018/337966 Kocaeli İzmit Bld Fen İşl Md Altyapı Çalışması Sonrası Komple Asfalt Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilerek firma teklifleri alındı. Sayfa 47 2018/341574 Muğla Büyükşehir MUSKİ Plan Pro Yat İnş Dai Bşk Yatağan ve Fethiye İlçe Merkezi ve Bağlı Tüm Mahalleler Üst Yapı Elemanlarının Tamiratı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilerek firma teklifleri alındı.(Kısmi tekliflere açık ihale) B GRUP ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ (TEKLİFLER) (4734 / 19 – 20 – 21- Yapım) ..................48 26 Temmuz - 2 Ağustos 2018 Tarihleri Arası Alınan Teklifler (BIII Grup – Bina İşleri)..........................................48 27Temmuz - 2 Ağustos 2018 Tarihlerinde Alınan Teklifler (BIII Grup) (TOKİ) ...............................................................................................48 Sayfa 48 2018/348005 Erzurum Atatürk Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Güzel Sanatlar Fak Tekstil Atölyesinin Buz Üretim ve Buz Yontu Müzesine Dönüştürülmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilerek firma teklifleri alındı. Sayfa 48 2018/345041 Konya Selçuk Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilerek firma teklifleri alındı. 26 Temmuz 2018 Tarihinde Alınan Teklifler (BIII Grup) (ÖZEL İDARE ).........................................................................................................48 Sayfa 48 2018/317225 Kastamonu İl Özel İdare Yat İnş Md Devrekani T12 Tip TSM + 5 Hekimli ASM + 112 ASHİ Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilerek firma teklifleri alındı. İTİRAZEN ŞİKAYET TUTANAKLARI (4734/19-20-21 / Yapım) ...............................49 - 51 1 Ağustos Tarihinde Karara Bağlanan İtirazen Şikayet Başvuruları Tutanakları (A Grup) ...................................................49 1 Ağustos Tarihinde Karara Bağlanan İtirazen Şikayet Başvuruları Tutanakları (B - C Grup).........................................50 - 51 İLANLAR (4734/19-20-21 / Hizmet (Yatırım)) ....................................................... 52 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Hizmet (Yatırım) İhale İlanları ............................................................................52 Sayfa 52 2018/386876 Sinop Ayancık Orman İşlt Md Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Orman Yollarında Tamir Bakım İçin Makine Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 52 2018/374457 Hava Lojistik Klığı Ankara 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ile 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına Mühimmat Monte ve Füze Kontrol Binası Yapılması Proje hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Sayfa 52 2018/387504 MSB İstanbul İnş Emlak Bölge Bşk İstanbul Selimiye Astsubay Orduevi Proje Hizmet Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Sayfa 52 2018/382868 TCDD 1 Bölge Satınalma Stok Kntrl Servis Md Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı ile, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa OSB ve Nilüfer OSB Demiryolu bağlantı hatlarının projelendirilmesi için Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ İHALE SONUÇLARI (4734/19-20-21 / Hizmet (Yatırım))..... 53 - 56 2 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlanan Hizmet (Yatırım) İhale Sonuçları....................................................................53 - 56 Sayfa 53 2018/371037 Kastamonu Hanönü İlçe Milli Eğt Md Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyon Binası Bakım Onarım İşi Sinan Dönmez Sayfa 53 2018/362787 Şanlıurfa Orman Bölge Md Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 38 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 2018 Yılı İş Programı Çerçevesinde Adıyaman İlinde Bulunan 19 Köy/Mahalle Si Orman Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 53 2018/356567 Amasya Bld Fen İşl Md Parke Döşeme İşçiliği Yapılması Hizmet Alımı Çinaz İnşaat Temizlik Nakliye Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sayfa 53 2018/224761 Balıkesir Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk Fen İşleri Daire Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması ERC Temizlik İnşaat Turizm Taşımacılık ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

 • 3 Ağustos 2018 Cuma İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa XI

  Sayfa 53 2018/333041 Muğla Büyükşehir MUSKİ Dst Hiz Dai Bşk Trencher Ataşmalı Mini Yükleyici Kiralama Alpler Maden İnşaat Makine ve Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sayfa 53 2018/332805 Çorum Bld Dst Hiz Md İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı Mustafa Bal Hafriyat İşleri Sayfa 54 2018/356737 Eskişehir Odunpazarı İnş Sağ Turz AŞ Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Temini Departur Otomotiv Temizlik Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sayfa 54 2017/210791 Yalova Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Yalova Üniversitesi Merkezi Derslikler, Kütüane ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binasının (Mimari, Statik, Dinamik, Mekanik, Elektrik ve Çevre Tanzimi) Projelerinin Yapılması ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Nebula Nurettin Kulakoğlu Mimarlık Makine Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Sayfa 54 2018/173010 Kars Kafkas Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk Üniversite Hastanesi Ek Binası Uygulama Projeleri ve Yapım İhale Dosyası Hazırlanması Hizmeti Alımı Özgür Yıldızlı Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Bilgisayar Kırtasiye Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi Sayfa 54 2018/273886 Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk Ankara Bor-Kemerhisar Çevre Yolu ve (Kayseri-Pınarbaşı)Ayr-Tomarza- Tufanbeyli Yoluna Ait Harita Mühendislik Hizmetleri Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Haritaların Üretilmesi İşi Özerler Mühendislik İnşaat Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi Sayfa 54 2017/594831 DSİ Atıksu Dairesi Bşk Ankara KKTC Atıksu ve İçmesuyu Altyapı Proje Yapımı 1 Kısım Art Çevre Teknolojileri İnşaat Mühendislik Turizm Ticaret Limited Şirketi Sayfa 55 2018/290440 MTA İzmir Bölge Md MTA Ege Bölge Müdürlüğü Tesisleri Bina Güçlendirme, Yapım, Onarım ve Kısmi Bakım Projelerinin Hazırlanması İşi Hizmet Alımı Denge Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 55 2018/121812 Orman Su İşleri Su Yönetimi Gn Md Van Gölü ve Konya Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Fiyat avantajı Uygulanmıştır / % 5) Su Pek Proje ve Taahhüt Limited Şirketi Sayfa 55 2018/362685 Şanlıurfa Orman Bölge Md Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 168 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 2018 Yılı İş Programı Çerçevesinde Adıyaman İlinde Bulunan 18 Köy/Mahalle'nin Harita Yapımı ve Dosya Çoğaltma İşi İçin Harita Hizmet Alımı Demeter Orman Mühendislik Danışmanlık Madencilik Hayvancılık Tarım Harita Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 55 2018/361812 Şanlıurfa Orman Bölge Md Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 170 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğinin 2018 Yılı İş Programı Çerçevesinde Adıyaman İlinde Bulunan 25 Köy/Mahalle'nin Harita Yapımı ve Dosya Çoğaltma İşi İçin Harita Hizmet Alımı Demeter Orman Mühendislik Danışmanlık Madencilik Hayvancılık Tarım Harita Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 56 2018/62782 İstanbul Büyükşehir Kurumsal Proje Md İstanbul Genelinde Yapılan Proje Çalışmalarına Ait Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İşi (2017/01) N.K.Y.Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 56 2018/349493 Hatay Payas Bld İmar Şehircilik Md Kentsel Tasarım Proje Hizmeti Desıgn Mood Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sayfa 56 2018/347476 Kütahya Bld Su Kanal İşl Md Kütahya Belediyesi Ilıca Harlek Sıcak ve Soğuk Su İsale Dağıtım ve Depo Projeleri Hazırlanması İşi Akvadem Yönetim Danışmanlığı Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi Sayfa 56 2018/216168 Muğla Büyükşehir Dst Hiz Dai Bşk Bodrum Katı Atık Düzenleme Depolama Tesisi Uygulama Projesi İhalesine Esas Dökümanların Hazırlanması Hizmet Alımı MGS Proje Müşavirlik Mühendislik Ticaret Limited Şirketi Sayfa 56 2018/328866 Kültür Turizm Bakanlığı Kütüane Yayım Gn Md Mevcut Kütüane Binalarının Yenilenmesi İçin Takım Proje Hazırlanması İmarhane Yapı Mimarlık Mühendislik Tasarım İnşaat Restorasyon Ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi REKLAMLAR Taahhüt Haber Tanıtım ........................................................................................Ön Kapak İçi

  Günlük Taahhüt Haber Kamu Yatırımları İhaleleri Bülteni Her Gün Yayınlanır, İhtisası Kamu Yatırımları İstihbaratı Bülteni Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Teoman ERSÖZ Gn. Yayın Yön. İsmet AKKOÇ Müessese Genel Müdürü Halil C. TÜRKOĞUL Telefon: 0312 438 26 42 3 Ağustos 2018 / Sayı 1934

 • Taahhüt Haber ihaleleri duyururken, ihalelere verilen teklifleri ve sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarını yayınlarken Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan benzer iş ayırımından hareket eder. YENİ TEBLİĞE GÖRE (A) ALT YAPI İŞLERİ (11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”) 1. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ 1. Köprüler 2. Viyadükler 3. Alt ve üst geçitler 4.Akedükler II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ 1. Karayolu ve demiryolu tünelleri 2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri 3. Atıksu tünelleri 4.Deniz ve nehir altı tünelleri 5. Metro tünelleri 6.Galeri ve şaftlar / III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ 1.Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri 2. Su isale hatları IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 1.Kanalizasyon şebekeleri 2.Yağmursuyu şebekeleri 3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri 4. Mikrotünel işleri V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 1.Otoyollar 2. Devlet, il ve köy yolları 3. Cadde ve sokak yapım işleri VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) 1.Demiryolları 2.Metro inşaatları 3.Raylı sistemler 4.Füniküler raylı taşıma tesisleri VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ 1Havaalanı pistleri 2.Havaalanı apron ve taksirut inşaatı VIII. GRUP: BARAJLAR 1Dolgu barajlar 2.Beton barajlar 3.Kemer barajlar 4.Göletler IX. GRUP: SU YAPILARI 1.AVIII. Grup işler 2.Sulama ve drenaj tesisleri 3.Regülatörler, bentler, rezervuarlar 4.Akarsu düzenleme işleri 5. Nehir ıslahı işleri 6.Taşkın koruma tesisleri 7.Sel kapanları 8.Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri 9.Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri X. GRUP: DENİZ YAPILARI 1.Liman, iskele, rıhtım inşaatları 2.Marina inşaatı 3.Deniz üstü platform inşaatları 4.Dalgakıranlar 5.Balıkçı barınakları, çekek yerleri 6.Tersane havuzu inşaatları 7.Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri 8.Deniz altı boru hatları 9.Deniz içi tüp geçitleri 10.Deniz deşarjı yapıları XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ 1.Kanalizasyon arıtma tesisleri 2.Atıksu arıtma tesisleri 3.Su Arıtma tesisleri 4.İçmesuyu arıtma tesisleri XII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ XIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ 1.Katı yakıt santralleri 2.Sıvı yakıt santralleri 3.Doğalgaz santralleri 4.Jeotermal santralleri XV. GRUP: RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI 1. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar 2.Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları 3.Petrol rafineri ve terminalleri 4. Gaz terminalleri 5. Atık bertaraf etme tesisleri 6.Atık işleme tesisleri 7.Bacagazı arıtma tesisleri XVII. GRUP: MADENCİLİK VE MADEN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ 1.AII grubu işler 2.AVIII grubu işler 3.Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri 4.Dekapaj işleri 5.Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ 1.AV grubu işler 2.AVI grubu işler 3.AVII grubu işler 4.AVIII grubu işler 5.Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri 6.Peyzaj sahaları tanzim işleri 7.Yüzey ve platform işleri XIX. GRUP: KABLOLU TAŞIMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ 1.Telefrik İşleri 2.Telesiyej İşleri. YENİ TEBLİĞE GÖRE (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ (11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”) I. GRUP: BİNA İŞLERİ 1.Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri 2.Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri 3.Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri II. GRUP: BİNA İŞLERİ 1Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 2.Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 3.Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 4.İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 5.İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 6.Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 7.Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 8.Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 9.Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 10.Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 11.Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)12.Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 13.Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü) 14.Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 15.Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) 16.(5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı) III. GRUP: BİNA İŞLERİ 1.BII. Grup işler 2.BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri YENİ TEBLİĞE GÖRE (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ (11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”) I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER 1.Temizsu tesisat İşleri 2.Atıksu tesisat İşleri 3.Yangın Söndürme Tesisatı İşleri II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ 1.Isıtma Tesisatı İşleri 2.Soğutma Tesisatı İşleri 3.Havalandırma Tesisatı İşleri 4. İklimlendirme Tesisatı İşleri III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ 1.Asansör İşleri 2.Yürüyen merdiven işleri 3.Yürüyen bant işleri 4. Gezer vinç işleri IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ YENİ TEBLİĞE GÖRE (D) ELEKTRİK İŞLERİ (11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”) I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 1.Enerji iletim havai hatları 2.Enerji iletim yeraltı kablo işleri II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 1.Enerji dağıtım havai hatları 2.Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ 1.Şalt tesisleri 2.Trafo merkezleri 3.Kompanzasyon tesisleri IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ 1.Kuvvet dağıtım tesisatı 2.Topraklama ve koruma sistemleri 3.Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri 4.Jeneratör tesisatı 5.Kesintisiz güç kaynağı tesisatı V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ 1.Köprü aydınlatma işleri 2.Yol aydınlatma işleri 3.Tünel aydınlatma işleri 4.Tarihi mekân aydınlatma işleri 5.Açık alan aydınlatma işleri 6.Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri 7.Tehlikeli alan aydınlatma işleri 8.Havaalanı pisti aydınlatma işleri VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.Elektromekanik İşler 2.Raylı sistemler elektrifikasyon işleri 3.Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri 4.Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri 5.Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri YENİ TEBLİĞE GÖRE (E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ(11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”) I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ 1.Karayolu sinyalizasyon işleri 2.Demiryolu sinyalizasyon işleri 3.Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri 4.Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri 5.Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi 6.Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri II. GRUP: SCADA TEKNOLOJİSİ (İZLEME, KONTROL VE VERİ TOPLAMA) İŞLERİ 1.Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri 2.Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri 3.Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim sistemleri 4.Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri III. GRUP: OTOMATİK ÖLÇÜM VE GÖZLEM SİSTEMLERİ 1. Meteoroloji otomatik ölçüm ve gözlem sistemleri 2.UV-A, UV-B, ozon ve yağış asit ölçüm sistemleri 3.Çevre yönetimi ayrıştırma ve izleme sistemleri IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ 1.Kapalı devre kamera ve kartlı geçiş sistemleri 2.Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapı dedektörü) 3.Yangın uyarı ve söndürme sistemleri 4.Acil anons ve seslendirme sistemleri 5.Yangın ihbar ve söndürme sistemleri 6.Hastane içi görüntü iletişim sistemleri (PACS v.b.) V. GRUP: UYDU, TV VE RADYO İLETİŞİM SİSTEMLERİ 1. Gözlemevi, uydu ve yer istasyonları 2.Kablolu TV ve radyo dağıtım, interaktif iletişim şebekeleri ve tesisatı 3.TV ve radyo verici istasyonları VI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.Telsiz haberleşme sistemleri 2.Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM, Wi-Fi, WiMAX) VII. GRUP: SES İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.Ses frekans şebekeleri 2.Yüksek frekans şebekeleri VIII. TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.Radyolink işleri 2.Fiber optik işleri 3.Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri 4.IP-MPLS işleri IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE AĞ ŞEBEKESİ TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1.Ethernet teknolojisi işleri 2.ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri 3.Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) teknolojisi işleri 4.Binaya kadar fiber (FTTB/H/O) teknolojisi işleri 5.LAN şebeke kurulumu 6.WAN şebeke kurulumu

 • Güne Bakış (İstatistikler)

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa 13

  1-) Benzer İş Gruplarına Göre Ayırım 02.08.2018 günü 4734 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 19 (Açık İhale) kapsamında çıkan tüm ihalelerin 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KİK tebliği doğrultusundaki ana gruplara göre (A, B, C, D) sayıları şöyle.

  Grup Sayı Grup Sayı A 27 C 2 B 32 D 2 TOPLAM 63

  02.08.2018 günü 4734 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 19 (Açık İhale) kapsamında çıkan tüm ihalelerin 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KİK tebliği doğrultusundaki ana gruplara göre tahmini yaklaşık maliyetlerine göre (A, B, C, D) yaklaşık maliyet hacimleri şöyle Grup Hacim (TL) Grup Hacim (TL)

  A 70.675.000 C 1.675.000 B 171.450.000 D 900.000 TOPLAM 244.700.000

  AB

  CD S1

  0

  20000000

  40000000

  60000000

  80000000

  100000000

  120000000

  140000000

  160000000

  180000000

  2-) İhale Türlerine Göre Ayırım 02.08.2018 günü 4734 sayılı Kamu İhale Yasası Madde 13 kapsamında çıkan tüm ihalelerin süre ilan maddelerine göre tahmini yaklaşık maliyetlerine göre tahmini hacimleri şöyle.

  İlan Tipi Hacim (TL)

  No4 (13b3) ( 2 adet ) 59.000.000

  No5 (13b3) (10 adet ) 92.500.000

  No6 (13b2-13b3) (13 adet ) 63.700.000

  No7(13b2-13b3) (16 adet ) 19.600.000

  No8 (13b2) (22 adet ) 9.900.000

  TOPLAM (63 adet ) 244.700.000

  0 TL

  10.000.000 TL

  20.000.000 TL

  30.000.000 TL

  40.000.000 TL

  50.000.000 TL

  60.000.000 TL

  70.000.000 TL

  80.000.000 TL

  90.000.000 TL

  100.000.000 TL

  No4

  (13b

  3)

  No5

  (13b

  3)

  No6

  (13b

  2-13

  b3)

  No7

  (13b

  2-13

  b3)

  No8

  (13b

  2)

  No1 (13a) 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi a bendi (1) kapsamında ihaleden en az 40/33-28 gün önce ilanı şart olan ve bu sürede ilana çıkan, ve Mali Durum ve/veya Bilanço ve/veya İş Hacmine yönelik belgelerin istendiği ihale türü. Bu ihalede 2018 yılı için 45.452.363,-TL. ve üstü yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. (Taahhüt Haber'in istatistiklerinde bu ayırıma, standart sapma hesabı doğrulanamadığı için insiyatifi tahmini yaklaşık maliyet uygulanmaktadır.) No3 (13b3-13a) 4734 sayılı Kanun b bendi (3) kapsamında ya da 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi a bendi (1) kapsamında ihaleden en az 40/33-28 gün önce ilanı şart olan ve Mali Durum ve/veya Bilanço ve/veya İş Hacmine yönelik belgelerin istendiği ihale türü.. Bu ihale türünde 2018 yılı için 22.726.181, TL üstü yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. Üst sınır belirsizdir. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, standart sapma hesabı doğrulanamadığı için insiyatifi tahmini yaklaşık maliyet uygulanmaktadır) No4 (13b3) 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi b bendi (3) kapsamında ihaleden en az 21 gün önce ilanı şart olan ve Mali Durum ve/veya Bilanço ve/veya İş Hacmine yönelik belgelerin istendiği ihale türü. Bu ihale türünde 2018 yılı için 22.726.181, TL. ile 45.452.363,-TL arası yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma tahmini yaklaşık maliyet olarak standart sapma hesabı sonunda bulunan 29 milyon 500 bin TL. uygulanmaktadır.) No5 (13b3) 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi b bendi (3) kapsamında ihaleden en az 21 gün önce ilanı şart olan ve Mali Durum ve/veya Bilanço ve/veya İş Hacmine yönelik belgelerin istendiği ihale türü. Bu ihale türünde 2018 yılı için 4.545.236,- TL. ile 22.726.18, TL. arası yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma standart sapma hesabı sonunda bulunan tahmini yaklaşık maliyet olarak 9 milyon 250 bin TL. uygulanmaktadır) No6 (13b2-13b3) 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi b bendi (3) kapsamında ihaleden en az 14-21 gün önce ilanı şart olan ve herhangi bir belge istenmediği ihale türü. Bu ihale türünde 2018 yılı için 2.854.626,-TL. ile 22.726.18,-TL. arası yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, tahmini yaklaşık maliyet olarak standart sapma hesabı sonunda bulunan 4 milyon 900 bin TL. uygulanmaktadır) No7 (13b2-13b3) 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi b bendi (2) ya da b bendi (3) kapsamında ihaleden en az 14-21 gün önce ilanı şart olan ve herhangi bir belge istenmediği ihale türü. Bu ihale türünde 2018 yılı için 713.655,-TL. ile 2.854.626,-TL. arası yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, tahmini yaklaşık maliyet olarak standart sapma hesabı sonunda bulunan 1 milyon 225 bin TL. uygulanmaktadır) No8 (13b2) 4734 sayılı Kanun 13'üncü maddesi b bendi (2) kapsamında ihaleden en az 14 gün önce ilanı şart olan ihale türü. Bu ihale türünde 2018 yılı için 270.489,-TL ile 713.655,-TL arası yaklaşık maliyet uygulanmaktadır. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, tahmini yaklaşık maliyet olarak standart sapma hesabı sonunda bulunan 450 Bin TL. uygulanmaktadır.) No1d (13a) 4734 sayılı Kanun 13’üncü maddesi a bendi (2) kapsamında ön yeterlik/önseçim ihalesinden en az 14 gün önce yayınlanan ihale türü. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, tahmini yaklaşık maliyet olarak, ilanda istenen iş deneyimi tutarının yüzde 25’inin tutara eklenmesi ve peşisıra insiyatif kullanılması ile farklılaşabilen rakam esas alınmaktadır.) No5d (13b3) 4734 sayılı Kanun 13’üncü maddesi b bendi (3 – 3’üncü fıkra) kapsamında önseçim/önyeterlik ihalesinden en az 7 gün önce yayınlanan ihale türü. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, tahmini yaklaşık maliyet olarak, ilanda istenen iş deneyimi tutarının yüzde 25’inin tutara eklenmesi ve peşisıra insiyatif kullanılması ile farklılaşabilen rakam esas alınmaktadır.) No1p (13a) 4734 sayılı Kanun 13’üncü maddesi a bendi (3) kapsamında Pazarlık ihalesinden en az 25 gün önce yayınlanan ihale türü. (Taahhüt Haber’in istatistiklerinde bu ayırıma, tahmini yaklaşık maliyet olarak, ilanda istenen iş deneyimi tutarının yüzde 25’inin tutara eklenmesi ve peşisıra insiyatif kullanılması ile farklılaşabilen rakam esas alınmaktadır.)

 • Sayfa İdare İşin Süresi (Gün) İş Deneyimi Keşfi Teminat (Gün)

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa 14

  DETAY İÇİN BKZ http://www.taahhuthaber.com

  Sayfa 24 2inci Jandarma Er Eğt Tug Klığı Bilecik 80 % 80 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90 Sayfa 18 Adana Ceyhan Bld Fen İşl Md 360 % 80 AV 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 60 Sayfa 24 Adana Karaisalı Orman İşlt Md 95 % 50 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 75 Sayfa 20 Afyonkarahisar Kayıhan Bld Mali Hiz Md 90 % 100 AV 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 60 Sayfa 27 Ankara Güdül Bld Mali Hiz Md 200 % 80 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 20 Antalya Kaş Bld Dst İşl Md 100 % 50 AV 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 100 Sayfa 19 Balıkesir Altıeylül Bld Fen İşl Md 200 % 60 AV 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 90 Sayfa 17 Bartın İl Özel İdare Trm Hiz Md 75 % 70 AIV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 22 Başbakanlık TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 450 % 100 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 21 Bingöl Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk 300 % 100 AXVIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 25 BOTAŞ AŞ İstanbul İşlt Md 75 % 100 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 27 Bursa Nilüfer Bld Fen İşl Md 450 % 50 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 19 Diyarbakır Yenişehir Bld Dst Hiz Md 60 % 50 AV 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 60 Sayfa 21 DSİ 25 Bölge Md Balıkesir 120 % 90 AIX 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 180 Sayfa 18 Edirne İl Özel İdare Tarımsal Hiz Md 80 % 50 AIV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 17 Elazığ Bld Fen İşl Md 40 % 50 AII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 25 Elazığ Orman Bölge Md 60 % 50 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 100 Sayfa 24 Emniyet Gn Md Ankara 1100 % 80 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 19 Erzurum Büyükşehir Kırsal Hiz Dai Bşk 60 % 70 AV 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 90 Sayfa 20 Erzurum Uzundere Bld Fen İşl Md 180 % 55 AV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90 Sayfa 22 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk 500 % 70 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 22 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk 500 % 70 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 23 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk 300 % 70 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 120 Sayfa 22 Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk 600 % 70 BIII 22.726.181,-TL ile 45.452.363,-TL. arası 120 Sayfa 28 Gölcük Bakım Onarım İsthk Klığı Kocaeli 90 % 65 CI 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 120 Sayfa 18 Hakkari İl Özel İdare 60 % 60 AIV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90 Sayfa 28 Hava Eğt Klığı İzmir 80 % 80 DV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90 Sayfa 20 İstanbul Avcılar Bld Fen İşl Md 300 % 90 AV 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 19 İstanbul Avcılar Bld Fen İşl Md 300 % 90 AV 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 30 Sayfa 27 İstanbul Avcılar Bld Fen İşl Md 100 % 90 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 120 Sayfa 26 İstanbul Kadıköy Bld Fen İşl Md 240 % 100 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 60 Sayfa 24 İzmir İl Milli Eğt Md 400 % 70 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 28 İzmir Valiliği Yat İzl Koor Bşk 120 % 70 CIV 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 90 Sayfa 18 Kahramanmaraş Büyükşehir KASKİ Kanal Atıksu Arıtma 240 % 100 AIV 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 120 Dai Bşk Sayfa 28 Karabük Bld Fen İşl Md 60 % 50 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 17 Karayolları 10 Bölge Md Trabzon 450 % 70 AI 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 120 Sayfa 18 Karayolları 15 Bölge Md Kastamonu 90 % 80 AV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 120 Sayfa 26 Kırklareli İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md 60 % 50 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 26 Kırklareli İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md 60 % 50 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 23 Kocaeli Valiliği Yat İzl Koor Bşk 550 % 90 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 90 Sayfa 23 Kocaeli Valiliği Yat İzl Koor Bşk 500 % 90 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 90 Sayfa 25 Kütahya İl Özel İdare 420 % 80 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 360 Sayfa 25 Kütahya İl Özel İdare 320 % 80 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 360 Sayfa 27 Malatya Arguvan Bld 300 % 80 BIII 2.854.626,-TL ile 22.726.181,-TL. arası 180 Sayfa 27 Malatya Doğanşehir Bld 300 % 50 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 90 Sayfa 26 Manisa Salihli Bld Fen İşl Md 150 % 50 BIII 4.545.236,-TL. ile 22.726.181,-TL. arası 90 Sayfa 28 Mardin Savur Bld Fen İşl Md 90 % 50 DV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90 Sayfa 24 MSB Ankara İnş Emlak Bölge Bşk 90 % 80 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 120 Sayfa 24 Muğla Gençlik Spor İl Md 120 % 80 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 90 Sayfa 26 Muş İl Özel İdare 75 % 80 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 180 Sayfa 20 Muş Rüstemgedik Bld Bşk 90 % 50 AV 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 120 Sayfa 17 Rize İl Özel İdare 90 % 70 AI 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 90 Sayfa 26 Siirt İl Özel İdare 180 % 60 BIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 120 Sayfa 25 Sivas İl Özel İdare 450 % 50 BIII 22.726.181,-TL ile 45.452.363,-TL. arası 60 Sayfa 23 Şanlıurfa Valiliği Yat İzl Koor Bşk 90 % 80 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 300 Sayfa 21 TCDD 4 Bölge Satınalma Stok Kntrl Md 75 % 50 AVI 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90 Sayfa 17 Trabzon Büyükşehir TİSKİ Gn Md 280 % 70 AIII 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 90 Sayfa 20 Trabzon Hayrat Bld Fen İşl Md 60 % 80 AV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 28 TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayi AŞ Sakarya 30 % 100 BIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 120 Sayfa 20 Van Özalp Bld Fen İşl Md 80 % 60 AV 713.655,-TL ile 2.854.626,-TL. arası 45 Sayfa 21 Yalova Termal Bld 120 % 80 YİBİGT 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 60 Sayfa 21 Yozgat Bozok Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk 60 % 70 AXVIII 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 75 Sayfa 21 Zonguldak Gülüç Bld 90 % 50 AV 270.489,-TL. ile 713.655,-TL. arası 90

  Güne Bakış İdarelere Göre İhaleler (Alfabetik)

 • Sayfa Keşif (YM) Aralığı İşin Süresi (Gün) Teminat (Gün) İş Deneyimi

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 1934 / 3 Ağustos 2018 Cuma Sayfa 15