taahhü ... 2019/04/25  · 130 gm nu lı fırının genel bakım ve onarımı İşi...

Click here to load reader

Post on 28-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Günlük

  Sa yı 21 15

  Sa yı 21 15

  İÇİNDEKİLER BKZ Sayfa 3-8

  - Şubat ayında bina dışı yapılar maliyet endeksi yüzde 1,41 arttı BKZ Sayfa 9 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 9-10

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 129 milyon TL ‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, 13b2 ve 13b1 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-21

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 22

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 23-25 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara DIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 26 Şubat 2019 günü firma tekliflerini aldığı, H406 Referanslı 380 kV (~143 km) 3B 1272 MCM iletkenli Akkuyu NGS - Mersin EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 169 milyon 417 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 127 milyon 874 bin TL. bedelle EMTAENERJİ gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 3 Nisan 2019 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 17 Nisan 2019 tarihinde başlandı ve iş 4 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 30 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 276 milyon TL’yi geçen 16 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 27-30

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü BOTAŞ AŞ Gn Md Ankara, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 244 milyon 79 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihale makul ve tek teklif yüzde 31,31 zam ve 320 milyon 489 bin TL fiyatla TEKFEN İNŞAAT’dan geldi. BKZ Sayfa 35 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 19 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 540 milyon TL’yi geçen toplam 23 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 7 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 31-41

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 42

  - 24 Nisan 2019 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son altı ay için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığıMüteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 43-44

  Türkiye’nin tek Günlük İhale Bülteni (Profesyoneller İçin)(Profesyoneller İçin)

  25 Nisan 2019 Perşembe Sayı 2115

  Her gün yayınlanır. Türkiye Kamu Yatırımları İhaleleri İstihbaratı Bülteni - Ankara Merkez Tel: 0312 438 26 41

  pdf & klasik & webTaahhütHaberTaahhütHaber

 • TTaahhüt Haber’aahhüt Haber’inin sitesindesitesinde yer alanyer alan İhale Duyuruları takibiİhale Duyuruları takibi içiniçin getirdiğimizgetirdiğimiz yeniliklerdenyeniliklerden bu ilanda yer verebildiklerimiz şunlarbu ilanda yer verebildiklerimiz şunlar

  GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber Yatırım İhaleleri Bülteni,Yatırım İhaleleri Bülteni, http://www.taahhuthaber.comhttp://www.taahhuthaber.com internet sitesinde,Türkiye Kamu Yatırımları kapsamında yer alan 100 binin üzerinde ihale duyurusu arşivine ulaşabileceğiniz gibi pek tabiidir günlük ihale duyurularını da bulabileceksiniz.

  SORGULAMALARDA YER ALAN İLKLER - Güncel ihale duyurularında öncelikle ihalelerin tahmini yaklaşık maliyetlerine göre sıralanması ve dilediğiniz aralıktaki ihale duyurularını sorgulatabilme imkanı - Klasik İdare Karakteristiğine göre (KGM, TCDD, YİKOB, İLLER BANKASI vb.) sorgulama yapabilme. - Ana İdare - Esas İdare - Yatırımcı İdare sıralamasına göre ilana çıkan ita amirliğine varan değin ihale duyurusu sorgulatabilme. (Örneğin: TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ Isparta 18 Bölge Müdürlüğü - DSİ 183 Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar) - Tahmini Yaklaşık Maliyete göre ihale duyurularını sorgulayabilme. - Benzer İş Ayrımına göre ihaleleri aratabilip süzebilme. (Örneğin: A Grup Altyapı İşleri / AI Grup Köprü ve Viyadük işleri / AVIII Grup Barajlar - bir arada ayrı ayrı sorgulatabilme olanağı) - Diploma Ayırımına göre ihale süzebilme (Örneğin geçen hafta Çevre Mühendisliği diploması ile hangi ihalelere katılabilirim) - Taahhüt Haber’in bölgelerine göre ihaleleri süzebilme. (Örneğin İstanbul Bölge kapsamında, Bartın, Bolu, Düzce Edirne, İstanbul, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illerinde yapılacak ihaleleri bölge bazında ya da il bazında sorgulatabilme) - Benzer İş Deneyimi Yüzdezine göre ihaleleri sorgulatabilme. (Örneğin yüzde 50 benzer iş deneyimi istenen ihaleler hangileri) - İşin süresine göre ihale duyurularını ayrıştırabilme olanağı. (Örneğin, bin gün ve üstü ihaleler hangileri) - Sözleşme tipine göre ihaleleri sorgulayabilme imkanı. (Örneğin, Teklif birim fiyat sözleşme esasına göre ihaleler.) - Sınır değer katsayısı ve (ADTS) Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması usülüne göre ihaleleri sorgulayabilme.

  İHALE DUYURUSU HABER SAYFASINDA YER ALAN İLKLER - Bir bakışta ihale hakkında ön fikir vermesi amacıyla hazırlanan ihalenin özeti sayfası - Dosya İncelemesi (Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartname’de yer alan önemli hususların özetlenmesi ile oluşturulan dosya incelemesi. Ödenek Durumu, taahhüt/kendi malı makine ekipman listesi, teknik personel listesi vb.) - İhale metninin orjinal PDF kopyası - Çoğu ihale duyurusunda Sözleşme Tasarısının ve İdari Şartnamenin ve kimi ihalelerde teknik şartnamenin orjinal PDF kopyaları

  İHALE DUYURUSU SAYFASINDAN ULAŞABİLECEĞİNİZ DİĞER İSTİHBARAT - Eğer kayıtlarımızda yer aldıysa ihalelere verilen teklifler - Eğer yayınlandıysa ihale ile ilgili sözleşme bilgileri (Kesinleşmiş İhale Sonucu)

  GünlükGünlükTaahhüt HaberTaahhüt Haber Yatırım İhaleleri BülteniYatırım İhaleleri Bülteni PDF ve Klasik Basılı bültenleri yanında, bunlara ek olarak http://www.taahhuthaber.com internet sitesinde, veri tabanını da okuyucuların hizmetine sundu

  GünlükGünlükTaahhüt HaberTaahhüt HaberYatırım İhaleleri Bülteni 0542 744 44 06

  Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49Faks + Tel: 0312 438 26 42 - 49 http://www.taahhuthaber.com - [email protected]

  abonelik başvuruları için iletişim

  Taahhüt HaberTaahhüt Haber’in bültenlerinde yer verdiği kamu yatırımları sektörü günlük haberciliğinin bire bir aynısını sorgulanacak ortamda internete taşıdık

  Bunun anlamı, okuyucularımızın “Günlük Sektör Raporu” olarak adlandırdıkları Taahhüt Haber’leri yine günlük periyotta, aynı haber sınıflandırması, müteahhit firma istihbaratı, ihalelere verilen teklifleri ve ihale sonuçlarını vb. haberleri elektronik ortamda tek tuşla izleyebilmelerini ve yine tek bir tuşla Taahhüt HaberTaahhüt Haber ’in 2010 yılından beri yayınlanan 1800 sayılık arşivini sorgulatabilmeleri demek oluyor. Taahhüt HaberTaahhüt Haber sitesi yine yenilikleri kapsıyor.

  http://www.taahhuthaber.com danulaşabileceğiniz sitemizdeyeralansektördeki ilklerşöyle

 • 25 Nisan 2019 Perşembe İÇİNDEKİLER

  TTaaaahhhhüütt HHaabbeerr Sayı 2115 / 25 Nisan 2019 Perşembe Sayfa III

  KISA KISA.......................................................................