t. c. manİsa celal bayar Ünİversİtesİ sosyal...

of 73/73
T. C. SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI 1 Göktuğ YAZGEÇ Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Doç. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Uçurtma Sörfü (Kitesurf) Eğitmenliğine …………………. 10.04.2018 15/2 2 İrem SAĞLAM Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Y. L. Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAŞLI Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin ………………………………….. 10.04.2018 15/3 3 Zöhre ESEN İşletme Yönetim ve Organizasyon Y. L. Prof. Dr. Mustafa TEPECİ Uluslararası Bir Otel Zincirinde Hizmet ………………………… 10.04.2018 15/4 4 Tolga GÖRGÜLÜ Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Dr. Öğr. Üyesi Melike ESENTAŞ Kadınların Serbest Zaman Etkinliklerini ………………….. 10.04.2018 15/5 5 Elvan Deniz YUMUK Rekreasyon Rekreason Y. L. Doç. Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ Modern Don Kişotlar: Serbest Zamanlarını …………………. 03.04.2018 14/8 6 Mehriban KOCAĞA DAŞDEMİR İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Y. L. Prof. Dr. Bünyamin DURAN Habermas’ın İletişim Teorisinin Ekonomiye …………………… 03.04.2018 14/9 7 İrem PEŞTERNİK Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli Y. L. Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖNER Kobilerin Finansman Sorunları İle Organize Sanayi …………… 03.04.2018 14/10 8 Halil İbrahim UYAZER Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Y. L. Doç. Dr. İbrahim İNCİ Demokrat Parti Döneminde DP’li Manisa ………………….. 03.04.2018 14/11 9 Ayten AYDOĞDU Tarih Yeniçağ Tarihi Y. L. Dr. Öğr. Üyesi Alpay BİZBİRLİK 139 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicilinin……………………….. 03.04.2018 14/12 10 Mustafa Muhsin AKCAN İşletme Muhasebe Finansman Y. L. Dr. Öğr. Üyesi s. Baha YILDIZ Kripto Para Piyasalarında ………………………………… 03.04.2018 14/Ek6 11 Recep KESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Y. L. Dr. Öğr. Üyesi H. Harika DURGUN Türk Edebiyatı Tarihi ve Antoloji ……………………….. 03.04.2018 14/Ek7 12 Pelin ONAY İşletme Muhasebe Finansman Y. L. Doç. Dr. Mustafa KIRLI Tam Zamanında Üretim Sistemi ve Muhasebeye ………………….. 03.04.2018 14/Ek8 13 Soner ALACA İşletme İşletme Doktora Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ Türkiye’deki Kurumsal Sürdürülebilirlik……………… 28.03.2018 13/1 14 Çılga DURMUŞ Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Tezli Y. L. Dr. Öğr. Üyesi Sühal ŞEMŞİT Avrupa Birliği Bölgesel ……… 28.03.2018 13/2 15 Jan M. HEMAT Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli Y. L. Doç. Dr. Halil ERDEMİR Afganistan ve İran …………….. 20.03.2018 12/5 TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Post on 05-Feb-2018

313 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T. C.

  SIRA

  NOADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIMANI TEZ KONUSU

  YNETM

  KURULU

  TARH

  YNETM

  KURULU

  SAYISI

  1 Gktu YAZGE Rekreasyon Rekreasyon Y. L.Do. Dr. Hamdi Alper

  GNGRM

  Uurtma Srf (Kitesurf)

  Eitmenliine .10.04.2018 15/2

  2 rem SALAMTrke ve Sosyal

  Bilimler Eitimi

  Sosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Dr. r. yesi smail TALI

  Ortaokul 7. Snf rencilerinin

  ..10.04.2018 15/3

  3 Zhre ESEN letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Prof. Dr. Mustafa TEPEC

  Uluslararas Bir Otel Zincirinde

  Hizmet 10.04.2018 15/4

  4 Tolga GRGL Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Dr. r. yesi Melike ESENTAKadnlarn Serbest Zaman

  Etkinliklerini ..10.04.2018 15/5

  5 Elvan Deniz YUMUK Rekreasyon Rekreason Y. L.Do. Dr. Hamdi Alper

  GNGRM

  Modern Don Kiotlar: Serbest

  Zamanlarn .03.04.2018 14/8

  6Mehriban KOCAA

  DADEMRktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Prof. Dr. Bnyamin DURAN

  Habermasn letiim Teorisinin

  Ekonomiye 03.04.2018 14/9

  7 rem PETERNKUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Dr. r. yesi Metin NER

  Kobilerin Finansman Sorunlar le

  Organize Sanayi 03.04.2018 14/10

  8 Halil brahim UYAZER TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Do. Dr. brahim NC

  Demokrat Parti Dneminde DPli

  Manisa ..03.04.2018 14/11

  9 Ayten AYDODU Tarih Yenia Tarihi Y. L. Dr. r. yesi Alpay BZBRLK139 Numaral Manisa eriyye

  Sicilinin..03.04.2018 14/12

  10 Mustafa Muhsin AKCAN letmeMuhasebe Finansman Y.

  L.Dr. r. yesi s. Baha YILDIZ

  Kripto Para Piyasalarnda

  03.04.2018 14/Ek6

  11 Recep KESKN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Dr. r. yesi H. Harika DURGUNTrk Edebiyat Tarihi ve Antoloji

  ..03.04.2018 14/Ek7

  12 Pelin ONAY letmeMuhasebe Finansman Y.

  L.Do. Dr. Mustafa KIRLI

  Tam Zamannda retim Sistemi ve

  Muhasebeye ..03.04.2018 14/Ek8

  13 Soner ALACA letme letme Doktora Prof. Dr. Hseyin AKTATrkiyedeki Kurumsal

  Srdrlebilirlik28.03.2018 13/1

  14 lga DURMU Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Dr. r. yesi Shal EMT Avrupa Birlii Blgesel 28.03.2018 13/2

  15 Jan M. HEMATUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR Afganistan ve ran .. 20.03.2018 12/5

  TEZ KONUSU BELRLENEN RENCLER

  Gncelleme Tarihi: 12.04.2018

  SOSYAL BLMLER ENSTTS

  MANSA CELAL BAYAR NVERSTES

 • 16Mustafa Seluk

  BOZKAYAletme

  Ynetim ve Organizayon

  Y. L.Prof. Dr. Mustafa TEPEC

  Okul Yneticilerinin letiim

  Becerilerinin20.03.2018 12/6

  17 Yiit BURAN letmeYnetim ve Organizayon

  Y. L.Prof. Dr. Mustafa TEPEC

  Trkiyedeki Sivil Havaclk

  Sektrnde..20.03.2018 12/7

  18 Selin COKUN letme letme Doktora Dr. retim yesi ule KIRKIKYerel Muhasebe Uygulamalar le

  TMS/TFRS ..20.03.2018 12/8

  19 Aye KIRMAN ktisat ktisat Teorisi Y. L.Dr. retim yesi Cokun

  ILBANT

  Trkiye Ekonomisinde 2000-2017

  Dneminde 20.03.2018 12/9

  20 Hilmi POLAT Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L.Dr. retim yesi Muzaffer

  ANDIR

  Erzurumlu Ak Feryadinin Hayat

  .20.03.2018 12/10

  21 Abdullah YILDIZ Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L.Dr. retim yesi Muzaffer

  ANDIR

  Hisar Dergisi airlerinin

  ..20.03.2018 12/11

  22 Bar ZTRK Maliye Maliye Teorisi Y. L. Prof. Dr. Mustafa MYNATTrkiyede Gelir daresinde Toplam

  .20.03.2018 12/12

  23 Gamze EN Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. A. Kemal ELEB Trk Vergi Yargsnda. 08.03.2018 11/12

  24 Saygn TARCAN Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Do. Dr. H. Alper GNGRMYelken ve Rzgar Srf Yapan

  Bireylerin ..08.03.2018 11/13

  25 Olcay GLER letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena ALTIN GLOVA

  Performans Hedeflerinin

  Belirlenmesinin .08.03.2018 11/14

  26 Meryem BAYRAMUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Hrriyet BLGE hracatta Akreditiflerin .. 08.03.2018 11/15

  27 Yasar MOHSNYUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Prof. Dr. Meltem ONAY

  Afganistan Hal letmelerinin

  Uluslararaslama 08.03.2018 11/16

  28 Enver Uur EVREN Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serkan INARLI

  Trkiyede Terrizmin nlenmesi

  Asndan 08.03.2018 11/17

  29 Rmeysa KAYLANSosyal Bilimler ve

  Trke Eitimi

  Sosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Prof. Dr. Serap TABAK

  5. Snf Sosyal Bilgiler Dersi

  Haklarm reniyorum

  .

  08.03.2018 11/18

  30 Aye AKIR USLU Temel Eitim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Cenk YOLDASnf retmenlerinin Duygusal Zek,

  08.03.2018 11/19

  31Muhammed Emre

  KARAKATrk Dili ve Edebiyat

  ada Trk Leheleri ve

  Edebiyat Y. L.Do. Dr. Ferhat KARABULUT

  ada Azerbaycan Edebiyat

  Yazarlarndan.08.03.2018 11/20

  32 Buket DEMREL letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena ALTIN GLOVA

  Trkiyenin lk 200 malat Firmasnn

  08.03.2018 11/21

  33Beyza Nur MIYNAT

  TADEMRktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Do. Dr. lkay DLBER

  novasyon Ekonomisinde

  Teknokentlerin ..20.02.2018 8/4

  34 Ecem BREK letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Hakan ARACI

  BOB ve KOB lerde Finansal

  Raporlama 20.02.2018 8/5

 • 35 Ilay AYDIN GNEY letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Prof. Dr. Hseyin AKTA Uluslararas naat .. 20.02.2018 8/7

  36 Yusuf YELKAYAUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Burcu GEDZ ORAL

  Kara Para Aklama ve Terrizmin

  Finansmanyla ..20.02.2018 8/Ek4

  37 Murat EEN Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Ahmet UAR

  Srdrlebilir evre Vizyonu

  Asndan .20.02.2018 8/Ek5

  38 Fatih IIK Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  Belediye ktisadi Teekkllerinin

  20.02.2018 8/Ek6

  39 Sedef KIRTE Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Do. Dr. Aylin ANKAYA

  Gzellik ve irkinlik Kavramlarnn

  ..20.02.2018 8/Ek7

  40 Murat YILDIZ letme letme Doktora Prof. Dr. Hseyin AKTADeer Zincirinin Boyutlarnn letme

  .13.02.2018 7/2

  41 Vildan Ceylan KSEM lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Suat DONUKTrk Masallarnn lkokul 4. Snf

  rencilerinin 13.02.2018 7/3

  42 Aydn AKIR ktisat ktisat Teorisi Y. L.Yrd. Do. Dr. M. Hakan

  YALINKAYA

  Trkiyede Kamu ve zel Bankalarn

  Gri .13.02.2018 7/4

  43 Burcu KAYA Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  Doktora Prof. Dr. Aye LKER

  Bilgisayar Mhendislii

  Alanndaki13.02.2018 7/Ek6

  44 Yasemin KARATA letme Muhasebe ve Finansman

  DoktoraDo. Dr. Koray KAYALIDERE

  Vadeli lem Szlemelerini

  Getiri,.06.02.2018 6/16

  45 Mehmet CRETC letme letme Doktora Do. Dr. Koray KAYALIDEREYksekretim Kurumlarnn

  Etkinliklerinin ..06.02.2018 6/17

  46 Necla IKLI Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Hasan AKYOL Seluklularda Su .. 06.02.2018 6/18

  47 Sinem AIK Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Asu ERSOY

  Ali ir Nevainin Muhkemetl-

  Lugateyn

  06.02.2018 6/19

  48 Elgin AKSOY letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Rabia AKTA

  TMS/TFRS Kapsamnda

  Konsolidasyon ve06.02.2018 6/20

  49 Ouzhan KDEN Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKILTrk Kltr Tarihinde Yrtc

  .06.02.2018 6/21

  50 Orkide POLAT letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Prof. Dr. Meltem ONAY

  Mteri likileri Ynetiminin

  ..06.02.2018 6/22

  51 Deniz YT Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Do. Dr. Bura ZER

  Foucaultcu Bir Okuma le Siyasete

  ..06.02.2018 6/Ek2

  52 Grdal SEMEN Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraYrd. Do. Dr. Vicdan ZDNG Alimn- 29.01.2018 4/Ek3

  53 Glin L letme letme Doktora Prof. Dr. Sevin KSEKurumsal maj Ynetiminde Sosyal

  29.01.2018 4/Ek4

  54 Tayfun AYLAN letme letme Doktora Prof. Dr. Cengiz YILMAZKurumsal Kaynak Planlamasna

  (ERP)..23.01.2018 3/3

 • 55 Hasan SEZGN letme Muhasebe ve Finansman

  DoktoraDo. Dr. Rabia AKTA

  Nakit Ak Tahmininin nemi ve

  Kullanm.23.01.2018 3/4

  56 Umut ALAN letme letme Doktora Yrd. Do. Dr. Asiye Ayben ELKletmelerde Srdrlebilir Tedarik

  .23.01.2018 3/5

  57 Dou EKTK letme Muhasebe ve Finansman

  DoktoraProf. Dr. Semra NC

  Kripto Paralarn Yatrm

  ..23.01.2018 3/6

  58 Ferhat KAYA letme Muhasebe ve Finansman

  DoktoraYrd. Do. Dr. Mert SOYSAL

  Politik Riskin Finansal Sisteme

  .23.01.2018 3/7

  59 Sevnur PORTO letme letme Doktora Do. Dr. Asena ALTIN GLOVArgtsel Demokrasi ve rgtsel

  23.01.2018 3/8

  60 Refiye DURMU Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  Doktora Yrd. Do. Dr. zlem NEMUTLU Toplumcu Gereki .. 23.01.2018 3/9

  61 Mustafa Kamer AYKL letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Mustafa GERL

  Yaln retim Kapsamnda Souk

  Gda23.01.2018 3/10

  62 Emrah AKAY Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  Doktora Yrd. Do. Dr. H. Harika DURGUN Vakit Gazetesindeki 23.01.2018 3/Ek2

  63 Ayegl ELMN letme letme Doktora Prof. Dr. Mustafa TEPECalanlarn Bilgi Sistemlerini

  Kullanmalarnn ..16.01.2018 2/1

  64 Yeim BAHADIR letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Prof. Dr. Meltem ONAY

  irket Akademileri Uygulamalar ve

  Yetenek .16.01.2018 2/2

  65 Gizem DER letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Aylin NAL

  letmelerin Uygulam Olduklar

  16.01.2018 2/3

  66 Yamur ELK letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Rabia AKTA

  Srdrlebilir Rekabet Ortamnda

  .16.01.2018 2/4

  67 irvan KARAKI letme letme Doktora Prof. Dr. Canan AYGenlerin rn Paketlerini

  Alglamalarn..09.01.2018 1/4

  68 Sevda COKUN letmeMuhasebe ve Finansman

  DoktoraYrd. Do. Dr. Hakan ARACI

  Sahiplik Yaps, Sermaye Yaps,

  alma Sermayesi, 09.01.2018 1/5

  69 zge Seil KAYA Maliye Maliye Doktora Prof. Dr. Tlin CANBAYKresel Kamusal Mal Olarak

  Gvenlik: .09.01.2018 1/6

  70 Can KARABIYIK ktisat ktisat Doktora Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANTUluslararas ktisadi Dalgalanmalarn

  .26.12.2017 45/5

  71 Aykan DURAKAY letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glen SARI GERL

  Ahska Trklerinin gc Piyasalar

  26.12.2017 45/6

  72 Asl DUMAN letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Sibel KARIN

  Yaln retim Ortamnda Akll

  .26.12.2017 45/7

  73 Onur GNDAY Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Hatice PALAZ ERDEMRCumhuriyet Dnemi Roma

  Toplumunda ..26.12.2017 45/8

  74 Esra YILMAZ Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Bilal ELBR Ahlk- Muhsin: 26.12.2017 45/9

 • 75 Mehmet KAYA Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Ahmet UAR

  Trkiyede Belediyelerin Genlik

  .26.12.2017 45/Ek4

  76 brahim AHN Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Nurettin GLMEZok Partili Hayata Gei

  .19.12.2017 44/4

  77 Gkay ONUR letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Aye N. YEREL

  Lojistik letmelerinde Sabit Varlk

  19.12.2017 44/5

  78 Furkan VURAL Tarih Trkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Yrd. Do. Dr. Nejdet BLG

  ok Partili Hayata Gei Srecinde

  ..12.12.2017 43/3

  79 Msra AYAKAR Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILIM..7-5. Yzyllar Arasnda Antik

  Yunan ..12.12.2017 43/4

  80 Burcu OTUKFALAY Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN

  Bosna-Hersekin (1908) Avusturya-

  Macaristan

  .

  12.12.2017 43/5

  81 Saidcan ZGRMEN letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Fatma ZMRL ATA

  BOB FRSnin Maddi Duran

  Varlklarn .05.12.2017 42/Ek3

  82 Duygu AKYZ Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. smail BAARAN Kriz ve Afet Ynetiminde .. 28.11.2017 41/7

  83 Aye Nur ENER Temel Eitim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Cenk YOLDASnf retmenlerinin evre Tutumlar

  .14.11.2017 40/4

  84Mustafa Mesut

  ZEKMEKTarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. Ferhat BERBER

  lk Osmanl Nfus Saymlar

  .14.11.2017 40/5

  85 Serdar IIK Tarih Tarih Doktora Do. Dr. Zafer ATARKrmdan Dobrucaya G

  .14.11.2017 40/6

  86 Merve BAOLU letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Aylin NAL

  Endstri 4.0 Srelerinin letmeler

  14.11.2017 40/Ek5

  87 Merve BAL letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Mahmut KARIN

  BISTte lem Gren malat

  Sektrndeki 31.10.2017 37/6

  88 Merve AKTA Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. zlem NEMUTLUMusavver Devr-i Cedid

  .31.10.2017 37/7

  89 Nihal ALTUNUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Nuray DEMREL

  ARICI

  Kresel Srdrlebilirlik Raporlama

  lkeleri 31.10.2017 37/8

  90 Burcu TANRIKULU TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyeti Tarihi Y. L.Yrd. Do. Dr. lker Mmin ALAR

  (Hicri 1228/Miladi 1813) 246

  Numaral Manisa .31.10.2017 37/9

  91 mr Dicle GNAL letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Aylin NAL

  Kurumsal Srdrlebilirlik

  Boyutuyla..26.10.2017 36/4

 • 92 Aybke MEK letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Burak TERM

  Raporlama Kavram ve Entegre

  Raporlamann 26.10.2017 36/5

  93 Semih ELEB ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Bnyamin DURANModern Ekonomide Rasyonalite

  Kavram..26.10.2017 36/Ek4

  94 Ata DEVRM ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Bnyamin DURANTalcott Parsonsn Sosyal Eylem

  ..17.10.2017 35/4

  95 Semih AHN Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLK219 Numaral Manisa eriyye

  ..17.10.2017 35/5

  96 Rahim Erdi EFENDLER Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Hasan AKYOLBizans Dneminde

  Bursa..17.10.2017 35/6

  97 Sevgi SLKLER ktisatktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Prof. Dr. C. Yenal KESB

  Yenilenebilir Enerji

  Potansiyelinin.17.10.2017 35/Ek3

  98 Mustafa Talha GM Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Birol KOVANCILARTrk Vergi Sisteminde Vakflarn

  ..10.10.2017 34/7

  99 Merve letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Fatma ZMRL ATA

  Sahiplik Yaps Asndan letmelerin

  .10.10.2017 34/8

  100 Gltekin LENGER ngiliz Dili ve Edebiyatngiliz Dili ve Edebiyat

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Ahmet Gkhan BER

  Anthony Neilson and Theatre of

  the.10.10.2017 34/Ek2

  101 Alev EN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYDnyada ve Trkiyede Otistik

  Sporcular03.10.2017 33/5

  102 Hakan DZENLTrke ve Sosyal

  Bilimler Eitimi

  Sosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Do. Dr. Serap TABAK

  lkretim 8. Snf T.C. nklap Tarihi

  ve 03.10.2017 33/6

  103 Vildan EN letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Hakan ARACI

  Sanayi Sektrnn Lisans Dzeyi

  .26.09.2017 32/5

  104 Kubilay ar YILMAZ ktisat ktisat Doktora Do. Dr. Volkan ALPTEKNYapsal Krlmalar Altnda Denge

  Dviz .26.09.2017 32/6

  105 Melis ALTAN Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLK1600-1650 Yllar Arasnda Manisada

  26.09.2017 32/7

  106 Yusuf KESTER letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glen SARI GERL

  nsan Kaynaklar Uygulamalarnn

  20.09.2017 31/2

  107 brahim ar ARUSAN letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Ahmet ZTRK

  Biliim Teknolojilerinin Belediyelerin

  Ynetim ..20.09.2017 31/3

  108 Sami Mahir KRE letme letme Doktora Prof. Dr. Hseyin AKTASiyasal Finans Teorisi: Siyasal

  .20.09.2017 31/4

  109 Uur ZGR Trk Dili ve Edebiyat Trk Dili ve Edebiyat

  Doktora Prof. Dr. Aye LKER

  Spor Gazetelerinde Dil:

  20.09.2017 31/5

 • 110Esra HARMAN

  AYDINOLUMaliye Maliye Doktora Prof. Dr. A. Kemal ELEB

  Yarg Kararlar erevesinde 213

  Sayl Vergi 22.08.2017 27/3

  111 Tue BODUR KFTEC letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Sibel KARIN

  Lojistik Maliyetler ve Zaman Etkenli

  17.08.2017 26/2

  112 Dilek BEKTA Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraDo. Dr. Ferhat KARABULUT Maitrisimitin.. 01.08.2017 25/4

  113 Filiz ASLAN letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Rabia AKTA

  Serbest Blgelerde Faaliyet Gsteren

  ..01.08.2017 25/5

  114 Dilan ARSLAN letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Pnar AYTEKN

  niversite rencilerinin Advergame

  .01.08.2017 25/6

  115 Ferdi FTOLU Tarih Tarih Doktora Do. Dr. Zafer ATAR XIX. Yzylda Trhala 01.08.2017 25/7

  116 Kamil TARANCI Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYAManastr Sancanda Asayi ve

  Gvenlik .01.08.2017 25/8

  117 Ezgi KARAYACI TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Yrd. Do. Dr. Nejdet BLG

  Milli Mcadelenin Balarnda Siyasi

  .19.07.2017 23/3

  118 Ali USLU Temel Eitim Snf retmenlii Y. L.Yrd. Do. Dr. Nilfer ATMAN

  USLU

  birliine Dayal Dijital Hikaye

  Anlatmnn lkokul 4. Snf

  19.07.2017 23/4

  119 smet zge YILDIRIM letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Funda Fatma

  GENLER

  Online Alveri Sitelerinden Yaplan

  lemlerin 11.07.2017 22/3

  120 Beren SEYMEN letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Bahar YALIN

  alma Yaamnda Duygusal Zeka le

  .11.07.2017 22/4

  121 Musa TANHAN Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  Yerel Kalknmada Lider ve

  Payda11.07.2017 22/5

  122 Tuna Can GLE letme Muhasebe ve Finansman

  DoktoraProf. Dr. Hseyin AKTA

  Blockchain Tabanl Kripto Para

  ..11.07.2017 22/6

  123 mer Faruk ELEB letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena ALTIN GLOVA

  Kresellemenin Esnaf ve

  Sanatkarlarn Rekabet

  ..

  11.07.2017 22/7

  124 Burcu ARMAAN Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Do. Dr. Ferhat KARABULUT

  Cengiz Aytmatovun Romanlarnda

  11.07.2017 22/8

  125 Hasan SANDALLIK Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Do. Dr. Ferhat KARABULUT

  Cengiz Dac le Cengiz

  Aytmatovda..11.07.2017 22/9

  126 Gl SUGNE Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Do. Dr. Ferhat KARABULUTTrk Ataszlerinde Toplum

  ve11.07.2017 22/10

  127 Emre ELEB Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serkan INARLI

  Kamu Personel stihdamnda

  29.06.2017 21/4

  128 Abdullah KURT Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAYerel Ynetimlerin Spor

  29.06.2017 21/5

  129 Doan DEMRAN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAProfesyonel Erkek Futbolcularn

  29.06.2017 21/6

 • 130 Hseyin AYCAN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAFutbol Paydalarnn Video Yardmc

  29.06.2017 21/7

  131 Yunus MAHKEN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONASpor Yneticilerinin Risk Alma

  29.06.2017 21/8

  132 Gkin RKMEZ Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYTrkiye Milli Paralimpik Komitesinin

  ..29.06.2017 21/9

  133 Abdullah BLDREN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYAvrupa Birlii Perspektifinde, Baltk

  lkeleri ..29.06.2017 21/10

  134 Elif Feza TEKYAZMAN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Yavuz YILDIZSpor Eitimi Veren

  Yksekretim.29.06.2017 21/11

  135 zge ADA Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEY Trkiyede 21. . 29.06.2017 21/12

  136 Mertcan Arda TEKN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYOlimpiyat Oyunlarnn Olimpik

  29.06.2017 21/13

  137 Gzde KUMCULAR Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Aylin ANKAYA

  Mary Wollstonecraftta Kadn

  .29.06.2017 21/14

  138 Bilgehan SNMEZ Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN

  Toplumsal Cinsiyet Eitsizliinin

  29.06.2017 21/15

  139 Buse BEYAZTA Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN

  Sosyal Medyada Popler ve deal

  Beden..29.06.2017 21/16

  140 Hlya ALKAN Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  MCB rencilerinde Alkol ve

  Madde ..29.06.2017 21/17

  141 Sinem ZTRK Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Betl BLBL OUZ

  Gstergebilimsel Adan

  29.06.2017 21/18

  142 Elif Almiray SYLEMEZ Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Okul ncesi Eitime Devam Eden

  .29.06.2017 21/19

  143 Ece AKALIN Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Roman Ailelerin Sosyoekonomik

  Profilleri..29.06.2017 21/20

  144Nurdan enkul

  TANRIVERDKadn almalar

  Kadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Aylin ANKAYA

  Gnll

  ..29.06.2017 21/21

  145 Bra KMRC Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Mavi Yakal ve Beyaz Yakal Kadn

  .29.06.2017 21/22

  146 Necibe NL Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Manisa Yunusemre ve ehzadeler

  29.06.2017 21/23

  147 Cansu SAI Kadn almalar Kadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN Atatrk Dnemi . 29.06.2017 21/24

  148 Dilek ALMA ktisat ktisat Doktora Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANTSosyo-Kltrel Faktrlerin

  Belirleyicilii Altnda 29.06.2017 21/25

  149 Sadk KARAOLAN letme letme Doktora Do. Dr. Sibel KARINHalka Arz Edilen Hisse Senetlerinin

  Ksa ve .29.06.2017 21/26

  150 Chinchi NAVAUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Hrriyet BLGE

  Avrasya Ekonomik Birliinde Rusya

  le 29.06.2017 21/27

 • 151 Gkhan SALMAN ktisat ktisat Teoirisi Y. L. Prof. Dr. C. Yenal KESBSalk Harcamalarnn Ekonomik

  Byme 29.06.2017 21/28

  152Abdurrahman

  DZDEMRRekreasyon Rekreasyon Y. L. Do. Dr. Pnar GZEL

  retmenlerin Rekreatif Etkinliklere

  Katlmlarnda

  ..

  29.06.2017 21/Ek2

  153 Erhan ZDEMR Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Do. Dr. Pnar GZELYat Turizmine Katlan Bireylerin

  ..29.06.2017 21/Ek3

  154 Nurefan DKEN ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.

  Yrd. Do. Dr. M. Hakan

  YALINKAYA

  Petrol Fiyatlarndaki Dalgalanmalarn

  malat

  .

  29.06.2017 21/Ek4

  155 Serhan TEKKALDI ktisat ktisat Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Adnan ERDALCari lemler Ann

  15.06.2017 19/3

  156 Derya AKSAKALOLU ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Prof. Dr. Doan UYSAL

  Enerji Tketiminin Ekonomik

  ..15.06.2017 19/4

  157Nilay TRYAK

  KARAKIZLIktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Prof. Dr. Bnyamin DURAN

  Trkiyede Genel Olarak Da Alma

  ..15.06.2017 19/5

  158 mran SAYFULOV ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Neslihan

  YALINKAYA

  2000 Yl Sonras Trkiye-

  Avrasya15.06.2017 19/6

  159 Burak BAYKALUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. zge AYAN

  Trkiyedeki hracat letmelerin

  15.06.2017 19/7

  160 zge AKMAZLARUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Trkiye-ran likilerinde

  ..15.06.2017 19/8

  161 Yasin ARINUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Prof. Dr. Ali Rza GKBUNAR

  letmelerin D Ticareti

  15.06.2017 19/10

  162 Murat YKSELUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Burcu GEDZ ORAL Terr Finansmanyla 15.06.2017 19/11

  163 Ahmet Ali GZLEKUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Prof. Dr. Osman Murat KOTRK

  Serbest Blgelerin lke ve

  ..15.06.2017 19/12

  164 Mnevver KAARUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. . Emre KARAA

  Uluslararas Ticaret

  Okuryazarl:..15.06.2017 19/13

  165 Mahdi AKRAMUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. . Emre KARAA

  Kuluka Merkezlerinin

  15.06.2017 19/14

  166 Betl SOYKAMERUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Gne ETN GERGER

  Dviz Kurlarnn Trkiyenin D

  15.06.2017 19/15

  167 klime ANKIRUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Trkiye ve Amerika Birleik

  Devletleri..15.06.2017 19/16

  168 Betl GLEUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Koray KAYALIDERE

  Trkiye ve Seilmi lkelerde

  Uluslararas .15.06.2017 19/17

  169 Emine SNMEZUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Burcu GEDZ ORAL

  Ksa Vadeli Sermaye

  ..15.06.2017 19/18

 • 170 nci KARADAYIUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Hrriyet BLGE

  Mobilya Sektrnde hracat

  Performansna.15.06.2017 19/19

  171 Cenge ATE Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYTrkiyede Spor Etkinliklerinde

  15.06.2017 19/20

  172 Emine KAYA Maliye Mali Hukuk Y. L. Yrd. Do. Dr. Sibel AYBAR Trkiyede Yerel Ynetimlerin

  15.06.2017 19/21

  173 Berke Han ELK letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Yrd. Do. Dr. smail METN

  Deneyimsel Pazarlama Arac

  Olarak..15.06.2017 19/22

  174 Mukaddes AKSARAYLI letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Yrd. Do. Dr. Asiye Ayben ELK

  Hatrl (Fenomen) Pazarlamann

  ..15.06.2017 19/23

  175 Semra DOAN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Burak KARTAL

  Sanal Deneyimsel Pazarlamann

  15.06.2017 19/24

  176 Aytl YALINKAYA letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Umut Burak GEYK

  Kriz Dnemlerinde BST A. .

  15.06.2017 19/25

  177 Gizem ORAPLI letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Yrd. Do. Dr. A. dil KACAR

  Dezavantajl Tketicilere Ynelik

  15.06.2017 19/26

  178 Pnar HASSLN letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glen SARI GERL

  renilmi aresizlikte Verimlilik

  15.06.2017 19/27

  179 Sibel BOZKURT letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. idem SOFYALIOLU

  Optimizasyon Modeli Kullanarak

  .15.06.2017 19/28

  180 Kbra AKKU letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glen SARI GERL

  Trkiyede malat Sanayiinde Kadn

  stihdamna..15.06.2017 19/29

  181 Emrah UZ letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glen SARI GERL

  Dezavantajl Gruplardan Engellilerin

  .15.06.2017 19/30

  182 ada GNEN Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serhat BATAN

  Kltr ve Tabiat Varlklarnn

  Yaatlmas.15.06.2017 19/31

  183 Burak AK Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Bura ZER

  Trkiyedeki Belediye Birlikleri

  Gelenei .15.06.2017 19/32

  184 pek LHAN Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Serpil ERSZ Eski Trkede 15.06.2017 19/33

  185 Kardelen DELBOYRAZ Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Prof. Dr. Aye LKER Mustafa Kutlu 15.06.2017 19/34

  186 Glfidan BAYLAR Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Serpil ERSZKarahanl Trkesinde

  ..15.06.2017 19/35

  187 Ceylan TANI Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Betl BLBL OUZJ.J. Manissadjiannn Mrid-i

  .15.06.2017 19/36

  188 Buse BAKURT Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Prof. Dr. Aye LKERMehmet Akif Ersoyun Safahatna

  ..15.06.2017 19/37

  189 Habibe YILMAZ Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. H. Harika DURGUNMustafa Refikin

  Hayat..15.06.2017 19/38

  190 Mevlt YILMAZ Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. zlem NEMUTLUDersaadet

  Gazetesindeki15.06.2017 19/39

 • 191 Behiye GENEL Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYAXIX. Yzyln lk Yarsnda

  ..15.06.2017 19/40

  192 Ouzhan ERBL Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCUBatl Tarihilere Gre

  .15.06.2017 19/41

  193 Uur KU TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Prof. Dr. Nurettin GLMEZ

  ocuk Duygusu ve ocuk

  ..15.06.2017 19/42

  194 Ouz Mert OZAN Tarih Eskia Tarihi Y. L. Prof. Dr. Hatice PALAZ ERDEMREskia Msr Tarihinde

  .15.06.2017 19/43

  195 Mehmet BELTAN Tarih Eskia Tarihi Y. L. Prof. Dr. Hatice PALAZ ERDEMREskia Bat Dnyasnda

  .15.06.2017 19/44

  196 Tue DEMR Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Do. Dr. Zafer ATARMacar Trkolog Arminus

  Vamberyin.15.06.2017 19/45

  197 Berker GNLALAN Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Do. Dr. Zafer ATAR"Dergi Dergisine Gre Sovyet

  ..15.06.2017 19/46

  198 Tekin AIKEL Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Ahmet YEL48 Numaral (1030/1620) Tarihli

  Manisa eriyye..15.06.2017 19/49

  199 Melik UTKAN Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKIL Son Altn Orda .. 15.06.2017 19/51

  200 Yksel ORUL Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKILMu-Malazgirt Yresi Celali

  ..15.06.2017 19/52

  201 Merve DENZ Tarih Yakna Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Ferhat BERBERAhenk Gazetesine Gre 19. Yzyln

  ..15.06.2017 19/53

  202Ahmet Ceyhun

  KAYGISIZTarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Ferhat BERBER

  Manisa eriyye Sicillerine Gre

  15.06.2017 19/54

  203 Sezgin AHN Tarih Yakna Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Ferhat BERBERTemettat Defterlerine Gre 19.

  Yzyl..15.06.2017 19/55

  204 Sibel KARATA Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLKXVII. Yzyl Manisa eriyye

  Sicillerinde Yer15.06.2017 19/56

  205 Emre KARADA Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLKTahrir Defterleri

  Inda..15.06.2017 19/57

  206 ar PALA TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyetleri Tarihi Y. L.Yrd. Do. Dr. lker Mmin ALAR Almanlarn zmir .. 15.06.2017 19/58

  207 Rukiye KAPLAN TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyetleri Tarihi Y. L.Yrd. Do. Dr. Arzu TACAN

  H. 1144 - M. 1731 Tarihli 188 Nolu

  ..15.06.2017 19/60

  208 zgr ZGEN Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILIII. Philippos ve Byk skender

  Dneminde 15.06.2017 19/61

  209 Sezgin GLER Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILIEski Msr l Gmme

  .15.06.2017 19/62

  210 Glcan GLYAPRAK Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. kran YAARBizans mparatorluunun lk Kadn

  .15.06.2017 19/63

 • 211 Erman HARAN Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Hasan AKYOLBizans Dneminde

  .15.06.2017 19/64

  212 Buket AYDLEK letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena GLOVA

  Trkiyenin lk 200 malat

  Firmasnn.15.06.2017 19/66

  213 Mehmet Emin ARAS letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Yrd. Do. Dr. Asiye Ayben ELK

  rn Yaam Dngs Modelinin

  15.06.2017 19/67

  214 Metin NAZLIOLU Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Sibel AYBARPolitik Blnmln Kamu

  15.06.2017 19/68

  215 Fatma Betl TEKEDAR ktisat ktisat Teorisi Y. L. Do. Dr. C. Erdem HEPAKTANTrkiye Ekonomisinde

  Uygulanan..15.06.2017 19/69

  216 ehriban AKSOY Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLANII. Merutiyet Dneminin

  zmirde.15.06.2017 19/70

  217 Sahra GMTS Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKIL Altnorda Devletinde .. 15.06.2017 19/71

  218 alar AKU Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN stanbul Gazetelerinde.. 15.06.2017 19/72

  219 Kutay KSEUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Prof. Dr. Osman Murat KOTRK

  Dnyada ve Trkiyede Petrol

  rnlerinin ..15.06.2017 19/Ek3

  220 Ceren KARAKAYA letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Prof. Dr. Mustafa TEPEC

  Yaamnda Farkllklarn Ynetimi:

  .15.06.2017 19/Ek4

  221 Semiha KANDEMR letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Nilgn KAYALI

  Bankaclk Sektrnde Kredi Riski

  Ynetimi, 15.06.2017 19/Ek5

  222 Ramazan ZDAMAR Maliye Maliye Doktora Prof. Dr. Ramazan GKBUNARKamu darelerinde Kontrol Sistemi:

  .06.06.2017 18/4

  223 Sema AKIR Maliye Maliye Teorisi Y. L. Do. Dr. Gl KAYALIDEREYerel Ynetimlerde Katlmc Bte

  06.06.2017 18/5

  224 Sevgi GKSEL Maliye Maliye Teorisi Y. L. Do. Dr. Gl KAYALIDERE

  Trkiyede Sosyal Kamu

  Harcamalarnn

  .

  06.06.2017 18/6

  225 Begm KORKMAZ Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Sibel AYBARDevletler Aras Bir ktidar

  .06.06.2017 18/7

  226 Bahar RS Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURASeili lkelerde ve Trkiyede Orta

  06.06.2017 18/8

  227 Muhammet Rt AYTA Maliye Maliye Teorisi Y. L. Prof. Dr. Tlin CANBAYTevik Politikalar ve

  06.06.2017 18/9

  228 Bahar NER Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Tlin CANBAYVergi Hukukunda Uzlama

  06.06.2017 18/10

  229 Fatma Zehra ATE Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Tlin CANBAYVergi Yargsnda stinafn

  06.06.2017 18/11

  230Mehmet Uar

  DANIMANMaliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Tlin CANBAY

  Vergi ncelemesinin Hukuki

  Boyutunun ..06.06.2017 18/12

 • 231 Uurcan AKYOLLU Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Tlin CANBAYVergi Ceza Hukukunda

  06.06.2017 18/13

  232 Nurdan UUR Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serhat BATAN

  G Basksnn Kentsel Dnm

  06.06.2017 18/14

  233 evki AYDINLI Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  Trkiyede Kltrel Belediyecilik:

  ..06.06.2017 18/15

  234 Halit AKIRCA Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  Kooperatiflerin Yerel

  .06.06.2017 18/16

  235 Kadir GRBZCAN Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  Kendi Perspektifinden

  Trkiyede06.06.2017 18/17

  236 Mine KURT Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Prof. Dr. Birol KOVANCILAR

  Kresel Ynetsel Bir Sorun Olarak

  ..06.06.2017 18/18

  237 Zahide Beyza YURTMAN Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Do. Dr. Ferhat KARABULUT

  Bamszlk Dnemi (1991-2017)

  Kazakistanda

  06.06.2017 18/19

  238 Sevil HYILMAZ Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Do. Dr. Ferhat KARABULUT

  Ouz Grubu Trk Lehelerinde

  Yalanc ..06.06.2017 18/20

  239 Ecem EN Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Vicdan ZDNGeyh Glib Divanndan Seilen

  06.06.2017 18/21

  240 Sezer ADIYAMAN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. H. Harika DURGUNTanzimat Devri Romanlarnda

  .06.06.2017 18/22

  241 Akif ENTRK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Betl BLBL OUZTarama Szlndeki Birleik

  .06.06.2017 18/23

  242 Berna Nurten BATU Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVANGelenein Gncellenmesi

  .06.06.2017 18/24

  243 Mourad BENSADOUNE Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Betl BLBL OUZCezayir Kreol/Karma Dil

  .06.06.2017 18/25

  244 Beyza YKSEL Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Asu ERSOYRefik Halit Karayn Gurbet

  Hikayeleri 06.06.2017 18/26

  245 Sena URAS Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Do. Dr. Ferhat KARABULUT

  Kpak Grubu Trk Lehelerinde

  Yalanc ..06.06.2017 18/27

  246 Mustafa DEMRCAN Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Yrd. Do. Dr. Srr Cem DNKayak ve Snowboardularda Optimal

  ..06.06.2017 18/28

  247 Betl ZEYBEK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L.Yrd. Do. Dr. rfan Murat

  YILDIRIMYaln TOSUNun .. 06.06.2017 18/29

  248 Hilal CIRCIR Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. dem CEYHAN Nazmzde Murtazann.. 06.06.2017 18/Ek1

  249 Muhittin EKEN Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Memet ELKHal Seferleri Esnasnda Ortadouda

  Kurulan 30.05.2017 17/2

  250 Guzel SABITOVA Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraDo. Dr. Ferhat KARABULUT

  Kazan Tatar Trkesinde Bitki

  ..30.05.2017 17/3

 • 251 Sultan ENDEYC Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraDo. Dr. Ferhat KARABULUT

  Azerbaycan Trkesinde Bitki

  Adlandrmalarnda 30.05.2017 17/4

  252 Betl AHBAZ Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraDo. Dr. Ferhat KARABULUT

  Bamszlk Sonras Azerbaycanda

  ..30.05.2017 17/5

  253 Ouzhan SAVA Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do . Dr. Muzaffer ANDIRBalkesir ve evresinde Balkan

  30.05.2017 17/6

  254 Glmira AKSAR Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Yrd. Do. Dr. Ayvaz MORKO

  lyas Esenberlinin Gebeler

  lemesi .30.05.2017 17/7

  255 Fahriye Merve TRKER Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L.Yrd. Do. Dr. rfan Murat

  YILDIRIMFatma Arasn Hayat 30.05.2017 17/8

  256 Samet DALKARA Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVANManisa Yresine Ait Trklerin

  .30.05.2017 17/9

  257 Seyhan CIRIT Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUT lhan Berk . 30.05.2017 17/10

  258 Merve TOPAL Trk Dili ve Edebiyatada Trk Leheleri ve

  Edebiyatlar Y. L.Yrd. Do. Dr. Ayvaz MORKO

  Ferman Kerimzadenin Hudaferin

  Kprs,

  30.05.2017 17/11

  259 Mahmut TURAN Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do . Dr. Muzaffer ANDIRKprba ve evresinde

  ..30.05.2017 17/12

  260 Bra YALIN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUT Oktay Rfat.. 30.05.2017 17/13

  261 Fadime GLE Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUTRefik Halit Karayn

  ....30.05.2017 17/14

  262 Lamine TAMMSAOUT Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Betl BLBL OUZBerberi Dilinin Kabil

  .30.05.2017 17/15

  263 Ezgi DEMRKIRAN Ekonometri Ekonometri Y. L. Prof. Dr. Sibel SELMTrkiyede Hanehalk Gda

  Harcamalarnn.30.05.2017 17/16

  264 Artun TOPA Ekonometri Ekonometri Y. L. Yrd. Do. Dr. Rdvan KESKNTrkiyede Zamann Etkin

  ..30.05.2017 17/17

  265 Eyan AVUOLU Ekonometri Ekonometri Y. L. Do. Dr. Kadir KARAGZStokastik Snr Analizi Yntemiyle

  30.05.2017 17/18

  266 Anl ZDEMR ktisat ktisat Teorisi Y. L. Prof. Dr. Cneyt Yenal KESBTrkiye Plastik Sektrnde

  Uluslararas ..30.05.2017 17/19

  267 Dilay KINAY ktisat ktisat Teorisi Y. L.Yrd. Do. Dr. Neslihan

  YALINKAYA

  Kreselleen Dnyada G Olgusunun

  30.05.2017 17/20

  268 Sevil SOLAK ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Do. Dr. lkay DLBER

  z Ak Hipotezinin Ekonomik

  ..30.05.2017 17/21

  269 Hasan YKRK ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Prof. Dr. Doan UYSAL

  Trkiyede Konut Piyasalarnn

  .30.05.2017 17/22

  270 Betl SADI ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Prof. Dr. Doan UYSAL

  Sosyal Medyann niversite

  rencilerinin30.05.2017 17/23

 • 271 Fatma NALBANT ktisat ktisat Teorisi Y. L. Prof. Dr. Bnyamin DURANYoksullukla

  Mcadelede30.05.2017 17/24

  272 smail Samet KEKE ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Do. Dr. C. Erdem HEPAKTAN

  Trkiye Ekonomisinde

  hracata30.05.2017 17/25

  273 Sedef SELL ktisat ktisat Teorisi Y. L. Do. Dr. lkay DLBERTrkiyede Vergilendirme

  Politikasnn..30.05.2017 17/27

  274 zlem ENTRK ktisat ktisat Teorisi Y. L. Do. Dr. lkay DLBERBelirli Meslek Gruplarnn

  .30.05.2017 17/28

  275 Berkay ASLANBEY ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANT

  Futbol Endstrisinde Rekabeti

  Yapnn 30.05.2017 17/29

  276 Serkan KARA Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serkan INARLI

  Bykehir Belediyeleri le le

  .30.05.2017 17/32

  277 lyas AKGN Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Fatih DEMR

  Salk Ynetiminde Koordinasyon

  .30.05.2017 17/33

  278 Burcu DOAN Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serkan INARLI

  Kamu niversitelerinde alan

  Taeron irket ,30.05.2017 17/34

  279 Zeynep KORKMAZ Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Fatih DEMR

  Yerel Dzeyde Kamu

  ..30.05.2017 17/35

  280 Doukan ELK Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serhat BATAN

  Srdrlebilir Kalknma ve Yerel

  Ynetimler .30.05.2017 17/36

  281 Nuray AVCI Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Fatih DEMR

  Ak Parti Dneminde

  ..30.05.2017 17/37

  282 nan ERYILMAZ letme letme Doktora Do. Dr. Asena ALTIN GLOVASosyal G, Lider-ye Etkileimi

  .30.05.2017 17/39

  283 Deniz DRK letme letme Doktora Do. Dr. Asena ALTIN GLOVALiderin Sosyal G Kaynaklar le

  alan ..30.05.2017 17/40

  284 Samet GK ngiliz Dili ve Edebiyatngiliz Dili ve Edebiyat

  Y. L.Do. Dr. B. Aya LKER ERKAN

  Reflections of Margaret Thatchers

  Politics and30.05.2017 17/41

  285 Nejla KOLHAN Ekonometri Ekonometri Y. L. Yrd. Do. Dr. Rdvan KESKNAtk Geri Kazanm ve hracatnn

  Veri .30.05.2017 17/42

  286 Nilay AKBULUT Maliye Maliye Teorisi Y. L. Prof. Dr. Ramazan GKBUNAR Trkiyedeki Bask . 30.05.2017 17/43

  287 Bahar YURT Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Yrd. Do. Dr. smail BAARAN

  Avusturyadaki Trkiye

  Gmenlerinin 30.05.2017 17/44

  288 Bahadr ATSAN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

  Tedarik Zinciri Ynetiminde Scor

  Modeli .30.05.2017 17/Ek2

  289 mer UZ letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Glen SARI

  GERL

  Trkiyede i Sal ve Gvenlii

  erevesinde

  30.05.2017 17/Ek3

  290 Merve ZALTIN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Yrd. Do. Dr. Mustafa GERL Bir retim letmesinde .. 30.05.2017 17/Ek4

 • 291 Hazal AMLI letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Yrd. Do. Dr. Mustafa GERL

  Bisiklet retiminde Tedariki

  ..30.05.2017 17/Ek5

  292 Melis ZEN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Neslihan

  YALINKAYA

  Lojistik Sektrnde Dijital

  30.05.2017 17/Ek6

  293 Deniz AKBENZ letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Burak TERM

  Lojistik Maliyetlerin Faaliyete

  ..30.05.2017 17/Ek7

  294 Emre AHN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

  Deiim Mhendislii:

  30.05.2017 17/Ek8

  295 Duygu NER letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Hande AHN

  Akademisyenlerin Genel z Yeterlilik

  ..30.05.2017 17/Ek9

  296 Zeynep TURAN letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Rabia AKTA

  retim letmelerinde Kullanlan

  Maliyet Sistemlerinin ..30.05.2017 17/Ek10

  297 Dilek AHN ktisat ktisat Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANTktisat Teorisi erevesinde 1990dan

  .30.05.2017 17/Ek11

  298 Merve Can KARAAY Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Fatih DEMR

  Bykehir Mlki darelerinde

  ..30.05.2017 17/Ek12

  299 Asl BOZKU Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVANKy Postas Dergisi-Halk

  ..30.05.2017 17/Ek13

  300 Glin KOER Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAGenlik ve Spor Bakanlnda Grev

  Yapan .16.05.2017 16/1

  301 nal ZKAYA Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURADnyada ve Trkiyede Kamu zel

  .16.05.2017 16/2

  302 Taha ARTU Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURADnyada ve Trkiyede Kamu Tercihi

  16.05.2017 16/3

  303 Fatma Nur AKA Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraProf. Dr. Aye LKER

  Halide Edip ADIVARn Handan

  Romannda 04.05.2017 15/3

  304 Perihan DUTLU ERTEN ktisat ktisat Doktora Yrd. Do. Dr. Ferhan SAYINbn-i Haldun ve Arthur Lafferde

  .04.05.2017 15/4

  305Tuba ARPAZLI

  FAZLILARktisat ktisat Doktora Yrd. Do. Dr. Burcu GEDZ ORAL

  Trkiye ve PIIGS

  ...04.05.2017 15/5

  306lhan Talha

  KMROLUKamu Ynetimi

  Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Yrd. Do. Dr. Shal EMT

  Akdeniz Deniz Gvenliinde

  NATOnun .04.05.2017 15/6

  307 Tuba KARAARSLAN ngiliz Dili ve Edebiyatngiliz Dili ve Edebiyat

  Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Papatya ALKAN

  GENCA

  Charles Dickensin The

  Pickwick04.05.2017 15/8

  308 zge ARAYICI Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Derya AMAN

  KAYLI

  Cinsiyet Ayrmclnn ve

  tekiletirme .04.05.2017 15/9

  309 lknur PEDER Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN

  Bedensel Engelli Kadnlara Ynelik

  nyarg ..04.05.2017 15/10

  310 Gizem ZKIR Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Asu ERSOYSait Faik Abasyankn Semaver Adl

  04.05.2017 15/11

 • 311 Alperen KARAKA ktisat ktisat Y. L. Prof. Dr. Bnyamin DURANAnadolu Seluklu Toplumunda

  ..04.05.2017 15/12

  312 Orun PITIRUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  zmir, Piraeus (Pire), Constanta

  (Kstence) ve04.05.2017 15/13

  313 Aye Nur BALCILAR Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Yrd. Do. Dr. smail BAARAN

  Trkiyedeki Sosyal Belediyecilik

  04.05.2017 15/Ek5

  314 Orhan Davut KAVKAS Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Yrd. Do. Dr. Nilgn H. KK

  Nmk Kemlde deal Devlet Gr:

  .04.05.2017 15/Ek6

  315 Pnar ESMERAY Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURADnyada ve Trkiyede Engelli

  Bireylerin 42843 14/2

  316 zkan ZTRK Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Do. Dr. Fatih DEMRTrkiyede Acil Durum, Afet ve

  Krizlerde .18.04.2017 14/3

  317 Recep BER ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Doan UYSALEndstriyel Uygulamalarn letme

  Performans .18.04.2017 14/4

  318 Huriye EN Tarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. Emin KIRKILCengiz Hanedanl Dneminde

  42829 12/13

  319 Yasin SERTKAYA ktisat ktisat Doktora Do. Dr. C. Erdem HEPAKTANOECD lkelerinde Ticari ve Finansal

  .42829 12/14

  320 Ersel YILMAZ ktisat ktisat Doktora Do. Dr. C. Erdem HEPAKTANOECD lkelerinde Reel Dviz Kuru

  42829 12/15

  321 Tlas Tamer HASAN Maliye Mali Hukuk Y. L. Yrd. Do. Dr. Adnan ERDALTrk Vergi Hukukunda

  .42829 12/16

  322Zeynep Seda

  GNDODULARKamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Do. Dr. Serhat BATAN

  Trkiye ocuk Koruma Sisteminde

  ..42829 12/17

  323 smail CERC Maliye Maliye Doktora Prof. Dr. Tlin CANBAYTrkiyede 1980-2010 Aras Seim

  Ekonomisi 42829 12/18

  324 Ayhan AYPAK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUTTrk Edebiyatnda Girit Mbadelesini

  .42829 12/19

  325 Tuba ULATIRAN letme letme Doktora Do. Dr. Sibel KARINPaylam Ekonomisine

  Dayal..42829 12/20

  326 Mcella ARI letme letme Doktora Prof. Dr. Sevin KSEKuaklarn Grme

  Anlay42829 12/Ek3

  327 Tuvan KUTLUDUR Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILIArkaik ve Klasik Dnem Eski

  42829 12/Ek4

  328 Fatma kran ELGEREN Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraProf. Dr. Adem CEYHAN

  Trk Romannda Mevln

  42829 12/Ek5

  329 Sezen ALTAY letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. ule KIRKIK

  TMS-12 Gelir Vergisi Standardna

  Gre Ertelenmi 42829 12/Ek6

  330 Muhammed Ali BUDAK Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCUOrtaa Seyahatnamelerinde

  ....21.03.2017 10/6

 • 331Mehmet Akif

  GNDODUktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Bnyamin DURAN

  Ana Akm ktisadi Dncenin

  Faydac 21.03.2017 10/7

  332 smet GNE ktisat ktisat Doktora Yrd. Do. Dr. Ece DEMRAY EROLTrkiyenin Blgesel Gelime

  .21.03.2017 10/8

  333Zeynep Seda

  GNDODULARKamu Ynetimi

  Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serhat BATAN

  Trk Kamu Sisteminde Kadna

  iddetin21.03.2017 10/11

  334 Zbeyde AKGN letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Prof. Dr. Meltem ONAY

  Akademik Personelin rgtsel Adalet

  Algsnn .21.03.2017 10/12

  335 Selda DEMR letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Koray KAYALIDERE

  Sr Davrannn Hisse Senedi

  Piyasasndaki ..21.03.2017 10/13

  336 Betl KIRMIZILAR letme letme Doktora Do. Dr. Cevdet Alptekin KAYALIYerel Ynetimlerde Stratejik Ynetim

  07.03.2017 8/12

  337 Arif KAYAR Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. dem CEYHANKsmn Nazml-Lel der

  07.03.2017 8/14

  338 Hilal ALTUN Tarih Eskia Tarihi Y. L. Prof. Dr. Hatice PALAZ ERDEMR Asklepios Klt . 07.03.2017 8/15

  339 Aslhan KOCAEFE ktisat ktisat Doktora Do. Dr. lkay DLBER1996-2016 Yllar Arasnda

  Uygulanan07.03.2017 8/16

  340 Fikret AKSOY Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILITarihncesi alardan Romann

  Yklna .07.03.2017 8/17

  341 Simge SARIN Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN1913-1914 Yllarnda Ahenk ve Kyl

  .07.03.2017 8/18

  342 Sibel DELEN letmeMuhasebe ve Fnansman

  Y. L.Do. Dr. Rabia AKTA

  Teknoloji Gelitirme Blgelerindeki

  .21.02.2017 7/2

  343 Tutku KO letme Muhasebe ve Fnansman

  Y. L.Do. Dr. Koray KAYALIDERE

  Trkiye Finansal Raporlama

  Standartlar ..21.02.2017 7/3

  344 Pnar BUDAK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. zlem NEMUTLU1950-1960 Yllar Arasnda Edebiyat

  Dergilerinde 21.02.2017 7/4

  345 Kaan GRGN letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Prof. Dr. . Canan AY

  Trkiyede Gelinlik Sektrnde

  Markalama .21.02.2017 7/5

  346 Dilek ZKAN Maliye Maliye Doktora Yrd. Do. Dr. Adnan ERDALTrkiyede Kentsel Rantlarn

  Vergilendirilmesinde 21.02.2017 7/6

  347 Hamide KAYA lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Cihan AKMAKTrke retmenlii Programndaki

  .21.02.2017 7/7

  348 Hatice KIRKAYA Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLANkinci Abdlhamid Dneminde

  42780 6/2

  349 Yasemin TOKTA Tarih Osmanl Messeseleri ve

  Medeniyetleri Tarihi Y. L.Prof. Dr. Sinan MARUFOLU

  Osmanl Vilayet Salnamelerine Gre

  Suriye..42780 6/3

 • 350 Bahar ELK letme letme Doktora Do. Dr.Pnar AYTEKNTketici Tercihlerinin Yapay

  31.01.2017 4/5

  351 Hseyin GVEN letme letme Doktora Prof. Dr. Canan AYDeneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel

  .31.01.2017 4/6

  352 zge NESL letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Prof. Dr. Canan AY

  Sosyal Medya Pazarlamas ve Marka

  Kimliinin ..31.01.2017 4/8

  353 Begm ELK Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zafer ATARXIX. Yzyl Seyahatnamelerinde

  ..31.01.2017 4/10

  354 Feride YILMAZ lkretimSosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Do. Dr. Serap TABAK

  Sosyal Bilgiler 6. Snf Kitabnda

  .31.01.2017 4/11

  355 smail CANDAN Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVAN Manisa li Akhisar .. 31.01.2017 4/12

  356 Okan GRGEN Spor Ynetcilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAGenlik Hizmetleri ve Spor l

  .31.01.2017 4/13

  357Bedrettin Trker

  PALAMUTUOLUletme letme Doktora Yrd. Do. Dr. Mustafa GERL

  izelgeleme Problemlerinin

  zmnde ..19.01.2017 2/6

  358 Taylan URBAY ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Bnyamin DURANJrgen Habermasn letiimsel Eylem

  19.01.2017 2/7

  359 Fatma YILMAZ letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Prof. Dr. Hseyin AKTA

  Finansal Kaynaklara Eriim:

  .13.01.2017 1/2

  360 Emrullah SEVN lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. smet KOrenme Gl Olan lkretim 4.

  Snf .13.01.2017 1/3

  361 Emrah NARFDAN lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Aysun Nket ELlkokul Matematik Ders Kitaplarnn

  .13.01.2017 1/4

  362 mit FDAN lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Aysun Nket ELHikayelerle Matematik retiminin

  13.01.2017 1/5

  363 Hicran KASA ktisat ktisat Doktora Do. Dr. Volkan ALPTEKNTasarruf A ve Ar-Ge

  Harcamalarnn 13.01.2017 1/7

  364 Zhal SARI letme letme Doktora Prof. Dr. Semra NCDijital Dnmn Denetim

  29.12.2016 39/18

  365 Onur ERTRK Maliye Maliye Doktora Do. Dr. Hatice YURTSEVERBankaclk Sektrnde Kullandrlan

  Kredilerin ..29.12.2016 39/19

  366 Ahmet YILDIZ Maliye Maliye Doktora Prof. Dr. Mustafa MYNATKalknma Ajanslarnn Yerel

  Ekonomik 29.12.2016 39/20

  367 Beyza Betl EN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Tuncer ZDL

  Rotalama Tabanl Veri Zarflama

  .29.12.2016 39/21

  368 Yksel ELK Tarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLKXVII. Yzyl Orta ve Bat

  Anadolusunda 29.12.2016 39/23

 • 369Ramazan Tugay

  KAHRAMANTrk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. zlem NEMUTLU

  Refik Halit KARAYn Hikayelerinin

  ..29.12.2016 39/25

  370 Esma AVAN Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Boanma Srecindeki Kadnlarn

  Sosyo-Ekonomik .29.12.2016 39/26

  371 Gldane ZTRK Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Emniyet Mdrlnde almakta

  Olan .29.12.2016 39/27

  372 Sena ilan COKUN Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Murat ORTANCA

  Trkiye Siyasetinde Temsilci

  Kadnlarn Cinsiyet Eitlii

  ..

  29.12.2016 39/28

  373 Tutku AYGEN Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraYrd. Do. Dr. Ayvaz MORKO

  Mevlt Sleymanlnn

  .29.12.2016 39/Ek7

  374 Dilek YILMAZ letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Mert SOYSAL

  Adli Muhasebe Kapsamnda

  Bankalarda 29.12.2016 39/Ek8

  375 slam BURCUZADE Maliye Maliye Teorisi Y. L. Prof. Dr. Mustafa MYNATAzerbaycanda Bamszlk Sonras

  15.12.2016 37/2

  376 Kamil AYDIN Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  6360 Sayl Kanun Sonras Bykehir

  Belediyelerinde

  .

  15.12.2016 37/4

  377 A. Ouzhan KARAETN Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILI Antik ada Pers .. 15.12.2016 37/5

  378Zeynep N. GKE

  GRELLKamu Ynetimi

  Kamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Halil ERDEMR zmir Yahudilerinin.. 15.12.2016 37/6

  379 Taner TA ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Sibel SELMTrkiyede Vadeli lem ve Opsiyon

  Piyasasnn 15.12.2016 37/Ek4

  380 Ercan FAZLAK Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR Dalk Alanlarda ve 42712 36/3

  381 zlem DNDAR ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. C. Yenal KESBMalvarlna Kar lenen

  .42712 36/4

  382 Aye BADA TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyetleri Tarihi Y. L.Prof. Dr. Sinan MARUFOLU

  1853-1856 Devlet Salnamelerine Gre

  42712 36/5

  383 Mnevver HACIOLU Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYSpor Alannda zel Yetenek Snavna

  Giren..42712 36/6

  384 Hseyin KARAHAN ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Do. Dr. C. Erdem HEPAKTAN

  1990 Ylndan Gnmze

  ..42712 36/7

  385 Onur AHN Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Rasim AKPINAR

  Trkiyede Giriimcilik Ekosisteminin

  .42712 36/8

  386 Deniz MEK ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Do. Dr. C. Erdem HEPAKTAN

  Kreselleen Dnyada Ticari

  42712 36/9

 • 387 Bra Nur NL GL lkretim Sosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Yrd. Do. Dr. Kadir ADAMAZ

  Trkiyede 12 Eyll 1980 htilalinin

  42712 36/Ek3

  388 Abdullah TOK Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Nurettin GLMEZTrkiyedeki Darbelerin

  ..24.11.2016 34/5

  389 Hasan KAYMAZ letme letme Doktora Do. Dr. Aylin NALSessizliin

  Krlmas..24.11.2016 34/6

  390 Elif DNER YT Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  Doktora

  Yrd. Do. Dr. rfan Murat

  YILDIRIM

  Yaar Nabi

  Dnemi..24.11.2016 34/7

  391 Musa KAER Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Serhat BATAN

  evre Sorunlarna Krsal

  Alanlardaki24.11.2016 34/8

  392 Mge MT ktisatktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Yrd. Do. Dr. Ece DEMRAY EROL Orta Gelir Tuza:.. 24.11.2016 34/9

  393 Hayriye LBEK Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Fatih DEMR

  Kamu Kurumlarnda Koordinasyon

  ..24.11.2016 34/10

  394 lkay AKTA Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Hasan AKYOL Suriye .. 24.11.2016 34/11

  395 Hassan SREN TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyetleri Tarihi Y. L.Prof. Dr. Sinan MARUFOLU

  Osmanl Vilayet Salnamelerine

  .24.11.2016 34/12

  396 Hanife ORANCA TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyetleri Tarihi Y. L.Prof. Dr. Sinan MARUFOLU

  Osmanl Vilayet Salnamelerine

  ..24.11.2016 34/13

  397 Merve KARATA TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Prof. Dr. Nurettin GLMEZ

  Manisa ve lelerindeki

  .24.11.2016 34/14

  398 zgr ALPARSLAN Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Yrd. Do. Dr. Murat AHN Belediyelerde.. 24.11.2016 34/15

  399Nilay ZGREN

  AKKANlkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Bilal ELBR

  lkokul Trke Ders

  Kitaplarndaki..24.11.2016 34/16

  400 Mustafa EFENDOLU Maliye Maliye Doktora Do. Dr. Ali Rza GKBUNARTrkiyede Bor Ynetiminin

  24.11.2016 34/Ek3

  401 Seval ZBALCI ktisat ktisat Doktora Do. Dr. C. Erdem HEPAKTANEngelliler in Yaplacak Mimari

  ..42677 31/5

  402 Jiyan KILI ktisat ktisat Teorisi Y. L. Prof. Dr. C. Yenal KESBKamu Harcamalarnn

  ..42677 31/6

  403 Zmrt ATAK Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN

  Sivil Toplum Kurulularnda

  Savunuculuk: 42677 31/7

  404 Hasan OPUR Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCU Seluklu .. 27.10.2016 30/10

  405 Orun GNEY letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Burak KARTAL

  Kresel Marka Algsnn

  .27.10.2016 30/11

  406 Burcu COMU ktisat ktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Yrd. Do. Dr. Ece DEMRAY EROL

  Dviz Kuru Rejimleri ve Kur

  .27.10.2016 30/12

 • 407 Enver Uur EVREN Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Do. Dr. Serkan INARLITrkiyede Yabanc

  27.10.2016 30/13

  408 Merve Nur MURATDA Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Do. Dr. Serhat BATANTrk Siyasal Kltrnn

  .27.10.2016 30/14

  409 Kemal Gney NCE Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCUSiyas, Din, ctima

  27.10.2016 30/15

  410 Hacer DURMAZ Tarih Trkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L. Do. Dr. ayan ULUSAN

  1944-1990 Yllar

  Arasnda..27.10.2016 30/16

  411 Ergn METN letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. A. Cevdet KAYALI

  letmelerde Sal ve Gvenlii

  .13.10.2016 29/7

  412 Fatih PALA Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Yrd. Do. Dr. Pnar GZELAdolesanlarda Serbest Zaman

  .13.10.2016 29/8

  413 Havva AHN letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Bahar YALIN

  rgtsel Sessizlik ve alanlarn

  .13.10.2016 29/9

  414 Merve DOAN KADER Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN ngiliz ve Trk/Osmanl

  .06.10.2016 28/4

  415 Eray KAMAZ letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. idem SOFYALIOLU

  Tedarik Zinciri Srdrlebilirlii:

  06.10.2016 28/5

  416 Tuba AYAZ Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYATemettuat Defterlerine Gre

  .06.10.2016 28/6

  417 zge GNGRR Spor Yneticilii Sopor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Yavuz YILDIZSpor Ayakkabs Tketicilerinin

  ..06.10.2016 28/7

  418 Akif Ziya BAYRAK ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Bnyamin DURANTrkiyede Katlm Bankalar ve

  ..06.10.2016 28/Ek4

  419 Suna EVK ktisat ktisat Y. L. Prof. Dr. brahim EROLDorudan Yabanc Yatrmlarn

  ..42640 26/Ek4

  420 Aslhan KDEN Maliye Maliye Teorisi Y. L. Prof. Dr. Ramazan GKBUNAROsmanldan

  Gnmze20.09.2016 25/1

  421 Aslhan KOCAEFE ktisat ktsiat Doktora Do. Dr. lkay DLBER1996-2015 Yllar

  20.09.2016 25/2

  422Sadiye Ecem

  PEHLVANOLUletme letme Doktora Prof. Dr. Semra NC

  Balanced Scorecard Ynteminin

  .01.09.2016 24/4

  423 Aliye KARA ktisat ktisat Teoirisi Y. L. Prof. Dr. Doan UYSALBor Madeninin Trkiye

  01.09.2016 24/5

  424 zge YILDIRIM lkretim Snf retmenlii Y. L.Yrd. Do. Dr. Derya GEBAKAN

  YILDIZ

  Snf retmeni Adaylarnn

  ..01.09.2016 24/6

  425 Fatih SARIKAYA Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCUAnadolu

  Beyliklerinde..42601 23/8

  426 Yaar ALKAN ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Bnyamin DURAN J. Rawlsn ktisadi 11.08.2016 22/5

 • 427 Sefa EVK Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAFutbol Takmlarndaki rgtsel

  .11.08.2016 22/6

  428 Burcu ALACA Maliye Maliye Teorisi Y. L. Do. Dr. Ali Rza GKBUNAROsmanldan Gnmze

  ..11.08.2016 22/7

  429 Murat ERSN Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCUNabia Abbottun The Kurrah

  ..11.08.2016 22/8

  430 Doan GRKAN Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURATrkiye ve Dnyada Kamu-zel

  .11.08.2016 22/9

  431 zgr TEZ Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Yrd. Do. Dr. Pnar GZELYelkenkanat (Deltakanat) Pilotlarnn

  ..11.08.2016 22/Ek4

  432 Mustafa DOAN letme letme Doktora Prof. Dr. Mustafa KMEN

  zel Eitim Kurumlarnda Okul

  Yneticilerinin

  ..

  22.07.2016 21/4

  433 Sezen ALTAY letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. ule KIRKIK

  nsan Kaynaklar Muhasebesinin TMS-

  38 .22.07.2016 21/5

  434 Meliha KAYA Maliye Mali Hukuk Y. L. Do. Dr. Tlin CANBAYVergi Hukukunda Uzlama Kurumu:

  22.07.2016 21/6

  435 Behice Nazenim SELUK Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Mine UZUN AM Trkiyede Kentsel .. 22.07.2016 21/7

  436 ise DOAN Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURAObezite le

  Mcadelede22.07.2016 21/8

  437 Mahmut TERZ Kamu YnetimiKamu Ynetimi Tezli Y.

  L.Do. Dr. Fatih DEMR

  Trkiyede Ekonomik

  Politikalarn..22.07.2016 21/9

  438 Nergiz YT ktisat ktisat Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Ece DEMRAY EROLTrkiyede Blgesel

  Bazda.22.07.2016 21/10

  439 engl CAN letme retim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

  Veri Madencilii ve Eitim

  22.07.2016 21/11

  440 zge ARSLAN TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Do. Dr. ayan ULUSAN

  Yugoslavya (Makedonya)dan

  ..22.07.2016 21/12

  441 Mehmet ERTA ktisat ktisat Teorisi Y. L.Yrd. Do. Dr. M. Hakan

  YALINKAYA

  Dorudan Yabanc Sermaye

  Yatrmlarnn ..22.07.2016 21/13

  442 Seda UZUNLAR letme letme Doktora Do. Dr. Rabia AKTAOrganik rn Pazarndaki

  ..29.06.2016 20/1

  443 Tuba ULATIRAN letme letme Doktora Do. DR. Sibel KARINSrdrlebilir Moda Pazarnda

  .29.06.2016 20/2

  444 Elanur KAZANLAR Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraDo. Dr. Ferhat KARABULUT

  Kazak Trkesinde, zbek

  Trkesinde 29.06.2016 20/3

  445 Glde KO Maliye Mali Hukuk Y. L. Do. Dr. Hatice YURTSEVERTrk Vergi Hukukunda Dar

  ..29.06.2016 20/5

 • 446 Aybike DOAN Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Mustafa MYNATKamu Mali Ynetiminde

  ..29.06.2016 20/6

  447 zgecan ERGUN Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Yrd. Do. Dr. Pnar GZELSosyal Latin Danslarnn Beden

  ..29.06.2016 20/7

  448 Fatih Umut ALTINIIK Spor Ynetimi Spor Yneticilii Y. L. Yrd. Do. Dr. Zeynep ONAGenlik Hizmetleri ve Spor l

  ..29.06.2016 20/8

  449 Damla ALTINOKLAR letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Tuncer ZDL

  Bankaclk Sektrndeki Tketicilerin

  .29.06.2016 20/9

  450 ule BAKIRCI ktisat ktisat Teorisi Y. L. Do. Dr. Volkan ALPTEKNGeleneksel Olmayan Para

  ..29.06.2016 20/10

  451 Hakan SLTALAY letme letme Doktora Prof. Dr. Semra NCLojistik Hizmeti retiminde

  29.06.2016 20/11

  452 Derya BLGN ktisat ktisat Doktora Prof. Dr. Sibel SELMTrkiyede G ve Dourganlk

  ..29.06.2016 20/Ek3

  453 Dilek ZKAN Maliye Maliye Doktora Yrd. Do. Dr. Adnan ERDALKitlesel Gn Mali

  Boyutu.29.06.2016 20/Ek4

  454 Hatice GRYILDIZ ktisat ktisat Teorisi Y. L.Yrd. Do. Dr. M. Hakan

  YALINKAYA

  Trkiyede Zeytin ve Zeytinya

  ..29.06.2016 20/Ek6

  455 Gonca BABADA lkretim Snf retmenlii Y. L. Do. Dr. Sami OLUKFen retiminde Grafik Roman

  ..29.06.2016 20/Ek9

  456 Mahi Samet POLAT Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKILSultan Galiyevin

  ..21.06.2016 19/4

  457 Nazl Ece KARAPINAR ktisatktisadi Gelime ve

  Uluslararas ktisat Y. L.Yrd. Do. Dr. Deniz ZNGN

  Trk Hava Yollarnn

  ..21.06.2016 19/5

  458 Melih Mustafa TINAZUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Gne ETN GERGER

  Uluslararas Ticarette Bilgi

  ..21.06.2016 19/6

  459 Zekai RN Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Prof. Dr. Mustafa KMENTanzimattan Cumhuriyete

  21.06.2016 19/7

  460 Enise AM Maliye Mali Hukuk Y. L. Do. Dr. Hatice YURTSEVERKamu Alacann Korunmas

  21.06.2016 19/8

  461 Oben KALAY Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Ramazan GKBUNARDemografik Deiimlerin

  21.06.2016 19/9

  462 pek PARMAKSIZOLU Maliye Mali Hukuk Y. L. Do. Dr. Ali Rza GKBUNARTrk Vergi

  Hukukunda..21.06.2016 19/10

  463 Aye KILIASLAN Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVANKltrn Aktarlmasnda Halk

  Edebiyat ..21.06.2016 19/11

  464 Sezgin ATALAY Kadn almalar Kadn almalar Y. L. Yrd. Do. Dr. Murat ORTANCAzmir ve Manisa llerinde

  Bulunan21.06.2016 19/12

  465 Feride YILMAZ lkretimSosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Do. Dr. Serap TABAK

  Sosyal Bilgiler 6. Snf

  ..21.06.2016 19/Ek2

 • 466 Havva SOYDAN Maliye Mali Hukuk Y. L. Yrd. Do. Dr. Mine UZUN AMKamu hale Kanunu

  ..21.06.2016 19/Ek3

  467 Hatice Handan ZTEMZUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Yrd. Do. Dr. brahim Emre KARAA

  Lojistik Firmalarda Performans

  ..21.06.2016 19/Ek4

  468 lknur BALYANER Ekonometri Ekonometri Y. L. Prof. Dr. Sibel SELMTrkiyede

  Hanehalknn..21.06.2016 19/Ek5

  469 Aye Nisa ATAR Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYATrkiyede Doal

  ..09.06.2016 18/3

  470 Kevser YILMAZ Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Yavuz YILDIZSporcu Marka maj

  ..09.06.2016 18/4

  471 Mete KIRDA Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUTMehmet Zaman

  ..09.06.2016 18/5

  472 Dilek IIKLI Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Prof. Dr. Aye LKER Bat Anadolu .. 09.06.2016 18/6

  473 Gizem ZKIR Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Asu ERSOYSait Faik

  Abasyankn.09.06.2016 18/7

  474 ule ENTRK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Betl BLBL OUZ Derleme Szlnde 09.06.2016 18/8

  475 Deniz DOLAMAN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Prof. Dr. Aye LKER Fahri Erdinin Roman 09.06.2016 18/9

  476 eyma YALIN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Prof. Dr. Aye LKER Hseyin Nihal Atszn .. 09.06.2016 18/10

  477 Irmak OBAN Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVAN Mula li Mentee .. 09.06.2016 18/11

  478 Elif ST Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Serpil ERSZ Huastuaniftte 09.06.2016 18/12

  479 zge TAN Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Serpil ERSZ Cengiznmede. 09.06.2016 18/13

  480 Pnar SAMAT Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Serpil ERSZ Babrnamede 09.06.2016 18/14

  481 Ayhan AYPAK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUTGirit Mbadillerinin Trk

  ..09.06.2016 18/15

  482 Eyp EREN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Selim ALTINTOPAbdullah Erol Gksunun

  ..09.06.2016 18/17

  483Ramazan Tugay

  KAHRAMANTrk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L. Do. Dr. Rza BACI

  Yeni Tarihselcilik Asndan

  09.06.2016 18/18

  484 eymanur nci AKTA Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. Kenan ERDOAN Manisal Birrinin .. 09.06.2016 18/19

  485 Heybet YANGIN Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Yrd. Do. Dr. Bilal ELBRTehzibul-Ahlak Tercmesi

  .09.06.2016 18/21

  486Ahmet Ouz

  ALTUNAATrk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. dem CEYHAN

  Mustafa bin cnn

  .09.06.2016 18/22

  487 Nalan GNDEBAHAR Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L.Yrd. Do. Dr. Yasemin ERTEK

  MORKO

  Nbnin Trke Divan

  ..09.06.2016 18/24

  488 Arzu AKSUN Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Serpil ERSZUygur Harfli Rzvan

  ah..09.06.2016 18/28

 • 489 Abdullah BADA Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Prof. Dr. Aye LKEROuz Atayn Tutunamayanlar

  ..09.06.2016 18/29

  490 Aye KIDIR Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. Kenan ERDOAN16. YY. Divan iirinde

  ..09.06.2016 18/30

  491 Osman BOZOK Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Muzaffer ANDIRErzincanl Salih Baba

  .09.06.2016 18/31

  492 Halil Sercan KOK Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraProf. Dr. dem CEYHAN Bknin El-ilm 09.06.2016 18/32

  493 Halil YAPRAKLI ktisat ktisat Doktora Do. Dr. C. Erdem HEPAKTANTicari ve Finansal Aklk

  .09.06.2016 18/Ek2

  494 Esra DEMRTA letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Hrriyet BLGE

  Kiilik ve rgtsel

  Sinizmin09.06.2016 18/Ek3

  495 Tuba Esra BASKAK ktisat ktisat Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANTByme Srecindeki

  Engel:.31.05.2016 17/9

  496 Numan HALLHOCA ktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas Ticaret ktisat

  Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANTKayt D Ekonomi le

  ..31.05.2016 17/10

  497 Kerem Frat COKUN ktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas Ticaret ktisat

  Y. L.

  Do. Dr. Volkan ALPTEKNGeleneksel Olmayan Para

  Politikalarnn 31.05.2016 17/11

  498 Nihan EKER ktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas Ticaret ktisat

  Y. L.

  Do. Dr. lkay DLBEREitim Harcamalarnn

  31.05.2016 17/12

  499 Aye ALO Trk Dili ve EdebiyatHalk Bilimi Yksek

  Lisans Yrd. Do. Dr. Muzaffer ANDIR

  Talama Tr ve

  31.05.2016 17/14

  500 Murat KOSKA Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraYrd. Do. Dr. Halil Hadi BULUT kinci Yeni 31.05.2016 17/15

  501 Gzde AKINERUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Yrd. Do. Dr. Burcu GEDZ ORAL

  Uluslararas Dzeydeki Sermaye

  .31.05.2016 17/16

  502 Alper AYDINUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Mine YILMAZER

  Dorudan Yabanc Sermaye

  .31.05.2016 17/17

  503 Burak DLUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Mine YILMAZER

  Trkiyenin Gmrk Birliine

  31.05.2016 17/18

  504 Dilek TRUZUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Yrd. Do. Dr. Tayfun Deniz KUU

  Tarmsal retimin

  .31.05.2016 17/19

  505 Nergiz DAILANUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Yrd. Do. Dr. Tayfun Deniz KUU

  Maden ve Enerji Kaynaklarnn

  ..31.05.2016 17/20

  506Meryem Merve

  KAYACIK

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.r. Gr. Esra GVEN

  Trkiyede Akll Telefon

  ..31.05.2016 17/21

  507 zgl TMERUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Yrd. Do. Dr. . Emre KARAA

  Nakit Dnm Dngsnn

  .31.05.2016 17/22

 • 508 Sahile ISALIUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Rusya Federasyonu Enerji

  31.05.2016 17/23

  509 Ramazan POYRAZUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Yrd. Do. Dr. smail METN

  Uluslararas Ticarette Mesafenin

  31.05.2016 17/24

  510 Asl AYMALIUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Souk Sava Sonras Trkiye-

  ..31.05.2016 17/25

  511 Hatice DUVAUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Yahudi Lobileri rneinde

  ..31.05.2016 17/26

  512 Yamur USTAUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Y. L.Do. Dr. Ali Rza GKBUNAR

  Kitlesel Glerin Uluslararas

  .31.05.2016 17/28

  513 Ebru GCYENER Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Muzaffer ANDIR Manisa Balkan .. 31.05.2016 17/29

  514 Samed GNDZ Tarih Eskia Tarihi Y. L. Prof. Dr. Hatice PALAZ ERDEMREskiada

  Tiryak.31.05.2016 17/30

  515 Elif TEZCAN Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLK63 Numaral Manisa eriyye

  .31.05.2016 17/31

  516 Yaz Hamza ZTRK Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYAngilterenin II. Abdlhamid

  ..31.05.2016 17/32

  517 Simge SARIN Tarih Yakna Tarihi Y. L. Prof. Dr. Keziban ACAR KAPLAN1913-1914 Yllarnda Ahenk

  ..31.05.2016 17/33

  518 Yasemin BERBER Tarih Yakna Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Cengiz AKALOLUII. Abdlhamid Devrinde

  ..31.05.2016 17/34

  519 Begm ELK Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. mer KARATAKafkasyada Karaay

  Adetleri31.05.2016 17/35

  520 Sevim ORHAN Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. mer KARATA19. ve 20. Yzyllarda

  31.05.2016 17/36

  521 Abdulrezzak GM Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKILAbdullah Abdurrahman

  31.05.2016 17/37

  522 Nurullah KIRKPINAR Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Emin KIRKILII. Dnya

  Savanda.31.05.2016 17/38

  523 Aysen CANSEVEN Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Zafer ATARXIX. Yzyln lk

  ..31.05.2016 17/39

  524 mer Faruk EZER Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCU Abbasi-Fatmi . 31.05.2016 17/40

  525 Menduh ALU Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. kran YAAR Mervanilerde .. 31.05.2016 17/41

  526 Asl ARSLAN Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. kran YAAROrtaada Uluslararas

  .31.05.2016 17/42

  527 Merve ZTRK Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Prof. Dr. Nadir ZKUYUMCUZuhuru Devlet-i Safeviyan,

  31.05.2016 17/43

  528 Birsen HAMURLU TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Prof. Dr. Nurettin GLMEZ

  II. Dnya

  Savann31.05.2016 17/44

 • 529Melike Cansu

  KAYGUSUZTarih

  Trkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Do. Dr. Nurettin GLMEZ

  1923-1938 Yllar

  ..31.05.2016 17/45

  530 Adem BUDAK TarihTrkiye Cumhuriyeti

  Tarihi Y. L.Prof. Dr. Nurettin GLMEZ

  Hatay Sorununun zmir

  ..31.05.2016 17/47

  531 Yasemin TOKTA TarihOsmanl Messeseleri ve

  Medeniyeti Tarihi Y. L.Yrd. Do. Dr. Mehmet GNAY

  52 Numaral Manisa eriyye

  .31.05.2016 17/51

  532 Faruk ERZMEN Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Edebiyat Y. L.Yrd. Do. Dr. rfan Murat

  YILDIRIM

  Fazl Ahmet Bahadrn Hayat

  .31.05.2016 17/52

  533 Hasan SEL Maliye Maliye Teorisi Y. L. Do. Dr. Gne ETN GERGERUluslararas Vergi Planlamas

  .31.05.2016 17/53

  534 Sibel YREK letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

  Temel Liselerde Hizmet

  ..31.05.2016 17/54

  535 lknur MEK Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYBasketbol Sporcularnn

  .31.05.2016 17/55

  536 Duygu GLAY ktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas Ticaret ktisat

  Y. L.

  Do. Dr. Volkan ALPTEKNMakro htiyati Tedbirlerin

  31.05.2016 17/Ek4

  537 Zeynep Ece GL ktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas Ticaret ktisat

  Y. L.

  Do. Dr. Volkan ALPTEKNFinansal Krizlerin nc

  ..31.05.2016 17/Ek5

  538 Cansu AIR ktisat

  ktisadi Gelime ve

  Uluslararas Ticaret ktisat

  Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Ece DEMRAY EROLManisa linin Sosyo

  ..31.05.2016 17/Ek6

  539 smail CANDAN Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVANManisa li

  Akhisar31.05.2016 17/Ek7

  540 Ahmet Fatih ZTOPRAK letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Mustafa KIRLI

  Yurtd naat lerinin TMS-11

  Kapsamnda .31.05.2016 17/Ek9

  541 Bra OUZ letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Cevdet A. KAYALI

  Toplam Kalite Ynetimi

  ..31.05.2016 17/Ek10

  542 M. Mustafa KORKMAZ letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena ALTIN GLOVA

  Toplumsal Cinsiyet Asndan

  ..31.05.2016 17/Ek11

  543 Hakan KARA letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Hakan ARACI

  Bamsz Denetim Raporunun

  ..31.05.2016 17/Ek12

  544Gke KAFKAS

  DURMUMaliye Maliye Doktora Prof. Dr. A. Kemal ELEB

  Trkiyede Vergi

  Su.24.05.2016 16/3

  545 Duygu ZEN Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Aylin ANKAYA

  Modern

  Politika..24.05.2016 16/4

  546 Esma AVAN Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. B. Dilara EKER

  Boanma Srecindeki Kadnlarn

  24.05.2016 16/5

 • 547 Gldane ZTRK Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Dilara EKER

  Emniyet Personeli Ei

  24.05.2016 16/6

  548 Hilal BULUT Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Antalya linin Merkez lelerindeki

  ..24.05.2016 16/7

  549 Nihal BA Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Aylin ANKAYA

  Roma Hukukunda

  24.05.2016 16/8

  550 zge ARAYICI Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.

  Yrd. Do. Dr. Derya AMAN

  KAYLI

  Farkl Cinsel Ynelimler

  ..24.05.2016 16/9

  551 Sena ilan COKUN Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Dilara EKER

  G Srecinde

  ..24.05.2016 16/10

  552 Mesut FENKL ktisat ktisat Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Burcu GEDZ ORALBask ve kar Gruplarnn

  ..24.05.2016 16/13

  553 Seda GRMEZ letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Mert SOYSAL

  Trkiyede Muhasebe Sisteminde

  ..24.05.2016 16/14

  554 Nilay EJDER letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena ALTIN GLOVA

  rgtlerde G Kullanmnn

  24.05.2016 16/15

  555 Tuba KALKAN Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Yrd. Do. Dr. Pnar GZELSerbest Zaman Etkinlikleri

  .24.05.2016 16/16

  556 Gkhan ZKUBAT Ekonometri Ekonometri Y. L. Prof. Dr. Sibel SELMTrkiyede llerin Kaynak

  ..24.05.2016 16/17

  557 zge ATA Ekonometri Ekonometri Y. L. Do. Dr. Kadir KARAGZBayesyen Stokastik Snr

  ..24.05.2016 16/18

  558 akir TAYURT Ekonometri Ekonometri Y. L. Do. Dr. Kadir KARAGZTrkiyeye Ynelik Turizm

  ..24.05.2016 16/20

  559 Hilmi YAZICI Ekonometri Ekonometri Y. L. Yrd. Do. Dr. Rdvan KESKNAr-Ge Harcamalarnn Ekonomik

  ..24.05.2016 16/21

  560 Aye KARANFL Ekonometri Ekonometri Y. L. Prof. Dr. Sibel SELMYksek retimde

  .24.05.2016 16/22

  561Emine Trkan AYVAZ

  GVENktisat ktisat Doktora Prof. Dr. brahim EROL

  Cari Ak le Ekonomik Byme

  ..24.05.2016 16/23

  562 Esra SEZEN SARI letme letme Doktora Do. Dr. Cevdet A. KAYALIBF letme Blm rencilerinin

  ..24.05.2016 16/24

  563 Aybke Zeliha GRLER lkretimSosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Yrd. Do. Dr. Kadir ADAMAZ

  Sosyal Bilgiler

  24.05.2016 16/Ek4

  564 Yasemin NAN lkretimSosyal Bilgiler Eitimi Y.

  L.Yrd. Do. Dr. Kadir ADAMAZ

  12 Eyll 1980 htilalinin

  24.05.2016 16/Ek5

  565 Feyza Nur AKCAN lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Ahmet DELLOrtaokul 8. Snf rencilerinin

  ..24.05.2016 16/Ek6

  566 Zehra ZALAN lkretim Snf retmenlii Y. L.Yrd. Do. Dr. Derya GEBAKAN

  YILDIZ

  Snf retmenlerinin Eitim

  .24.05.2016 16/Ek7

 • 567 Aye Bra DUYSAK lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Sleyman SARIBAlkokul retmenlerinin

  .24.05.2016 16/Ek8

  568 Osman ETN lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Sleyman SARIBACumhuriyet Dneminde zel

  ..24.05.2016 16/Ek9

  569 Gyrmyzy ACHYLOVA lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. smet KOlkokul rencilerinin Motivasyon

  24.05.2016 16/Ek10

  570 Bke KALEL letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Bahar YALIN

  Be Faktr Kiilik

  ..11.05.2016 15/4

  571 Hseyin NCE letmeretim Ynetimi ve

  Pazarlama Y. L.Do. Dr. Tuncer ZDL

  Uygulamal KOSGEB Giriimcilik

  ..11.05.2016 15/5

  572 Kadir KIVRIK Trk Dili ve Edebiyat Yeni Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Asu ERSOY Nazmul-Akid 11.05.2016 15/7

  573 Bahadr DLEKUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Yrd. Do. Dr. Tayfun Deniz KUU

  Merkez Bankas

  .42486 13/2

  574 Sava TRK Maliye Mali Hukuk Y. L. Do. Dr. Ali Rza GKBUNARDemokratiklemenin Vergilendirme

  ..42486 13/4

  575 Sevda SARI letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. ule KIRKIK

  Borsa stanbulda lem

  42486 13/Ek5

  576 Fatih EK Kamu Ynetimi Kamu Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Murat ORTANCAok Etnik Yapl

  ..42486 13/Ek6

  577 Zhal LKER letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Sibel KARIN

  Entegre Raporlama: Bir

  Srdrlebilirlik

  42486 13/Ek7

  578 Merve ESERUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Rusya Federasyonunun

  ..42473 12/5

  579 Kbra SALAM letme letme Doktora Do. Dr. Mahmut KARINDavransal Finans Perspektifinde

  .42473 12/6

  580 Ali GEN Tarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. kran YAARBizans mparatorluu

  42473 12/7

  581 Okan GRGEN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Mustafa TRKMENGenlik Hizmetleri ve Spor l

  Mdrlnde 42473 12/8

  582 Semra USLU letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Semra TETK

  Alglanan Duygusal Zekann

  ..42473 12/9

  583 Glcan AKPINAR Trk Dili ve Edebiyat Halk Bilimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Grol PEHLVANSnni-Alevi Evliliklerinde

  ..42473 12/Ek2

  584 Nihan KARAELK letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Hakan ARACI

  Enflasyon Faiz Oranlar

  ..42473 12/Ek3

  585 Nilfer ATLIHAN letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glen GERL

  Trkiyede zelletirme

  42458 10/7

  586 Emre AMAZUluslararas Ticaret ve

  Finans

  Uluslararas Ticaret ve

  Finans Tezli Y. L.Do. Dr. Halil ERDEMR

  Enerji Pazar

  42458 10/8

 • 587 Kadriye TKENMEZ Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Mustafa TRKMENTenis Hakemlerinin

  42458 10/9

  588 Asuman KARABULUT Tarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. Zafer ATARTanzimattan II. Merutiyete

  42458 10/Ek7

  589 Sedat BAIRGAN Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYATanzimattan II. Merutiyete

  42458 10/Ek8

  590 Semra DEMR letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Aylin NAL

  ar Merkezlerinde alan

  ..42446 9/5

  591Batuhan Fatih

  MOLLAOULLARIletme letme Doktora Prof. Dr. Semra NC

  Denetim Komitesinin

  42432 8/Ek5

  592 Selen ZEGMEN Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Gl KAYALIDEREevre Vergisi

  ..42432 8/Ek6

  593 Emine KOCATA letme Ynetim ve Organizasyon

  Y. L.Prof. Dr. Sevin KSE

  renen rgt

  42425 7/3

  594 Gamze KARAA letme Muhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Aye NECEF YEREL

  irket Deerlemesi

  ..42425 7/4

  595 Erhan VURAL Tarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. Nejdet BLGTrk Parlamento

  ..42425 7/Ek1

  596 Hakan YAZICIOLU ktisat ktisat Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Cokun ILBANTTrkiyede evre

  42425 7/Ek2

  597 Ferhat CENGZ Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. Kenan ERDOANGarami Divannda

  ..18.02.2016 6/Ek4

  598 Fatih MEZ letme letme Doktora Do. Dr. Aylin NALrgtsel Sinizmin

  ..18.02.2016 6/Ek5

  599 Emre OKAY Ekonometri Ekonometri Y. L. Prof. Dr. Sibel SELMTrkiyede Salk

  ..18.02.2016 6/Ek6

  600 zge NKAN Maliye Maliye Doktora Do. Dr. Tlin CANBAYVergi ncelemelerinde

  ..42411 5/7

  601 Mehmet KURUN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Do. Dr. Selhan ZBEYProfesyonel Futbol Kulplerinde

  ..42411 5/8

  602 Ramazan BARDAKI Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Edebiyat Y. L. Prof. Dr. Kenan ERDOAN Mecmua-i 42411 5/9

  603Mustafa Doukan

  AKMAKMaliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Gl KAYALIDERE

  Yerel Ynetimlerde

  ..42411 5/10

  604 Fatma Deniz UZUN letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Asena ALTIN GLOVA

  Bankaclk Sektrnde

  ..42411 5/11

  605 Anl GACAR letme letme Doktora Prof. Dr. Semra NCletmelerde Kurumsal

  ..42411 5/12

  606 Muhammet YRK lkretim Snf retmenlii Y. L. Yrd. Do. Dr. Ali Murat ATESnf retmenlerinin

  ..42411 5/14

 • 607 Hande TAVAZAR Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Yrd. Do. Dr. Pnar GZELSrdrlebilir Etkinlik

  ..42411 5/Ek2

  608 Mustafa ERBAY Trk Dili ve Edebiyat Eski Trk Dili Y. L. Yrd. Do. Dr. Mehmet DEMRUygur Harfli Rzvan

  42411 5/Ek3

  609 Selman AHAN letmeYnetim ve Organizasyon

  Y. L.Do. Dr. Aylin NAL

  Tatmini ve Alglanan

  .42397 3/1

  610 Zuhal CESUR DENZ letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Do. Dr. Mahmut KARIN

  letmelerde Sermaye

  42397 3/2

  611 rem DOAN letmeMuhasebe ve Finansman

  Y. L.Prof. Dr. Semra NC

  Denetim Komitesinin

  ..42397 3/3

  612 Seval ARTUN Spor Yneticilii Spor Ynetimi Y. L. Yrd. Do. Dr. Mustafa TRKMENKadn retim

  42397 3/4

  613 mran KARADENZ Tarih Tarih Doktora Yrd. Do. Dr. Alpay BZBRLKKaradeniz Savunmasnda

  42397 3/5

  614 Aykut Orun ERCAN Tarih Yenia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Ahmet YELH.1090-1091

  ..42397 3/Ek2

  615 Pelin ELVER Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN

  Sinemada

  Deien..42383 2/4

  616 Ali DUMAN Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  Yunusemre lesinde Yaayan

  42383 2/5

  617 Fikret IIK letme letme Doktora Prof. Dr. Canan AYar Merkezi

  42383 2/7

  618 Hakan ATLI letme letme Doktora Do. Dr. Burak KARTALKresel Doan

  letmelerin..42383 2/11

  619 Sagp ATLI Trk Dili ve EdebiyatTrk Dili ve Edebiyat

  DoktoraProf. Dr. Kenan ERDOAN

  Trkiyedeki Geleneksel

  .42383 2/12

  620 lknur PEDER Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Yrd. Do. Dr. Glten UAN Bedensel Engelli.. 42383 2/Ek1

  621 Elif Ezgim KARABULUT Kadn almalarKadn almalar Tezli

  Y. L.Prof. Dr. Gnl DN HORASAN

  CB Beden

  Eitimi..42383 2/Ek2

  622 Filiz YKSEL letme letme Doktora Yrd. Do. Dr. Hakan ARACIEntegre

  Raporlama,..07.01.2016 1/18

  623Muhammet YT

  ZKUNTMaliye Mali Hukuk Y. L. Do. Dr. Ali Rza GKBUNAR

  Vergi Uyumazlklarnn

  07.01.2016 1/19

  624 Emin KARAGZ Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. mer ALPKamu zel

  Ortakl:..07.01.2016 1/20

  625 Mehmet ANVERD Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Mustafa MYNAT zel retimin .. 07.01.2016 1/21

  626 Abdullah MARUFOLU Maliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Ramazan GKBUNAR Trkiyede Vergi .. 07.01.2016 1/22

  627 Doan GRKAN Maliye Maliye Teorisi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serkan CURA Trkiyede 1990 . 07.01.2016 1/23

 • 628 Rashid MAJIDLI Maliye Maliye Teorisi Y. L. Prof. Dr. Ramazan GKBUNAR Bamszlk Sonras . 07.01.2016 1/24

  629 Gzde DOAN Maliye Maliye Teorisi Y. L. Do. Dr. Gne ETN GERGER Trk Bte. 07.01.2016 1/25

  630Mehmet Fatih

  EFENDOULLARIMaliye Mali Hukuk Y. L. Prof. Dr. Mustafa MYNAT

  Kooperatiflerin Vergilendirilmesi:

  ..07.01.2016 1/26

  631 Fuat CEYLANBA Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. kran YAAR Seluklu-Abbasi 07.01.2016 1/27

  632 Adem DRTOK Tarih Ortaa Tarihi Y. L. Prof. Dr. Mehmet ELK Hal Seferleri.. 07.01.2016 1/28

  633 Mehmet AKGN Tarih Genel Trk Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. mer KARATA Sicill-i Ahvl.. 07.01.2016 1/30

  634 Turgay DOAN Tarih Osmanl Messeseleri ve

  Medeniyeti Tarihi Y. L.Prof. Dr. Sinan MARUFOLU Osmanl Vilayet.. 07.01.2016 1/31

  635 Selver ASLAN Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILI M..6. ve . 07.01.2016 1/33

  636 Anl MUTLUAY Tarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILI Arkaik ve Klasik .. 07.01.2016 1/34

  637Mehmet Reit

  DEMRSOYTarih Eskia Tarihi Y. L. Yrd. Do. Dr. Serap ZKAN KILI Eski Mezopotamya. 07.01.2016 1/35

  638 Elif ERKAYA Rekreasyon Rekreasyon Y. L. Do. Dr. Mehmet GRAL zel Sektr 42376 1/36

  639 Burcu ZDEMR Tarih Tarih Doktora Prof. Dr. Keziba