sygeplejeteori i uddannelse og udvikling

Download Sygeplejeteori i uddannelse og udvikling

Post on 23-Jan-2017

270 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Danish University Colleges

  Sygeplejeteori i uddannelse og udvikling

  oplg til debat

  Munck, Karin Siff; Jensen, Kirsten Pryds

  Publication date:2015

  Document VersionPost-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret og fagfllebedmt (peer-review) afudgiveren, men uden udgiverens layout.

  Link to publication

  Citation for pulished version (APA):Munck, K. S., & Jensen, K. P. (2015). Sygeplejeteori i uddannelse og udvikling: oplg til debat.

  General rightsCopyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright ownersand it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

  Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

  Download policyIf you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediatelyand investigate your claim.

  Download date: 27. Mar. 2018

  https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/sygeplejeteori-i-uddannelse-og-udvikling(2c3e1eb7-ff7d-4a5c-831e-79f8e16f3119).html

 • RAPPORT

  Sygeplejeteori i uddannelse og udvikling oplg til debat 28. januar 2015

  Campus Nord, Sygeplejerskeuddannelsen, 2014/2015 Karin Siff Munck, Lektor, cand.cur. sygeplejerske, sundhedsplejerske. Kirsten Pryds, Lektor, Med.lic. arbejdsmiljsygeplejerske, sygeplejerske

 • SYGEPLEJETEORI I UDDANNELSE OG UDVIKLING OPLG TIL DEBAT 2

  Indholdsfortegnelse

  Baggrund for projektet .................................................................................................................... 3

  1.0 Kommissorium, forml, ml og metode .................................................................................... 4 1.1 Kommissorium ........................................................................................................................... 4 1.2 Forml ....................................................................................................................................... 4 1.3 Ml ............................................................................................................................................ 5 1.4 Metode og plan for arbejdsproces.............................................................................................. 5 1.5 Delelementer i afrapporteringen ................................................................................................ 5

  2.0 Oversigt over hvor, der i modulbeskrivelserne indgr sygeplejeteori ....................................... 7 2.1 Oversigten er opbygget i tre sjler ............................................................................................. 7 2.2 Sammenfatning .......................................................................................................................... 8

  3.0 Interviewundersgelsen ............................................................................................................ 9 3.1 Sammenskrivning af interviews ud fra de fire temaer i interviewguide ....................................... 9 3.2 Udledning af budskaber p tvrs af interviews ud fra de fire temaer ......................................... 9 3.3 Sammenfatning af interview. Del I Tema 1 ................................................................................. 9 3.4 Oversigt over de teorier der ud fra interviews er oplyst indgr i de enkelte moduler. ............... 10 3.5 Oversigtsskema over de oplyste sygeplejeteorier der anvendes ............................................... 12 3.6 Sammenfatning af interviews. Del I Tema 2 .............................................................................. 12 3.7 Sammenfatning af interview. Del I Tema 3 ............................................................................... 13 3.8 Sammenfatning af interview. Del I Tema 4 ............................................................................... 13 3.9 Sammenfatning af de udledte centrale budskaber. Del II .......................................................... 14

  4.0 Data og udledning af ideer til det fortsatte arbejde ................................................................ 16

  5.0 Annoteret bibliografi ud fra udvalgte oversigts antologier inden for omrdet sygeplejeteori ............................................................................................................................... 17 5.1 Internationale bidrag ............................................................................................................... 17 5.2 Skandinaviske bidrag ................................................................................................................ 18 5.3 Links til sygeplejeteoretikere og sygeplejeteorier p YouTube .................................................. 20

  6.0 Litteraturliste over nyere teori inden for omrdet sygeplejeteori og sygeplejeteoretikere ..................................................................................................................... 21 6.1 Litteraturliste over brede vrker om sygeplejeteori fra 2010 og frem. ..................................... 21 6.2 Sygeplejeteoretikere - enkelte.................................................................................................. 21

  7.0 Oversigt over filosofiske, videnskabsteoretiske og centrale begreber inden for sygeplejeteorier ............................................................................................................................ 22

  8.0 Refleksioner over sygeplejeteori i et tids, kultur og videnskabsteoretisk perspektiv .............. 27

  9.0 Fremtiden: Hvad, hvorfor og hvordan ..................................................................................... 41

  10.0 Litteraturliste for afsnit 7.0 ................................................................................................... 43

  11.0 Bilagsliste .............................................................................................................................. 44

 • SYGEPLEJETEORI I UDDANNELSE OG UDVIKLING OPLG TIL DEBAT 3

  Baggrund for projektet

  Sygeplejeteori og implementering af sygeplejeteori opfattes internationalt (International

  Council of Nurses (ICN)) som en vsentlig del af sygeplejens professionalisering.

  Baggrunden for dette projekt i Campus Nord kan ses som frste skridt i en flles faglig

  afklaring og prcisering af sygeplejeteoriens indplacering og kvalificering i

  sygeplejerskeuddannelsen Campus Nord. Foreliggende rapport har til opgave at indkredse

  og kortlgge eksisterende praksis p omrdet for herigennem, at f et mere nuanceret

  kendskab til: Hvilke, hvorfor og hvordan sygeplejeteori der i dag introduceres, anvendes

  og kvalificeres gennem uddannelsen moduler. I denne proces er det samtidig nsket, at

  opn mere kendskab til de ideer, muligheder, barrierer der opleves af underviserne i

  forbindelse med varetagelse af denne opgave.

  Denne rapport skal ud fra ovenstende ses som del af flles faglig indsats for, at

  tydeliggre og afklare uddannelsens sygeplejeteoretiske referenceramme. Sigtet er at

  kunne bidrage til, at fremme og styrke de studerendes viden og anvendelse af

  sygeplejeteori p et akademisk professionsbachelor niveau.

  Projektets kommissorium og projektplan blev besluttet p pdagogisk forum den 23. april

  2014.

 • SYGEPLEJETEORI I UDDANNELSE OG UDVIKLING OPLG TIL DEBAT 4

  1.0 Kommissorium, forml, ml og metode

  1.1 Kommissorium

  Med udgangspunkt i de samfundsmssige og sundhedspolitiske krav og forventninger til sundhedsvsnets og heri sygeplejens bidrag til borgernes sundhed, pleje, behandling og rehabilitering er det nsket, at et systematisk overblik over sygeplejeteori kan bidrage p flere niveauer:

  - Generelt fremme kendskabet til sygeplejeteorier, som bde kundskabsfelt og handlegrundlag

  - Ud fra en historisk udviklingsprofil inden for sygeplejeteorier og potentielle sygeplejeteorier i dag skabe grundlag for flles faglig afklaring, prioritering og vgtning i sygeplejerskeuddannelsen i dag.

  - Bidrage til drftelse og tydeliggrelse af sammenhng og mening mellem sygeplejens vrdiggrundlag og valg af sygeplejeteorier i undervisning, formidling og praksis.

  - Medvirke til, at tydeliggre og styrke de studerendes fagidentitet og sygeplejefaglighed.

  - Fremme sammenhng, mening og en mere tydelig flles platform for undervisning, praksishandlinger og formidling om sygepleje og af sygeplejersker.

  - I det tvrfaglige, tvrsektorielle og offentlige rum tydeliggre sygeplejerskers ideer om fag og sag.

  Ud fra foranstende kommissorium er der arbejdet ud fra flgende godkendte forml, ml, metode og plan:

  1.2 Forml

  Fremme et bredere og mere nuanceret faglig syn p sygeplejeteorier og deres relevans for

  udvikling af sygeplejen i dag. Herunder, inden for efterkrigstidens sygeplejeteoriudvikling

  ge de studerendes kendskab til centrale filosofiske og teoretiske kategorier, og inden for

  de enkelte kategorier skabe overblik over potentialer og muligheder, s valg/begrundet

  fravalg bde kvalificeres og forenkles svel for undervisere, studerende, og for

  sygeplejersker i praksisfeltet.

  Heri er formlet ligeledes, at fremme gennemskuelighed, forenkle valg/ fravalg, og

  herigen