sygefravÆr i danmark - .sig på køn, bopæl samt ansættelsessektor (privat/offentlig) oversigt

Download SYGEFRAVÆR I DANMARK - .sig på køn, bopæl samt ansættelsessektor (privat/offentlig) Oversigt

Post on 05-Aug-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SYGEFRAVR I DANMARK

  - en analyse af sygefravret p det

  erhvervsaktive danske arbejdsmarked

  2. kvartal 2011

  MedHelp A/S 2011: Gengivelse m finde sted, med tydelig kildeangivelse.

 • Indhold Side

  Forord og definitioner 3

  Resume 4

  Oversigt over kvartalets sygefravr 5

  Hvor meget sygefravr var der i kvartalet, og hvordan fordelte det

  sig p kn, bopl samt ansttelsessektor (privat/offentlig)

  Oversigt over kvartalets produktivitetstab 6

  Hvor mange dage varer sygefravret, fordelt p mnd og kvinder.

  Hvor meget tabt produktivitet og lnomkostning.

  Sygdomsramte medarbejdere 7

  Hvor mange medarbejdere var sygemeldte i kvartalet, hvor mange

  sygemeldinger havde de,og hvor lang tid varede disse.

  Sammenligninger 8

  En oversigt over sygefravrsprocenten blandt mnd og kvinder,

  vist som sammenligning mellem sektor, geografi og aldersgrupper.

  Kronologisk overblik 9

  En oversigt over hvilke dage og uger sygemeldingerne pbegyndtes

  og sygemeldingernes udvikling gennem kvartalet

  rsager 10

  En oversigt over, hvilke rsager til sygdom de sygemeldte angiver,

  hvordan det fordeler sig p mnd og kvinder, samt hvornr p ugen det observeres.

  Kontaktrsagernes epidemiologi 11

  Oversigt over de vigtigste kontaktrsager fordelt p korttids sygdom, barn syg

  og langtids sygdom

  INDHOLD

  MedHelp A/S 2011: Gengivelse m finde sted, med tydelig kildeangivelse.

 • Omkostninger per sygedag: her defineret udelukkende som tabt lnomkostning til den

  sygemeldte. Gennemsnitslnninger jf. sektor og knsspecifikke lnninger iht. Danmarks

  Statistik 2009.

  Det erhvervsaktive danske arbejdsmarked: her defineret som individer, der er i aktuelt

  lnmodtagerforhold. I henhold til Danmarks Statistik 2009 udgr denne 2,689 mio.

  borgere. Analysen indeholder dermed ikke borgere p overfrselsindkomst,

  sygedagpenge eller andre former for offentlig sttte.

  FORORD

  DEFINITIONER

  Population: analysen er foretaget p et udsnit af de erhvervsaktive borgere som er

  tilknyttet MedHelps services.

  Det danske sygefravr har lnge vret underbelyst idet der ikke sker en central

  registrering af syge medarbejdere samt at det ved lov er forbudt for arbejdsgivere, som

  normalt administrerer sygefravr, at sprge ind til rsager til sygefravr.

  Virksomheden MedHelp administrerer sygefravr for en rkke strre, danske

  virksomheder og kan derfor tilbyde et unikt indblik i sygefravrets fordelinger p en

  rkke demografiske faktorer samt hvilke rsager der angives for sygefravret.

  Denne kvartalsoversigt har sledes til forml at give et overblik over sygefravret i

  andet kvartal 2011, sammenlignet med andet kvartal 2010.

  Datagrundlaget for analysen er sygemeldinger registreret fra et bredt udsnit af

  medarbejdere tilknyttet MedHelp. Kvartalsoversigten er sledes ikke en undersgelse af

  hele Danmarks sygefravr, men har til forml at fungere som en indikator for det

  samlede danske sygefravr.

  Langtids sygdom/korttids sygdom: defineret jf. Sygedagpengelovens definition, dvs. Alt

  sygefravr op til 21 kalenderdage er korttids sygdom. Sygefravr lngere end 21 dage

  er langtidsfravr.

  MedHelp A/S 2011: Gengivelse m finde sted, med tydelig kildeangivelse.

 • RESUME

  Kvartalets overordnede sygefravr var p 4,49%. Nr kvartalets sygefravr analyseres i forhold til

  forskellige demografiske faktorer ses det, at kvinder har et markant hjere sygefravr end mnd, at

  personer bosiddende i stdanmark har et hjere sygefravr end personer i Vestdanmark. Ligeledes

  har de offentligt ansatte et markant hjere sygefravr de privatansatte. Dette er i kontrast til andet

  kvartal 2010, hvor sygefravret var hjest blandt privatansatte.

  Kvinder har i gennemsnit bde flere sygedage og lngere sygefravrsperioder i kvartalet end mnd. I

  andet kvartal 2011 estimeres antallet af sygedage p landsplan at vre knap seks millioner og det

  medflgende produktivitetstab at lbe op i over 12 mia. kroner. 67% af de sygemeldte havde kun n

  episode med sygefravr i andet kvartal, og 76% af alle sygemeldingerne skyldes kort sygefravr.

  Sledes steg andelen af personer som kun havde n sygemelding i kvartalet relativt til andet kvartal

  2010. Dog steg andelen af fravr som skyldes langtids sygdom med 83% i forhold til andet kvartal

  2010. En rkke demografiske faktorer brudt op p kn viser at der er stor forskel p mnd og

  kvinders sygefravr i henhold til sektor, hvor de er bosiddende geografisk og for forskellige

  aldersgrupper. Isr de yngste kvinder har et hjt sygefravr.

  Endvidere ses det at de fleste sygemeldinger indlber om mandagen og hyppigheden hvormed

  sygemeldingerne modtages falder ugen igennem. Antallet af sygemeldinger nede sit lavpunkt i pske

  ugen billedet varierer for kvinder og mnd. Ligeledes ses det at det hjeste antal sygemeldinger blev

  registreret d. 1 maj 2011.

  Langt den hyppigste rsag til sygefravr angives at vre infektionssygdom. Sledes er

  infektionssygdomme den hyppigste rsag til kort sygefravr samt barn syg, hvorimod muskel- og

  skeletlidelser angives at vre den hyppigste rsag til langtidssygdom.

  MedHelp A/S 2011: Gengivelse m finde sted, med tydelig kildeangivelse.

 • A1 - Sygefravrsprocent - total

  ForklaringViser kvartalets sygefravrsprocent

  2. kvt. 2010 2. kvt. 20113,77% 4,49% 16,0%

  A2 - Fordelt p kn

  Forklaring

  Viser kvartalets sygefravr, fordelt p kn

  Fravr, mnd2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  3,47% 3,56% 2,6%

  Fravr, kvinder2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  4,10% 5,54% 35,1%

  A3 - Fordelt p bopl

  ForklaringViser kvartalets sygefravr, fordelt p bopl; st eller vest for Storeblt

  Fravr, st2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  3,99% 4,71% 18,0%

  Fravr, vest2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  3,15% 4,10% 30,2%

  A4 - Fordelt p sektor

  ForklaringViser kvartalets sygefravr, fordelt p den private og offentlige sektor.

  Fravr, privat 2. kvt. 102. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  3,87% 3,71% -4,1%

  Fravr, offentlig2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  3,66% 5,17% 41,3%

  ndring

  ndring

  A: SYGEFRAVRET I PROCENT

  ndring

  ndring

  ndring

  ndring

  ndring

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  Kvinder Mnd

  Korttidssygdom Langtidssygdom Barn syg

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  st Vest

  Korttidssygdom Langtidssygdom Barn syg

  0%

  2%

  4%

  6%

  Offentlig Privat

  Korttidssygdom Langtidssygdom Barn syg

  MedHelp A/S 2011: Gengivelse m finde sted, med tydelig kildeangivelse.

 • B: SYGEFRAVRET I TAL

  B1 - Varighed per sygemelding

  ForklaringViser, hvor lang tid en sygemelding for egensygdom, i gennemsnit varede per kn.

  1. kvt. 2010 2. kvt. 2010

  Dages varighed i snit, mnd

  2. kvt. 2010 2. kvt. 20114,16 4,23 1,7%

  Dages varighed i snit, kvinder2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  3,84 5,47 42,4%

  B2 - Antal sygedage per medarbejder

  Forklaring

  Viser, hvor mange sygedage (egen sygdom) en medarbejder i gennemsnit, havde per kn.

  2. kvt. 2010 2. kvt. 20111,99 2,1 5,5%

  Sygedage per kvinde2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  2,31 3,27 41,6%

  B3 - Konsekvenser for konomi og produktivitet

  Privat sektor

  Sygedage i alt Sygedage i alt2. kvt. 2010 2. kvt. 2011 2. kvt. 2010 2. kvt. 20102. kvt. 2011

  3.767.680 3.554.183 -5,7% 2.285.800 3.166.445 38,5%

  konomisk konsekvens i kr. (mia) konomisk konsekvens i kr. (mia)2. kvt. 2010 2. kvt. 2011 2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  7,430 7,010 -5,7% 4,096 5,670 38,4%

  Deraf korttidsfravr i kr. (mia) Deraf korttidsfravr i kr. (mia)

  2. kvt. 2010 2. kvt. 2011 2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  4,484 3,870 -13,7% 2,402 2,130 -11,3%

  Deraf langtidsfravr i kr. (mia)

  2. kvt. 2010 2. kvt. 2011 2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  2,690 2,820 4,8% 1,415 3,330 135,3%

  Deraf barn syg i kr. (mia)

  2. kvt. 2010 2. kvt. 2011 2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  0,266 0,323 21,4% 0,279 0,220 -21,1%

  ndring

  Sygedage per mand

  Offentlig sektor

  ndring

  ndring

  ndring

  ndring

  ndring

  ndring

  Deraf langtidsfravr i kr. (mia)

  ndring ndring

  ndring

  ndringndring

  ndring

  ndring

  Deraf barn syg i kr. (mia)

  4,235,47

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Mnd Kvinder

  2,1

  3,27

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  Mnd Kvinder

  MedHelp A/S 2011: Gengivelse m finde sted, med tydelig kildeangivelse.

 • C1 - Sygdomsramte medarbejdere

  ForklaringViser, hvor stor en del af den erhvervsaktive gruppe, som har vret sygemeldt en eller flere gange i kvartalet

  Sygdomsramte, korttid2. kvt. 2010 2. kvt. 20112. kvt. 10

  36,41% 33,65% -7,6%

  Sygdomsramte, i alt2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  41,32% 41,00% -0,8%

  C2 - Antal sygemeldinger per sygdomsramt

  Forklaring

  Viser hvor mange gange de sygdomsramte medarbejdere

  meldte sig syge.

  2. kvt. 2010 2. kvt. 201163,7% 66,5% 4,4%

  2-3 sygemeldinger2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  32,3% 29,4% -9,0%Mere end 4 sygemeldinger2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  4,0% 4,1% 2,5%

  C3 - Sygemeldingernes type

  ForklaringViser, hvor stor en andel af sygemeldinger dervar, indenfor de tre sygefravrs kategorier.

  Korttidssygemeldinger2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  80,0% 76,4% -4,5%Langtidssygemeldinger2. kvt. 2010 2. kvt. 2011

  4,0% 7,3% 82,5%Barn syg meldinger2. kvt. 2010 2.