SYED MOHD ABDUH BIN SYED ABU BAKAR - lwn Syed... · BXXX 56000 Cheras manakala Defendan tinggal di…

Download SYED MOHD ABDUH BIN SYED ABU BAKAR - lwn Syed... · BXXX 56000 Cheras manakala Defendan tinggal di…

Post on 31-Aug-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ROHANA BINTI WAHAB

  lwn

  SYED MOHD ABDUH BIN SYED ABU BAKAR

  [Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor. Kes Mal Bil : 10005-054-0995-

  2009 (Tuan Nik Asrulnizam bin Mustapha, HMRS)]

  [24 Muharram 1428H bersamaan 11 Februari 2010]

  Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003-Bidangkuasa Mahkamah

  Mendengar Dan Memutuskan Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai Diluar Mahkamah-

  Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003- Lafaz perceraian secara

  tulisan lafaz kinayah maksud tulisan jelas dan difahami sama ada memerlukan niat

  - suami berniat menceraikan isteri sama ada gugur talak atau pun tidak talaq 2

  sekaligus sama ada dikira satu atau dua talaq

  Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007 dan Arahan Amalan No. 9 Tahun 2001- Amalan

  Pengesahan Talak Di Luar Mahkamah Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah-Diteliti Dan

  Dikuti Sebelum Diputuskan.

  Fakta kes

  [1] Plaintif tinggal di B-XXX, 56000 Cheras manakala Defendan tinggal di alamat

  XXX, 65000 Ampang, Selangor.

  [2] Plaintif dan Defendan telah berkahwin pada 10 Oktober 2007 bersamaan 29

  Ramadhan 1428H berdasarkan Surat Perakuan Nikah Bil. Daftar XXX/XXXX No

  XXXX Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pernah bercerai pada 3 Januari 2009

  dan disahkan dalam mahkamah dengan talak satu kali pertama berjumlah dua talak.

  Plaintif dan Defendan telah merujuk semula pada 10 Januari 2009.

 • 2

  [3] Hasil perkahwinan Plaintif dan Defendan telah dikurniakan seorang anak iaitu :-

  [i] Syed XXX bin Syed Mohd Abduh;

  [4] Pada 26 Februari 2009 jam lebih kurang 7.26 petang, Defendan telah melafazkan

  talak secara sms dengan lafaz "adik, abang ceraikan adik dengan talak dua.

  Maafkan abang, adik sayang, serahkan Syed Hassan pada abang.

  [5] Mahkamah juga telah merujuk kepada surat rujuk yang telah dikeluarkan oleh

  Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat Bil. Daftar XXX/2009 No XXX Negeri

  Selangor.

  [6] Selian daripada itu, Defendan juga dalam pengakuannya kepada mahkamah bahawa

  bahawa beliau telah mengaku bahawa ada lafaz yang telah dibuat pada tarikh

  tersebut dan perkataan Adik dalam lafaz tersebut dimaksudkan ialah isteri

  Defendan.

  [7] Mengenai lafaz SMS talak dua dalam lafaz tersebut, Defendan mengaku bahawa

  lafaz itu ditulis sahaja dan mempunyai niat menceraikan Plaintif semasa menulis

  SMS itu.

  [8] Defendan juga telah menulis sms tersebut dalam keadaan sedar, waras, cuma dalam

  keadaan marah sedikit serta masih waras ketika itu. Selain daripada itu, Defendan

  lafaz dalam keadaan tidak ada paksaan, tidak ada pengaruh ubat, dadah atau alkohol.

  [9] Semasa keterengan yang telah diambil oleh Hakim Tuan Mohd Fazil Bin Hasan @

  Che Hasan pada 23 Disember 2009 jam 3.30 petang dengan lafaz sms adik tak

  pernah ingatkan abang ceraikan adik, abang ceraikan adik dengan talak dua

  di luar dan tanpa kebenaran mahkamah.

  [10] Sehubungan dengan itu, Mahkamah telah memutuskan pada 3 Januari 2009,

  tertalaklah Plaintif dengan talak dua kali pertama berjumlah dua talak secara talak

  rajie dan Plaintif beriddah selama tiga kali suci mulai 3 Januari 2009. Mahkamah

  telah mengeluarkan perintah melalui kes 10005-054-0075-2009 pada 14 Oktober

  2009.

 • 3

  Diputuskan

  [1] Mahkamah mensabitkan lafaz "adik, abang ceraikan adik dengan talak dua"

  secara lisan oleh Defendan pada 26 Februari 2009 jam 7.26 petang adalah sah dan

  menjatuhkan talak.

  [2] Mahkamah memutuskan mulai 26 Februari 2009 jam 7.26 petang tertalaklah Plaintif

  dengan talak tiga kali pertama berjumlah tiga talak secara talak bain kubro dengan

  beriddah selama tiga kali suci mulai dari 26 Februari 2009.

  [3] Mahkamah perintahkan penceraian ini didaftarkan di Pejabat Agama Islam Hulu

  Langat dan Surat Perakuan Rujuk Asal Bil. XXX/2009 No XXX Negeri Selangor

  hendaklah dibatalkan.

  Peguam Syarie

  Plaintif : tidak diwakili oleh mana-mana peguam Syarie.

  Defendan ; tidak diwakili oleh mana-mana peguam Syarie.

  Surah al-Quran yang dirujuk

  1. Surah al-Baqarah : ayat 229.

  2. Surah al-Nisa: ayat 20.

  3. Surah al-Talaq: ayat 1.

  Kitab-kitab Yang Dirujuk

  1. Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu.

  2. Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah, juzuk 4.

  3. Kitab al-Iqna, Jilid 2.

  4. kitab Hashiah Ianat al-Talibin, juz 4.

  5. Kitab I`anah At-Talibin, Juzuk 4.

  6. Kitab Mughni Al-Muhtaj, Jilid 2-4.

  7. Kitab Subul al-Salam, Juzuk 3.

 • 4

  8. The Complete System Of Talaq .

  Undang-undang Yang Dirujuk

  1. Arahan Amalan Mahkamah Syariah Selangor- No 9 Tahun 2001, No. 10 Tahun

  2007.

  2. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 -s.61(3)(b), s.62(2)(b).

  3. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 - s.2, s.4, s.45, s.47, s.55,

  s.57, s.125.

  Kes-kes Yang Dirujuk

  1. Mohamed bin Mohd Ali lwn Roslina bt Mohd Yusoff, (1993) JH VIII/II. 275.

  2. Rojmah Bt. Abdul Kadir Lwn. Mohsin B. Ahmad [JH 8, Bah. 2, 1993].

  3. Sharifah Laila Bt Syed Shamdin lwn Abdul Latif Bin Arshad (1994) 9 bhg 1J.H 16.

  4. Zainab Bt. Mahmood Lwn. Abdul Latif Jusoh [JH 8, Bah. 2, 1993] .

  Penghakiman Tuan Nik Asrul Nizam bin Mustapha, HMRS.

  ALASAN PENGHAKIMAN

  [1] Plaintif dan Defendan telah berkahwin pada pada 10 Oktober 2007 bersamaan 29

  Ramadhan 1428H berdasarkan Surat Perakuan Nikah Bil. Daftar XXX/XXX No XXXX

  Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan pernah bercerai pada 3 Januari 2009. Hasil

  perkahwinan Plaintif dan Defendan telah dikurniakan seorang anak.

  [2] Kes yang didengar di hadapan Tuan Mohd Fazil Bin Hasan @ Che Hasan pada

  23 Disember 2009 mengenai Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai yang telah dibuat diluar

  Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah bagi tujuan pendaftaran perceraian tersebut

  di bawah seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor ) No. 2 Tahun

  2003.

  [3] Sebelum mahkamah mengulas lanjut berkaitan kes ini, Mahkamah perlu

  memastikan segala prosedur wajib diteliti dan dipatuhi terlebih dahulu, antaranya :

 • 5

  [i] Penyampaian Saman

  Plaintif telah memfailkan kes ini pada 11 Jun 2009 dan penyampaian saman

  kediri juga dibuat pada hari yang sama di kaunter Mahkamah berdasarkan

  affidavit penyampaian bertarikh 11 Jun 2009.

  [ii] Penentuan Pihak-pihak Dan Pemastautinan

  Plaintif dan Defendan adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah bernikah

  pada 10 Oktober 2007 bersamaan 29 Ramadhan 1428H berdasarkan Surat

  Perakuan Nikah Bil. Daftar XXX/XXX No XXX Wilayah Persekutuan Kuala

  Lumpur dan tidak pernah bercerai.

  Plaintif di dalam kes ini adalah Rohana Binti Wahab manakala Defendan Syed

  Mohd Abduh Bin Syed Abu Bakar.

  Merujuk kepada Penyata Tuntutan Plaintif, pihak Plaintif tinggal di alamat

  BXXX 56000 Cheras manakala Defendan tinggal di XXX, 65000 Ampang,

  Selangor.

  Mahkamah berpendapat Plaintif dan Defendan telah memenuhi kehendak

  Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 iaitu Seksyen 2

  yang memperuntukkan bermastautin ertinya tinggal tetap atau pada

  kelazimannya dalam sesuatu kawasan yang tertentu.

  Merujuk kepada kes Sharifah Laila Bt Syed Shamdin lwn Abdul Latif Bin

  Arshad (1994) 9 bhg 1 JH 16 Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah

  menyatakan bahawa perkataan mastautin seperti yang terdapat dalam Seksyen 2

  enakmen tersebut hanya mensyaratkan seseorang itu tinggal tetap dalam suatu

  kawasan atau pada lazimnya tinggal di sesuatu kawasan, tidak disyaratkan

  hendaklah menjadi rakyat negeri di dalam kawasan ia berada.

 • 6

  [iii]Bidangkuasa Mahkamah

  Berdasarkan peruntukan Seksyen 62 (2) (b) Enakmen Pentadbiran Agama

  Islam (Negeri Selangor) 2003 menyatakan bahawa

  Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dalam bidangkuasa Mal,

  mendengar, dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang

  Mahkamah Tinggi dibenarkan mendengar dan memutuskannya dalam

  mana jumlah atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi

  seratus ribu ringgit atau yang tidak dapat dianggarkan dengan wang

  (tidak termasuk hadhanah dan harta sepencarian).

  Mahkamah merujuk pula Seksyen 61 (3) (b) Enakmen yang sama telah

  memeruntukkan

  Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah

  (b) dalam bidangkuasa Malnya, mendengar dan memutuskan semua

  tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau

  prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu

  adalah berhubungan dengan:

  i- pertunangan, perkahwinan, ruju, perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman

  (faraq)atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan

  antara suami dan isteri;

  ii- .

  Berdasarkan fakta berkaitan tempat tinggal Plaintif dan Defendan, mahkamah

  telah berpuas hati bahawa mahkamah ini mempunyai bidang kuasa sebagaimana

  yang diperuntukkan di bawah Sek. 45 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

  Selangor 2003 serta sek. 4 Enakmen yang sama. Sungguh pun begitu, seksyen ini

  tertakluk kepada peruntukan seksyen 47 enakmen yang sama mengenai aturan

  perceraian melalui lafaz talaq iaitu hendaklah dengan kebenaran mahkamah dan

  dilafazkan di hadapan mahkamah. Dalam Kes ini, perceraian telah tidak menepati

  aturan yang telah ditetapkan di bawah seksyen 47 tersebut yang mana ia menjadi

  satu kesalahan di bawah seksye