syarat kejayaan kekayaan sumbangan impak tinggi budaya ilmu tinggi akademik baru . ... kumpulan...

Download SYARAT KEJAYAAN Kekayaan Sumbangan Impak Tinggi Budaya Ilmu Tinggi Akademik Baru . ... Kumpulan Tertentu

Post on 06-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 1

  SYARAT KEJAYAAN UTM

  Oleh;

  Dahari bin Hj. Derani Timbalan Pendaftar Kanan

  Bahagian Pembangunan Modal Insan Pejabat Pendaftar dahari@utm.my

  ULASAN BUKU NAIB CANSELOR 2012

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 2

  MENU PEMBENTANGAN

  Kenapa Tema Akademia Baru Dipilih?

  Kenapa Jenama (Branding) itu penting?

  Mengapa Banyak Perancangan Gagal?

  Apa Peranan Warga UTM?

  Penjanaan Kekayaan

  Sumbangan Impak Tinggi

  Budaya Ilmu Tinggi

  Akademik Baru

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 3

  SUCCESS FACTORS

  Akademia Baru?

  o Gagasan Besar

  o Keistimewaan dan niche yang membezakan UTM dengan

  Universiti dalam dan luar negara.

  o Jawapan kepada pelbagai isu pengajian tinggi

  o Kerangka pedagogi baru

  o Susulan pemahaman kepada konsep Universiti Penyelidikan

  bertemakan keusahawanan

  o Universiti penyelidikan keusahawanan (Entrepreneurial Research

  University) – konsep memajukan ilmu secara bersepadu berpaksi

  manfaat langsung, lebih dinamik

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 4

  SUCCESS FACTORS

  Akademia Baru?

  1 Program Ijazah Sarjana Muda 2

  Pengajian Pascasiswazah 3 Universitti Penyelidikan

  4 Kerjasama Akademia - Industri

  5 Keusahawanan Inovasi

  Tahap 5 : Lonjakan perkembangan idea Dasar negara Konsep pembangunan Harta intelek Penghasilan graduan berkualiti

  Minda Keusahawanan : Lebih pro-aktif Kreatif dan inovatif menggunakan sumber sediada Kerjasama menang-menang Budaya ilmu yang meriah, ceria dan mesra inovasi

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 5

  SUCCESS FACTORS

  Akademia Baru?

  Tahap Faktor kejayaan kritikal

  1 Staf akademik berkelayakan PhD

  2 Profesor terkemuka

  3 Budaya ilmu yang mementingkan penyelidikan

  4 Jaringan global

  5 “Akademia Baru”

  Akademia Baru adalah kerangka baru

  o tidak terlalu khusus

  o Tidak melihat ilmu sebagai komoditi atau sijil

  semata

  o Ilmu mesti capai tahap hikmah

  Keadilan

  Tahan marah

  Kenabian

  Tidak jahil

  Kebenaran

  Letak sesuatu pada tempat

  Betul dan tepat

  Mencegah kerosakan

  Mengetahui sesuatu dengan ilmu

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 6

  SUCCESS FACTORS

  Akademia Baru?

  Ciri Akademia Lama Akademia Baru

  Fakulti Professor & Pensyarah Profesor, pensyarah, usahawan, pereka cipta, penggubal dasar, karyawan, pakar bidang )termasuk pesara), dan tokoh negara

  Bahan Pengajaran Buku, jurnal Buku, jurnal, pengalaman, kajian kes “kegagalan” internet, kerja lapangan, tacit knowledge

  Falsafah ilmu Pengkhususan Integrasi, makna

  Pembiayaan Geran kerajaan & yuran Geran kerajaan, yuran pengajian, endownmen, modal teroka, hasil pelaburan, rakan kerjasama

  Mahasiswa Lepasan sekolah, mid-career Lepasan sekolah mid-career, early career, ahli perniagaan, ahli profesional, pembelajaran sepanjang hayat

  Lokasi pembelajaran Kampus, internet Kampus, Internet, inkubator, syarikat, kerja lapangan, pembangunan jenama, Global Outreach Program.

  Mod Pembelajaran Kuliah, tutorial, makmal, studio Kuliah, tutorial, makmal, studio, kajian kes Harvard Business School, internship, inkubator, syarikiat hiliran, experiental learning, ‘5 Minds’, Global Outreach Program

  Hasil Akademik Sijil akademik kepakaran Sijil akademik, kepakaran, model perniagaan, modal jaringan, budaya kerja, syarikat hiliran, hak cipta keahlian profesional.

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 7

  SUCCESS FACTORS

  Akademia Baru

  Penjanaan Kekayaan

  Sumbangan Impak Tinggi

  Budaya Ilmu Tinggi

  Akademik Baru

  Akademia Baru

  Budaya Inovasi

  Budaya Ilmu

  Kesepadua n Ilmu

  Organisasi Resilent

  Penjanaan Kekayaan

  Financially Independent

  Penglibatan Global

  Autonomi

  Ciri Akademia Baru Komponen Utama Akademia Baru

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 8

  Tema ini menjurus kepada pemikiran, falsafah, kerangka pengajian tinggi dan pedagogi baru.

  Tema ini mendorong seluruh warga UTM untuk melakukan perubahan minda (elemen kritikal).

  Outcome Akademia Baru sebagai prasyarat menjayakan ekonomi inovasi (MBE).

  Membolehkan impak UTM lebih menyerlah dan sinergi selari dengan dasar kerajaan.

  Menjadikan UTM sebagai pentas intelektual yang meriah berasaskan inovasi dan kreativiti.

  Berhasrat menjadikan UTM wadah kesarjanaan yang meriah dan ceria sebagai sebuah taman ilmu @ rawdatul ‘ilm.

  SUCCESS FACTORS

  Kenapa Tema Akademia Baru Dipilih?

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 9

  SUCCESS FACTORS

  Jenama terhasil daripada matan (essense) yang berkualiti tinggi, keperibadian tinggi dan reputasi berterusan

  Jenama terbaik – kualiti, reliabiliti, reputasi value of money dan prestij

  Konteks IPTA, Jenama :-

  • Martabat

  • Ketinggian nilai

  • Kesegaran budaya ilmu

  • Impak perkembangan ilmu satu peradaban sejagat

  Kenapa Jenama (Branding) itu penting?

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 10

  SUCCESS FACTORS

  Banding dengan MIT, Harvard, Cambridge sebagai penanda aras

  UTM dan mahasiswa antarabangsa

  • Perlu jenama UTM terpancar hebat

  • Persaingan dalam pasaran global

  • Pembangunan citra diri yang lebih menyakinkan dan jaringan kerja sepanjang hayat.

  • Strategi pengantarabangsaan

  • Warga UTM perlu terlibat menaikkan nama UTM diufuk persada antarabangsa

  Kenapa Jenama (Branding) itu penting?

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 11

  Mengapa Banyak Perancangan Gagal?

  SUCCESS FACTORS

  • Pelan tidak digunakan sepenuhnya, hanya bila perlu sahaja

  • Pelan global UTM 2012 – 2020 perlu hebahan, dibincang, dihayati dilaksanakan

  • Perhimpunan bulanan, mesyuarat mingguan, perjumpaan bersama staf

  Pelan Tidak Difahami Oleh Semua

  • Warga UTM hanya memberi input

  • Tidak memahami secara menyeluruh

  • Universiti telah libatkan ramai warga kampus untuk buat pelan induk UTM Disediakan Oleh

  Kumpulan Tertentu

  • Krisis Kepimpinan

  • Lobi melobi, Jatuh menjatuh dan berbalah dalam hal remeh temeh

  • Mengutamakan kepentingan diri dan kelompok

  • Meminggirkan soal pemantapan budaya ilmu

  • Warga organisasi pentingkan diri sendiri. Buat kerja mudah untuk segera bergegas ke tempat lain yang lebih menguntungkan i.e kerja perundingan.

  Tiada Iltizam Warga UTM Melaksanakan Seluruh Plan UTM

  • Menerusi minda pro-aktif Sasaran Melangit

  Sukar Dicapai

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 12

  Apa Peranan Warga UTM?

  SUCCESS FACTORS

  • Memahami Pelan Global UTM 2012-2020.

  • Bekerja secara proaktif untuk memberi sumbangan dan perkhidmatan terbaik.

  • Mencari jalan terbaik untuk memberi impak kepada dunia akademia dan pembangunan negara.

  • Memahami proses dan pencaraan terkini mengikut kesesuaian dan amalan baru.

  • Berusaha meningkatkan tahap motivasi, kecemerlangan akademik, kebolehan melaksana, kemahiran teknikal dan mengurus.

  • Tidak terlalu mengharap habuan dan faedah jangka pendek.

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 13

  Apa Peranan Warga UTM?

  • Membantu memperkasa pembangunan organisasi UTM menjadi lebih telus, mantap dan berdaya maju.

  • Menjadikan Petunjuk Amal Utama (KAI) – Tersurat dan Tersirat - sebagai instrumen penting dalam pekerjaan.

  • Memperkasa penguasaan bahasa Inggeris di semua peringkat – mahasiswa, staf akademik dan pentadbiran.

  • Meningkatkan amalan integriti, khususnya dalam pengurusan kewangan dan masa bertugas.

  • Meningkatkan tahap kecekapan multi-tasking.

  • Menjaga kesihatan dan mengoptimumkan kudrat.

 • www.utm.my innovative ● entrepreneurial ● global 14

  Faktor Kejayaan

  Commitment

  Enjoy the challenges

  Understanding

  Engagement

  Teamwork Long term,

  sustainability

  SUCCESS FACTORS

  Lets move forward, together, faster

  Terima Kasih