syarat dan terma pertandingan rekacipta inovasi …€¦ · iv. penggunaan bahan-bahan terbuang...

of 16 /16
PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014 SYARAT DAN TERMA PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN PROGRAM UPMKB AGROTECH EXHIBITION (UAE) 2014 1.0 PENGENALAN Program UPMKB Agrotech Exhibition 2014 merupakan satu program pameran yang dirangka khas untuk memberi pendedahan dan mengenengahkan penggunaan dan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Pameran yang akan dijalankan dengan tema Innovation for Sustaining Agriculture diharap dapat memberi input dan pengetahuan yang lebih terhadap penggunaan teknologi serta aplikasinya dalam bidang pertanian khususnya kepada pelajar sekolah. 2.0 OBJEKTIF Pertandingan inovasi dan rekacipta pertanian ini diadakan untuk: i. Meningkatkan kemahiran serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan peserta dalam teknologi pertanian. ii. Menjadi platform kepada peserta sebagai penyumbang idea dan inovasi atau pengetahuan dalam bidang pertanian untuk menunjukkan kemampuan mereka mencipta dan menemui sesuatu yang baru. iii. Mewujudkan pusat kecemerlangan serta menjadi titik fokus bagi pembangunan dan penggalakan budaya rekacipta dan inovasi dalam usaha membangunkan produk rekacipta yang kompetitif.

Author: others

Post on 20-Oct-2019

136 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  SYARAT DAN TERMA PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN

  PROGRAM UPMKB AGROTECH EXHIBITION (UAE) 2014

  1.0 PENGENALAN

  Program UPMKB Agrotech Exhibition 2014 merupakan satu program pameran yang

  dirangka khas untuk memberi pendedahan dan mengenengahkan penggunaan dan

  aplikasi teknologi dalam bidang pertanian. Pameran yang akan dijalankan dengan

  tema Innovation for Sustaining Agriculture diharap dapat memberi input dan

  pengetahuan yang lebih terhadap penggunaan teknologi serta aplikasinya dalam

  bidang pertanian khususnya kepada pelajar sekolah.

  2.0 OBJEKTIF

  Pertandingan inovasi dan rekacipta pertanian ini diadakan untuk:

  i. Meningkatkan kemahiran serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi

  dalam kalangan peserta dalam teknologi pertanian.

  ii. Menjadi platform kepada peserta sebagai penyumbang idea dan inovasi atau

  pengetahuan dalam bidang pertanian untuk menunjukkan kemampuan

  mereka mencipta dan menemui sesuatu yang baru.

  iii. Mewujudkan pusat kecemerlangan serta menjadi titik fokus bagi

  pembangunan dan penggalakan budaya rekacipta dan inovasi dalam usaha

  membangunkan produk rekacipta yang kompetitif.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  iv. Menjadi jaringan strategik melalui pendekatan perkongsian bestari (smart

  partnership) dengan kementerian/agensi kerajaan, badan-badan bukan

  kerajaan, institusi pengajian tinggi, persatuan usahawan dan orang

  persendirian di dalam dan di luar negeri.

  v. Menjadi penyelaras ke arah mempatenkan semua rekacipta dan inovasi yang

  dihasilkan oleh peserta.

  3.0 TEMA PERTANDINGAN

  3.1 Tema pertandingan ialah Innovation for Sustaining Agriculture.

  3.2 Pemilihan tema ini dibuat bagi melihat impak inovasi dalam kelestarian bidang

  pertanian dan penghasilan produk yang mesra pengguna.

  4.0 TEMPAT DAN MASA

  4.1 Tarikh : 21 dan 22 Jun 2014 (Sabtu dan Ahad).

  4.2 Tempat : Dewan Sri Kenyalang, UPMKB.

  4.3 Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang.

  5.0 KATEGORI PERTANDINGAN

  Pertandingan akan dibahagikan kepada 2 kategori utama:

  i. Kategori Sekolah (Terbuka kepada pelajar – pelajar sekolah yang didaftarkan

  di mana – mana sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia)

  ii. Kategori Utama (Terbuka kepada individu yang berumur 13 tahun dan

  keatas)

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  6.0 KATEGORI BIDANG

  Pertandingan ini terbuka kepada individu yang berminat untuk menyertai program

  ini berdasarkan bidang kategori:

  i. Pertanian

  ii. Perikanan

  iii. Penternakan

  iv. Perhutanan tani

  v. Industri asas tani

  7.0 KATEGORI PRODUK YANG DIPERTANDINGKAN

  Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Pertanian 2014 menekankan kepada 3

  kategori produk yang dipertandingkan:

  i. Invention/Penciptaan – Penciptaan proses atau produk baru.

  ii. Innovation/Inovatif – Penambahbaikan kepada proses atau produk sedia ada.

  iii. Design/Rekabentuk – Rekabentuk pelan, corak 3D atau multimedia.

  8.0 SYARAT PENYERTAAN

  i. Pertandingan ini TERBUKA kepada semua pelajar, staf UPMKB dan mana-

  mana individu yang berminat untuk menyertai pertandingan ini.

  ii. Setiap penyertaan akan dikenakan yuran penyertaan sebanyak RM50.00

  bagi setiap pasukan yang bertanding.

  iii. Setiap jabatan di Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB, PERLU

  menghantar sekurang-kurangnya SATU (1) penyertaan bagi mewakili jabatan

  tersebut dalam pertandingan ini.

  iv. Setiap jabatan dihadkan kepada TIGA (3) penyertaan sahaja.

  v. Penyertaan adalah terbuka kepada penyertaan individu atau berkumpulan

  dengan bilangan ahli tidak melebihi EMPAT (4) dan boleh terdiri daripada

  gabungan pelajar dan staf.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  vi. Kos projek adalah di atas tanggungan individu dan kumpulan masing-

  masing.

  vii. Individu yang dilantik sebagai urusetia pertandingan tidak dibenarkan

  menyertai pertandingan ini.

  9.0 SYARAT PERTANDINGAN

  Syarat–syarat bagi menyertai Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Pertanian 2014

  adalah seperti berikut:

  i. Projek inovasi dan rekacipta yang dihasilkan mestilah sesuai dengan tema

  pertandingan.

  ii. Cetusan idea projek mestilah daripada janaan idea sendiri dan bukan

  plagiat.

  iii. Keperluan bahan untuk membangunkan projek atau persiapan sebelum hari

  pertandingan adalah tanggungjawab peserta.

  iv. Penggunaan bahan-bahan terbuang atau kitar semula dalam penghasilan

  projek adalah sangat digalakkan.

  v. Adaptasi penambahbaikan idea sedia ada boleh diterima pakai selagi aspek

  penambahbaikan tersebut merupakan faktor utama hasil kreativiti.

  vi. Idea rekabentuk mestilah asli dan tidak pernah dikomersial, dipamer atau

  dimajukan kepada sektor pembuatan.

  vii. Mana-mana penyertaan yang pernah dikemukakan dalam mana-mana

  pertandingan luar sebelum ini atau didapati meniru / menciplak idea adalah

  TIDAK LAYAK untuk menyertai pertandingan ini. Pihak Urusetia

  Pertandingan BERHAK menolak penyertaan atau menarik balik sebarang

  bentuk hadiah yang diperolehi sekiranya peserta didapati mengemukakan

  penyertaan yang sama sebelum pertandingan ini.

  viii. Penggunaan sebarang perisian adalah dibenarkan selagi ia sah di sisi

  undang-undang pengkomputeran Malaysia.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  ix. Penggunaan perisian adalah tanggungjawab peserta dan sebarang

  kemudaratan adalah tanggungjawabnya.

  x. Keputusan panel juri adalah MUKTAMAD.

  10.0 KOD ETIKA

  i. Dalam semua langkah sebuah kajian ilmiah, penyelidik/peserta mestilah

  menjaga integriti.

  ii. Penyelidik/Peserta hendaklah menghindari kesalahan saintifik atau

  penipuan, seperti memalsukan data atau nota, cetak rompak atau

  plagiarisme, menggunakan karya penyelidik lain. Projek tersebut tidak layak

  bertanding.

  iii. Sebuah projek kajian mungkin menjadi sebahagian kajian yang lebih besar

  dilakukan oleh para saintis profesional namun peserta hanya boleh

  mempamerkan hasil kajian yang terlibat aktif sahaja.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  11.0 FORMAT KERTAS PROJEK

  PERKARA PENERANGAN

  Tajuk Projek Nyatakan tajuk projek, nama peserta, penasihat dan

  institusi. Tajuk perlu ditulis dengan 'bold' dan mudah

  dibaca.

  Abstrak Sinopsis kepada keseluruhan kajian. (nyatakan

  persoalan kajian, hipotesis, metodologi, hasil, analisis

  dan kesimpulan kajian)

  Pengenalan Latar belakang projek, penyataan masalah, signifikan

  kajian, takrif istilah, skop dan batasan. Perbandingan

  kajian lepas.

  Metodologi / Proses kajian

  Rekabentuk dan perincian projek, bahan dan alatan,

  rawatan dan prosedur yang dijalankan.

  Manual Operasi Terangkan proses kerja yang digunakan dalam

  pengumpulan data dan pemerhatian. Sertakan foto serta

  lakaran bahan projek atau penyelidikan. Boleh direkod

  dalam buku data.

  Hasil Kajian Analisa kajian, tafsiran keputusan dan hasil dapatan.

  Perbincangan dan Keputusan

  Bahagian terpenting. Keputusan dan perbincangan perlu

  dianalisa secara terperinci, membuat perbandingan

  antara nilai teori dan praktikal, semakan data di jurnal

  dan sebagainya. Bincangkan inovasi atau pembaharuan

  jika ada serta ringkasan perlu spesifik.

  Rujukan Senarai rujukan hendaklah disertakan jika melibatkan

  dokumentasi yang bukan hasil persendirian mengikut

  format tertentu. (Contoh: tajuk buku, artikel, jurnal, nama

  pengarang, tahun terbitan, muka surat dsb.)

  * Kertas Projek hendaklah dilampirkan bersama ketika sesi penghakiman dan

  pameran dijalankan.

  * Saiz poster adalah A1 (594 mm x 841 mm). Orientasi poster adalah Potrait (Lebar

  : 594mm & Tinggi : 841 mm).

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  CONTOH LAKARAN POSTER KERTAS PROJEK

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  12.0 PROSES PENILAIAN PERTANDINGAN

  i. Peserta akan diberi masa selama 10 – 15 minit bagi membentangkan hasil

  kajian / inovasi projek dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris dan 5 minit

  untuk menjawab soalan yang diberikan oleh hakim.

  ii. Panel Hakim akan dilantik oleh Jawatankuasa Penganjur untuk menilai dan

  memilih pemenang berdasarkan kriteria; keaslian, kreativiti, kegunaan dan

  aplikasi, potensi komersial / kebolehpasaran dan persembahan dan

  demonstrasi.

  iii. Setiap penyertaan akan dihakimi secara penilaian lisan.

  iv. Penghakiman akan juga mengambil kira pengetahuan penyelidik/peserta

  mengenai rekacipta yang disertakan termasuklah penggunaan teknologi

  terkini, fungsi model serta status rekacipta yang meliputi tahap penyelidikan,

  pembangunan dan penyediaan untuk hasil tersebut. Berikut adalah perincian

  kriteria pemarkahan:

  BAHAGIAN KOMPONEN KRITERIA PERATUS

  Persembahan

  (40%)

  Pameran

  projek (20%)

  -Menggunakan pengetahuan

  kejuruteraan, prinsip

  sains/matematik, kaunseling.

  Mengaplikasikan pengetahuan

  ilmu sains/matematik,

  kaunseling dan kejuruteraan

  yang menjurus kepada

  penyelesaian masalah dan

  penggunaan teknologi terkini.

  10

  -keaslian/kreativiti/inovasi yang

  digunakan. 05

  -Menggunakan komputer atau

  teknikal grafik: 05

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  Penggunaan multimedia/media

  cetak sebagai platform

  penyebaran maklumat

  Penyampaian

  laporan (20%)

  -Kemahiran penyampaian

  individu/pasukan; kemahiran

  komunikasi, sebutan yang

  lancar/jelas dan penerangan

  teratur dan sistematik.

  10

  -Kemahiran saintifik dan

  kreativiti.

  Melihat kepada objektif yang

  disasarkan, pengembangan

  potensi dan kemahiran sainstifik

  dan kemahiran dalam

  penyelidikan dan pembangunan

  inovasi.

  03

  -Kemahiran interaksi dan

  menjawab soalan.

  Berkebolehan berinteraksi dan

  kebijaksanaan dalam

  menghuraikan jawapan.

  03

  -Personaliti keseluruhan.

  Kesesuaian pakaian, keyakinan

  diri dan penampilan yang

  beretika.

  04

  Produk

  (60%)

  Dokumentasi

  (20%)

  -Abstrak/ringkasan projek

  Sinopsis keseluruhan kajian

  melibatkan persoalan kajian,

  hipotesis, metodologi, hasil

  analisis dan kesimpulan.

  02

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  -Pengenalan.

  Latar belakang projek,

  penyataan masalah, signifikan

  kajian.

  03

  -Metodologi dan perincian

  projek. 05

  -Keputusan,hasil dapatan dan

  perbincangan.

  Analisis data, tafsiran keputusan

  dan hasil dapatan serta

  perbincangan analisis.

  05

  -Kesimpulan dan cadangan

  kajian.

  Melakukan ringkasan keputusan

  dan perbincangan inovasi dan

  pembaharuan.

  05

  Projek

  Signifikan

  (15%)

  -Pemikiran sainstifik/matlamat

  inovasi menepati tema.

  Memenuhi matlamat inovasi dan

  tema pertandingan.

  05

  -Efisien (kecekapan).

  Jimat masa, jimat kos,

  tingkatkan produktiviti dan

  mudah digunakan.

  05

  -Kesan kepada kualiti alam

  sekitar masyarakat.

  Implikasi terhadap alam sekitar,

  penggunaan bahan tempatan

  kitar semula dan mesra alam.

  05

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  Status

  Prototaip

  (25%)

  -Kekemasan/warna yang ceria. 05

  -Keselamatan

  Mudah, mesra pengguna, stabil,

  kukuh dan selamat digunakan.

  05

  -Ciptaan inovasi. 10

  -Potensi komersial/kos.

  Memenuhi kehendak pengguna,

  kebolehpasaran dan dapat

  meningkatkan perkembangan

  teknologi pertanian di Malaysia.

  05

  13.0 HADIAH PERTANDINGAN

  Hadiah pertandingan akan diberikan mengikut kategori pertandingan:

  i. Pemenang bagi kategori Sekolah akan menerima pengiktirafan seperti

  berikut:

  Bil TEMPAT HADIAH

  1. Tempat pertama Wang tunai, hamper dan sijil penghargaan.

  2. Tempat kedua Wang tunai, hamper dan sijil penghargaan.

  3. Tempat ketiga Wang tunai, hamper dan sijil penghargaan.

  ii. Pemenang bagi kategori Utama akan menerima pengiktirafan seperti

  berikut:

  Bil TEMPAT HADIAH

  1. Tempat pertama Wang tunai, hamper dan sijil penghargaan.

  2. Tempat kedua Wang tunai, hamper dan sijil penghargaan.

  3. Tempat ketiga Wang tunai, hamper dan sijil penghargaan.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  14.0 PAMERAN

  Setiap peserta akan disediakan tapak pameran yang merangkumi satu meja lipat

  dan 4 kerusi untuk mempamer dan memberi demontrasi rekacipta / inovasi

  sepanjang pameran berlangsung. Peserta perlu menyediakan bahan keperluan

  untuk mempamerkan dan memberi demontrasi rekacipta / inovasi mereka.

  Semua label dan abstrak mesti dipamerkan dengan jelas di setiap booth

  pameran. Kos persiapan booth adalah di bawah tanggungan peserta sendiri.

  15.0 PENGISYTIHARAN PEMENANG

  i. Hanya Jawatankuasa Penganjur berhak memutuskan anugerah dan

  hadiah yang diberi pada hari pertandingan.

  ii. Jawatankuasa Penganjur memelihara hak mengisytiharkan tiada

  pemenang jika tidak ada penyertaan yang layak menang.

  16.0 PENAFIAN

  i. Jawatankuasa Penganjur atau ahlinya akan bertanggungjawab untuk mengurus,

  mengangkut atau menyimpan model-model atau bahan-bahan lain yang

  diserahkan oleh peserta (jika perlu). Namun demikian Jawatankuasa Penganjur

  atau ahlinya tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan dan

  kehilangan barangan di atas.

  ii. Keputusan Panel Hakim dan Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad.

  Peserta mesti akur pada keputusan Panel Hakim atau Jawatankuasa Penganjur.

  Peserta tidak berhak untuk menuntut bayaran atau gantirugi jika terdapat

  sebarang kehilangan, kos perbelanjaan atau kerosakan yang timbul, atau

  berkaitan dengan pengurusan organisasi dan juga keputusan pertandingan

  iii. Peserta-peserta yang bertanding dimaklumkan bahawa di kebanyakan negara

  lain, penyertaan dalam pameran/pertandingan akan mengakibatkan pendedahan

  hakcipta di bawah undang-undang hakcipta masing-masing. Peserta

  dinasihatkan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya untuk melindungi

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  hakcipta dan hak pendaftaran mereka untuk menghalang kemungkinan

  berlakunya rampasan hakcipta akaibat pendedahan rahsia ini. Jawatankuasa

  Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang rampasan hakcipta

  yang dihadapi oleh mana-mana peserta pertandingan atau pameran dalam

  penyertaan ini.

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN

  PROGRAM UPMKB AGROTECH EXHIBITION (UAE) 2014

  “Innovation for Sustaining Agriculture”

  *Sila baca arahan berikut:

  1) Penyertaan dari:

  Sila tanda X pada petak yang berkenaan dan nyatakan.

  Nyatakan:

  2) Butir-butir peserta (maksimum 4 orang):

  Nama peserta No. Kad Pengenalan No. Telefon

  Semua peserta harus membaca terma dan syarat-syarat pertandingan.

  Semua maklumat mestilah diisi dengan lengkap dengan menggunakan huruf besar.

  Borang ini perlu dihantar dan dikembalikan semula kepada pihak uruetia pertandingan

  sebelum ataupun pada 3 MAC 2014.

  Lain-lain

  Individu Agensi Swasta Agensi Kerajaan

  IPTA Sekolah Menengah IPTS

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  3) Pegawai Iringan (jika ada):

  No Kad Pengenalan : _________________________________

  No Telefon : _________________________________

  4) Kategori bidang yang dipertandingkan:

  Pertanian

  Perikanan

  Penternakan

  Perhutanan Tani

  Industri Asas Tani

  5) Kategori produk yang dipertandingkan:

  Invention/Penciptaan Innovation/Inovasi Design/Rekabentuk

  6) Nama Produk (nama yang ringkas)

  _________________________________________________________________________

  7) Pengisytiharan:

  - Kumpulan kami mengisytiharkan bahawa kami telah membaca dan bersetuju mematuhi

  peraturan dan syarat pertandingan.

  - Keputusan panel hakim dan jawatankuasa penganjur adalah muktamad.

  - Kami bertanggungjawab untuk menanggung semua kos yang terlibat dalam menyertai

  pertandingan ini.

  - Kami juga ingin mengisytiharkan bahawa produk rekaan kami adalah asli dan sekiranya

  hal ini tidak berlaku kami bersedia untuk memulangkan semula anugerah dan hadiah

  yang kami menangi kepada pihak penganjur.

  Tarikh : ______________________

  Tandatangan ketua kumpulan : __________________________________

  ( )

  No Kad Pengenalan : _________________________________

 • PERTANDINGAN REKACIPTA INOVASI PERTANIAN 2014

  Borang penyertaan ini boleh dihantar ke alamat berkenaan:

  Ketua Urusetia Pertandingan Rekacipta Inovasi Pertanian 2014,

  Jabatan Sains Asasi dan Kejuruteraan,

  Fakulti Sains Pertanian dan Makanan,

  Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu,

  Peti Surat 396 Jalan Nyabau,

  97008 Bintulu, Sarawak.

  No Telefon : 086 – 855217 / 019 – 9528984

  No Fax : 086 – 855428

  Laman blog : upmkbagrotechexhibition.blogspot.com

  E-mail : [email protected]

  Untuk Kegunaan Urusetia Penganjur

  Tarikh Terima Diterima Oleh Tandatangan

  mailto:[email protected]