sval (musculus) ... jolana fialov£œ sou doma¥¾lice prokopa...

Download Sval (musculus) ... Jolana Fialov£Œ SOU Doma¥¾lice Prokopa Velik£©ho 640 Str£Œnka 58 Svaly trupu Svaly

Post on 14-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 53

  Sval (musculus) – KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

  Význam svalu:

   umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů)  v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb

  celého těla

   tvoří 40% tělesné váhy  je ovladatelný vůlí (jazyk, svaly hlavy a končetin, ale i bránice)

  Stavba svalu:

   svalová buňka = cytoplazmatická membrána, protoplazma s organelami

   chemické složení: a) anorganické látky = voda (70 – 75%), ionty (Na, K, Ca…)

  b) organické látky = bílkoviny

  (aktin, myosin= stah svalu)

  = glukóza, glykogen, ATP

  (energie)

   skládá se ze svalových vláken = mikrofibrily (až 100 sval.buněk), vaziv a cév

   průměr 20-150 mikrometrů, délka 0,5-20 cm myofibrily = skládají se ze dvou vláken:

  MYOSIN – dvojlomná ( anisotropní ) bílkovinné vlákno (filamenta silná)

  AKTIN – jednolomná ( isotropní ) bílkovinné vlákno (filamenta slabá)

   na povrchu svalu je vazivový obal = facie (svalová povázka)  cévy = zásobují sval krví  nervy = vedou vzruchy, řídí kontrakce – stahy svalu  šlacha = je na začátku a na konci svalu, vytváří spoj mezi svalem a kostí

  10 – 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce =

  sval

   hlavní součástí svalu je tkáň svalová: a) část šlašitá = šlacha

  b) část masitá = bříško svalové - červenohnědá barva

  - aktivní část svalu

  - stah (vyvolávající pohyb)

   typy svalových vláken  červená pomalá (tonická vlákna) = jsou ekonomické,  zajišťují pomalý stah, jsou vytrvalé, jsou tam, kde není

  potřeba síla, ale výdrž (zádové svaly)

   červená rychlá = rychlý stah, vytrvalé (více u mužů)  bílá rychlá = maximální stah, rychlý, snadno se unaví

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 54

  Princip fce.svalu:

   vzniká podrážděním nervového vlákna, uvolní se Ca a dojde k reakci mezi MYOSINEM a AKTINEM

   myosin se nasouvá na aktin, zkracuje se délka myofibrily = svalový stah  Ca se váže zpět a vazba myosin aktin se uvolní = natažení svalu  při nadbytku nebo nedostatku Ca nastává svalová křeč  v klidu svaly spotřebují 9 l vzduchu za 1 hodinu, při práci až 90 l  cévní systém není schopen přinést tolika kyslíku a svaly pracují na kyslíkový dluh, při

  kterém vzniká kyselina mléčná (laktát), který způsobuje svalovou únavu a bolest

   práce svalu za časovou jednotku nazýváme výkon  denní vykonaná práce může dosáhnout 200 tisíc a více N (newtonů)  trvalý prac.výkon, lze vykonávat 8 hodin denně, pak dochází ke svalové únavě  rychlost nástupu svalové únavy závisí na rozsahu, rytmu vykonané práce  odstranění svalové únavy = pasivní odpočinek (správná výživa + spánek)

  = aktivní odpočinek (vykonávání jiné činnosti), masáž,

  vodoléčba

   svaly spolu spolupracují  SYNERGICKÉ SVALY (jeden a tentýž pohyb je zabezpečen více svaly)  ANTAGONISTICKÉ SVALY (svaly působí proti sobě)

  RELAXACE

  KONTRAKCE

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 55

  Dělení svalů - podle funkce: OHÝBAČE (flexory)

  NATAHOVAČE (extenzory)

  PŘITAHOVAČE (adduktory)

  ODTAHOVAČE (abduktory)

  SVĚRAČE (sfinktery)

  ROZVĚRAČE (dilatátory)

  - podle směru svalových snopců: PŘÍMÉ, PŘÍČNÉ, PODÉLNÉ, ŠIKMÉ

  - podle krajiny kde leží: ČELNÍ, SPÁNKOVÝ, PRSNÍ, STEHENNÍ, BŘIŠNÍ

  - podle obrysu: SVAL KRUHOVÝ apod.

  - podle počtu hlav: DVOJHLAVÝ, TŘÍHLAVÝ, ČTYŘHLAVÝ

  - podle tvaru: KRÁTKÝ, DLOUHÝ, PLOCHÝ

  SYSTEMATIKA SVALŮ ČLOVĚKA

  Svaly hlavy - dělíme na mimické a žvýkací

  Mimické svaly

  1. Vazivová blána – Galea aponeurotica

  2. Čelní sval – venter frontalis

  3. Týlní sval – venter occipitalis

  4. Kruhový sval oční – musculus orbicularis oculi

  5. Kruhový sval ústní – musculus orbicularis oris

  6. Sval tvářový – musculus buccinator

  7. Velký sval lícní – musculus zygomaticus major

  Žvýkací svaly

  1. Zevní sval žvýkací – musculus masseter

  2. Spánkový sval – musculus temporalis

  Svalstvo krku

  1. Podkožní sval – musculus platysma

  2. Zdvihač hlavy – musculus sternocleidomastoideus ( nejmohutnější)

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 56

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 57

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 58

  Svaly trupu

  Svaly hrudníku 1. Velký sval prsní – musculus pectoralis major (umožňuje přitahovat paže k hrudi)

  2. Malý sval prsní – musculus pectorali minor

  3. Přední pilovitý sval – musculus serratus anterior (umožňují upažení, předpažení,

  vzpažení, částečný vdech)

  4. Vnější a vnitřní mezižeberní svaly – mm. Intercostales externi et interni

  (spojují žebra + dýchací cesty)

  5. Bránice – diafragma (dýchací sval, vede jí ((3 otvory)) jícen, aorta, dolní dutá žíla)

  Svaly břicha 1. Přímý sval břišní – m. rectus abdominis (pokrývá celé tělo): šikmé(zevní a vnitřní)

  příčné

  bederní (podél páteře) Svaly

  zad 1. Sval trapézový – kápovitý – m. trapezius

  2. Široký sval zádový – m. latissimus dorzi

  Svalstvo končetin

  Horní končetina 1. sval deltový – m. deltoideus (lopatka + k. pažní)

  2. dvojhlavý sval pažní – m. biceps brachii (ohnutí paže biceps)

  3. trojhlavý sval pažní – m. triceps brachii (natahovač, triceps)

  4. svaly předloktí – přední strana – dlouhé ohybače ruky a prstů

  - zadní strana – dlouhé natahovače ruky a prstů

  5. svaly ruky

  Dolní končetina

  1. hýžďové svaly – velký, střední, malý – m. gluteus maximus, medius, minimus

  2. dlouhý sval stehenní – krejčovský – m. sartorius ( nejdelší, upíná se na pánev)

  3. čtyřhlavý sval stehenní – m. quadriceps femoris

  4. dvojhlavý sval stehenní – m. biceps femoris

  5. svaly bérce - přední strana – přední sval holenní – m. tibialis anterior

  - dlouhý natahovač prstů – m. extensor digitorum longus

  - dlouhý natahovač palce – m. hallucis Pontus

  - zadní strana – trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae

  - sval chodidlový – m. plantaris – upíná se v Achillově šlaše

  - ohybače prstů a palce

  6. svaly nohy

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 59

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 60

  NEMOCI SVALOVÉ SOUSTAVY

   pohmožděný sval = projevuje se modřinou a bolestivostí v místě pohmoždění, které po krátké době zmizí.

   svalové křeče či ochrnutí svalů = v důsledku úrazů či jiných závažných onemocnění (v případě, že naše svaly dlouho

  nehýbou, např.ruka v sádře)

   zánět svalu = vzniká v souvislosti s infekcí chřipkovým virem, projevuje výraznou únavou, a hlavně bolestí svalů

  = zánět srdečního svalu (únava, celková slabost, nevolnost, otoky