suunnittelu ja suunnittele suunnittelu • suunnittelu tulee aina aikatauluttaa • usein...

Download Suunnittelu ja Suunnittele suunnittelu • Suunnittelu tulee aina aikatauluttaa • Usein varsinainen

Post on 27-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Suunnittelu - merkitys ja toteutus

  1 7.2.2017Tero Markkanen, DI/RA, TAMK

 • Suunnittelun vaikutus kustannuksiin

  17.1.2017 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2

 • Suunnittelun hinta?

  • Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina maksaa

  • Suunnitteluun panostaminen maksaa itsensä aina kertoimen kanssa itsensä takaisin

  • Hintaan tulee sisällyttää aina minimi määrä kokouksia

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 317.1.2017

 • Suunnittelun ja suunnittelukokousten tarve

  • Suunnittelun tarve ja työmäärä vaihtelee suuresti kohteen erityispiirteiden mukaan

  • Suunnittelukokousten määrä vaihtelee myös riippuen kohteen eri suunnittelualojen vaativuudesta

  • Kommunikoinnin ja viestinnän tärkeyttä ei voi koskaan liikaa korostaa

  • Vastuumatriisi olisi hyvä olla tehtynä projektin alussa

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 417.1.2017

 • Suunnittelun ajoitus ja tarve pientalohankkeessa

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 517.1.2017

 • Suunnittele suunnittelu

  • Suunnittelu tulee aina aikatauluttaa

  • Usein varsinainen suunnittelulle varattu aika on liian kireä

  • Tee tarvittaessa jana-aikataulu tai vähintään aikajana

  • Tarkasta realistisuus ja jätä viranomaiskäsittelylle runsaasti aikaa

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 617.1.2017

 • Aikajana

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 717.1.2017

 • Jana-aikataulu

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 817.1.2017

 • Vastuuttaminen eli tehtävät

  • Usein pientalon rakennuttajalla ei ole tietoa mitä kaikkea tulisi vaatia tai ymmärrystä siitä miten paljon työtä suunnittelu sisältää

  • Mikäli muuta suunnittelusisällön määrityksen apuvälinettä ei ole saatavissa, niin Rakennustiedon RT-kortit auttavat asiassa

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 917.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 10

  RT:n tehtäväluettelot:

  17.1.2017

 • Todellinen vastuu

  • Suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan suunnittelusta laskuttamansa laskutuksen edestä

  • Yleensä edetään KSE:n mukaan

  • Vastuuvakuutus kattaa usein ainakin osan jos vahinkoa aiheutuu suunnittelusta johtuen

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1117.1.2017

 • Pääsuunnittelijan vastuu

  • Suunnittelijan vastuu rakennuttajaa kohtaan perustuu tavallisesti suorituksen virheellisyyteen (laatuvastuu) tai suorituksen viivästymiseen (viivästysvastuu)

  • Erityissuunnittelijan ja pääsuunnittelijan suoritusten riippuvuutta toisistaan voidaan siten arvioida yhtäältä pääsuunnittelijan laatuvirheen ja toisaalta viivästymisten kautta.

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1217.1.2017

 • • Olennaiseksi muodostuu tässä se, millä edellytyksin pääsuunnittelijan laatuvirhe tai viivästys voi aiheuttaa erityissuunnittelijalle vahinkoa.

  • Erityissuunnittelija saattaa siten pääsuunnittelijan viivästyksen vuoksi joutua resursoimaan töitään uudestaan tai jopa luopumaan muista projekteista, jos viivästys on riittävän olennainen eikä aikataulu ole ollut tämän ennakoitavissa

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1317.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1417.1.2017

 • Tietomalli vs. 2D-suunnittelu

  • Tietomalli tehostaa suunnittelua

  • Vähentää virheiden määrää

  • Kertoo rakennuttajalle visuaalisesti mitä on tulossa

  • Usein 2D-kuvista ei hahmoteta kaikkea

  • 2D kuvat kuitenkin ovat tärkeimpiä dokumenttiä

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1517.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1617.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1717.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1817.1.2017

 • Työmäärän muodostuminen

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1917.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2017.1.2017

 • Pätevät suunnittelijat?

  • Muodollinen pätevyys: – Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalta sekä

  rakennustyön vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus, MRL 123 §

  – Rakennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa vaativuusluokkiin tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittämiseksi (vähimmäiskelpoisuudesta säädetään asetuksella ja tarkemmat määräykset annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa), MRL 123 §

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2117.1.2017

 • Yhteistyö rakennuslupaprosessissa

  • Yleensä kitkatonta, jos mukana päteväsuunnittelija

  • Rakennusvalvontaviranomainen ei määrää vaan ohjaa

  • Jos viranomaiset eivät hoitaisi työtään, niin olisi rakentamisessa täysi kaaos

  Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2217.1.2017

 • Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 23

  Rakennushankkeen

  aloituspäätös

  Suunnittelijan

  valinta

  Lupa-arkkitehti tai

  rakennustarkastaja Rajaehdot ja asemakaava tilanne

  Luonnos 1

  Kaupunkikuva-arkkitehti

  tai rakennustarkastaja ja

  tai lupa-arkkitehti

  Esitetään ja neuvotellaan

  Muutosehdotuks

  et ja ohjaus

  Ehdottaa ja ohjaa

  Luonnos 2 Suunnitelmien kehittäminen

  ”Kehittymispalaveri”

  Kaupunkikuva-arkkitehti

  tai rakennustarkastaja ja

  tai lupa-arkkitehti

  Lupakuvat Parantamisehdotukset

  Lupa-asiakirjat

  ja naapurien

  kuuleminen

  Toimitetaan viranomaiskäsittelyyn

  Kaupunkikuva-arkkitehti

  tai rakennustarkastaja ja

  tai lupa-arkkitehti

  Ympäristö- ja rakennusjaosto

  (rakennuslautakunta)

  Suuret kohteet

  Rakennuslupapäätös

  ViranomainenRakennushankkeen osapuolet

  17.1.2017