sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

of 52 /52
Sustavi upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001:2009 – praktična primjena u svakodnevnom poslovanju HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Zajednica za zaštitu okoliša 2011-11-14 Dubravka Bačun, dipl. ing. strojarstva 2011-11-14 1 Dubravka Bačun

Upload: svijet-kvalitete

Post on 26-Mar-2016

297 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

TRANSCRIPT

Page 1: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Sustavi upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001:2009 –

praktična primjena u svakodnevnom poslovanju

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Zajednica za zaštitu okoliša

2011-11-14 Dubravka Bačun, dipl. ing. strojarstva

2011-11-14 1 Dubravka Bačun

Page 2: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• 2001-2004 As part of Central Europe Market

BS ISO 14001:1996 BSI

• 2004-2007 Ericsson Nikola Tesla d.d.

UNI EN ISO 14001:1998 DNV

• 2006-2009 As part of Ericsson Group

ISO 14001:2004 DNV

• TO 207 Upravljanje okolišem

2011-11-14 2 Dubravka Bačun

Page 3: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

1 Upoznavanje s nazivima i objašnjenjima

2 Upoznavanje sa sustavima upravljanja okolišem

3 Upoznavanje s pojedinim sastavnicama norme

4 Povezivanje s ostalim sustavima upravljanja

5 Primjeri, pitanja, rasprava

2010-03-29 3 Dubravka Bačun

Page 4: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• BS 7750:1992

• ISO 14001:1996, EN ISO 14001:1996

• HRN EN ISO 14001:1998 Sustavi upravljanja okolišem – Specifikacija s uputama za uporabu

• ISO 14001:2004, EN ISO 14001:2004

• HRN EN ISO 14001:2009 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu

2011-11-14 4 Dubravka Bačun

Page 5: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

2011-11-14 5 Dubravka Bačun

Page 6: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Održivi razvoj možemo objasniti kao proces promjena

u kojem su: iskorištavanje resursa, smjer ulaganja,

orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne

promjene (u političkom, financijskom, obrazovnom,

pravnom i dr. ..sustavima) u međusobnom skladu

i omogućavaju ispunjavanje potreba i očekivanja

sadašnjih i budućih naraštaja.

• Svjetska komisija za okoliš i razvoj, Izvještaj "Naša zajednička budućnost", 1987. godine

2010-03-29 6 Dubravka Bačun

Page 7: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Dubravka Bačun dr. Ivica Oslić

Upravljanje dokumentima

Upravljanje nesukladnim

proizvodom

Upravljanje zapisima

Preventivne akcije

Popravne akcije

Interni auditi IS

O 2

600

0

Nenormirani sustavi upravljanja

Normirani

sustavi

upravljanja

Postoji mnogo

sustava

upravljanja

TL

9000

Prilagođavanje

promjenama

2011-11-14

Page 8: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Sustavi upravljanja okolišem

• Dio sustava upravljanja organizacijom kojim se ona koristi za razvoj i primjenu svoje politike upravljanja okolišem te upravljanje svojim aspektima okoliša.

• HRN EN ISO 14001; 3.8

2010-03-29 8 Dubravka Bačun

Page 9: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Vizija

Sadašnje

stanje

Željeno stanje

Taktički ciljevi

Podciljevi

• Kultura • Vrijednosti (zajedništvo,

odgovornost, poštovanje, upornost, ustrajnost...)

• Misija Strateški ciljevi

budućnost 3 godine 1 godina

2011-11-14 9 Dubravka Bačun

Page 10: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

VIZIJA

Vizija je izjava o tome što želimo postati. Oblikovanje željene

idealne budućnosti za poduzeće; uzbudljiv, organizacijski san koji

obvezuje – potiče imaginaciju i motivira ljude da provjeravaju

nove mogućnosti (inovativnost).

MISIJA

Misija je osnovna funkcija ili zadatak poduzeća te bilo kojeg

njegovog dijela. Svaka vrsta organiziranog djelovanja ima ili bi

trebala imati misiju (ili svrhu) da bi uopće imala smisla.

Misija privrednog poduzeća je proizvodnja i distribucija dobara i

usluga.

2011-11-14 Dubravka Bačun 10

Page 11: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Poznavanje proizvoda/usluga

PLANIRAJ

PROVEDI PROVJERI

POBOLJŠAJ

DJELUJ

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

2011-11-14 11 Dubravka Bačun

Page 12: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

2011-11-14 Dubravka Bačun 12

4.6

Preispitivanje

upravljanja koje

provodi uprava

4.2

Politika upravljanja

okolišem

4.3.1

Aspekti okoliša

4.3.2 Zakonski i ostali

zahtjevi

4.3.3

Opći, pojedinačni

ciljevi i program(i)

4.4.1 Resursi, uloge,

odgovornosti i

ovlaštenja

4.4.2 Kompetentnost,

osposobljavanje i

svjesnost

4.4.6

Nadzor rada

4.4.7

Pripravnost i odziv u

izvanrednim

situacijama

4.4.3

Komunikacija

4.4.5

Nadzor dokumenata

4.4.4

Dokumentacija

4.5.1

Praćenje i mjerenje

4.5.2

Vrednovanje

usklađenosti

4.5.3

Nesukladnost,

popravna radnja i

preventivna radnja

4.5.4

Nadzor zapisa

4.5.5

Unutrašnji audit

PLANIRAJ

(PLAN)

PROVEDI

(DO)

PROVJERI

(CHECK)

DJELUJ/

POBOLJŠAJ

(ACT)

Page 13: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Ocjena stanja

okoliša

Model za

vrednovanje

Organizacija/lokacija

(ili njen dio) s

upravom

Aspekti okoliša

djelatnosti, proizvo-

da ili usluga

Utjecaj na okoliš

4.3.1

Značajni

aspekti

okoliša

Politika upravlja-

nja okolišem 4.2

Opći i pojedi-načni ciljevi, program(i) 4.3.3 Zakonski i

ostali zahtjevi 4.3.2

Zakonski i ostali zahtjevi primjenjivi na aspekte okoliša

Nadzor rada ! dokument. postupci ! odgovorna osoba ! obrazovanje ! zahtjevi na dobavljače ugovarača 4.4.6

Praćenje i mjerenje

4.5.1

HRN EN ISO 14001

2011-11-14 13 Dubravka Bačun

Page 14: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama, 4.4.7

Resursi, uloge, odgovornosti i ovlaštenja 4.4.1

Dokumentacija 4.4.4

Nadzor dokumenata, 4.4.5

Neusukladnost, popravna i preventivna radnja 4.5.3

Nadzor rada, 4.4.6

Kompetentnost, osposobljavanje i svijest, 4.4.2

Komunikacija 4.4.3

Preispitivanje sustava koje provodi Uprava, 4.6

Interni audit 4.5.5

Vrednovanje uklađenosti 4.5.2

HRN EN ISO 14001

Nadzor i mjerenje 4.5.1

Nadzor zapisa 4.5.4

2011-11-14 14 Dubravka Bačun

Page 15: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Politika upravljanja okolišem (dokument)

a) Odgovara prirodi, opsegu i utjecaju djelatnosti, proizvoda ili usluga na

okoliš

b) Uključuje opredjeljenost uprave za trajno poboljšavanje i sprječavanje onečišćavanja

c) Uključuje opredjeljenost uprave za usklađivanje s odgovarajućim zakonskim zahtjevima i ostalim zahtjevima na koje se organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša

d) Daje okvir za postavljanje i preispitivanje općih i pojedinačnih ciljeva

e) Dokumentira se provodi i održava

f) Priopćava se svim osobama koje rade za ili u ime te organizacije

g) Dostupna je javnosti. (internet, izvješća)

HRN EN ISO 14001, 4.2

2011-11-14 15 Dubravka Bačun

Page 16: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Aspekt okoliša

• Element djelatnosti ili proizvoda ili usluge neke organizacije koji može s okolišem uzajamno djelovati.

• Napomena: značajni aspekt je onaj koji ima ili može imati značajan utjecaj na okoliš.

• HRN EN ISO 14001, 3.6

2011-11-14 16 Dubravka Bačun

Page 17: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Utvrditi aspekte okoliša svojih djelatnosti, proizvoda, usluga unutar definiranog opsega sustava upravljanja okolišem

• Utvrditi značajne aspekte okoliša

• HRN EN ISO 14001, 4.3.1

2011-11-14 Dubravka Bačun 17

Page 18: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Ne postoji jedinstven pristup identifikaciji aspekata. Razmotriti:

– Emisije u zrak

– Ispuštanje u vodu

– Ispuštanje u tlo

– Uporaba energije

– Otpad i usputni proizvodi itd.,

– Buka, vibracije, toplina, osvjetljenje

2011-11-14 18 Dubravka Bačun

Page 19: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Aspekti mogu biti:

– Predmet propisa ili normi

– Prirodni ili posljedica ljudskih aktivnosti

– Pozitivni ili negativni

– Nadzirani ili posljedica utjecaja aktivnosti organizacije

2011-11-14 19 Dubravka Bačun

Page 20: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Procesi

– Proizvodi, proizvodnja

– Rukovanje kemikalijama

– Gospodarenje otpadom

– Obrada otpadnih voda

– Dobavljači

Kriteriji značajnosti

- Posljedice na okoliš

- Zahtjevi propisa, normi

- Zabrinutost dionika

Posljedice određivanja značajnosti

– Razmotriti poboljšanja

– Nadzor rada

– Praćenje i mjerenje

– Svjesnost zaposlenika

– Zabrinutost dionika – zainteresiranih strana

2011-11-14 Dubravka Bačun 20

Page 21: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Utjecaj općenito

Potrošnja prirodnih resursa

Uništavanje staništa

• Utjecaj na vodu

Povećanje kiselosti (pH)

Povećanje razine kisika

Povećanje toksičnosti

Utjecaj na zrak

Globalno zagrijavanje

Kisele kiše

Povećanje toksičnosti, Smog

Stanjivanje ozonskog sloja

2011-11-14 Dubravka Bačun 21

Page 22: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Zakonski i ostali zahtjevi

• Postupak(e): uspostaviti, primijeniti, održavati

• Pristup: zakonskim i drugim zahtjevima

• Primjena: aspekti okoliša (značajni aspekti okoliša)

• HRN EN ISO 14001, 4.3.2

2011-11-14 22 Dubravka Bačun

Page 23: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

PROIZVOĐAČ: (izrada internih dokumenata)

održivost, društvena odgovornost, ugled, konkurentnost, manji rizici, sigurno i zdravo

radno mjesto, manji troškovi, zaštita okoliša, kvalitetan proizvod, usklađen sa zahtjevima propisa,

normi i drugih dokumenata,

OSTALI ZAHTJEVI

NORMATIVNI ZAHTJEVI

PROPISI – NORME – OSTALO (međuovisnost)

ZAKONSKI ZAHTJEVI

KUPAC/POTROŠAČ – LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability Consumers/Potrošači zdravog i održivog načina života)

ispunjeni zahtjevi potrošača, zadovoljstvo isporučenim proizvodom, sigurno rukovanje, zaštita zdravlja

zaštita okoliša, vjernost kupca/potrošača,

Strategy, Directive, Regulation i dr.

Europski parlament i Vijeće (EU)

ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI

NORME (ISO, IEC, EN)

Sabor, Vlada, ministarstva HZN

strategije, planovi i programi, zakoni, deklaracije,

uredbe, odluke, pravilnici

Hrvatske norme HRN ......

međ.org. UNDP, WBCSD

korporacije

Global Compact, Business Charter for Sustainable

Development, Deklaracija o pravima potrošača

HGK, HUP, HR PSOR i dr.

Povelje, Pravila ponašanja (kodeksi) Pravila dobre prakse

OR

G.

DO

KU

MEN

TI

DO

KU

MEN

TI

OR

G.

REP

UB

LIK

A

HR

VA

TSK

A

MEĐ

UN

AR

OD

NA

R

AZI

NA

2011-11-14 23 Dubravka Bačun

Page 24: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• propis

dokument koji sadrži obvezatna zakonska pravila (zakon, uredba, odluka, pravilnik), a donosi ga koje upravno tijelo Sabor, Vlada, ministarstva).

• Utjecaj političke većine

• propis=proizvod

2011-11-14 24 Dubravka Bačun

Page 25: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• norma

• Dokument donesen konsenzusom (dogovorno, utjecaj struke) i odobren od priznatog tijela

(Hrvatski zavod za norme), koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu.

2011-11-14 25 Dubravka Bačun

Page 26: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

PROCJENA UČINAKA PROPISA

Page 27: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Opći, pojedinačni ciljevi i program(i) • Zakonske obveze, značajni aspekti Razmotriti: • - tehnološka rješenja • - financijska sredstva • - organizacijsku infrastrukturu • - vremenski okvir • - zahtjeve zainteresiranih strana (dionika)

• HRN EN ISO 14001, 4.3.3

2011-11-14 27 Dubravka Bačun

Page 28: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

Vizija

MISIJA Postojeće stanje

Godišnji ciljevi

Dugoročni ciljevi

• Kultura • Vrijednosti • Misija

budućnost 3 godine 1 godina

28 Dubravka Bačun (Izvor:Ericsson Nikola

Tesla d.d.)

Cilj je rezultat ili stanje koje treba postići!

2011-11-14

Page 29: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Što je cilj?

Specifičan Što, gdje, kako

Mjerljiv vidljiv trend

Prihvaćen/

Postiziv

Realan Vremenski

ograničen

Ne. 2002. godine

Da. Poboljšanje

od 1997. Da Da. Prihvaćen od

najvišeg vodstva

Da.

Nakon više

godina

Zaključak:

To je SMARTcilj!

Dugoročan!

Vizija!

Promijeniti način

obračuna odvoza i

odlaganja

komunalnog otpada

Cilj je stanje ili rezultat koji treba postići!

2011-11-14 29 Dubravka Bačun

Page 30: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

2010-10-21 Dubravka Bačun Primjer iz Ericssona Nikole Tesle d.d.

30

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1000 H

RK

, to

na

godina

KOMUNALNI OTPAD 1996. - 2008. god.

težina (t)

trošak (HRK)

Page 31: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Resursi, uloge, odgovornosti, ovlasti

• Resursi: osoblje, posebne vještine, organizacijska infrastruktura, tehnologija, financijska sredstva

• Imenovati predstavnika - odgovornost, ovlasti za:

• - funkcioniranje sustava

• - izvješćivanje Uprave, preispitivanje sustava,

preporuke za poboljšanje

• HRN EN ISO 14001, 4.4.1

2011-11-14 31 Dubravka Bačun

Page 32: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Svatko među nama treba ZNANJE, VJEŠTINE i ISKUSTVO da bi obavljao svoje poslove. Trebamo ih PRIKUPITI, i da bi imalo ikakovu vrijednost, moramo ih UPOTRIJEBITI. U vrijeme brzih promjena trebamo ih stalno RAZVIJATI/USAVRŠAVATI. Budući da radimo u zajedničkoj organizaciji trebamo ih DIJELITI kako bi na najbolji način iskoristili pogodnosti koje ona mogu dati.

Page 33: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Kompetentnost, osposobljavanje, svjesnost

uspostaviti, primijeniti, održavati postupak

• Sukladnost s politikom i postupcima SUO

• Značajni aspekti okoliša i njihov utjecaj

• Uloge i odgovornosti

• Posljedice nepridržavanja

• HRN EN ISO 14001, 4.4.2

2011-11-14 33 Dubravka Bačun

Page 34: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Komunikacija

uspostaviti, primijeniti, održavati postupak

• Komunikacija između različitih razina i funkcija unutar organizacije

• Primanje, dokumentiranje i odgovaranje na upite dionika (zainteresiranih strana) izvan organizacije o okolišu .

• HRN EN ISO 14001, 4.4.3

2011-11-14 34 Dubravka Bačun

Page 35: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Dokumentacija

Politika upravljanja okolišem

• Opis opsega sustava upravljanja okolišem

• Opis bitnih elemenata sustava i njihovog međudjelovanja te upućuje na odgovarajuće dokumente

• Propisane dokumente

• Dokumente koje zahtijeva norma

• Dokumente potrebne radi osiguranja učinkovitog planiranja, djelovanja i nadzora nad procesima

• HRN EN ISO 14001, 4.4.4

2011-11-14 35 Dubravka Bačun

Page 36: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

OTPAD –ZAPISI/IZVJEŠTAVANJE

Proizvođač vodi očevidnik otpada (ONTO obrazac), vrste, količine i dr. 3)

ROO, Podaci o

operateru, PI-1, 2)

Plan gospoda-renja otpadom

PGO-PO, 3)

INOV 4) inovacije

OTP-1 4)

Državni zavod za statistiku www.dsz.hr

Agencija za zaštitu okoliša www.azo.hr Lokalni ured

Državni zavod za statistiku www.dsz.hr

prijevoznik

skupljač

Obrađivač/ odlaganje

Prateći list (PL-No/Io),

3)

Lokalni ured

ROO, Podaci o org.jed. PI-2, 2)

ROO, Podaci o otpadu

PL-PPO, 2)

dvogodišnje

dvogodišnje godišnje

godišnje

godišnje Svaka isporuka

1) Zakon o otpadu 2) Pravilnik o registru onečišćavanja

okoliša 3) Pravilnik o gospodarenju

otpadom 4) Zakon o službenoj statistici

INV-OK investicije

4)

četvero godišnje razdoblje

godišnje

Priopćenja

interni izvještaj

godišnji izvještaj o održivosti

Page 37: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Nadzor dokumenata

• Odobravanje (izradio, odobrio)

• Preispitivanje i osuvremenjivanje

• Izmjene i status vrijedećeg izdanja jasni i uočljivi

• Dokumenti koje zahtijeva norma

• Dokumenti potrebne radi osiguranja učinkovitog planiranja, djelovanja i nadzora nad procesima

• HRN EN ISO 14001, 4.4.5

2011-11-14 37 Dubravka Bačun

Page 38: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Nadzor rada Utvrditi radnje povezane s utvrđenim značajnim aspektima

okoliša, politikom, općim i pojedinačnim ciljevima.

• Dokumentiran postupak za nadzor situacija u kojima bi njihovo nepostojanje moglo dovesti do odstupanja.

• Operativni kriteriji u tim postupcima

• Prenošenje postupaka i zahtjeva dobavljačima i podizvođačima

• HRN EN ISO 14001, 4.4.6

2011-11-14 38 Dubravka Bačun

Page 39: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama Utvrditi postupke za utvrđivanje mogućih izvanrednih situacija i

nesreća koje mogu utjecati na okoliš te način odziva u slučaju

njihova nastanka.

• Odgovoriti na stvarne izvanredne situacije i nesreće te ublažiti negativne utjecaje.

• Povremeno preispitati i promijeniti postupke.

• HRN EN ISO 14001, 4.4.7

2011-11-14 39 Dubravka Bačun

Page 40: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

OBJEDINJENI SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM, ZAŠTITOM NA RADU, ZAŠTITOM ZDRAVLJA (EHS)

4.4.7 Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama

Procjena opasnosti (radnih mjesta)

Plan evakuacije i spašavanja

Plan intervencija u zaštiti okoliša

Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog

onečišćenja voda

Organizacija vježbe evakuacije, izrada pratećih dokumenata

(plan vježbe, izvještaj o održanoj vježbi, plan i program popravnih

i preventivnih radnji)

40 2011-11-14 Dubravka Bačun

Page 41: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Ciljevi:

• zaštititi sigurnost i zdravlje ljudi, zaštititi imovinu

• smanjiti negativan utjecaj na okoliš

• spriječiti, umanjiti rizik i materijalnu štetu

• smanjiti troškove osiguranja, čišćenja

• osigurati provedbu propisa, izbjeći kaznene odredbe

2011-11-14 Dubravka Bačun 41

Page 42: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Praćenje i mjerenje Utvrditi postupke za praćenje i mjerenje ključnih karakteristika

svojih radnji koje mogu značajno utjecati na okoliš.

• Upotrebljavati umjerenu

• Održavati opremu

• Čuvati zapise (rok čuvanja – arhiviranje dokumenata)

• HRN EN ISO 14001, 4.5.1

2011-11-14 42 Dubravka Bačun

Page 43: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Vrednovanje usklađenosti Utvrditi postupke za vrednovanje usklađenosti s primjenjivim

zakonskim zahtjevima. (prirediti popis za provjeru)

Vrednovati usklađenost s ostalim zahtjevima koje se obvezala

poštovati.

• Čuvati zapise (rok čuvanja – arhiviranje dokumenata)

• HRN EN ISO 14001, 4.5.2

2011-11-14 43 Dubravka Bačun

Page 44: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Nesukladnost, popravna radnja i preventivna radnja

- Utvrditi postupke za rješavanje stvarnih i mogućih nesukladnosti.

- Prepoznavanje i ispravljanje nesukladnosti.

- Istraživanje nesukladnosti

- Procjena potrebe za poduzimanjem radnji radi sprečavanja

nesukladnosti.

- Zapisivanje rezultata poduzetih popravnih radnji.

- Preispitivanje učinkovitosti popravnih i preventivnih radnji.

HRN EN ISO 14001, 4.5.3

2011-11-14 44 Dubravka Bačun

Page 45: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Nadzor zapisa Održavati zapise koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti

sustava s normom.

Postupak prepoznavanja, pohranjivanja, zaštite, pronalaženja,

Zapisi moraju biti i ostati čitljivi, prepoznatljivi i sljedivi.

HRN EN ISO 14001, 4.5.4

2011-11-14 45 Dubravka Bačun

Page 46: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Unutrašnji audit

Provoditi u planiranim vremenskim razmacima.

Utvrditi sukladnost s odredbama za sustav upravljanja okolišem i

zahtjevima norme.

Osigurati upravi informacije o rezultatima audita.

HRN EN ISO 14001, 4.5.5

2011-11-14 46 Dubravka Bačun

Page 47: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Preispitivanje upravljanja koje provodi uprava

Provoditi u planiranim vremenskim razmacima.

Utvrditi sukladnost s odredbama za sustav upravljanja

okolišem i zahtjevima norme.

Osigurati prikladnost, primjerenost i djelotvornost

Ulazni podaci: rezultati audita, inspekcija, stupanj

ostvarenosti ciljeva, promjenu okolnosti, preporuke za

poboljšanje HRN EN ISO 14001, 4.5.5

2011-11-14 47 Dubravka Bačun

Page 48: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

2011-11-14 Dubravka Bačun 48

www.hrpsor.hr

Page 49: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Literatura:

• HRN EN ISO 14001:2009 Sustavi upravljanja okolišem - Zahtjevi s uputama za primjenu

• HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi

• HRN EN ISO 9000:2008 – Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik

2011-11-14 Dubravka Bačun 49

Page 50: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Literatura:

• The Role of Engineering in Sustainable Development, A publication of the American Association of

Engieneering Societies and the World EngieneeringPartnership for Sustainable Development, 1994.

• ISO 14001 Environmental Management Systems, An easy-to-use checklist for small business, Are you ready?, ISO/ITC

2010

2011-11-14 Dubravka Bačun 50

Page 51: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

SUSTAVI UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

• Literatura:

• www.hrpsor.hr

• www.hgk.hr

• www.dop.hr

[email protected]

2011-11-14 Dubravka Bačun 51

Page 52: Sustavi upravljanja okolišem prema normi hrn en iso 14001

Pitati, razjasniti!

52