sustav kontrole pristupa

Download Sustav kontrole pristupa

Post on 03-Jul-2015

640 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BioSustavi kontrole pristupa. Čitaći otiska prsta, skeneri zjenice oka, prepoznavanje lica...

TRANSCRIPT

Sveuilite u Dubrovniku Diplomski studij Primjereno/Poslovno raunarstvo

Joko Dujmovi

Sustav kontrole pristupa

Dubrovnik, 2011.

SADRAJ:1. UVOD .........4 2. KARTINI SUSTAV KONTROLE PRISTUPA ......................................6 2.1. Pametne kartice ................6 2.2. Podjela pametnih kartica ......................7 2.2.1. Podjela pametnih kartica ovisno o ipu .............................7 2.2.2. Podjela pametnih kartica ovisno o nainu pristupa ...........8 2.3. Obiljeja pametne kartice .................9 2.4. Primjena pametnih kartica ......................................................................................10 3. BIOMETRIJA .............12 3.1. Openito o biometriji .....................................................12 3.2. Povijest biometrije .............................................................................13 3.3. Biometrijske karakteristike ............................................................14 3.4. Fizioloke biometrijske karakteristike ...........................15 3.4.1. Lice ..............................................15 3.4.2. Otisak prsta ......................16 3.4.3. Geometrija dlana .....................19 3.4.4. arenica .......................................................................................................21 3.4.5. Mrenica ......................................................................................................22 3.4.6. Termogram lica i tijela ................................................................................23 3.4.7. Uho ..............................................................................................................24 3.4.8. Miris ............................................................................................................25 3.4.9. DNK ............................................................................................................25 3.5. Ponaajne biometrijske karakteristike ....................................................................26 3.5.1. Potpis ...........................................................................................................26 3.5.2. Glas ..............................................................................................................26 3.5.3. Dinamika pisanja .........................................................................................27 3.5.4. Hod ..............................................................................................................27 4. BIOMETRIJSKI SUSTAV KONTROLE PRISTUPA............................................28 4.1. Registracija biometrijskih karakteristika ................................................................28 4.2. Veritifikacija ..........................................................................................................29 4.3. Identifikacija ..........................................................................................30 2

4.4. Greke biometrijskih sustava kontrole pristupa .....................................................31 5. ZAKLJUAK ..........33 6. LITERATURA 34

3

1. UVODU dananje vrijeme svjedoci smo ubrzanog razvoja tehnologija koja je osim dobrih strana donijela i one loe poput njezine zlouporabe od zlonamjernih osoba. Brojna poduzea su prepoznala ovaj problem te ulau znatna sredstva u sprijeavanju da netko neovlaten doe u posjed povjerljivih podataka koji su vani za njihovo poslovanje te tako ozbiljno nateti njihovom poslovanju. Velike tvrtke ulau novce da bi se zatitili i na fizikoj razini, jer to nekom poduzeu znai najbolja infrastruktura i softver za zatitu podataka ako netko moe vrlo lako ui u zgradu, ukrasti medij za pohranu podataka na kojem se nalaze vani podaci i jednostavno odetati dalje.Zbog ovakvih scenarija danas se prilikom projektiranja objekata u kojem se nalazi informacijska infrastruktura posebna panja posveuje fizikoj sigurnosti. Osim standardnih fizikih mjera za zatitu kao to su blindirana vrata, video nadzor, alarmni sustavi, fizika sigurnost se osigurava i uz pomo naprava i ureaja baziranih na kartinoj i biometrikoj tehnologiji koji se koriste u sustavima za kontrolu pritsupa i upravo te naprave i ureaji te njihova primjena je opisana u nastavku ovog seminara.

4

2. KARTINI SUSTAV KONTROLE PRISTUPAModeran nain ivota i poslovanja nuno donosi potrebu za indetifikacijom i pouzdanom sigurnou. Za dananji moderni svijet to su najpoeljnije odlike jer bez njih su ugroene brojne svakidanje aktivnosti kao na primjer: Zatita osobnih raunala, prijenosnih raunala, mobilnih telefona, internetskih radnji i slinih pomagala od upotrebe od strane neovlatenih osoba. Zatita motornih vozila, strojeva i drugih vrijednih predmeta od neovlatene upotrebe ili pristupa. Sprjeavanje krae i krivotvorenja pri financijskim transakcijama, a posebno elektronskih radnji, ukljuujui plaanje kreditnim karticama i plaanjem preko interneta. Omoguavanje pristupa radnim mjestima, skladitima i podrujima poveane sigurnosti kao i vojnih podruja iskljuivo ovlatenim osobama. Provjera identiteta pojedinca u vazakoj dozvoli, kartici zdrastvenog osiguranja, osobnoj iskaznici i drugim slinim dokumentima. Znaajan imbenik pri postizanju sigurnosti je indetifikacija osobe ili provjera da li je osoba ba ta za koju se izdaje.Ova provjera mora biti pouzdana, brza, da ne zadire u tijelo i za primjerenu cijenu.

Slika 1.1. Identifikacijske kartice

5

2.1.

Pametne kartice

to je pametna kartica? Pametna kartica je prijenosno, na napade relativno otporno raunalo.Neke pametne kartice imaju mali ekran od tekuih kristala(engl. liquid crystal display, LCD). I tipkovnicu za na primjer unos zaporke. Te kartice nazivaju se super pametne kartice. Zaetnik ideje o pametnim karticama je francuski novinar Roland Moreno koji je 1974. godine registrirao idejne patente pametne kartice.Naziv pametna kartica osmislio je Roy Bright iz marketinke organizacije francuske vlade. Francuska telefonska industrija 1984. godine izdaje prvu telefonsku karticu i danas se ona koristi u javnoj telefoniji u veini zemalja irom svijeta, Europay, MasterCard i Visa poinju s upotrebom pametne kartice u financijskoj industriji i 1994. Godine izdana je EMV specifikacija.Mobilna telefonija 1998. godine izdaje GSM specifikaciju koja otvara novo podruje primjene pametne kartice. Razlikujemo nekoliko vrsta pametnih kartica koje moemo razvrstati u nekoliko grupa.Ovisno o ipu razlikujemo memorijske kartice i mikroprocesorske kartice. Uzimajui u obzir prijenos podataka i mehanizam pristupa razlikujemo kontaktne i bezkontaktne kartice. Osim ovih vrsta spomenuo bih i pasivne kartice koje ne sadre ip pa ih ne svrstavamo u pametne kartice ali ih svakodnevno koristimo.Najpoznatije pasivne kartice su magnetske kartice koje na stranjoj strani imaju magnetsku traku i primjer jedne takve pasivne kartice je zdravstvena iskaznica.

Slika 2.1. Magnetska kartica

Slika 2.2. Pametna kartica

6

2.2.2.2.1.

Podjela karticaPodjela kartica ovisno o ipu

>> Memorijske kartice : Memorijske kartice su kartice koje nemaju vlasiti procesor , te ne mogu samostalno obraivati podatke.Uvrtavamo ih u pametne kartice samo iz povijesnih razloga.S obzirom na vrstu memorije razlikujemo tri tipa memorijskih kartica: Kartice s obinom memorijom: Namijenjene samo za pohranjivanje podataka. Kartice s zatienom ili djeljenom memorijom: Sadre jednostavne logike veze s kojima nadziru pritup podacima i upotrebljavaju se tamo gdje nije potrebna visoka razina sigurnosti podataka. Kartice s pohranjenom vrijednou: Primjer ovakve kartice jest telefonska kartica.

>> Mikroprocesorske kartice : Mikroprocesorske kartice se ubrajaju u pametne kartice radi njihove inteligencije koju prua ugraeni ip. Te su kartice sposobne same obraivati podatke i one se koriste u aplikacijama koje zahtjevaju sigurnost i privatnost podataka.

Slika 2.3. Mikroprocesorska kartica

7

2.2.2. Podjela kartica ovisno o nainu pristupa>> Kontaktne kartice : Komuniciraju s vanjskim svijetom preko fizikog komukacijskog suelja.Suelje ostvaruje fiziki i elektrini kontakt s ureajem za prihvat kartice CAD ureaj (engl. Card Acceptance Device). Kartica ne posjeduje unutranje napajanje te ne moe generirati signal vremenskog voenja.

>> Bezkontaktne kartice: Komuniciraju s vanjskim svijetom preko antene ugraene u tijelo kartice. Napajanje se izvodi pomou baterije ugraene u karticu ili elektromagnetske indukcije preko antene. Podaci se do CAD ureaja prenose elektromagnetskim poljem. Predonst kontaktnih kartica u odnosu na bezkontaktne kartice je u tome to su kontaktne kartice manje osjetljive na torzije i savijanja, Takoer, kod bezkontaktnih kartica, postoji potencijalna opasnost da se bez znanja valsnika presretnu podaci ili izvedu neke krtitine transakcije.Zbog sigurnosnih razloga transakcije bezkontaktnih pametnih kartica traju krae nego transakcije kontaktnih kartica, pa se zbog toga pri transakciji s bezkontaktnim karticama prenesu manje koliine podataka.

Slika 2.4. CAD ureaj

8

2.3.

Obiljeja pametne kartice

Specifikacija pametnih kartica odreena je prema ISO 7810 standardu.Prema njemu svaka pametna kartica se sastoji od procesora, ulazno-izlazne jednice i memorije. Dananje pametne kartice uglavnom sadre kripto-koprocesor koji slui za stvaranje i provjeru digitalnih potpisa te za kriptiranje podataka bilo asimetrinim ili simetrinim kriptogragrafskim algoritmima. Osnovno obiljeje pametnih kartica je ip.ip je krhak i podloan vanjskim uvjetima kao to su torzija i savijanje.Zbog toga je ip ogranien na veliinu od 25 Pametna kartica ima 8 kontaktnih toaka i to su: Vcc kontkat: Na ovaj kontakt se dovodi napajanje i njegova razina je ili 3V ili 5V s odstupanjem od 10%. GND (engl. ground): Ovaj kontakt se koristi kao nulta razina odnosno uzem

Recommended

View more >