susma gazetesi 621

of 8/8
30 EKİM 2014 HAFTALIK YEREL GAZETE YIL: 18 SAYI: 621 Ederi: 1.00 TL SUSMA GÖNÜLLÜ OKURLARIN DESTEĞİYLE ÇIKIYOR ABONE OL ABONE BUL Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Nurettin Güven, Muharrem Işık ve Özgür Özel'le hazırladıkları "Kalemi Kırılan Gazeteciler" başlıklı raporu kamuoyuyla pay- laştı.Raporda 12 yıllık AKP döneminde işten atılan gazetecilerin deneyimleri, medyadaki yeniden yapılandır- ma, AKP ile değişen medya sahipliği ilişkisi ve uluslararası ifade özgürlüğü örgütlerinin tepkileri yer aldı. Haberi Sayfa 5’de CHP “Kalemi Kýrýlan Gazeteciler” i Raporladý “Delege Harun Akýn’ýn Ýl baþkanlýðýna karþý” “Günümüzün Kerbelasý Ortadoðu'dur!” Alevi-Bektaşilerin önemli gün- lerinden Muharrem Ay’ı Yas Orucu’nun başladığı şu günlerde coğrafyamızda yeni yeni Kerbelalar yaşanmakta.Serçeşme Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Koçak’ın konuyla ilgili değerlendirmesini sunu yoruz. Pozitif Ajans Sahibi Sevcan Özel- li tarafından sosyal medya (facee- book)ta yayınlanan değerlendirmel- erde şu bilgilere yer verildi, “Pozitif Ajans olarak amacımız Zonguldak' da eksikliğini hisset- tiğimiz sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda Zonguldak halkının nabzını tutarak, değerlendirmek ve basın yolu ile kamuoyunu bilgilendirmektir. Bu çalışmaları çeşitli anket metotları ile gerçekleştirmek ve öncelikle sahada yüz yüze görüşerek yapacağız. Bu çerçevede önümüzdeki 16 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan CHP Zonguldak il kongresi öncesinde, CHP' li delegeler ile telefonla görüşmek sureti ile düşüncelerini ve değerlendirmelerini aldık. Bu çalış- manın kapsamı sadece CHP' nin Zonguldak delegeleri ile telefon yolu ile görüşerek önümüzdeki 16 Kasım da yapılacak il kongresine ışık tut- maktır. Bu çalışmayı yaparken delegelerin iletişim bilgilerine ulaş- manın da çok kolay olmadığını belirt- meliyiz. Merkez ilçe dahil tüm ilçel- erde ulaşabildiğimiz 178 delegeye 3 soru yönelttik Ankette Sorulan Sorular ve Alınan Cevaplar 1.Bir önceki il başkanı Halil Furat sizce başarılı mı? Bu soruya anketimize katılan 178 delegeden 70' i Halil Furat' ın başarılı olduğunu, 92' si ise başarısız bulduk- larını, geriye kalan 16 delege ise bu konuda fikir beyan etmeyeceklerini söylemişlerdir. Delegelerin %39,3' ü Halil Furat' ı başarılı bulmuş, %51,1' i ise başarısız olduğunu değer- lendirmiştir. 2.İl başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Bu soruda delegelere kendi iste- dikleri isimler sorulmuş, tarafımızca herhangi bir yönlendirme yapıl- mamıştır. Ancak bazı delegelerin kim- lerin aday olduğunu bilmediğini ifade etmesi üzerine basında aday olabile- ceği konu edilmiş adayların isimleri delegelere bildirilmiştir. Alınan sonuçlar görüldüğünde delegelerin bu soruya ne kadar objektif cevap verdiği de görülecektir. 178 delegeden 89' u şimdilik kararsız olduğunu beyan etmiştir. 33 delege Harun Akın' ı, 35 delege ise Halil Furat' ı destekleyeceğini belirt- miştir. Geri kalan oylar ise Bülent Kantarcı, Tümer Peker, Deniz Dilaver, Nurettin Yolcu, Murat Pulat, Ali Osman Odabaş, Yaşar Balcı, Yavuz Boz ve Tarık Coşkun arasında dağılmıştır. 3.CHP Zonguldak Milletvekilleri sizce başarılı mıdır? Bu soruya cevap veren 178 delegeden 77' si yani %43,2' si evet başarılı demiştir. 92 delege ise yani %51,1' i milletvekillerini başarısız bulmuşlar, 9 delege ise fikrini beyan etmemiştir. Burada herhangi bir alt soru, ilave soru sorulmamış olmasına rağmen, milletvekillerini başarılı bulan 77 delege; Ali İhsan Köktürk' ü başarılı bulduklarını Mehmet Haberal' ı ise kısman başarılı gördüklerini belirtmişlerdir. Milletvekillerini başarılı bulduklarını söyleyen 77 delegeden 17' si ise Mehmet Haberal' ı başarısız bulduklarını özellikle belirtmişlerdir. Kısaca bir önceki il başkanı ve yönetimi delege tarafından başarısız olarak görülmektedir. 15 Kasımdaki kongrede daha çok adayların kimler olacağı belli olmadığından dolayı, delegenin ne yönde oy kullanacağı çok açık değildir. Ankete katılan 178 delegenin sadece 33' ü Harun Akın, 35' i ise Halil Furat demiştir. Diğer oylar ise birer ikişer pek çok isim arasında dağılmıştır. Esas olan 178 delegeden 89' unun, yani yarısından fazlasının bu anket çalışması yapıldığı sırada kararsız olmasıdır. Burada şunu da belirtmeliyiz ki pek çok delege mil- letvekilliği yapmış olan ve önümüzde- ki genel seçimlerde milletvekili adaylığını düşünen Harun Akın' ın il başkanlığına karşı olduğunu belirt- miştir. Pozitif Ajans' ın Değerlendirmesi Öncelikle ankete katılan delegelerin samimi bulunduğunu belirtmeliyiz. Anketten daha kesin sonuçlar elde edebilmek için il başkanlığına aday olanların çıkması, hangi grupların hangi adayı destekleyeceğinin delege tarafından bilinmesi gerekmektedir.Delegelerle telefonla yapılan görüşmelerde eğitimli, genç, dinamik, çalışkan, dürüst, demokrasi yanlısı, parti ilkelerine uyumlu, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacak özellikte yeni yüzleri aday görmek istediklerini ifade etmişlerdir. CNN Türk televizyonununa göre iki ay önce madenin sahibi, Soma'da yaşanan maden faciasının ardından çıkarılan maden güvenliği düzenlemesi nedeniyle artan maliyetleri sebep gösterek 130'dan fazla işçiyi işten çıkardı ve madeni kapatmak istedi. İşveren ile masaya oturan işçiler yemek ve servis haklarından vazgeçmeyi kabul etti ve maden işlem- eye devam etti.İşçilerden bazıları yemek hakkından vazgeçen işçilerin evden getirdikleri kumanyaları dışarıda değil maden içinde yemeğe başladıklarını bu nedenle su baskını sırasında madende olduklarını anlattı. İşçiler ocağa gelen Enerji Bakanına tepki gösterek su baskının üçüncü kez yaşandığını söyle- di. İşçiler Torba Yasa'ya isyan etti Karaman'da ocaktan sağ kurtulanlarla ve çevre maden ocaklarında çalışan işçiler Bakan Yıldız'a, "Bu üçüncü su baskını. Önlem alınsaydı böyle olmazdı. Ayrıca Torba Yasa'da çıkan kanununun ardından işçiler öğle yemeklerini madende yiyorlar. Öğle yemeğini madende yemeselerdi bu yaşan- mazdı. Ayrıca hemen müfettişler denetim yapsın. Yoksa işveren eksiklikleri giderir ve denetimde bir şey çıkmaz" diye tepki gösterdi. (http://insanhaber.com/) Cumhuriyetin 91 Yýl törenlerle kutlandý Uçar; “Zonguldak'ta her olay, her ortam politize ediliyor.” Haberi Sayfa 6’da ERDEMÝR, çelik sek- törünün ilk Ar-Ge Merkezi'ni kurdu Ülke ekonomisine katma değer sağlaya- cak ürünlerin üretilmesi ve belir- lenen ekonomik hedeflere ulaşılmasında üstlendiği misyonu her geçen gün güçlendirerek sürdürmeye devam eden ERDEMİR Grubu, 2014 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı Haberi Sayfa 3’de Madencilerden Taner Yýldýz'a 'torba yasa' tepkisi Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu Köyü yakınlarındaki özel şirkete ait kömür ocağında su basmasıyla mahsur kalan 18 işçiyi kur- tarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, saat 20.00'de açıklama yaparak olayla ilgili bilgiler verdi. Şu an tek çabalarının su seviyesini yükseltmek olduğunu belirten Bakan Yıldız'a meden işçileri tepki gösterdi. Torba Yasa'da çıkan kanun ile işçilerin öğle yemeklerini madende yemeye başladıklarını dile getiren madenciler, "Öğle yemeğini madende yemeselerdi bu yaşanmazdı" dedi. Haberi Sayfa 7’de Zonguldak’ta çalışmalarını yürüten Pozitif Ajans 16 Kasım’daki CHP İl Başkanlığı ile ilgili olarak anket değerlendirmelerini yayınladı Haberi Sayfa 2’de

Post on 06-Apr-2016

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Araştır,Soruştur,Konuş;SUSMA

TRANSCRIPT

 • 30 EKM 2014 HAFTALIK YEREL GAZETE YIL: 18 SAYI: 621 Ederi: 1.00 TL

  SUSMAGNLL

  OKURLARINDESTEYLE

  IKIYORABONE OL

  ABONE BUL

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Bakan Yardmcs Veli Ababa, CHP Milletvekilleri Nurettin Gven,Muharrem Ik ve zgr zel'le hazrladklar "Kalemi Krlan Gazeteciler" balkl raporu kamuoyuyla pay-lat.Raporda 12 yllk AKP dneminde iten atlan gazetecilerin deneyimleri, medyadaki yeniden yaplandr-ma, AKP ile deien medya sahiplii ilikisi ve uluslararas ifade zgrl rgtlerinin tepkileri yer ald.

  Haberi Sayfa 5de

  CHP Kalemi Krlan Gazeteciler i Raporlad

  Delege Harun Aknnl bakanlna kar Gnmzn Kerbelas

  Ortadou'dur!Alevi-Bektailerin nemli gn-

  lerinden Muharrem Ay Yas Orucununbalad u gnlerde corafyamzdayeni yeni Kerbelalaryaanmakta.Sereme Dergisi SorumluYaz leri Mdr Ahmet Koaknkonuyla ilgili deerlendirmesini sunuyoruz.

  Pozitif Ajans Sahibi Sevcan zel-li tarafndan sosyal medya (facee-book)ta yaynlanan deerlendirmel-erde u bilgilere yer verildi,

  Pozitif Ajans olarak amacmzZonguldak' da eksikliini hisset-tiimiz sosyal, ekonomik ve siyasalalanlarda Zonguldak halknn nabzntutarak, deerlendirmek ve basn yoluile kamuoyunu bilgilendirmektir. Bualmalar eitli anket metotlar ilegerekletirmek ve ncelikle sahadayz yze grerek yapacaz. Buerevede nmzdeki 16 Kasm2014 tarihinde yaplacak olan CHPZonguldak il kongresi ncesinde,CHP' li delegeler ile telefonlagrmek sureti ile dncelerini vedeerlendirmelerini aldk. Bu al-mann kapsam sadece CHP' ninZonguldak delegeleri ile telefon yoluile grerek nmzdeki 16 Kasmda yaplacak il kongresine k tut-maktr. Bu almay yaparkendelegelerin iletiim bilgilerine ula-mann da ok kolay olmadn belirt-meliyiz. Merkez ile dahil tm ilel-erde ulaabildiimiz 178 delegeye 3soru ynelttik

  Ankette Sorulan Sorular veAlnan Cevaplar

  1.Bir nceki il bakan Halil Furatsizce baarl m?

  Bu soruya anketimize katlan 178delegeden 70' i Halil Furat' n baarlolduunu, 92' si ise baarsz bulduk-larn, geriye kalan 16 delege ise bukonuda fikir beyan etmeyeceklerinisylemilerdir. Delegelerin %39,3' Halil Furat' baarl bulmu, %51,1' iise baarsz olduunu deer-lendirmitir.

  2.l bakan olarak kimi grmekistersiniz?

  Bu soruda delegelere kendi iste-dikleri isimler sorulmu, tarafmzcaherhangi bir ynlendirme yapl-mamtr. Ancak baz delegelerin kim-lerin aday olduunu bilmediini ifadeetmesi zerine basnda aday olabile-cei konu edilmi adaylarn isimleridelegelere bildirilmitir. Alnansonular grldnde delegelerin busoruya ne kadar objektif cevap verdiide grlecektir.

  178 delegeden 89' u imdilikkararsz olduunu beyan etmitir. 33delege Harun Akn' , 35 delege iseHalil Furat' destekleyeceini belirt-mitir. Geri kalan oylar ise Blent

  Kantarc, Tmer Peker, Deniz Dilaver,Nurettin Yolcu, Murat Pulat, AliOsman Odaba, Yaar Balc, YavuzBoz ve Tark Cokun arasndadalmtr.

  3.CHP Zonguldak Milletvekillerisizce baarl mdr?

  Bu soruya cevap veren 178delegeden 77' si yani %43,2' si evetbaarl demitir. 92 delege ise yani%51,1' i milletvekillerini baarszbulmular, 9 delege ise fikrini beyanetmemitir. Burada herhangi bir altsoru, ilave soru sorulmam olmasnaramen, milletvekillerini baarlbulan 77 delege; Ali hsan Kktrk' baarl bulduklarn Mehmet Haberal' ise ksman baarl grdklerinibelirtmilerdir. Milletvekillerinibaarl bulduklarn syleyen 77delegeden 17' si ise Mehmet Haberal' baarsz bulduklarn zelliklebelirtmilerdir. Ksaca bir nceki ilbakan ve ynetimi delege tarafndanbaarsz olarak grlmektedir.

  15 Kasmdaki kongrede daha okadaylarn kimler olaca belliolmadndan dolay, delegenin neynde oy kullanaca ok akdeildir. Ankete katlan 178 delegenin

  sadece 33' Harun Akn, 35' i iseHalil Furat demitir. Dier oylar isebirer ikier pek ok isim arasndadalmtr. Esas olan 178 delegeden89' unun, yani yarsndan fazlasnnbu anket almas yapld sradakararsz olmasdr. Burada unu dabelirtmeliyiz ki pek ok delege mil-letvekillii yapm olan ve nmzde-ki genel seimlerde milletvekiliadayln dnen Harun Akn' n ilbakanlna kar olduunu belirt-mitir.

  Pozitif Ajans' n Deerlendirmesi

  ncelikle ankete katlandelegelerin samimi bulunduunubelirtmeliyiz. Anketten daha kesinsonular elde edebilmek iin ilbakanlna aday olanlarn kmas,hangi gruplarn hangi adaydestekleyeceinin delege tarafndanbilinmesi gerekmektedir.Delegelerletelefonla yaplan grmelerdeeitimli, gen, dinamik, alkan,drst, demokrasi yanls, partiilkelerine uyumlu, Atatrk ilke vedevrimlerine sahip kacak zellikteyeni yzleri aday grmek istedikleriniifade etmilerdir.

  CNN Trk televizyonununa gre iki ay ncemadenin sahibi, Soma'da yaanan maden faciasnnardndan karlan maden gvenlii dzenlemesinedeniyle artan maliyetleri sebep gsterek 130'danfazla iiyi iten kard ve madeni kapatmak istedi.veren ile masaya oturan iiler yemek ve servishaklarndan vazgemeyi kabul etti ve maden ilem-eye devam etti.ilerden bazlar yemek hakkndanvazgeen iilerin evden getirdikleri kumanyalardarda deil maden iinde yemee baladklarn

  bu nedenle su baskn srasnda madende olduklarnanlatt. iler ocaa gelen Enerji Bakanna tepkigsterek su basknn nc kez yaandn syle-di.

  iler Torba Yasa'ya isyan etti

  Karaman'da ocaktan sa kurtulanlarla ve evremaden ocaklarnda alan iiler Bakan Yldz'a,

  "Bu nc su baskn. nlem alnsayd byleolmazd. Ayrca Torba Yasa'da kan kanunununardndan iiler le yemeklerini madende yiyorlar.le yemeini madende yemeselerdi bu yaan-mazd. Ayrca hemen mfettiler denetim yapsn.Yoksa iveren eksiklikleri giderir ve denetimde birey kmaz" diye tepki gsterdi.(http://insanhaber.com/)

  Cumhuriyetin 91 Yltrenlerle kutland

  Uar; Zonguldak'taher olay, her ortampolitize ediliyor.

  Haberi Sayfa 6da

  ERDEMR, elik sek-trnn ilk Ar-GeMerkezi'ni kurdu

  lke ekonomisinekatma deer salaya-cak rnlerinretilmesi ve belir-lenen ekonomik hedeflere ulalmasndastlendii misyonu her geen gnglendirerek srdrmeye devam edenERDEMR Grubu, 2014 ylnn ilkdokuz ayna ilikin finansal sonularnaklad

  Haberi Sayfa 3de

  Madencilerden Taner Yldz'a 'torba yasa' tepkisiKaraman'n Ermenek lesi'ne bal Pamuklu Ky yaknlarndaki zelirkete ait kmr ocanda su basmasyla mahsur kalan 18 iiyi kur-

  tarma almalar srerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan TanerYldz, saat 20.00'de aklama yaparak olayla ilgili bilgiler verdi. u an

  tek abalarnn su seviyesini ykseltmek olduunu belirten BakanYldz'a meden iileri tepki gsterdi. Torba Yasa'da kan kanun ile

  iilerin le yemeklerini madende yemeye baladklarn dile getirenmadenciler, "le yemeini madende yemeselerdi bu yaanmazd"

  dedi.

  Haberi Sayfa 7de

  Zonguldakta almalarn yrten Pozitif Ajans 16 Kasmdaki CHP l Bakanl ile ilgili olarak anketdeerlendirmelerini yaynlad

  Haberi Sayfa 2de

 • SUSMA -YORUM Sayfa 230 Ekim/2014/621

  17 Ekim -Trkiyenin NATOya Katlmasyla lgili Protokol,

  Londrada mzaland (1951).-lk Trk Tugaynn Koreye k (1950).

  18 Ekim - Trkiye Komnist Frkas"nn Ankarada Resmen

  Kurulmas (1920)-Trkiye-Bulgaristan Dostluk Antlamasnn Ankarada

  mzalanmas (1925). -Susma Dergisi yayna balad (2007)

  20 Ekim -Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti ile Fransa

  Hkmeti Arasnda Ankara Antlamasnn imzalanmas (1921)26 Ekim

  -Kozlu Kmr iletmelerinde 7.793 iinin oturma eylemi(1966).27 Ekim

  -Bilemi Milletler rgtnn kuruluu (1945).28 Ekim

  -Mustafa Akay Karabk/Yenicede Yenice gazetesinin ilksaysn kard.(1972)29 Ekim Cumhuriyet'in ilan (1923).

  - ATATRK'n Cumhurbakan Seilmesi (1923).30 Ekim smet (nn) Paa'nn Cumhuriyet'in ilk Babakan' oluu(1923)

  KURUCU Bahaddn Ar Sahibi: ark

  Yaynclk,ReklamclkAdna:Sevim ARI

  Sorumlu Yazileri Mdr:Bahaddin ARI

  Webmaster : S.stngel ARI

  Ynetim Yeri ve Adresi:Mithatpaa Mah.B. Ecevit Cad.

  Kzlay Kanmerkezi Kars Kat:5 No: 52 ZONGULDAKTel/Faks 0372 252 42 99

  Web: www.susmagazetesi.nete-posta:

  [email protected]:

  SUSMA Bask: MATBAA 69 Tel:251 40 44

  Temsilcilikler

  Kozlu; ; Bilal Kara

  Bartn : Ahmet GneAmasya : Mehmet MENEKE

  Berlin : Mehmet Ballkaya

  Kongre lan;50. TLTzk lan:150 TLYitik lan: 20 TL

  Gazete Sat Fiyat: 1. 00 TLYllk Yaynl Kurumsal Abone:

  1000.TL Yllk bireysel abonelik 100.TL

  Banka Hesap No: Ziraat Bankas Zonguldak b.00569815

  Posta eki Hesab: Bahaddin Ar0148 52 40

  Susma; Hak ve SorumlulukBildirgesi lkelerine Uyar. Cevap

  ve dzeltme hakkna sayggsterir.

  Gazetede yaynlanan yazlarnsorumluluu yazara aittir

  Susma Kururlu 28 Nisan 1997

  Merkez Siyaset snyor.CHP,MHP,AKP'de kongreler, delegeseimleri ardndan 2015 milletvekiliseimleri.En scak gndemi 16 Kasm'dagerekleecek olan CHP l Bakanlseimi oluturadursun, AKP'nin ilbakan Hamdi Uar son bir iki haftaiinde nemli deerlendirmeler yapt.

  AKP cephesinde gerekletirilecekolan 5. Olaan Kongre takvimi 15 Eyll2014 tarihinde balad.14 ubat 2015 tar-ihinde il kongrelerinin sonulanmas ileByk Kongreden nceki sre tamam-lanm olacak.AKP l Bakan HamdiUar nmzdeki srete AKP il bakan-lna aday olmayacan ifade etti.

  Getiimiz hafta Maden TeknikerleriDernei'nin kongresinde yapt konu-mada kimilerine gre'zeletiri' verenUar bakn neler syledi, "12 yllkdnem ierisinde siyaset yapyorum. Neyazk ki, farkl dncede, farkl fikirdeolan insanlar, hibir zaman zgrce biraraya gelip fikirlerini, dncelerinianlatma imkn bulamadlar, bir arayagelemediler. Burada hangi siyasi partideolursanz olun, hangi dncede olur-sanz olun Zonguldak'n menfaatlerinde,karlarnda herkesin bir araya gelmesilazm. Ama unu syleyeyim ki,Zonguldak'ta her olay, her ortam politizeediliyor. 'Sen eer benim siyasi

  dncemden deilsen, senin fikirlerinbenim iin nemli deildir' deniliyor."Bu sylemi dile getiren Hamdi bakangiderayak iyi bir tablo izmedi.

  Neden? Ayn Hamdi Uar rneinbugn kentin ana noktasnda yer alan ve2009 ylndan bugne hala zmbekleyen Lavuar Alan Projesi iin "CHPBelediyesi bunu baaramaz biz gelinceyapacaz"diyen iktidar il bakan deilmi? Burada dile getirdii, tam da kedisylemiyle, "Zonguldak'ta her olay, herortam politize ediliyor. 'Sen eer benimsiyasi dncemden deilsen, senin fikir-lerin benim iin nemli deildir' szyerine oturmuyor mu?

  Kenti kim politize etti?

  rnein getiimiz haftalarda KamuEmekileri sendikalarnda eitimemekileri sendikalarnn tm okullarda-ki okul mdrlerinin grevlerinden al-narak yerlerine 'Yanda Mdr" atayanyine sizin 'politize' dnceleriniz deilmi?Kim Zonguldak'ta her olay, her ortampolitize ediyor sayn bakan.

  Siyaset yaptn 12 yllk dnemierisinde Trkiye Takmr Kurumuile ilgili olarak, AKP Milletvekilininaklamalarna cevaben "Her hangi birmilletvekilinin Zonguldak'n artlarn ve

  madencilik sektrn bilmeden sadeceidari ve mali ilere ilikin gelimelerebinaen yapm olduu aklamay benok ciddiye almyorum"diyorsunuz veekliyorunuz, "12 yllk dnem ierisindemadenlerin kapatlmas, zelletirilmesigibi konular gndeme geldi."diye ifadediyorsunuz bugn gerek TTK'da hazrlkilerinin zel sektr eliyle yaplmaskonusunda gerekse kmrn zel sektreliyle karlmas konusunda tutumunuzukent biliyor.

  12 ylda TTK ve Takmr neredennereye geldiini, kentin ithal kmrle sizsiyasilerin sonucunda tantn, blgedezellikte Termik Santraller, HES'lerleilgili size gre 'nemli yatrmlar"nsizler eliyle nasl yapldnbiliyoruz.TTK'daki atamalarda ii bilenedeil iimizi yapacak olanlarn kadro-larnn atandn bugn gider ayak halaTTK'daki kadrolamalar konusundaabalarnz taktire ayandr.

  Ksaca Sayn Bakan her ne kadarbirileri bunu zeletiri olarak alsa dabizler zeletiri deil yaptnz 12 ylngerekleri olarak aldmz bilmeniziisteriz.Bundan daha iyisini

  AKP'de kimse yapamazd siz bunlarbaardnz. imdi Yeni grevler sizi bek-liyor.

  Haydi yolunuz ak olsun.

  Olumuz stngel Arnn ilk kitabolan Hikayesi Olan ller EsenKitaptan ktn duyurduumuz gndenitibaren gerek telefonla, gerek yz yzegereksede sosyal medya araclylatebrik eden sevincimizi paylaan tmdostlarmza,arkadalarmza teekkrediyoruz.Kitabn edinilmesi ile ilgiliolarak unu syleyebiliriz tm al-malar yaynevi araclyla yapld iinAVMlerden,internet zerinden alveril-erle edinilebilir.Ayrca ilk imza gn 16Kasm 2014 tarihinde TYAP stanbul33'nc Uluslararas Kitap Fuar'ndaokurlarla buluacak.

  Ar kitabn imzalayacak.

  Hamdi Bakan gekalmadn m?

  [email protected]

  BahaddinAr

  Zonguldak'ta, "29 EkimCumhuriyet Bayram" kutlamalarkapsamnda Atatrk Ant'na elenkkonuldu. Valilik nndeki trene; ValiAli Kaban, 3'nc Jandarma EitimTugay Komutan Tugeneral Birolimek, Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir, AKP ZonguldakMilletvekili zcan Ulupnar, CHPZonguldak Milletvekili Ali hsan

  Kktrk, daire mdrleri, baz siyasiparti temsilcileri, askeri yetkililer veok sayda kii katld. Anta elenk-lerin konulmas ardndan saygduruunda bulunuldu ve stiklal Marokundu. Ardndan tren sonaerdi.Tren sonrasnda CHP alternatiftren dzenledi.Valilik nndekiAtatrk Antnda dzenlenen trende,CHP l Bakanl, ADD Bakanlve Birleik Kamu Temsilciliitarafndan anta elenk konuldu.

  Trene, CHP ZonguldakMilletvekili Ali hsan Kktrk,Belediye Bakan Muharrem Akdemir,CHP l Bakan Fikret Zaman, CHPMerkez le Bakan Cemal ahin,ADD Bakan Tayfun zdemir,Birleik Kamu Temsilcisi MetinKahveci ile partililer katld.CHPZonguldak l Bakan Fikret Zamanunlar syledi:

  "29 Ekim 1923 tarihindeCumhuriyetin ilan ve milletin kaytszartsz egemenliini kabul edilerek

  bamszlk mcadelesinin ruhu ortayakonmutur. Byk nder MustafaKemal Atatrk 'Hakimiyet Kaytszartsz Milletindir' sznde en gzelifadeyle belirtilmitir. lkenin herkar topranda kanla sslenerek ayyldzl bayramzn dalgalanmasnasebep olan Kurtulu Sava Ulu nderMustafa Kemal Atatrk'n ba komu-tanlndaki Trk Ordusu bykkahramanlk rnei gstererekgereken dersi vermitir.

  Bar ve kardeliin hkmsrd insanlarn huzur iindeyaamlarn srdrebilecekleri bir lkeolma dilei ile Cumhuriyetimizinkuruluunun 91. yldnmnde,lkemizin kurucusu Ulu nderMustafa Kemal Atatrk', ehitlerim-izi ve gazilerimizi kranla anyor,tm milletimizin 29 Ekim CumhuriyetBayramn tebrik eder, daha nicebayramlara birlik ve beraberlikiersinde ulamay temenni eder, sevgive sayglar sunarm"dedi

  Cumhuriyetin91 Yl trenlerlekutland

  Teekkr ediyorum

 • SUSMA -YORUM Sayfa 330 Ekim/2014/621

  Babakanlk Afet Ve Acil Durum Ynetimi Bakanl (AFAD), maden ocanda 353 personel ve 55ara ile gece boyunca mahsur kalan iileri arama kurtarma almalarna devam edileceini, madendekisuyun tahliye edilmesi almalarn hzlandrmak amacyla ok sayda motopompun olay mahalline sevkedildiini bildirdi.AFAD Bakan Dr. Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz,Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan Ltfi Elvan, alma ve Sosyal Gvenlik Bakan Farukelik ile birlikte mdahale almalarn yerinden ynetiyor. iilerin kurtarlabilmesi iin madendekisuyun motopomplar ile tahliye edilmesi almas devam ediyor.

  AFAD: almalar 353 Kiilik Ekiple Devam Ediyor

  Zonguldak'n sevilen iadamlarndan Necdet Kapka ve olu lker Kapka, iyerlerine bir yenisinidaha ekledi

  Zonguldak'taki Trkiye Takmr Kurumu'ndan (TTK) 20 kiilik tahlisiye ekibi, Karaman'nErmenek lesi'ndeki kmr ocanda kurtarma almalarna katlmak zere hareket etti. TTK MerkezTahlisiye stasyonu'nda hazrlklarn tamamlayan 7'si mhendis, 13' maden iisi 20 kiilik ekip, kur-tarma almalarnda kullanacaklar malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, aycumalesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havaliman'ndan uakla Konya'ya, oradan da helikopterlekazann meydana geldii kmr ocana ulatrlacak. Ekibin banda bulunan TTK Gvenlii DaireBakan Vekili Ahmet Saraliolu bulunuyor.

  TTK Kurtarma Ekibi Zonguldak'tan Karaman'a Yola kt

  mit Arc

  Birlik Mahallesi Deirmen Sok.aydamar Yolu.evikkuvvet alt.Zonguldak:Tel:0 372 666 06 65

  Birlik dayanma (*)

  Bilal Kara

  Yukardaki balk, bugnk gen kuak devrimci,demokrat ve sosyalistlerin biraz yabanc olduu, seksenncesi ynlarn rgtlenmesi ve ii snfnn sendikalmcadelesine damgasn vurmu, illegal koullarda al-mak zorunda kalan ii snf partilerinin, zellikleTrkiye Komnist Partisi'nin kitlelerle balarn kurduusiyasal hareketin addr.

  Bin dokuz yz yetmi sonras gelien snf kav-gasnda, emekilerin byk kesimini iinde toplayan,kapitalizme, emperyalizme ve faizme kar direnen,diedi kavga veren, ii snf bilimini rehber edinenlerinoluturduu ekonomik, toplumsal ve siyasal anlay heralanda byk g kazand. Birlik Dayanma olarakmcadele yrten bu anlay, ksa srede geliti, yetkin-leti. TB DER iinde doan ve Talip ztrk nder-liinde binlerce eitimcinin emeiyle rlerek ynlarsnf ve kitle sendikacl ile tantran Birlik Dayanmaok ksa srede, sendikal hareketin ve ii snf iinde,bata DSK'E ye sendikalarla kopmaz balar kurarakkkl bir gelenek yaratt. DSK ve bal sendikalar,saysz grev ve direnilerle dier iilerin, emekilerinekonomik, demokratik haklar iin ylmaz savalar verdil-er. DSK'N ve MADEN 'N bakan KemalTRKLER bu uurda faist kurunlarla can verdi.Hareket, mimar ve mhendis odalarnda, tabip odalarn-da, teknik elemanlarda, barolarda, retici ve tketicikooperatiflerinde, hayatn her alannda kitlelere mal oldu.

  Birlik Dayanma hareketini, kapitalizmin ykmlarnakar direnmenin gerekliliini gren ve sistemideitirmeyi hedefleyen tm kesimler, bata ii snfolmak zere ilerici, sosyalist partilerin yeleri, genlik,kadn, retmen, teknik eleman, kooperatif hareketlerinindinamik kesimleri oluturdular. DSK'N, kooperatifhareketlerinin ve tmyle emekilerin, bugn bize yolgsteren geleneklerinin yaratlmasnda, ii snfnndnyay deitirme gcn kendisinde grmesinisalayan anlay, Birlik Dayanma hareketi sayesindeemek hareketine egemen olmutur. Bu nedenle 1975-1980 aras Trkiye emek hareketine, ii snf hareketinednk btn deerlendirmeler Birlik Dayanma hareketigzetilerek yaplmak zorundadr.

  Snf d unsurlara ynelen siyasi yaplarn etkisininkrlmasnda, ilericilerin ii snfyla, kamu emeki-leriyle, gecekondu genleriyle bulumasnda en bykkatk Birlik Dayanma hareketinden gelmitir.

  ***Enerji Bir Sen Zonguldak ube Bakanlna Sedat

  Gngr seilmi. Kendisine yeni grevinde baarlardilerim. Kendisini Kamu alanlar Sendikal hareketininbaladndan bu yana tanrm, iyi bir insan, iyi bir dost-tur. Konumasnn bir blmnde demi ki;

  "Memur Sen ve bnyesinde Enerji Bir Sen'in debulunduu dier karde sendikalarla beraber bugnekadar hakl taleplerimizi, birileri gibi yakarak ykarak,krarak dkerek toplumun huzur ve barn bozarakdeil, salkl ve kabul edilebilir ekilde programlaypmeru muhataplarna anlatm, anlatmaya, onlar anlayn-caya kadar da devam edecektir" diyerek diersendikalara, zannediyorum zellikle de KESK'E gn-derme yapm. alanlar imdi kendisinden renmekistiyor: AKP'YE yandalk uruna, AKP iktidardandtnde Memur Sen de kendisini lavedip yakmamakykmamak, krp dkmemek, toplumun huzur ve barnbozmamak adna sendikal alandan m ekilecekler?Gelecek iktidarlarn da en az AKP kadar, alanlarnzerine kuraca ekonomik, mesleki ve siyasal basklaraboyun eip yeni haklar elde etmek iin greve gitmeye-cekler mi? ktidarlar, bugnk gibi bir sava kararverdiklerinde "savaa hayr" demeyecekler mi? Sendikayeleri "bilinli" olursa, sendika da her platformda iste-nilen mcadeleyi verebilir, bundan da hem ye, hemsendika, hem de lke demokrasisi kazanl kar, demi.Memur Sen'in yesi, yneticisinden daha m az bilinliacaba? Memur Sen'in iktidarla yapt % 3lk TS,Memur Sen'li alanlar mutluluktan havaya m uuruy-or. leri demokrasicilerin hak arayan enerji alanlarnnda ensesinde nasl boza piirdiini grmyorlar m acabasayg deer Enerji Bir Sen yneticilerimiz?

  (*) Metnin hazrlanmasnda T szlnden yarar-lanlmtr.

  [email protected]

  'Magic Toysss' Zonguldak'taZonguldak'n sevilen iadamlarn-

  dan Necdet Kapka ve olu lkerKapka, iyerlerine bir yenisini dahaekledi. Kapka Ailesi, ToptanclarSoka'nda dnyaca nl oyuncakmarkas olan Magic Toysss'un alngerekletirdiler. Ala; CumhuriyetHalk Partisi (CHP) ZonguldakMilletvekili Ali hsan Kktrk,Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir, CHP Merkez leBakan Cemal ahin, GMS GenelBakan Eyp Alaba, BE eskiRektr Prof. Dr. Bekta Akgz,Zonguldak ve Kylerini KalkndrmaDernei Bakan MuzafferKalaycolu, ZonguldakBelediyesi'nin bir nceki dnemCHP'li Meclis yeleri ve ok saydadavetli katld.

  Kktrk; "45 bin yurttamzbaka illere g etmi"

  Alta bir konuma yapan CHPZonguldak Milletvekili Ali hsanKktrk, Zonguldakllarla byle biretkinlikte arada olmaktan mutlulukduyduunu belirterek, "Zonguldakklen bir kent, son 12 ylda 25 biniyeri kapanm. 45 bin yurttamzbaka illere g etmi. DolaysylaZonguldak'ta alan her iyeri karan-lkta yaklan bir mum olarakkarmza kyor. Gelecee ynelikumutlarmz, beklentilerimizi ayaktatutuyor ve g veriyor. Gelecee

  ynelik umutlarmz ayakta tut-mamza katk salayan, bylesinegzel iyerini Zonguldak'a kazandranKapka Ailesi'ne Zonguldak adnayrekten teekkr ediyorum.Zonguldak'n bu tr iyerlerine ihtiy-ac var. Gelecee ynelik karamsartablodan bir nebze de syrlm olacak.Banka kasalarn dolduracak kadarpara kazanmasa da aln teriyle temizkazanlar salayacana ve bu iy-erinin baaryla alacana yrekteninanyorum. Kendilerine baarlar veuzun salkl bir i yaam diliyorum"dedi.

  Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir

  Zonguldak Belediye BakanMuharrem Akdemir ise, hayrl olsundileklerinde bulunarak, "KapkaAilesi, Zonguldak'ta sevdiimiz ailel-erden bir tanesi. Aile adna katlmgsteren herkese teekkr ediyorum.Yerel ynetimler olarak bu tr mekan-larn aln nemsiyoruz. Buradailetmecinin sadece kendisi faydalan-mayacak, 4-5 kii istihdam edilerek,evlerine a, ekmek gtrecek. KapkaAilesi'ni kutluyorum. BenZonguldak'a byle gzel bir mekankazandrdklar iin teekkr ediyo-rum. Allah utandrmasn, bol bereketliolmasn diliyorum" dedi.

 • SUSMA -HABER-YORUM Sayfa 430 Ekim/2014/621

  Bugnk hkmetin babakan veiki yardmcsnn niversite retimyesi olmalar nedeniyle Abbas Gl"Akademik Hkmet" adn takm. Bukiiler Prof. Dr. Ahmet Davutolu veyardmclar Prof. Dr. NumanKurtulmu ile Do. Dr. YalnAkdoan.

  Babakan Sayn AhmetDavutolu, Samsun 19 Mays niver-sitesi'nde bir al konumas yapmve nasl bir niversite eitimi yapszlediini betimlemi. Davutolu'nunzlemini duyduu niversite eitimi:

  1- Herkes eletirel dnceli ola-cak ve aklayacak,

  2- Ne bugnk ne dnkmedeniyetler ne de farkl dnme veyaama dlanacak,

  3- Fikirler ideolojiletirilmeden,dogmalatrlmadan savunulacak,serbeste tartlacak,

  4- Bakanlar niversitelere protestoederler diye gitmekten kanmayacak,

  5- Bilimin her tarihi aamadakigelimesi renilecek,

  6- Tr ve slam dnyasnn bilimekatklar renilecek,

  7- Avrupa, Asya ve Ortadou'nunbilim deerleri sentez edilecek.

  Bu ifadelerden iki sonu karabili-riz: 1- Avrupa ve dou bilimlerinin

  harmanlanmadan yollarnsrdrd, 2- Dou bilim dnyasnnyeterli temsil edilmemesi.

  Bugnk dnce, iletiim ve labo-ratuar altyaps iinde bu deer-lendirmeler ok doru durmuyor. ylesorulabilir: Dou bilim retti de dnyakabul etmedi mi? retilen bilimsel bil-giler nasl dnyaya yaylyor?Akademik yaynlarla, teknolojik yayn-larla veya iletiim aralaryla. Tabii,devletlerin veya baz kurumlarn reka-bet amacyla yarattklar bilimselgelimeler hari; Onlar kullanlacaveya kullandnda ancak dnya gn-demine debiliyorlar(!)

  Sayn Davutolu dou ve bat bil-imlerinin 4 aamada harmanlandnnbelirtiyorsa da; aslnda dou bilim-lerinin hi anlmad veya bilimadamlarndan bahsedilmediini syly-or gibi. Ancak bunun ok doruolmad, rnein, Yunan bilimsel ve

  ekinsel gelimesinde isimler geiyorolsa da, Dou bilimi insanlarnn isim-lerinin az gemesi veya bilimsel deer-lerin douya atf yapmamasn, douyurenmediimiz sonucu gibi grn-mesini, nemli bir eksiklik olarakgrmesi sorunu vardr. Ancak in veHindistan'n 2 bin yldr, Ortadou'nunise M.. 2000 ylndan M.S. 800'l yl-lar kadar ve 1300 ylndan sonra hibilim retmedii bilinmektedir. Eer,Avrupa ve Kuzey Amerika dndakihalklarn bilimsel gelimede bir sunum-lar olacaksa insanlk asla reddetmez,her zaman kabule hazrdr. Ancak geribraktrlm lkelerin insanlar naslbilim retirler ise nemli ve zel birsorudur.

  Bu konuda baka bir niyet varmgibi geliyor bana(!) Eski in'in, eskiHindistan'n, eski Msr'n ve eskiMezopotamya'nn veya eski ran'n bili-mini yeniden retmek sz konusuolursa Trkiye halkna byk zararverirler. Halkmzn, bilhassagenliimizin ad dncelerlezamann alrlar ve hatta esir almolurlar.

  YK ve niversiteleraras KurulYasasn inceledim ve bu kurumlarnTrkiye halknn bilimsel gelimesininaltyapsn ve artlarnn hazrlamaktanve ynetmekten ziyade bir Devletsekretaryas gibi grev yapt ortayakmaktadr. Yani potansiyelinin yzde50'si, belki de daha dk seviyedegrev yapt anlalmaktadr. Sanki senmevcut durumu idare et ama etliye,stlye karma gibi bir yap oluturul-mu. Ve bu ileyile sonularn YKYasas dneminde ok bariz ekildegrm bulunuyoruz!

  Bu bilim kurumlarnn amalarna,dnyadaki gelimeye uygun alpalmadklarn nasl sorgulayabiliriz?lkenin ekonomik kalknmasyla, insansal, evre sal gelimeleriyle,insan ilikilerinin kalite artyla, adaletartyla, yurttalarn bilimsel bilgi kap-asite artyla, mutluluk ve huzurartyla deerlendirebiliriz.

  12 Eyll 1980 gn 12 Eyll 2014arsndaki farklar bir sorgulayalmbakalm.

  Akademik hkmet

  HsamattinAyvac

  [email protected]

  Bacolu; Memurlar toplu szlemegrmelerinde ihanete urad

  Trkiye Kamu Sen l Temsilcisi KadirBacolu yapt basn toplantsnda "2014ve 2015 yl maa zamlarnn belirlendiitoplu szleme grmelerinde szde yetkilikonfederasyon, memurlar masada yz stbrakt. Toplu szleme sonunda kamugrevlilerinin hakk olan enflasyon farkdemesi gasp edildi, yok sayld, memurlarkaderine terk edildi" dedi.

  Maalara yansyan 123 TL'lik net art,tarihi baar olarak yutturulmaya alld.Enflasyon fark unutuldu, el-: ders cretleri,nbet cretleri, ek demeler, aile yardm,ocuk paras, zel hizmet tazminat art-madn ifade eden Bacolu u bilgilereyer verdi, "Hal byle olunca, memurmaalar hkmetin ilk teklifinin bile altndakald, memurlarn aylk zarar ortalama 200liray at. Ne yazk ki bu eziyet 2014 yaly-la da snrl deil. 2015 iin de %3+%3 zamkabul edildi. Tarihle hibir sendika, iv-erenin teklifinden daha dk zam isteme-di.Bunun adna ne memur sendikacl, nesar sendikaclk denir, bunun ad olsa olsamemnuniyet sendikacl, bu sendikann adda Memnun-Sen olur.

  Yaanan ekonomik gelimeler zerineenflasyon fark denmesi yolundaki tm gir-iimlerimiz "Toplu Szleme hkmlerinindna kamayz" gerekesiyle geri evrildi.Biz Trkiye Kamu-Sen olarak 2013 Austosayndan beri, gerekleri dile getirdik, imza-

  lanan toplu szlemenin defolu olduunu,memurlarn haklarnn gasp edildiini ifadeettik. Memnun konfederasyon ise 123 lirayanlata anlata bitiremedi. Takke dt, kelgrnd. Trkiye Kamu-Sen dn nedediyse, bugn de aynsn sylyor.Memurlarn haklarn masa ba oyunlarylabudayan memnun konfederasyon ve yetk-ilileri, bugn neredeler? Memuru unutup,yolsuzlua, hrszla destek verenler, bugnmemurun karsna ne yzle kacaklar?

  Trkiye Kamu-Sen l Temsilcisi KadirBacolu st kapal olarak AKP iktidarnnuygulamalarn eletirdi ve yle dedi, "Bizetoplu szlemenin dna kamayz diyenler,toplu szleme dnda hakim ve savclarnmaalarna 1155 TL, akademik personele de725 ile 835 lira arasnda zam yaplmasnakarar verdiler. Hakim ve savclarmzn,bilim adamlarmzn maalarnn yk-seltilmesi elbette hepimizin isteidir. Amabizim talebimiz, btn memurlarn veemeklilerin sorunlarnn zlmesiynndedir.Memur-Sen'ide eletirenBacolu, "Bu ihmal, bu adaletsizlik veMemnun-Sen'in yapt bu ihanet, 91. ylnkutladmz Cumhuriyetimizin niteliklerineve ilkelerine uymamaktadr.Cumhurbakanlnn btesi iki katmakarlyor, Atatrk'n emaneti Ormaniftlii'ni talan edip, milyarlarca liraya sarayyapyorsunuz. "dedi.

  Zonguldakta yaklak 25 bin kiinin yaad Tepeba Mahallesinde, 2B kapsamnda evlere tebli-gat gnderildi. Rayi bedel fiyatlarn yksek bulan mahalleli akam saatlerinde topland. Tebligatlaryakan yaklak 200 kiilik grup slogan att. Metrekareler iin yaklak 170 ile 250 TL arasnda fiyatbiildiini ifade eden mahalleli, Bize 10-15 TL fiyat karsnlar alalm. Burada kimse bu fiyatlar deye-mez dedi.Bu skntnn yaklak 2-3 senedir srd belirten Tepeba Mahallesi Muhtar MustafaAkkaya, Ne hikmetse dzelecek denilirken yksek ekilde geldi. 100-150 metrekare olanlar alyor. Fakat400-500 metrekare olanlar kesinlikle alamaz diye konutu.

  Tepebaa Mahallesinde 2B EylemiZonguldak Emeki Kadnlar Dayanma Dernei, Genel Maden ileri Sendikas (GMS) emsi

  Denizer Salonu'nda "Kadn ve Kadnn Toplumda Yeri" konulu panel dzenledi. Devlet eski Bakannay Alpago, panelde yapt konumada, yllardr kadnn ekonomik kararlarda sz ve karar sahibiolmas iin mcadele ettiklerini, bugn ise kadnlarn "eve lmeden dnebilir miyiz?" kaygs iindeolduunu syledi.Devlet eski Bakan nay Alpago, Trkiye'de 5,5 milyon ocuk gelin olduunubelirterek, "4+4+4 denen yasayla kz ocuklar artk ilk 4 yldan sonra okuldan alnyor ve 'ba balan-sn' diye kocaya veriliyor.dedi

  Alpago; 'Kadn ve Kadnn Toplumda Yeri' panelinde konutu

  Zonguldak Barosu'nun 18-19 Ekim2014 tarihlerinde gerekletirilen 62'nciOlaan Genel Kurulu'nda seilen yeniYnetim Kurulu, grev dalmn yapt.Genel Maden ileri Sendikas (GMS)emsi Denizer Salonu'nda dzenlenen GenelKurul'da, mevcut Bakan brahim KeremErtem tek aday olarak gitmi, 422 delegeden302 delege oy kullanmt. Seimlerde, 298oy geerli olurken, 4 oy da geersizsaylmt.

  Zonguldak Barosu Ynetim Kurulu,getiimiz hafta iinde toplanarak, grevdalmn yapt. Grev dalm u ekildeolutu:

  Baro Bakan brahim Ertem Kerem,Bakan Yardmcs Engin Yurtbay, GenelSekreter Aykut Boran, Sayman Grkemee, Ynetim Kurulu yeleri; Asl Ouz,Engin stnkol, Ebru Kele, TrkerKapka, zperk Papila, brahim LtfiKadem, Ceren Maytalman.

  Disiplin Kurulu Bakan enol Kktrk,

  Disiplin Kurulu yeleri; Sekin ErdoduAyan, Yeliz Bakan, Engin Akin, HakanErol.

  Denetleme Kurulu; Ethem Malko,Selma Ayan, Namk aal.

  TBB st Kurul Delegeleri: zel Erolu,Murat Ergen, ekip Yakup Okumuolu.

  Zonguldak Barosu'nda grevdalm gerekletirildi

 • Sayfa 530 Ekim/2014/621 SUSMA -HABER- YORUM

  Cumhuriyet HalkPartisi (CHP) GenelBakan Yardmcs VeliAbaba, CHPMilletvekilleri NurettinGven, Muharrem Ik vezgr zel'le hazrladk-lar "Kalemi KrlanGazeteciler" balklraporu kamuoyuyla pay-lat.

  Raporda 12 yllkAKP dneminde itenatlan gazetecilerin deney-imleri, medyadaki yenidenyaplandrma, AKP iledeien medya sahipliiilikisi ve uluslararasifade zgrl rgt-lerinin tepkileri yer ald.

  Raporu kamuoyunaaklayan Ababa aratr-malar sonucunda 12 yllkAKP iktidarnda en az1863 gazetecinin itenkarldn, bu rakamnbuzdann grnen yzolduunu syledi.

  "AKP Tarz Medya"

  Trkiye'nin bir "AKPtarz medya" ile karkarya olduunu ifadeeden Ababa, bu durumuu maddelerle zetledi:

  * Recep TayyipErdoan en byk medyapatronu.

  * TMSF bu medyannmuhasebe efi.

  * Bilal Erdoan aynmaneti atan sekizgazetenin genel yaynynetmeni.

  * Anadolu Ajans iseAKP'nin basn brosu.

  * Bu medyada gazete-ciler iten karma, isti-faya zorlama, emekliliezorlama, mobbing, tehfitetme ve hedef gstermeyoluyla bask altnda tutu-luyor.

  189 sayfalk raporda"nsz", "RaporunKapsam, Yntemi, Amacve erii", "KalemiKrlan Gazeteciler","Ulusal ve UluslararasGazeteci rgtlerininGznden", "Trkiye'deBasn zgrl", "Alo

  Fatih", "AKP'nin MedyayaYnelik BaskcSylemleri ", "AKP'liYllarda Kalemi KrlanGazetecilerin ykleri ","Kalemi KrlanlarnKaleminden ykler","Kalemi KrlanGazeteciler Listesi" ve"Tutsak Gazeteciler Listesi" balklar yer alyor.

  65 gazetecinindeneyimleri

  Raporda 42 tannmgazetecinin, yaadklarnnzeti, 20 gazetecinin veismini verilmedii muhabirin iten karlmahikyelerine ilikin kendikalemlerinden ksa yazlaryer alyor.

  AKP'nin nde gelenisimlerinin basn ve basnzgrl konusunda kul-land sylemlerindkmnn de yer aldraporda ayrca Bireyselolarak iten karlangazetecilerin, toplu olarakiten karlan gazeteci-lerin ve halen cezaevinde

  tutulan gazeteciler listesiyer alyor.

  12 yllk AKP dnemiRaporun hazr-

  layclarndan Ik da 12yllk AKP dnemindebasnn yaad dnemiyle aktard:

  Medya sahipliideiti

  * Sabah gazetesininRecep Tayyip Erdoan'ndamad tarafndan satnalnmas "sahipli yoluylamedyay kontrol etme"olarak yorumlanmtr.Freedom House tarafndanyaynlanan raporda da,Trkiye'de "sahiplikyoluyla medyay kontroletme" balkl bir blmeyer verilmitir.

  * Daha fazla kr etmeamacyla TV8 gibi birhaber kanalnn bir ov-men tarafndan satn aln-m ve sonrasnda tmhaber ekibinin itenatlmtr.

  * Mesut Ylmaz,Milliyet'in sat noktasn-

  da yaananlar yzndenYce Divan'da yarglan-mt. Bugn geldiimiznoktada, Sabah/ATV yol-suzluu ve Akam gazete-sine iktidarca el konulmassrelerinde, herhangi birhukuki giriimde dahibulunulmamtr. Budurum lkemiz demokra-sisinin geldii noktannvahametini ortaya koy-maktadr.

  * zgr basnn d-man olan AKP iktidarnnsansrc zihniyeti "AloFatih!" hattyla somut-lamtr. Sabah/ATV yol-suzluunda ayyuka kan"havuz medyas" ile var-l reddedilemez bir halegelmitir.

  TV'leri hkmetkomiserleri ynetiyor

  * Gazetecilere, keyazarlarna ynelik baskve iten karmalarn yansra, bugn geldiimiznoktada, dorudan TMSFtarafndan el konulangazete ve TV kanallar,atanan hkmet komiser-leri ile ynetilmektedir.

  * AKP'nin diktatoryaleilimlerinin sadece zelsermayeli medya kuru-lularna ynelik deildir.AA ve TRT gibi kamukurulular zerinde deciddi bir bask szkonusudur. Bunun yanndahzn alamayan AKP'ninMeclis TV'ye dahi sansruygulamas, kamusalyaynclk prensiplerinindahi yerle yeksan edildii-ni gstermektedir.

  TGS, AA'dan tasfiyeedildi

  * Dorudan BabakanYardmcs Blent Arneliyle yrtlen biroperasyonla Medya-Sendikas kurulmutur.Trkiye GazetecilerSendikasnn (TGS)gcnn krlmas amacy-la yrtlen bask poli-tikalaryla AA'daki TGSrgtlenmesi bitirilmitir.TGS'den istifa ettirilenyzlerce basn emekisiok ksa bir sre iindeMedya-'e ye yaplm,bir ksm AA alanemekliye ve istifaya zor-lanmtr. AA emekikymnn ve srgnlerinadresi haline getirilmitir.Bu durum, AA'nn sondnemki habercilikanlaylarna da yan-smtr.

  TRT'de AKP kadrola-mas

  * Trkiye'nin bir dierbyk medya kurumu olanTRT'de de AKP kadrola-mas tm hzyla srmek-tedir. TRT, habercilikanlay itibariylegrlebilecek en ktrnek durumuna dm,kurumda alan basnemekileri isizlik veboyun eme ikileminemahkm edilmitir.

  * Basnmz, Trkbasn tarihi boyunca hibirdnem, AKP iktidar dne-mindeki kadar "yanda,canda, malda, zorunda,havuz medyas, paralel,hain" gibi kesin izgilerleayrtrlmamtr. (BA)

  CHP KalemiKrlan

  GazetecileriRaporlad Ali Kaya'nn yenikitab kyor

  Pusula GazetesiYazarlarndan AliKaya'nn "KarasevdamKaraelmas" ve "Yans-ykler" kitaplarndansonra nc kitab,"Zonguldak'taElektriin Tarihi-Kmrn Karasndaerarenin zleri" ky-or.

  Kitap, ilk kez 8-16Kasm 2014 tarihleriarasndaki TYAPstanbul 33'ncUluslararas KitapFuar'nda okurlarlabuluacak.

  Ali Kaya, kita-plarn 9 Kasm 2014Pazar gn 15.00-19.00saatleri aras KarinaYaynlar'nn 10 numar-al salon 301/B standn-da imzalayacak.

  Yazar Ali Kaya,kitabn tantmblmnde unlarsyledi:

  "Kitap,Zonguldak'ta elektrik,elektronik ve amatrtelsizciliin tarihinianlatyor. 'Zonguldak'taElektriin Tarihi',sadece bir yerel tarihalmas deil. Sadece,Trkiye'nin sanay-ilemesi iin gerekliolan kmr ve elektriireten Zonguldak'nyks de deildir.1948 ylnda atalazTermik Santrali(ATES), 1952 ylndaZonguldak-stanbul, ilkbalaml enerji nakil

  hatt olmasyla, 1924ylnda, n kapaktaresmini grdnz,cumhuriyet dnemininilk termik santralininkurulmasyla,1924-1930 aras lke karan-lktayken, 12 termiksantrale sahip olmasy-la, Trkiye'nin ilksanayi blgesi olarak,elektrikilik dahil birdizi meslein gelime-sine ve bunun lkenindier blgelerine deyansmasyla,Trkiye'nin sanay-ileme tarihinin de birparasdr. Belediyesantralinin kurulduu1927 ylndan, elektikdatm ilerininTrkiye ElektrikKurumu'na (TEK)devredildii 1982 aras,55 yllk, ZonguldakBelediyesi tarhnn deparasdr. Bu kitabyazarken, sadece kurubilgilerle yetinmeyip,okuru skmamayaaltm. Elektriin tari-hini anlatrken, osrecin toplumsal arkapanoramasn da yanst-maya altm. Kitaptaelektrik ve elektronikmesleklerinin ustalarile syleiler yaptm.Hatta yemein tuzu-biberi niyetine birazmizah bile kattm.Derler ya: 'Kuzgunayavrusu Kaz grnr-m.' Ben yaptm iibeendim. Dilerim sizde beenirsiniz."

  Engiz; Bro emekileri yoksullatKamu Emekileri

  SendikalarKonfederasyonu'na(KESK) bal BroEmekileri Sendikas(BES) Zonguldak ubesiyeleri, Madenci Ant'ndabasn aklamas gerek-letirdi. KESK'e basendika yeleri ile BESyelerinin katldeylemde konuan BESZonguldak ube BakanZuhal zep Engiz, "Biryandan enflasyon karsn-da eriyen maalar birtarafta nmzdeki yliin kamu emekilerinedayatlan yzde 3+3 zamile emekiler sefaletemahkum edilmek iste-nilmektedir." Engiz,Hakimler ve SavclarYksek Kurulu (HSYK)seimlerinden nce hakimve savclara yaplan bin155 TL'lik zamm eletir-di.

  Engiz, unlar syledi:"Youn i yk altn-

  da her geen gn dahafazla almak zorundakalan yarg emekilerininyllardr zm bekleyentalepleri ortada iken, yargalannn hkim ve

  savclardan ibaretgrlmesi yarg emeki-lerinde ciddi bir krlmayaratmtr. Yarg hizmetimbairinden, zabt ktib-ine, yaz ileri mdrn-den sosyal almacs,pedagoguna, teknisyenin-den infaz koruma memu-runa bir btndr. Son yl-larda kamuda ne kancret adaletsizliinden enfazla etkilenen bakanlk-lardan birisi olan AdaletBakanl'nda bu adaletsizuygulamadan geridnlmezse, yarg emeki-leri arasnda cret uuru-mu daha da artacaortadadr. Emei yoksaylan, tekiletirilenhkim ve savclar dnda-

  ki yarg emekilerinin,yaad sorunlar daha daderinleecek z itibariylede adalet hizmeti retenbir kurumda yaanacak biradaletsizlik rnei olaraktarihe geecektir.

  kolumuzda istihdama kapatlmaldr.Yardmc hizmetli vembair kadrosundaalanlarn genel idarihizmetler kadrosuna aln-maldr. Sendikal faaliyet-lerimize ynelik idari veadli soruturmalara sonverilmelidir. l ii ve il dsrgnler geri alnmal,aa alman ye veyneticilerimiz bir an nceie balatlmaldr."

  Milliyeti HareketPartisi Zonguldak l KadnKollar tarafndan basntoplants dzenlenerekTrkiye'nin komulkelerindeki olaylarnedeniyle en ok etkilenenlke olduunu vurgulad.

  MHP Zonguldak lKadn Kollar Bakan aynzamanda ZonguldakBelediye Meclis yesiMvlde Yalner yaptaklamada TrkiyeCumhuriyeti'nin her zamanolduu gibi bu skntlsrecide atlatacan ve 29ekim Cumhuriyet Bayramnedeniyle tm vatandalarabar ve huzur dileyerek,"lkemiz bulunduucorafi konumu itibari ileblgesinde lider lke konu-munda olmas gerekirken,

  i ve d politikalarda yan-l ynetildiinden dolaybugn olmas gerekenyerde duramamaktadr.Mevcut iktidarn yapmolduu bu yanllklardandolay snr komularmz-da yaanan zc olaylar-dan da en ok etkilenen birlke konumundadr.Yaanan olaylar tabii kitasvip edeceimiz olaylardeildir. nsanlarn zulmve ikence grmesi,kardein kardei ldrmesiok zc olaylardr. TrkMilletinin milli ve tarihideerleri tahrip edilmekistenmektedir. Ancak tmbunlara ramen TrkiyeCumhuriyeti her zamanolduu gibi bu skntlsrecide atlatacaktr.

  Yalner Umutlu konutu

 • Sayfa 630 Ekim/2014/621 SUSMA -HABER- YORUM

  Uar; Zonguldak'ta her olay,her ortam politize ediliyor.

  Adalet ve Kalknma Partisi(AKP) Zonguldak l BakanHamdi Uar, Maden TeknikerleriDernei'nin kongresinde yaptkonumada, gncel deer-lendirmelerde bulundu.

  Uar, TBMM KT Komisyonutoplantsnda konuan AKP stan-bul Milletvekili MehmetDoma'n, "TTK derhal kapatl-mal" szlerine aklkgetirdi.Milletvekili Doma'n yap-t aklamay ok da ciddiyealmadn belirten Uar,Zonguldak'n artlarn ve maden-cilik sektrn bilmeden, sadeceidari ve mali ilere dayanarakyaplan bu sylemlere katl-madn syledi. Uar, siviltoplum rgtlerine de ardabulunarak, "Bundan sonrakisrete gelin bir araya gelelim,btn odalarmz, btn dernekler-imiz sempozyumlar dzenlesin,konferanslar dzenlesin, buradaehrimizin sadece madencilik sek-trnde deil, 'dier alanlarda daistihdam alanlar nasl yaratabili-riz?' bunlar konualm" dedi.

  "Zonguldak'ta her olay,her ortam politize

  ediliyor."

  AKP Zonguldak l BakanHamdiUar konumasnda udeerlendirmelerde bulundu, "kti-dar partisi l Bakan olarak, bura-da dile getirilen konular takipetmek, zmlenmesi konusundabirlikte istiare etmek, beraberolmak, bu konularn iletilmesikonusunda kpr vazifesi grmek-le mutluluk duyduumu ifadeetmek istiyorum. TrkiyeTakmr Kurumu'ndan bahsedil-di, zelletirmeden bahsedildi.Sayn Bakanm Hamdi Bey,Zonguldak'taki samimiyet duy-gusunun her geen gn kay-bolduundan bahsetti. Bunaharfiyen katlyorum. 12 yllkdnem ierisinde siyaset yapyo-rum. Ne yazk ki, farkldncede, farkl fikirde olaninsanlar, hibir zaman zgrce biraraya gelip fikirlerini, dnceleri-ni anlatma imkn bulamadlar, biraraya gelemediler. Burada hangisiyasi partide olursanz olun, hangidncede olursanz olunZonguldak'n menfaatlerinde,karlarnda herkesin bir arayagelmesi lazm. Ama unusyleyeyim ki, Zonguldak'ta her

  olay, her ortam politize ediliyor.'Sen eer benim siyasi dncem-den deilsen, senin fikirlerinbenim iin nemli deildir'deniliyor. Dinlenmiyor, dikkatealnmyor. Ben zellikle unu ifadeetmek istiyorum: Arkadalarmzok nemli grevler yapyor. oknemli grevler stlenmiler.Bundan sonraki srete gelin biraraya gelelim, btn odalarmz,btn derneklerimiz sempozyum-lar dzenlesin, konferanslar dzen-

  lesin. Burada ehrimizin sadecemadencilik sektrnde deil, 'dieralanlarda da istihdam alanlar naslyaratabiliriz, nasl kaynaklar rete-biliriz?' bu konuda niversitemizolsun, odalarmz olsun bu tiptoplantlarla ehrimize katk vere-lim."

  "TTK u an yaklak580 milyon gibi birsbvanse ediliyor"

  TTK'nn zarar ettii gereke-siyle kapatlmas ynndekisylemlerin 20 yldan berisylendiini ifade eden Uar, un-lar syledi: "Trkiye TakmrKurumu'nun zellemesi, kapatl-masyla ilgili bir rnek verildi.TTK'nn kapatlmas, sadecebugn sylenmiyor, yaklak 20yldr bu gndemde. Sokaktavatandan yle demesi ya da KTKomisyonu'nda AK Partili ya daCHP'li her hangi bir milletvekilin-in Zonguldak'n artlarn bilme-den, madencilik sektrn, madenibilmeden sadece idari ve maliilere ilikin gelimelere binaenyapm olduu aklamay akasben ok ciddiye almyorum.Zonguldak'ta madencilikle ilgilibir eletiri yapacak olan kiininnce yerin altna inmesi lazm,kmrn nasl retildiini de

  grmesi lazm. ktidar partisiolarak, yaklak 12 yllk dnemierisinde madenlerin kapatlmas,zelletirilmesi gibi konular gn-deme geldi. u an yaklak 580milyon gibi bir sbvanse ediliyor,kaynak aktarlyor. ktidarageldiimiz gnden bu gne kadarda en ok sbvanse edilenKT'lerden bir tanesiyiz. Ama kap-atlmasyla ilgili bir konu hibirzaman gndeme gelmedi.Zonguldakl olarak bunu syle-mekten biraz da utanyorum, hergeen gn TTK'nn zararnn art-mas, retimin dmesi iktidar par-tisi asndan, sendikamz asn-dan ynetim asndan akas birayp olarak gryorum. Bunundzeltilmesi lazm. Nasl yapla-cak, ne ekilde dzeltilecek. Bunuu anlamda sylyorum. BuradaTTK'nn zarar etmesi, istihdamnartrlamamas, ii alnamamas,yani TTK'ya bal farkl sektr-lerin byyememesi ve TTK'nnakas zarar etmesini nlemekiin bir takm tedbirler alnmaslazm. Bunun iin SendikaBakanmzla, idarecilerimizle,hkmetimizle, eer ii alnmasgerekiyorsa, ii alnarak, eer buzarar geriye drlecekse, bununsonuna kadar arkasnda olmamzlazm."

  ERDEMR Grubu 2014ilk 9 aylk FinansalSonular aklad

  lke ekonomisine katma deer salayacak rn-lerin retilmesi ve belirlenen ekonomik hedeflereulalmasnda stlendii misyonu her geen gnglendirerek srdrmeye devam eden ERDEMRGrubu, 2014 ylnn ilk dokuz ayna ilikin finansalsonularn aklad. Trkiye'nin en byk ve tekentegre yass elik reticisi ERDEMR Grubu ylnilk 9 aynda toplam 6,1 milyon ton nihai mamul satmiktar gerekletirirken, yass elik sat miktarngeen yln ayn dnemine gre %12 artrarak, 5,2milyon tona ykseltti. Yln ilk 9 aynda ERDEMRGrubu'nun net kar, nceki yln ayn dnemine gre%36 artrarak 1.214 milyon TL (562 milyon USD)oldu.

  Ocak-Eyll dnemi finansal sonular ile ilgilideerlendirme yapan ERDEMR Grubu YnetimKurulu Bakan Ali Pandr, retimde verimlilikartna odaklandklarna, kapasite kullanm oran enyksek firmalardan biri olarak, karlln konjonk-tre bal olduuna, rn fiyatlarnda ini ve klaryaanabileceine ancak deimeyen unsurlarn lekve eviklik olduuna, tm tesislerin kendi arasndapaslaarak, ellerindeki tm imalat fleksibilitesini kul-landklarna dikkat ekti.

  ERDEMR Ynetim Kurulu Bakan Ali Pandr:"lke sanayimize ve ekonomimize saladmzkatma deerin srdrlebilir olmas iin dnya veTrkiye'deki sektrel gelimeleri yakndan takipediyoruz. Mterilerimizin ihtiyalarna en iyi ek-ilde cevap verebilmek adna istenen llerde tesli-mat yeteneklerimizi ve rn gammz geniletiy-oruz. lke ekonomimizin kalknmasnda aktif roloynamakla birlikte yerli retim sanayimizin glen-mesini destekliyoruz" dedi.

  ERDEMR, elik sektrnn ilk Ar-GeMerkezi'ni kurdu

  ERDEMR'de Ar-Ge ve inovasyon konusundabyk bir hamle yaparak, elik sektrnn ilk Ar-Gemerkezini kurduklarn belirten Ali Pandr, "Ar-Ge,benim iin bakasnn yaptn yapmak deil, ileriyednk aratrmalar yapmak demek. Trk elik sek-trnde Ar-Ge Merkezi yok. Sektrde ilk Ar-GeMerkezi'ni kurmann gurur ve mutluluunu yay-oruz. Trk sanayisinin ana tedarikilerinden olanERDEMR Grubu, Ar-Ge Merkezi'nde yksek katmadeerli yeni rnleri uygun maliyetlerde retecek vehammadde maliyetlerini drecek" diyerek szler-ine ekledi. ERDEMR Grubu'nun Ar-Ge alanndaatt admlarla kresel dzeyde zorlu bir rekabetinhkm srd elik sektrnde fark yaratmayhedeflediklerini belirten ERDEMR Grubu YnetimKurulu Bakan Ali Pandr, "Kapasite kullanmoranmz deitirmeden katma deeri daha yksekrnler yapmaya odaklanacaz" dedi.

  ERDEMR Grubu 2014 ilk 9 aylk FinansalSonular:

  " 2014 ylnn ilk 9 aynda sv elik retimi,6,4 milyon ton olarak gerekleti.

  " 2014 ylnn ilk 9 aynda nihai mamul reti-mi 6,0 milyon ton olarak gerekleti.

  " Ocak-Eyll dnemi nihai mamul sat mik-tar ise 6,1 milyon ton oldu. Satlarn %86 yass,%14 ise uzun rn olarak gerekleti.

  " Toplam sat gelirleri 8,6 milyar TL (4,0milyar USD) olarak gerekleirken, Grubun 2014yl ilk 9 aynda net dnem kar ise %36 bymeyle1.214 milyon TL (562 milyon USD) oldu.

  Adalet ve Kalknma Partisi (AKP) Zonguldak l Bakan Hamdi Uar, Maden Teknikerleri Dernei'ninkongresinde yapt konumada, gncel deerlendirmelerde bulundu.

  Zonguldak'taki samimiyet duygusunun her geen gn kaybolduundanbahsetti. Buna harfiyen katlyorum. 12 yllk dnem ierisinde siyaset

  yapyorum. Ne yazk ki, farkl dncede, farkl fikirde olan insanlar, hibirzaman zgrce bir araya gelip fikirlerini, dncelerini anlatma imkn

  bulamadlar, bir araya gelemediler.

  ERDEMR Grubu Ynetim KuruluBakan Ali Pandr, "Kapasite kul-lanm oranmz deitirmedenkatma deeri daha yksek rnleryapmaya odaklanacaz" dedi.

  Cogun, 35 ylnsergiledi

  Karikatrist Krat Cogun, 35 yllkkarikatr servenini buluturduu, "35'inciYl Karikatr Sergisi: Hala/Daima" adlkarikatr sergisinin aln gerekletirdi.

  Sergide, Cokun'un 35 ylda yapt eser-lerinin arasndan setii 35 sekin eseri yer

  ald. Cogun'a, ZOKEV Ynetim Kurulutarafndan plaket takdim edildi.Kendisine

  ZOKEV Ynetim Kurulu tarafndan plakettakdim edilen Krat Cogun da, ok duygu-

  landn belirterek, "Karikatrde CahitStk'nn 'yolun yars' dedii yerdeyim. 35

  yllk karikatr servenimden derlediim 35karikatrlk sekiyi Zonguldakllarn beeni-

  sine sundum. Arkadalarma da incelik-lerinden dolay teekkr ediyorum.

  Umuyorum, 35 sene sonra bir daha bir aradaoluruz. Ben imdiden hazrlklara baladm.

  Katlan herkese teekkr ediyorum" dedi.

 • SUSMA -HABER-YORUM Sayfa 730 Ekim/2014/621

  gcnn pervaszca mdahale-siyle karlayor.

  Getiimiz yl bu neden-lerle yazdmz bir makalede"Trkiye'de Aleviysen; Her AyMuharrem, Her Gn Aure,Her Yer Kerbel!" demitik.

  Gnmzde bulunduu-muz corafyada, zellikleOrtadou'da yaananemperyalist yeniden paylamplanlaryla yaplan kirlisavalarla her gn onlarcamasum cana kylmaktadr."Gnmzde Ortadou'da HerYer Kerbel'dr."

  Tarihi katliamlarlazdelemi bir toplum olanAlevi-Bektailer, Ortadouhalklarnn yaad bukatliamlar "KerbelaKatliam"ndan ayr grmezler.Yas-u matem sresinceOrtadou'da katledilen zidi,Krt, Trkmen, Arap ve nekadar farkl milletten veinantan insan varsa glban-klarnda onlar da yd ederler.Kerbela katliamn yapanlarlanetledikleri gibi, bukatliamlar yapanlar da lan-etlerler.

  Kerbelalarn yaanmadbir dnyaya zlemle.

  (*) Ahmet KoakSereme Dergisi SorumluYazileri Mdr

  Yeralt maden iletmeci liikamu eliyle yaplmal

  Gnmzn KerbelasOrtadou'dur!

  Kerbela Olay, insanlaunutulmaz derin izler brakmbir dramdr. Hz. Hseyin veailesinin Kerbela'da yaadk-larn kelimelerle ifade etmekkifayetsizdir. Henz bebekdenilecek yata olan ocuklargnlerce susuz braklm,oklanarak katledilmilerdir.

  Kerbela katliam nedenyaplmtr? Yezit'in iktidarelinde tutabilmesi iin tek rak-ibini ortadan kaldrmasgerekiyordu. O nedenle bukatliam yaplmtr.

  Hz. Hseyin biat etseydibu katliam yaanmayacakmyd? Hz. Hseyin biat etsede katledilecekti, sadecemekn Kerbela deil de bakabir yer olacakt. Hz. Hseyinbunu biliyordu ve o nedenlebiat etmedi. Aabeyi Hz.Hasan'n Yezit'in babasMuaviye ile olan anlamas vebana gelenleri unutmamt.

  Kerbela Olay, zetleYezit'e biat etmeyen, onunhakszlklarn onaylamayanHz. Hseyin'in dramatikhikyesidir.

  Hz. Hseyin'in Kerbela daYezit'e kar gstermi olduudirengenlik, Aleviliin biatetmeme kltr ve siyasetinibelirlemesinde nemli bir yeredinmitir. Sonraki dnem-lerde siyasetini belirlemesindeetkili olmutur.

  Alevi-Bektai toplumununtarihsel srecine baktmzdabunu ok net grmekteyiz:Seluklu ve Osmanl dne-minde Baba lyas, eyhBedrettin, Olan eyhMauki, Kalender elebi, PirSultan, Hamdullah elebi gibicanlar mazlumun hakknsavunmu, muktedirlere biatetmemilerdir.

  Trkiye'de yaayan Alevi-Bektailer, lkenin tek sahibihavasnda olan siyasi iktidarneitimden, sanata toplumsal

  tm hayata "Siyasal slam'n"yaam anlayn yerletirmeuygulamalarn endieyle izle-mektedir.

  Zorunlu din dersi uygula-masnda AHM'in kararn yoksayan iktidar, "Snnilii" day-atarak Alevi-Bektai ocuk-larn asimile etmeye devametmektedir.

  Bu uygulamalardan rahat-sz olan toplum ne zamankidemokratik bir talep iinsokaa ksa, iktidarn kolluk

  CHP zmir Milletvekili Birgl Ayman Gler, GMS'i ziyaret etti

  Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) zmir Milletvekili BirglAyman Gler, 27 Ekim 2014tarihinde Genel Maden ileriSendikas'na (GMS) bir neza-ket ziyaretinde bulunarak GMSGenel Bakan YardmcsSatlm Uluda ile grt.

  Ziyarette CHP ZonguldakMilletvekili Ali hsan Kktrk,GMS Genel Sekreteri BehzatCinkl, Genel Mali SekreteriMuharrem Saram, ADDZonguldak ube BakanTayfun zdemir, ADD ubeBakan Yardmcs NazmAyarolu da hazr bulundu.

  Uluda; TTK'nn normkadrosu 14 bin ama ii says10 binin altnda

  GMS Genel BakanSatlm Uluda, MilletvekiliBirgl Ayman Gler'eZonguldak ve kmr retimihakknda ksa bilgi verdi.

  Uluda yle konutu; "Sizisendikamzda grmekten okmutluyuz, bizi onurlandrdnziin teekkr ediyoruz

  Genel Maden ileriSendikamz 1946 ylnda kurul-mu Trkiye'nin en eskisendikalarndan biridir.

  Sendikamz 68 yandagrnse de mcadele tarihi okgerilere, 1848'lere kadar uzany-or. Zonguldak 166 yllk retimtarihinde kmrle bymtr.

  Trkiye'nin 25 milyon tontakmrne ihtiyac var.Trkiye Takmr Kurumu birbuuk milyon ton ancak tonretiyor. zel sektr ile bu

  rakam iki buuk milyon tonubulmuyor.

  Kuruma yatrm yaplmyor.TTK'nn norm kadrosu 14 binolmasna ramen, uan alansays 10 binin altna dt.Kurumun belirledii normkadroya gre 5 bin ii avar. TTK'nn talep ettii 3 bin200 ii ann giderilmesitalebi de karlanm deil.Siyasi iktidar ii aklarngidermiyor, retim dyor.Kapasitesinin te birine alankurum zarar ediyor. Sonra daalanlar sulamaya kalkyor-lar. Biz Genel Maden ileriSendikas olarak her ortamda bugerekleri ifade ediyoruz.Sizden de bizlere katk verm-enizi bekliyoruz.

  Sendikamz ziyaretettiiniz iin tekrar teekkrediyoruz".

  Gler; Yeralt madenciliikamu eliyle yaplmal

  CHP zmir MilletvekiliBirgl Ayman Gler ise yeraltmaden iletmeciliinin kamueliyle yaplmas gerektiinibelirterek, "Soma'daki faciasiyasetin ve zel sektrn yan-llar nedeniyle oldu" dedi.

  Gler yle konutu:"Grmemiz gerektiini

  dndm bir gerek var;Yeralt maden iletmecilii,milli kar ile iinin karnn okadar i ie getii bir sektr.Bunu baka bir sektrde bukadar net grmek sanrmmmkn deil. Bir tarafta milliserveti deerlendireceksiniz, birtarafta da ii emeini ve insancann garanti altna alacaksnz.O nedenle yeralt madencil-iinin TTK gibi kamu eliyle

  yaplmas gerektiine btnaklmla ve kalbimle inanyorum.

  Kamu eliyle iletildiindeiinin sigortasn, saln,btn haklarn kamu gvencesialtna alyorsunuz demektir.

  Hem ii snfnn karhem de milli kar asndanyanl olan ok ey var. Onlarbir an nce dzeltmek gerektiiok ak.

  Soma'da byk bir faciayaand. Acnz paylayoruz.Siyasetin ve zel sektrn yan-llar nedeniyle verdiimiz can-lar oldu. Bu kazann sonolmasn diliyoruz. Bir dahabyle byk aclar yaamay-alm.

  Bu aclar yaamamannyolu doru politikalardan geiy-or."

 • Sayfa 830 Ekim/2014/621

  Bat Karadeniz Taekwondoturnuvas sona erdi

  Belediyespor Taekwando hocasBlent iek Susma'y ziyaret etti ve tur-nuva hakknda bilgiler verdi. "25-26Ekim 2014 Canpolat Pamay spor salo-nunda yaplan Bat Karadeniz Taekwondoetkinlii erevesinde Cumhuriyet KupasTaekwondo msabakalar evre illerim-izin de katlmyla gerekletirilmitir.

  Zonguldak Belediye Spor

  Taekwondocularmz bu ampiyonada 3birincilik 2 ikincilik 4 nclkalmlardr.

  Antrenr Blent iek bu ampiy-onann Trkiye ampiyonalar ncesinemli bir hazrlk olduunu ve baariin sporcularn iyi bir tecrbekazandn dile getirdi.

  Melisa ETN 47 Kg 1inci layda AKBA 63 Kg 1inci Batuhan EMEKTAR 73 Kg 1inci Muhammet EK 59 Kg 2inci Ahmet Kerim KURT 57 Kg 2inci Soykan ETN 63 Kg 3nc Senanur KAYA 51 Kg 3nc Bra MR 51 Kg 3nc Batuhan AKIR 51 Kg 3nc