suport de curs curs agent de curatenie

Download Suport de Curs Curs Agent de Curatenie

Post on 27-Nov-2015

491 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs Agent de curatenie

TRANSCRIPT

 • AGENT DE CUR ENIE Cod nomenclator 5149.1.2

  - Suport curs -

  Durata (in ore de pregatire) Total 360 ore

  Pregatire teoretica 120 de ore

  Pregatire practica 240 de ore

 • Suport curs de calificare AGENT DE CURATENIEcod 5149.1.2

  Structura cursului de calificare prezint 16 module, care urmeaz

  a fi tratate individual, dup cum urmeaz :

  Pag. 2 / 51

  Modu

  lDenumire Pagina

  1 Comunicarea la locul de munc 3

  2 Munca n echip 7

  3 Aplicarea normelor de PM i PSI 11

  4 Aplicarea normelor igienico-sanitare 16

  5 Planificarea activit ii proprii 19

  6 Utilizarea sculelor i utilajelor cu ac ionare manual

  20

  7 Utilizarea utilajelor cu ac ionare electro-mecanic

  24

  8 Utilizarea utilajelor ac ionate prin motoare cu ardere intern 28

  9 ntre inerea echipamentelor de lucru 30

  10 Preg tirea opera iei de cur are 32

  11 Salubrizarea vagoanelor de cale ferat 37

  12 Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere 40

  13 Cur area incintelor 42

  14 Cur area interioar a aeronavelor 49

 • Suport curs de calificare AGENT DE CURATENIEcod 5149.1.2

  I. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA

  1. Transmiterea i primirea informa iilor privitoare la activitatea profesional 1.1. Comunicarea este realizat cu persoaneleautorizate, cu respectarea raporturilor ierarhice i func ionale. Referindu-ne la definirea comunicarii, aminteam ca suntem

  pui in fa a a dou direc ii de ac iune teoretico-metodologic aparent

  contradictorii. Prima ne aduce n aten ie multitudinea studiilor care

  includ comunicarea i aparenta simplitate i claritate a domeniului

  studiat; n aceast perspectiv se nscriu cele mai multe dintre defini iile

  actuale asupra comunic rii i unele dintre modelele care o privesc pe

  aceasta. O astfel de perspectiv reprezint o rezultanta a faptului c

  procesul comunic rii a f cut obiectul unor studii numeroase, dar mai

  degrab ca necesitate a explicit rii unor ter e domenii.

  Cea de-a doua direc ie privete numeroasele studii destinate

  comunic rii ntr-o viziune aditiv (pe cnd prima oferea un cadru de

  lucru structurativ, p strnd n interiorul defini iilor doar elemente

  comune), n sensul cumul rii tuturor deschiderilor operate de c tre

  acestea. O astfel de perspectiv se reg sete mai greu n interiorul

  paginilor destinate comunic rii, fiind nemanifest , perceput mai

  degrab ca o necesitate interioar dect ca un fenomen concret.

  n fapt, ceea ce deosebim ca o contradic ie la aceste dou direc ii

  reprezint doar intersectarea a dou planuri: primul, cel instrumental,

  ofer un cadru structurat i coerent al utiliz rii comunic rii; cel de-al

  doilea, cel de investiga ie i analiz , aduce n aten ie dinamica

  procesului de comunicare ca atare. n ceea ce ne privete, consider m

  aceast intersec ie a planurilor drept un element de complementaritate

  tocmai innd cont de adresabilitatea lor diferit ; iat perspectiva din

  care vom examina n continuare matricea, n care vom integra cteva

  dintre modurile de definire a comunic rii.

  n multe dintre defini iile date comunic rii se prefer primul plan, cel

  instrumental, rezultatul fiind o defini ie direct i focalizat a

  Pag. 3 / 51

 • Suport curs de calificare AGENT DE CURATENIEcod 5149.1.2

  comunic rii; spre exemplu, " comunicarea este un proces n care

  oamenii i mp rt esc informa ii, idei i sentimente " (Hybels Weaver),

  "comunicarea este procesul prin care o parte (numit emi tor)

  transmite informa ii (un mesaj) unei alte p r ii (numit receptor) "

  (Baron)

  Defini ii ale comunic rii au fost date i de al i specialiti n domeniu:

  "Comunicarea reprezint interac iunea social prin sistemul de

  simboluri i mesaje" (George Gerbner);

  "Comunicarea i focalizeaz interesul central pe acele situa ii

  comportamentale n care o surs transmite un mesaj unui

  receptor, cu inten ia manifest de a-i influen a comportamentele

  ulterioare" (Gerald R. Miller) "

  "Comunicarea reprezint un proces de via esen ial, prin care

  animalele i oamenii genereaz sisteme, ob in, transform i

  folosesc informa ia pentru a-si duce la bun sfrit activit ile sau

  via a" (Brent D. Ruben);

  Comunicareaconstan atribuirea unui sens semnelor

  perceperea n elesului" (Gary Cronkhite)

  Aadar, dificultatea definirii comunic rii este dat i de diversitatea

  unghiurilor de vedere sub care aceasta poate fi privit .

  Comunicarea un proces de emitere a unui mesaj si de transmitere a

  acestuia intr-o maniera codificata, cu ajutorul unui canal catre un

  destinatar in vederea receptarii.

  1.2. Schimbul de informa ii se efectueaz ntr-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect i concis. Conditiile minime fundamentale de realizare a comunicarii sunt:

  - compatibilitatea codurilor;

  - existenta mesajului.

  Codurile pot lua forma limbajului natural nonverbal, simbolurilor

  concrete (lumini sau steaguri) sau simboluri abstracte.

  In comunicarea sociala cele mai frecvente sunt codurile verbale.

  Pag. 4 / 51

 • Suport curs de calificare AGENT DE CURATENIEcod 5149.1.2

  Componentele nonverbale exprima imposibilitatea de a verbaliza sau

  a solicita informatie, prin care se accentueaza un anumit mod de

  intelegere sau de transmitere a mesajului.

  1.3 Comunicarea se realizeaz ntr-o manier politicoas , direct , cu evitarea conflictelor. Cele trei aspecte semnificative ale comunic rii verbale sau in scris

  sunt:

  IDEEA ceea ce trebuie transmis receptorului;

  EMITATOR RECEPTOR participan ii la

  comunicare;

  CUVANT INTELEGERE utilizarea unui limbaj

  inteligibil de ambii participan i la comunicare.

  1.4. Transmiterea i primirea de informa ii se realizeaz prin utilizarea unor metode specifice corelate cu tipul comunic rii Ca orice proces, procesul de comunicare cuprinde urm toarele

  elemente:

  Emitatorul ini iatorul comunic rii, cel care

  elaboreaz mesajul. Acesta selecteaz mijlocul de

  comunicare si limbajul, astfel incat receptorul sa-i

  inteleaga mesajul pe care dorete sa-l comunice;

  Mesajul forma fizica in care emitatorul codifica

  informa ia (ordin, idee, informa ie);

  Mijlocul de comunicare sau canalul de

  comunicare este circuitul parcurs de mesaj dinspre

  emitator spre receptor. Poate fi formal urmeaz

  structura ierarhica a ntreprinderii sau informal, in

  cadrul leg turilor sociale;

  Limbajul de comunicare modalitatea de

  exprimare a mesajului. Poate fi verbal (cu cuvinte),

  non verbal (fara cuvinte) sau paraverbal (prin folosirea

  tonalit ii, accentu rii, ritmului de vorbire);

  Receptorul persoana care primete mesajul;

  Pag. 5 / 51

 • Suport curs de calificare AGENT DE CURATENIEcod 5149.1.2

  Contextul deosebit de important deoarece

  influen eaz conota ia cuvintelor sau gesturilor

  exprimate.

  2. Participarea la discu ii pe teme profesionale 2.1 Dialogurile sunt purtate n cadrul colectivelor de lucru, cu respectarea opiniilor i drepturilor tuturor participan ilor la discu ie. 2.2. Punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis pentru clarificarea problemelor ap rute. 2.3. Opiniile sunt sus inute cu argumente clare, cu referire direct la subiectul abordat. 2.4. Divergen ele ap rute sunt comunicate deschis efului direct pentru rezolvarea cu promptitudine a acestora n scopul desf ur rii fluente a activit .

  Deprinderile esen iale ale cursantului ce trebuie nsuite

  in urma acestui modul sunt urm toarele:

  capacitatea de exprimare i sus inere a opiniilor n cadrul unor discu ii profesionale, cu evitarea conflictelor, n spiritul rezolv rii prompte a problemelor;

  capacitatea de men inere a rela iilor cu persoane diverse implicate n procesul de munc , pentru ndeplinirea operativ a sarcinilor de serviciu;

  capacitatea de utilizare a limbajului de specialitate n cadrul discu iilor pe teme profesionale;

  capacitatea de exprimare clar , corect , concis i la obiect a punctelor de vedere personale;

  modul de adresare i maniera de aplicare a normelor de comportament civilizat n societate.

  II. MUNCA N ECHIP

  Pag. 6 / 51

 • Suport curs de calificare AGENT DE CURATENIEcod 5149.1.2

  1. Identific rolul n cadrul echipei 1.1. Rolul n cadrul echipei este identificat corect, n conformitate cu tipul lucr rii de executat.

  Agentul de curatenie cladiri si mijloace de transport isi desfasoara activitatea in forma ii de lucru, constituite pe baza normativelor elaborate de fiecare minister. Forma iile de lucru pot fi specializate pe tipuri de lucr ri, specializate pe tipuri de utilaje sau de tip complex. 1.2. Atribu iile individuale sunt identificate de c tre fiecare membru al echipei n func ie de sarcinile de realizat

  Pentru anumite lucr ri care necesita un num r mai mic de muncitori dect cel al unei forma ii de lucru, se constituie, dup caz, echipe a c ror