super ... 69 super-lehti somessa katso miten super-lehden aiheet ovat olleet esillä...

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2021

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 18 Aila Peltotuvan työpäivä 24 Kuka valvoo ja vastaa? 29 Vahva itsetunto luodaan lapsuudessa 30 Mielenterveys ei ole muuttumaton tila

  liitesivut 1-16, super 70 vuotta Suomen lähi- ja perushoitajaliiton toiminta 70 vuoden ajalta on tiivistetty 16 sivuun.

  36 Väkivalta yleistä vanhuspalveluissa 37 Perushoidon tietoisku 1 /3 38 Ikäihmisten suunhoito 45 Voittoja ja avauksia 47 Loma-ajat kouluissa ja päivähoidossa 48 Häirintään on puututtava heti 73 Liiton historiaa 1 / 12

  SUPER

  AMMATTI

  UUTISET 6 Uusimmat uutiset 8 SuPer vaatii parempaa palkkaa 9 Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin

  10 valinnanvapaus toimii vain teoriassa Mitä on sote-uudistuksen valinnanvapaus, jos kaikilla ei ole vara valita?

  12 Lähihoitajat kuuluvat päiväkotiin 40 EuroSkills-karsinnat 46 Esperi ei arvosta hoitajiaan

  NÄKÖKULMAT 7 Puheenjohtajalta 34 Sirkka-Liisa Kivelän kolumni 57 Hanna Jokisen pakina

  EuroSkills-karsinnoissa lähihoitajaopiskelijat

  näyttivät taitonsa kotikäynnillä avannepotilaan

  luona.

  40

  Työnantajat siirtävät vastuutaan Valviralle.

  Sirkka-Liisa Kivelä kirjoittaa kolumnissaan osallistuvan vanhuksen

  ihanteesta.

  Tammikuussa moni tuoppi jää juomatta, kun suomalaiset

  viettävät terveellistä tipatonta.

  4

 • SUPER 1/2018 3

  Sairastuminen ja sairauden oireiden hoitaminen

  1/2018

  KANNESSA

  Liiton perustaja- ja kunniajäsen Aune Ahopalo KANSIKUVA Marjo Koivumäki

  4 Ajankohtaista 5 Pääkirjoitus 14 Tammikuun lyhyet 15 Näin vastattiin, Lehtikatsaus 42 Hyvä hoitaja vastaa suoraan 43 Palasia sieltä täältä 50 Superristikko 51 Paras juttu 56 Jäsenyksikön palvelukortti 58 Työttömyyskassa tiedottaa 70 Kuulumisia

  69 super-lehti somessa Katso miten SuPer-lehden aiheet ovat olleet esillä sähköisillä alustoilla.

  75 P.S. Toijalasta

  VAKIOT

  73

  ILMIÖT 16 Lähi- ja perusruokaa: Gluteeniton Quiche lorraine

  52 hämeessä hanskataan ammattiosastojen yhteistyö! Hyvistä ideoista ei olla mustasukkaisia vaan jaetaan toimivia käytäntöjä.

  74 Luonnossa

  Lastenhoitaja Aila Peltotupa tekee töitä Seinäjoen vauvamyönteisessä sairaalassa. Tyttövauva Östergård on 16 tuntia vanha. 

  Apuhoitajat erottuivat hyvin muusta henkilö- kunnasta keltaisissa työpuvuissaan.

  Mielenterveyttä voi vahvistaa huolehtimalla omasta hyvinvoinnista.30

  SuPerin virallinen 70-vuotispäivä on

  27. tammikuuta 2018.  

  18

 • 4 SUPER 1/2018

  AJANKOHTAISTA Muistamisen arvoiset tapahtumat

  Kalenteri

  tammikuu

  6.1.

  18.–21.1.

  20.–21.1.

  27.1.

  IN G

  IM A

  G E

  helmikuu

  25.–26.1.

  27.1.

  7.–8.2.

  13.-14.2.

  SuPer-Opojen peruskurssi, Helsinki

  Menestyvä yrittäjä, Helsinki

  Aktiivinen ammattiosasto I, Vantaa

  Opintopäivät, Tampere

  Lux Helsinki 2018

  Matka 2018, Helsinki

  Vire 2018, Tampere

  SuPer 70 vuotta & Kansal- linen lähihoitajapäivä

  Joka viides suomalainen kieltäytyy alkoholista tam-mikuussa. Tipatonta tam-mikuuta voi sanoa jo kan-sanliikkeeksi. Se on kas- vattanut suosiotaan vuosi vuodel- ta, eikä raitista sydäntalvea enää mielletä ongelmakäytön rajamail- la rimpuilevien ryhtiliikkeeksi, vaan enemminkin kohtuukäyttä- jien terveysteoksi.

  Suomalaiset ryyppäävät nyky- ään vähemmän ja miedommin kuin kymmenen vuotta sitten. Kokonais- kulutus on ollut useita vuosia las- kussa. Oluen ja viinin kulutus juodusta alko- holista on kasva- nut, kun taas vä- kevien vähenty- nyt. Nuoret juo- vat vähemmän kuin heitä edeltäneet sukupolvet saman ikäisinä.

  Hyvistä uutisista huolimatta suuri osa suomalaisista käyttää al- koholia niin paljon, että vähentä- misestä olisi todennäköisesti hyö- tyä. Kuukauden mittainen tipaton vaikuttaa positiivisesti maksa-arvoi- hin, kolesteroliarvoihin ja verenpai- neeseen. Unenlaatu paranee ja mie- liala kohoaa. Alkoholissa on paljon kaloreita, joten tipattoman tammi- kuun aikana paino usein laskee. En- nen kaikkea neljän viikon mittainen nenänvalkaisu antaa mahdollisuu-

  den keskustella alkoholinkäytöstä ja miettiä omia ja muiden juomata- poja. Kohtuukäyttäjäkin saattaa ti- pattomalla havahtua siihen, kuinka paljon alkoholi määrittää omaa tai lähipiirin elämää.

  Terveydenhoitoalan ammatti- laisilta kysytään usein, kuinka pal- jon voi juoda turvallisesti. Alkoho- lin vaikutukset ja haitat ovat yksi- löllisiä. Painavampi kestää alkoho- lia enemmän kuin pienikokoinen. Vanhetessa alkoholin sietokyky heikkenee ja jos juo usein, sietoky- ky on parempi kuin kerran vuodes-

  sa juovalla. Nai- set humaltuvat samasta mää- rästä alkoholia miehiä helpom- min. Kun hu- mala ylittää yh-

  den promillen, suurenevat riskit haittoihin ja tapaturmiin.

  Ehyt ry ja Ehkäisevän päihde- työn järjestöverkosto toteuttavat tä- näkin vuonna Tipaton tammikuu -kampanjan, joka teemana on ”vä- hästä tulee paljon”. Kampanja halu- aa nostaa esiin, että pienikin tissut- telu rasittaa terveyttä ja jo yhdestä iltaoluesta kertyy vuoden mittaan yllättävän paljon alkoholia ja kalo- reita. SuPer on mukana kampanjas- sa. Tipaton tammikuu näkyy täs- sä kuussa liiton verkkosivuilla ja so- messa..

  TERVE, TIPATON TAMMIKUU

  PIENIKIN TISSUTTELU RASITTAA

  TERVEYTTÄ.

  teksti elina kujala

  IN G

  IM A

  G E

  4.2.

  6.2.

  Maailman syöpäpäivä

  Saamelaisten kansallis- päivä

  koulutukset

 • SUPER 1 /2018 5

  65. vuosikerta Tilaushinta 56 €/vuosi

  Aikakauslehtien Liiton jäsen

  julkaisija Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

  Ratamestarinkatu 12 00520 Helsinki

  Fax 09 2727 9120

  päätoimittaja Leena Lindroos 09 2727 9174

  taittava toimittaja Jukka Järvelä 09 2727 9178

  toimittajat Henriikka Hakkala 09 2727 9193 Sonja Kähkönen 09 2727 9175

  Minna Lyhty 09 2727 9176 Marjo Sajantola 09 2727 9173

  vierailevat kirjoittajat Antti Vanas

  kannen kuva Aune Ahopalon kuvasi

  Marjo Koivumäki

  ulkoasu Eyekraft Oy,

  Sonja Kähkönen

  painos 93200

  ilmoitukset Mona Mikkola 09 2727 9191

  osoitteenmuutokset Jäsenet: jäsenrekisteri 09 2727 9140

  Tilatut: toimitus 09 2727 9191

  kirjapaino

  ISSN 0784–6975

  SuPer ei vastaa tilaamatta lähetettyjen juttujen eikä kuvien säilyttämisestä tai

  palauttamisesta.

  Painotuote

  • Tarkistaa, ovatko jäsenmaksut kunnossa.

  • Ilmoittautua kevään 2018 kursseille ja ammatillisille opintopäiville.

  • Hakea lomatukea vuodelle 2018. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta 68.

  • Ilmoittaa jäsenyksikölle, jos olet jäämässä äitiys- tai hoitovapaalle, jatkamassa opiskelujasi tai jäät eläkkeelle.

  • Tutustua vuoden 2018 jäsenetuihin lehden välissä olevasta liitteestä.

  • Tarkistaa tietosi Terhikistä/Suosikista osoitteesta https://julkiterhikki.valvira.fi

  NYT ON AIKA

  leena.lindroos@superliitto.fi

  REKISTERÖINNISTÄ RATKAISU

  Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on muuttunut vuoden alusta. Nyt voimaan tulleen lain myötä Valvira vie kaikki maaliskuun alus-sa vuonna 2016 Terhikissä eli terveydenhuollon ammattihenkilöre-kisterissä olleet lähihoitajat suoraan sosiaalihuollon ammattirekiste-riin Suosikkiin. Se myös palauttaa toisen rekisteröintimaksun niille tähän ryhmään kuuluville, jotka ovat jo ehtineet rekisteröityä molempiin rekistereihin. Mutta huomioitava on, että niiden lähihoitajien, jotka ovat valmistuneet 1.3.2016 jälkeen, tulee hoitaa rekisteröityminen itse sekä Ter- hikkiin että Suosikkiin. Helpointa on hoitaa asia oman oppilaitoksen kaut- ta jo opiskeluaikana. Lisää aiheesta uutisessa sivulla 9.

  SuPerin juhlavuosi on alkanut. Suomen Apuhoitajayhdistyksen perusta- va kokous pidettiin 27. tammikuuta vuonna 1948 Naistenklinikalla Hel- singissä. Yhdistystä oli perustamassa 22 apuhoitajaa ja pian siihen oli liit- tynyt jo 280 jäsentä. Vuonna 2009 SuPer nimesi tammikuun 27. päivän Kansalliseksi lähihoitajapäiväksi. 70 vuodessa pieni yhdistys on kasvanut 90 000 jäsenen ammattijärjestöksi ja valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. Kai- kesta toiminnasta ja linjauksista tässä lähi- ja perushoitajien liitossa päät- tävät jäsenistön valitsemat lähi- ja perushoitajat. Liitto on kasvanut ja va- kiinnuttanut paikkansa pitämällä huolta omistaan ja vaikuttamalla niihin asioihin, jotka se tarkasti tuntee.

  Olemme tehneet SuPer-lehteen ulkoasun kohotusta ja käynnistämme uusia sarjoja. Lehti toki on edelleen tuttu ja tunnistettava, mutta päätim- me antaa lisää tilaa sisällön esittelylle ja ajankohtaisille ilmiöille. Uusissa sarjoissa pyrimme kertomaan entistä paremmin muun muassa liiton saa- vuttamista voitoista ja avauksista sekä huomioista, joita lehden aiheet syn- nyttävät sähköisessä mediassa. Myös uusia ammatillisuutta tukevia juttu- sarjoja on luvassa, tässä numerossa alkavavat perushoidon tietoiskut.

  Hyvää juhlavuotta 2018!.

  pääkirjoitusSUPER

 • 6 SUPER 1/2018

  Kokous käytiin juuri ennen työmark- kinaneuvottelujen alkamista. Edusta- jisto vaati selkeitä palkankorotuksia niin julkisella kuin yksityisellä sektoril- la työskenteleville koulutetuille hoitajil- le. Edelleen neuvottelutavoit

View more