suomalaiset kuivakäymälät ja harmaavesijärjestelmät 2016

Download Suomalaiset kuivakäymälät ja harmaavesijärjestelmät 2016

Post on 02-Jan-2017

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Suomalaiset kuivakymlt ja harmaiden vesien ksittely

  Finnish Dry Toilets and Grey Water Treatment

  KYMLSEURA HUUSSI RYGLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND

 • 2 3

  Kymlseura Huussi ry

  Kymlseura Huussi ry on vuonna 2002 perustettu kansa-laisjrjest, jonka toimipaikka on Tampere, mutta toimialuee-na koko maailma. yhdistyksel-l on henkil-, yritys- ja yhtei-sjseni yhteens noin 500.

  Yhdistyksen kunnianhimoinen visio on tehd kuivakym-list kestvn kehityksen keskeinen osa, jotta mys tu-

  levat sukupolvet voisivat nauttia puh-taasta vedest ja terveellisest ymp-ristst. Haluamme, ett sanitaatio kaikkialla toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kult-tuurillisesti kestvsti, ja ett ravin-nekierto toteutuu.

  Teemme erilaisia ravinnekiertoa, kui-vakymliden kytt ja esimerkiksi kaupunkiviljely edistvi hankkeita sek kotimaassa ett ulkomailla. An-namme neuvontaa kuivakymlihin ja sanitaatioon liittyviss kysymyksis-s, koulutamme ja osallistumme ta-pahtumiin. Kymlseura Huussi ry jrjest joka vuosi Helsingin messu-keskuksessa OmaMkki -messuilla Huussikorttelin, jossa kvijt pse-vt tutustumaan yhdistyksen yritysj-senten tuotteisiin. Lisksi yhdistys on jrjestnyt vuodesta 2003 joka kol-mas vuosi kansainvlisen kuivaky-mlkonferenssin (International Dry Toilet Conference), joka kokoaa yh-teen kansainvliset sanitaatio-alan asiantuntijat.

  Listietoja toiminnasta: www.huussi.net

  KYMLSEURA HUUSSI RYGLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND

  Global Dry ToileT associaTion of finlanD

  The Global Dry Toilet association of finland is a non-governmental organiza-tion established in 2002. The association is based in Tampere but our area of oper-ation covers the whole world. We have about 500 members, including company members and association members.

  The associations ambitious vi-sion is to make dry toilets an essential part of sustainable development in order to en-

  sure that future generations will also be able to enjoy clean water and a healthy environment. We want sani-tation everywhere to be ecologically, socially, economically and culturally sustainable, and for a natural nutrient cycle to be fulfilled globally.

  We implement projects related to the use of dry toilets, nutrient recycling and for example urban farming both in Finland and abroad. We give advice on matters related to dry toilets and sanitation, educate and participate in events. We also organize a Dry Toilet section in Own Cabin Fair in Helsin-ki every year, where visitors can get to know different types of dry toilets and other products of the associa-tions company members. In addition, the association organizes the Inter-national Dry Toilet Conference in Tam-pere every three years, which brings together international experts in the field of sanitation.

  KymlSeura HuuSSi ry:n HanKKeeTyhdistyksell on hankkeita sek koti-maassa ett ulkomailla. olemme toi-mineet sambiassa jo vuodesta 2006. Vuonna 2016 yhdistyksell oli kahden sambian hankkeen lisksi hankkeet swazimaassa ja Tansaniassa.

  Monissa maissa kymliden puu-te ja puutteelliset tiedot hygieni-asta ovat edelleen valtava haaste ja huonosta sanitaatiosta aiheu-

  tuu pivittin mittavia terveys- ja ympris-thaittoja. Annamme hankkeissamme mm. hygienia- ja sanitaatiokoulutusta, opastam-me ja rakennamme kuivakymlit sek vesipisteit ja kehitmme ravinnekiertoa kohdealueilla. Toimimme kehitysyhteisty-hankkeissamme yleens kyhimmill alu-eilla muun muassa yhteistyss koulujen kanssa ja tuemme kymliden rakenta-mista ja kymltuotosten lannoitekytt sek siihen liittyv liiketoimintaa.

  Kotimaan toiminnassa keskitymme jte-vesiratkaisujen ja ravinnekierron kehittmi-seen kuivakymlteknologian avulla. Eri-tyisesti virtsan lannoitekytn edistminen ja ravinnekierron tehostaminen mys taa-jama-alueilla on uusimpien hankkeiden ta-voitteena. Ihmiset tuottavat pivittin huo-mattavan mrn kasveille vlttmttmi ravinteita, kuten typpe ja fosforia, jotka tll hetkell huuhdellaan puhtaalla vedel-

  l jtevedenpuhdistamoille. Ravinteet kar-kaavat osittain puhdistamoilta vesistihin tai muuttuvat kasveille huonosti kyttkel-poiseen muotoon. Yhdistys tarjoaa vaihto-ehtoisia keinoja ihmistuotosten ravinteiden hydyntmiseen ja ravinnekierron edist-miseen.

  Vuonna 2016 yhdistyksell oli kak-si kotimaan hanketta, jotka liittyivt ravin-nekierron edistmiseen. BIOUREA In-novatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa (20152016) hankkeen tavoitteena on laatia malli ja kokeilla kytnnss laajamittaisen eril-liskertyn virtsan ja kymlkompostin ke-ryksen, ksittelyn ja hytykytn teknisi toteutuksia sek edist erilliskertyn virt-san ja kymlkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteeksi. Hanketta rahoitetaan ympristministerin Ravinteiden kierrtyk-sen edistmist ja Saaristomeren tilan pa-rantamista koskevasta ohjelmasta. KIVIREKI Kaupunkiviljelyst resurssitehokasta lii-ketoimintaa (20152017) hankkeen tavoit-teena on luoda, kehitt ja testata kau-punkiviljelyn sovellusten mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia inno-vaatioita ja osaamista, jotka liittyvt sulje-tun ravinnekierron periaatetta toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Pirkanmaan maakunta-hallitus on myntnyt rahoitusta hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta.

  projecTs

  The Global Dry Toilet Association of Finland has projects both in Finland and abroad. We have been working in Zambia since 2006. In 2016 the association had, in addition to the two projects in Zambia, a project in Swazi-land and in Tanzania.

  In many countries, the lack of toilets and inadequate hygiene knowledge remains an enormous challenge, and poor sanita-tion causes health and environmental prob-lems on a daily basis. In our projects we con-centrate on hygiene training, build and give training on dry toilets, build water kiosks as well as focus on improving nutrient recycling in our project areas. We generally operate in the poorest regions and often in cooperation with schools. We support the construction of dry toilets, nutrient recycling from toilet output and develop business opportunities around the construction of dry toilets and the re-use of dry toilet output.

  Our projects in Finland focus on de-veloping solutions for wastewater treat-ment and nutrient recycling through Dry Toilet (DT) technology. We promote the use of urine as fertilizer and develop more ef-ficient ways to recycle human nutrients in

  the urban and rural areas. Every day people produce a significant amount of nutrients essential to plants (such as nitrogen and phosphorus) which are currently flushed away with clean water to sewage treatment plants.

  In 2016, the association had two pro-jects in Finland concerning the promotion of nutrient recycling. In the project BIO-UREA Re-thinking infrastructure in Fin-land model for reclaim and reuse urine and toilet compost (2015-2016) the aim is to establish a model for the large scale use of source separated urine and promote the commercialization of urine and the toi-let compost for fertilizer use. The project is funded by the Ministry of Environment.

  In the project KIVIREKI urban farm-ing as a resource efficient business (20152017) the aim is to create, develop and test applications of urban farming and enable new business opportunities, innovations and know-how related to the principle of ur-ban agriculture and closed nutrient cycles. Pirkanmaa Provincial Government has allo-cated funds for the project from the Europe-an Regional Development Fund.

  SiSllySCONTENTS

  Kymlseura Huussi ry ...............2

  Global Dry Toilet Association of Finland ....................................2

  Kymlseura Huussi ry:nhankkeet .....................................3

  Projects .......................................3

  Kuivakyml ratkaisuna asumiseen ja mkille ...................4

  Dry toilet as a solution .................4

  Kootut ohjeet ja vinkit .................5

  Instructions ................................5

  Pesuvesien ksittelyjrjestelm valitaan tarpeen mukaan .............6

  Grey water treatment system chosen based on needs ...............6

  Oy AIT Nordic Ltd. .......................7

  Putkihuussi .................................8

  Stella Marketing Ky ......................8

  Kekkil Oy ..................................9

  Ekolet Oy ...................................10

  Antti Salo Ky .............................11

  Biolan Oy ..................................12

  DT-keskus Kuivakyml ............14

  Pikkuvihre Oy ..........................15

  Muovitekniikka Europlast Oy ......16

  Jtevesiliike Vestelli Oy .............17

  Siskuivakyml uudisrakennukseen ...................18

  Taitto/layout:Juspa Sillanp

  julkaisija/publisher:Kymlseura Huussi ry/

  Global Dry Toilet Association of Finland

  paino/print: Nekapaino Oy 2016

  painosmr/Volume: 7000 kpl/pcs

 • 4 5

  KuivaKyml raTKaiSuna aSumiSeen ja mKille

  KuiVaKyml

  sst puhdasta juomavett helpottaa jteveden ksittely on toimintavarma shkkatkoista, solosuhteista, kuivuudesta ja jtyneist putkista huolimatta ker ravinteet talteen ei saastuta pohjavesi eik vesistj.

  Toimiva kuivakyml on hajuton. Se ei krsi shkkatkoksista tai putkien jtymi-sest. Ravinteiden palautuminen turvalli-sesti ravinnekiertoon suojelee lhiymp-ristn jrvi ja samalla ihmisten tuottamat

  ravinteet saadaan hytykyttn. Kuivaky-mln suosio mm. haja-asutusalueella on viime vuosina noussut tasaisesti mys ym-privuotisessa kytss.

  Kuivakymlt ovat kehittyneet huimas-ti vuosien varrella. Thn esitteeseen on koottu eri laitevalmistajien tuotteita sek kuivakymliden ett harmaiden vesien puhdistuksen osalta. Valikoimasta lytyy malleja erilaisiin kytttarkoituksiin tilas-ta ja tarpeesta riippuen. Nykyaikaista kui-vakyml on he

Recommended

View more >