sunum örnekleri - sunum nasıl yapılır?

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2017

9.819 views

Category:

Design

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Etkili Sunumlar iin El Kitab

 • TBTAK Kurumsal letiim Mdrl

  Tunus Caddesi No: 80 Kavakldere Ankara

  Telefon: 0 312 468 53 00 / 1744-1745-1746

  Faks: 0 312 467 29 98

  E-Posta: [email protected]

  Web: www.tubitak.gov.tr

 • 01 Hazrlk

  erikHazrlanmas 4

  SunumaHazrlk 10

  02 erik Biimi

  eklKurallar 12

  Grsellik 20

  03 Sunum An 26

  04SkYaplanHatalar 30

 • 4

  01HAZIRLIK

  Sunumlailgiliennemliiieriinhazrlanmasdr.Sizegrenemli ve ilgi ekici bilgilerin, dinleyici kitlesini gzeterekseilipdzenlenmesisunumunuzunbaarsndabelirler.

  Bu blmde, sunumunuzu hazrlarken yararlanabileceinizanahtarbilgileryeralyor.

  ERK HAZIRLANMASI

 • 5

  Sunum, dinleyiciler iindir. Kendi erevenizden kp, anlatacanz konuya dinleyicinin gznden bakabilmelisiniz.

  ncelikledinleyicikitlenizkim?

  Dinleyici kitleniz hakknda bilgi edindikten sonra, konunuz ile dinleyiciler arasndaki balanty kurmalsnz.

  Bu sorularn yantlarn net bir ekilde verebilmelisiniz.

  Sunumda konumac olarak rolnz, dinleyiciyi sunumunuzu daha kolay, daha hzl anlayabilmesi iin ynlendirmektir. Dolaysyla barolde dinleyici vardr, onlar iyi tanmalsnz.

  Dinleyici kitlenizi ve sunumunuzun dinleyici iin nemini belirledikten sonra kendinize unu sormalsnz: Busunumunedenyapyorum,amacmne?

  Eer kendinizi dinleyici yerine koyarak Bu sunum benim ilgimi eker miydi? diye sorduunuzda cevabnz hayr ise, o zaman ana mesajnz yeniden deerlendirmeniz gerekebilir.

  Sunumunuz dinleyiciodaklolmaldr.

  rnein sunumunuzu akademisyenlerden oluan bir topluluayapacaksanz; dinleyicileriniz arlkl olarak hangi blge/il,niversite,blmlerdenoluuyor?Anlatacanzkonudakibilgiveilgiseviyelerine?

  Konunuz dinleyiciler iin nemli mi? nemliyse neden nemli?Sunumunuz sonrasnda dinleyicinin hayat, dnceleri nasldeiecek,iyileecek?Dinleyicininkonunuzlailgilitemelsorunlar,merak ettikleri neler? Sunumunuzda saladnz bilgiyi dinleyicinaslkullanacak?

 • 6

  Bir sunum gerekletiriyorsanz, dinleyicileri sadece bilgilendirmek dnda bir amacnz var demektir. Onlar bir eye ikna etmek, yeni bir eyle tantrmak, tutum ve davranlarn deitirmek vb. istersiniz. Bu hedefleri kapsayan bir ana mesajnz olmal ve bu mesaj bir tek cmleyle ifade edebilmelisiniz.

  Ana mesajnz bir btn olarak dnrsek, tm ierik bir btnn paralar olmaldr.

  Sunumunuzun bir ana mesajolmal,diertmieriiniz ana mesajnz desteklemelidir.

  Yalnzca dinleyici iin kritik olan, onun hayatn, algsn ya dadavranlarndeitirebilecekbilgilerisunumaekleyin.

  Sizce ilgi ekici ve nemli olan tm bilgiyi sunumunuza koyarsanz, dinleyiciler iin bu nemli bilgilerin tm vasat hale gelecektir. Konumac Paradoksu (Presenters Paradox) olarak adlandrlan bu durumda, dinleyici iin grece vasat/ilgisiz olan bilgi, nemli bilgilerin de deerini drr ve yaratmak istediiniz etkiyi azaltr.

  Dolaysyla dinleyici iin anlaml olmayan tm bilgiyi sunumdan karmalsnz.

  KonumacParadoksunadp,elinizdekitmbilgiyisunumaaktarmayn.

 • 7

  Anlattklarnz,dinleyicininanlayabildiikadardr. Teknik terimler, yabanc dillerdeki ifadeler, dinleyiciye yabanc jargonlar alm yazlmayan ksaltmalar vb. dinleyicinin ilgisini datr ve dinleyiciyi sunumdan uzaklatrr.

  Sunumunuzun %90n, salonun neredeyse tamamnn anlayabilecei bir dilde ifade etmelisiniz. Terim kullanmanz gereken durumlarda, bu terimi yine onlarn anlayabilecei ekilde, aina olduklar gndelik kavramlarla aklamalsnz.

  rnein, Steve Jobs iPodun tantmn yaparken cihazn hafzasn 5GB olarak belirtseydi ounluun kafasnda bir ey canlanmayacakt. Jobs 5GB yerine 1000 ark diyerek, hem dinleyicilerin ilgisini ekti hem de verdii bilginin anlalr olmasn salad.

  Sunumunuzun %90n dinleyicilerin%99uanlayabilmelidir.

  %99%90

 • 8

  Problemin tanm

  Problemin neden nemli olduu

  Sizin problemi zmedeki katknz

  nceki almalar yeterli mi, deilse neden?

  Sizin almanz mevcut almaya ne katt?

  Gelitirdiiniz teknoloji, yenilik

  Ynteminiz

  Sonular

  Gelecee ynelik almalar

  Proje zeti

  Aada,birprojesunumununakrneiyeralyor:

  rnekbirsunumun;

  Giri ksmnda; sunum amacnz, dinleyicinin sunumunuzdan ne kazanaca ve sunum aknz;

  Gelime ksmnda; belirlediiniz problem, konuya dair mevcut durum ve idealde nasl olmas gerektii, problem/duruma sizin katknzn neler olaca;

  Son ksmnda ise; anahtar mesajlarnz, varsa duyurular (rnein ar duyurusunun son bavuru tarihi) ya da dinleyiciden beklenenler (doldurulmas gereken anketler vb) ve konumac ya da ilgililerin isim ve irtibat bilgilerini paylaabilirsiniz.

  Sunumaknziyiplanlamalsnz.

 • 9

  Son dakika sunumlarna hazrlanmann en iyi yolu uzmanlk alannzla ilgili ablon bir sunum hazrlamaktr.

  ablon sunuma ek olarak, alannzla ilgili zaman karnza kan arpc istatistik, hikaye ve anekdotlar sunum dosyanza not aln. Bylelikle, hazrlk an geldiinde tek yapmanz gereken, elinizdeki materyalleri sunum yapacanz konu, sre ve dinleyici kitlesine gre dzenlemektir.

  Son dakika tela ile nemli bir noktay atlamamak iin, kendinize bir kontrol listesi hazrlayn. Listenizde sunum hazrlarken ya da gerekletirirken sizi en ok zorlayan, unutma ihtimalinizin yksek olduu konular bulunabilir.

  Son dakika sunumlar iinncedenhazrlklolmalsnz.

  ablonsunum,projenizyadadestekprogramlarnzlailgilibilgi,grsel ve tantm filmi vbden oluan en geni sunumdur. Busunumda gncellenmesi ve revize edilmesi gereken noktalardikkatinizi ekecek ekilde belirtmelisiniz. nk ablon sunumkullanmann en riskli yan, sunumlarda eski tarih ve geerliliikalmayanbilgilerinunutulmasdr.

 • 10

  Sunum heyecan ile ba etmek baz insanlar iindnldnden zordur. Heyecannz yattrmaya vedikkatinizi sunuma younlatrmanza yardmc olacak baznerileribublmdebulabilirsiniz.

  SUNUMA HAZIRLIK

  01HAZIRLIK

 • 11

  Ortamda yabancysanz, sunum ncesinde dinleyicilerin birka ile sohbet ederek ortam tanmaya gayret edin.

  Hislerinizi pozitif duygularla ifade edin, heyacan ile gerginlik farkl eylerdir ve sunum ncesinde heyecanlanmak gayet normaldir.

  yi bir sunumun nasl olmas gerektiine dair nyarglarnzdan kurtulun (iyi bir sunum sohbet havasnda olmaldr, anekdotlar iermelidir gibi).

  Sunumunuzu oka prova edin, yeterince prova edilmi sunumlar doalama etkisi verir. Mmknse, provanz videoya kaydedin ve bu konuda gvendiiniz kiilerle izleyerek gelitirilmesini tavsiye ettikleri noktalar belirleyin.

  Provalarnz ayna karsnda yapmayn; mimik ve vcut duruunuza odaklanmaktan sunuma ilginizi kaybedebilirsiniz.

  Heyecann youn olduu ilk birka dakikada syleyecekleriniz ile rahatlama etkisiyle genellikle unutulan son mesajlarnz ezberleyebilirsiniz.

  Sunum alan, ve ses dzenini nceden kontrol edin. Sunumuzun (zellikle video, film gibi grnt ieren sunumlarn) dier bilgisayarlarda da altn kontrol edin.

  Sunumunuzu hazrlarken ve sunum esnasnda size ayrlan sreyi gz nnde bulundurun.

  Sunumuzu yazm denetimi (spell check) ile kontrol ederek sunumunuzda yazm ve imla hatas bulunmadndan emin olun.

 • 12

  02ERK BM

  EKLKURALLAR

  Etkilislaytlarnsrrbasitlik,azyaz-okgrselkullanmveslaytlararasndaki grsel uyumdan geer. Bu sebeple, slaytlarnznher birinde ayn fontun, ayn ya da benzer renklerin ve benzerbyklkteyazkarakterlerininkullanmieriinetkiliiletiimindenemlidir.

  Bu blmde TBTAK temsilen yaplan sunumlarda uyulmasgerekeneklikurallar ileslaytlarnznanlalabilirliiniartracaknerileribulabilirsiniz.

 • 13

  BALIK

  Balklardakiyazkarakterlerininbyklenfazla32puntoolmaldr.

  Birincidzeymaddeleriinenfazla28punto kincidzeymaddeleriinenfazla24punto

  ncdzeymaddeleriinenfazla20punto

  Kaynakaiin11-12puntokullanlmaldr.

  Bir slaytta en fazla

  60szckyer almaldr.

  6 adet maddekullanlmaldr.

  Grsel iermeyen slaytlarda en fazla

 • 14

  Slayttabilgivemesajlariletenmetinlerinyazmndasiyah(RGB0,0,0)ve/veyalacivert(RGB0,32,96),bordo(RGB192,0,0)renklerikullanlmaldr.

  BALIK

  Alt Balk

  Slaytierikleriikiyanayaslanmamal,solayaslolarak kullanlmaldr.

  Metinkutular,savesolkenarlarafazlayaklamayacakekildedzenlenmelidir.

  Balklar ak venetolmalvetek bir satr gememelidir (tercihenen fazla 5 kelimeden olumaldr).

 • 15

  Sunumlardaki veriler, -zellikle karlatrmal olanlar- ayn cinsten ifadeedilmelidir. rnein, destek tutar ve saysndaki art ifade ediliyorsa verilerin yl aralklar ayn olmal; tutardan bahsediyorsak veriler ayn yla endekslenmeli ve para birimleri ayn olmaldr. ( = $, =)

  Saysal veriler dinleyicileri yormayacak ekilde yuvarlanmaldr (15.982yerine yaklak 16 bin).

  Slaytlar arasnda, sunum ak ve o an sunumda nerede olunduuhatrlatlmaldr.

  Slaytieriindekimaddeler,iki satr gememelidir.

  Balk

  Balkta ve ierikte, kelimelerin tm harfleri byk harf

  olarak kullanlmamaldr.

  rnein; SUNUMLARDADKKATEDLMESGEREKEN

  EKLKURALLAR yerine SunumlardaDikkatEdilmesi

  GerekeneklKurallar eklinde kullanlmaldr.

  Birslayttatercihenen fazla iki farkl yazbykl kullanlmaldr.

  Balk

 • 16

  YRNEK

  yiveKtrnekler

  Balk28Puntovemaksimum 5 kelime

  24punto

  22puntove3seviyeierik

  Konuylailgiliuygunsayvebyklktegrselkullanlm

  Balk5kelimesnrnam

  Yazlarmesajeklindedeilcmleeklinde kullanlm

  Maksimum6dzeymadde snr alm

  okfazlayazkullanlm

  Grselkullanlmam

  KT RNEK

 • 17

  Yaz-grseldengesi salanm

  Mesajlaalakalgrselkullanlm

  Mesaj,ksavenetolarak,cmleeklinde ifade edilmi

  Sunumakndaneredeolunduuslayttagsterilmi

  KT RNEK

  YRNEK

  Slaydnmesajnetifadeedilmemi

  Yazlarkutularn dna tam

  Kaynakavenotlar ksmnda 11puntodankkpuntokullanlm

  okyounbilgipaylalm

  okfazlavebirbiriyleilgisizgrselkullanl