sunset park

Download Sunset Park

Post on 29-Jan-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paul Auster: Sunset Park Auster odkrywa przed nami tajemnice miasta, ktre nigdy nie pi, oraz tajemnice ludzi, ktrzy na wasny sposb szukaj swojego miejsca, mioci i szczcia.

TRANSCRIPT

 • Miles musia znikn bez sowa i zerwa wszel-kie kontakty z rodzin. Pilar, moda i zmysowa Kubanka, marzy o tym, by opuci dom rodzinny i y w zgodzie z wasnymi uczuciami. Przypad-kowe spotkanie w parku czy ich dwa zupenie odrbne wiaty. Rodzi si namitno, podanie i mio, ktr musz utrzymywa w tajemnicy, a Pilar stanie si penoletnia. Szanta jej siostry zmusza Milesa do ponownej ucieczki. Jego do-mem staje si squat niedaleko brooklyskiego Sunset Park i jego ekscentryczni mieszkacy niepokorny Bing, drczona erotycznymi wizjami Ellen i niespeniona pisarka Alice.

  Auster odkrywa przed nami tajemnice miasta, ktre nigdy nie pi, oraz tajemnice ludzi, kt-rzy na wasny sposb szukaj swojego miejsca, mioci i szczcia.

  Sunset Parkpaul auster

  paul auster

  Sunset Park

  PULSUJCY EMOCJAMI WIAT NOWEGO JORKU

  Cena 36,90 z Przeczytaj rwnie:

  Paul Auster, jeden z najwikszych wspczesnych pisarzy, wielokrotnie nagradzany autor bestsel-lerowych ksiek, m.in. Trylogii nowojorskiej, Nie-widzialnego, Czowieka w ciemnoci, oraz twrca takich lmw, jak Dym, Brooklyn Boogie i Lulu na mocie. Jego ksiki zostay przetumaczone na trzydzieci pi jzykw. Obecnie mieszka na Brooklynie wNowym Jorku.

  Paul Auster jest absolutnym geniuszem.Haruki Murakami

  Auster to czarodziej mistrzowsko posugujcy si magi sowa.

  The New York Review of Books

  Jeden znajwikszych yjcych pisarzy amerykaskich.

  The Observer

 • Sunset Park

  Wydawnictwo ZnakKrakw 2012

  paul austerPrzekad

  Maria Makuch

 • MILES hELLER

 • 71

  Niemal od roku fotografuje porzucone rzeczy. Robi to co najmniej dwa razy dziennie, czasami nawet sze, siedem, za kadym razem wchodzi zekip do innego domu, natrafia na przedmioty, niepotrzebne rzeczy pozostawione przez rodziny, ktre odeszy. Ludzie wyszli stamtd wpopiechu, zpoczu-ciem wstydu izagubienia igdziekolwiek teraz przebywaj (jeli znaleli jakie miejsce do ycia inie koczuj na ulicy), ich mieszkania s zpewnoci mniejsze ni domy, ktre utracili. Kady dom to historia jakiego upadku bank-ructwa, niewypacalnoci, zaduenia, licytacji on wzi na siebie obowizek, by zachowa ostatnie lady pojedyn-czych ludzkich istnie ipokaza, e kiedy yy tu rodziny, e duchy ludzi, ktrych nigdy nie zobaczy inie pozna, s wporzuconych rzeczach walajcych si po ich opuszczo-nych domach.

  T czynno nazywaj oprnianiem mieszka, on na-ley do czteroosobowej zaogi zatrudnionej przez Dunbar Realty Corporation wsppracujc z lokalnymi bankami,

 • 8ktre teraz s wacicielami pustych posesji. Na cign-cych si bez koca rwninach poudniowej Florydy peno jest osieroconych budynkw, ktre banki chc jak najszyb-ciej sprzeda, wic wolne od mieszkacw domy musz zo-sta oczyszczone, wyremontowane iprzygotowane dla po-tencjalnych nabywcw. Wczasach ekonomicznej zapaci i agresywnej, wszechobecnej biedy oprnianie mieszka jest jednym znielicznych rozkwitajcych interesw woko-licy. Bez wtpienia mia szczcie, e na to trafi. Nie wie, jak dugo wytrzyma, ale pac mu uczciwie iw caym tym wie-cie, gdzie coraz trudniej ojakkolwiek prac, to zajcie jestnaprawd nieze.

  Na pocztku przeywa wstrzs na widok nieadu, brudu, zapuszczenia. Rzadko trafia si dom pozostawiony przez ostatnich wacicieli wprzyzwoitym stanie. Owiele cz-ciej woczy rzucaj si przejawy gniewu iagresji, wybuchy przedziwnego wandalizmu na odchodnym poczwszy od odkrconych kranw w przelewajcych si umywal-kach iwannach po porozwalane albo pokryte obscenicz-nymi graffiti ciany, czasem cae wdziurach od kul, wy-rwane miedziane rury, dywany polane wybielaczem, odchody na pododze wsalonie. Moe s to kracowe przypadki, akty zniszczenia wyzwolone gniewem ludzi odartych zwas-noci, odraajce, lecz zrozumiae przejawy rozpaczy. Na-wet jeli wchodzc, nie zawsze odczuwa wstrt, nigdy nie otwiera drzwi bez uczucia strachu. Pierwsz rzecz, z jak si nieuchronnie styka, jest zapach, wnozdrza wdziera si kwane powietrze, mieszanina woni wszechobecnej stchliz -ny, zepsutego mleka, kociego wirku, zaronitych brudem

 • 9muszli klozetowych, gnijcego na stole w kuchni jedze-nia. Strumie wieego powietrza pyncy przez otwarte okna nie jest w stanie wywia zapachw inawet najbar-dziej drobiazgowe oprnienie pomieszcze nie usuwa odo-ru klski.

  Potem zawsze przychodzi kolej na przedmioty, zapo-mniany dobytek, p o r z u c o n e r z e c z y. Dzi jego zdj-cia mona liczy wtysicach, wpuchncych archiwach ze-bra fotografie, na ktrych s ksiki, buty, obrazy olejne, pianina i tostery, lalki, filianki do herbaty, brudne skar-petki, telewizory igry planszowe, eleganckie suknie irakiety do tenisa, kanapy, jedwabna bielizna, motki, pinezki, pla-stikowe figurki postaci filmowych, szminki, zabawki, wy-powiae materace, widelce inoe, etony do pokera, zbir znaczkw imartwy kanarek na dnie klatki. Nie ma pojcia, dlaczego odczuwa potrzeb robienia tych zdj. Wie, e to nikomu nic nie przynoszce, bezsensowne zajcie, ajednak za kadym razem, gdy wchodzi do jakiego domu, doznaje uczucia, e przedmioty woaj do niego, zwracaj si go-sem ludzi, ktrych tu nie ma, prosz go oostatnie spojrze-nie, zanim zostan wywiezione. Pozostali czonkowie ekipy artuj zjego obsesyjnego fotografowania, ale on na to nie zwaa. Nie liczy si zich opiniami, gardzi tymi ludmi. T-pawy Victor, szef ekipy; jkajcy si gadua Paco; gruby Freddy, ktry sapie trzej muszkieterowie od przeznacze-nia. Wedug prawa wszystkie przedmioty stanowice jak warto musz zosta zwrcone bankowi, ktry zobowi-zany jest odda je wacicielom, ale jego koledzy bior, co im si podoba, inie maj ztego powodu adnych wyrzutw

 • 10

  sumienia. Uwaaj, e jest gupi, skoro nie obchodz go adne upy butelki whisky, radia, odtwarzacze CD, sprzt uczniczy, pisma porno on chce tylko robi swoje zdj-cia, nie potrzebuje rzeczy, dla niego wane s zdjcia rzeczy. Od jakiego czasu postanowi, e wpracy bdzie si stara jak najmniej odzywa. Paco zFreddym zaczli onim m-wi El Mudo.

  Ma dwadziecia osiem lat ijest wiadomy braku jakich-kolwiek ambicji. Nie przejawia ambicji wzwizku zadn konkretn dziedzin ani nie ma pojcia, co powinien da zsiebie, aby zadba obezpieczn przyszo. Wie, e dugo nie zostanie na Florydzie, e bliska jest chwila, kiedy znowu odczuje potrzeb pjcia dalej, ipki potrzeba nie przero-dzi si wczyn, jest zadowolony zteraniejszoci inie ma za-miaru wybiega myl naprzd. Jeli wcigu siedmiu ip roku, ktre upyny, odkd porzuci college iposzed wasn drog, udao mu si cokolwiek osign, to jest to zdolno do ycia w teraniejszoci, do ograniczenia si do tu i te-raz, imimo e nie jest to najbardziej chwalebne osigni-cie, jakie mona sobie wyobrazi, wymagao od niego du-ej dyscypliny isamokontroli. By nie mie adnych planw, czyli nie mie tsknot inadziei, by zadowolonym ztego, co niesie los, by przyjmowa, co wydziela ci wiat od jed-nego wschodu soca do drugiego aby tak wanie y, musisz chcie bardzo mao, tak mao, jak jest to w ludz-kiej mocy.

  Stopniowo ogranicza swoje pragnienia, a zbliy si do absolutnego minimum. Cakowicie rzuci picie ipalenie, nie chodzi do restauracji, nie posiada radia, telewizora ani

 • 11

  komputera. Chtnie zamieniby samochd na rower, ale nie moe, bo do pracy musi pokonywa du odlego. Telefon komrkowy, ktry ma stale wkieszeni, te znajwysz ch-ci wyrzuciby na mietnik, lecz wpracy nie moe si obej bez niego. Aparat cyfrowy by raczej saboci, ale czuje, e przy caym trudzie imonotonii pracy wjaki sposb ocala mu ycie. Czynsz paci niski, bo wynajmuje mae mieszka-nie wbiednej dzielnicy, ipoza wydatkami na podstawowe potrzeby jedynym luksusem, na jaki sobie pozwala, jest ku-powanie ksiek, wmikkich oprawach, gwnie powieci, amerykaskich, brytyjskich, tumaczonych zobcych jzykw, wsumie jednak ksiki nie s a takim luksusem, raczej ko-niecznoci, bo czytanie stao si uzalenieniem, zktrego nie ma ochoty si wyleczy.

  Gdyby nie dziewczyna, prawdopodobnie wyjechaby jesz-cze przed kocem miesica. Ma wystarczajce oszczdnoci, eby przenie si, dokd zechce, iju wie, e do tego stop-nia nasyci si socem Florydy, by przekona si, e bardziej szkodzi duszy, ni wczymkolwiek pomaga. Uwaa, e soce jest wswojej naturze makiaweliczne, ma wsobie jak hipo-kryzj, ajego wiato niczego nie rozjania, tylko zaciemnia olepia tpym, jaskrawym blaskiem, osacza mas oparw wil-goci, wprowadza wstan niepokoju, kiedy tworzy mirae i fale drgajcego nicoci powietrza. Samo wsobie jest byskiem ilnieniem, ale nie daje niczego wymiernego, adnego spo-koju ani ukojenia. Jednak to wtym socu po raz pierwszy zobaczy dziewczyn iponiewa nie potrafi sam siebie prze-kona, by zni zerwa, nie przestaje y wsocu iprbuje si znim pogodzi.

 • 12

  Dziewczyna nazywa si Pilar Sanchez, zobaczy j wparku sze miesicy temu, zupenie przypadkowe spotkanie pew-nego pnego sobotniego popoudnia wpoowiemaja, naj-mniej prawdopodobne, jakie mona sobie wyobrazi. Sie-dziaa na trawie iczytaa ksik, on siedzia niedaleko itake czyta, jak si potem okazao, t sam ksik, wtej samej mikkiej oprawie, Wielkiego Gatsbyego, po raz trzeci, odkd dosta go od ojca na szesnaste urodziny. Siedzia tak moe od p godziny, zatopiony wczytaniu, odcity od otoczenia inagle usysza czyj miech. Odwrci si ipo tym pierw-szym decydujcym spojrzeniu, gdy zapa j, jak umiecha si do niego iwskazuje tytu swojej ksiki, domyli si, e ma nawet mniej ni szesnacie lat, jest po prostu dorasta-jc dziewczyn, nastolatk wobcisych szortach, sanda-ach i skpym topie zawizanym na szyi, ubran jak nie-mal wszystkie mao atrakcyjne dziewczyny przewijajce si wrozgrzanych socem miejscowociach poudniowej Flo-rydy. Jeszcze dziecko, powiedzia do siebie, jednak ona dalej tam bya, miaa gadkie, odsonite ciao ibystr, miejc si twarz, aon, ktry rzadko do kogokolwiek iczegokol-wiek si umiecha, popatrzy wjej ciemne, oywione oczyiumiechn si.

  Sze miesicy pniej dalej jest nieletnia. Jej prawo jazdy mwi, e ma siedemnacie lat, nie skoczy osiemnastu a do maja, wic musi zachowa ostrono, pokazujc si zni publicznie, za wszelk cen unika wszystkiego, co mogoby wzbudzi podejrze