suma't per tiana

Download Suma't per Tiana

Post on 24-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suma't per Tiana

TRANSCRIPT

 • 2 CREIEM EN TIANA

  4 APOSTEM PER TIANA

  4 EIX 1ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL: UNA APOSTA PER LES POTENCIALITATS I EL TALENT DE TIANA

  5 EIX 2 UNA TIANA PER VIURE I GAUDIR: UN GOVERN PER A LES PERSONES

  5 Tiana ms educadora: MS suport a les famlies + MS possibilitats + MS qualitat

  6 A Tiana, Cultura s projecci

  7 Tiana activa: lesport ms enll de la prctica fsica

  7 Joventut i persones grans: dos actius essencials per Tiana

  9 Serveis de qualitat per a les persones de Tiana: les persones al centre de lacci de lAjuntament durant la propera dcada

  10 EIX 3 TIANA A ESCALA DE POBLE: TIANA SOSTENIBLE

  10 Comproms amb el medi ambient i lentorn natural

  11 Comproms de sostenibilitat de lurbanisme i de lhabitatge

  12 Vetllarem per un espai pblic de qualitat

  12 Millor mobilitat per a les persones que caminem pel poble o utilitzem transport pblic

  13 Micropoltica: treballar de prop la realitat dels barris

  14 Tiana, intelligent amb ls de les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci

  15 Tiana segura, Tiana conviu

  15 EIX 4TIANA, UN NOU I MODERN ESTIL DE GOVERN: EFICINCIA ECONMICA, TRANSPARNCIA I PROXIMITAT

  18 SUMEM PER TIANA

 • 2ELEC

  CIO

  NS

  2011

  ELEC

  CIO

  NS

  2011

  Tiana est vivint un moment complex deri

  vat de lactual situaci de recessi econ

  mica. Malgrat aquest fet, Tiana continua demostrant que s una opci slida de vida tant per tots aquells i aquelles que hi hem nascut o hi vivim des de fa anys,

  com per tots aquells i aquelles que cerquen

  i troben, dins de lrea Metropolitana de

  Barcelona, un poble on viure sota uns par

  metres de qualitat, resultat dun esfor col

  lectiu al llarg dels darrers quinze anys.

  Amb lactual context que ens envolta, per,

  no nhi ha prou a demostrar que Tiana es

  mant; nosaltres creiem que cal fugir del conformisme. Ara sembla evident que

  cal comptar amb instruments renovats que

  permetin fer front a nous reptes. Ara cal

  que entrin en joc altres regles, perqu un

  cop enllestits els grans equipaments toca

  decidir, molt especialment, com posicionar

  Tiana dins la seva situaci estratgica entre

  el Barcelons Nord i la comarca del Mares

  me, el tipus de serveis pblics que volem

  i com millorar la proximitat i el dileg del

  nostre Ajuntament amb la ciutadania.

  El lideratge de lAjuntament de Tiana per fer

  front a aquestes noves necessitats ha de

  ser indiscutiblement solvent i rigors. Cal un ajuntament que doni resposta a les prin

  cipals preocupacions de la ciutadania. Cal

  CREIEM EN TIANACREIEM EN TIANA

 • 3ELEC

  CIO

  NS

  2011

  Per aix, creiem en Tiana:

  Per un poble on els tianencs i tianenques ens sentim orgullosos del seu patrimoni histric, del seu patrimoni natural i de les potencialitats que sen poden derivar liderant projectes singulars.

  Per un poble integrador amb les persones nouvingudes que cerquen qualitat de vida, amigable amb les persones grans, capa de generar una activitat econmica al voltant de lenologia, el medi ambient, lagroalimentaci, la cultura i les tecnologies de la informaci.

  Per un poble obert, dinmic, amb capacitat datraure el talent i facilitar xarxes de suport als joves.

  Per un poble on viure, gaudir i treballar, que sigui un model de sostenibilitat des del punt de vista ambiental, social i econmic.

  En definitiva, un poble en el qual cada persona pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb les millors condicions possibles.

  un ajuntament que sigui un referent

  dimpuls a la creativitat que amaga la nostra vila. Cal un ajuntament que

  sigui capa de treballar en xarxa, amb la complicitat de la ciutadania

  per tamb amb la complicitat daltres administracions i la resta dactors

  pblics i privats vinculats al nostre ter

  ritori. Per molt especialment, cal un

  ajuntament que ens faci sentir i man

  tingui lorgull de ser i viure a Tiana posant en valor tot all que representa

  Tiana per a tota la ciutadania.

  El model que oferim no neix de la casu

  alitat. s producte duna manera den

  tendre la relaci i la interacci entre

  tots els actors implicats a Tiana: la ciu

  tadania, les empreses, els comeros,

  les entitats i els agents culturals, els

  municipis limtrofs, i tamb de la nostra

  experincia de bon govern al llarg de

  dotze anys.

 • 4ELEC

  CIO

  NS

  2011

  EIX 1ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT LOCAL: UNA APOSTA PER LES POTENCIALITATS I EL TALENT DE TIANA

  Tiana t loportunitat dexercir el lideratge en sectors econmics emer-gents amb capacitat de crear riquesa dins del municipi, aix com de posar en valor el seu talent emprenedor i el coneixement del seu capital social ms valus, les persones. Tiana s i pot ser molt ms.

  1 Impuls i desplegament de les oportunitat vinculades a tots els mbits econmics,

  amb especial atenci als sectors de lagro

  alimentaci, el medi ambient, la cultura, i

  les Tecnologies de la Informaci. Creaci

  duna Agncia de Desenvolupament Local

  com a motor dacompanyament i suport a

  la promoci de Tiana.

  2 Foment de la cultura emprenedora i el desenvolupament empresarial: PROJECTE

  TIANA ACTIVAT

  Promoci de la creativitat i la cultura de la innovaci a partir daccions especfi

  ques de motivaci, sensibilitzaci, crea

  ci de models i treball en xarxes. Actua

  cions especfiques pilot en el marc del

  sistema educatiu.

  3 Mesures de suport a la dinamitzaci comercial i de serveis locals de proximitat:

  Creaci de la MARCA TIANA: Vinculada a la qualitat, la creativitat, el turisme, el

  comer i la cultura del poble.

  Desplegament duna campanya de comunicaci adreada a destacar la noto

  rietat i els avantatges del consum local

  en relaci amb limpacte de leconomia

  local. www.comprematiana.cat: Creaci

  i posada en funcionament dun aparador

  virtual de promoci del teixit comercial i

  de serveis.

  COMER OBERT: Creaci dun corredor lliure de cotxes al centre de Tiana en

  dates i hores coordinades amb el sector

  comercial (1 o 2 cops al mes) per recu

  perar els espais pblics com a espais

  doci i consum.

  Creaci de la Comissi Sectorial del Comer i Serveis de proximitat de Tiana

  que, amb el lideratge de lAjuntament,

  impulsar projectes de dinamitzaci del

  comer i els serveis.

  Senyalitzaci viria adequada per a empreses, restaurants i allotjaments a les

  entrades del poble.

  Habilitaci de nous aparcaments amb regulaci puntual durant caps de set

  mana i hores acordades.

  APO

  STEM

  PER

  TIA

  NA

  APOSTEM PER TIANAAPOSTEM PER TIANA

 • 5ELEC

  CIO

  NS

  2011

  4 Lideratge de la DO Alella, juntament amb els cellers de Tiana, els restaurats i els comer

  os, en projectes de promoci cultural, expor

  tadora i turstica en el marc de la DO dAlella.

  5 Estudi de lordenaci de la riera de Montalegre com a pol dactivitat econmica i

  creaci de llocs de treball a Tiana.

  6 Comproms amb leconomia social i la creaci de cooperatives de consum i coo

  peratives de serveis a Tiana i amb la crea

  ci de llocs de treball a partir daccions de

  formaci, orientaci professional i borsa de

  treball per a persones en situaci datur al

  municipi.

  7 Xarxa de persones mentores que ajudin joves de Tiana entre 16 i 20 anys en el seu

  desenvolupament professional.

  8 Accs a les fonts de finanament, sigui quin sigui el seu origen, i que puguin ser

  utilitzades per part de Tiana a favor del seu

  Desenvolupament Local, Creaci dOcupa

  ci i Empreses i Dinamitzaci Comercial.

  EIX 2 UNA TIANA PER VIURE I GAUDIR: UN GOVERN PER A LES PERSONES

  El poble s lescenari privilegiat on sesdevenen els fets de les persones que hi vivim, treballem o simple-ment, gaudim. s el nostre espai de convivncia. Els carrers, els camins verds, els equipaments municipals, els espais de festa, els despatxos de lAjuntament, entre daltres, sn

  espais dinterrelaci entre la ciuta-dania i el govern municipal, on en tot moment shan de compartir les decisions que han de donar resposta als vens i venes de Tiana.

  TIANA MS EDuCADORA: MS SuPORT A LES FAMLIES + MS POSSIBILITATS + MS quALITAT

  Si hi ha algun mbit que reclama ms atenci, ms inversi i ms dedica-ci collectiva, aquest s leducaci. Estem decidits a demostrar-ho amb aquelles iniciatives prpies de labast municipal, treballant amb la Generali-tat de Catalunya i creant complicitats i compromisos amb les famlies i amb la comunitat educativa.

  1 Aposta per la segona escola bressol, aix com lampliaci de places per a nadons.

  2 Impuls de laprenentatge del tercer idioma al sistema educatiu.

  3 Atenci al nivell de renda de les unitats familiars per facilitar laccs als llibres de

  text i material escolar, aix com laccs a ac

  tivitats extraescolars a lestiu amb inclusi

  de laprenentatge de langls.

  4 Dos nous projectes de com acord amb la comunitat educativa: CAMINS ESCOLARS

  adreats a facilitar el desplaament a peu

  de manera senzilla i segura dels infants a

  les escoles; i PATIS OBERTS, adreat a raci

  onalitzar els espais doci de les escoles i la

  creaci de llocs de treball per a persones

  en atur a partir duna formaci prvia es

  pecialitzada.

  APO

  STEM

  PER

  TIA

  NA

  APOSTEM PER TIANA

 • 6ELEC

  CIO

  NS

  2011

  5 Garantia de creaci de serveis experts dorientaci professional per a