sufity łukowe wykonanie

of 14 /14
Sufity podwieszane są technologią budowlaną coraz częściej stosowaną w domach jednorodzinnych. Pozwalają one nie tylko zakryć niedokładności w wykonaniu stropów, ale umożliwiają wprowadzenie do wnętrza elementu płaskorzeźby dekoracyjnej bądź nadanie mu zgoła innej formy przestrzennej…

Author: knauf1

Post on 01-Jul-2015

4.664 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Sufity podwieszane s technologi budowlan coraz czciej stosowan w domach jednorodzinnych. Pozwalaj one nie tylko zakry niedokadnoci w wykonaniu stropw, ale umoliwiaj wprowadzenie do wntrza elementu paskorzeby dekoracyjnej bd nadanie mu zgoa innej formy przestrzennej

2. Stanowi dobre podoe do umieszczenia opraw owietleniowych 3. kratek na- iwywiewnych wentylacjii klimatyzacji,a przede wszystkim caego systemu kablii rur, czy instalacji,bez ktrychnie moe istnie aden wspczesny budynek 4. Technologia firmy Knauf umoliwia konstruowanie przykry powierzchni nie tylko wielopoziomowych, ale rwnie ukowych, a nawet kopu 5. 6. Konstrukcja sufitu podwieszanego jest technicznie prostai polega namocowaniu pyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji nonej, skadajcej si z wieszakw, cznikw oraz ksztatownikw , takich jak profile CD i UD, umoliwiajcych ustawienie powierzchni sufituz uwzgldnieniem danej formy. Minimalna odlego paszczyzny sufitu od stropu wynosi 45 mm w ukadzie jednopoziomowym profili CD. Akademia Budowania Knaufa: wykonanie sufitu podwieszanego 7. Przed przystpieniem do montau sufitu naley wytrasowa tj. wyznaczy linie przebiegu, do ktrej montowane bd profileprzycienne. Wyznaczajc lini przebiegu montau okrelamy przyszy ksztat zabudowy sufitu, ktry niekoniecznie musi by paszczyzn rwnoleg do podogi. 8. Profil UD montujemy przy pomocy kokw szybkiego montau do wyznaczonych wczeniej linii, pamitajc koniecznie o uprzednim podklejeniu go tam. Naley od samego pocztku pamitao tym, by wszystkie skadowe elementy sufitu byy systemowei oznaczone logiem Knauf. 9. Konstrukcj sufitu podwieszanego podtrzymuj wieszaki kotwowe. Mocujemy je przy pomocy kokw metalowych sufitowych. Odstpy i rozstaw wieszakw (a w sumie ich ilo), zale od rodzaju i ciaru planowanej zabudowy. Skomplikowany ksztat i cika zabudowa wymagaj odpowiednio wikszego zagszczenia. 10. Wysoko zawieszenia sufitu regulujemy za pomoc spryny do wieszaka kotwowego. Wysoko t dostosowujemy do rodzaju istniejcej lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, czy owietlenia. Zabrania si trwaego przeginania spryn w celu uatwienia montau. 11. Monta profilu gwnego CD do wieszakw kotwowych robimy w odstpach i rozstawie okrelonym umiejscowieniem wieszakw. W przypadku koniecznoci przeduenia profili CD naley stosowa systemowy cznik wzduny do CD. Naley rwnie zwrci uwag na dokadne zapicie wieszakw w profilach CD. 12. Profil nony CD montujemy do profili gwnych w rozstawie co 40 lub 50 cm. W miejscach skrzyowania z profilem gwnym czymy oba elementy przy pomocy cznika krzyowego do profili CD-CD. Tak powstaje dwupoziomowa konstrukcja sufitu podwieszanego. 13. Kolejny etap pracy to monta cznikw krzyowych. Dokadne wykonanie pocze profili CD gwnych i nonych z zachowaniem odstpw osiowych 40 lub 50 cm zdecydowanie uatwi pniejszy monta pyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji. 14. Ostatni etap to przykrcenie pyty gipsowo-kartonowej do zbudowanej wczeniej konstrukcji. Uwaga: pyt naley mocowa w ukadzie prostopadym do profili. Rozstaw wkrtw wynosi maksymalnie 17 cm. Naley zwrci uwag na dugo stosowanych wkrtw, ktra zaley od gruboci okadziny.