subiecte rezolvate 2004_20011titularizare

Download Subiecte Rezolvate 2004_20011TITULARIZARE

Post on 17-Aug-2015

428 views

Category:

Documents

44 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

subiecte examen titularizare efs rezolvate

TRANSCRIPT

TITULARIZARE RASPUNSURI15-16 IULIE 2004SUBIECTUL I 1.MICAREA OMULUI SAU MOTRICITATEA REPREZINT UNA DINTRE NOIUNILEFUNDAMENTALE ALE DOMENIULUI. A.Defini(i motricitatea. - este capacitatea omului de a efectua miscari care implica un predominant efort fizic. Ea se refera latotalitateamiscarilorefectuatedeom, cuajutorul muschilorscheletici, pentruintretinerearelatilorsalecumediul natural sau social in care exista, inclusiv prin practicarea unor sporturi (motricitatea se mai numeste simiscarea omului). B.Enumera(i yi defini(i elementele componente/de structur ale motricit(ii.-Actelemotrice, suntfaptesimpledecomportarerealizatenmodvoluntarpentrundeplinireaunorac(iuni sau activit(i motrice. Termenul poate sa indice si alte reflexe, instinctuale yi automatizate. -Ac(iunilemotricesunt ansambluride acte motriceastfel structuratenct realizeaz toturi unitare nscopul realizrii unor sarcini imediate care pot fi izolate sau nglobate n cadrul unei activit(i motrice -Activit(ile motrice sunt ansambluri de ac(iuni motrice ncadrate ntr-un sistem coerent de idei, reguli yiforme de organizare n vederea ob(inerii unui efect complex de adaptare a organismului uman yi de perfec(ionarea dinamicii acestuia, n concordan( cu obiective bine precizate.C.Da(i cte dou exemple, pentru fiecare element precizat la punctul b. - Actul motric specific educa(iei fizice yi sportului este exerci(iul fizic, datorit inten(ionalit(ii yi finalit(iisale. Exemple de acte motrice: flexia antebra(ului pe bra(, strngerea degetelor n pumn, aplecarea capului etc.- Ac(iuni motricesunt deprinderile motrice, priceperile motrice Exemple de actiuni motrice: alergarea, c(rarea, aruncarea la poart etc.-Activitati motrice Exemple:educa(iafizic, antrenamentul sportiv,activitateacompeti(ional, activitateamotricarecuperatorie,etc.2.DEPRINDERILE MOTRICE FAC PARTE DINTRE NOIUNILE FUNDAMENTALE ALE TEORIEIEDUCAIEI FIZICE I SPORTULUI. 1.DEFINII DEPRINDERILE MOTRICE. a.Deprinderile motrice sunt actiuni motrice umane insusite in ontogeneza, prin exersare sistematica, fiindbazate pe stereotipuri dinamice formate la nivelul scoartei cerebrale. Se formeaza atat in practica vietii (mai alesdeprinderile utilitar applicative:mers, alergare, saritura), dar si in procese instructive educative specialorganizate (mai ales deprinderile specific sporturilor:rostogoliri, pase, dribbling). Elesuntunice yiireversibile,adic nici o execu(ie nu seamn cu alta yi elementele componente se nln(uiesc ntr-un singur sens (elan - btaieyi desprindere - zbor - aterizare, la orice sritur). (Gh. Crstea); b. A.Dragnea defineste deprinderea ca o ~capacitate de a aplica inform(tiile cu uyurin(, rapid, operativ,yi cu randament sporit, cu respactarea tuturor calit(ilor deprinderii (corectitudine, iscusin(, abilitate n condi(iivariate yi schimbate). Deprinderea este priceperea transformat n arc reflex sau cu alte cuvinte, este pricepereaelementar ajuns la stadiul de automatizare a componentelor, opera(iilor sau ac(iunilor de aplicare.Deprinderile motrice sunt considerate componente automatizate ale activit(ii voluntare, lan( de reflexecondi(ionate, complexe care se bazeaz pe legturile multiple din zonele corticale, elaborate yi consolidate prinexerci(ii`.2.ENUMERAI ASE DINTRE CARACTERISTICILE DEPRINDERILOR MOTRICE. 1.sunt componente ale conduitei voluntare umane ce se formeaz n mod conytient;2. sunt rezultatul calitativ al exersrii miycrilor;3. sunt structuri de miycri coordonate care constau n integrarea sistemic a miycrilor nsuyite anterior;4. valorific, prin capacitatea de diferen(iere fin, informa(iile senzorial-perceptive, rezultnd o dirijare aac(iunilor;5. prezint o aferenta(ie invers, rapid yi eficient;6. dovedesc o relativ stabilitate n condi(ii constante, yi plasticitate n condi(ii variabile;7. sunt condi(ionate de aptitudinile motrice, motiva(ie, nivelul instruirii, etc.8. Acestor caracteristici le pot fi adugate cele ale miycrilor care compun deprinderile1:9. unele elemente, sau chiar ntreaga deprindere, se pot automatiza complet, asigurnd o eficien( deosebitamiycriloryi uncontrol redusal scoar(ei cerebrale, ceeacepermitereorientareaaten(iei ctreal(ifactori implica(i n ac(iune;10. elementele componente ale deprinderilor sunt legate logic, precis, ntr-un sistem unic yi ireversibil, dinpunct de vedere al posibilit(ii de a exista execu(ii identice sau de a fi modificat succesiunea miycrilor;1 Gh. Mitra, Al. Mogoy, 198011. chiar dac deprinderile pot fi automatizate complet (la nivelul mecanismului de realizare), exist situa(iin care ele se manifest original, adaptndu-se la modificrile condi(iilor de execu(ie.3.PRECIZATICELE3ETAPE ALEFORMARIIDEPRINDERILORMOTRICE, DINPUNCTDEVEDERE METODIC1. Etapa initierii ; 2.Etapa consolidrii ; 3.Etapa perfec(ionrii4.MENIONAI TREI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE FIECREIA DINTRE ETAPELEPRECIZATE LA PUNCTUL B. a. etapa nv(rii, a ini(ierii n bazele tehnice de execu(ie a unei deprinderi, avnd ca obiective: - formarea unei reprezentri ideomotorii ct mai fidele a deprinderii pe baza demonstra(iei yi explica(ieispecialistului;- formarea ritmului general de execu(ie cursiv a miycrii;- descompunerea miycrilor complexe n elementele componente yi nsuyirea separat a acestora;- prentmpinarea sau corectarea greyelilor tipice de execu(ie;b. etapa, consolidrii - a formrii stereotipului dinamic, cu urmtoarele obiective:-unificareaelementelor componentealemiycrilor yi formareatehnicii deexecu(ienconcordan(cucaracteristicile spa(iale, temporale yi dinamice ale miycrii;- ntrirea legturilor temporare din scoar(a cerebral prin exersarea independent repetat, n condi(iistandard, a deprinderii motrice;- includerea deprinderii ntr-o nln(uire cu alte deprinderi motrice nsuyite anterior, n condi(ii specificeprobelor yi ramurilor sportive yi efectuarea lor n condi(ii relativ constante;- nlturarea greyelilor atipice de execu(ie; c. Etapa perfec(ionrii - avnd ca obiective urmtoarele:- exersarea deprinderii n condi(ii variate, neobiynuite sau ngreuiate (micyorarea suprafe(elor, mrireatempoului, adversar activ, etc);- exersareadeprinderii ncondi(ii tehnicentlnitenpracticasportivyi ncondi(ii apropiatesauidentice cu cele regulamentare;- exersarea deprinderii n condi(ii de ntrecere (ytafete, parcursuri aplicative, etc] yi de concurs competi(iineoficiale sau oficiale). Creste complexitatea efortului.3.PREZENTAI PRINCIPIULPARTICIPRII CONTIENTE I ACTIVE, INANDCONTDEURMTOARELE ASPECTE: A.precizarea considera(iilor generale.Conformdenumirii, acestpincipiuimplicadoulaturi:participareaconstientayiparticipareaactiva.Formarea capacitatii de aplicare la momentul optim, cu o cat mai mare maiestrie, cu un efort minim si o eficientamaximaadeprinderilor si priceperilormotriceinsusite, estenemijlocitconditionatadeparticipareaactivasicercetareaintensaasubiectilordarsi aspecialistilorindesfasurareaprocesului instructival activitatii deeducatiefizicasi sport. Deexempluinscopul dezvoltarii fizicecat mai armonioase, seimpune executareaanumitorexercitii fizice. Insituatiaincareacesteexercitii fizicenusunt executatecorect (cuamplitudineaindicata, cunr.derepetari cerutsi intr-ovitezadeexecutieoptima), influentaacestorexercitii fiziceasupraorganismului este nesemnificativa, si prin urmare nu pot fi realizati indicii corespunzatori de dezvoltare. B.DESCRIEREA CERINELOR RESPECTRII ACESTUI PRINCIPIU. Respectarea acestui principiu presupune indeplinirea urmatoarelor cerinte: -n(elegerea corect yi aprofundat a obiectivelor specifice procesului de practicare a exerci(iilor fizice,c eeacevaconducelaomai bunmotivareyi conytientizareaac(iunilorelevilor.Subiec(ii, trebuiesfieconytientiza(i de cel care conduce instruirea cu privire la efectele benefice ale practicrii sistematice a exerci(iilorfiziceasupraorganismului, denecesitateaunei anumite dozri aefortului nfunc(iedeparticularit(ileyiobiectivele urmrite, asupra corela(iei corecte dintre stimul yi efect, asupra necesit(ii unei succesiuni de mijloacechiar dac uneleditreele nu sunt yiatractive.trebuieformat- lasubiec(i- o motiva(ie puternic yicorectpentru practicarea exerci(iilor fizice conform unor norme sau reguli. Aceste norme sau reguli se refer inclusiv lapauzeledintrerepetri (caduratyi con(inut), rolul condi(iilorigieniceyi al factorilornaturali declireaorganismului, refacerea dup efort etc. n(elegerea mecanismului de baz al actelor yi ac(iunilor motrice supuse nv(rii, n vederea formriiunei reprezentri ct mai exacte yi a uyurrii memorizrii miycrilor;Este foarte important cum este transmis ceea ce trebuie nv(at, cum este ordonat (programa) materialulrespectiv yi accesibil pentru subiec(i iar dac are yi valen(e formative acestea trebuie prezentate subiec(ilor. -Manifestareaunei atitudini responsabile asubiec(ilor pentrunsuyireamaterialului predat. Foarteimportantaeste conytiinciozitateasubiec(ilor nexecutareaactelor yi ac(iunilor motrice dar cuoexecu(ieconytient yi nu mecanic. Subiec(ii trebuie s manifeste ini(iativ, s aib autonomie n alegerea unor solu(ii si sle adapteze la propriile particularit(i. -Formarea capacit(ii subiec(ilor de apreciere obiectiv a propriului randament.Este vorba decapacitateadeaprecierecorectapropriilorexecu(ii yi rezultate(autoapreciereaobiectiva). Inexplicareayijustificareasucceseloryi insucceselornutrebuiessefacaapel laargumente deordinsubiectiv(calitateainstala(iilor, materialelor sau a bazei sportive, lipsa de fair-play din partea adversarilor, etc).SUBIECTUL II 1.ALCTUIIUNSISTEMDEOPT EXERCIII, EALONATEMETODIC, PENTRUNSUIREAATERIZRII, CA ELEMENT COMPONENT AL SRITURII N LUNGIME CU ELAN. Pentru usurarea invatarii unei aterizari cat mai eficiente vom folosi urmatoarele exercitii: 1. Forma(ia de lucru: coloana cate 4 - saritura in lungime fara elan, aterizare in ghemuit. Dozaj: 4-6x;pauz pasiv 45sec.;2. Forma(ia de lucru: n coloan cte unul, se execut sritur n lungime de pe loc peste o bandelastic ayezat la o nl(ime de 20 cm. Sritorul trebuie s-yi ridice picioarele pentru a putea ateriza ghemuitdincolo de banda elastic. Dozaj: 4-5x; pauz pasiv 30sec.;3. Forma(iadelu