subiecte bap rezolvate

Download subiecte bap rezolvate

If you can't read please download the document

Post on 08-Nov-2015

72 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bap

TRANSCRIPT

1

EXAMEN BAP

1 . Explicati evolutia functiilor administratiei statului .

In perioada comunista , administratia generala a statului a fost una puternic centralizata, marea majoritate a cheltuielilor publice facandu se la nivel central .

De-a lungul perioadei de tranzitie si mai ales odata cu inceperea pregatirilor pentru aderarea la UE , administratia publica din Romania , a cunoscut o serie de reale trasnformari , determinate in principal de 4 factori : descentralizarea administrative si financiara a statului , integrarea Romaniei in UE , consolidarea statutului bunastarii si in sfarsit , privatizarea inteprinderilor publice .

Ca urmare a actiunii acestor 4 elemente , administratia statului a suferit modificari substantiale in ceea ce priveste pozitia sa in panorama administrative , dar si in ceea ce priveste competentele si organizarea sa . In mod evident , pierzandu si din capacitatea sa de influenta si de competente , ea a adoptat o anumita pozitie de rezistenta , prin incercarea sa de a mentine anumite functii.

Cu toate acestea ,Administratia statului trebuie sa si assume , cu timpul , un nou rol , sa indeplineasca competentele care I au fost atribuite de Constitutie , cum ar fi : elaborarea politicii economice , securitatea si relatiile externe , dar si functii atat de importante , precum :

Cea de omogenizare = reduce la maxim posibilelel dezechilibre teritoriale si sociale ;

Cea de coordonare globala si sectoriala a administratiilor de la nivel local si judetean , precum si a actorilor economici si sociali. Are un rol important de negociere cu UE si de mediator intre aceasta si administratiile locale;

Cea de gandire si planificare strategica .

2. ROLUL SI ATRIBUTIILE PRESEDINTELUIPresedintele RO, potrivit C. RO:

Seful statului, in aceasta calitate detinand functia de reprezentare a statului roman atat in exteriorul, cat si in interiorul tarii.

Garanteaza independenta nationala, unitatea si integritatea teritoriala a tarii

Garant al Constitutiei. El vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna desfasurare a activitatilor autoritatilor publice care functioneaza in baza Constitutiei, in acest scop exercitand functia de mediator intre puterile satului, precum si intre stat si societate.

Presedintele Ro e ales prin vot universal, egal, direct secret si liber exprimat. Nicio persoana nu poate indeplinita functia de presedinte al Ro, decat pt cel mult 2 mandate. Acestea pot fi succesive

Rezultatul alegerilor pt fct de presedinte al Ro e validat de Curtea Constit

Atributiile presedintelui RO.

A) In ceea ce priveste POLITICA INTERNA

Presedintele RO desemneaza un candidat pt fcti de prim-ministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de catre Parlam. In caz de remaniere guvernamentala sau de vac a postului, presedintele revoca si numeste, la propuneres primulu-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

Presedintele RO poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita.

Presedintele RO poate lua parte la sedintele G in care se dezbat probleme de interes national, iar in alte situatii acesta poate sa prezidez sedintele Guvernului la care participa.

Presedintele ro are obligatia de a promulga legile votate de cele 2 camere, dar are si dreptul de a le trimit spre reexaminare Parlam.

Presedintele ro adreseaza parlam msj cu privire la principalele probleme politice ale natiunii.

Dupa consultarea presedintilor celor 2 cam si a lideriilor grupurior parlam, presedintele ro poate sa dizolve Parlam, daca acesta nu a acordat votul de incredere pt formarea Guv in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin 2 solicitari de investiture. ( parlam poate fi dizolvat 1 pe an)

Presedintele ro, dupa consultarea Parlam, poate cere poporului sa-si exprima prin referendum vointa cu privire la probleme de interes national.

b) In ceea ce priveste politica externa

presedintele incheie tratate internat in numele Ro, negociate de catre Guvern si le supune spre ratificare Parlam intr-un termen rezonabil.

La propunererea G, presedintele acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Ro si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

Reprezentantii diplomatic ai altor state sunt acreditati pe lg presedintele RO.

c) in cea ce priveste siguranta nationala

Presedintele ro e comandantul fortelor armate si indeplineste functia de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. El poate declara, mobilizarea partial sau generala a fortelor armate. In caz de agresiune armata impotriva tarii, presedintele Ro ia masuri pt respingerea agresiunii si le aduce neintarziat la cunostinta PArlam, printr.un msj.

Presedintele ro instituie starea de asediu /starea de urgenta in intreaga tara ori in unele unitati administrativ-teritoriale si solicita Parlam incuviintarea masurii adoptate.

3. Administraia prezidenial.

Este o institutie publica cu personalitate juridica.

Sunt serviciile publice aflate la dispozitia presedintelui Romaniei pentru indeplinirea atributiilor sale.

Numarul maxim de posturi este de 260

Personalul este alcatuit din:

1. Persoane detasate (din ministere si alte autoritati publice).

2. Persoane incadrate direct.

Functii de conducere:

1. Consilier prezidential (cu rang de ministru)

2. Consilier de stat (cu rang de secretar de stat)

Finantarea cheltuielilor de functionare a Administratiei prezidentiale se asigura de la bugetul de stat si din venituri extra bugetare,realizate,administrate si contabilizate potrivit legii .

Structura organizatorica:

1.Departamentul securitatii nationale.

2.Departamentul Constitutional Legislativ

3.Departamentul pentru Relatia cu autoritatile publice si societatea civila.

4.Departamentul planificare si analiza politica.

5.Departamentul Relatii international.

6.Departamentul politici economice si sociale.

7.Departamentul comunicare publica.

8.Departamentul Sanatate Publica.

9.Departamentul de educatie si cercetare.

10.Departamentul pentru minoritati nationale.

11.Departamentul mediului intern si international.

12.Departamentul managementul resurselor.

13.Compartimentul Cancelariei.

14.Compartimentul Protocol.

4. Funciile i Atribuiile Guvernului.

Guvernul este autoritatea publica a puterii executive care functioneaza in baza votului de incredere acordat Parlam si care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala si a administratiei publice.

Pt realizarea programului de guvernare, G exercita urmatoarele functii:

a) fct de strategie prin care se asigura elaborarea strategic de punere in aplicare a programului de guvernare

b) fct de reglementare prin care se asigura elaborara cadrului normative si institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice

c) fct de admnistrare a proprietatii statului, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pt care statul e responsabil

d) fct de reprezentare prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern

e) functia de autoritate de stat prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul apararii ordinii publice si sigurantei nationale, precum si in domeniile economic si social si al functionarii instituriilor si organismelor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

Atributiile Guv:

1) Atributii privind elaborarea proiectelor de legi si supunerea lor spre aprobare Parlam

2) Atributii privind asigurarea executarii legilor si a celorlalte dispozitii normative date in aplicare acestora

3) Atributii prinvind conducerea si controlul activit ministerelor si a celorlalte aturit ale admin pub centrale si locale.

4) Atributii privind realizare politicii interne& externe

5. Structura Aparatului de lucru al Guvernului.

Guvernul ro e ajutat de un aparat de lucru. Pt exemplificare, am descries structura Aparatului de lucru al Guvernului din perioada 2007-2008, perioada in care str acestuia a fost mai ampla:

a) Cancelaria P M, instit pub cu personalitate juridical, in subordinea p.m, condusa de un sef al cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; seful cancelariei p.m are calitatea de ordonator principal de credite.

b) Secretariatul General al Guvernului (SGG), instit publica cu personalit. Juridical, in subordinea p.m, condusa de un secretar genereal, inalt functionar public numit in conditiile legii, prin hotararea a Guvernului.

c) Departamentul pt Relatia cu Parlam, structura cu personalit. juridica, finantata prin buegetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul delegate pt rel cu parlam, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat

d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pt coordonarea activitatilor din domeniile culturii, invatamantului si integrarii europene, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul SGG (DESFIINTATA IN 2009)

e) Departamentul pt Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica finantata prin buegtul SGG, condusa de un secretar de stat ajutat de 2 subsecretari de stat.

f) Departamentul de Control al Guvernului, structura fara personalit juridica, reluata din cadrul Cancelariei p.m, finantata prin bugetul SGG si condusa de un secretar